Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Bàn về chuyện “NON NƯỚC THỀ BỒI”

* Gs. TƯƠNG LAI
Thế rồi mọi việc cũng đã an bài. Để đỡ sáo mòn của lối diễn đạt quen thuộc trước những sự kiện nóng hổi mà báo chí chính thống đang làm, xin mượn lời Nguyễn Công Trứ trong bài thơ tả chân về chuyện “Đánh tổ tôm” cho sinh động và ngắn gọn:
                                            “Đánh thì không thấp cũng không cao
                                              Được thì vơ cả, thua thì chạy
                                              Nào! ”.
Thì thấp cao mà làm gì. Tất cả đã nằm trong quy trình, quy hoạch gọn ghẽ và nhanh chóng như thò tay vào túi lấy ra. Nhưng mà là chuyện đại sự quốc gia chứ đâu phải chuyện đùa, nên phải có mục tuyên thệ mà báo chí đồng loạt nhấn mạnh đây là chuyện mới.
Mà mới thật. Xin có đôi lời về chuyện mới này, chuyện “non nước thề bồi”.
Xin cũng không nhắc lại, vì bàn dân thiên hạ đều nhìn, đều nghe và thấy cả mấy chức danh đều cùng một công thức thề thốt. Mới ở chỗ, tuy “còn Đảng thì còn mình”, ơn Đảng mới có được niềm vinh dự thề thốt trước cờ này, nhưng công thức được dùng là đặt Tổ quốc và tiếp đó là nhân dân lên trước, sau đó mới nói đến chấp hành nhiệm vụ trước Đảng. Thì cũng phải thế, mới!
                                Ai chê rằng đểu cũng oan
                                Cuộc cờ bốn nước cung đàn một dây
                                Thế nhân mạc oán, tài tình luỵ
                                Không tài tình, quang cảnh có ra chi…
                                …
                                Trong trần thế thiệt là cảnh giả,
                                Dứt tài tình chẳng uổng lắm ru.
                                Xin đừng oán mà ngu!   [ Nguyễn Công Trứ. “Tài tình”]

