Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Ông Phát quan liêu hay chủ quan?

"Đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn. Chúng tôi đang chỉ đạo để làm sao giúp cho nhân dân yên tâm để tiêu dùng"...
Đó là những quan điểm được đưa ra trong bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Cao Đức Phát khi thảo luận tại Hội trường Quốc hội chiều 1/4, nội dung chính tập trung vào Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; Kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.
Ngay sau phát biểu của Bộ trưởng Cao Đức Phát, trong dư luận đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau, trong đó, không ít ý kiến phản đối gay gắt quan điểm này.
Báo Giao thông đăng nguyên văn bài phát biểu của Bộ trưởng Cao Đức Phát trong phiên thảo luận chiều 1- 4:
Thưa Quốc hội!
Tôi xin được phát biểu giải trình về 3 vấn đề:
Thứ nhất, về tình hình nông nghiệp, nông thôn. Là một người làm nông nghiệp lâu năm, tôi rất đồng cảm và chia sẻ với những trăn trở của nhiều đại biểu Quốc hội về tình hình nông nghiệp nông thôn. Những con số tổng hợp 5 năm qua có thể phần nào nói lên những sự quan tâm và cố gắng của cả hệ thống chính trị của chúng ta. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng nông nghiệp đã tăng trưởng bình quân 3,1%, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng đề ra là 2,6-3%. Xuất khẩu nông sản tăng bình quân 9% năm 2015, gấp 1,5 lần chỉ tiêu kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới đến hết tháng 3 năm nay có 1.761 xã, 19,7% số xã đạt 19 tiêu chí, gần đạt con số 20% chỉ tiêu đề ra cho năm 2015.
Nhưng rõ ràng những cố gắng, những thành tựu chúng ta đạt được vẫn chưa đạt được mục tiêu Đảng đề ra. Nghị quyết Trung ương 7 đề ra là tới năm 2020 chúng ta phải phục hồi tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp là 3,5-3,8%, không phải là 3%, vì đây là nguồn sống của 2/3 người dân nước Việt chúng ta, đây là điều kiện để xóa đói, giảm nghèo cho 90% người nghèo ở nước chúng ta. Vì thế chưa đáp ứng được mong đợi của nhân dân.
Về những mặt được, những tồn tại chúng ta đã mổ xẻ tại rất nhiều các diễn đàn, đặc biệt, nhân dịp Đại hội Đảng các cấp, Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X và có nghị quyết, Chính phủ không có cuộc họp nào không bàn và mổ xẻ, chúng ta cũng đã có rất nhiều cố gắng. Quốc hội kỳ nào cũng thảo luận rất nhiều, cũng có nghị quyết. Tôi có lẽ cũng là một trong những người được Quốc hội quan tâm và chất vấn nhiều, tôi cũng giải trình nhiều nhưng tình hình đúng là chuyển biến chậm. Vì thế tôi cũng thấy, rõ ràng chúng ta cần phải quyết liệt hơn để có sự đổi mới một lần nữa trong nông nghiệp và thúc đẩy quá trình phát triển ở nông thôn.
Theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải có một cuộc cải cách đối với nông nghiệp. Đối với cuộc cải cách đó chúng ta phải làm những cái gì. Trước hết phải có những chính sách mới. Phải tổ chức lại sản xuất và phải thực hiện đúng những cam kết của Đảng. Trong Nghị quyết Trung ương 7 có nói cứ sau 5 năm thì tăng gấp đôi đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Rõ ràng làm cho hệ thống quản lý nhà nước có hiệu quả cao hơn. Trong đổi mới cơ chế chính sách phải có tính quyết liệt cao hơn.
Tôi phải báo cáo với Quốc hội, Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách nhưng trong điều kiện nguồn lực của chúng ta có hạn nên thường các chính sách ngắn hạn và giải quyết những vấn đề từng phần. Cũng có nhiều chính sách như các đại biểu đã nói, đã ban hành nhưng không có nguồn lực để thực hiện. Tôi vẫn thấy rằng có thể có những chính sách tạo ra một môi trường thuận lợi hơn để nhân dân và các doanh nghiệp làm ăn. Bài học của Nghị quyết 10 năm 1988 cho thấy, không phải lúc đó chúng ta có nhiều tiền nhưng chúng ta đã tháo gỡ đúng thì nhân dân đã làm nên kỳ tích của nông nghiệp Việt Nam ở những năm cuối của thế kỷ XX. Bây giờ khác lúc đó nhưng vẫn còn nhiều điều có thể làm được. Những chính sách có liên quan đến đất đai mà các đại biểu đã nói. Rất nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư vào nông nghiệp nhưng không có đất. Chính sách về thuế, tín dụng và nhiều chính sách khác nữa.
