Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

VIỆT NAM KHÔNG THỂ ĐẠT MỤC TIÊU...

Việt Nam không thể đạt mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020

               * TS. VŨ QUANG VIỆT 
Việt Nam trong văn kiện của Đại hội IX (2001) cho rằng “đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Bài này cho rằng với bất cứ định nghĩa hay tiêu chí nào về một nước được gọi là “công nghiệp hóa”, Việt Nam đang trên đường thụt lùi, chứ không phải tiến tới mục đích này.
Trước khi đi vào bàn thêm về công nghiệp hóa, số liệu thống kê về cả GDP và lao động phát xuất từ công nghiệp chế biến cho thấy Việt Nam đạt được đỉnh điểm vào năm 2002-2003, chiếm trên 20% GDP và từ đó cứ tụt dốc dần. Mới đây (vào năm 2012) tỷ lệ đóng góp của công nghiệp chế biến chỉ còn 17% GDP. Nếu tính theo lao động, tỷ lệ đóng góp của công nghiệp chế biến vào lao động đạt hơn 20% vào năm 2011 cũng tụt dốc thê thảm xuống 14% vào năm 2012, mất 6%, khoảng 3.3 triệu việc làm.
Tỷ lệ GDP theo hoạt động kinh tế, 1995-2012

1995
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Nông nghiệp
0.27
0.19
0.19
0.19
0.20
0.19
0.19
0.20
0.20
0.19
0.19
0.20
0.20
Khai khoáng
0.05
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.12
0.09
0.10
0.10
0.12
Công nghiệp chế biến
0.15
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.17
0.18
0.18
0.18
0.17
Điện nước
0.02
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
Xây dựng
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
Thương nghiệp
0.16
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
Vận tải thông tin
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
Ngân hàng, tài chính
0.02
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.05
0.05
0.06
0.06
0.05
0.05
Hành chính, giáo dục y tế, văn hóa
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
Dịch vụ khác
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.12
0.12
0.12
0.11

Tỷ lệ đóng góp của công nghiệp chế biến vào kinh tế theo lao động và GDP Việt Nam
bia

