Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Bàn về chủ đề chống "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa"


* NGUYỄN AN DÂN
Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị, nên có lẽ hậu quả khôn lường ghê gớm nhất mà tổng bí thư cảnh báo là "vỡ Đảng" chăng ? Chữ "tự" trong hai vế nói lên vấn đề xuất phát từ chính nội bộ đảng chứ không phải từ phương trời Âu Mỹ hay từ "các thế lực thù địch", nên việc chỉ ra nguyên nhân nguồn gốc của nó là cái quan trọng..
Hội Nghị Trung Ương 4 diễn ra tại Hà Nội đang bàn nhiều vấn đề mà theo diễn văn khai mạc của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì quan trọng nhất là chống "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa"..
Lâu nay Đảng đã đưa hai vấn đề này ra trong lý luận củng cố Đảng nhưng theo thời gian thì vấn đề có vẻ ngày càng trầm trọng khi hôm nay xuất hiện cụm từ bổ sung là "có thể gây ra những hậu quả khôn lường".
Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị, nên có lẽ hậu quả khôn lường ghê gớm nhất mà tổng bí thư cảnh báo là "vỡ Đảng" chăng ?
Chữ "tự" trong hai vế nói lên vấn đề xuất phát từ chính nội bộ đảng chứ không phải từ phương trời Âu Mỹ hay từ "các thế lực thù địch", nên việc chỉ ra nguyên nhân nguồn gốc của nó là cái quan trọng.
Dân tộc đa nguyên và thể chế nhất nguyên
Do điều kiện lịch sử, dân tộc Việt thời kỳ hiện đại hình thành hai tư duy lớn là chống Cộng (ủng hộ quốc gia VNCH) và theo Cộng (ủng hộ quốc gia VNDCCH) và một tư duy đứng giữa hai khối này, không theo tư duy nào.
Tư duy đứng giữa này chú trọng phát huy nội lực và tìm kiếm con đường dân chủ-phát triển dân tộc, như học thuyết của phong trào quốc gia cấp tiến, giáo lý đạo Phật giáo Hòa hảo... là những ví dụ (tạm gọi là thành phần thứ ba - tư duy dân chủ để phát triển đất nước và dân tộc hùng mạnh mà không phải dựa theo Trung Quốc hay Mỹ).
Do đặc điểm chính trị, quốc gia Việt Nam trước 1975 chia làm hai vùng lãnh thổ, vùng miền Bắc mang đặc trưng dân chủ XHCN, và vùng miền Nam mang đặc trưng dân chủ của tư bản..
Trên vùng lãnh thổ VNCH, do nó khuyến khích dân chủ theo giá trị chung của nhân loại, nên nó cũng đồng thời cưu mang thành phần thứ ba.
Sau sự kiện đất nước thống nhất 1975 dẫn đến dân tộc ly tán. Chính quyền CHXHCNVN chỉ chấp nhận dân chủ XHCN, đàn áp và thủ tiêu tất cả những tư duy dân chủ khác, dẫn đến một bộ phận dân tộc phải bỏ nước ra đi, phát tán khắp nơi trên thế giới.
Đảng CSVN tuy thống nhất được lãnh thổ đất nước, nhưng không thể thống nhất tư duy dân tộc (vì quan điểm sai đưa đến cách làm sai).
Thống nhất tư duy dân tộc là điều cần làm
Hệ quả tất nhiên là về hình thức và trên bề mặt thì đất nước có vẻ nhất nguyên (vì thể chế bắt buộc) nhưng sóng ngầm đa nguyên tồn tại (trong tâm tưởng người ở lại và người ra đi).
Từ một đất nước vốn tự nhiên là đa nguyên, Đảng CSVN tạo dựng ra thể chế gò ép đất nước vào nhất nguyên, nhưng rồi theo thực tế tiến bộ và mở cửa, xã hội lại tự nhiên quay về thực tế đa nguyên, dù Đảng vẫn cố gò ép cho nhất nguyên bằng chuyên chính vô sản.
Xã hội đa nguyên và thể chế đa nguyên
Từ nhất nguyên về kinh tế và chính trị (hoàn toàn phải theo tư duy cộng sản-XHCN), thể chế đã phải chấp nhận cải cách để đất nước tồn tại, với cái mốc là 10 năm/một lần thay đổi.
Mốc 1975-1985 - nhất nguyên về kinh tế và chính trị
Mốc 1985-1995 - mở cửa kinh tế bang giao phương tây, tiến lên nhanh đa nguyên về kinh tế, nhưng vẫn nhất nguyên về chính trị
Mốc 1995-2005 - bình thường hóa quan hệ với Mỹ và Phương Tây, cho Việt kiều tự do về nước, mở cửa cho internet... triệt để đặt nền móng vững chải cho đa nguyên về kinh tế và từ đó, tạo môi trường cho đáy tầng xã hội phát triển trở lại đa nguyên về chính trị (trên cái nền ngầm âm ỉ bị đè nén từ trước) trong khi trên mặt tầng quyền lực vẫn nhất nguyên (một đảng).
Mốc 2005-2015 - tiến tới xóa bỏ hẳn cái đuôi định hướng XHCN trong kinh tế thị trường, chấp nhận tư duy đa nguyên hoàn toàn về kinh tế.
Trong đảng hình thành các phe phái tư bản thân hữu, thân phương Tây, các nhóm hoàng tử, thái tử đảng đi Tây học về cầm nắm quyền lực ngày càng gia tăng về số lượng và nắm giữ các vị trí quan trọng dẫn đến đa nguyên về tư duy quản lý xã hội trong đảng