Tôi nhất trí với dự thảo nghị quyết của phiên họp này, phải tăng đầu tư cho nông nghiệp, Quốc hội đã có nhiều nghị quyết nhưng tôi cũng xin đề nghị với Quốc hội và tôi cũng được biết các đồng chí trong Chính phủ đã trao đổi và Ban Chấp hành Trung ương vừa qua họp có nghị quyết là sẽ điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho nông nghiệp. Với con số tôi được thông báo cho đến giờ này trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến theo kế hoạch cũ là đầu tư toàn ngành nông nghiệp thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 83.000 tỷ đồng. Đấy là con số quá ít, tôi đề nghị Quốc hội ra nghị quyết và đề nghị chỉ đạo thực hiện nghị quyết đó một cách chặt chẽ để bổ sung thêm nguồn lực. Tôi nhắc lại, không phải chỉ phụ thuộc vào đầu tư của ngân sách, căn bản nhất vẫn là chính sách và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Vấn đề thứ hai, tôi xin giải trình vì sao chúng tôi lại đề nghị điều chuyển 1,1 triệu ha đất được quy hoạch để làm rừng phòng hộ sang rừng sản xuất. Lý do là chúng ta đã có 15,7 triệu ha đất được quy hoạch làm lâm nghiệp, trong đó có 14,5 triệu ha đất đã có rừng. Rừng chỉ đóng góp 26.500 tỷ đồng hay 3% giá trị tổng sản lượng nông, lâm nghiệp, tức là rừng mới đem lại về môi trường nhưng rừng phải đem lại cuộc sống tốt hơn cho những người làm nghề rừng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Rừng không phải là cơ sở hạ tầng, vì thế nên chuyển một phần diện tích chúng ta quy hoạch làm rừng phòng hộ, trong đó có nửa triệu ha có rừng nhưng nghèo kiệt và không xung yếu, có 0,6 triệu ha chưa có rừng sang để nhân dân làm ăn, vừa có thu nhập và rừng sản xuất nếu quản lý tốt cũng phòng hộ, chứ không phải không phòng hộ và lúc đó lâm nghiệp mới có động lực để phát triển một cách bền vững. Nếu giao 1,1 triệu ha đó cho nhân dân thì chúng ta vừa có rừng mà ngân sách không phải bỏ ra 15.000 tỷ đồng để trồng và bảo vệ diện tích này.
Vấn đề thứ ba, về an toàn vệ sinh thực phẩm, Chính phủ và các bộ, ngành, chúng tôi nhận thức rất rõ yêu cầu của người dân. Nhận thức đó chúng tôi cảm nhận thấy chính từ những người xung quanh mình. Chính vì thế nên các bộ, ngành cũng nỗ lực phối hợp với nhau để thực hiện. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào 2 hướng:
Hướng thứ nhất là tập trung kiểm soát sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh. Vừa qua, chúng tôi chọn tập trung vào xử lý chất cấm mà dư luận đang bức xúc, bước đầu đã khá thành công và đã giảm mạnh việc sử dụng, ít nhất là đã triệt được nguồn nhập khẩu vào trong nước, các cơ sở sản xuất thức ăn hầu như rất ít sử dụng, bây giờ chỉ còn một số trang trại và hộ chăn nuôi lẻ thì chúng tôi đang tiếp tục cùng với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an sẽ xử lý tiếp và bắt tay vào chấn chỉnh việc sử dụng kháng sinh và buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi sẽ chọn từng việc và làm triệt để.
Vấn đề thứ hai là đẩy mạnh hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình an toàn, xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, thông báo cho nhân dân biết. Trong 5 tháng vừa qua, chúng tôi lấy gần 6000 mẫu phân tích thì số mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép là 5,17%, số mẫu thịt có dư lượng hóa chất kháng sinh, chất cấm vượt mức cho phép là 1,92%.
Như vậy, đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn, vì thế nên có vấn đề rất lớn, chúng tôi đang chỉ đạo để làm sao giúp cho nhân dân biết được và yên tâm để tiêu dùng và phải tiếp tục ngăn chặn việc sản xuất thực phẩm không an toàn. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói với tôi là anh có thể thay mặt cho Chính phủ báo cáo với Quốc hội rằng, Chính phủ cam kết sẽ phối hợp nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng cải thiện tình hình đáp ứng mong đợi của nhân dân.
PV/Báo Giao thông
-----------