NguồnKey Indicators for Asia and the Pacific 2013, Asian Development Bank (ADB),
đây là số liệu Tổng Cục Thống Kê Việt Nam cung cấp cho ADB.
Chúng ta cần hiểu tỷ lệ đóng góp vào GDP của công nghiệp chế biến như thế nào? Theo Vũ Thành Tự An, Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hiệp quốc (UNIDO) nói chung căn cứ vào ba tiêu chí, bao gồm giá trị gia tăng hàng công nghiệp chế tạo (MVA) trên đầu người, tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo, và tỷ trọng ngành công nghiệp chế tạo trong GDP để phân các nước thành 5 nhóm: công nghiệp hóa, công nghiệp hóa mới thế hệ thứ nhất (NICs), công nghiệp hóa mới thế hệ thứ hai, đang phát triển, và chậm phát triển. Theo cách phân loại này, ở châu Á, chỉ có Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, và Hồng Kông thuộc nhóm NICs.
Thiệt ra theo tôi nghĩ các tiêu chí trên của UNIDO không giúp gì cho việc đánh giá trình độ công nghiệp hóa của một nền kinh tế vì sự xuất hiện của tính gia công công nghiệp trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Tính gia công có thể định nghĩa cho trường hợp trong đó việc sản xuất một món hàng công nghiệp dựa vào phía bên đối tác nước ngoài cung cấp linh kiện hay nguyên vật liệu (có thể cả tư bản) và tự tiêu thụ sản phẩm.
Trước đây, khi nền kinh tế còn chưa mang tính gia công, các nhà kinh tế khi nghiên cứu quá trình phát triển để xếp hạng một nước vào loại nước công nghiệp hóa phát triển, họ chỉ dùng một tiêu chí rất đơn giản: đó là tỷ lệ đóng góp của công nghiệp chế biến vào GDP. Lý do cũng đơn giản vì ai cũng công nhận các nền kinh tế như Mỹ, Đức hay Nhật là các nền kinh tế tiên tiến và họ đều đạt hay vượt tỷ lệ đóng góp vào GDP của công nghiệp chế biến trên 30% vào những năm 1970 trước khi giảm dần để chuyển sang nền kinh tế dịch vụ. Như ở Mỹ, vào năm 2012, công nghiệp chế biến chỉ còn chiếm 12% GDP, trong khi đó dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ giáo dục, y tế, tài chính và thiết kế kỹ thuật ngày càng tăng. Ở Đức và Nhật, có thể nói vẫn còn nằm trong hệ thống công nghiệp cũ (hoặc có khả năng bảo vệ chúng), có tỷ lệ công nghiệp chế biến vẫn còn cao, ở mức 24% và 19%.
Tiêu chí dùng để đánh giá như trên không còn thích hợp bởi sự phát triển mạnh của công nghiệp gia công kể từ khoảng đầu những năm 1980. Với công nghiệp gia công, nước chủ nhà không cần có thời gian lâu dài đầu tư nhiều, nhất là về giáo dục và khoa học nhằm đạt được trình độ kỹ thuật đủ khả năng phát minh, thiết kế hoặc áp dụng công nghệ mới, họ chỉ cần mở cửa thu hút đầu tư của tư bản nước ngoài, để tư bản nước ngoài làm mọi chuyện liên quan đến đầu óc từ thiết kế tìm thị trường, còn bản thân chỉ cần cung ứng lao động cơ bắp rẻ tiền. Chính vì vậy, tỷ lệ đóng góp của công nghiệp gia công này vào GDP dù có cao ở nhiều nước châu Á thì cũng không thể xếp chúng vào nhóm các nước công nghệ tiên tiến. Hơn nữa, phần GDP thu được phải chia lại cho tư bản nước ngoài cũng rất là lớn. Ở Việt Nam, tỷ lệ chi trả ra nước ngoài này tính dựa theo số liệu của ADB vào năm 2011 ít nhất lên đến 4.3% GDP. Đây là tỷ lệ chi trả ra nước ngoài, chưa kể phần chia chưa được chuyển ra nước ngoài. Nếu trừ đi phần chuyển ra nước ngoài này đi thì công nghiệp chế biến ở Việt Nam có lẽ chỉ đóng góp khoảng 13% vào GDP vào năm 2012, và của Mã Lai chẳng hạn cũng chỉ còn 20%. Trung Quốc là trường hợp đặc biệt vì dù có trừ đi phần phải chi trả ra nước ngoài thì tỷ lệ đóng góp của công nghiệp chế biến của TQ cũng vẫn rất lớn, đạt mức trên 30% là mức tiêu chí áp dụng cho các nước khác trước đây. Số liệu của TQ cũng còn ở dạng khó tin cậy vì họ chỉ mới đưa thông tin về công nghiệp chế biến vài năm gần đây (lúc có lúc không). Liệu TQ có thể xếp vào nước đã được công nghiệp hóa không hãy còn là dấu hỏi. Chắc chắn cần nghiên cứu sâu hơn để đưa ra định nghĩa phù hợp về “công nghiệp hóa” cho tình hình kinh tế mở cửa của thế giới hiện nay. Ở đây, tiêu chí về GDP trên đầu người, hay GDP từ công nghiệp trên đầu người tính theo USD mà UNIDO nói tới có thể định vị chỗ đứng của TQ.
Tuy nhiên, ngay với tiêu chí định nghĩa dễ dãi về công nghiệp hóa, Việt Nam cũng đang tụt hậu dần so với các nước láng giềng khác như đã nói ở trên.
Tỷ lệ công nghiệp chế biến trrong GDP của một số nước Châu Á

1995
2005
2012
Mã Lai
0.264
0.275
0.243
Indonesia
0.241
0.274
0.239
Philippines
0.230
0.241
0.205
Thailand
0.265
0.299
0.297
Đài Loan
0.249
0.266
0.240
Singapore
0.235
0.256
0.194
Nam Hàn
0.241
0.247
0.280
Trung Quốc

