Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Nguyên Phó Ban Kiểm tra TW: "Phải đuổi những kẻ cơ hội ra khỏi Đảng"

“Có những Đảng viên tự đánh mất mình trước quyền lực, tiền bạc, lợi lộc, tất nhiên họ không xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân. Phê bình và tự phê bình là việc mà Đảng ta làm thường xuyên nhiều năm qua, nhưng chỉ chung chung, xuê xoa thì không giải quyết được gì. Theo tôi, bây giờ những kẻ suy thoái đạo đức, tư tưởng, những kẻ cơ hội phải bị đuổi cổ ra khỏi Đảng".
Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam sau kỳ họp Hội nghị Trung ương 4 khóa XII vừa qua, ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã bày tỏ quan điểm ủng hộ những nội dung trong kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Hội nghị lần này đã thảo luận về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.
Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.
Kẻ cơ hội “đầu tàu” suy thoái
Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.
Ông Hùng nhấn mạnh: “Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng để xứng đáng là lực lượng lãnh đạo xã hội, được nhân dân thừa nhận. Đây là ý thức của Đảng nên Đảng đã có nhiều nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nổi bật là Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa VIII, tiếp theo là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.
Tại các nghị quyết này, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.
Điều này có nghĩa Đảng phải đổi mới. Tình hình trong nước, tình hình thế giới đã đổi mới, thì Đảng phải đổi mới. Đổi mới về nhận thức, đổi mới về tư tưởng, đổi mới về hành động.
Đặc biệt, tại hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Đảng nhận định, một bộ phận không nhỏ Đảng viên, trong đó có cả cán bộ Đảng viên cao cấp suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống”.
Ông Vũ Quốc Hùng cho rằng, với tình hình hiện nay thì biện pháp cần thiết là phải đuổi cổ những kẻ cơ hội ra khỏi Đảng. ảnh: Ngọc Quang.
Theo như đánh giá của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Trung ương khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.
         Trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm về: giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
Chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm".
Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền.
Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên.
Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận.
Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.
Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện.
Ông Hùng nói: “Có những Đảng viên tự đánh mất mình trước quyền lực, trước tiền bạc, trước lợi lộc và không xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân nữa.
Tư tưởng, đạo đức, lối sống ngày càng suy giảm đi, suy đồi, dẫn đến tự diễn biến. Ngày càng có nhiều người như vậy thì càng khiến cho Đảng phải đối diện thêm với nhiều khó khăn hơn. Đó là một thực tế, nó gắn liền với cuộc chống tham nhũng nhiều năm nay mà không đạt được kết quả như kỳ vọng của nhân dân”.
Phải thấy được sự gương mẫu từ cán bộ cấp cao
Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chống suy thoái đạo đức, lối sống... rõ ràng nếu chỉ là sự nỗ lực của một số cá nhân sẽ không thể đi đến kết quả, đi đến cái đích như các nghị quyết đã đề ra.
Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cũng chỉ rõ: "Sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định.
Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn".
Nhìn lại lịch sử Đảng và các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta thì thấy rằng, muốn chống được cái xấu và nhân rộng những cái tốt thì trong nội bộ Đảng phải đoàn kết.
Đó cũng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc: “Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Người cũng chỉ rằng “cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất” là phải giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng: “Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, là “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
Tham nhũng ngày càng diễn biến khó lường. ảnh minh họa: Thời báo kinh tế.
Với thái độ “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ đúng sự thật” để thấy rõ những khuyết điểm trong xây dựng Đảng là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” những sai lầm khuyết điểm trong lãnh đạo của Đảng, Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) đã xác định: “Phải làm trong sạch Đảng”, trước hết phải loại bỏ ngay những phần tử thoái hóa biến chất” với 6 giải pháp lớn về xây dựng Đảng.
Cương lĩnh 1991 của Đảng cũng xác định, “Đảng “phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng...”.
Lạm dụng quyền lực để bổ nhiệm người thân, làm giảm niềm tin của dân với Đảng
Cùng với các biện pháp xây dựng Đảng, Đại hội VII đã xác định quyết tâm “khai trừ khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa biến chất về chính trị và đạo đức, gây chia rẽ, bè phái, tham ô, hối lộ, ức hiếp quần chúng”.
Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới (1986-1996), Đại hội VIII của Đảng khẳng định: “Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của mình”.
Rồi tới Đại hội lần thứ IX, Đại hội lần thứ X, Đại hội XI, và mới đây nhất là Đại hội XII cũng đều chú trọng tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục những sai lầm, tuyên chiến với những biểu hiện cơ hội, bè phái, lợi dụng uy tín của Đảng để mưu cầu quyền lực cho bản thân.
Theo phân tích của ông Vũ Quốc Hùng, những nỗ lực của Đảng suốt từ khóa VI đến nay đã mang lại nhiều kết quả thắng lợi, mà biểu hiện rõ nhất là đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Uy tín của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế ngày càng được nâng cao hơn.
Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có nhiều đảng viên thể hiện sự yếu kém về nhận thức chính trị, suy thoái tư tưởng, đạo đức, quan liêu, xa dân, gây ảnh hưởng tới uy tín của Đảng với dân.
Ông Hùng chia sẻ: “Từ Đại hội XI đến nay, chúng ta đã thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị rất cao, nhưng những tiêu cực về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của Đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà càng lộ ra.
Hãy nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái thì sẽ rõ!
Điều đó thể hiện ở những vụ đại án, tiêu cực đã được phanh phui, do đó nên sau Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, các đồng chí cần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn để ngăn chặn hiệu quả lợi ích nhóm như những gì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đã nhiều lần đề cập.
Bàn thì đã bàn rất nhiều rồi, nhưng quan trọng bây giờ là giải pháp, làm rõ thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức? Thế nào là “Tự diễn biến”, thế nào là “tự chuyển hoá” trong nội bộ? Nguyên nhân, tác hại, mức độ hiện nay như thế nào để tìm phương cách giải quyết.
Tôi tin rằng, Đảng ta luôn ý thức được trách nhiệm tự đổi mới, trách nhiệm trước dân tộc, trước Tổ quốc, trước lịch sự để xây dựng, chỉnh đốn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Phê bình và tự phê bình là việc mà Đảng ta làm thường xuyên nhiều năm qua, nhưng chỉ chung chung, xuê xoa thì không giải quyết được gì. Theo tôi, bây giờ những kẻ suy thoái đạo đức, tư tưởng, những kẻ cơ hội phải bị đuổi cổ ra khỏi Đảng".
Ngọc Quang/(GDVN)
--------------