41 nhận xét:

 1. Ông Cao đức Phát đã tàn phá đến tận cùng nền nông nghiệp đầy tiềm năng của VN đến nông nổi này ! nếu có chút tự trọng,ông hãy ra trước diễn đàn quốc hội ngõ lời xin lỗi nhân dân cả nước(đặc biệt là nông dân)/ Và xin từ chức đi !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng . Phá nhiêu đó đủ rồi, vượt chỉ tiêu Đảng giao rồi . Hãy về mà làm người tử tế .

   Xóa
 2. Cần cho ông bộ trưởng CĐP đi ăn cơm bụi như sinh viên thì một thời gian sau không có lời phát biểu hôm nay nữa.
  Trong dân đã có nơi tự bảo vệ như thế này: Khi đến bữa tiệc cưới, tiệc giỗ mà không thấy chủ nhà thông báo việc mua rau của ai đó trong vùng để dùng cho bữa tiệc thì các món rau và món có rau bị bỏ ế hết. Hoan hô tinh thần cảnh giác của DÂN, không nghe lời ông bộ trưởng C Đ P mị dân thế mới là TỐT. Còn cơm bụi cho sinh viên và cơm bụi giá cao ở thành phố thì không bao giờ làm như thế được vì đã có bộ trưởng CĐP nói là yên tâm rồi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa ông Phát: Có bao nhiêu con lợn, trâu , bò.... giết đưa ra thị trường được đóng dấu kiểm dịch động vật, nơi giết mổ phần lớn là gia đình làm gì có hợp vệ sinh. Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, nguồn nước tưới... có ai kiểm soát an toàn không thưa Ông? Nhiều khu trồng rau mầu không một con cá nào sống sót ông nghĩ sao?

   Xóa
  2. Phát biểu của ông Phát là vào ngày 1.4 mà, thắng cha này thích đùa với dư luận mà, nhưng dư luận sẽ đập cho hắn bể mặt!!!

   Xóa
  3. Một tháng ông Bộ trường ăn cơm nhà mấy lần? E là chỉ vài ba lần, còn thì ăn nhà hàng, khách sạn cao cấp là chính. Cơm nhà có do vợ ông di chợ về nấu nướng không? E là không, mà do osin cao cấp ra siêu thị mua đồ Mỹ, Nhật đóng hộp sẵn về ăn. Như vậy, làm sao ông biết được thực phẩm bẩn trà lan cơ chứ! Nên ông nhận định đa số thực phẩm là sạch, là an toàn thì quá đùng đi chứ!

