Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 9 tháng 12 năm 2015
Thưa quý vị,
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, hết sức trăn trở, lo âu về vận mệnh đất nước, thấy cần gửi tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cùng các đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam một số suy nghĩ và yêu cầu bức thiết phù hợp với ý nguyện của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ở nước ngoài.
1- Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển ở trình độ trung bình thấp với những tiến bộ về kinh tế và đời sống nhân dân, về thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tuy nhiên, so với nhiều nước, nhất là các nước trong khu vực (trong đó có những nước cách đây không lâu còn ở trình độ phát triển ngang hoặc kém nước ta), Việt Nam đã tụt hậu xa hơn cả về kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, đặc biệt là về năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực trạng kinh tế đang có nhiều bất ổn (nổi lên là ngân sách và cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt nặng kéo dài, nợ công tăng quá nhanh); nhiều tài nguyên bị khai thác cạn kiệt; môi trường bị tàn phá và ô nhiễm nghiêm trọng; văn hóa xuống cấp; đạo đức xã hội bị băng hoại; nhân dân ngày càng mất lòng tin vào thể chế chính trị.
Mặt khác, Trung Quốc ngày càng ngang nhiên thực hiện mưu đồ bành trướng, hòng biến nước ta thành một chư hầu kiểu mới, liên tục xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của nước ta cả trên biên giới đất liền và biển đảo, tăng sự uy hiếp và chi phối đối với nước ta trên nhiều mặt. Thời gian gần đây, trong khi vẫn dùng những lời hoa mỹ về hòa bình, hữu nghị, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có những bước leo thang thực hiện mưu đồ bành trướng trên Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn gây bất ổn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, hầu hết các nước đều mong muốn và ủng hộ Việt Nam độc lập, phồn vinh, ngăn chặn có hiệu quả các mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Nhiều nước, kể cả những nước phát triển nhất, đã cam kết cùng Việt Nam trở thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Mới đây, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thu hút Việt Nam tham gia từ đầu đã được ký kết; khối ASEAN mà Việt Nam là thành viên đã nâng cấp sự liên kết thành Cộng đồng. Sự hội nhập quốc tế ở tầm cao hơn đặt ra thách thức mới, song chưa bao giờ Việt Nam có được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và các quốc gia trên thế giới như ngày nay. Đó là cơ hội quý báu, tạo thuận lợi cho sự phát triển hợp tác bình đẳng, hữu nghị giữa nước ta với các nước, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Một nước Việt Nam có thế và lực mạnh trên cơ sở đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó giữa nhà nước và nhân dân, là con đường duy nhất để nước ta duy trì hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc và các nước trên thế giới một cách bình đẳng.
Các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật, chưa nêu rõ thực trạng hiểm nguy mà đất nước và nhân dân ta đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó.
Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.
Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong nhiều năm qua về thực chất đã từ bỏ những nguyên lý cơ bản về xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Vậy mà các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhấn mạnh lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặt độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường phải gắn với chủ nghĩa xã hội.
2- Trong bối cảnh quốc gia và quốc tế hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. Hơn lúc nào hết, nước ta vừa có điều kiện, vừa bắt buộc phải tiếp thu và vận dụng sáng tạo các giá trị của văn minh nhân loại để xây dựng Việt Nam thành một nước phát triển trên nền tảng dân chủ với kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự, phát huy sức mạnh đoàn kết, hòa giải dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.
Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố, phát huy dân chủ với tất cả sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp. Đó là những việc có thể làm ngay, quy tụ được lòng người, khơi dậy niềm tin và khí thế đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc đổi mới chính trị và kinh tế ở tầm cao hơn.
3- Sự nghiệp chuyển đổi thể chế chính trị gắn với đổi mới kinh tế để Việt Nam trở thành nước phát triển trên nền tảng dân chủ đòi hỏi phải tiến hành từng bước với nhiều công việc nặng nề và phức tạp như sửa đổi Hiến pháp; xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống luật (đặc biệt là luật bảo đảm thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân đi liền với xây dựng kỷ cương xã hội, luật về đảng chính trị và đảng cầm quyền, luật về đất đai theo chế độ đa sở hữu…); xây dựng bộ máy cầm quyền tinh gọn với ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp) độc lập, trong đó Quốc hội được bầu cử thật sự dân chủ, có thực quyền và chuyên trách; hoàn thiện các định chế của một nền kinh tế thị trường đầy đủ với môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; cải cách để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ; đồng thời, có đối sách đúng đắn để giữ gìn và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng và các nước khác, đặc biệt là các nước phát triển cao, ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị, xã hội.
Để hoạch định và thực thi có hiệu quả những công việc đó, yếu tố quyết định là những người đảm nhiệm cương vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước, trước hết là những chức vụ chủ chốt, phải là những người có tinh thần kiên quyết đổi mới thể chế cả về chính trị và kinh tế, có năng lực chỉ đạo xây dựng và điều hành thực hiện các chương trình và biện pháp hình thành thể chế mới; có bản lĩnh kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Muốn vậy, công tác nhân sự tại Đại hội XII phải thật sự dân chủ. Các đại biểu Đại hội, với cương vị và trách nhiệm là thành viên của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm đúng quyền hạn của mình, bãi bỏ những quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn tới sự chi phối, thậm chí áp đặt của cấp ủy sắp mãn nhiệm đối với nhân sự của cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ mới; yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ có một người. Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt ra.
Tuy đối mặt với những thách thức mới rất gay gắt, nhưng với sự cổ vũ và bài học chuyển đổi thể chế độc tài sang dân chủ một cách hòa bình ở nhiều nước, đặc biệt là ở Myanmar mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới.
Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đã cận kề, cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy đã kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới, mở đường cho đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và có bước phát triển mới. Bài học đó cần được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội XII đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân. Đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và toàn thể các đại biểu dự Đại hội XII trước vận mệnh của dân tộc.
Xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng!