46 nhận xét:

 1. Đuổi hết , rất đúng . Đuổi hết thì đảng còn không? chẳng còn . Thế thì chẳng đuổi được ai.

  Trả lờiXóa
 2. Dân lương thiệnlúc 08:41 22 tháng 10, 2016

  Ông Vũ Quốc Hùng được đào tạo tại Liên Xô, vốn cũng là một người "có học", cứ tưởng sau khi Liên Xô đổ, ông có thể hiểu ra nhiều điều.
  Nhưng thật không ngờ ông vẫn còn ngây thơ như vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có phải cứ học ở Nga xô về là tài đâu? Bằng chứng : Nông Đức Mạnh (và nhiều ông LĐ khác) cũng Nga xô về đấy !

   Xóa
  2. Nông đức Mạnh là thằng lâm tặc phá nát rừng Yên bái.

   Xóa
 3. Xét cho cùng bây giờ đại đa số ĐV là cơ hội nên mới khổ Dân vì ông Trong trưởng ĐCSVN cũng vậy Tham quyền cố vị chả có công tài nếu tự trọng thì đã xin nghỉ bởi quá già .

  Trả lờiXóa
 4. Ông nào Ăn no rồi về vườn cũng nói hay còn đương chức cả người nhúng chàm Tổ tiên sống lại cũng không giám há miệng . một đời Tồi tệ khi làm quan , biết rồi khổ lắm nói mãi .