   Xóa
  4. :- Nếu ĐÚNG - Mong Bộ Trưởng công khai danh sách những nguồn thực phẩm sạch để bà con BIẾT MÀ MUA
   - Nếu ĐÚNG - Mong Bộ Trưởng công khai quy trình và kết quả kiểm tra. Công bố và đóng cửa hết các đơn vị làm ăn vô lưong tâm chứ đừng có phạt xong thôi.
   - Nếu ĐÚNG - Mong Bộ Trưởng lập các điểm kiểm tra và nhận các mẫu kiểm tra từ dân để người dân tham gia quá trình kiểm soát.
   - Nếu ĐÚNG - Mong Bộ Trưởng truy cứu trách nhiệm ai làm truyền thông mà dân mù thông tin và mất niềm tin hoàn toàn.
   - Nếu ĐÚNG - Mời Bộ Trưởng đến ăn bữa cơm với người dân. Mỗi nhà một ngày, miễn phí hoàn toàn ạ.
   - Nếu ĐÚNG - Mong Bộ Trưởng xử phạt mấy nhà khoa học và bác sĩ nào dám tuyên bố ung thư ở Việt Nam đang gia tăng do hóa chất trong thực phẩm. Họ đang lừa mọi người mọi gia đình đang đau khổ vì mất mát do ung thư gây ra đấy ạ.

   Xóa
  5. Liên quan đến luộc bắp bằng hóa chất và pin, chúng tôi có dịp đi thực tế tại các lò luộc bắp đi bán dạo ở khắp các chợ, trường học bệnh viện tại TP.HCM. Tại đây, chúng tôi được nghe kể lại quy trình luộc bắp làm sao để bắp nhanh chín, thơm, ngọt và có thể để lâu mà không bị ôi thiu.
   Điều đặc biệt, chúng tôi được nghe những người từng luộc bắp đi bán cho biết, “người luộc bắp là để đi bán, còn muốn ăn thì phải luộc riêng, không bỏ hóa chất vào”.
   http://m.vtc.vn/bap-luoc-via-he-nguoi-ban-khong-dam-an.321.354030.htm

   Xóa
  6. Và đây là cháo dinh dưỡng để 3 ngày không thèm ôi thiu là nhờ có hoá chất thưa Bộ trưởng. Anh N. cho biết các loại hóa chất có tác dụng không gây chua, tạo sánh, tạo hương vị... được nhiều cơ sở cháo dinh dưỡng sử dụng. Vừa nói N. vừa lấy trong chiếc cặp màu đen ra ba gói hóa chất để trên bàn và đề nghị chúng tôi mang về dùng thử. Chỉ vào hai gói hóa chất có tên sodium benzoate và potassium sorbate, N. giới thiệu cả hai loại hóa chất này đều có tác dụng giúp cháo lâu bị chua. Sodium benzoate có giá 50.000 đồng/kg, còn potassium sorbate giá cao hơn với 80.000 đồng/kg...Theo bác sĩ Ký, trẻ nhỏ rất nhạy cảm với các tác nhân bên ngoài, đặc biệt là các hóa chất, do vậy nếu cho hóa chất vào cháo sẽ làm trẻ bị rối loạn tiêu hóa, rối loạn chuyển hóa, lâu ngày trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển, học kém. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên viện phó Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM, cho rằng trẻ sử dụng các loại thực phẩm có chứa hóa chất trong thời gian dài dễ bị yếu gan, yếu thận. Đây còn là cơ hội phát sinh những bệnh về gan, thận ở trẻ.

   Xóa
  7. Còn đây là bột sắn dây làm bằng thuốc tẩy và hoa bưởi thưa Bộ trưởng:
   Với công nghệ “phù phép” sắn thường thành sắn dây, người chế biến có thể đút túi của chục triệu đồng mỗi mẻ sắn ra lò. Vì lãi khủng, không ít người dân xã Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai (Hoài Đức, Hà Nội) đã nhẫn tâm dùng thuốc tẩy trắng “phù phép”, biến bột sắn thường thành bột sắn dây thơm ngon mà không để ý tới tác hại của nó tới sức khỏe người tiêu dùng.

