Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải TUYÊN THỆ TRƯỚC QUỐC HỘI

* NGUYỄN ĐĂNG QUANG                 
            Kỳ họp thứ 11 cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIII vừa kết thúc. Các ông bà nghị bịn rịn từ biệt nhau giữa kẻ ở người về, vì Quốc hội Khoá XIV tới sẽ chỉ có khoảng 200 trong tổng số 497 Đại biểu đương nhiệm được phép ứng cử tiếp, số còn lại sẽ về làm dân theo sự phân công của Đảng. Kỳ họp thứ 11 là một kỳ họp “lạ thường”, kỳ họp ngắn nhất nhưng lại được lệnh thông qua nhiều vấn đề “đột xuất nhất” từ trước đến nay mà nhiều ý kiến cho rằng có một số việc “vi hiến”! Người viết mong sẽ có dịp bàn về một vài “điều lạ thường và đột xuất”, kể cả việc ”vi hiến” nếu có, vào một dịp thuận lợi khác. Bài viết ngắn dưới đây chỉ xin đề cập đến một hiện tượng phi lý diễn ra trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIII vừa qua.
       Trong tuần lễ đầu của tháng 4/2016, từ phòng họp Diên Hồng, nhân dân Việt Nam đã chứng kiến dàn lãnh đạo mới của Nhà nước và Chính phủ ra mắt Quốc hội Khoá XIII!  Ekíp lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ vừa được bầu lên này sẽ chỉ tồn tại trong vòng 3 tháng, tức khoảng 13 tuần lễ mà thôi!  Vì vào giữa tháng 7/2016, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khoá XIV sẽ tiến hành các thủ tục theo luật định để bầu và phê chuẩn bộ máy lãnh đạo Nhà nước mới cho nhiệm kỳ 5 năm tới  (2016-2021), bao gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng và 5 Phó Thủ tướng cùng toàn thể 21 thành viên Chính phủ,v.v... Do vậy, ekíp lãnh đạo vừa được kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII bầu lên chỉ là bộ máy Nhà nước lâm thời, vì nó tồn tại và vận hành chỉ trong có 3 tháng, nói một cách khác, “tuổi thọ” của nó rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trên dưới 90 ngày mà thôi! Nhưng đây không phải là chủ đề của bài viết này, mong sẽ có dịp bàn thêm cùng bạn đọc!
          Người viết xin đề cập về nghi lễ Tuyên thệ mà 3 trong 4 vị của “Tứ trụ Triều đình” gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện trước Quốc hội Khoá XIII. Ba vị trên đã trịnh trọng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và với Hiến pháp! Đây là điều mới mẻ trong sinh hoạt chính trị ở nước ta, lần đầu tiên được tiến hành trên chính trường Việt Nam. Thực ra, nghi thức này đã một lần thực hiện ở nước ta cách đây 70 năm khi Chủ tich Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trước quốc dân đồng bào ở đình Tân Trào đầu năm 1946!  Tuy là điều mới mẻ đối với nước ta, nhưng đối với thế giới thì không. Các quốc gia theo thể chế dân chủ và áp dụng mô hình nhà nước pháp quyền đều đã thực hiện nghi thức này từ hàng trăm năm trước! Nay nghi thức này được tiến hành ở nước ta, dù có muộn song ít nhiều nó cũng thể hiện sự hội nhập quốc tế, được đông đảo người dân đồng tình và ủng hộ. Nghi thức này, như người dân đã chứng kiến trên diễn đàn Quốc hội, mang tính hình thức và biểu tượng là chính, bởi lễ tuyên thệ cũng như lời thề của 3 vị trong “bộ tứ quyền lực” không có sự ghi nhận và chứng giám của Toà án Hiến pháp (Toà Bảo hiến) nên nó bị hạn chế rất nhiều, bởi một khi người dân thấy những lời hứa của 1 hoặc của cả 3 vị trên không được thực thi hoặc thực thi sai trái, không đúng như lời tuyên thệ thì cũng đành bó tay, không thể làm gì được, bởi nước ta không có cơ chế xét xử cá nhân và tổ chức khi họ vi phạm Hiến pháp! Trên thế giới, mọi quốc gia theo thể chế dân chủ, áp dụng mô hình nhà nước pháp quyền, thì Toà án Hiến pháp là một cơ chế bắt buộc, không thể không có! Một khi Toà Bảo hiến được thiết lập, nó sẽ không cho phép bất cứ một cá nhân hay tổ chức chính trị nào đứng trên Hiến pháp. Không hiểu khi nào nhân dân và đất nước ta mới có Toà án Hiến pháp? Đây có thể là một chặng đường dài! Nhân dân Việt Nam đã muốn có nó trong suốt 70 năm qua, song chắc cũng phải đợi thêm vài năm nữa!
            Sau khi chứng kiến qua màn ảnh nhỏ 3 vị lãnh đạo Nhà nước đọc lời tuyên thệ, nhiều người dân không khỏi thắc mắc và nêu ra câu hỏi: Vì sao chỉ có 3 trong 4 vị của “Tứ trụ Triều đình” đọc lời tuyên thệ thôi?  Vị thứ tư đâu, vì sao không thấy tuyên thệ như 3 vị kia? Tuy là thứ tư nhưng lại là người đứng đầu của “Tứ trụ Triều đình”, dù không do người dân trực tiếp bầu lên qua phổ thông đầu phiếu, nhưng lại được Đảng mặc định là lãnh tụ tối cao của quốc gia, đứng trên cả 3 vị kia, sao không phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Dân tộc và với Hiến pháp! Sao lại có chuyện chéo ngoeo như vậy? Phải chăng đây là điều phi lý trong sinh hoạt chính trị ở nước ta?  Việc Tổng Bí thư ĐCSVN không phải tuyên thệ trước Quốc hội như 3 vị kia là sai hay đúng?  Trong các buổi lễ tuyên thệ của 3 vị lãnh đạo Nhà nước, rõ ràng mọi người đều thấy ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ngay trên hàng ghế đầu trong Hôị trường Quốc Hội không chỉ để chứng kiến mà còn giám sát 3 vị lãnh đạo Nhà nước đọc Lời Tuyên thệ mà! Trả lời câu hỏi này tưởng như đơn giản, song cũng không hề đơn giản.
       Đối với thắc mắc này, đương nhiên phải dựa vào Hiến pháp và các quy định của pháp luật mới có thể lý giải thoả đáng được. Trước hết ta phải căn cứ vào Hiến pháp và và các bộ luật khác để xem xét. Trong bản Hiến pháp hiện hành - Hiến pháp 2013 - không có điều khoản nào quy định Tổng Bí thư ĐCSVN phải tuyên thệ cả, mà chỉ quy định Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phải tuyên thệ mà thôi!  Ngay cả Điều lệ Đảng cũng như Cương lĩnh hiện hành của ĐCSVN cũng không có điều khoản nào buộc người đứng đầu Đảng phải tuyên thệ trước quốc dân đồng bào phải trung thành với Dân tộc, với Đất nước cả! Do vậy ông Nguyễn Phú Trọng không thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội là chuyện bình thường, không có gì sai trái. Hơn nữa, không một ai có quyền bắt ông Trọng làm cái điều mà ông ấy không muốn hoặc không thích một khi Đảng và Nhà nước không yêu cầu ông ấy phải làm cả! Nhưng đấy mới chỉ xét về LÝ đơn thuần để biện minh việc ông Trọng không phải tuyên thệ trước Quốc hội. Nay lấy điều khoản quan trọng nhất của Hiến pháp 2013 là Điều 4 để xét, thì ta lại thấy khác!  Điều 4 Hiến pháp ghi: “ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”  Điều 4 này chính là điều đã mặc định ĐCSVN là người lãnh đạo toàn quyền và độc nhất đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Quyền lợi bao giờ cũng phải gắn liền với trách nhiệm. Người đứng đầu Đảng là người có quyền lợi lớn nhất nên đương nhiên phải là người có trách nhiệm lớn nhất. Hơn nữa vế hai của Điều 4 Hiến pháp cũng đã nói rõ đảng viên ĐCSVN, trong trường hợp này là ông TBT Nguyễn Phú Trọng, phải “hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”! Vì vậy, trong khi 3 đảng viên cấp thấp hơn ông Trọng, lại do chính ông Trọng đề cử là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đều đã tuyên thệ trước Quốc hội, thì không có lý do gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể không tuyên thệ trước Quốc hội!