Đảng gọi nó là tự diễn biến và tự chuyển hóa, còn tôi gọi nó là đa nguyên trong Đảng.
Về xã hội, án tù cho các khối quần chúng kêu gọi đa nguyên nhẹ đi, những nhà hoạt động dân chủ có lòng yêu nước chân chính, có tầm và có tâm thì dù không chấp nhận ý thức hệ XHCN (cả trong lẫn ngoài nước) ít bị báo Đảng "đánh hội đồng tư tưởng" hơn (tiền đề để đi đến việc Đảng, hay ít nhất một bộ phận tiến bộ trong Đảng, chấp nhận lòng yêu nước chân chính dù khác biệt ý thức hệ).
Tôi gọi nó là chấp nhận đa nguyên trong việc bày tỏ lòng yêu nước chân chính và vì tiến bộ đất nước.
Tư duy cộng sản và cộng hòa trong quần chúng trong nước cũng xóa nhòa ranh giới triệt để, các thành phần có liên quan đến thể chế cộng sản miền bắc và cộng hòa miền nam đã chung sống, giao lưu ngày càng thân thiện và hòa đồng hơn.
Như vậy, theo chu kỳ tiệm tiến bắt buộc phải thay đổi (vì thực tế thay đổi), trong 10 năm tới sẽ là giai đoạn hai của đa nguyên về chính trị.
Liệu xã hội Việt Nam sẽ có giai đoạn 'Đổi mới 2'? 
Giai đoạn 'Đổi mới 2'
Tôi dự đoán 2016-2026, sẽ là giai đoạn xã hội và thể chế tiến tới đa nguyên về chính trị bền vững để tạo tiền đề cho chuyển hóa chính trị quốc gia.
Ngay trong Đảng cũng đã bàn tán, người ta gọi nó là "Đổi mới 2", và nó là một xu thế được phát triển từ thực tế vận động của xã hội và thể chế, không ai có thể ngăn cản vì nó đến theo thực tế phát triển chung.
Kèm theo đó là vấn đề đa phương hóa về ngoại giao quốc phòng với nhiều nước từ đủ các phương trời Âu-Á-Mỹ…để đề kháng với sự bành trướng của Trung Quốc. Đa phương hóa
 thì tất yếu phải đa nguyên hóa trong hàng ngũ cán bộ đảng viên thực thi công vụ.Quần chúng thì đơn giản hơn, họ vận dụng mở rộng thuyết nhu cầu Maslow để lý giải con đường đi từ no đủ trong bao tử sẽ đi đến đa nguyên trong tư duy chính trị của họ. Chiến lược "dùng kinh tế để chuyển hóa chính trị" mà tư bản áp dụng ở Việt Nam từ khi bỏ cấm vận đến nay đã bắt đầu ra hoa kết quả.
Như vậy có thể thấy rõ xu hướng đa nguyên hóa, "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" là quy luật bắt buộc phải đến trong thể chế và xã hội khi đã đa nguyên về kinh tế và ngoại giao-quốc phòng, rồi từ đó xã hội-thể chế tác động qua lại để nâng cao nhau, là quy luật tất yếu. Chúng ta có thể chống lại pháp luật, nhưng không ai có thể chống lại quy luật.
Thành ra e rằng cuộc chống "diễn biến và chuyển hóa" này của đảng là rất gian nan và hiệu quả ít ỏi.
Nhà nước pháp quyền hay nhà nước pháp trị ?
Theo nghị quyết của Đảng thì thể chế sẽ phát triển theo mô hình nhà nước pháp quyền XHCN với kinh tế thị trường đa thành phần.
Nghĩa là chấp nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa đảng (dù đã có đa nguyên như chứng minh ở trên) dựa trên nền tảng nhà nước pháp quyền (rule by law), trong đó vai trò của hành pháp, lập pháp, tư pháp có sự chia tách nhưng được quản lý thống nhất theo định hướng của Đảng.
Theo nghị quyết của Đảng thì thể chế sẽ phát triển theo mô hình nhà nước pháp quyền XHCN với kinh tế thị trường đa thành phần. Tư duy này dẫn đến thực tế là vừa chấp nhận hình thành đa nguyên nhưng lại vừa không công nhận đa nguyên và không ngừng chống lại nó (vì không thể để đa đảng).
Tư duy này dẫn đến thực tế là vừa chấp nhận hình thành đa nguyên nhưng lại vừa không công nhận đa nguyên và không ngừng chống lại nó (vì không thể để đa đảng). Thành ra từ đó dẫn đến mâu thuẫn nội tại khi xây dựng thể chế và quản lý quyền lực (theo hướng tích cực cho đất nước).
Các vấn đề nói trên chính là những sự lúng túng và đưa đến nhiều "nguy cơ" mà Hội Nghị Trung Ương 4 đang bàn cách khắc phục, nhưng khắc phục có được không khi những vấn đề này nảy sinh chính từ trong bản chất định hướng nhà nước pháp quyền XHCN.
Tôi nghĩ rằng có lẽ Đảng nên thay đổi mô hình thể chế theo dân chủ pháp trị, thay pháp quyền (rule by law) bắng pháp trị (rule of law), và chấp nhận đa nguyên chính trị song song với đa nguyên kinh tế để vừa phù hợp với chính lý luận Mác xít (chính trị phải phù hợp kinh tế, hay kinh tế quyết định chính trị) vừa phù hợp thực tiễn hiện nay và tương lai của Việt Nam một khi đa nguyên là bản chất của mọi xã hội.
 (BBC)
---------------