   +Và khi có thông tin báo tép biển bị nhuộm hoá chất, lần khân, toan tính, cả tuần sau mới kéo quân xuống kiểm tra thì người dân đã bán hết và kết luận rằng, không có cơ sở xử lý, cơ quan chức năng của chúng ta đã làm ăn tích cực, năng nổ, phấn khởi như vậy đó thưa Bộ trưởng:


   Theo Cục An toàn thực phẩm, sau khi có thông tin về sự việc người dân tại Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên sử dụng hóa chất để nhuộm đỏ ruốc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Phú Yên, đã phối hợp với cá đơn vị liên quan, làm việc với Uỷ ban nhân dân phường Xuân Đài và 5 hộ dân, thường xuyên thu mua ruốc tươi.Chiều 1.4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Phú Yên đã báo cáo chưa biết hóa chất sử dụng để nhuộm ruốc là loại gì.

   Xóa
  8. Hồ Khánh Tuân11:10 3 tháng 4, 2016

   Hắn ta nói dối đó mà, phát biểu đúng ngày "Cá tháng Tư".

   Xóa
  9. Với ND 0956, Phát không cần ăn cơm nhà, Văn phòng bộ lo chu tất, toàn thực phẩm sạch bảo đảm kiểm tra kỹ, chu đáo.

   Xóa
 3. Em bé tiểu học mà đã biết làm bài văn như thế này đây ông Phát đểu mà ngu ạ:
  "....Em hỏi mãi thì mẹ mới nói thật: "Con ơi rau nhà ta chỉ có 1 luống ở gần nhà ăn được, mấy sào này phải phun thuốc cho nó lớn nhanh, bán nhanh thì mới có tiền cho mày ăn học.

  Mẹ ngày nào cũng ra đồng, cũng phun thuốc nên đầu hay đau nhức, cơ thể mệt mỏi, mắt mờ, tai ù, chân chậm... chẳng biết rồi mẹ sống được để chăm bẵm mày đến bao giờ".

  Em thương mẹ quá nhưng chẳng biết làm gì giúp mẹ. Em còn bé chưa phun được thuốc sâu."

  Trả lờiXóa
 4. Còn nói "đa số thực phẩm an toàn" như ông Phát, nếu nhân dân dại dột tin ông, cứ nhắm mắt ăn uống thoải mái thì bệnh viện không đủ để chứa bệnh nhân.

  May thay, nhân dân không tin lời ông, chính vì thế, hôm qua tại TPHCM, đã khởi động chương trình "Nói không với thực phẩm bẩn" với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.

  Nếu như đa số thực phẩm của chúng ta an toàn thì triển khai các chiến dịch chống thực phẩm bẩn làm gì cho mất thì giờ thưa ông Phát?

  Ông nên từ chức đi cho dân được nhờ, nhìn cái bản mặt bự thịt của ông mà thấy ghê tởm và đểu cáng, lừa gạt dân chúng. Nhưng dân không NGU như ông đâu!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. [Nhưng dân không NGU như ông đâu!]
   Dân không ngu nhưng không còn con đường nào khác là ăn độc hại, bởi:
   Cứ ăn thì chết từ từ
   Không ăn thì chết đứ đừ , than ôi!
   Nay chỉ còn người nuôi trồng là yên tâm. Vì nuôi thì cho ăn 2 loại, còn trồng thì rau quả gì cũng "2 luống" - 1 cho mình và kia đem chợ bán. Đa số các loại rau, củ, quả bán trên thị rường đều là "kia" cả thôi. Không những thế còn ủ chất bảo quản cho tươi lâu, thơm dài và, đôi khi còn là hàng ôi thiu phục chế mùi vị màu nhờ hoá chất độc hại đó. Biết mà ra chợ không ai có thể về không vì PHẢI ĂN. Thế thôi!