       Do vậy, để phù hợp với thực tiễn sinh hoạt chính trị của nhà nước và xã hội ta, và đặc biệt để hợp với ĐẠO LÝ và truyền thống của dân tộc Việt Nam, tôi đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Khoá XIV vào tháng 7/2015 tới đây, NÊN là người đầu tiên trong “Tứ trụ Triều đình” đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội. Sau đó sẽ là 3 vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ sẽ lần lượt đọc lời tuyên thệ tiếp theo. Nội dung lời tuyên thệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất thiết phải có tầm cao hơn lời tuyên thệ mà 3 vị trên đã đọc trước Quốc hội hồi đầu tháng 4/2016. Vì ông Trọng không chỉ là người đứng đầu Đảng, ông còn là ĐBQH, hơn nữa ông lại là người tiến cử 3 vị kia, nên hơn ai hết, ông có đủ tư cách để đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội. Tôi gợi ý ông Trọng nên sớm tiến hành nghi thức này trong Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khoá XIV tới, bởi nếu ông để muộn, tôi e rằng cơ hội sẽ không còn, bởi 5 năm nữa, tức vào đầu năm 2021, Quốc hội Khoá XV mới tổ chức Lễ Tuyên thệ, lúc đó có quá lâu không, thưa ông? Sức khoẻ có cho phép ông đợi đến khi đó không? Ấy là chưa nói đến việc ông giữ lời hứa là chỉ làm TBT thêm 1-2 năm nữa rồi sẽ chuyển giao cho thế hệ trẻ hơn, thì chỉ còn cơ hội duy nhất là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khoá XIV vào tháng 7/2016 này thôi!  Nếu ông quyết định đăng đàn để đọc Lời Tuyên thệ vào tháng 7 tới, thì nội dung Lời Tuyên thệ, tôi xin phép được gợi ý như sau: “Trước quốc kỳ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, tôi Nguyễn Phú Trọng,Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức chính trị đã được xác định tại Điều 4 Hiến pháp 2013 là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam”, xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN và toàn thể đảng viên ĐCSVN, tôi trịnh trọng tuyên thệ trước Quốc hội và toàn thể nhân dân Việt Nam là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Dân tộc và với Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Ngoài ra, với tư cách là Bí thư Quân uỷ Trung ương và Tổng tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi nguyện làm hết sức mình để giữ vững chủ quyền quốc gia và kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc Việt Nam, kiên quyết không để một tấc đất của Tổ quốc thân yêu rơi vào tay quân thù! Xin Quốc hội và Nhân dân Việt Nam chứng giám!”
       Trên đây là những mong muốn và suy nghĩ cùng một vài gợi ý cá nhân của người viết bài này, có thể đúng cũng như có thể chưa đúng, với mục đích sao cho xã hội ta ngày một tiến bộ và tốt đẹp hơn, ngoài ra không có mục đích nào khác. Mong bạn đọc xa gần góp ý và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu và thực thi một khi có thể. Xin cảm ơn chân thành!
 Hà Nội, ngày 13/4/2016.
  N.Đ.Q (Tác giả gửi BVB)
------------