53 nhận xét:

 1. Sự tha hóa của những kẻ có học gấp hàng nghìn lần sự tha hóa của đám người lưu manh vô học ! Bởi vì, sự tha hóa của những kẻ có học là sự tha hóa có ý thức; có chủ định !

  Thật là thương cho Đảng ta,
  Tha hóa nội bộ lan ra nhiều bề !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ông Hoàng Norodom Shihanouk của Cambodia nhận xét về người lãnh đạo cộng sản VN: “trong một trăm người Cambodia có đến 99 người ngu, một người khôn; trong một trăm người Việt Nam có đến 99 người khôn, chỉ có một người ngu. Nhưng cái may mắn của Cambodia là một người khôn đó là lãnh đạo 99 người ngu, và ở Việt Nam một người ngu đó lãnh đạo 99 người khôn”. Tôi phục tài nhận xét của ông Hoàng Shihanouk về người lãnh đạo cộng sản!

   Xóa
 2. Thay đổi là động lực phát triển - Đó là chân lý
  Bọn cs ko muốn thay đổi, chính là bọn phản động

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thì ra chính bọn tự cho mình là người cách mạng xã nghĩa mà lại chả hiểu gì về duy luận biện chứng trong sách thánh của chúng.

   Xóa
 3. có phaỉ do "một bộ phận không nhỏ" cán bộ đảng "tự diễn biến", "tự suy thoái"?
  đi tìm NGUYÊN NHÂN TỰ DIỄN BIẾN, TỰ SUY THOÁI "BIẾN CHẤT?"
  Phải chăng trước kia đảng "ta" là tốt, bây giờ suy thoái biến chất nên mới xấu?
  Xin thưa rằng: không phải bản chất của đảng csVN là tốt đẹp, là cách mang; một khi mọi người chịu mổ xẻ hiện tượng để tìm nguyên nhân.
  tại sao trước đây (phải nói rõ là trong thời buổi chiến tranh- khi mà đảng chưa nắm trọn được quyền bính trên cả nước),thì đa phần cán bộ đảng viên có vẻ tử tế, cán bộ đảng không dám tham ô hối lộ tham nhũng và ít cửa quyền, sống bình dân hơn hiện nay?
  Xin thưa, Vì lúc bấy giờ, mục tiêu cao nhất của đảng là giành cho kỳ được toàn bộ chính quyền từ người cầm quyền cũ vào tay mình để cai trị toàn bộ dân tộc trên toàn bộ lãnh thổ-nên đảng phải tìm cách mị dân, người cầm đầu đảng phải cố gắng "nhịn" cơn thèm vật chất và quyền lực cá nhân được mức độ nào hay mức độ đó để tạo uy tín lôi kéo dân chúng.
  BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CS LÀ CƯỚP QUYỀN BẰNG BẠO LỰC SÚNG ĐẠN BẮN GIẾT chứ không dám thi tài cạnh tranh với các đảng phái khác để dân tự do lựa chọn bằng lá phiếu bầu lên, DO ĐÓ, ĐẢNG PHẢI ĐƯA RA CÁC KHẨU HIỆU "GIẢI PHÓNG DÂN TỘC";"CHỐNG XÂM LƯỢC";"GIẢI PHÓNG GIAI CẤP"... ĐỂ MÊ HOẶC LÔI KEO NGƯỜI DÂN tham gia vào công việc bắn giết CƯỚP LẤY QUYỀN CHO ĐẢNG.