0.330

Nhật
0.215
0.199
0.187
Cambodia
0.091
0.178
0.151
Việt Nam
0.150
0.188
0.174
Nguồn: Asian Development Bank (như trên), riêng TQ là từ UN
Không chỉ tập trung vào công nghiệp gia công, điều khó tránh khỏi trong giai đoạn thiếu vốn, Việt Nam cũng lại tập trung tiền của vào phát triển vào khai khoáng (tăng từ 5% năm 1995 lên 12% GDP năm 2012) và các hoạt động ngân hàng tài chính (từ 2% lên 5% GDP cùng thời gian trên) - xem bảng Tỷ lệ GDP theo hoạt động kinh tế. Đó là chưa kể tăng trưởng đáng kể của khu vực dịch vụ buôn bán bất động sản (không kể nhà tự có tự ở) lên tới 2% GDP. Còn việc đẩy tiền vào các hoạt động của Vinashines hay Bauxit, v.v. rõ ràng là đổ tiền vào ống cống. Rõ ràng là những khu vực phát triển không phải là khu vực nhằm nâng cao khả năng phát triển công nghệ mà chỉ nhằm thu vén lợi ích trước mắt của phe nhóm lãnh đạo. Vấn đề của phát triển là làm chủ được công nghệ của một hoạt động sản xuất nào đó (từ thiết kế sản phẩm đến thiết kế qui trình sản xuất) để cạnh tranh với nước ngoài chứ không phải là gia công.
Vũ Quang Việt
3/18/2014/  Diendan.org
------------------
Các 

26 nhận xét:

 1. ngành công nghiệp VN tầm nhìn đến năm 2020 đến 2050 vẫn chỉ là công nghiệp ĐÀO BỚI ,còn mỏ lộ thiên nữa khai thác không bao giờ cạn , vô tận đó là mỏ thuế + phí .

  Trả lờiXóa
 2. Trình độ như 3X thì chỉ làm được đến khai thác khoáng sản đi bán thôi, chứ làm thế nào một tay y tá chích dạo lại có thể đưa kinh tế VN thành công nghiệp được.
  Hoan hô chú 3 Ếch!!!
  Chú làm xong 2 nhiệm kỳ thì kinh tế Việt Nam sẽ Xuống Hố Cả Nút chứ làm thế chó nào lên được nước Công nghiệp được. Chú chỉ xứng đáng đi đánh giày cho Bà Thủ Tướng Thái Lan thôi nhé!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "La la la...
   Kìa con Ếch kia? Mi từ đâu tới dây?"

   Xóa
 3. Nếu nước ta năm 2020 không trở thành nước công nghiệp hiện đại thì đảng ta đã có kế hoạch ĐIỀU CHỈNH cho năm 2050 hoặc 2060 - 2070 -.... rồi nhé.chúng ta cứ yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng....

  Trả lờiXóa
 4. Bài này đã nhận định dựa vào những tư duy rất lạc hậu: Trước khi công bố Tuyên bố chung VN - NB (tối 18/3/2014), đã không cập nhật cam kết của NB giúp VN trở thành nước CN vào năm 2020 (tuy giúp bằng giải pháp cụ thể gì thì chưa rõ!).
  Dù sao, cứ tin cái đã - tội gì chẳng ... tự sướng cơ chứ!

  Trả lờiXóa
 5. Cái vụ này nghe đã đúng 39 năm qua rồi.nay anh Việt cắc cớ gì nhắc lại.
  Sau ĐH 4 lịch sử,sếp mình thất nghiệp,ngồi viết nguyên quyển sách :Khoa học- kĩ thuật là then chốt để phát triển đất nước...đọc thấy sướng.
  Về nhà bảo bố dẹp cái lò rèn,36 năm sau,đói quá bố bảo vào xó nhà lôi ra cái bể thổi,cái đe,cái búa....dựng lại cái nghiệp lò rèn sau bao năm bôn ba công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
  Bố và mẹ tôi mới bảo,làm ra bao nhiêu thì cái ngân hàng và thuế vụ nó moi hết con à.Tội cho bố tôi.85 tuổi mà còn phải mò trên WEB để tìm khách hàng và nhu cầu kéo cắc cây cảnh,dao phay thái thịt lợn...Máy phay,máy bào,doa,khoan đưa vào cái HTX thì rỉ sắc còn cái đám đất lão chủ nhiệm HTX Phương Sơn nó kiện miết mà xử 25 năm không được.Con đường 23/10 xinh đẹp của TP Nha Trang,ai ngờ còn mãnh đất của tui nó chịu đày ải như thế.
  Công nghiệp hóa mà chơi trội lãi suất cao gấp 7 nước người ta thì bán ai mua cái giá trời ơi.
  Một tri thức tối thiểu của kinh tế thị trường mà không hiểu được...thì làm quan là sướng nhất.Ai chết mặc bay,tao là đứa chết sau cùng.Lúc bấy giờ sống làm chi vì chỉ có một mình...
  Hãy lập lại cái lò rèn và cối xay bằng tre,hãy xây chòi che và trâu hoặc bò ép mía...bảo đảm chúng ta sống tốt hơn.Chớ dại vay vốn để đưa con cái đi bán ve chai hay bán vế kiến kiến quốc gia.
  Công Sơn,Nha Trang.