  Trả lờiXóa
 5. Thế thì còn ai muốn ở trong đảng (cs) nữa? Vô lý đùng đùng...

  Trả lờiXóa
 6. "Theo tôi, bây giờ những kẻ suy thoái đạo đức, tư tưởng, những kẻ cơ hội phải bị đuổi cổ ra khỏi Đảng".
  Hệ quả: Đảng không còn một ai. Cái khó là vậy!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đuổi hết lấy ai làm việc

   hùng hói

   Xóa
  2. Dưng mà thưa ông Hùng ông Hổ gì đó ơi: ai đuổi những ông "tham nhũng"ấy ra khỏi đảng? đảng tự mổ bụng tự thay tim được thật sao? thế cái gì nó sinh ra tham nhũng sao các ông không tìm nguyên nhân? cứ nhằm vào hiện tượng mà lờ đi bản chất độc tài toàn trị là phải tham nhũng- kể cả ông Hùng, nếu được quay lại làm phó ban kiểm tra, tôi tin chắc ông mà không tham nhũng không nhận hối lộ thì ông cũng bị đuổi khỏi cái ghế ông ngồi- vì làm như thế thì lấy gì để ông nuôi ông Trọng, nuôi bộ chính trị ?
   Cứ che đậy bản chất đi, dân người ta bây giờ không ngu như các ông tưởng đâu- thời kỳ bưng bít bằng các phương tiện và thủ đoạn cổ truyền đã qua rồi, các ông đừng tự tin kiểu lừa cũ mà chết, người dân đang đào huyệt sẵn chờ chôn đảng của các ông đấy, chỉ chờ ngày đẹp trời mà thôi.
   (Nô lệ của đảng lừa 40 năm-Dân HN)

   Xóa
  3. chính xác!

   Xóa
 7. Ngoài DÂN ra, không ai đuổi được chúng nó. Phải đuổi chúng nó như đã từng đuổi bọn Thiệu-Kỳ!

  Trả lờiXóa
 8. Quân Nguyên nói mạnh hơn nhưng đánh thì thua quân "ta"! (xin lỗi bác Cả, em dùng chữ "TA" của bác!)

  Trả lờiXóa
 9. Ý ông Hùng là "qua truông trỏ lọ cho khái" chứ gì? Ông còn đương chức có dám mở mồm cãi lại đảng trưởng không? Đảng trưởng đã phán - rất trứ danh:
  1. "Đánh chuột nhưng phải giữ bình...";và
  2. "Chống thamnhững rất khó vì Ta đánh ta..." (chấm hết!)
  Ông vẫn còn cuốn Sổ Hưu đấy!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TÀI CHÍNH CỦA ĐẢNG CÓ ĐỦ ĐỂ CHI HAY VẪN THƯỜNG XUYÊN LẤY TIỀN THUẾ CỦA DÂN RA CHI CHO VIỆC CỦA ĐẢNG NHƯ TUYÊN TRUYỀN, ĐÀO TẠO, TRẢ LƯƠNG ĐƯƠNG CHỨC, ĐẠI HỘI, TIẾP KHÁCH, HƯU BỔNG...
   Tiền hưu của những cán bộ đảng làm công tác chuyên trách đảng thì lẽ ra chỉ và phải chi bằng tiền đảng phí của đảng viên nộp và do đảng trả cũng như quản lý sổ hưu này.
   Thế nhưng, dưới triều đại cướp giật cs, tiền thuế của dân nộp, tiền bán tài nguyên quốc gia bị xẻo đưa từ ngân sách nhà nước sang ngân sách của đảng cho đảng chi tiêu bừa. Trừ chế độ cs ra thì không có một chê độ nào dám làm láo như vậy: Đúng ra, tiền chi cho cán bộ làm chuyên trách công tác đảng phải là tiền của đảng. Ở các nước đa đảng, các đảng (kể cả đảng đang cầm quyền) không được phép dùng ngân sách quốc gia để chi tiêu cho đảng của mình, việc chi lương cho cán bộ chuyên trách công tác đảng chỉ được chi bằng tiền của đảng chứ không được lấy từ nguồn ngân sách quốc gia.
   Cho nên nguồn tiền hưu của ông Hùng đúng ra là không được lấy từ tiền ngân sách nhà nước, mà đảng ông nếu còn tiền do đảng viên nộp đảng phí thì được chi tiền hưu, nếu đảng chi tiêu quá tay hết rồi thì mời ông về xua gà cho vợ để có cơm ăn, chứ không ai trả lương cho ông bằng tiền thuế của dân nộp đâu ạ.
   (Chị Hai 10 tấn -Nông dân Thái Bình)