DANH SÁCH KÝ TÊN
1.       Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng khóa Ba,nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987, Hà Nội
2.       Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
3.       Hoàng Tụy, GS, Hà Nội
4.       Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội
5.       Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội
6.       Nguyễn Đình An, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quảng Nam - Đà Nẵng, Đà Nẵng
7.       Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
8.       Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TP HCM
9.       Trần Bang, cựu chiến binh, kỹ sư, TP HCM
10.  Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM
11.  Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội
12.  Nguyễn Trọng Bình, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tại chức Hải Phòng, Hà Nội
13.  Bùi Văn Bồng, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà báo, nguyên Trưởng ban Đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực miền Tây Nam bộ, Cần Thơ
14.  Phạm Minh Châu, GSTS Đại học Paris 7 và Đại học Khoa học & Công nghệ Pháp Việt USTH, Hà Nội
15.  Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
16.  Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội
17.  Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú, Hà Nội
18.  Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM
19.  Nguyễn Đình Cống, GS TS, Hà Nội
20.  Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Lâm Đồng
21.  Nguyễn Đức Dân, GS TS, TP HCM
22.  Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP HCM
23.  Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha khoa, TP HCM
24.  Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội
25.  Lê Đăng Doanh, TS, Hà Nội
26.  Nguyễn Thị Xuân Dung, cán bộ hưu trí, TP HCM
27.  Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
28.  Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, Huế
29.  Phùng Liên Đoàn, TS, Hoa Kỳ
30.  Minh Đường, TS, Giám đốc Trung tâm Xây dựng Môi  trường Văn hóa mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu SENA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
31.  Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM
32.  Nguyễn Thanh Giang, TS, cán bộ hưu trí, Hà Nội
33.  Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM
34.  Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Pháp
35.  Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
36.  Trần Hải Hạc, nguyên PGS Đại học Paris 13, Pháp
37.  Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội
38.  Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội
39.  Đặng Thị Hảo, TS, nguyên Phó Ban Ban Văn học Cổ cận đại Viện Văn học, Hà Nội
40.  Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
41.  Nguyễn Trọng Hiền, nhà Vật lý, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Hoa Kỳ
42.  Lại Thị Ánh Hồng, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM
43.  Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt
44.  Nguyễn Vạn Hồng (Cung Văn), nhà báo, Đà Nẵng
45.  Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
46.  Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Đà Nẵng
47.  Diệp Đình Huyên, nguyên giám đốc đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, hưu trí, Đà Lạt
48.  Phạm Xuân Huyên, GSTS, Đại học Paris Denis Diderot và Viện John Von Neumann, Đại học Quốc gia TP HCM
49.  Hoàng Hưng, nhà thơ, TP HCM
50.  Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, TP HCM
51.  Nguyễn Thị Xuân Hương, cán bộ hưu trí, TP HCM
52.  Lê Phú Khải, nhà báo, TP HCM
53.  Vũ Trọng Khải, PGS TS, TP HCM
54.  Nguyễn Sỹ Kiệt, TS Khoa học Kỹ thuật, TP HCM
55.  Tương Lai, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, TP HCM
56.  Nguyễn Ngọc Lanh, Nhà giáo Nhân dân, nguyên GS Đại học Y Hà Nội, Hà Nội
57.  Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
58.  Hồ Uy Liêm, PGS TS, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
59.  Vũ Linh, nhà giáo, Hà Nội
60.  Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM
61.  Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Thư ký của đ/c Mai Chí Thọ, TP HCM
62.  Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu, Hà Nội
63.  Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM
64.  Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn
65.  Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội
66.  Ngô Minh, nhà thơ, Huế
67.  Bửu Nam, PGS TS, Huế
68.  Trần Tố Nga, nhà giáo về hưu, TP HCM, hiện đang ở Paris
69.  Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn giải phóng, TP HCM
70.  Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An
71.  Hạ Đình Nguyên, cựu tù Côn Đảo, TP HCM
72.  Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp, Đại học Xây dựng, Hà Nội
73.  Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ giảng dạy Đại học Tổng hợp Hà Nội, TP HCM
74.  Trần Minh Nguyệt, cán bộ hưu trí, TP HCM
75.  Trương Duy Nhất, nhà báo độc lập, Đà Nẵng
76.  Hoàng Ý Nhi, nhà thơ, TP HCM
77.  Nguyễn Nhiên, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan hệ Quốc tế của thành phố Huế, Huế
78.  Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM
79.  Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, Hội An
80.  Nguyễn Thị Phương, cán bộ hưu trí, TP HCM
81.  Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Công an, Hà Nội
82.  Trần Đức Quế, cán bộ Bộ Giao thông Vận tải, đã nghỉ hưu, Hà Nội
83.  Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt
84.  Trần Minh Quốc, nhà giáo, TP HCM
85.  Sương Quỳnh (Ngô Kim Hoa), thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM
86.  Tạ Cao Sơn, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Hà Nội
87.  Nguyễn Kim Sơn (tức Huy Văn), Đại tá, cựu Đội viên Cứu quốc quân, Hà Nội
88.  Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
89.  Trần Ngọc Sơn, bút hiệu Nguyễn Trung Chính, kỹ sư, Pháp
90.  Jacques Nguyễn Thái Sơn, Président Interface de la Francophonie, Cố vấn Viện Địa Chính trị Paris (AGP), Pháp
91.  Văn Tạo, GS, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Hà Nội
92.  Lê Văn Tâm, TS, Nhật Bản
93.  Hoàng Thúc Tấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội
94.  Tạ Đình Thính, nguyên Vụ Trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội
95.  Trần Công Thạch, nhà giáo, nguyên cán bộ Thành đoàn TP HCM, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM
96.  Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
97.  Trần Thị Băng Thanh, PGS TS, Hà Nội
98.  Huỳnh Kim Thanh Thảo, cử tri, TP HCM
99.  Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
100.       Nguyễn Quang Thân, nhà văn, TP HCM
101.       Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn
102.       Đinh Hoàng Thắng, TS, Thư ký Chương trình “Minh triết làm chủ Biển Đông”, Trung tâm Minh triết, Hà Nội
103.       Đào Tiến Thi, ThS, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
104.       Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo về hưu, Pháp
105.       Trần Văn Thọ, GS TS, Đại học Waseda, Nhật Bản
106.       Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM
107.       Nguyễn Bá Thuận, TS, nhà giáo về hưu, TP HCM
108.       Đào Công Tiến, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Hiệu trưởng truờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM
109.       Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
110.       Nguyễn Thị Ngọc Toản, GS, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Khoa Sản Viện Quân Y 108, Hà Nội
111.       Nguyễn Thị Ngọc Trai, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hà Nội
112.       Mạc Văn Trang, PGS TS, Hà Nội
113.       Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, TP HCM
114.       Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
115.       Thanh Tùng, họa sĩ, TP HCM
116.       Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, cán bộ tiền khởi nghĩa, Hà Nội
117.       Đoàn Sự, Đại tá, nguyên Cục phó thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội
118.       Lưu Trọng Văn, nhà văn, nhà báo, TP HCM
119.       Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng
120.       Hồ Trí Việt, nhà báo, nhà văn và phê bình văn học, TP HCM
121.       Trần Đại Vinh, nhà nghiên cứu, Huế
122.       Hà Quang Vinh, hưu trí, TP HCM
123.       Trần Ngọc Vương, GS TS, Hà Nội
124.       Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
125.       Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn hoá Huế, Huế
126.       Phạm Xuân Yêm, GS TS, Pháp
127.       Nguyễn Đông Yên, GS TS, Hà Nội

                  (From BVN)
--------------

62 nhận xét:

 1. Bức thư hay và tâm huyết như thế này nhưng liệu CSVN có đọc không? Nhất là bộ tứ trụ có đọc không? mà đọc có hiểu không? và nếu hiểu có làm theo không?
  CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG ĐỌC! Mà sẽ đem vào lưu trong tàng thư của CSVN.
  CHÚNG TAO LÀM THEO CÁCH MÀ ÔNG TẬP CẬN BÌNH ĐÃ CHỈ DẠY!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 127 cụ ơi
   đảng đang hết đạn...sorry..hết tiền....