Nào ai có oán nên chẳng thể là ngu. Vả chăng
                                 “Việc đời đã chắc chắn đâu
                                   Lỡm lờ con tạo một màu trêu ngươi.
                                   Hoá nhi đa hí lộng,
                                   Đúc chuốt ra rồi bắt bẻ làm sao.
                                   Khéo gán phần những việc đâu đâu…”    
                                  …Mặc xui khiến dám nghĩ đâu thành bại,
                                   Đem thông minh mà đền lại hoá quân
                            Thử xem con tạo xoay vần!   [Nguyễn Công Trứ. “Người với tạo vật]
Chỉ có điều, nếu vứt bỏ cái màn che mắt con lừa nhằm khoanh lại một khung nhìn mà cứ thế thủng thỉnh lần theo con đường sai lầm Đảng đã chọn, để dám mở to mắt ra mà xem con tạo xoay vần thì sẽ thấy trong cuộc xoay vần này, dân mình, nước mình thảm quá.
Lạc hậu thì đã quá rõ, miễn phải nhắc lại chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Xin hãy nói về chuyện lạc điệu. Chuyện này thiếu hẳn trong các lời tuyên thệ, mà thế thì thiếu cái cấp bách nhất, bức xúc nhất. Vì, lạc điệu nên mới lạc hậu đến thê thảm như hôm nay. Bởi vậy, không quyết tâm chấm dứt sự lạc điệu, tự cô lập mình với thế giới, chẳng thật lòng liên minh với ai mà cứ vẫn đu dây hành xử theo lối khôn vặt thì không sao tìm được quyết sách đưa đất nước bứt lên.
Vẫn cứ lạc điệu thì mọi lời thề bồi cứ cho là tâm huyết đi, cũng không thể nào thực hiện được. Vậy thì vì sao mà lạc điệu?
Vì đã trót chọn sai mô hình phát triển theo kiểu Xô Viết nhân danh Chủ nghĩa Mác-Lênin, biến thành một đất nước không chịu phát triển. Điều này là một sự thật đau đớn dân tộc đang phải trằn mình gánh chịu mà trong “Thư Ngỏ gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước ngày 9.12.2015” chúng tôi đã nói rõ. Một sự thật khắc nghiệt đến thê thảm và tàn nhẫn mà cho dù có bịt mắt bưng tai cũng nhìn thấy, nghe thấy. Mà nghe và thấy bằng sự trải nghiệm máu xương của cả mấy thế hệ chứ đâu chỉ là lời nói bâng quơ vô trách nhiệm: “Không biết đến hết thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.
Tệ hại ở đây là, cho dù đã biết không làm gì có chủ nghĩa xã hội hiện thực, chỉ có trong ảo tưởng mà cứ biến ảo tưởng thành giáo điều để mỵ dân và ngu dân. Để làm gì? Để thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền thiên về dùng bạo lực và dối trá này áp đặt mục tiêu xây dựng CNXH “theo con đường đã chọn”. Thế là, một bộ phận chóp bu trong thế lực cầm quyền vẫn quyết bức tử cả dân tộc, vẫn đặt Cương Lĩnh sai lầm lên trên Hiến Pháp, gạt bỏ mọi đóng góp trí tuệ, tâm huyết và thiện chí của nhân dân, đặc biệt là của giới trí thức yêu nước thương nòi không muốn xương máu của bao thế hệ suốt hơn nửa thế kỷ qua bị phản bội đã chân thành gửi đến Ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp.
Và cũng thế là xương máu của những thế hệ Việt Nam đổ ra suốt hơn nửa thế kỷ qua chỉ để biến thành bê tông cốt thép gia cố thêm cái ghế toàn trị của Đảng đang lung lay tận gốc mà sự sụp đổ chỉ là chuyện sớm chiều. Đâu chỉ xương máu của các liệt sĩ hy sinh ở biên giới phía bắc mà người ta đã táng tận lương tâm đục bỏ bia kỷ niệm. Xuơng chất thành núi, máu chảy thàng sông non một thế kỷ để đổi lấy sự lạc hậu thê thảm của đất nước hôm nay.
Điều này thì trong thâm tâm mọi người đều cảm nhận được, tuy nông sâu khác nhau, song không dám nói ra. Bài học của Kim Ngọc, Trần Xuân Bách, Trần Độ…đã khiến người ta phải lựa chọn cách ứng xử, đặc biệt là những người đang được “cơ cấu” vào những trọng trách. Và rồi những cải cách nhỏ giọt, những cố gắng âm thầm để cố đưa vào trong chủ trương đường lối, trong quản lý vận hành guồng máy cai trị những nhân tố mới vẫn không đủ để xoay chuyển tình thế. Sự lạc điệu vẫn tiếp tục được đẩy tới với các kỳ Đại hội, đặc biệt là hai Đại hội XI và XII vừa qua, khiến cho mọi cơ hội đều bị bỏ lỡ một cách oan uổng. Trên thực tế, các Đại hội, đặc biệt là Đại hội XII, chỉ cốt giải quyết vấn đề nhân sự, nhằm khẳng định tiếp tục quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy tới sự lạc điệu trong bối cảnh mới của một thế giới nhiều biến động, vừa tiềm ẩn những nguy cơ song cũng tạo ra nhiều cơ hội để Việt Nam hội nhập với thế giới, chấm dứt sự lạc điệu.
Chỉ tính 40 năm sau ngày thống nhất, ít nhất đã 5 lần đất nước đứng trước sự lựa chọn con đường phát triển mới, nhưng cả 5 lần Đảng vẫn cứ tiếp tục lạc điệu với con đường cũ không có lối thoát. Mà đâu phải không có những đầu óc tỉnh táo nhận ra sự lạc điệu đó, đưa ra những kiến nghị rất mạnh mẽ đưa đất nước đi tới. Bức thư của Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị ngày 9.8.1995 cách đây 21 năm là một minh chứng đầy thuyết phục nhưng cũng thật đau đớn cho vận nước!
Những ý tưởng sáng láng như: nhìn nhận lại thế giới để thay đổi mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước,  xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với đổi mới Đảng về đường lối và về tổ chức đều bị những đầu óc thủ cựu và khô cứng gạt bỏ. Thử hỏi, nếu những ý tưởng đó được thực hiện nhằm chấm dứt sự lạc điệu của đường lối phát triển theo mô hình đã sụp đổ thì đất nước có lạc hậu thê thảm như hôm nay không?
Mà là sụp đổ của cả hệ thống ngay tại thành trì của CNXH với Liên Xô, rồi các nước XHCN Đông Âu, chỉ còn lại 4 nước châu Á cùng với Cu Ba ở bên kia bán cầu! Nhưng giờ thì Raun Castro đã không còn “thức ngủ” với người anh em Việt Nam “bên tiền đồn phía đông” mà những đầu óc mê muội đang ngủ vùi trong cảnh điền viên của giấc mộng tiểu nông còn vương vấn! Chuyện này thì “Mênh mông thế sự số 24” đã phân tích xin miễn nhắc lại. Nhưng đó chỉ là chuyện hy hữu. Còn lại thì người ta đều hiểu cả.
Hiểu, nhưng dấu kín trong bụng rồi bỗng một ngày đẹp trời, do lú lẫn buột miệng nói ra. Ác thay, tô hô sự thật dấu kín đó ra theo kiểu “sáng trăng em tưởng tối trời” khiến cho người đời hiểu ra bụng dạ những người kiên định đổ bê tông cho cái ghế đang ngồi là thế nào!
Nói cho công bằng, sự thật dấu kín đó từng được phơi bày trong sự kiện Thành Đô 1990. Thậm chí khi một cơ hội mang tính đột phá mở ra với việc Obama mời Nguyễn Phú Trọng, thì để chuẩn bị cho việc tập dượt trình diễn bản giao hưởng mới, người ta vẫn cứ phải dạo khúc Thành Đô như một “prélude” bằng cách nhắc lại lời Nguyễn Văn Linh: “Chẳng lẽ bao nhiêu thành quả cách mạng giành được bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam lại đem trao vào tay những lực lượng đưa đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa, con đường chắc chắn không thể bảo đảm độc lập thật sự cho dân tộc, tự do hạnh phúc thật sự cho tuyệt đại đa số nhân dân"…vì vậy: "Kiên trì chủ nghĩa Marx-Lenin là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta”. Nếu vậy thì vô phương cứu chữa, sự lạc điệu sẽ tiếp tục nhấn chìm dân tộc trong vòng tăm tối.
Khi vẫn ngoan cố khẳng định “vấn đề có tính nguyên tắc số một” nói trên thì những cam kết để gia nhập TPP không thể xuôi chèo mát mái được. Khi vẫn nhất quyết kiên định một mình một chợ với mục tiêu XHCN, nền kinh tế thị trường cứ nhất định phải ve vẩy cái đuôi XHCN đằng sau, thì đất đai vẫn phải sở hữu toàn dân để tiếp tục trói nền nông nghiệp trong quy mô hiện tại của điều khoản hạn điền trong Luật Đất đai. Điều này đã thủ tiêu động lực của nhà đầu tư nhằm đưa nông nghiệp tiến lên hiện đại. Không quyết liệt thay đổi quan điểm về sở hữu vì sợ “mất CNXH”, cái ảo ảnh đang triệt tiêu các nguồn lực trong dân, trước hết là trong doanh nghiệp tư nhân khiến không thể huy động được nguồn lực mới nhằm tìm lối ra. Đã thế, vẫn cứ phải bám giữ đến cùng quan điểm kinh tế nhà nước phải là chủ đạo. Tuy là cái đuôi ve vẩy, nhưng oái oăm thay lại là “định hướng” cho cái đầu.Vì vậy, thực trạng lạc hâu do lạc điệu sẽ là vô phương cứu chữa. 
