Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Thủ tướng phân công lĩnh vực phụ trách của các Phó Thủ tướng

Ngày 13.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và 5 Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo...
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ có vai trò lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.
Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực như chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước và các vùng (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất). Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia.
Chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các Quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ; kế hoạch cung ứng tiền hàng năm.
Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Công tác xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa giới hành chính nhà nước; phát triển nông nghiệp, nông thôn; những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua, khen thưởng.
Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục, Chủ tịch một số Hội đồng, Ủy ban quốc gia và Trưởng một số Ban Chỉ đạo khác.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm nhiệm vụ Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác như cải cách hành chính; Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Phòng chống tội phạm, đặc xá, cải cách tư pháp; Xử lý các vấn đề thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua khen thưởng. Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; Chủ tịch các Hội đồng, các Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. Và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, Nhà nước và Nhân dân).


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh
Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ; Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương (trừ các lĩnh vực quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này); Quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh theo dõi, chỉ đạo công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo; Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Các vấn đề về nhân quyền.
Làm Chủ tịch các Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Trưởng Ban chỉ đạo về Nhân quyền, Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. Và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ ngân hàng; thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các Hiệp định kinh tế song phương và đa phương; Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; Phát triển các loại hình doanh nghiệp; Kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
Phó Thủ tướng Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. Và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác Giáo dục và đào tạo; Khoa học và công nghệ; Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; Thông tin và truyền thông; Văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP.HCM.
Làm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. Và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI); Chỉ đạo bảo đảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Phó Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công; Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. Và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.
Quang Phong/ Dân Trí/Motthegioi
----------------

21 nhận xét:

 1. Trương Minh Tịnhlúc 09:48 14 tháng 4, 2016

  Tôi cam đoan với quý vị.Còn độc đảng độc tài là sẽ không ra cái gì hết. Đám nầy vô vơ một mớ.Bỏ chạy.Tiếp đám khác vô vơ.
  Chuyện đầu tiên chúng nó nghĩ trong trí là làm sao kiếm được cho nhiều trước khi hết nhiệm kỳ....Và làm sao đưa con qua Mỹ.
  Không có một thằng nào có lòng với đất nước hết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hơn 10 Triệu người Việt Nam trên 18 tuổi nghị y như Bác Minh Tịnh có nghĩa là Chuẫn không phãi chĩnh

   Xóa
  2. Ông Tịnh cứ thế mà phát huy ý kiến nhé. Ông thi thoảng "hi zọng" vào lão này, lão nọ thì toi...

   Xóa
  3. Có mắt thì phải nhìn, có tai phải nghe, có óc để suy nghĩ. Không phải ai cũng như ông nghĩ!

   Xóa
 2. S.O.S (Same Old bô xít)

  Well, ta có thể kết luận Thủ tướng mới "kế thừa xuất sắc" tinh thần (gì chẳng biết) của Thủ tướng cũ

  Trả lờiXóa
 3. Từ nay và 5 năm nữa, dân VN phải chịu cực hình là chiêm ngưỡng dung nhan của ngài thủ tướng NXP.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ai bảo quan tâm tới ba thứ tào lao đó làm chi? Cứ như bà bán tôm chợ tôi thì tốt rồi - "A... Thế bác hỏi em thủ tướng nước ta là ai a? Có phải ông Trần Phú, Trần Phủng gì đó không? He he he... Bác mua tôm cho em thì bác là Thủ tướng đấy nhé! Bác tào lao quá..."

   Xóa
 4. Học vấn của các thành viên nội các thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dữ đó:
  1. TT Nguyễn Xuân Phúc:
  cử nhân kinh tế, Anh văn B, Nga văn B (đố ông phúc nói chuyện với khách nước ngoài bang tiếng Anh, tiếng Nga trong vòng 2 phút)
  2. PTT Trương Hòa Bình:
  Trình độ học vấn khi ứng cử đại biểu quốc hội khóa XII: tiến sĩ luật, khi trúng cử trình độ học vấn được công bố giật cấp xuống còn thạc sĩ. Đố ngài PTT THB nói chuyện bằng tiếng nước ngoài theo tiêu chí của trình độ thạc sĩ do BGD & ĐT quy định
  3. Trình độ của các PTT Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng thì OK! nếu đưa ra cho dân bầu trực tiếp thì cũng sẽ trúng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người VN chân chínhlúc 15:49 14 tháng 4, 2016

   Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thì có lẽ OK, Vương Đình Huệ thì tàm tạm còn Trịnh Đình Dũng thì trước năm 1990 đi học Quản lý Kinh tế ở Liên Xô hơn một năm, tiếng Nga chưa sõi, về tỉnh Vĩnh Phú, người ta chỉ cho là trưởng phòng hành chính quản trị của sở xây xây.... cho đến lúc chia tỉnh ông ta mới bắt đầu đi lên chưa thạo việc cũ thì đã nhận việc mới?
   Được cái tính tình vui vẻ, hay hát nên mọi người dễ gần, vậy thôi.
   Vậy bác ND 11:41 nói OK là OK cái gì nhỉ?

   Xóa
  2. Những Anh vô học thì quyết mạnh và dám quyết do lòng là điếc không sợ súng hi hi hi

   Xóa
  3. Có tài hay không phải dựa trên kết quả công việc . Về công việc các vị này đã làm được cái gì nên hồn đâu .