   Xóa
 5. À thì ra là do chúng ta không biết nên mới phải “sống trong sợ hãi” như thế. Tất cả chúng tôi nhìn nhau, và chợt ai đó phá lên cười: con cá 1-4 của bộ trưởng to quá!

  Trả lờiXóa
 6. Điều chúng tôi biết là những điều đã diễn ra hằng ngày trong nhiều năm tháng, đã được đưa lên báo chí, truyền hình: những người trồng rau dành riêng luống không phun thuốc cho nhà mình; những trang trại dành riêng chuồng heo, gà sạch cho gia đình, người quen;

  Những chợ hóa chất bán đủ thứ thuốc không nguồn gốc nhưng tác dụng thần kỳ: ngọn rau dài hàng tấc trong đêm, trái cây căng tròn bóng mỡ hàng tháng, thịt cá tươi ròng từ sáng nay sang sáng mai...

  Điều chúng tôi biết là con số người mắc bệnh ung thư đang tăng lên hằng ngày, đang được cảnh báo sẽ trở thành đại nạn tại Việt Nam trong vài năm nữa, đã rất nhiều người còn trẻ khỏe, tài năng phải ra đi oan uổng, trong đó có cả những người thân quen, bạn bè, đồng nghiệp của chúng tôi.

  Điều chúng tôi biết là trong lúc mình cố gắng tìm mua thực phẩm ở những nguồn có thương hiệu, cam kết sạch, không ngâm tẩm với giá đắt hơn rất nhiều thực phẩm bên ngoài mà vẫn còn nơm nớp, thì vẫn còn rất nhiều bà nội trợ khác phải bấm bụng mua rau, mua thịt ngoài chợ...“mua trong sợ hãi”.

  Và đúng là có rất nhiều điều người dân chúng tôi không biết. Ấy là 6.000 mẫu thực phẩm mà các cơ quan chức năng của bộ đã lấy để kiểm nghiệm là những mẫu nào, được lấy từ đâu, tỉ lệ như thế nào với mật độ xuất hiện trên thị trường?
  6000 mẫu trên hàng chục triệu điểm bán thực phẩm cả nước có đảm bảo là sát thực tế chưa???
  Đến học sinh tiểu học cũng biết là tỷ lệ này là hoàn toàn không chính xác, vậy lời của ông Phát cũng dựa vào con số này mà nói là hoàn toàn không chính xác hay nói cách khác là đoán MÒ RỒI NÓI BẬY BẠ GIỮA NGHỊ TRƯỜNG!!! Nên đuồi thằng cổ thằng chó này về nhà cho làm chăn nuôi trồng rau sạch xem sao?

  Trả lờiXóa
 7. Chắc bác ấy nhầm báo cáo về thực phẩm ở bên Nhật hay Mỹ gì đó chứ. Chắc bác ấy nhầm. Thật không thể tin nổi một bác BT mà ăn nói hồ đồ bậy bạ đến thế.

  Trả lờiXóa
 8. Chẳng cần biết ông thử mấy ngàn mẫu và tỷ lệ an toàn đẹp như ông nói, chỉ xin hỏi ông: bữa cơm hàng ngày của dân ta gồm có gì nếu không phải là cơm, rau, cá, thịt (gà, heo, trâu , bò)... hàng ngày và bất cứ lúc nào ông hãy cho người đi thử xem mức độ bẩn là bao nhiêu %? Tôi nghĩ sẽ là tỷ lệ bẩn kinh hoàng (nhưng ông đi thì đừng báo trước và đừng vào siêu thị, hãy vào chợ đầu mối và các chợ dân cư) là rõ, đừng ngồi một chỗ "xem voi" như thế.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bởi vì thằng dân ngu quá lợn
   nên bọn chúng mới được làm quan ( tản đà)

   Xóa
 9. Ông Phát phát biểu vào ngày 1/4, CON CÁ CỦA ÔNG HAY QUÁ VÀ TO QUÁ, ĐƯỢC ÔNG PHÁT NUÔI BẰNG HÓA CHẤT TẠO NẠC THÌ PHẢI???