Duy trì và đắp điếm thêm cho cái nền tảng kinh tế theo định hướng XHCN ấy thì tất nhiên nhất định “không tam quyền phân lập”, phải một mực tự khẳng định “không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”.  Hậu quả tất nhiên sẽ là bầu cử, ứng cử vào Quốc hôi “Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” thì phải qua bộ lọc “hiệp thương” của Mặt trận để thực thi bằng được phương thức phản dân chủ đến lì lợm theo kiểu “đảng cử dân bầu” nằm duy trì chế độ toàn trị độc đảng!
Hệ luỵ sẽ thế nào, người ta biết cả. Nhưng trước mắt để giữ cho bằng được cái ghế quyền lực đã quá rệu rã thì những giải pháp tình thế cứ phải tung ra. Những giải pháp tình thế chỉ có thể chắp vá những mảnh vỡ, song sẽ đẩy tới hơn nữa sự đổ vỡ lòng tin của dân mà những lời hứa hẹn mùi mẫn theo kiểu xức dầu thánh “nghiêm túc lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân” chỉ càng làm đậm nét thêm sự tương phản lố bịch trên bức tranh xã hội nham nhở!
Mà đâu chỉ nham nhở. “Lòng dân một khi lung lay thì xuất hiện thế đất lở” như cụ Lê Quý Đôn từng phân tích trong “Quần Thư khảo biện” đã có dịp nói đến trong “Mênh mông thế sự số 26”.
Thế đất lở” ấy đang ngày càng dữ dội, nhân lên với cấp số nhân trong hai thập kỷ gần đây trong các nhiệm kỳ của những nhân vật chịu sự chi phối nặng nề của Trung Quốc. Điều cần đặc biệt lưu ý là chính Bắc Kinh đang mong điều này xảy ra. Tập Cận Bình đang cần một Việt Nam yếu hèn, phải duy trì cho được những xung đột gay gắt giữa nhân dân và nhà cầm quyền để không sao đủ sức lực và dũng khí cưỡng lại sự lũng đoạn, áp đặt của thiên triều như ông cha chúng từng phải vất vả đối phó trong trường kỳ lịch sử mối quan hệ Trung –Việt. Chúng cần một chư hầu ngoan ngoãn mà hai gọng kềm đang thít chặt, một ở Biển Đông, một là dòng nước thượng nguồn sông Mekong tuy thật xảo quyệt, song xem ra vẫn chưa đủ.
Hãy chỉ nói vào tình thế cấp bách và nguy hiểm của lưu vực sông Mêkông đang phải chịu đựng áp lực trực tiếp từ hệ thống đập thuỷ điện trên dòng chảy xuyên qua lãnh thổ Trung Quốc mà việc đóng hay xả nước được điều phối bằng sức ép chính trị! Muốn thoát ra khỏi áp lực này thì vấn đề nông nghiệp của đồng bằng Nam Bộ đòi hỏi một tầm nhìn mới, quyết tâm mới, bứt khỏi những quyết sách hiện tồn. Vậy là, vấn đề không chỉ là khô hạn trên đồng lúa mà sự khô hạn đáng sợ trong não trạng của những người đang nắm quyền lực. Họ quyết duy trì ý thức hệ để tìm sức hậu thuẫn của ông bạn láng giềng với phương châm mười sáu chữ vàng và bốn nguyên tắc ứng xử để giữ bằng được cái ghế!
Cho nên, nếu trong những lời thề thốt mà không nói đến điều then chốt có ý nghĩa quyết định vận mệnh của đất nước này, thì không khéo những tay ác khẩu lại mượn lời dân gian “ thề cá trên chui ống” để áp vào thì nguy.
Hãy chỉ gợi ra một điều: Trong các tuyên ngôn, tuyên thệ và những trọng tâm mà các vị sẽ giữ trọng trách đều hứa hẹn quyết liệt chống tham nhũng. Thì chẳng có thực tế nhỡn tiền đó sao. Càng chống, tham nhũng càng tăng. Chuyển vị thế người đứng đầu cuộc chiến chống tham nhũng sang bên Đảng, Tổng bí thư trực tiếp làm tổng tư lệnh chiến dịch này, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Tham nhũng tiếp tục là đại nạn quốc gia. Nguyên nhân thì ai cũng biết nhưng chẳng dại gì “lấy đá ghè chân mình” trừ ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, người duy nhất có một tiếng nói trung thực có trọng lượng tại Đại hội XII, để rồi được ưu tiên cho “nghỉ chính sách”!
Cái gốc vẫn nguyên đấy, thậm chí còn gia cố thêm cho khỏi đổ, tạo điều kiện cho “tư duy nhiệm kỳ” đâm hoa kết trái lu bù nhằm “ngoạm một miếng rồi chuồn”. Đó là điều mà cụ Lê nin xưa đã ngán ngẩm mà cảnh báo về cái ung nhọt đã được cấy sâu vào trong thể chế độc đảng toàn trị của chuyên chính vô sản mà ông ta dựng lên sẽ làm mục ruỗng lục phủ ngũ tạng dẫn đến sụp đổ. Một sự sụp đổ mà cha đẻ của nó cũng không sao hình dung nổi rồi nó thê thảm đến vậy.
Thế nhưng chẳng nhẽ lại không hô hào chống căn bệnh ung thư đã di căn tùm lum? Còn nước còn tát chứ. Phải “kiên quyết” chứ. Sờ lên gáy mình thì cứ lẳng lặng mà sờ, nhưng miệng thì vẫn cứ phải nói chứ. Không nói sao tồn tại được. Thì đó, không chỉ các “Tân” mà các “Cựu” đều có lời nguyện như thế cả. Thậm chí còn có vị còn khẳng định chống tham nhũng là nhiệm vụ số một, phải tập trung toàn lực. Khi có người phản bác, đòi phải tập trung cả hai nhiệm vụ chiến lược, thậm chí phải đặt việc chống xâm lược lên hàng đầu thì ngài còn hùng hồn “cứ đánh gục tham nhũng rồi sẽ tòi ra đó là kẻ thân Tàu, là sẽ hiểu cần chống xâm lược như thế nào”! Và rồi, bằng những thủ đoạn liên kết đánh gục đối thủ trong cuộc tranh bá đồ vương bằng nhiều thủ đoạn trí trá, lật lọng sở trường để phải nhận ra rằng
                     “Cuối Tết mới hay rằng sớm muộn,
                 Giữa vời sao đã biết nông sâu!  [Nguyễn Công Trứ.”Thế tình đen bạc”]
đến hồi chung kết “bừng con mắt dậy thấy mình tay không   [Nguyễn Gia Thiều. “Cung oán Ngâm khúc]
Thì ra sự đời là vậy, cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ ngợi:
                   Sắc như mác cũng thua thằng vận đỏ…
               …Nào những kẻ tay trên ban nãy
                  Tới bây giờ thay thảy dưới tay ta.
        May mắn nhẽ hữu duyên năng tái ngộ. [Tú Xương. Đánh Tổ Tôm]                             
Cho nên, muốn tồn tại để rồi còn “phát triển” thì cứ phải thề đã. Dù vận đỏ, cũng phải thề bồi chứ? Trót đa mang thì phải đèo bòng chứ lờ đi sao đặng. Thề thì thề, sợ gì nào, chẳng phải là Tú Xương đã từng gỡ bí cho chuyện này từ não từ nao đấy thôi:
                                                 Non nước thề bồi thôi xí xoá
                                                 Quỷ thần nào chứng ở hai vai? 
Quỷ thần chẳng biết có chứng hay không chắc khó đoán, nhưng đôi mắt của nhân dân thì thông tường mọi nhẽ.
Nhưng kìa, sao lại có người chồm chỗm ngồi trên cao kia lại chẳng phải thề bồi gì sất? Thế là thế nào? Còn thế nào nữa, chẳng phải Cương lĩnh đặt lên trên Hiến pháp đó sao? “Ta đây nào phải ai đâu mà rằng”[Lời Sở Khanh], dân có phải bầu bán gì đâu mà đòi người ta phải thề bồi. Có gì mà phải thắc mắc nào. Vả lại, đã vô thần thì còn thề bồi làm chi cho thêm chuyện, chẳng “xí xoá” thì cũng bằng không. Dân chủ đến thế là cùng chứ còn gì nữa.
Ấy vậy mà dù chỉ là một lời hứa đãi bôi chứ không là lời tuyên thệ, thì rồi “mỗi lời là một vặn vào”, tuy “khó nghe” nhưng tránh sao được sự phán xét sòng phẳng của công luận:
                                 Mai sau dầu đến thế nào,
                        Kìa gương nhật nguyệt nọ đao quỷ thần [Lời Mã Giám Sinh ]
Xem ra chuyện thề thốt thì càng thận trọng càng đỡ rủi ro. Thề mà biết là khó hoặc không thể thực hiện càng phải muôn phần đắn đo, cân nhắc. Quả là khó để đoan chắc như nàng Kiều trước mộ Đạm Tiên “chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ”, nhưng búa rìu của dân đang trong cái “thế đất lở” thì có khi đáng sợ chẳng kém “gương nhật nguyệt” , “đao quỷ thần” là bao.
Mà có khi hơn! “Thấy người [ngồi] đó biết sau thế nào”! [Lời Thuý Kiều]
Cho nên, để thực hiện những lời thề bồi nghiêm túc, xin làm ơn đặt ưu tiên cho lời thề cốt lõi: “chống lạc điệu”.
         10.4.2016
T.L (Tác giả gửi BVB)
-------------