   Xóa
 10. Thời buổi ni,nếu không có chi để ăn thì chỉ có mấy thằng khùng mới muốn vào đảng.

  Trả lờiXóa
 11. AI ĐUỔI AI?
  “Suy thoái” đảng viên từ rất lâu
  Hô hào “chỉnh đốn” thanh trừng nhau
  Nào ai đã thấy họ thay đổi?
  Tham nhũng chức quyền – kẻ đứng đầu

  Cứ giữ độc tài, sao sạch đây?
  Tràn lan tham nhũng chẳng dừng tay
  “Vỡ bình” Trọng sợ, nên nuôi chuột
  Tham, ác bao giờ triệt hết đây?

  Hãy trả lại dân quyền sống ngay
  Tự do bầu cử, trí nhân đầy
  Tại sao cứ phải đảng viên nhỉ?
  Thối nát từ trong, ai đuổi ai?

  Trả lờiXóa
 12. Có "định nghĩa" để "nhận diện" được thế nào là "suy thoái", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là một chuyện. Còn việc chỉ ra được "đồng chí" nào nằm ở diện này thì chắc phải dùng ...súng (ta bắn ta), chứ làm sao dùng mấy cái "phương tiện" lỗi thời kia mà thực hiện cho được!

  Trả lờiXóa
 13. Nếu có ai đó đủ quyền năng thì sẽ đuổi ít nhất 50% trên tổng số >4 triệu đảng viên ra khỏi đảng CSVN. Bởi họ đều cơ hội, thực dụng, tham danh lợi , sống ích kỷ hại nhân, thậm chí bán linh hồn cho quỷ dữ và giặc ngoại xâm...

  Trả lờiXóa
 14. ỐI /Thế này thì làm gì còn lãnh đạo ,Duoi co từ 19 thang con ở BCT ,đến 200 đứa ở BCH TW chỉ còn vài triệu đảng viên như rắn mất đầu a ?GIẢI THỂ LÀ MAU NHAT .

  Trả lờiXóa
 15. Ông Hùng đang mê sảng .

  Trả lờiXóa
 16. Đuổi hết đảng viên cơ hội thì bè lũ ta còn nhõn một người là đồng chí Nguyễn Phú trọng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NHƯ DZẬY LÀ DÂN CHỈ TỐN CÓ 1 VIÊN ĐẠN THÔI ! SỐ ĐẠN CÒN LẠI DÀNH CHO 4 TỐT 16 CHỮ DZÀNG NHÃO !

   Xóa
 17. Phê bình và tự phê bình là việc mà Đảng ta làm thường xuyên nhiều năm qua, kết quả là con số không (O).
  Tiêu cực không giảm mà còn tăng, từ tinh vi kín đáo, nay trở nên công khai trắng trợn, không biết sợ là gì.
  Cần phải có biện pháp mạnh tay bằng các biện pháp hành chính như chuyển công tác, cách chức buộc thôi việc, những đảng viên thoái hoá biến chất có nhiều tai tiếng (dư luận tìn đồn) và khi có đủ bằng chứng phạm tội cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự và cao hơn là bắt giam, tử hình .
  - Trước đây đảng làm nghiêm về kỷ luật đảng. Chỉ cần có dư luận không tốt thì cán bộ đảng viên bị điều chuyển đi làm việc khác. Vậy nên tham nhũng tiêu cực rất ít.