  Trả lờiXóa
 6. Cảm ơn TS. VŨ QUANG VIỆT và ĐẠI TÁ BÙI VĂN BỒNG về bài viết rất thuyết phục trên đây!
  VN tầm nhìn đến năm 2020 đến 2050 cũng chỉ là nơi ĐÀO BỚI BÁN TÀI NGUYÊN và chỉ là nơi cung ứng lao động cơ bắp rẻ tiền thôi. Đừng có mơ thành nước công nghiêp
  Hiện nay hàng triệu người VN đang tràn sang Trung Quốc, Thái lan, Lào, campot ... để làm ca ve, làm nghề mua ve chai và lao động khổ sai chứ vẻ vang cái quái gì chứ.
  Y tế - Giáo dục hai nghề cao quý từ xưa được xã hội luôn tôn vinh gọi là THẦY thì giờ đây ở VN nó đã bị xã hội lưu manh hóa. Quan hệ xã hội và gia đình hầu hết hiện nay được cân đong bằng đồng tiền, sự hách dịch và sự nịnh bợ. 80% con cháu người VN giàu có du học thành du hý. VN có 80% tiến sĩ là rởm ...
  Dân thường VN họ điểm được tên, được mặt những kẻ hại dân, hại nước đang làm mưa làm gió. Nhưng "ĐẢNG giao phó" cho họ đấy họ có "xin" đâu ...
  Ôi! VN Tổ quốc tôi!

  Trả lờiXóa
 7. Cảm ơn TS. VŨ QUANG VIỆT và ĐẠI TÁ BÙI VĂN BỒNG về bài viết rất thuyết phục trên đây!
  VN tầm nhìn đến năm 2020 đến 2050 cũng chỉ là nơi ĐÀO BỚI BÁN TÀI NGUYÊN và chỉ là nơi cung ứng lao động cơ bắp rẻ tiền thôi. Đừng có mơ thành nước công nghiêp
  Hiện nay hàng triệu người VN đang tràn sang Trung Quốc, Thái lan, Lào, campot ... để làm ca ve, làm nghề mua ve chai và lao động khổ sai chứ vẻ vang cái quái gì chứ.
  Y tế - Giáo dục hai nghề cao quý từ xưa được xã hội luôn tôn vinh gọi là THẦY thì giờ đây ở VN nó đã bị xã hội lưu manh hóa. Quan hệ xã hội và gia đình hầu hết hiện nay được cân đong bằng đồng tiền, sự hách dịch và sự nịnh bợ. 80% con cháu người VN giàu có du học thành du hý. VN có 80% tiến sĩ là rởm ...
  Dân thường VN họ điểm được tên, được mặt những kẻ hại dân, hại nước đang làm mưa làm gió. Nhưng "ĐẢNG giao phó" cho họ đấy họ có "xin" đâu ...
  Ôi! VN Tổ quốc tôi!

  Trả lờiXóa
 8. Cảm ơn TS. VŨ QUANG VIỆT và ĐẠI TÁ BÙI VĂN BỒNG về bài viết rất thuyết phục trên đây!
  VN tầm nhìn đến năm 2020 đến 2050 cũng chỉ là nơi ĐÀO BỚI BÁN TÀI NGUYÊN và chỉ là nơi cung ứng lao động cơ bắp rẻ tiền thôi. Đừng có mơ thành nước công nghiêp
  Hiện nay hàng triệu người VN đang tràn sang Trung Quốc, Thái lan, Lào, campot ... để làm ca ve, làm nghề mua ve chai và lao động khổ sai chứ vẻ vang cái quái gì chứ.
  Y tế - Giáo dục hai nghề cao quý từ xưa được xã hội luôn tôn vinh gọi là THẦY thì giờ đây ở VN nó đã bị xã hội lưu manh hóa. Quan hệ xã hội và gia đình hầu hết hiện nay được cân đong bằng đồng tiền, sự hách dịch và sự nịnh bợ. 80% con cháu người VN giàu có du học thành du hý. VN có 80% tiến sĩ là rởm ...
  Dân thường VN họ điểm được tên, được mặt những kẻ hại dân, hại nước đang làm mưa làm gió. Nhưng "ĐẢNG giao phó" cho họ đấy họ có "xin" đâu ...
  Ôi! VN Tổ quốc tôi!