  Trả lờiXóa
 10. Nhà thằng BT này chuyên mua đồ ăn tại phố Tôn đản dành cho tụi VIP, chuyên các loại thực phẩm cao cấp, siêu sạch của nước ngoài. Nhà hắn còn được bọn doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn làm riêng cho 1 vườn rau sạch trên sân thượng nữa, hèn chi hắn phát biểu như vậy là cố tình nói có lợi cho bọn kinh doanh thực phẩm bẩn của VN, không biết bọn doanh nghiệp Bẩn này mua câu nói của tay Phát này cỡ vài chục tỷ chứ không ít!!!

  Trả lờiXóa
 11. Nhà Phát được một công ty sân sau chuyên cung cấp thực phẩm sạch hàng ngày đến tận nhà nên hắn rung đùi nói NGU như vậy. Tay này phải bị cách chức vì qua câu nói này thể hiện hắn hoàn toàn không có trách nhiệm gì với nông nghiệp, thực phẩm và sức khỏe nhân dân cả!!!

  Trả lờiXóa
 12. "Thấp Đức" này đã 1 lần nói bậy bị Đề nghị xem xét tín nhiệm Bộ trưởng Cao Đức Phát (năm 2010)
  Đó là đề nghị của đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) tại phiên chất vấn sáng 11-6 khi cho rằng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã không hoàn thành nhiệm vụ với tư cách bộ trưởng quản lý rừng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 13. Ông Phát nên từ chức đi để thiên hạ chửi quá,mọi người cảm thấy phiền ! vả lại ông không có một chút tài cán gì cả mà ! tiếc nuối gì nữa ?

  Trả lờiXóa
 14. Nếu tôi mà NGU như ông Cao đức Phát,thì-tôi xin từ chức từ nhiệm kỳ trước cơ ,chứ không phải đợi đến mãi tận bây giờ ! hãy tập làm người văn minh đi ông, chẳng lẽ suốt đời làm thân phận một thằng mọi !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu đã biết từ chức thì sao còn gọi là NGU?

   Xóa
 15. Nông nghiệp VN đã bị ông Phát phá nát, ông Ngọ vun đắp bao nhiêu thì ông Phát phá nát bấy nhiêu. Ông không hề lên tiếng trước việc mất rừng, mất đất, mất biển, mất ngư trường, ngư dân rên siết ... Ông là 1 trong 3 tượng đất giả hiền lành để đớp nhiều oản chuối nhất là : ông, ông Luận GD, ông Hoàng CT. Ông nói vậy vì ông nhận hàng triệu đô ODA về các dự án an toàn thực phẩm, no nê chê chán rồi. Ông trúng UVTU mà tiếp tục làm BTNN thì nông dân và NN tiếp tục tàn mạt.

  Trả lờiXóa
 16. Ông Phát nói rất đúng, an toàn mà dân không biết: Thịt bơm nước thì dân ăn khỏi uống nước, có thuốc an thần thì dân ăn ngủ khỏe, có chất tạo nạc thì dân ăn vào chắc thịt chớ sao, giá có kích phọt thì dân ăn mau tăng trưởng chiều cao, chuối mít nhung chất kích chín vàng thì dân ăn mau đi gặp ...cụ Mác-Lê.Đúng, chính xác !