33 nhận xét:

 1. Tác giả, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang viết rất đúng, phân tích nhuần nhị, có lý. "Tam trụ" đã thề bồi (tuyên thệ) rồi, còn một "trụ" nữa là Tổng Trọng (trong bộ tứ) cũng phải Tuyên thệ trước QH cho dàng hoàng chứ, tại sao không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. LẠI IM NHƯ THÓC,NÓI SAI TÔI CHẾT LIỀN,THẬT ĐẤY.

   Xóa
  2. Lú nói: Tôi là 1 trong 4 ông trụ,nhưng tôi là trụ cố nội 3 ông trụ kia.3 trụ ông bà đó tuyên thệ là đúng.
   Hãy nhớ,tôi là đầu đảng,3 ông/bà đó là đảng viên.Vậy,3 ông/bà đó tuyên thệ là tuyên trung thành với tôi,người cầm đầu đảng.Không tuyên thệ,tôi khai trừ họ ngay.
   Còn tôi,Trọng nú,lãnh đạo đảng.Vậy cần thiết đ..gì mà tuyên thệ với ai
   Hãy hiểu cho rõ,cho đúng nhé.

   Xóa
  3. Tao là luật, luật và hiếp pháp là tao, tao thề với ai?

   Xóa
  4. Sao lại phải tuyên thệ trước Quốc Họi? Quốc hội không bầu, tức là dân có bầu đâu mà phải tuyên thệ? Nếu có chỉ tuyên thệ trước Đảng mà thôi !

   Xóa
 2. Dân lương thiệnlúc 02:55 14 tháng 4, 2016

  Một mình ông Tổng đứng trên Quốc hội, sao lại phải thề bồi?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không chỉ đứng . Việc Phá bỏ điều lệ đảng ,gây mâu thuẫn hai miền , tự bầu mình . Lão lú đã xổ toẹt và ngồi trên hiến pháp .

   Xóa
  2. Ông tổng đứng đầu đảng , quốc hội là " một bộ phận "của đảng nên đảng đứng trên quốc hội , quốc hội đại diện cho dân nên đảng đứng trên dân .Vậy ông tổng đứng đầu đảng , trên quốc hội ,trên dân và ông không việc gì phải thề trước một tổ chức nằm dưới mình .

   Xóa
 3. Ở VN có 2 hệ thống điều hành đất nước .
  Hệ thống bề mặt là chính quyền , có Thủ Tướng , Chủ Tịch nước , Chủ tịch Quốc Hội , những người này khi nhậm chức , cần tuyên thệ với lá cờ đỏ sao vàng giống như lá cờ Phước Kiến .
  Còn bề trong , giật dây , nắm quyền hành tuyệt đối cao nhất là hệ thống Đảng .
  Đảng Trưởng chỉ tuyên thệ với Đảng thôi , chứ không cần tuyên thệ với tổ quốc , vì Đảng CS trong tuyên ngôn không có gia đình , không tôn giáo , không tổ quốc . Đầu đảng chỉ tuyên thệ trước cờ đỏ búa liềm mà thôi . Vì vậy Đảng viên phải trung thành với Đảng ( giống như 1 tôn giáo ) , với chủ nghĩa Mac-Lenin , với cơ cấu cấp cao hơn đó là Bắc Kinh .
  Đối với dân bị độc tài cai trị , thì những ai đó tuyên thệ hay không , tuyên thệ dưới lá cờ nước nào , họ không cần quan tâm , đàng nào thì cũng không thoát được sự cai trị của nhóm Thái Thú và khó thoát khõi cãnh Hán hoá .

  Trả lờiXóa
 4. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thề như là một khẳng định tính chính đáng của điều 4 Hiến Pháp ? Tớ đồng ý ngay tắp lự . Và cũng như tác giả, tớ nghĩ khẳng định điều 4 qua việc Tbt Đảng Cộng Sản thề thốt sẽ làm "xã hội ta ngày một tiến bộ và tốt đẹp hơn". Có điều bác Cả là Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản, bác í có quyền chỉ cần thề Trung với Đảng & tinh thần quốc tế Cộng Sản, và giữ điều 4 HP bằng bất cứ giá nào -cho tác giả đỡ lo- mà không cần thề thốt gì với đất nước hoặc dân tộc cả . Nếu làm căng quá thì thề lôi xềnh xệch cả nước lên chủ nghĩa xã hội, hay những thứ đại loại như vậy .

