Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Không chọn người “kiêu ngạo cộng sản” làm lãnh đạo

 Đảng lãnh đạo đất nước, thực chất sự lãnh đạo này nằm trong tay những người có quyền lực cao nhất. Do đó, hiện tượng thiếu dân chủ độc tài, độc đoán dễ có thể xảy ra. Chính vì thế Đảng đề ra phải có phản biện xã hội.
LTS: Để đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, Tuần Việt Nam xin giới  thiệu lại nội dung cuộc giao lưu với ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH và TS. Nguyễn Minh Phong, Phó ban Tuyên truyền và lý luận Báo Nhân Dân trước thềm Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII dự kiến diễn ra vào tháng 1/2016.
Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ cần tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Muốn vậy, trọng tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật là gì khi mà hiện nay nhiều ý kiến đánh giá còn quá nhiều vấn đề tồn tại trong xây dựng và thực thi luật? (Nguyễn Văn Luyện, 46 tuổi, Hà Nội).
Ông Nguyễn Minh Phong: Quả thật đang còn tồn tại nhiều vấn đề và bất cập trong xây dựng và thực thi luật, gắn với bối cảnh chuyển đổi đặc thù của Việt Nam, với quá trình hội nhập quốc tế và đặc biệt với bối cảnh thế giới có nhiều phức tạp.
Cũng như bất kỳ một quốc gia nào khác, sự hoàn thiện và chất lượng của luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong định hướng, điều chỉnh, thúc đẩy và quản lý sự phát triển toàn diện của đất nước, cả về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và các quan hệ với bên ngoài...
Trọng tâm lớn nhất trong việc hoàn thiện và thực thi pháp luật là việc tiếp tục hoàn thiện Hiến pháp, kể cả Hiến pháp năm 2013, đồng thời thể hiện và luật hoá Hiến pháp thông qua hệ thống các luật định đầy đủ, đồng bộ, cụ thể và tiên tiến; trong đó, các luật cần nhiều hơn và đầy đặn hơn, sớm đi nhanh vào cuộc sống hơn; còn các nghị định và thông tư hướng dẫn không được chậm trễ, làm méo mó, thậm chí thu hẹp lại các nội dung của luật định, kiểu "trên mở - dưới thắt", đồng thời không được phép vô hiệu hoá luật và Hiến pháp. Số lượng và nội dung của các Nghị định và Thông tư cần thu nhỏ lại, trong khi Luật và Hiến pháp phải mở rộng và toàn diện hơn. Tất cả các quy định luật pháp phải mang tính pháp chế cao,  thống nhất và tuyệt đối không bị chi phối bởi bất kỳ ý chí cá nhân và "khẩu dụ" nào.
Hơn nữa, cần có sự phân công và kiểm soát cả ba quyền: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp. Trong đó, làm rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, khuôn khổ luật định và các chế tài cần thiết cho từng tổ chức cá nhân có trách nhiệm trong hệ thống quản lý Nhà nước.
Trong quá trình đó, cần thực hiện tốt việc lấy ý kiến phản biện, thẩm định, đánh giá tính hai mặt của sự tác động từ các luật định, chính sách Nhà nước, đã đang và sẽ ban hành. Nhận diện và sớm điều chỉnh những bất cập, kẽ hở, mặt trái trong các quy định, nhằm giải thiểu các tác động tiêu cực của luật pháp và sự lạm dụng các kẽ hở trong hệ thống luật pháp.
Một điểm nữa rất quan trọng là phải tuyên truyền rộng rãi, đảm bảo sự nhận thức đúng đắn, cách hiểu rõ ràng, một chiều các quy định của luật pháp; giảm thiểu tình trạng diễn đạt luật pháp tuỳ tiện theo nhiều cách nhằm trục lợi, cơ hội, hoặc vì mục tiêu lợi ích nhóm, cá nhân.
Để thực thực thi luật pháp nghiêm túc và có hiệu quả, cần thực hiện việc phân cấp và độc lập cần thiết đối với các hoạt động tư pháp; đảm bảo Viện kiểm sát và Toà án chỉ hoạt động tuân theo pháp luật. Bất kỳ một cá nhân nào đều không được phép đứng ngoài, đứng trên, ra lệnh cho pháp luật.
Ông Vũ Mão: Từ sau ĐH 6 của Đảng ta có đề cập nhiều tới việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, đó là điều tốt và thể hiện trong ý thức của những người lãnh đạo có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu nội hàm của Nhà nước pháp quyền. Trong Dự thảo văn kiện có đề cập tới vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền nhưng chưa sâu sắc, còn thiếu về nội hàm.