  Vì vậy, khi CƯỚP ĐƯỢC QUYỀN RỒI THÌ NGỒI LỲ TRÊN NGAI VÀNG QUYỀN LỰC BẰNG GIỮ ĐỘC TÀI ĐẢNG TOÀN TRỊ, XIỀNG XÍCH CÙM KẸP NGƯỜI DÂN , bằng việc thủ tiêu các đảng phái, thủ tiêu tất cả các quyền tự do dân chủ, tước bỏ quyền con người của người dân bằng độc đảng, cấm đa đảng, cấm tam quyền phân lập, bắt quân đội và công an phải phục vụ và trung thành với riêng đảng cầm quyền, cấm các hội đoàn, cấm tự do ngôn luận, cấm biểu tình (kể cả ôn hòa)....TẤT CẢ LÀ ĐỂ BIẾN NGƯỜI DÂN THÀNH TẦNG LỚP NÔ LỆ CỦA ĐẢNG; ĐỂ ĐẢNG GIỮ ĐỊA VỊ ĐỘC TÔN GIỮ ĐẶC QUYỀN ĐẶC LỢI RIÊNG CHO KẺ CẦM QUYỀN.
  DO BẢN CHÂT NHƯ VẬY, NÊN KHI GIÀNH ĐƯỢC TOÀN QUYỀN CAI TRỊ NGƯỜI DÂN TRÊN CẢ NƯỚC RỒI, THÌ ĐẢNG MỚI BẮT ĐẦU BỘC LỘ BẢN CHẤT LƯU MANH CỦA ĐẢNG RA: ĐỘC TÀI, THAM NHŨNG, TAY SAI BÁN NƯỚC CHO CS QUỐC TẾ - điều này không có gì lạ, mà nó là THUỘC TÍNH CỦA TẤT CẢ CÁC ĐẢNG ĐỘC TÀI chứ không phải do đảng viên cán bộ trong đảng bị "thoái hóa biến chất" mà "tự diễn biến";"tự chuyển hóa" hay do "diễn biến hòa bình?" của "các thế lực phản động?" trong và ngoài nước gây ra.
  Vì vậy, nếu nói "tự diễn biến";"tự chuyển hóa" trong đảng, tức là ngụy biện bản chât của đảng nhằm chạy tội cho đảng csVN để đánh lừa người dân rằng đảng của chúng tôi có bản chât là tốt, do "suy thoái";"biến chất" của "một bộ phận không nhỏ" trong đảng nên đảng mới chuyển từ một đảng "tôt?" như trước kia, trở thành một lũ lưu manh, mất dạy, đểu cáng, và khốn nạn như hiện nay?
  (Lù A Sếnh-CCB QK2)

  Trả lờiXóa
 4. Lẽ tất yếu khi kinh tế phát triển thì tư tưởng phát trieenrtheo. Sự phụ thuộc giữa thượng tần kiến truc vào hạ tầng cơ sở. Không hiểu cả lú học triết học nào mà không biết điều này lại dám vac gậy ra chống nó. Chỉ có những thằng mất trí mới nghĩ khác đi. Các cán bộ cao cấp diễn biến là điều bình thường chứ có gì phải bàn cãi bác Dân?

  Trả lờiXóa
 5. đcsVN bất tài, chỉ đưa đất nước xuống vực thẳm!
  Theo luật đời, họ sẽ phải biến mất, không chóng thì chày!

  Trả lờiXóa
 6. Việc gì cũng "tự mình" (theo ông Vũ Ngọc Hoàng-Nguyên phó ban Tuyên giao TƯ): tự kiểm điểm , tự phê bình,...thì hiển nhiên sẽ dẫn đến "tự chuyển hóa" "tự diễn biến" chứ sao ! Những nước có đa đảng-tam quyền độc lập thì chẳng phải cãi cọ nhiều : đúng -sai ra tòa sẽ biết, có pháp luật làm cơ sở và tòa làm trọng tài phân xử công bằng hơn .

  Trả lờiXóa
 7. Tôi mô tả thể chế của ta kinh tế thế, chính trị thế là 'thể chế Trạng Quỳnh'. Một cách tự nhiên kinh tế thế này thì kết quả dẫn xuất ắt có chính trị tương ứng. Trạng Quỳnh có nhiều thứ đáng được gọi là cơ chế, cho ỉa mà cấm đái thì tức chết được.
  Đất nước mình đã từng đưa ra triết lý để gắn kết các trào lưu tư tưởng khác nhau: 'Đồng tâm dị cách', 'cầu đồng tồn dị'.