   Xóa
  4. Nói tiêng Anh 2 phút??? Không khó quá đâu.
   Dễ mà nầy nhé nghe cho rõ
   "ẦM.......ầm ... mà ..... mà ....ai......ai.....thanh....thanh.....kiều...kiều...YOU" như 3X là tạm được rùi.
   3X chỉ có cử nhân luật rừng, cọng thêm y tá truòng làng vào rừng và vào đảng năm 12 tuổi còn làm được huống gì tui, biết tiếng Anh, tiếng Em và tiếng "MỸ" nữa.
   Hề hề

   Xóa
  5. Vũ Đức Đam có trình độ, có khả năng hiểu biết hệ thống quốc tế những rất tiếc và có lẽ vì giỏi và quá sạch nên không vào được vào Bộ Chính trị. Thật đáng tiếc.

   Xóa
  6. Tiến sỹ kinh tế, Vũ Đức Đam, có quan điểm khá ổn, khi nói đại ý: làm công việc đến nới đến chốn ở Huyện, là khó nhất. Nhưng ông ta, cũng chưa bao giờ làm thực tế ở dưới như Đinh La Thăng. Ông Đam, ngồi bàn giấy là chủ yếu: Thư ký cho ông Kiệt, về Bộ Công nghệ và MT, làm chủ tịch Bắc Ninh, ...
   Còn Phạm Bình Minh, về Bộ Ngoại Giao làm. Sau vài năm, trong những năm 80, khi cả nước còn đang đói, bố đang là thứ trưởng và mẹ cũng là trưởng phòng UNESCO (bộ ngoại giao) cùng bộ, đã ngồi êm bên Ả rập. Tài gì ?

   Xóa
 5. Tôi xin đồng ý 100% với các vị Nặc danh phía trên ( Trương minh Tịnh,10:21,10:53,11:41) / chỉ có thế mà thôi,ngoại trừ đất nước "đứng vùng lên" !

  Trả lờiXóa
 6. Thấy Trương hòa Bình nhớ đến vụ án Hồ duy Hải ở Long An. Ai cũng thấy đó là một án oan cần đem ra xét xử lại, vậy mà ông chánh án tòa án tối cao Bình này làm ngơ. Không biết ngu thiệt hay giả ngu?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ngu thiệt đó. vì ông ni không chuyên một công việ chi hết. Nhưng mỗi lần chuyển là lại thăng chức. Đo là kết quả của kẻ cơ hội, mị dân theo tieeu chí bang cấp củ n.

   Xóa
  2. Hồ Duy Hải chắc thoát được cái chết oan rồi. Vì bọn thủ phạm thật nay đã yếu thế, khó đánh cờ theo ý chúng.

   Xóa
  3. Thông cảm cho ông ta. Ông ta tốt nghiệp đại học Thủy lợi, làm công an kinh tế, rồi thứ trưởng bộ công an. Phải gánh "Chánh án tòa án tối cao" do nhà nước pháp quyền VN, giao cho, là các bạn biết thế nào!

   Xóa
 7. Phải nói rằng chưa bao giờ tình hình VN do Đảng lãnh đạo , lại tuân theo đường lối phá hoại thượng tầng do TQ chỉ đạo , nhằm làm hỗn loạn chính phủ để TQ dễ bề thực hiện từng bước lấn chiếm Biển Đông ngay trong giai đoạn cuối cùng .

  Tất cả mọi Uỷ viên Trung ương Đảng , xuống tận các cấp tỉnh ủy , huyện ủy đều chú tâm vào chiếc ghế quyền lực đang thay đổi . Thì còn sức lực đâu , lòng dạ nào mà nghỉ đến Biển Đảo , nghỉ đến ngư dân Việt bị TQ đánh phá giết hại , nghỉ đến ngộ độc hàng TQ đang diễn ra ngay trước mắt . Chẳng những thế , cái khả năng đối kháng cấp thời cũng bị phản rã . Một chính phủ mới toanh và suy yếu về kinh nghiệm không biết sẽ tồn tại được bao lâu , khi ông Tổng bí Thư lại ôm chân TQ xâm lược thì coi như cái khả năng thoát Trung hoàn toàn hỏng bét .

  Một mình ông Trọng không đủ sức để mua chuộc và hù dọa mấy trăm Uỷ Viên Trung uổng Đảng , không đủ sức ép ba ông Dũng , Sang , Hùng , im lặng ra đi . Không đủ sức vận động để dàn dựng o ép QH tạo nên một chính phủ với một Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham nhũng thân TQ và bá đạo , đã mang tai tiếng thanh toán Nguyễn bá Thanh lẫn bất tài ham danh lợi .

  Rõ ràng sự xáo trộn vô kỷ , vô cương , vô tình nghĩa , đã được Tàu nhúng tay vào một cách triệt để từ sắp xếp nhân sự đến cả đường lối tuyên truyền trên mọi phương tiện truyền thông .

  Thời gian tới sẽ là thời điểm của một chính quyền VN do Tàu trực tiếp chỉ đạo . Kẻ thì bám chân , người thì lo sợ mà cúi đầu , một sự nô lệ và ân sủng giữa VN với Đế Quốc XHCN Tàu sẽ chính thức lộ rõ nguyên hình dạng .

  Đảng , Nhà Nước và Nhân Dân tất cả đều bị ngộ độc trong âm mưu Bành trướng bá quyển phương Bắc .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Năm nay là năm con khỉ (bính thân), là năm đại náo thiên cung của “mỹ hầu vương” nên sắp tới còn nhiều trò khỉ sẽ diễn ra trên sân khấu tròn ở góc công viên thống nhất. Vậy có đôi câu rằng :
   Năm con khỉ, cười nhăn như khỉ
   Khỉ diễn trò gánh xiếc khỉ thêm vui.
   ... muốn biết sự thể thế nào xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

   Xóa