Thực trạng hiện nay là luật còn thiếu rất nhiều, mới đáp ứng khoảng 50% số luật cần có. Nói cụ thể: ta có khoảng trên 300 luật, các nước trên thế giới có 1.500 - 2.000 luật, chứng tỏ ta còn phải tích cực xây dựng nhiều văn bản mới. Nhưng điều quan trọng hơn, các luật của ta hiện nay đa số là luật khung, do đó luật muốn vào cuộc sống phải chờ nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn của các bộ.
Dự thảo văn kiện chưa làm rõ những thiếu sót này cũng như chưa đưa ra những giải pháp thiết thực, đây là vấn đề cần bổ sung trong dự thảo.
Đảng sẽ làm gì để đưa đất nước thoát khỏi phận nước nghèo, chuyển sang một giai đoạn phát triển mới? (Mỹ Hòa, Kiên Giang).
Ông Vũ Mão: 30 năm đổi mới là một chặng đường gian khổ nhưng cũng vinh quang. Toi cho rằng giai đoạn đầu của đổi mới là mạnh mẽ và mang lại nhiều kết quả. Nên lòng dân phấn chấn, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng. Bây giờ, tiến tới ĐH 12 này, ta phải tạo ra một không khí đổi mới, ít nhất bằng ngày ấy và với những nội dung ở tầm cao hơn nữa. Khẩu hiệu khi đó là Đổi mới hay là chết. Khẩu hiệu này đến nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị, ý nghĩa.
Tôi cảm nhận không khí tiến tới ĐH 12 hiện còn trầm lắng quá. Vì vậy, ngay từ những ngày này, phải tạo ra một không khí mới. Có như vậy mới đưa nước ta thoát nghèo chuyển sang một giai đoạn phát triển mới và phải làm rất nhiều việc từ cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo ra một không khí dân chủ nhiều hơn nữa để mỗi người dân, mỗi một đảng viên coi sự nghiệp cách mạng này là của chính mình.
Một điều khách quan không thể tránh, đồng thời là một điều lành mạnh trong một xã hội dân chủ tiến bộ, là những ý kiến khác, thậm chí đối lập với Đảng. Theo các ông, với tư cách là lực lượng duy nhất cầm quyền, Đảng đảng Cộng Sản Việt Nam nên ứng xử với các ý kiến này như thế nào? (Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội)
Ông Vũ Mão: Trong một xã hội dân chủ và tiến bộ, việc có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí rất tâm huyết đóng góp vào việc xây dựng đất nước là rất cần thiết. Đảng ta phải khuyến khích những việc làm như thế. Công bằng mà nói, trong 30 năm đổi mới, việc lắng nghe ý kiến của cán bộ, Đảng viên và nhân dân có tiến bộ hơn trước nhưng chưa đủ mức cần thiết.
Con người ta dù ở cương vị nào thì một thói quen thường có là thích nghe những ý kiến thuận chiều, thích được ca ngợi và đề cao. Nhưng người xưa nói rằng "thuốc đắng giã tật" nghĩa là phải biết lắng nghe những ý kiến trái chiều, phải bình tâm, phân tích để tìm ra những khía cạnh tốt trong đó mà tiếp thu.
"Căn bệnh nguy hiểm nhất của những người lãnh đạo là kiêu ngạo cộng sản."
Lenin và chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nói: Căn bệnh nguy hiểm nhất của những người lãnh đạo là kiêu ngạo cộng sản.
Trước đây, khi hoạt động cách mạng, những bậc tiền bối phải dựa vào, lắng nghe dân nên đã làm nên đã làm nên sự nghiệp cách mạng vẻ vang.
Còn bây giờ, Đảng là người lãnh đạo đất nước, xã hội, thực chất sự lãnh đạo này nằm trong tay những người có quyền lực cao nhất. Do đó, hiện tượng thiếu dân chủ độc tài, độc đoán dễ có thể xảy ra. Chúng ta không có đảng đối lập, có nghĩa ý kiến của lãnh đạo Đảng ta là duy nhất. Chính vì thế Đảng ta đã đề ra phải có phản biện xã hội. Nhưng chủ trương đó hiện nay chưa biến thành hiện thực vì chưa có cơ chế, luật pháp. Những người tâm huyết đóng góp ý kiến cũng không phải là ông Thánh, điều quan trọng người lãnh đạo phải biết lắng nghe, phân tích. Cái nào đúng thì tiếp thu, cái nào chưa đúng hay do chưa có thông tin đầy đủ thì phải có thông tin trở lại.
Điều đáng lưu ý là một số đồng chí đã từng kinh qua lãnh đạo nay cũng nhìn thấy có nhiều vấn đề trong Đảng và trong xã hội, nhiều người không nói nhưng trong lòng họ không vui. Có những người nói đôi khi mạnh mẽ quá, thậm chí cực đoan thì theo tôi trong những trường hợp ấy, chúng ta phải kiên trì đối thoại trên tinh thần đồng chí để tìm ra chân lý và tìm ra hướng đi phù hợp.