  Trả lờiXóa
 18. Thằng khùng nguyễn sinh hùng đã có lần nói; diệt tham nhũng thì còn ai làm việc nữa... Xem ra thằng khùng này đôi khi thật thà hơn bọn thằng trọng lú quang điên lâm điện ngân ngu phúc đần giờ này máy giờ còn hô làm trong sạch đảng. Mẹ còn nước đào mồ đưa đảng xuống đó tha hồ sửa sai!!!

  Trả lờiXóa
 19. ĐCS đang bị vướng vào cái bẫy của chính mình : muốn mạnh lên phải diệt hết cơ hội , nhưng toàn đảng ai cũng cơ hội , vậy thì làm thế nào? Chỉ mỗi cách : tự giải tán đảng , cơ cấu lại theo cương lĩnh mới thì còn hy vọng , nhưng lại có cái lẩn quẩn khác : chẳng có ai đủ sức đủ năng lực tự giải tán được cái đảng độc tài này! Cho nên tất yếu nó phải xụp đổ . Chính ông nguyên phó Ban TCTW Nguyễn Đình Hương thừa nhận ,đại ý: cái nhà này nát quá rồi , chạm khẽ là đổ.

  Trả lờiXóa
 20. 99,999% đảng viên đảng csVN hiện nay là những kẻ cơ hội, còn một vài kẻ "không cơ hội" có chăng thì là kẻ bị coi là hâm, kẻ chập mạch, kẻ tâm thần- chứ làm gì có người bình thường không lưu manh, không cơ hội mà hiện nay vào đảng csVN làm gì?
  Chính tôi khi còn là một đảng viên đã bị coi là một thằng "hâm" vì không vào hùa với guồng máy của đảng để tham nhũng vơ vét và lừa đảo quần chúng. vì thế, tôi bị cô lập và "bật bãi".
  Một cái tổ chức sinh ra để độc tài toàn trị, nhằm "bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình";coi "hiến pháp" chỉ là văn kiện quan trọng "sau cương lĩnh của đảng"; coi đảng là cao nhất, cao hơn cả dân tộc; một đảng mà như Nguyễn văn Linh đã xác định "mất nước còn hơn mất đảng" thì những kẻ không "cơ hội" sẽ không có đất sống, hoặc chưa bị bật bãi thì cũng bị cô lập và trở thành "cây cảnh" để trang trí cho đảng csVn mà thôi.
  (cựu SQ, CB diệt Tàu 79, đ/v kết nạp 2/1979 tự bỏ đảng 2001)

  Trả lờiXóa
 21. Nói như ông Ngọc Quang thì đảng cộng sản VN không còn một đảng viên nào ! buồn vậy sao ông Ngọc Quang ?

  Trả lờiXóa
 22. Thưa Bác Vũ Quốc Hùng kính mến !
  Khoảng hơn ba năm trước, trong một báo cáo được đăng công khai trên các phương tiện thông tin : Kết quả thăm dò dư luận về việc lớp thanh niên trẻ vào đảng nhằm mục đích gì : Hơn 67 % ( Hơn sáu mươi bẩy phần trăm) số đảng viên trẻ vào đảng để đảm bảo ổn định công việc, đồng thời sẽ có cơ hội thăng tiến nhanh hơn !
  Thưa Bác Vũ Quốc Hùng. Cũng trên báo của nước nhà, mà là báo lề phải hẳn hoi, đã đăng tin với nội dung (Lời nói của ông Trần Sĩ Mỹ) : Khoảng một phần ba số đảng viên không thuộc Điều lệ Đảng . ( Theo ngu ý của cháu : Mọi người thừa biết rằng : Phần lớn các đảng viên hiện còn đang sinh hoạt đảng : KHÔNG THUỘC và ĐÃ QUÊN Điều lệ Đảng !). Lại nữa, là đảng viên, cháu đã từng được nghe cán bộ Tuyên giáo quán triệt rằng : Nếu chúng ta chống tham những một cách kiên quyết và triệt để thì sẽ dẫn tới mất Đảng !
  Cho nên, ĐCSVN quang vinh của Bác và của cháu chỉ còn cách đóng chặt cửa rồi tự xử theo cách nói của người Trung Quốc : " GIA XÚ BẤT KHẢ NGOẠI DƯƠNG "( Chuyện xấu ở trong nhà không nên nói ra bên ngoài ).
  Học vấn của cháu mới hết Trung học cơ sở, nay thấy Bác đề xuất ý kiến hay quá, cháu bạo tay viết mấy nhời thưa lên Bác- Bác Vũ Quốc Hùng kính mến !
  Cháu xin biết ơn Bác và Chú Bùi Văn Bồng, đại tá, nhà văn !