  Trả lờiXóa
 8. Điều cốt lõi nhất của đảng hiện nay là:đảng đã đi ngược lại lợi ích quốc gia ,lợi ích dân tộc -Coi nhân dân là kẻ thù của đảng thì sự diệt vong là lẽ đương nhiên /Thời gian không còn nữa ,không thể chống -không thể xây chỉ cho ngày tan rã /

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cốt lõi nhất của đảng hiện nay là: đảng có bản chất là luôn luôn đi ngược lại lợi ích quốc gia ,lợi ích dân tộc -Coi nhân dân là kẻ thù của đảng thì sự diệt vong là lẽ đương nhiên /Thời gian không còn nữa ,không thể chống -không thể xây chỉ chờ ngày tan rã mà thôi /

   Xóa
 9. Chống "Tự diễn biến" " Tự chuyển hóa" là một việc làm không thể.Anh không thể chống lại cái nhận thức của người ta trước sự biến đổi và phát triển của thế giới bên ngoài,đó cũng chính là quy luật phát triển của xã hội loài người

  Trả lờiXóa
 10. Tự chuyển biến là hợp với quy luật phát triển.
  Tự chuyển hoá là tự tan rã, tự phân huỷ tự giải tán. Cái này là điều nguy hiểm và đáng sợ cho các đ/c Lãnh đạo đảng CSVN.
  Vì đảng tự giải tán thì lãnh đạo của đảng sẽ không còn đảng viên cho họ Lãnh đạo....Giống như Liên Xô trước kia

  Trả lờiXóa
 11. Vưỡn như Max phán" Các sự vật hiện tượng vận động biến đổi không ngừng.." . Kinh tế thị trường đã phát huy tác dụng tích cực cho nền kinh tế VN phát triển hơn trước 1990 . Nhận thức của người dân VN trong đó có đảng viên của ĐCSVN cũng đã thay đổi theo sự thay đổi của hiện thực XH. Không thể tồn tại một nền kinh tế đa nguyên ( nhiều thành phần) bị nhốt trong chế độ chính trị nhất nguyên ( một đảng, một ý thức hệ ). Thể chế chính trị của VN hiện nay đã quá chật so với sự lớn lên của kinh tế và nhận thức của XH Việt Nam. THay đỏi chính trị đa nguyên là xu thế của XH VN và của thời đại . VN không thể tồn tại Nhà nước với chế độ đảng trị, một kiểu chế độ phong kiến khoác áo CNXH đã bị lịch sử đào thải (Liên xô và cùng phe ở đông Âu). Thay đổi chế độ chính trị đa nguyên, tam quyền phân lập, dân chủ pháp quyền ở VN trong tương lai là quy luật tất yếu không sức mạnh cường quyền nào cưỡng chống lại được .

  Trả lờiXóa
 12. Tự diễn biến trong đảng như ở tỉnh uỷ Yên Bái là thí dụ điển hình.
  Cái này thì các đ/c ta sợ thật rồi.
  Nhân dân đang mong chờ từng ngày đảng tự diễn biến tự chuyển hoá

  Trả lờiXóa
 13. Tự nhiên & Hợp qui luật!
  1. Một bác sỹ vui vẻ, hồn nhiên kể: Cách đây 16 năm, thầy dậy của anh ta có mổ cấp cứu cho một người. Vừa qua, người bệnh nhân đó tự nhiên có một khối u. Khối u này không đau, không tấy đỏ, không có triệu chứng gì là bệnh. Nhưng có đặc điểm, khối u di chuyển ra phía ngoài, vì thế, da khối u mỗi ngày mỗi mỏng. Đến một hôm (cái gì đến, sẽ đến) anh ta kêu đau nhức và khối u làm nứt da (vỡ ra). Tất cả các bác sỹ, giáo sư y khoa...đều tóa hỏa, khi y ta lôi ra một miếng gạc mà ông thầy của anh ta đã bỏ quên 16 năm trong người bệnh nhân. Kể đến đó, anh bác sỹ này cười vui vẻ và nói: "Các bác ơi! Cái gì không phải những thứ cấu tạo nên cơ thể con người thì nó tự đào thải ra! Hiện tình suy nghĩ và hành động của dân tộc Việt Nam là cũng từa tựa như thế. Tùy các bác kết luận và tự rút "sợi dây kinh nghiệm" cho từng bác! Em chào thua!
  2.Trở lại câu chuyện về hội nghị trung ương 4 (k12) bàn thảo nhiều về ngăn ngừa, phòng và chống "tự diến biến" và "tự chuyển hóa" trong đảng. Thật vui! Tất cả đảng viên cộng sản đều là những con người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhưng lại bàn thảo những vấn đề không chút biện chứng tý nào. Như chúng ta đã biết, "Tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" là "sự tự đào thải" tự nhiên, là sự "thích nghi" của mọi sinh vật, khi môi trường đã thay đổi (tích cực, hay cực đoan). Đó là qui luật tồn tại và phát triển của muôn loài, đặc biệt động vật có trí khôn, những con đã trưởng thành thành người (con người). Đó là sự biện chứng và hợp qui luật phát triển của lý thuyết biện chứng mà ông Mác đã nêu. Nếu không tuân theo qui luật "Tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" thì mọi vật sẽ "tự suy thoái và hủy diệt" (chết), khi môi trường đã thay đổi.
  3. Do đó, "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên là hồng phúc cho tổ chức đảng cộng sản, nếu còn thích cầm quyền lãnh đạo đất nước và dân tộc! Tại sao không đi sâu nghiên cứu xem vì sao có sự "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" để xây dựng một lý thuyết về đảng Việt Nam, như cụ Hồ mong muốn mà lại đi "chống". Liệu có chống và ngăn "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" được không? Bởi lẽ, "Tư do Tư tưởng là Sức sống của Linh hồn" như Valtaine đã nói cách nay hàng trăm năm! Không có Tự do Tư tưởng thì con người sẽ không có linh hồn, hành động như cái máy và con người sẽ chết là cái chắc! Tự diễn biến và tự chuyển hóa là qui luật hợp tự nhiên và xã hội!
  Hãy suy ngẫm và thoát khỏi cơn mê đi các vị trong ông Vua tập thể! Các cụ xưa có cách nói rất hay: "Đất sập dưới chân không lo, lo Trời sập!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cụ Hồ nào muốn? Cụ muốn cái y chang hiện nay thôi mà! LX ngày nay là VN tương lai, hổng nhớ cụ tiên đoán thiên tài như vậy hả?