Thưa ông Vũ Mão, tôi rất tâm đắc với việc thi tuyển cán bộ vào vị trí lãnh đạo của bộ GTVT và tỉnh Quảng Ninh. Tại sao việc làm đó được xã hội hoan nghênh và ủng hộ để nhiều người có đức có tài, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết được cạnh tranh công bằng vào các vị trí quan trọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc lại không được nhân rông ra các bộ ngành và địa phương? (Phạm Khoáng, 71 tuổi, Thái Bình).
Ông Vũ Mão: Việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo của bộ GTVT cũng như của tỉnh Quảng Ninh là những tín hiệu rất tốt. Việc làm ấy thể hiện những người lãnh đạo của Bộ GTVT, tỉnh Quảng Ninh có tư duy đổi mới.
Tôi nghĩ rằng từ những hiện tượng ấy, những kinh nghiệm ấy, đáng lẽ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải cho nghiên cứu tổng kết và nhân rộng ra. Hình như các đồng chí lãnh đạo còn bận nhiều công việc quá nên chưa quan tâm vấn đề này, nhưng thực ra, đây là vấn đề rất quan trọng. Tôi cũng đồng tình với độc giả Phạm Khoáng là phải kiên trì, phải đòi hỏi đất nước ta phải triển khai mạnh mẽ vấn đề này.
Trách nhiệm của Ban tổ chức các cấp của đảng, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương khi lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cấp mà những nhân sự này đảm nhiệm các vị trí trong cơ quan chính quyền nhưng trình độ lãnh đạo, trình độ quản trị bộ máy của nhân sự đó yếu kém, để xảy ra tham nhũng, để mất đoàn kết nội bộ, cơ quan, tổ chức do người đó đứng đầu yếu kém? ví dụ như những bộ trưởng bị đánh giá là yếu kém thì trách nhiệm Ban tổ chức Trung ương tới đâu?
Người đứng đầu Ban tổ chức có chăng nên phải chịu sự chất vấn của đại biểu? 2. Bác Hồ từng nói phải làm trong sạch đội ngũ đảng viên, có kết nạp thì cũng phải có đào thải, vậy tại sao trong thời gian qua những cá nhân liên quan tới tham nhũng, mất đoàn kết, mất uy tín của đảng lại không bị khai trừ (nhất là đảng viên giữ vị trí cao), phải chăng cần phải thay dổi điều lệ đảng thì mới làm được hay phải thay đổi thủ tục, quy trình nào để loại bỏ được những kẻ sâu mọt vẫn mang thẻ đảng? Trung Quốc họ ngay lập tức khai trừ khi đảng viên bị điều tra và khẳng định là vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng. (Lê Nam Thành, Khánh Hòa).
Ông Nguyễn Minh Phong: Ban tổ chức các cấp của đảng, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương có nhiệm vụ, trách nhiệm lớn trong việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cấp. Những cán bộ - sản phẩm mà họ lựa chọn tiến cử, giới thiệu nếu có chất lượng thấp thì rất nguy hại lâu dài và khó đánh giá hết cho sự nghiệp chung và đơn vị mà cán bộ đó sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.
Trên thực tế cho thấy, nhiều cơ quan còn nặng về tuân thủ "đúng quy trình", mà chưa quan tâm đầy đủ tới chất lượng cán bộ trong khi thực hiện quy trình này. Đặc biệt, đang còn thiếu những quy định liên đới trách nhiệm giữa những lãnh đạo các cơ quan tổ chức nhân sự với chất lượng nhân sự mà họ giới thiệu. Trong nhà máy, người công nhân làm ra sản phẩm sai thì bị phạt lỗi, thậm chí đuổi việc, vậy mà trong công tác nhân sự chưa có ai chịu trách nhiệm về các cán bộ - phế phẩm của quy trình công tác cán bộ.
Đặc biệt, công luận đang bức xúc và cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện một bộ phận cán bộ được làm lãnh đạo nhờ tích cực chạy chức, chạy quyền, chạy ghế, sẵn sàng bỏ tiền chi phí "đầu vào", để hy vọng "hoàn vốn và thu lời" sau khi đắc cử, có chức có quyền. Hơn nữa, những người này sẽ chỉ bổ nhiệm những người lãnh đạo cấp dưới, trình độ thấp hơn mình, kéo theo hệ luỵ về xu hướng "lùn dần" về trình độ, năng lực và đạo đức trong một bộ phận lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 
Vì vậy, đẩy mạnh chống tham nhũng ngay trong công tác cán bộ phải là cội nguồn và trọng tâm trong chống tham nhũng, là giải pháp quan trọng hàng đầu của mọi giải pháp để tìm kiếm những người tài - đức đích thực, ngăn chặn những kẻ cơ hội, "con buôn" tiếp cận với quyền lực của Đảng và Nhà nước.
(TuanVietNam)
-------------