  Trả lờiXóa
 23. Những người cong sản nói thì hay mà làm thì rất giở hay nói rõ hơn là làm không đươc.Những người cọng sản nói xây dựng chủ nghĩa xã hội,nhưng chủ nghĩa xã hôi mà họ hô hào xây dưng không có mục tiêu hay mục tiêu mơ hồ,chính cái sự mơ hồ này đẫn đến cán bộ chỉ lo đục khoét vơ vét tư lợi,và khi quyền lợi không như nhau thì chia bè phái đấu đá nhau để giành phần .Cũng thoát ra từ đổ nát chiến tranh,nhưng Hàn Quôc chỉ cần 2 thập niên là công nghiệp hóa đât nươc,Đảng công san Việt Nam hơn nửa thế kỷ xây dưng CNXH bây giờ ông Tổng bí thư lại nói vơi đân"không biết hết thế kỷ 21 đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện hay chưa?
  Mọi sự tha hóa của đảng viên,cán bộ đều xuât phát từ cái mục tiêu XDCNXH vì họ biết mục tiêu ấy là viễn vông,không bao giờ có,không bao giờ đên nên khi có chức quyên là tranh thủ cho đầy túi tham trước đã.Đuổi hêt kẻ suy thoai đạo đức,tư tưởng,những kẻ cơ hội thì khac nào tuyên bố giải thể đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 24. Kẻ cơ hội lớn nhất là Trọng lú, đuổi hắn rồi thì lấy ai lãnh đạo???

  Trả lờiXóa
 25. Vào đảng không vì tham vọng, ông Hùng ơi, chó nó vào. Ngay cả ông cũng vậy. Sao hồi đương chức có thể làm trong cơ quan ông không làm, phải đợi về vường ra rìa ngồi phét lác.

  Trả lờiXóa
 26. Đâu cần phải làm cái việc " đuổi " cho mệt. Chỉ cần bỏ điều 4 trong hiến pháp là xong. Vì chính cái điều 4 đấy là Cơ hội để sản sinh ra đảng viên cơ hôi. Nếu đuổi hết đảng viên cơ hội tôi nghỉ rằng lúc đó chỉ còn " nguyên và đảng viên CCB " . Tham nhũng tiền bạc nhà cửa đất đai với tham nhũng quyền lực, tham nhũng nào nguy hiểm hơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất chính xác: tham nhũng quyền lực (do điều 4 Hiếp pháp cho phép) đã tạo ra kính thưa các loại tham nhũng vô tội vạ đấy thôi.
   Phải tống cổ thằng tham nhũng quyền lực cao nhất là tổng bí thư và trưởng ban tuyên giáo TW, rồi đến xóa bỏ điều 4 hiến pháp của loài chó.

   Xóa
 27. Ông này nói dài nhưng vô nghĩa. Thử hỏi :ai đuổi và đuổi ai? Từ lâu Đảng đã xác định "một bộ phận không nhỏ" hư đốn, đến nay đã phát triển thành bộ phận rất lớn rồi,vậy làm sao đuổi được?
  Lý lẽ của các ông đầy mâu thuẫn: một mặt cứ tung hô luận điệu chống tự diễn biến tự chuyển hóa nhưng mặt khác lại kêu gọi " sáng tạo, đổi mới". Thử hỏi không tự diễn biến- tức tự thay đổi tư duy, thay đổi quan điểm tư tưởng, cách nhìn nhận đánh giá lại lý luận và thực tiễn cuộc sống thì làm sao đổi mới? Tóm lại các ông bí bách lắm rồi,không thấy lối ra ở đâu...