   Xóa
  2. Có đấy!
   1. Bác Nặc danh (05:06 Ngày 15 tháng 10 năm 2016) ơi ! Cụ Hồ có mong muốn một đảng dân tộc Việt đấy. Trước đó, Cụ Hồ nghe và tiếp cận nhiều lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản. Nhưng thực tế ở Việt Nam từ 1930 đến 1940, những người theo lý thuyết cộng sản xúi bẩy công nông đấu tranh, đều bị đàn áp và thất bại, thậm chí cả BCH Trung ương đảng cộng sản bị xóa sổ, kể cả những người đứng đầu như Trần phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ...
   2. Riêng Cụ Hồ, sau nhiều năm bị Stalin và Quốc tế cộng sản thả lỏng, nhưng thực chất là cầm tù ở xứ Liên bang Xô viết, tháng 2 năm 1941 Cụ Hồ đã "lẻn" (trốn) được và về Việt Nam qua cột mốc 108 ở Pác Bó (Cao Bằng) mặc quần áo chàm, đi chân đất (có giầy vải) lập ra Mặt trân Việt Minh là xuất phát từ "ý thức Dân tộc". Từ đó, mới thức tỉnh được ý thức dân tộc và thu hút được toàn dân nghe the, kể cả những người trí thức, có học. Vì thế, ý thức dân tộc được phát triển và phong trào dân chủ lớn mạnh, làm nên Cách mạng Tháng 8/1945.
   3. Ý thức dân tộc và phong trào nhân dân làm chủ kéo dài đến thắng 2/1951, sau Đại hội Đảng lần 2 (trước Cụ Hồ đã giải tán đảng CS Đông Dương), khi Tàu Cộng chiếm được Trung Hoa lục địa và ý thức "tiểu nhân Đại hán" thâm nhập vào những người lãnh đạo Việt Nam tin-ngu-trung theo lý thuyết cộng sản "đấu tranh giai cấp, thế giới đại đồng" và theo nguyên tắc đa số. Vì thế, ý thức dân tộc của Cụ Hồ là thiểu số, nên "Mặt trận Việt Minh" bị vô hiệu hóa và trong cải cách ruộng đất ai theo Cụ Hồ vào Mặt Trận Việt Minh đều bị qui là "quốc dân đảng". Những người tham gia Mặt trận Việt minh bị đấu tố, bỏ tù, bức hại và loại bỏ. Từ đó, triền miên trong dân chúng phải nghe theo đảng Mác-Mao, liên tục học tập, cải tạo tư tưởng....cho đến nay.
   Tóm lại, Mặt trân Việt Minh là tổ chức qui tụ Ý thức dân tộc Việt. Cụ Hồ mong cho dân chúng tự vươn lên xây dựng cuộc sống của mình; không có Mác, không có Mao.
   Thế đấy, các cụ và bac Nac danh ạ!