  Tớ nghĩ nếu bác Cả thề như thế, bác Cả dám làm thiệt như lời thề của mình lắm .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. kỂ RA DÂN MÌNH ĐỐI VỚI NHAU VẪN GIỮ CHÚT TỬ TẾ. GỌI BÁC CẢ LÀ CÒN GIŨ LICH SỰ CHỨ ĐỂ ĐẾN LÚC ... NỌ KIA THÌ KHÔNG HAY.

   Xóa
 5. Lú đứng trên cả hiến pháp đứng trên cả dân tộc, Lú co` thể đẻ ra mọi thứ kể cả sự khinh miệt, chửi bới. Cần gì thề nào!

  Trả lờiXóa
 6. Đã là hàng giả cả thì dù cho có gắn mác chính thống thì vẫn là hàng giả. Tuyên thệ hay thề bồi cũng vậy thôi ! Nhân dân đâu cần những thứ đó !. NĐQ viết bài này cũng không biết mình đúng hay chưa đúng !?, cũng không phân biệt nổi thật giả là gì !!!.
  Tóm lại, CHỈ CÓ NHÂN DÂN MỚI LÀ THẬT...

  Trả lờiXóa
 7. Đừng sỉ nhục "Hội nghị Diên Hồng" của cha ông ta!

  Trả lờiXóa
 8. Thề trung thành tuyệt đối với đất nước ........Tàu Cộng.

  Trả lờiXóa
 9. Bác Quang ơi, đã cướp quyền bằng bạo lực (không bằng cạnh tranh để dân bầu); giữ quyền bằng áp đặt xiềng xích người dân, đã đưa thẳng vào điều 4 hiến pháp độc tài toàn trị thì nó là đầu sỏ của giống cướp rồi, làm sao và lo gì mà thề bồi nữa? thề với ai? ai bầu mà thề? trơ tráo và vô liêm sỷ vô địch rồi còn gì phải thề? có thề thì cũng là cá trê chui ống- kiểu thề cs là thề vô liêm sỷ đến cùng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phải nhân lên nhiều bác BỒNG, bác DUNG, bác NGHĨA, bác LAI... để đoàn kết lại tạo sức ép thì may chăng họ mới biết SỢ mà thay đổi chứ nói nhẹ nhàng mãi rồi ăn thua gì đâu. "Gìa đòn non nhẽ". K thể "ĐÀN GẨY TAI TRÂU" mãi nữa. Tôi có ô a ruột đang làm to, tôi cũng đã hỏi thẳng: "CÁC VỊ THÍCH CHẾT KIỂU GÌ?", nội xâm phát triển nhiều quá thì phải có nội chiến để xử lý đấy!? Với binh tình hiện nay, ô ta cận thần bản sao phò tá cho "Minh chủ(!)Đ.trưởng" vẫn còn ngạo nghễ, chủ quan lắm... Nước chưa đến rốn chưa sợ?... Ko lẽ lại nội chiến, tội nghiệp cho đn của tôi, t ng cho gđ nhà tôi!? Chưa bao giờ lòng người ly tán phân hóa như bây giờ?

   Xóa
 10. "Tôi xin thề sẽ đem hết sức mình để giữ gìn cho được...đại cục,nỗ lực phấn đấu đưa đất nước vượt qua...thời kì quá độ để vững bước tiến lên cnxh,cố gắng làm sâu sắc thêm nội hàm của chủ nghĩa ML vô địch để nhân dân thấy rõ sự sáng suốt,anh minh,trí tuệ của đãng ta"

  Trả lờiXóa
 11. Đảng đứng trên hiến pháp, đâu cần TBT đảng thề trước quốc hội và hiến pháp. Đảng có cờ riêng nên không thể tuyên thệ dưới quốc kỳ được.