   Xóa
  2. đè nghị làm như đường ống sông dà ấy, "thư lần thứ N"

   CS có thèm đọc đâu mà thư làm gì.. CS hét thuốc rồi mà góp ý gi dc nữa
   cứ tự " bảng đỏ" đi còn gây tiếng vang hơn

   Xóa
 2. Có nhiều đặc điểm để cùng làm nên 1 nền Kinh Tế (KT) thị trường đúng nghĩa, nhưng có 2 đặc điểm KT nổi bật (1) quyền tư hữu, và (2) quyền tự do trao đổi. Hai quyền này phải được tự do và bình đẳng trong nền KT với sự can thiệp rất hạn chế của nhà nước.

  Nền KT thị trường là nền KT không có “định hướng” của nhà nước mà chỉ có “mục đích” riêng của những người tham gia trong nền KT đó, nhà nước chỉ đóng vai trò trọng tài.

  Trong khi đặc điểm chính của nền KT thị trường theo định hướng XHCN của CSVN tại VN hiện nay là (1) quyền tư hữu đất đai bị tước đoạt, và (2) quyền tự do trao đổi trong nền KT quốc gia – giữa KT tư nhân và KT nhà nước – hoàn toàn bất bình đẳng với sự giúp sức của nhà nước.

  Với chủ trương xây dựng KT thị trường theo định hướng XHCN, đảng CS lấy phát triển KT quốc doanh làm ưu tiên. Điều này chứng tỏ sự can thiệp của nhà nước trong tự do trao đổi của nền KT thị trường, là hình thức can thiệp bất công, thô bạo vào sự vận hành của nền KT tự do, là nguyên nhân tạo ra sự bao cấp, bất bình đẳng trong sử dụng nhân lực, trong phân phối và sử dụng tài nguyên quốc gia.

  Sự bất bình đẳng trong sự sử dụng nhân lực, phân phối và sử dụng tài nguyên quốc gia còn thể hiện ở chổ cấm tự do thành lập nghiệp đoàn, cấm tự do biểu tình và sự trưng thu một cách bất công, vô tội vạ đất đai, tài sản của nhân dân.

  Nhưng đặc điểm của nền “KT thị trường theo định hưóng XHCN” là 1 trong những ảo tưởng CT của Nguyễn Phú trọng. Và ông ta quyết dùng mọi biện pháp để bảo vệ nó.

  Sự bảo vệ đó thể hiện qua việc đảng CS phải cương quyết nắm chặt quyền lãnh đạo toàn diện. Để làm gì? theo lời Nguyễn Phú Trọng, tức theo đảng CS, chỉ để xây dựng…. XHCN!

  Tất cả những đặc điểm của “nền KT thi trường theo định hướng XHCN” trên thực chất chỉ là sự bao che cho việc thu vén, chia chác tài nguyên quốc gia, trấn áp và bóc lột nhân lực của những kẻ cầm quyền là đảng CSVN hiện nay.

  Trả lờiXóa
 3. Nếu không nầm thì những nhân sĩ trí thức này vẫn còn ảo tưởng vào CSVN, thế cho nên mới cố công viết thư khuyên bảo, tư vấn...
  Việc này đã làm nhiều lần rồi nhưng CSVN có nghe đâu? Đối với CSVN lưu manh bây giờ chỉ có súng đạn mới nói chuyện được với chúng thôi!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ảo tưởng nặnglaf khác ....
   bao nhiêu năm dại dột bị lừu mà vẫn không chừa

   Xóa
 4. Xin đừng chỉ là "anh hùng bàn phím".
  Mong được thấy Quý vị tập hợp, xuống đường, dẫn bức thư cho toàn dân thấy, trực tiếp đưa đến Tru sở Tứ trụ, v.v.
  Đỗ Thịnh, Phó thường dân, 73 tuổi, Hà Nội

  Trả lờiXóa
 5. Đất nước này đang được xây dựng và phát triển bởi những kẻ ngu dốt, tham lam, độc ác, hợm hĩnh và ảo tưởng. Vậy nên viết thư cho chúng phỏng có ích gì? Bao nhiêu lần các vị nhân sĩ trí thức đã gửi thư rồi, đến như Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà chúng còn không nghe thì mấy vị này cũng là những người ảo tưởng nốt!

  Trả lờiXóa
 6. Không có ai đánh bại Cộng sản cả. Chỉ có Cộng sản mới đánh bại được Cộng sản.

  Trả lờiXóa
 7. Gửi anh Bùi Văn Bồng đôi lời tâm sự.
  Là người dân Việt Nam, tôi chỉ muốn đất nước được bình yên, mọi người cùng hồ hởi xây dựng đất nước. Tất cả vì con em chúng ta. Tôi có nghĩ rằng: Cái gì đã quá đát, hư hỏng nhiều thì nên thay đổi để dùng cái mới, cái khác thay thế cho cái cũ, cái lạc hậu. Đó là quy luật phát triển. Nếu ta bảo thủ, cố tình chắp vá thì nó vẫn mang tiếng xấu. Tôi thí dụ như Đảng cộng sản VN chẳng hạn. Bây giờ, nó quá xá tệ hại rồi, tệ hại đủ đường anh Bồng ạ. Cả xã hội ai cũng nhìn thấy, tôi không nói xấu đâu. Theo ý tôi, Đảng cộng sản nên thay đổi sang tên khác là đúng. Và tên gọi đất nước ta cũng nên thay đổi. Không nên gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN. Vì nó sái, xa lạ lắm. Tôi nói thực với anh Bồng rằng, tôi cứ nghe đến tên Đảng cộng sản VN và tội nhìn thấy lá cờ Đảng búa liềm là tôi nhớ đến câu Kiều của cụ Nguyễn Du:
  "Thà rằng biệt tịch chi đồ
  Càng trông thấy mả, thấy mồ càng đau."
  Chào thân ái!