27 nhận xét:

 1. không"Đổi Mới Cuộc Sống" không chịu được:
  https://www.ttxva.net/5-200-canh-sat-bo-doi-tap-phuong-an-bao-ve-dai-hoi-dang-12/
  hóa ra đây là đại họa toàn cướp thật rồi cho nên mới sợ đến vậy? cứ như là sợ dân xé xác đảng ra hay sao?- quá khốn nạn.
  qua đây mới thấy đảng csVN là tổ chức gì? mới thấy đảng được dân yêu dân tin như thế nào?
  chỉ có đảng cướp, không có chính nghĩa thì mới cần đến vũ khí đến bạo lực để bảo vệ cuộc họp về giữ quyền ăn cướp của nó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mày phải tin vào sự lãnh đạo tài tình của tao , chứ ...(tao không tin mày!) .

   Xóa
 2. Cứ bỏ điều 4HP , chấp nhận đa đảng...là bệnh "kiêu ngạo cs" tự hết ngay ,sao phải dài dòng khó hiểu thế này!

  Trả lờiXóa
 3. Đừng nghe CS nói,lại theo kế của Mao TRĂM HOA ĐUA NỞ ĐÂY

  Trả lờiXóa
 4. Đừng nghe CS nói,lại theo kế của Mao TRĂM HOA ĐUA NỞ đây mà

  Trả lờiXóa
 5. ĐCSVN làm gì có người kiêu ngạo mà các ông khuyên không nên chọn?
  Bởi vì muốn tự khiêu thì người đó phải có một chút thành tích chứ?
  Vì có chút thành tích nên mới kiêu ngạo, chủ quan, hợm hĩnh, mới coi thường người khác, mới chủ quan.... và đi đến thất bại.
  ĐCSVN hiện nay chỉ có người ngu dốt, bảo thủ, thâm độc và rất hèn kém, không dám đương đầu với kẻ thù và rất sợ quần chúng nhân dân.
  Với kẻ thù thì rõ rồi, nó ho một tiếng cũng rúm ró lại, không dám chống trả, không dám lên án.
  Còn với nhân dân thì tăng cường bắt bớ hành hạ, lúc nào cũng dợ dân "Diễn biến hòa bình"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người quan sát nói rất đúng...Đặc biệt :ĐCSVN hiện nay chỉ có người ngu dốt, bảo thủ, thâm độc và rất hèn kém, không dám đương đầu với kẻ thù và rất sợ quần chúng nhân dân.
   Với kẻ thù thì rõ rồi, nó ho một tiếng cũng rúm ró lại, không dám chống trả, không dám lên án.
   Còn với nhân dân thì tăng cường bắt bớ hành hạ, lúc nào cũng sợ dân "Diễn biến hòa bình".
   Xin nói thêm là ĐCSVN hiện nay đang tự mình lánh xa DÂN, vậy mà cứ sợ "THẾ LỰC THÙ ĐỊCH" ở đâu đâu, ko xác định...