   Xóa
  3. Bác Hoàng Gia :
   Sở dĩ mấy ông như Trần Phú v.v.đều bị thay đổi là
   do sụ thất bại của họ,chứ không phải vì cụ Hồ nào
   cả.Nếu bác làm chính trị gia thì rất khó vì chẳng
   biết thủ đoạn chính trị là gì ! Cụ Hồ là một chính
   trị gia thành công nhất của VN.vì cụ lắm thủ đoạn
   chính trị nhưng tiếc là toàn "ma giáo",do dó nước
   ta ngày nay đến nông nổi này đây !
   Kính chào bác.

   Xóa
 14. Người biết xỉ nhụclúc 18:15 14 tháng 10, 2016

  TỰ tức là từ trong ra chứ không phải từ ngoài vào?
  Vậy ta mặc kệ họ
  Họ muốn chửi nhau, đánh nhau, giết nhau cũng kệ
  Hãy tránh xa khỏi tên rơi đạn lạc.
  Chúc anh anh mau tan hoang.

  Trả lờiXóa
 15. Đó là quy luật tiến hóa xã hội trong thế giới ngày nay thì làm lao cs Việt Nam chống được?

  Trả lờiXóa
 16. Thật sự chỉ sau mười năm sau ngày thống nhất đất nước Việt Nam chủ thuyết Cộng Sản đã bị dẹp bỏ ,vì nước Trung Hoa cũng dẹp chế độ này từ năm 1968. Ngày nay cả hai nước bám vào hình ảnh cờ đỏ sao vàng hay búa liềm là để che đậy chế độ độc tài đảng trị,hầu làm cho nhân dân sợ bóng ma mà họ đã có trong thời bao cấp.

  Ngày nay những người giữ những vị trí quan trọng trong đảng phải quyết định rắng tất cả nhũng gì họ cố níu kéo trong vòng ba mươi năm qua chỉ làm tổn hại cho dân tộc, nên dẹp nó đi càng sớm ngày nào càng tốt , làm cho dân tộc này được giải phóng thật sự còn làm cho toàn đảng thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn: Người không có tài năng và nhiệt huyết lên nắm những chức vụ quan trọng , chỉ biết dở trò tháu cáy làm lợi cho mình hay cho gia đình.

  Giờ này nếu đảng tự bỏ vị trí duy nhất điều hành quốc gia còn tạo ra một sức mạnh lớn làm đảo lộn mọi toan tính của ông láng giềng vĩ đại,ông cảm thấy hụt hững, tòan dân của ông cũng dễ nổi giận, vi phải sống trong thể chế độc tài một trời kìm kẹp , người có tiền của phải sống trong xã hội ô nhiễm về mọi mặt nên thường họ tìm cách thoát ra khỏi đất nước.

  Ông Nguyễn Phú Trọng hãy tuyên bố rằng toàn đảng bỏ điều 4 ra khỏi hiến pháp của VN chính là lúc ông đưa thế giới này vào một kỷ nguyên mới: Mang lại hòa bình cho nhân loại.

  Trả lờiXóa
 17. Bác An Dân viết hay nhưng chưa thật sauu. Sao đọc mấy cái ông Trọng viết bác không phát hiện ra là những tài liệu này có từ thời thành lập đảng thêm bót ít nhiều. Ông Trọng chỉ sao chép lại có tính toán mà thôi. Nó sao giống cảnh thầy giáo đi dạy theo giáo án cũ vậy. Chỉ tội dân còng lưng đóng thuế

  Trả lờiXóa
 18. Muốn chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì phải sang Bắc Triều Tiên học tập kinh nghiệm chú Ủn. Chú ấy cấm tiệt mạng mẽo, cấm điện thoại di động, chỉ dùng tivi và loa phường để tuyên truyền cho dân nghe rằng Hàn Quốc đang vô cùng nghèo đói lầm than dưới gót giày của quân Mỹ xâm lược, rằng lính Mỹ ở Hàn Quốc đang hàng ngày càn quét bắn giết hãm hiếp dân lành. Rồi thì cứ ai xem phim, đĩa ca nhạc Hàn Quốc là tử hình. Cứ thế mà làm, đảng viên suốt ngày hái rau má, rau dền luộc ăn cho đỡ đói thì thời gian đâu mà suy nghĩ, thế là chặn đứng được ngay “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”!

  Trả lờiXóa
 19. Tiên sư cái bọn đuôi to đầu bé, tham lam và ngu xuẩn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bà già hàng xóm tôi mỗi lúc nghĩ về người con (là liệt sỹ)lại chửi móc: TIÊN SƯ CÁI BỌN ĐUÔI TO LẤY NHỤC LÀM VINH ĐÒI SÔNG MÃI, CHÚNG MÀY GIẢ CON CHO BÀ ĐÂY.
   (Người Thái Bình)

   Xóa
 20. Đổi mới mô hình vơ vét!
  Đổi m...ớ...i.