  Trả lờiXóa
 8. Bức thư ngõ của các nhà trí thức yêu nước rất hợp với nguyện vọng của toàn dân -
  Hiện tại vì ĐCSVN đang cầm quyền nhưng lại thất tài vô tâm làm cho đất nước lụn bại - Đảng cầm quyên không xem Tổ Quốc làm trọng khong vì nhân dân mà phục vụ chỉ chuyên tâm un quén lợi ích cho mình cho gia đình mình và cho bè nhóm mà thôi - Thiết nghỉ Đảng chỉ là bình phong che đậy cho sư tham ô cưởng quyền của một nhóm người đang cầm quyền để hưởng lợi một cách vô tội vạ - Nhìn rất thực tế tham nhũng từ trên xuông từ trong ra ngoài nói chung từ TBT cho đến anh văn thư quèn cũng chuyên tâm tham nhũng thì làm sao chống được - Nói thật chế độ này sẽ sụp đổ mà thôi - Có Thánh siêu quyền lực cũng không cứu được đừng có mong vô ích -
  Đi đâu từ quán cà phê hè phố cho đến cuộc nhậu - mọi người đêu bàn tán ngày tàng của chế độ - một chế độ không tìm được lối đi cho nhân dân - một chế độ chỉ khai thác tài nguyên của đât nước làm giàu cho một nhóm người - một chế độ không vì lơi ích nhân dân mà đè bẹp cướp bóc của nhân dân từ tiền trong túi người dân đi đường đến nhà cữa ruộng vườn của người dân mà cha ông họ đã bao đời xây dựng - đùng một cái quy hoạch đùng một cái cưỡng chế làm mọi người dân tang gia bại sản dù có đền bù bất tương xứng buột người dân phải chấp hành -
  Một chế độ phi nghĩa sớm muộn cũng sụp đổ dù chế độ này có cũng cố quyền lực nhưng đến khi nhân dân thức tĩnh sẽ đạp đổ mà thôi -
  Xin thưa các vị nhân sĩ đả hết lòng vì dân vì nước muốn góp ý xây dựng thông qua ĐCSVN đễ sữa sai hầu đưa đất nước đỗi mới tiến lên -
  Xin thưa quý vị sẽ hoài công mà thôi - Bây giờ xin hỏi quý vị yêu đảng hay yêu nước - Yêu đảng thật tình quý vị hết yêu rồi nhưng vì sổ hưu vì sợ ảnh hưởng quyền lợi nhỏ nhặt nên còn dùng dằn mà thôi -
  Yêu nước là làm cho đất nước thoát khỏi sự toàn trị của CS và sẽ xây dựng một đất nước tự do đa nguyên đa đảng - Một đất nước theo chế độ tự do ưu việt nhân văn - mọi người dân đều sông và hưởng chế độ,,,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nd 19,31 tiếp theo với lòng yêu quê hương Tổ Quốc

   Xóa
 9. Dân đen đợi xem đại hội. Về lý, đại hội đảng CSVN không liên quan tới người ngoài đảng, nhưng đảng dùng ngân sách quốc gia, bàn chuyện quốc gia, quyết định hiện tại và tương lai dân tộc, nên dân đen nhất định phải được có công cụ, phương tiện để xem, nghe.

  Trả lờiXóa
 10. Một xả hội Tự Do Đa nguyên Đa Đảng có chính quyền tuân thủ hiến pháp để bảo vệ Tổ Quốc bảo vệ nhân dân -
  Xả hội Việt Nam hiện nay chính quyền dùng biện pháp khủng bố đè bẹp nhân dân - Dùng côn đồ khủng bố nhân dân quá rỏ ràng đến nỗi nhân dân ta thán búc xúc tột độ -
  Quý vị nhân sỉ đả yêu nước yêu nhân dân thì nên từ bỏ đảng - phải bỏ dảng để chứng minh lòng yêu nước của quý vị - Nhân dân sẻ công nhận lòng yêu nước của quý vị một lòng bảo vệ quý vị trên mọi lảnh vực và đi theo quý vị để xây dựng một nước Việt Nam tự do nhân ái hoà cùng với các nước tự do xây dưng đất nước ngay càng vững mạnh xa rời Trung Cộng thâm hiểm muốn nuốt chửng VN dung mọi thủ đoạn mua chuột những quan tham làm đất nước tụt hậu lệ thuột Tàu cộng để đời đời nhân dân lầm thang -
  Lịch sử sẽ ghi công quý vị và sẽ ghi nhũng tội đồ ĐCSVN bán nước cầu vinh -

  Trả lờiXóa
 11. Tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết bài viết này , nhưng tôi nghĩ hiện nay lòng dân rất bất an, không tin vào chính quyền, không tin vào đảng, nên hành chính càng cải cách càng chậm chạm , càng tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển, đừng nghĩ đảng độc tôn một mình nắm quyền muốn làm gì thì làm , ý nghĩ đó thật sai lầm !!! khi người dân đã không còn tin thì dù cho có 1 triệu bộ máy tuyên giáo cũng không thuyết phục được họ đâu , hãy nhớ lại thời kỳ đầu xây dựng đảng , nếu không dựa vào dân thì khẳng định sẽ đảng của không có ngày hôm nay , vậy thì tại sao khi đã đứng trên đỉnh cao quyền lực rồi không nghĩ đến lợi ích và quyền lợi của dân , hảy nghĩ đến câu nói của lảnh tụ : Được dân được tất cả . mất dân mất tất cả , 3 triệu đảng viên không chống lại 100 triệu dân đâu , hãy làm một cuộc dân cầu trưng ý công khai xem niềm tin của người dân VN hiện nay như thế nào !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "làm một cuộc dân cầu trưng ý công khai" ?

   Bác mơ ngủ hay sao ?
   Như thế, lãnh đạo mât quyền và về nhà đuổi gà sao ?
   Họ đâu chịu!

   Xóa
 12. Ngoan cố câu giờ thì tội chỉ càng thêm nặng; cứ đà đó, thì đảng csVN chắc chắn sẽ bị dân nổi lên tiêu diệt.