  Trả lờiXóa
 9. toàn lãnh đạo, lấy "chuyên chính vô sản" và "đấu tranh giai cấp", làm mục tiêu, thì lấy đâu ra công nghiệp! Có vị nào, không đảng viên cộng sản, là lãnh đạo ?

  Trả lờiXóa
 10. Chỉ là trò chơi chữ, mỵ dân của mấy ông lãnh đạo. Thế nào là công nghiệp hóa, thế nào là cơ bản ?. thực trạng kinh tễ VN hiện giờ vẫn chỉ là "hớt váng". Tăng trưởng, lợi nhuận chủ yếu vào túi mây ông FDI, ODA. Nông công nghiệp,dịch vụ, an sinh,văn hóa xã hội đang điêu đứng, nợ xấu đầm đìa,ngân sách thâm thủng... Không biết mấy ông dựa vào đâu mà đưa ra cái mục tiêu đó. Dựa vào quyết tâm chính trị, vào cơ may từ trên trời rơi xuống hay phép thần nào ?
  Không ai tin vào cái bánh vẽ nữa, giữ cho đừng xuống dốc thêm là may lắm rồi.
  Hoạch định chính sách mà cứ trên mây,trên trời như vậy, không đạt được lại lý do, lý trấu, bao biện, dối trá, loanh quanh. Chỉ khổ dân.
  Không có thay đổi đột phá về cơ chế, thể chế thì xin đừng đưa ra những giấc mơ hão huyền.

  Trả lờiXóa
 11. VIỆT NAM KHÔNG THỂ ĐẠT MỤC TIÊU...Nhưng chẳng quan chức nào làm sao cả , trên các diễn đàn vẫn là "tăng trưởng khá , lạm phát đã được đẩy lùi..." . Chỉ có dân khổ mãi. Khổ đến nỗi , chẳng biết vì đâu mà mình bị khổ mãi thế này!!

  Trả lờiXóa
 12. TS Vũ Quang Việt có vẻ hơi bi quan.
  Tôi chia sẻ ý kiến của bà con cho rằng, tất cả những gì chúng ta làm được cho đến ngày hôm nay là đào, xúc, đóng bao, bán hoặc múc, đóng can (chai), bán nhưng lãnh đạo đều quả quyết : dưới sự lãnh đạo vô cùng tài tình, sáng suốt của các đồng chí ấy thì nhất định đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển.
  Có tin được không?
  Tin quá đi chứ lị! Vì các theo các "trí tuệ" ấy thì tiêu chuẩn để trở thành một nước công nghiệp phát triển là nghành công nghiệp phải chế tạo được xe ba gác để đáp ứng đủ nhu cầu cho quốc kế dân sinh.

  Trả lờiXóa
 13. VN trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020 ? một VIỄN TƯỞNG lố bịc , bao giờ VN không còn cảnh " Chân lội dưới bùn tay cấy mạ non " nữa thì ước mơ sẽ là sự thật . Ở các nước có nền công nghiệp hóa họ không có nông dân , chỉ có công nhân nông nghiệp , làm việc 8 tiếng , nghỉ thứ 7 và chủ nhật , lĩnh lương , nghỉ phép , đến tuổi thì về hưu . Đến năm 2020 nông dân VN có đủ những tiêu chí như trên để " Công nghiệp hóa " ? văn kiện đại hội đảng lần nào mà không hoành tráng ? nhưng nó chỉ là mớ giấy tờ để đọc từ đại hội đến . . . đại hội mà thôi , nếu mục tiêu không đạt được thì cũng không ai . . . đánh thuế . Hẹn gặp lại vào năm 2020 !

  Trả lờiXóa
 14. Ăn điêu nói láo nó thành thói quen của cán bộ (Một bộ phận không nhỏ của cụ Chọng TBT nớ)

  Trả lờiXóa
 15. Ông TS nói chạ theo định hướng tí tị tì ti 1 téo gì..............