21 nhận xét:

 1. Bài viết đã phân tích sâu sắc , lột tả chân dung của đảng hiện nay cũng như hoàn cảnh đất nước đang mắc phải . Cảm ơn GS Tương Lai .
  Đảng ngày xưa lãnh đạo đất nước giành độc lập , mục đích vào đảng của các đảng viên là cứu nước còn CNCS họ chưa nghĩ đến hoặc chưa hình dung được nên đông cơ của họ hoàn toàn trong sáng . họ là những người có học , phần đông được sinh ra trong những gia đình gia giáo , kinh tế khá giả so với thời bấy giờ, sớm thấm nhuần tư tưởng yêu nước . Họ được dân tin tưởng . họ chưa hiểu được tương lai do nhận thức hạn chế ( kể cả cu Hồ ) nhưng mục đích trước mắt của họ đã đạt được là chính đáng , họ đã mắc một số sai lầm trong quá trình đi đến mục đích đó ( ví dụ như CCRĐ ) nhưng đó là những sai lầm của bộ phân lãnh đạo hạn hẹp .
  Đảng ngày nay hoàn toàn khác đảng ngày xưa cả về bản chất , cả về mục đích , hành động :
  - về bản chất đảng hiện nay hầu hết là tập hợp của những phần tử cơ hội từ trung ương đến địa phương . Họ biêt chủ nghĩa Mác là hoang đường là vớ vẩn ( trừ một số ít kẻ nhớ ngẩn ), họ không có tư tưởng yêu nước , không có lý tưởng , họ có thể bán tổ quốc vì bản thân mình . họ không có lòng tự trọng bản thân và tự tôn dân tộc , họ mang nặng bản chất của kẻ hèn hạ ,tiểu nhân .
  _ Mục đích vào đảng hoặc là như gánh hát cho vui hoặc như một băng đảng để kiếm danh lợi , để vinh thân phì gia .
  _ Vì vậy trong hành động họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt mục đích như : Nịnh bợ , chạy chức quyền , tham nhũng , đấu đá nhau , đàn áp dân chủ , bầu cử giả hiệu , quốc hội bù nhìn .v.v...
  Vì đảng là một phương tiện chính để vui chơi và làm giàu của họ nên họ duy trì , bảo vệ đảng bằng mọi giá ( đưa đảng lãnh đạo vào hiến pháp , dùng quân đội, công an để bảo vệ đảng , đàn áp bắt bớ , bỏ tù , truyên truyền dối trá .v.v...) . Càng về cuối , đảng càng tàn tạ thì các biện pháp bảo vệ càng tăng cường . Điều này là phù hợp quy luật , đó là quy luật giãy chết . Con vật sẽ có những phản ứng giãy dụa cuối cùng trước khi chết . Nên khi nhìn vào phản ứng của đảng , ta sẽ đoán biết được tương lai của đảng . Đảng càng phản ứng mạnh ( như hiện nay ), nên cái chết đang đến gần .
  TÓM LẠI : Đảng ngày xưa và đảng hiện nay là hoàn toàn khác nhau giống như một mẹ có 2 con , một đứa thì ngoan , hiếu thảo , xả thân vì mẹ , một đứa thì trộm cướp bất hiếu , dâm đãng , làm hại mẹ , đang mắc phải căn bệnh vừa ung thư vừa sida gần đến ngày tạ thế , nếu có chết đi thì cũng là một nỗi nhục của bà mẹ , rộng hơn là của bà mẹ Việt nam .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thề Non Nước
   Tác giả: Tản Đà
   Nước non nặng một lời thề,
   Nước đi, đi mãi, không về cùng non.
   Nhớ lời "nguyện nước thề non",
   Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
   Non cao những ngóng cùng trông,
   Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày,
   Xương mai một nắm hao gầy,
   Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
   Trời tây ngã bóng tà dương,
   Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
   Non cao tuổi vẫn chưa già,
   Non thời nhớ nước, nước mà quên non.
   Dù cho sông cạn đá mòn,
   Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa.
   Non cao đà biết hay chưa?
   Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.
   Nước non hội ngộ còn luôn,
   Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
   Nước kia dù hãy còn đi,
   Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.
   Nghìn năm giao ước kết đôi,
   Non non nước nước không nguôi lời thề.