  Trả lờiXóa
 13. Đây là những lời tâm huyết VÌ DÂN,VÌ NƯỚC,nhưng chắc chắn 100% là chẳng có kết quả thay đổi gì đâu.Chỉ thương thay cho tương lai dân tộc sẽ còn chịu nhiều tai ương khôn lường,vì sao thì ai cũng rõ

  Trả lờiXóa
 14. SÁNG ÁNH DÂN NAM

  Thế là đã rõ mặt mày
  Dân ta nổi dậy, ngày ngày càng đông
  Hướng dân ngu; đã mủi lòng
  Tám mươi năm muội. dân không còn gì
  Quốc ngữ cái chữ ngu si
  Dậy làm cách mệnh, để đi giết người
  Ồ ! cộng sản, nghĩa nực cười
  Lừa dân ngu dại, để rồi cướp công
  Từ Nam đến Bắc hãy trông
  Kìa cải cách lại di dân đau lòng
  Chết người bởi chúng ráp tâm
  Chúng mở trường học, phá kinh thánh chùa
  Luật giời cho chúng thích chua
  Tổ tông nhà chúng cửa chùa tính sao.?
  Hiểu chi oai thối hùng đao
  Cũng tiến sĩ bằng cấp cao hơn bò
  Vô thần chúng dạy do do ;
  Chỉ bọn trâu bò lao hám học ngay
  Tri dân ta nhớn từng ngày
  Sẽ bỏ trường chúng về xây trường nhà
  Lũ thầy cô giáo quỷ ma
  Trăm mưu ngàn kế kiểm tra bằng tiền
  Nhiều kẻ kiếm bạc như điên
  Bán điểm lấy tiền trò chịu ngay đơ
  Thôi thôi dại đến bao giờ
  Về học chữ nhà nguồn gốc tổ tông.

  Ngọc Châu Hải Dương
  Bùi Quang Thanh
  Xuân ất mùi
  2015

  Trả lờiXóa
 15. Đây là những con rối do Bắc Kinh điều khiển thì làm sao chúng hiểu được bài viết hay thư ngỏ này được?

  Trả lờiXóa
 16. Rất đáng khâm phục và hoan nghênh tiếng nói khảng khái của các vị tiền bối, các vị trí thức yêu nước thể hiện trong lá thư này. Tại thời điểm quan trọng sắp họp ĐH 12,những ý kiến tương tự như trong lá thư dù sao cũng rất cần thiế, bởi thà có còn hơn không! Tuy nhiên tôi cho rằng, mọi diễn biến trước ĐH đã không cho chúng ta chút hy vọng nào.NHớ lại ĐH 6, thời gian trước khai mạc đã có những cuộc thảo luận không công khai rất thẳng thắn bổ ích được tổ chức liên tục tại nhiều cơ quan nghiên cứu theo tư tưởng đổi mới,được phép nói thẳng nói thật mọi ý kiến trái chiều v.v.Đông thời đã xuất hiện những con người cụ thể có thực quyền dám thay đổi- trước hết là TBT. Nhưng nay,những điều kiện tiền đề đó không tồn tại! Với NPT,toàn dân dã chán ngán vì tư duy bảo thủ cú rích, chưa bao giờ ông ta suy nghĩ nghiêm túc về dân tộc, chỉ vùi đầu vào đống cát "bảo vệ Đảng" đến cùng. Vì vậy xin đề nghị các vị chuẩn bị tinh thần chuyển đổi mục tiêu cuộc đấu tranh sang thành lập một đảng khác tách ra từ đảng CS hiện nay.. Hãy dự thảo cương lĩnh mới của đảng mới rồi vận động toàn dân ký tên tham gia,lên đến hàng triệu người, trong đó chủ yếu là đv đảng hiện nay. Lấy đó làm sức mạnh quần chúng buộc họ phải chấp nhận..Bằng kế ấy, máy ra mới có thể thay đổi được vân nước đang suy..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi thấy ý kiến của Bác rất thực tế.

   Xóa
 17. ĐCSVN luôn lấy thực tiễn và luôn đúc kết kết quả thực hiện mà bổ sung thực tiễn để thực hiện.Thế mà còn xuống ao hổng biết bao nhiêu lần ,như hiện nay chẳng hạn.
  Nói chủ nghĩa Mác-Lenin sai cũng không đúng,vì học thuyết của 2 ông ở thời kì lâu lắt,nay có ai theo như vậy đâu,nhưng ngiên cứu vận dụng những quy luật mà 2 ông phát hiện ngày xưa ấy,nay nó phù hợp.
  Nói chủ nghĩa tư bản là duy nhất đúng cũng hổng có đúng,Tư bản hổng có chủ nghĩa.Họ cũng rất thực tiễn và quản lí Nhà nước theo phát triển của thực tế khách quan.
  Nước nào cho cái nước Việt Nam này theo họ,Mỹ à,châu Âu ư ?
  Ngày xửa,đọc mối tình thơ ngây,mới biết Pháp chả kết tình với Anh.Ngày nay đọc kinh tế các nước châu Âu mới rõ họ chả liên minh gì,dù là cùng tiền chung ấy.Sau thế chiến hai,họ cắn răng chịu đựng cái thế mất chủ quyền.
  Việt Nam ngày nay chưa khủng hoảng quá tệ như Mỹ,dân có chút tiền chỉ mua cá ăn mà cũng không có...Nhưng cũng lao đao một xíu là xuống biển Đông rồi.Cái lỗi này đâu chỉ có Đảng và Chính Phủ kém,mà cả nước kém,kém từ chị bán hàng ở chợ đến ông bộ trưởng của Chính Phủ.Ví dụ,chị bán rau củ thì ngâm nước,rể rau nguyên đất...ông bộ trưởng thì chuyên cho các công ty phát hành cổ phiếu khống,trả thưởng cũng cái khống đó,đẩy kinh tế nó xuống ào ào,hỏi thì đổ thừa cho cái uỷ ban trời ơi.
  ĐCSVN không thể chối bỏ cái sai đáng roi trong thời gian qua,nhưng buộc tội là sai.
  Thế giới ngày nay là bóc lột nhau,doạ nạt nhau,cướp cạn nhau...Việt Nam thì hó hé là nó bao vây chết như Từ Hải chứ chả chơi.Dốt thì đương nhiên rồi,nó đi đưa vợ đẹp theo mà tiếc cái chi món Yến khi nước mình Yến nhiều...để hậu quả chả lành.Nó nói đại Trường Sa là của nó thời cổ đại,mà thời cổ đại nó biết chán làm gì có Trung Hoa Trung quốc thì sao mà có Hoàng Sa Trường Sa.
  Chúng ta chả ngán gì họ,nhưng khổ thay Họ cũng chả ngán gì ta.Ví dụ,Thiệu hay không Thiệu thì chết chóc cái gì,ỳ xèo để nó thả bom huỷ diệt,miền Nam nó đánh từ bề,nó đánh xối,nó chơi như xả láng...nó mệt gì đâu,ta thì bể mình.Nếu xuống nước một chút xíu có phải yên bớt rồi không !
  Góp hết đất canh tác cả nước chưa bằng một tỉnh hay một bang của nó mà đòi ngang hàng,điều không thể có.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngu vãi! Thế này thì suốt đời làm nô lệ là phải. Israel nhỏ hơn nhiều lần thế giới Ả rập nhưng có sợ bố con thằng nào. Không có ĐCS thì ta đã ngang ngửa với Trung Quốc rồi hiểu chửa? Chính vì cái đảng thổ tả ấy bây giờ mới hèn kém và mới có những tư duy như ông (Nặc danh 20:36).