   Xóa
 6. Thế "kiêu ngạo cs" là gì? Chính là : không chịu lắng nghe và tiếp thu chân thành những ý kiến phản biện của dân , hơi khác ý mình là quy kết chup mũ rằng "thoái hóa biến chất", "thế lực thù địch", "phản động"...Vậy những ai mắc bệnh này? Xin thưa: tất cả các đảng viên cs có chức vụ từ cáp cơ sở lên đến TƯ và gần hết các đảng viên thường đều ít nhiều mắc bệnh này. Thậm trí mới chỉ là "cảm tình đảng" chưa phải là đảng viên cũng mắc bệnh này. Thế thì đảng cs hư hỏng hết còn gì ! Cách chữa? Chỉ có một cách hiệu quả nhát : chấm dứt sự độc quyền chính trị , chấp nhận đa nguyen đa đảng , tam quyền phân lập , báo chí tư nhân.... Còn không, tự đổ xụp!
  Khổng Minh Việt.

  Trả lờiXóa
 7. Gửi ông Nguyễn Minh Phong :
  Trọng lú : Hiến pháp là văn bản pháp lí quan trọng nhất...chỉ sau cương lĩnh của đảng.
  Gửi ông Lông Mèo (Vũ Mão) :
  Trọng lú : Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào là suy thoái chính trị tư tưởng...như thế là suy thoái đạo đức chứ còn gì nữa,các đồng chí phải quan tâm xử lí cái này.
  Lão đãng trưởng của 2 vị nói rứa đó,có khác gì đang tát vào mồm 2 vị không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác nói không sai chút nào cả !
   Hiến Pháp mà còn đứng sau Cương Lĩnh của đảng
   thì làm sao có nhà nước pháp quyền cơ chứ ?
   Về THỰC CHẤT mà nói thẳng ra rằng đó là đảng
   quyền cai trị bằng NGHỊ QUYẾT.
   Đừng nguỵ biện để lừa bịp nhân dân them nữa !

   Xóa
  2. Trong suốt chặng đường lịch sử của ĐCSVN , vận mệnh dân tộc luôn luôn được họ định đoạt vào phút chót : CHIẾN TRANH !. Chưa một lần giải quyết bằng đối thoại hòa bình , sử dụng bạo lực chính là " kiêu ngạo cộng sản " . Nếu lãnh đạo CS không mắc căn bệnh nguy hiểm này thì VN không phải như hôm nay .

   Xóa
 8. Chế độ này phải đi đôi và gắn liền với tham nhũng, nuôi dưỡng tham nhũng. Không có tham nhũng thì chắc chắn chế độ sẽ suy sụp và tan rã ngay. Nên đừng mong sẽ hết tham nhũng trong chế độ này. Khi người dân bức xúc vì tham nhũng thì lãnh đạo mới diễn kịch cho dân xem. Thực tế tham nhũng ngày càng qui mô hơn, lớn hơn, tinh vi hơn và cũng trắng trợn hơn, tàn bạo hơn. Đến mức đất nước tàn tạ với nợ nần mà bọn chúng vẫn nghĩ ra bao nhiêu thứ tầm phào để tham nhũng. Đừng nói chống tham nhũng với bọn này.