   Xóa
  2. Lời thề Đồng Cổ:

   -Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì lời thề thời Lý là:
   “Làm tôi bất trung
   Làm con bất hiếu
   Thần minh tru diệt [2]

   -Lời thề thời Trần
   Ba năm sau khi lên ngôi, vào năm 1228, vua Trần Thái Tông đã khôi phục hội thề ở đền Đồng Cổ vào ngày 4 tháng 4 âm lịch hàng năm giống nhà Lý nhưng sửa đổi lại lời thề. Tục lệ này được giữ suốt đời Trần. Lời thề nhà Trần như sau:
   “ Làm tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết chết [1][2] ”
   Đại Việt Sử ký Toàn thư, Kỷ nhà Trần có mô tả: Hàng năm vào ngày 4 tháng 4, tại đền thờ thần Đồng Cổ, theo lệnh của vua, Tể tướng và quan lại họp nhau lại uống máu ăn thề. Quan Trung thư kiểm chính tuyên đọc lời thề rằng: “Làm tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết chết”. Đọc xong, Tể tướng sai đóng cửa điểm danh, người vắng mặt phải phạt 5 quan tiền. Ngày hôm ấy, con trai, con gái đứng ở bốn phương ở cạnh đường để xem, cho là hội lớn[1][4].

   *Thần Đồng Cổ báo mộng cho nhà vua
   Theo Đại Việt sử ký toàn thư: Năm Mậu Thìn (1028) Tiên đế Lý Thái Tổ băng hà, thái tử Phật Mã lên ngôi, tức là Vua Lý Thái Tông, nhân việc mới lên ngôi xuống chiếu phong tước vương cho thần núi Đồng Cổ. Trước đó là việc trước khi ba vương định làm phản cướp ngôi, vua chiêm bao thấy một người tự xưng là thần núi Đồng Cổ nói với vua về việc ba Vương: Vũ Đức, Đông Chinh, Dực Thánh sắp làm loạn, phải mau đem quân dẹp ngay. Tỉnh dậy vua liền sai phòng bị, quả nhiên ứng nghiệm, cuộc biến đã được dẹp. Đến đây xuống chiếu giao cho Hữu ty tu sửa lại đền, vua phong cho thần là Minh chủ Chiêu cảm Bảo hựu Đại vưởng và tổ chức Hội thề Trung hiếu cho các quan đại thần trong triều.
   Theo lệ, đến ngày đó: Đắp đàn ở trong miếu, cắm cờ xí, chỉnh đốn đội ngũ, treo gươm giáo trước thần vị, đọc lời thề rằng: Làm con bất hiếu làm tôi bất trung xin thần minh giết chết. Các quan từ cửa Đông đi vào đến trước thần vị cùng uống máu ăn thề, hằng năm lấy làm lệ thường vào ngày mồng 4 tháng 4 âm lịch; trong ngày Hội thề ở đền thần Đồng Cổ trai gái kinh thành đi xem chật cả đường (2).
   Sang đời Trần, vua Trần Thái Tông (1226 - 1258), năm Đinh Hợi [Kiến Trung] năm thứ 3 (1227), tuyên bố: Các điều khoản về lễ Minh thệ ở đền thần Đồng Cổ vẫn theo như lệ cũ của triều Lý. Nghi thức lễ đó như sau:
   Hằng năm vào ngày mồng 4 tháng 4 âm lịch, tể tướng và trăm quan đến trước cửa thành từ lúc gà gáy, tờ mờ sáng thì tiến vào triều. Vua ngự ở cửa Hữu Lang điện Đại Minh trăm quan mặc nhung phục lạy hai lạy rồi lui ra. Ai nấy đều thành đội ngũ, nghi trượng theo hầu ra cửa Tây thành, đến đền thờ thần Đồng Cổ họp nhau lại uống máu ăn thề. Quan Trung thư kiềm chính tuyên đọc lời thề: Làm tôi tận trung,làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết chết”. Hội thề Trung hiếu ở đền thần Đồng Cổ kéo dài đến khi nhà Minh sang xâm lược nước ta mới ngừng hoạt động.
   Phải chăng, từ xa xưa thời Hùng Vương vật linh này được phát tán hoặc chuyển mẫu sang đúc ở các nước (Đông Nam Á) cổ, kể cả vùng Lưỡng Quảng của Trung Quốc ngày nay? Nhưng chỉ vùng Lưỡng Quảng coi nó là trống đồng đưa ra biểu diễn, còn các nước Đông Nam Á, theo sách Lịch sử nghiên cứu trống đồng ở châu Âu của nhà Bác học Pháp L. Bezacier (1972) thì các nước Đông Nam Á đều đặt vật linh này thờ chung trong các đền (Bản dịch Tạp chí Khảo cổ học, số 20 - 1974). Riêng nước ta, từ thời Hùng Vương đã lập đền thờ Ngài trên núi Khả Lao, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và tên ban đầu là Thần Đồng (xem bài Ý nghĩa hoa văn “Thần Đồng” Ngọc Lũ Báo KH&ĐS, số 122 Thứ 6 - 10/10/2014).