   Xóa
  2. ông 20:36 lấp liếm không khác gì đảng, ông xem thằng Mông cổ, thằng Phi lip pin nó to hay bé mà nó có sợ Tập cận bình như thằng trọng và lũ chuột 16 con của lũ lưu manh Cosavina không? nó có hành hung đánh bắt người biểu tình chống tàu không? giải thích như đảng của ông thì lừa được ai cái luận điệu ấy bây giờ nữa

   Xóa
  3. 2 bác 21:56 và 05:55 đừng mất thời gian với cái gã Công Sơn tâm thần đó.
   Nhiệm vụ mà đảng giao cho hắn là vào trang này để làm loãng không khí,chia rẽ và gây bức xúc cho nhiều người.
   Nếu để ý đến hắn thì nhiệm vụ của hắn đã thành công và vô tình sập bẫy của đảng

   Xóa
  4. nhưng những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhưng còn sợ bị ngụy quyền cs Hà nội giết như tôi thì không dám công khai danh tính đã đành, cái loại "công sơn" hay trần nhật quang, hoàng thị nhật lệ .... vốn được lũ đương quyền chống lưng bảo vệ, và nếu tự đắc là chính nghĩa thuộc về bọn hắn, thì sao sao phải "nặc danh" làm gì? không công khai danh tính địa chỉ mẹ ra cho nó quang minh chính đại? đúng là đồ đảng lừa đảo CHUỘT SÂU VIỆT NAM (csVN) sợ ánh sáng mặt trời.

   Xóa
 18. Nước đổ đầu vịt

  Trả lờiXóa
 19. Mikhail Gorbatchev: "Tôi đã bỏ ra hơn nửa đời người tranh đấu cho lý tưởng cộng sản. Nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn tuyên bố rằng: Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói dối."

  Trả lờiXóa
 20. Miến Điện có bà Aung San Sưu Kyi và TT Thein Sein. Đã có công đóng góp vào tiến trình Dân Chủ hoá đất nước Miến.

  Việt Nam chúng ta có hoạn lợn Đỗ Mười và Cai chột Lê Đức Anh đẫm góp phần phá hoại Đất Nước và giết hại quan đội!

  Đỗ Mười phá nát kinh tế miền Nam qua công cuộc cải tạo: Công thương nghiệp! Lê Đức Anh rước giặc vào nhà bằng cách cho lính xếp hàng để hải quân Trung quốc tập bắn!

  Trả lờiXóa
 21. THủ tướng Anh Wilson Churchill: "Chủ nghĩa tư bản có thể không phân chia đồng đều sự giàu có nhưng chủ nghĩa cộng sản rất công bằng trong phân phát sự lạc hậu và nghèo đói".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông này còn nói câu rất hay: "Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội. Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn".

   Xóa
 22. Bọn lãnh đạo đảng CSVN là bọn ít học, thất học hay chỉ được học những giáo điều cực đoan, một chiều và cũ kỹ... cộng với tính sắt máu, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Những giáo điều cũ kỹ này là chất vôi làm đặc sệt óc, suy nghĩ hạn hẹp, mắt như mắt ngựa bị che lại, chỉ thấy quyền, tiền và ích kỷ, không nghĩ gì khác hơn được điều bị nhồi nhét. Điển hình là nhiều thế hệ CS ở VN, nhưng chúng đi đúng một hướng, làm y một sách, từ thằng dốt nát như Tấn Dũng hay có chút chữ như Trọng lú.v.v..Đừng trông mong gì thay đổi ở những con người CSVN. Bọn chúng phải được đạp đổ và tiêu diệt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thất học nhưng toàn tót nghiệp lý luận mác lê, đủ thấy mác lê cao siêu cỡ nào

   Xóa
 23. Đang tranh ghế.Đất nước, dân tộc lâu nay chỉ để tuyên truyên.

  Trả lờiXóa
 24. Các đảng cs nói chung và csVN nói riêng đều là những tổ chức lưu manh phản động, bởi vì:
  1- Nó dùng học thuyết CNXH để lừa bịp và mê hoặc giai cấp CN và NDLĐ , lừa bịp nhân dân về viễn cảnh (thực tế là ảo cảnh) với cái bánh vẽ là sẽ xây dựng được một chế độ XH văn minh (xóa bỏ bất công) “không còn người bóc lột người”, có nền sản xuất tiên tiến, hiện đại; người dân có đời sống cao, thỏa mãn tối đa mọi sự hưởng thụ về nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần, nhưng lại chỉ với trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội thì tối thiểu …. Dưới sự lãnh đạo của những người cs. Vì vậy, Nó tuyên truyền mê hoặc lôi kéo giai cấp cần lao về mâu thuẫn giai cấp, về đấu tranh giai cấp, về bánh vẽ CNXH và công bằng xã hội…. để biến người dân làm công cụ giành cướp quyền cho mình.
  2-Mọi đảng cs đều chủ trương cướp giành quyền bằng bạo lực bắn giết mà không qua cạnh tranh ứng cử bầu cử tự do: dùng bạo lực với thứ thuyết đấu tranh giai cấp để cướp quyền, khước từ cạnh tranh với các đảng phái khác để dân tự do lựa chọn – đây là phương cách giành cướp quyền duy nhất của các đảng cs, vì tự thân Nó không đủ năng lực và uy tín để cạnh tranh bầu chọn tự do dân chủ. Để ngụy trang che đậy cho việc cướp quyền bằng bắn giết bạo lực bất chính này, Nó tuyên truyền lôi kéo dân chúng về nguy cơ bị Xâm lược của đế quốc tư bản, về tội ác của chế độ đang thống trị…. để vu khống chính quyền (dân bầu trực tiếp) là tay sai ngoại bang, là ngụy quyền, nước ngoài đồng minh của đối lập là kẻ xâm lược….Nhằm kích động lôi kéo xui bẩy tầng lớp nghèo khổ, gí súng vào tay họ để thực hiện “đấu tranh vũ trang” dùng bạo lực bắn giết để lật đổ, cướp quyền thống trị cho đảng cs với danh nghĩa “giải phóng dân tộc”;”chống xâm lược”; “bảo vệ độc lập”;”thống nhất đất nước”; ”giải phóng giai cấp”;”xóa bất công”…
  3- Để ngụy trang che đậy cho việc làm tay sai, nhờ cậy sự chống lưng của ngoại bang- các đảng cs thường đưa ra khẩu hiệu “đoàn kết vô sản” “thế giới đại đồng” biện minh cho hành động vong bản bán nước làm tay sai cho cs quốc tế, để được lũ cs đầu sỏ quốc tế nuôi dưỡng bợ đỡ trong khi trứng nước non yếu cũng như khi chưa giành được chính quyền và đặc biệt là khi phát động và tiến hành chiến tranh bắn giết đối phương để lật đổ giành quyền cai trị XH. Khi cướp được quyền cai trị xã hội rồi, thì chúng tuyên truyền về ơn huệ với bọn cs quốc tế, để “trả ơn” chúng cắt nhượng đất đai biển đảo một cách tùy tiện, chúng tuyên truyền ràng buộc ý thức hệ cs trong các đảng viên (ý thức đảng), buộc các đảng viên tôn thờ cs quốc tế để làm tay sai, không dám dứt bỏ sự lệ thuộc đó.
  (còn nữa)