  Trả lờiXóa
 9. Xin kể một chuyện bảo đảm có thật.
  Bà bạn tôi có lắp hệ thống camera theo dõi tại nhà. Mới đây gia đình bà ta đi chơi Đà Lạt. Qua mạng, bà ta thỉnh thoảng coi tình hình trong nhà. Và bà ta thấy... một bóng hình mờ mờ đi lại trong nhà của mình...
  Cả nhà bà ta cùng xúm đầu coi. Và bà ta cảm thấy “chán chường không thể tả...” (vì nhà mình có ma ở). Quay về SG, bà ta lập tức mời 7 nhà sư lại làm lễ cầu siêu cho vong hồn.
  Bài học rút ra: Ma là có thật. Và Thiên Đàng, Địa Ngục cũng vậy. Gây ra tội ác hãy chuẩn bị tinh thần lên chảo dầu của Diêm Vương!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đọc thông tin của bác , mấy thằng tham nhũng cỡ bự sợ tè ướt đũng quần , mang hết số tiền ăn cướp từ trước tới nay ra trả thì VN giàu to ! Tiêu kiểu gì cho hết ? chuyến này chắc chắn thoát nghèo bền vững ! Tất cả chuẩn bị tinh thần để . . . ăn chơi cho bõ công chống tham nhũng !

   Xóa
 10. đảng csvn quang vinh muôn năm = tâu bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, xem có khác gì nhau không, đó không phải là bệnh kiêu ngạo cs là gì, tự khen tự nhận muôn năm, lenin nói" chẳng có gì là mãi mãi"

  Trả lờiXóa
 11. Về hưu rồi thì nghỉ cho khỏe phát biểu linh tinh chỉ gây nhiễu loạn thông tin.Bản thân ông có tài ba gì cho cam . Ông có có nhớ lễ tang Trần Độ ông tới ba hoa xúc phạm linh hồn người người quá cố làm đau lòng người thân và bạn bè họ.Ông nghĩ ngơi đi cho khỏe sống thêm vài năm mà chứng kiến những dâu bể của nước nhà

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng thế, tôi cũng chả tin gì cái ông lông mèo này.

   Xóa
 12. Lãnh đạo lên tiếng chống ngoại xâm bảo vệ chủ quyền đất nước là kiêu ngạo hay sao?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đã lên tiếng chống ngoại xâm chưa mà để mất đất biên giới nhiều vậy? để mất đảo lung tung vậy? (lúc nào cũng lải nhải lấy lệ "VN hết sức quan ngại...."- người dân người ta muốn ỉa vào mồm)

   Xóa
 13. Khái niệm mới chưa được tự điển nào ghi nhận và giải thích.Cứ tưởng bọn thực dân phát xít,quân phiệt...mới kiêu ngạo ai dè

  Trả lờiXóa
 14. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chúng ta đang đi sai đường, nói thẳng ra là cần phải làm lại từ đầu, bản thân người CỘNG SẢN không cá nhân nào sai cả mà do hệ thống sai, đẩy họ vào hoàn cảnh phải cùng làm sai. " Rau nào thì sinh ra sâu ấy". Chúng ta phải trồng lại rau thôi, rau có đủ điều kiện sạch, mà không thể có loại sâu nào sinh sôi nãy nở được. Xã hội ta đang sống là môi trường để cái xấu dể sinh sôi nãy nở. Con người phải đối phó với mọi thứ. Dân mất tính tự giác vì không biết đặt niềm tin vào đâu cả nên suốt ngày lo đối phó với chính quyền. Chính quyền vì không tin ở dân nên đặt ra hàng trăm quy định - dưới luật khÔng theo một quy chuẩn nào để thao túng mọi thứ TẠO RA MỘT MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, TRIỆT TIÊU MỌI ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN XÃ HỘI. Bộ máy phình to ra để quản dân , mọi thứ lộn tùng phèo. Cần phải làm lại từ đầu thôi các bác ạ. đừng cố đấm ăn xôi nữa. Dừng lại trước khi chưa quá muộn./.

  Trả lờiXóa
 15. Dân lương thiệnlúc 14:36 27 tháng 12, 2015

  Có tin đồn đoán là chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lại định "Tái xuất Giang hồ?"
  Ông này đã xây Đền thờ họ Nguyễn Sinh trên đỉnh Ba Vì cao hơn Đền Tản Viên Sơn Thánh và chỉ chếm gió để dung túng bọn làm bậy thôi chứ không "kiêu ngạo cộng sản".
  Như thế có chọn được không nhỉ?