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Phần đông mấy "ông to" có bao giờ bỏ thời gian ra để theo dõi các vấn-đề an-toàn thực phẩm đang nóng rẩy hàng ngày trên mặt báo ! Các ông ấy cả đời cứ họp họp họp, cứ đem nghị quyết đảng để "học tập" rồi "truyền" xuống dưới ra dáng mình là quan to, hơi đâu tỉ mẫn vào báo nầy báo nọ như dân cu đen đâu ! Bảo đảm trong một trăm ông to ấy thì may ra có một hai còn chịu khó liếc, nhìn !

   Xóa
 17. Ông Phát sắp phát điên?

  Trả lờiXóa
 18. Nếu Quốc Hội của dân ĐÚNG NGHĨA như các nước dân chủ thì các đại
  biểu khác sẽ đồng loạt chất vấn ngay và lập Uỷ ban điều tra xem
  lời quan bộ trưởng này nói có đúng với thực tế hay không ?
  Thế nhưng,khốn nạn là cái hội ấy là Đảng Hội nên hầu như ai cũng câm mồm hết để hưởng lương từ DÂN mà CsVN.đôc quyền ban cho !

  Trả lờiXóa
 19. Hỏi Cao Đức Phét nhé? Như vậy, tại sao Nguyễn Minh Triệt phải "bỏ tiền túi" 500.000.000 Vnđ để trồng rau sạch tại nhà?

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Lê-khả-phiêu nữa...

   Xóa
 20. Cũng trong ngày Cá Tháng Tư 2016, tay Báo Lá Cải Robbey nói: "Hồng Quang Minh (Minh Béo) đã được công an Mỹ thả, về VN lúc 4 giờ chiều"!

  Trả lờiXóa
 21. Cần gì từ chức bộ trưởng, may là ông Phát trượt ý đồ vào bộ chính trị kiêm phó thủ tướng, nếu không thì dân ta còn khổ. Ông này sắp hết thời nghe nói về phó ban dân vận để vận động dân ngu lâu. Vọ ông ta là Tuyết, nhờ ô dù của chồng là bộ trưởng o ép cấp dưới là Viện khoa học thủy lợi VN đề bạt là trưởng ban đào tạo và hợp tác quốc tế nhưng chẳng biết gì về chuyên môn và ngoại ngữ. Ung thư não trạng, tâm thần hết cả rồi.

  Trả lờiXóa
 22. Phát ơi là Phát, đeo mặt nạ, đến cuối đời bị toàn dân ném đá đành vuốt mặt xin lỗi nhưng vẫn thò đuôi cáo bảo thủ loanh quanh, dốt nát.

  Trả lờiXóa
 23. Phát hài hước ghê, "phê đá" đúng vào ngày cá tháng tư!

  Trả lờiXóa
 24. Thế mà chiều chủ nhật 3/4 còn tổ chức phân trần với báo giới là do thời gian có hạn nên diễn đạt còn lúng túng nên dân hiểu nhầm ý dienx đạt. Nhìn ông chăm chặc trên tờ giấy do người khác viết chứ có phải ông phát biểu đâu? Đúng là quanh co dối trá.

  Trả lờiXóa
 25. Tối qua Đài truyền hình có đưa tin anh Phát xin lỗi vì phát ngôn không chính xác về thực phẩm dân ta đang ăn hàng ngày, trong đó anh có nói gia đình anh cũng có người bị chết vì ung thư. Vậy phải chăng người trong gia đình anh là người tiêu dùng không thông thái, không biết nên ăn vào hơn 1% rau, hơn 4% thịt có độc tố, hóa chất trong trồng trọt và chăn nuôi như anh đã nói. Nếu vậy thì khổ quá, xin chia buồn sâu sắc cùng anh.

  Trả lờiXóa
 26. Xin Bộ NN&PTNT Vào trang tin: http://vnexpress.net/ xem RỪNG XANH TÂY NGUYÊN - ĐÔNG TRƯỜNG SƠN ĐỎ, RỪNG ĐỎ TÂY NGUYÊN

  Trả lờiXóa