   Xóa
  3. Sau bằng ấy đời giữ lời thề nguyền để răn mình (nói như ngày nay là để không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện ), nhưng lòng trung không vượt qua được lòng tham, Cái thú quyền lực không còn chỗ cho lòng nhân đức...Nên bọn "nuốt thề" cứ tám chín mươi là bị thần minh giết chết, cho nên hội thề thưa dần, quan chức thì sợ đi vòng tránh thần Đồng Cổ. Đến đấy vào ngày lễ hội chỉ thấy dân đen thề thốt không tham nhũng, có nhân nghĩa là đến đông đủ? Cho nên có ý kiến đề nghị đổi tên hội là Hội Dân thề? Xem ra có lý?

   Xóa
 2. http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20140616/can-xoa-co-che-dang-cu-dan-bau/613128.html
  Ái chà! Tuoi Tre lại quậy "tả đang" tiếp? Coi chừng lại bị "xử ný"? Hay là cái tệ hại luôn có xu hướng bị "đập vào mặt"! Khó ai nín nhịn được những việc lố bịch!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. phường danh lợi (thơ Nguyễn Công Trứ)

   Cho hay trống thủng có làng bưng
   Đã dễ rồi còn muốn dễ dưng
   Mặc sức đâm thùng và tháo đáy
   Tha hồ tráo đấu lại lường thưng
   Khéo đem muối nọ toan gieo biển
   Nghĩ rút dây kia sợ động rừng
   Xấu máu xin đừng ăn của độc
   Rượu làng thì uống rượu mua đừng


   Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

   Xóa
 3. Vài ý

  "mô hình phát triển theo kiểu Xô Viết nhân danh Chủ nghĩa Mác-Lênin"

  Không nhân danh . Mô hình Xô Viết chính là Chủ nghĩa Mác-Lênin

  "Còn Đảng còn mình" không tệ hại bằng "Cứu Đảng là cứu nước". "CĐCM" chỉ gắn sự tồn tại của Đảng vào cá nhân, "CĐLCN" gắn Đảng với đất nước & dân tộc, về ý không khác gì "Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa" vậy .

  “Chẳng lẽ bao nhiêu thành quả cách mạng giành được bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam lại đem trao vào tay những lực lượng đưa đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa"

  Theo tôi, câu trên khá chính xác . "xương máu của bao thế hệ suốt hơn nửa thế kỷ" chính là để đánh đổ chế độ dân chủ tư bẩn để áp đặt chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa cho cả nước Việt Nam . Đem lại nền dân chủ tư bẩn chính là phản bội những hy sinh đó vậy .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy luật phát triển , lịch sử nhân loại chỉ có đi một con đường duy nhất , nước nào cũng vậy , không có con đường thứ hai . Đó là từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến rồi lên chế độ tư bản . Con đường này là con đường phát triển tự nhiên do tạo hóa ấn định , không thế lưc nào thay đổi được giống như mùa hè rồi đến mùa thu , mùa đông , rồi đến mùa xuân . CNTB là bậc thang phát triển cao nhất hay sau CNTB là chủ nghĩa gì , không ai có thể áp đặt được . Nó sẽ đến một cách tự nhiên theo thời gian do tạo hóa quy định . Mac đã rất sai lầm do không hiểu điểm này . Cũng như vậy quyền con người và dân chủ trên thế giới là duy nhất một tiêu chuẩn do tạo hóa ban tặng , không có loai dân chủ XHCN hay dân chủ TBCN , 2 khái niệm này là do một số người đặt ra vì mục đích riêng của họ thôi . Chúng ta phải nhớ rằng toàn bộ hệ thống quy luật để vận hành vũ trụ cũng như thế giới này là do tạo hóa ấn định .

   Xóa
 4. Ông Giáo sư future này viết dài quá, nên viết gọn thôi.

  Ông cứ mắc bệnh lý luận nhiều, cao siêu, khó hiểu?, thực chất, sử sách minh chứng, cái gốc của Đảng ta là đu dây (xin lỗi như con cave), mà đã đu dây, thì lúc thế này, lúc thế khác, người dân chỉ là chuột bạch mà thôi!

  Trả lờiXóa
 5. Lịch sử cái gì sai phải sửa.
  Chủ nghĩa quân phiệt Nhật sai nên sửa.
  Đông Âu thừa nhận chủ nghĩa Mác Lê sai và đã sửa.
  Ngàn năm xưa đã có viết nhân "Dân vi quý..."....dân chủ là giá trị bất biến vĩnh cửu.
  Còn xương máu, không có chiến tranh cũng chết.
  Ấn độ, Thái lan, ... không đổ máu vẫn có độc lập , họ có gì sai ? Ta đúng hơn họ ở chỗ nào ?


  Trả lờiXóa
 6. Dân lương thiệnlúc 15:40 11 tháng 4, 2016

  ĐỀ NGHỊ BIỂU TÌNH CHỐNG VIỆC CHO TRUNG QUỐC VÀO CẢNG CAM RANH

  Trả lờiXóa
 7. Nhiều lần, và lần này nữa, xin cảm ơn bác Tương Lai! Chúng đánh cờ người thiệt giỏi, có mấy quân tốt đặc xào đi xáo lại, sắp tới sắp lui, diễn trò hề trước mắt dân một cách công khai, trắng trợn, láu cá vặt. Thằng tập nó đang xoa tay sung sướng và sẽ trổ tiếp những đòn độc, dân biết nhưng chịu!

  Trả lờiXóa
 8. KHÔNG CÓ NGƯỜI DÂN NƯỚC NÀO NUÔI NỔI 2 ÔNG QUAN PHƯƠNG PHI HỘ PHÁP LÀ ông ĐẢNG cs và ông CHÍNH QUYỀN như ở nước cộng hòa xhcn VN này !!!!