  Trả lờiXóa

 16. Còn gì nữa đâu mà kiêu ngạo cộng sản hỡi ngài Mão và ngài Phong.
  Nhờ đuôi và điếc,các ngài đã nhảy từ vô sản lên đại tư sản dân tộc,một nhóm trong các ngài tụ lại vọt lên đại tư sản mại bản.Các ngài khuynh đảo bất kỳ nguồn tài nguyên nào của quốc gia thu về lợi tức kết xù....buồn thay,giàu thế mà chi ra vài ngìn đồng cho người thân của mình là gia đình liệt sĩ cũng không chi.
  Bài nói của ngài Mão đã đăng nhiều trang WEB,tôi đọc mà chướng.
  Thế giới có bao giờ không phức tạp đâu.Chính vì thế mới sắm ra đảng ,nhà nước và chính phủ.
  Trong nước có bao giờ đứng yên đâu,trộm cắp hãm hại lẫn nhau,nên Nhân Dân mới thành lạp Nhà nước và Chính Phủ và cả hệ thống kèm theo.
  Nhắm ai xông xáo thì bầu chọn,tranh giành,xỏ nhau thì xấu càng thêm xấu,thượng không bất chính thì làm sao hạ tắt không tham nhũng.
  Thượng không bất minh thì làm gì có qui hoạch treo để lấy không khống của nhân dân.Thượng không tham lam thì làm gì có vụ ngân hàng bán chỉ 0 đồng,người bán mừng đến ba đời.
  Chỉ sáu mươi năm qua thôi,trên nước Việt này biết bao thay đổi,nhân dân lầm than khốn khổ đến tận cùng...Hoà bình,tưởng đua nhau làm ăn cho dư dật,con cái học và có nhiều việc làm,nhưng lại khó khăn này đến nhân hoạ khác...Vậy mà có trọng trách chỉ nói tầm phào,ngồi cu rú trong phòng lạnh,đến vợ con còn chưa biết,mà bảo biết nghe dân.
  Chuyện đời éo le,vợ bồng lên ngồi làm bụt,chưa gì mắt ngó vợ người ta,vợ nổi điên kéo cổ xuống...Chắc ngài Mão,ngài Phong biết quá rõ chứ.
  Vậy thì cộng sản cái gì mà đưa ra đây.
  Ôi cái vòng lá nguỵ trang tuy nhỏ ngày xưa,thế mà nó vĩ đại,vĩ đại đến mức che mắt quân thù với mọi kỹ thuật quan sát.
  Thương thay những ngôn từ sáo ngữ,nó hại đâu chỉ một đảng anh hùng,mà còn cả một dân tộc anh hùng cả mấy ngìn năm.
  Công Sơn

  Trả lờiXóa
 17. Báo chí của đảng tung hô VN đã thoát nghèo , ông Mão nói cần phải đưa nước ta thoát nghèo ? ông tiếp : Phải tạo ra không khí đổi mới , ít nhất bằng ngày ấy ( 30 năm trước ), như vậy là dưới sự lãnh đạo của ĐCS , VN tiến 3 lùi 3 ̉̉̉̉̉̉̉̉̉! Ở cái chế độ CS này , đến người tỉnh táo cũng dễ húc đầu vào cột điện vì mất phương hướng . Đọc cho kỹ , xét cho kỹ thì mục đích bài này là chúng ta nhất trí cho ĐCS tiếp tục lãnh đạo nhé !

  Trả lờiXóa
 18. muốn hay không thì cũng có quyền được bầu chọn bao giờ đâu mà chọn với "không chọn"

  Trả lờiXóa
 19. Tham nhũng là bản chất của chế độ độc đảng toàn trị mà đòi chống tham nhũng được thì có mà trời sập.
  không tham nhũng thì đưa điều 4 vào hiến pháp để làm gì và giữ điều 4 hơn cả giữ mả tổ chúng nó để làm gì?

  Trả lờiXóa
 20. Công Sơn bài này được. Phản phé rồi à???

  Trả lờiXóa