  Trả lờiXóa
 25. 4- Để giữ quyền thống trị xã hội (tuyệt đối toàn diện và vĩnh viễn); các đảng cs đều thực hiện tước đoạt các quyền tự do dân chủ, tước đoạt các quyền con người được ghi trong tuyên ngôn nhân quyền phổ cập của LHQ, giải tán các tổ chức đảng phái đoàn hội, thực hiện độc đảng cs toàn trị, tự đẻ ra hiến pháp, đưa thẳng vào hiến pháp điều quye định chỉ có đảng cs mới được cầm quyền và cầm quyền vĩnh viễn; ai chống đảng là bị coi là chống nhà nước chống dân tộc, bắt quân đội phải trung thành với đảng cs, quốc hội và hội đồng nhân dân phải do đảng cử người và dân phải bầu những người này, ….thực hiện tuyên truyền “định hướng” ngu dân và áp đặt xiềng xích khủng bố người dân; thực hiện cai trị trên sự sợ hãi của người dân chứ không có sức mạnh chính nghĩa, vì không có sức mạnh đồng thuận của người dân. Các tổ chức cuốc hội, hội đồng “nhân dân” mặt trận TQ, hội đoàn do đảng lãnh đạo là những tổ chức của đảng đặt ra, để đảng quy nạp thâu tóm quản lý tư tưởng người dân, bắt người dân phải tuân theo . Vì vậy, ngay sau khi giành được quyền cai trị xã hội, đảng cs đã cướp đoạt tài sản, tiền bạc và đất đai của tầng lớp tư sản, địa chủ, quy tội cho những người giàu có đều bằng “bóc lột”- đảng cs dùng cách đánh “phủ đầu” các giai cấp “bóc lột” cũ bằng việc “cải tạo tư sản, công thương” (đấu tố tư sản, cướp tài sản tiền bạc của họ); “cải cách ruộng đất”(đấu tố địa chủ, cướp đất và tài sản); ngoài ra, đảng cs còn thâm độc triệt đường sống của những người này, để họ phải từ bỏ nước ra đi nhằm loại họ khỏi sự chống đối trực diện trong nước bằng cách ngấm ngầm tổ chức để họ vượt biên để tịch thu tiền và tịch thu tài sản của họ một cách “hợp pháp”.(còn nữa)

  Trả lờiXóa
 26. Muốn nền kinh tếViệt Nam theo kịp các nươc trong khối Asean thì Dai hôi 12 sắp tơi phai xac dịnh:KINH TÊ VIÊT NAM LÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯƠNG.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Muốn nền Kt VN theo kịp các nước ASEAN,phải giải thể đảng CSVN.Đây là điều tất yếu

   Xóa
 27. Nghe đi các ông nhé,không còn thời gian và cơ hội nữa đâu đấy ! Phải biết yêu nước yêu dân chứ,không lẽ chỉ yêu bản thân mình và đảng của mình !

  Trả lờiXóa
 28. Chắc chắn nhiều vị,biết rỏ rằng,bức thư ngỏ này,khi gửi tới đcs thì nó sẽ vào sọt rác.
  Và,"đảng và nhà nước" cũng xem quý vị chẳng khác gì...rác
  Vì thế,đến một thời điểm nhất định,nếu không có hồi âm,chắc chắn,bức tâm thư kia đã vào sọt rác,quý vị hãy rời xa cái ổ đó : tuyên bố rời khỏi đcsVN.
  Việc này đúng là rất khó,nhưng trong thời điểm này,đó là biện pháp hiệu quả nhất.

  Trả lờiXóa
 29. Những nhân sĩ chí thức các nhà khoa học dã viết thư gửi bộ chính trị hẳn họ đã nhìn và thấu hiểu chế độ một đảng thối nát ngàn đường họ đã gửi thư tâm huyết lên bộ chính trị khong hiểu bọn này có đọc có nghĩ suy gì hay bỏ sọt giác
  Bọn này vì lợi ích nhóm lợi ích cá nhân chắc mắt nhắm nghiền mà ăn chứ không đọc cũng chẳng nghe ai

  Trả lờiXóa
 30. Người mà chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân thôi mà không hề nghĩ đến quốc gia dân tọc là loại gì vậy ? sâu bọ hay cầm thú ?

  Trả lờiXóa
 31. Tại sao tôi xin tỵ nạn chính trị? Đặng Xương Hùng. www.rfa.org/vietnamese/in.../i...