  Trả lờiXóa
 12. Trương Minh Tịnhlúc 10:06 14 tháng 4, 2016

  Bài viết chuẫn xác.Hay.
  Hoặc là vậy.Hoặc là bỏ điều 4 Hiến Pháp đi.

  Trả lờiXóa
 13. TBT Nguyễn phú Trọng không cần phải thề thốt gì trước QH này cả vì Cương lĩnh của đảng cao hơn HP (# đảng cao hơn tổ quốc) , vì vậy nếu có thề thì NPT cũng chỉ thề trước "cờ đảng" và các "ảnh vị" Mác ,Lênin, Mao ,HCM với nội dung đã được nêu rõ trong cương lĩnh của đảng : "tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa M-L ,quyết tâm xây dựng tổ quốc VN XHCN theo tư tưởng quốc tế vô sản HCM - Mao trạch Đông ...,",và như vậy chiếu theo điều 4 HP thì mọi người dân VN sẽ hiểu rõ được giá trị lời thề của các vị CTN,CT QH, TT đã thề trước QH và Hiến pháp .

  Trả lờiXóa
 14. Cái suy luận của tác giả có vẻ logic, nhưng bác Quang quên rằng cái bếp chỉ cần 3 ông (bà) táo, gắn cái chân tứ tư vô là bị khập khiễng liền.
  Cho nên chớ gọi mô hình quyền lực của ta là "tứ trụ", mà phải coi là mô hình "đầu rau", cái nồi để trên 3 vị táo quân thì quá chắc, và cả 3 vị "thề bồi" là yên tâm rồi, còn gì!
  ... Mà bi giờ có hỏi đám con nít hình hài cái bếp theo chuyện cổ tích ấy, chắc chúng nó xin lạy!

  Trả lờiXóa
 15. Này ông Đại tá Quang; Hiến pháp còn ở chiếu dưới, ông bảo tôi tuyên thệ với ai ! ????????????????????????

  Trả lờiXóa
 16. CÓ THỂ NÓI ỖNG TRỌNG LÀ NGƯỜI PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC NHẤT !!!

  Tại sao ?. Tại vì có thể ông Trọng không tham nhũng cho bản thân . Nhưng các bạn thử nghĩ xem hàng triệu quan chức , đảng viên hàng ngày tham nhũng , nhận hối lộ , tàn phá vật chất cũng như đạo đực dân tộc VN . RÕ RÀNG ĐÂY LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ÔNG TRỌNG

  Hơn nữa để nhân dân VN còng lưng cõng một bộ máy đảng cồng kềnh , vô dụng , "ngồi mát ăn bát vàng" "nhàn vi cư bất thiện" ĐÂY CŨNG LÀ TỘI ÁC CỦA ÔNG TRỌNG!. Các bạn thử hình dung xem cả nước có bao nhiêu ông bí thư đảng ủy xã , phường , các ban ngành địa phượng , trưng ương cán bộ đảng hưởng lương nhà nước ?????

  Rồi ông Trọng là người tiên phong , kiên trì deo cái vòng kim cô xhcn lên đầu 90 triệu dân VN . Chính nó cản trở sự phát triển của đất nước .

  TÓM LẠI ÔNG TRỌNG LÀ NGƯỜI PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC NHIỀU NHẤT . Không có con số cụ thể nhưng .Nhưng cực kỳ tai hại !!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hồi nhỏ hay nghe mấy ông lão thành nói : "ngu dốt cộng với nhiệt tình thành kẻ phá hoại".
   Trong đầu lão ta,ngoài chủ nghĩa ML ra,những vấn đề về khoa học,kĩ thuật,kinh tế,xã hội...là những con số 0 tròn trĩnh.
   Nhưng nếu nói về nhiệt tình trong việc ca ngợi và bảo vệ đãng thì khó ai qua mặt lão ta.
   Nhờ đần độn như thế,bọn chóp bu thực dụng mới dựng lão ta lên làm bình phong để tha hồ vơ vét,bòn rút.