  Trả lờiXóa
 9. Lời thề của những người được dân bầu khác với lời thề của những người được đảng cử . Những người dân bầu là tự nguyện tham gia , phục vụ đất nước với tinh thần trách nhiệm , những người đảng cử là Rôbốt do đảng dựng lên , nên không cần trách nhiệm , mọi hành động đã có đảng đứng sau . . . bấm nút ! Kể cả lời thề . Nhưng nhiệm vụ đảng trao thì tôi cứ nhận , nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đảng chịu , vì khả năng của tôi chỉ có giới hạn ! Nhưng ai là người trực tiếp chịu trách nhiệm thì không có , vì đảng là m̀ột cái gì đó mênh mang , mơ hồ . " Trách nhiệm tập thể " !?. " Suốt thời gian qua tôi không đề nghị nhận chức này chức khác và cũng không thoái thác trọng trách gì được giao "!( Nguyễn Tấn Dũng ).
  Vì thế , CNCS , chế độ đảng cử đẻ ra hệ thống lãnh đạo vô trách nhiệm . Lời thề của những người được đảng độc tài toàn trị cử ra thì có giá trị gì ? hãy thề thốt trước những người đã cử ra các vị . Thề trước cờ và hứa với dân , nghe chừng vô lý và vô duyên .

  Trả lờiXóa
 10. Dù sao thì lần đầu tiên tại hội trường Diên Hồng ý thức về Độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ đã vượt lên ý thức hệ. Ngày 31/3/2016 đã đánh dấu sự khởi đầu tinh thần tự tôn dân tộc còn cao hơn bất cứ chủ thuyết nào, mở ra một trang mới cho lịch sử dân tộc Việt nam dù bước đầu còn chậm chạp.

  Trả lờiXóa
 11. Kết quả của ĐH XII CSVN là một " lão già với sức khỏe có phần không được tốt , trình độ còn nhiều hạn chế , tuổi hơi khí cao ( nhõn hơn 70 cái xuân xanh ), mặc dù đã xin rút không tự ứng cử nhưng không ngờ .... cái đám âm binh lại bỏ phiếu cao ngất , gần 100% , thế là lại chỗm chệ cái ghế đảng trưởng " ! và sau đó là , cứ chọn một thằng , bỏ phiếu nhõn một thằng và y như rằng , toàn đạt trên 90% phiếu bầu , trúng phóc ( CT quốc hội , CT nước , TT chính phủ ... ) , kiểu bầu cử " nhõn một " thế này thì bỏ cối không trật ! Ấy thế mà , cái lũ tuyên truyền CS miền Bắc một thời chửi rủa như điên chính thể Việt Nam Cộng Hòa rằng : bầu cử độc diễn , độc tài , lưu manh , đểu cáng , không dân chủ ... Vậy bây giờ cái chính thể CHXHCNVN do nhõn đảng CS cai trị này thì đang bầu bán kiểu gì đây ? khác chó gì thời " Mỹ Ngụy " , thậm chí lưu manh , đểu cáng hơn , trắng trợn hơn . Thế mà cái lão khọm " đảng trưởng " lại còn tru tréo lên rằng : dân chủ đến thế là cùng , chứ còn g...ì ... nữa ! Đểu thế , đểu đến thế là cùng ! Dân gian có câu " lưỡi không xương nhiều đường lắt léo .... làm hai " , áp câu này vào cái luận điệu của đám CSVN kể ra đúng phóc , chưa bầu cử quốc hội khóa mới mà đã bầu CT quốc hội , vậy kiểu này có phải là " chưa nặn người đã nặn cu " không nhỉ ? . Thế quốc hội kỳ tới thì việc chó gì phải bầu bán nữa làm gì cho tốn tiền , tốn thời gian của dân đen , vì CT , PCT quốc hội cũng đã có rồi , chẳng lẽ mấy ông bà nghị kỳ tới là đám âm binh hay sao mà không có quyền bầu CT , PCT quốc hội ? . Ngược ngạo như vậy mà chúng lại cãi lý rằng " hiến pháp và luật đổi mới nó như vậy , làm như vậy là đúng qui trình " ! Đúng là bọn CS nó nói kiểu gì cũng được , đúng là " lưỡi không xương ..." ! Không lẽ cái chế độ xã hội này lại tồn tại mãi , cái đảng CS chết tiệt này lại tồn tại mãi ???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi cũng tưởng khối XHCN Đông Âu "tồn tại mãi"...
   Let it be - cái gì đến, sẽ đến!

   Xóa
 12. Trong cuộc sống, kẻ nào hay thề chính là kẻ hay phản bội.

  Trả lờiXóa
 13. Tổ Quốc và Dân tộc mới tương đốivĩnh viện,còn chế độ thì chỉ vận hành theo thời thế,lịch sử đã chứng minh điều đo.Từ thời các Vua Hùng dựng nước cho đên Ông Vua Bảo Đại là vị Vua cuối cùng của chế độ Phong kiến,bao nhiêu triều đại đã phải sụp đổ khi mât lòng dân,và có môt điều lạ là ngày xưa các triều đai khi muốn cầm quyền thì sang xin phong vương,khi suy vong,mât lòng dân thì đều có xu hương chạy sang cầu cứu phong kiến Trung Quốc để hòng giữ chế độ.Đối với Trung Quôc thì ngàn đời nay chúng tự xem là thiên triều và coi Viêt Nam chỉ là kẻ chư hầu.Đến thời cọng sản từ Mao Trạch Đông,Đặng Tiểu Binh....nay là Tập Cận Bình,ý thức hệ,đồng chí chỉ là chiêu bài để ngồi êm trên cổ,trên đầu Viêt Nam mà thôi.Hãy nhìn lại cuộc chiến biên giới 1979,hãy nhìn lại trân hải chiến Gạc Ma1988,hãy nhìn lại tàu chiên Trung Quốc đâm va tàu hải cảnh,tàu cá của Viêt Nam trong vụ hạ đăt trái phép giàn khoan 981 thì mới thấy tình đồng chí,nghĩa láng giềng anh em sâu nặng thế nào mà cảnh giác cho thời gian tới.

  Trả lờiXóa
 14. Trích :

  "Khi vẫn ngoan cố khẳng định “vấn đề có tính nguyên tắc số một” nói trên thì những cam kết để gia nhập TPP không thể xuôi chèo mát mái được. "ngưng trích.

  Sắp đổi tiền rồi bà con ơi !