  Trả lờiXóa
 32. "chủ nghĩa xã hội là thiên đường của một số người, nhưng nó là địa ngục của tất cả những người còn lại"-Victor Hugo- Đại văn hào Pháp

  Trả lờiXóa
 33. Stalin sắp chết nhưng không biết mình sẽ lên Thiên đường hay xuống Địa ngục. Ông ta yêu cầu đi tham quan trước ở mỗi nơi. Trên Thiên đường, ông thấy người ta cầu nguyện lặng lẽ hay trầm tư mặc tưởng; dưới Địa ngục ông thấy mọi người ăn uống, ca hát, khiêu vũ thật vui vẻ. Stalin bèn chọn Địa ngục. Và ông ta bị đưa vào chảo dầu sôi. Stalin phản đối, nói lúc tham quan ở đây ông chỉ thấy mọi người đều vui vẻ hạnh phúc.
  “Đó chỉ là tuyên truyền thôi. Chúng tớ học cách của cậu đấy!” quỷ sứ đáp.

  Trả lờiXóa
 34. TỰ DO THỜ PHỤNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG QUYỀN CỦA CON NGƯỜI ĐƯỢC GHI TRONG HIẾN CHƯƠNG NHÂN QUYỀN CỦA LHQ, đấy là những điều quy định phổ cập của mỗi quốc gia văn minh bắt buộc phải tôn trọng, CSVN KHÔNG CÓ QUYỀN NGĂN CẤM NGƯỜI DÂN THỜ PHỤNG AI hiểu chưa lũ lưu manh csVN?
  vậy không có lý do gì để bắt giam người thanh niên yêu nước Nguyễn Viết Dũng, mà chúng định xử án sáng ngày 14/12/2015 này là hoàn toàn sai trái, sợ ánh sáng chân lý à?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. kêu gọi mọi người xuống đường sáng 14/12/2015, đến tòa án quận Hoàn kiếm để phản đối bản án bất công và đòi trả tự do ngay và vô điều kiện cho người thanh niên yêu nước Nguyễn Viết Dũng

   Xóa
 35. Trang Blog BVB1 mới đích thực là tờ báo nhân dân, là tiếng nói của nhân dân...
  Các tờ báo khác như NHÂN DÂN - QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN - CÔNG AN NHÂN DÂN...Đều là giả mạo danh nghĩa Nhân dân, chứ thực chất làm gì có tiếng nói của Nhân dân, toàn là tiếng nói của đảng và bon bồi bút nịnh thần bán nước hại dân.
  Nhờ Trang BVB1 mà người dân thấp cổ bé họng được nói lên tiếng nói của lòng mình.
  Tiếc răng các đ/c đảng ta không thèm đọc không cần lắng nghe lời nói thật, còn tìm cách "bịt miệng" cho An Ninh mạng ngăn đường truyên không cho độc giả tìm vào để xem và tham gia ý kiến...
  Tôi đề nghị đại tá Bùi Văn Bồng cứ để thoải mái cho bạn đọc Commen những nhận xét của mình. "Cóc kêu mãi cũng thấu trời"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Cóc kêu mãi cũng tới trời". Các cụ nói chẳng sai. Comment này hay!

   Xóa
 36. Đúng,chính xác,trang BVB1 đích thực 100% là tờ báo nhân dân ! của nhân dân,vì nhân dân và phục vụ cho nhân dân theo đúng nghĩa !

  Trả lờiXóa
 37. Rằng hay thì that là hay
  Nhưng sao lại gảy tai trâu thế này?

  Trả lờiXóa
 38. Mọi người đều có quyền nhận xét riêng của mình.Riêng tôi nhận xét: Đông Ki sốt đang chiến với cối xay gió đây

  Trả lờiXóa
 39. "Nặc danh08:41 Ngày 13 tháng 12 năm 2015".
  Ý kiến, nhìn nhận của Bạn hoàn toàn đúng (!).
  Cảm ơn "TỜ BÁO CỦA DÂN".
  Cảm ơn Bùi Văn Bồng.

  Trả lờiXóa
 40. Các ông phải hiểu rằng,khi đắm tàu VN,dân tộc này chết,thì các ông chết trước và chết đau thương,chết thê thảm - CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ SỐNG ĐÂU NHÉ ! Đừng mơ là TA KHÔNG CHẾT MÀ CỨ PHÁT LỜ MỌI LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH VÀ NÓNG BỎNG CỦA TOÀN DÂN ĐỪNG DẠI NHÁ !

  Trả lờiXóa
 41. http://danlambaovn.blogspot.fr/2015/12/bo-ag-i-thoi.html#more

  Trả lờiXóa
 42. Nặc danh20:36 Ngày 12 tháng 12 năm 2015 nên nhớ : "Không biết thì dựa cột mà nghe". Viết lung tung, hiểu không đến đầu đến đũa, định làm nô tày cho T.Q chăng? Hay là cùng phường giá áo túi cơm, ăn theo nói leo và bán nước cầu an?

  Trả lờiXóa
 43. Không một lời về "công lao trời biển của đảng"
  Không một lời về "đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo, sáng suốt của đảng" mà trên thế gian này không đâu có.
  Không một lời tung hô : các đồng chí vĩ đại lắm, có ôm hôn các đồng chí từ sang tới tối cũng không thỏa long mong ước.
  Không một lời nói về khuyết điểm duy nhất của đảng là : suốt đời hy sinh phấn đấu vì dân vì nước, không nghĩ gì đến bản thân, nhỡ ngộ sức khỏe suy sụp rồi sanh chứng đau tim thì ai sẽ tiếp tục gương cao ngọn cờ quang vinh của chủ nghĩa Mác-Lê.
  ...
  Thưa quý vị, trước nay đảng chỉ say sưa tự túm tóc nhấc mình lên, nay lại thêm đông đảo biên chế những người ăn lương để đội đảng lên đầu thì thử hỏi cái Bản án chế độ cộng sản VN này lieu có được đảng ngó ngàng tới???
  Hay là muốn nghe đảng hát : đm (đánh máy)đồ suy thoái, Quang đâu?
  Việc có ích hơn là ra bãi biển chơi trò xe cát với Dã Tràng.

  Trả lờiXóa
 44. Thay đổi,thay đổi để tồn sinh ! tổ quốc là trên hết !

  Trả lờiXóa
 45. Thư quý vị nam phụ lão ấu . Tôi tán thành ý kiên dâng biểu bức thư của 127 Nhân Sĩ Tri Thức . Cần cả nước có mười triệu người, rước đến đại hôi 12 đang họp . ăn mừng Tết Bính Thân vui tươi...

  Trả lờiXóa
 46. Một số đảng viên đảng cộng sản (nhiều lắm không ít),đã chán ngấy cái đảng này rồi,tuy họ không nói ra công khai,nhưng ở chỗ thầm kín và riêng tư,chính họ đã nói ra những điều bất mãn và chửi rủa thậm tệ !(còn hơn những dân oan mất nhà mất đất!)

  Trả lờiXóa