  Trả lờiXóa
 28. Hết thời rồi, ăn no nê rồi, nay mị dân vài câu ra điều mình trong sạch . Loại cán bộ như ông này nay khá nhiều

  Trả lờiXóa
 29. Từ xóm trưởng trở lên đêì cơ hội. Bác Hùng không cơ hội sao trèo lên được đó. Nên chuyện đó khó lắm bác ơi

  Trả lờiXóa
 30. Đuổi hết thì sạch luôn.

  Trả lờiXóa
 31. Đuổi hết bọn cơ hội thì đảng các ông còn nhõn mỗi bác tổng à ?!

  Trả lờiXóa
 32. Đuổi hết thì lấy ai làm dziệc hả bác Hùng? Không nói đảng viên thường, nếu là đảng viên có chức, quyền thì nói như bác chúng em phải đuổi cỡ 95% các đồng chí đó rồi. Đất nước sẽ lâm vào khủng khoảng thiếu can bộ trầm trọng đấy bác! muốn bổ nhiệm đảng viên còn "sạch" thì rất khó, vì không đủ chuẩn, không thuộc diện quy hoạch, không có bang cao cấp chính trị. Đấy khó thế bác ạ!

  Trả lờiXóa
 33. Không cơ hội là vào đảng để được lãnh đạo cướp được nhiều tirnf thì có ma âm phủ mới vào à?

  Trả lờiXóa
 34. Xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay nó giống như một người đang muốn xây 1 căn nhà nhưng tiền không có, đất không có và không có luôn cả bản vẽ thiết kế ...

  Trả lờiXóa
 35. Muốn củng cố.xây dựng đảng thì phải thực hành dân chủ trong đảng và trong dân. Phải để cho dân nói ra những sai trái của đảng, phải để cho trí thức phản biện các chủ trương chính sách của đảng, phải bỏ điều 4 hiến pháp 2013 ... Có dám không ? Trong đảng không có dân chủ ! Nói trong đảng có dân chủ là nói bậy , lừa bịp. Không có đan chủ trong đảng nên ai nói khác lãnh đạo ( dốt, tham, ác ) liền bị chính lãnh đạo diệt. Những người giỏi trong đảng và ngoài đảng không được sử dụng ... thì làm sao đảng không ngoan được ?
  PHẢI THỰC HIỆN DÂN CHỦ THỰC TRONG ĐẢNG. PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN DÂN CHỦ CHO DÂN ... THẬT SỰ , ĐỂ DÂN GIÁM SÁT, CHỈ BẢO CHO ĐẢNG, THEO DÕI MỌI HÀNH VI ( VÀ CẢ HÀNH TUNG ) CỦA ĐẢNG thì những tên đội lốt đảng làm bậy mới biết sợ mà ngừng làm những việc bậy bạ, làm hại uy tín của đảng. Hỏi : ĐẢNG CÓ DÁM LÀM KHÔNG? NẾU KHÔNG LÀM THÌ ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ CHỐNG DIỄN BIẾN, CHỐNG SUY THOÁI, XÂY DỰNG ĐẢNG ĐỂ LẤY LẠI LÒNG TIN CỦA DÂN VÀO ĐẢNG !

  Trả lờiXóa
 36. Đuổi? có mà trắng cơ quan công sở à? Chó lợn thì chưa huấn luyện kịp?

  Trả lờiXóa
 37. Ông này vẫn chẳng hiểu gì cả.

  Trả lờiXóa
 38. BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG -CHỐNG PHÁP ĐÃ CHỨNG MINH ĐIỀU ĐÓ -KHÔNG NÊN NUÔI ONG TAY ÁO NUÔI CÁO TRONG NHÀ

  Trả lờiXóa