Nguyên Tổng Thống Ukraine Leonid Kravchuk Khuyên Mọi Người Đọc “Cửu Bình Cộng sản Đảng”
Từ trái sang: 
Mstislav Taras (cố vấn chính phủ khu vực Ivano-Frankivsk của Ukraine), 
Leonid Kravchuk và Olena Balakina (phóng viên báo Đại Kỷ Nguyên tại Ukraine)
              Sau khi “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu bình) được công bố vào năm 2004 (xem bản tiếng Việt tại đây), hàng triệu người trên thế giới đã thay đổi quan điểm về chủ nghĩa cộng sản.