   Xóa
 17. Nhìn cái mặt lão lú ngày càng ghét . Nhất là cách chào xá xá theo kiểu tàu .

  Trả lờiXóa
 18. THAM NHŨNG QUYỀN LỰC LÀ LOẠI THAM NHŨNG KHỦNG KHIẾP NHẤT. NPT LÀ VẬY ! NHÂN DÂN KHÔNG CẦN NHỮNG KẺ THAM NHŨNG THỀ BỒI. ĐẠI TÁ QUANG VIẾT BÀI NÀY KHÔNG CHUẨN, BỎ HẲN CÁI GỐC CỦA VẤN ĐỀ ...

  Trả lờiXóa
 19. Gửi anh Bùi Văn Bổng
  Bài anh viết yêu cầu
  Tổng Bí thư tuyên thệ.
  Chúng tôi đọc thấy đúng
  Với con người tự trọng
  Ông Trọng phải tuyên thệ
  Tuyên trước cả bà Ngân
  Nhưng xã hội nước ta
  Nói như Nguyễn Tấn Dũng
  Khi về hưu khảng định
  Chính phủ, Đảng lãnh đạo
  "Ráng làm người tử tế"
  Thật mới rõ bộ mặt.
  Người Hà Nội thâm thúy
  Đã gọi Trọng, Tổng lú
  Anh Dũng ngầm bảo Trọng
  "Ráng làm người tử tế"
  Vậy làm gì có chuyện
  Tổng Bí thư tuyên thệ
  Ngồi trước dân, đồng bào
  Đã lú còn đòi ngu
  Trơ trẽn không tuyên thệ
  "Ráng làm người tử tế".

  Trả lờiXóa
 20. Là một bần cố nông, tôi không mong và không tin lề thề của những người thừa " Đỉnh cao của trí tuê", nhưng thiếu danh dự và lòng tự trọng.
  Mong sao Mỹ, Nga bảo lãnh các vị lên Sao Hỏa, Mặt trăng ... để định cư dài hạn, hay ở luôn trên đó cho dân nhờ, khỏi phải bị lừa là Hạnh phúc mênh mông cho dân Việt lắm rồi.

  Trả lờiXóa
 21. Bác Quang Kính mến Bác không nói thì Nhân Dân cũng biết rõ là ĐCCSVN luôn là làm trò không ra một thể thống nào , vì đã Cướp đươc Chính quyền của Nhân Dân suốt 85 năm dùng tiền của Nhân Dân mua vũ khí giao cho CA đàn Áp Nhân Dân để giữ quyền thế cho những tập thể Vua của Đảng . Còn ĐCS làm hề Nhân Dân còn Lầm than . Đảng này không phải của Nhân Dân ./.

  Trả lờiXóa
 22. Bài này máy móc quá, không cần thiết. Vì cái câu thề thốt mà không khéo sẽ chỉ là " Thề...cá trê chui ống " mà thôi !? Tốt nhất là hãy im lặng mà làm công bộc cho nhân dân theo đúng nghĩa...đó là khát vọng của nhân dân...người vạn đại của tiến hoá !./.

  Trả lờiXóa
 23. Ông đang đứng làm gì vậy ông Nguyễn phú Trọng ? thấy ông đang chắp chắp bái bái,tôi muốn mửa quá !!!

  Trả lờiXóa
 24. Tổ tiên Việt Nam ngàn đời linh hiển, nên đã xui khiến cho Đảng CS đã chọn điều 4 trong Hiến Pháp để đành sự độc tôn Đảng trị. Bà con yên tâm Đảng CSVN chắc chắn sẻ bị diệt vong vì anh chàng thợ mộc quê mùa dốt nát còn biết trong các trực thì trực TỬ là chết chắc ( Sanh , Lảo , Bệnh , Tử )

  Trả lờiXóa