  Xin trích đoạn trong bài Nghị trình Obama tại Việt Nam? @ http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160411_murray_hiebert_obama_vietnam

  "Để Việt Nam được công nhận kinh tế thị trường, Quốc hội Mỹ đã đưa ra khá nhiều điều kiện mà Việt Nam phải đáp ứng. Trong đó bao gồm nhà nước không can thiệp vào thị trường, cũng như Việt Nam phải có một đồng tiền có thể được tự do chuyển đổi cho loại tiền tệ khác hoặc vàng mà không cần sự cho phép của các ngân hàng trung ương."

  Trả lờiXóa 15. Trò hề nhạt nhẽo

  Lý do gì mà ba ông Hùng, Sang, Dũng bị mất chức ngay khi quốc hội 13 chưa hết nhiệm kỳ? Nhiệm kỳ của họ cũng theo nhiệm kỳ quốc hội là điều đã ghi ở "giấy trắng, mực đen" chỉ cần không mù chữ là đọc được, cần gì phải có trình độ cử nhân văn chương hay giáo sư TS "bảo vệ đảng"?

  Mặt khác, họ đang sống sờ sờ, khỏe mạnh, tỉnh táo... chứ chẳng phải họ đã chầu trời, hoặc đang trong tình trạng thập tử nhất sinh hay sống thực vật...

  Vậy, khi nào họ có thể bị thôi chức?

  Theo hiến pháp nước CHXHCNVN thì không thể làm như ĐCSVN đã làm - trừ những trường hợp sau:

  1) Hoặc họ có đơn từ nhiệm (ví dụ, do sức khỏe, do tự thấy không cáng đáng được nhiệm vụ, do có lỗi lớn...). Thực tế, cả 3 ông, không một ông nào có đơn xin từ nhiệm; cũng chẳng ông nào rơi vào trường hợp này. Họ có thể tươi cười lên sân khấu nhận hoa từ người kế nhiệm (giống nạn nhân bị công an ép cung mà nhận tội, chớ còn viết đơn từ nhiệm (để lại bút tích) thì không bao giờ, nghe!

  2) Hoặc họ phạm tội, tới mức cần thay thế ngay lập tức. Đây là trường hợp bị kỷ luật. Nếu vậy, phải công bố nội dung phạm tội và các kết luận khi xét xử. Thực tế, họ được tặng hoa, nói lời cảm ơn từ người kế nhiệm.

  Như vậy, rất có lý khi có ý kiến cho rằng đây là cuộc đảo chính

  Trò hề nhạt nhẽo

  Nó được thực hiện theo một kịch bản được soạn thảo sẵn.

  Nói khác, quốc hội 13 họp liền tù tì mấy tuần lễ, chỉ có mỗi một việc là... diễn một trò hề. Nhưng đây là trò hề nhạt nhẽo. Nó nhạt nhẽo ở chỗ, mọi người đoán trước được nó sẽ diễn ra như thế nào và kết quả sẽ ra sao.

  Sử dụng từ ngữ khá... đểu

  - Khi trưng dụng đất đai của dân, ĐCSVN dùng từ "thu hồi". Người ta chỉ dùng có thể "thu hồi" những gì do người ta đã "phát ra". Đảng CSVN xuất thân vô sản, có đất đai nào là của mình để mà "phát ra" cho dân? Mà nay dám dùng "thu hồi"? Đây là cách dùng từ rất đểu.

  Xin toàn thể các vị đảng viên CS nằm vắt tay lên trán mà nghĩ xem: Cách dùng từ như vậy có đểu hay không?

  Nếu chưa nghĩ ra, xin tự rơi vào trường hợp sau đây: Các vị đẻ ra đứa con, nuôi nó, chăm lo cho nó, thương yêu và gắn bó với nó... Nhưng bỗng một hôm, có một "thằng người" tới, đọc quyết định "thu hồi"... Vậy, phải gọi "thằng người" này là gì?

  Đểu từ lâu rồi. Nay vẫn đểu. Đó là cái từ "kiện toàn".

  Kiện toàn là bổ sung, làm cho một cơ cấu (hệ thống) sẵn có trở nên toàn vẹn và mạnh mẽ lên, chứ không phải là thay thế nó bằng cái khác.

  Lần này, khi thay thế cả loạt ba nhân vật đứng đầu nhà nước, mà lại nói là "kiện toàn (!). Cử nhân văn chương mà dùng từ như vậy, chẳng đểu thì gọi là gì?

  Trò đểu

  Đố ai nghĩ được từ gì phù hợp. Khi loại bỏ người tự ứng cử bằng biện pháp xui "quần chúng" đấu tố, lại không cho phép người ta trả lời những lời đấu tố... mới thật là kỷ lục đểu cáng.

  Tới nay, đã có cả thảy 154 người tự ứng cử (danh sách "chốt"). Ngay trong 2 tuần đầu đã có vài chục người bị loại khỏi danh sách bằng đấu tố.

  Ai cũng lên tiếng phàn nàn, bực bội, thậm chỉ nói rõ: trò bẩn thỉu.

  Thời gian đã sắp hết

  Thời gian chót để hoàn thành việc "lấy ý kiến cử trị nơi cư trú" không còn dài nữa. Chúng ta sẽ chứng kiến việc loại trừ người tự ứng cử sẽ xảy ra rất cấp tập, ồ ạt.

  Chắc chắn, số người tự ứng cử còn lại trong danh sách chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp (hiện nay, chưa tới 20%), trong đó có thể dự đoán hầu hết là quân xanh do "đảng cử".

  Tư liệu lịch sử vững chắc, chính xác và trường tồn

  Những người tự ứng cử đang tự thân cảm nhận - và sau khi bị đấu tố sẽ nhận thức được bằng lý trí - cái trò bẩn của đảng CSVN sẽ là tác giả, là nhân chứng, của một tư liệu lịch sử: Đó là bài công bố cho hiện tại và tương lai cái trò bẩn hôm nay của đảng CSVN.

  Chủ đề: Chính trị - xã hội

  Từ khóa: Vũ Lịch Nguyên, kiện toàn, lãnh đạo

  Trả lờiXóa