  Trả lờiXóa
 16. Vừa rồi các bố đề nghị hợp pháp mại dâm. Chỉ có mục tiêu này là VN sẽ đạt được một cách dễ dàng, ngay lập tức!
  Còn để VN là một nước công nghiệp? Thôi, đi ngủ và mơ mộng mị...

  Trả lờiXóa
 17. Nên tin tưởng vào lãnh đạo, vì họ toàn là những người tiếng Việt đọc thông viết thạo, vì họ toàn là những học trò vĩ đại của những thầy giáo vĩ đại, họ toàn là những siêu ưu tú, siêu tài giỏi, không những thế trong họ còn có những nhà chăn vịt lỗi lạc.
  Họ bảo đi là đi, bảo đứng là đứng, bảo đạt là đạt, bảo lỗ là lãi.
  Dân Việt quá sướng so với phần còn lại của nhân loại.

  Trả lờiXóa
 18. Đọc những bài mị dan dối trá tuyên truyền hơn nửa thế kỉ trước nay 2014 mà các ĐẤY TỚ k thấy ngượng mồm? k bị đuổi viêc vẫn thăng quan tiến chức? lạ thật VN!
  NGLUY

  Trả lờiXóa
 19. Coi mấy cái mặt mới trồi lên - đầy vẻ phức tạp, láu cá, ti tiện - biết ngay VN sẽ còn cắm đầu chúi nhủi!

  Trả lờiXóa
 20. "Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý ..." Nghị Quyết Đại hội Đảng CSVN lần thứ IV
  "Cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt ..."
  "Đi tắt đón đầu ..."
  VN Lạm phát tiến sĩ và tướng lĩnh đã đến mức quá nghiêm trọng
  ...
  Hiện tượng dân lành VN bị tra tấn dã man - bị kết án oan - bị tù oan ngày càng tăng cao
  Đến thể kỷ 21 mà dân VN còn phải đu người trên dây cáp qua sông để mưu sinh
  Đến thể kỷ 21 mà Cô giáo VN còn phải chui vào tui nilon qua sông để đến trường
  Đến thể kỷ 21 mà VN chưa làm nổi cái kim để khâu vá mà không biết xấu hổ
  Bác Hồ Viết: "Đảng ta vĩ đại thật !"

  Trả lờiXóa
 21. "Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý ..." Nghị Quyết Đại hội Đảng CSVN lần thứ IV
  "Cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt ..."
  "Đi tắt đón đầu ..."
  VN Lạm phát tiến sĩ và tướng lĩnh đã đến mức quá nghiêm trọng
  ...
  Hiện tượng dân lành VN bị tra tấn dã man - bị kết án oan - bị tù oan ngày càng tăng cao
  Đến thể kỷ 21 mà dân VN còn phải đu người trên dây cáp qua sông để mưu sinh
  Đến thể kỷ 21 mà Cô giáo VN còn phải chui vào tui nilon qua sông để đến trường
  Đến thể kỷ 21 mà VN chưa làm nổi cái kim để khâu vá mà không biết xấu hổ
  Bác Hồ Viết: "Đảng ta vĩ đại thật !"

  Trả lờiXóa
 22. Nhưng đã tự chế tạo được búa và liềm.
  Đảng mình mà không vĩ đại thì bây giờ dân mình còn dùng rừu đá như thời ăn lông ở lỗ.

  Trả lờiXóa
 23. "Đi tắt đón đầu ..."? Là cái quái gì vậy? Giống hành vi của tên ăn cướp trong khu vực hoang vắng?

  Trả lờiXóa
 24. Không đạt là một điều hiển nhiên vì tư duy lạc hậu, cũ kỹ, bảo thủ, giáo điều, phản qui luật tự nhiên và khoa học, cung cách quản lý, trình dộ học vấn, đạo đức và tính liêm sỉ của số lớn cán bộ lãnh đạo kém, vô liêm sỉ, ăn cắp, tham nhũng, lợi ích nhóm vv... đang thi nhau tàn phá đất nước mà lại muốn trở thành một nước công nghiệp hiện đại trong 6 năm nữa.

  Thật nực cười!

  Trả lờiXóa

 25. Công ty Cao Lâm chuyên chế tạo và lắp đặt máy ép viên nén mùn cưa trên toàn quốc.
  may ep vien nen mun cua, máy ép viên nén mùn cưa

  Trả lờiXóa