  Trả lờiXóa
 21. Chống lại „tự diễn biến“ và „tự chuyển hoá“ chứng tỏ sự ngu muội của ông Trọng và đảng vì „tự diễn biến“ và „tự chuyển hoá“ là bản chất cuả quá trình phát triển tự nhiên. Khi vì quyền lợi ích kỷ của đảng mình mà đảng đó tuyên bố chống lại quá trình phát triển tự nhiên thì nó đã đến lúc lụi tàn.

  Trả lờiXóa
 22. Đổi gì cũng lấy thằng điên khùng các mác tôn thờ thì có đổi chó thành khuyển ag

  Trả lờiXóa
 23. Nếu hôm nay chấp nhận đa nguyên , đa đảng thì công của Đảng từ năm 1945 đến hôm nay hoá ra công cốc . Chẳng công trạng , lại biến thành tội đồ . Vì kìm hãm sự tiến hoá dân tộc .

  Tự diễn biến , tự chuyển hoá theo quy luật phát triển chung của nhân loại , hợp với nguyện vọng chung của nhân dân được biểu thị dưới nhiều hình ảnh như du lịch , du học Âu Mỹ của tuổi trẻ , nồng nhiệt đón tiếp Obama khi đến VN . Điều này không đồng tội với tham nhũng , hối lộ hay độc tài đảng trị .

  Chính chế độ XHCN và nền khinh tế thị trường định hướng XHCN theo mô hình TQ , lệ thuộc TQ đẻ ra đại họa tham nhũng hối lộ thông qua độc quyền lãnh đạo kinh tế đảng .

  Không thừa nhận tính chất lỗi thời đảng trị , chế độ XHCN lỗi thời , không đáp ứng được lòng người dân và đảng viên chỉ lo chỉnh đốn đảng bằng bạo lực , bằng đấu tranh đấu tố , việc làm này của ông Trọng chỉ tạo nên hận thù nội bộ đảng và tan vỡ đảng nhanh chóng .

  Vỡ đảng như một tất yếu khách quan trong tinh thần tự diễn biến và tự chuyển hoá để bắt kịp nhịp sống của nhân loại . Nhưng đảng cần được giải tán hay thoái lui trong vòng hợp tình , hợp lý hợp lòng dân , hợp lòng đảng viên vẫn tốt hơn là đảng vỡ trong hận thù và biến loạn .

  Trách nhiệm của khoảng 200 Uỷ viên trung ương đảng nếu còn lương tâm với tổ quốc và dân tộc đang lãnh đạo nhà nước nên chuẩn bị một chính quyền tạm thời trung chuyển từ chế độ XHCN sang Đa nguyên , đa đảng để tổ chức bầu cử tự do dân chủ thật sự có sự giám sát của quốc tế .

  VN không cần tiêu diệt tham nhũng hối lộ với phương sách đã hổ diệt ruồi như TQ . Chúng ta cần một sự chuyển biến chính quyền có sự hợp tác giữa nhân dân và đảng viên cọng sản . Từ một nhà nước CHXHCNVN chuyển hoá thành nhà nước VN đa nguyên đa đảng sẽ khiến cho bộ rễ tham nhũng hối lộ bị bứng gốc rễ , tệ nạn tham nhũng hối lộ được dân thay đảng kiểm soát bằng luật pháp từ từ sẽ thuyên giảm xuống mức thấp nhất .

  Bởi thế đại loạn trong cơ chế lãnh đạo nhà nước không do tự diễn biến và tự chuyển hoá để tiến tới xã hội dan chủ thật sự . Đại loạn tham nhũng hối lộ chẳng cách gì chính đốn được khi còn đảng trị độc quyền và XHCN . Ông Trọng nên tuyên bố đầu hàng tham nhũng và hối lộ để tiếp tục thành lập một chính quyền trung chuyển thay đổi chế độ XHCN hiện hành .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác 09:14 nói thế thì tên Trọng lại dọa: "đa đảng là loạn".
   và tôi sẽ phải nói với tên lừa đảo đó là: khi đa đảng rồi thì phải xây dựng được HIẾN PHÁP MỚI,mà trong hiến pháp mới đó phải ghi rõ: CÁC ĐẢNG CHỈ ĐƯỢC PHÉP GIÀNH QUYỀN THÔNG QUA CẠNH TRANH BẦU CỬ TỰ DO CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG LÁ PHIẾU, TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG BẠO LỰC SỬ DỤNG LLVT VÀO VIỆC GIÀNH CƯỚP CHÍNH QUYỀN" thế thì bọn tuyên giáo lừa đảo và tên Trọng mới ngọng được.
   CCB QK2 Lù A Giáng

   Xóa
 24. Không có đầu óc ,tư duy thì đéo cần phải hội nghị này -hội nghị khác mần chi .Dập nát,giải thể -tắt đèn làm lại từ đầu .Đảng ta như con bệnh ung thư giai đoạn cuối -vô phương cứu chữa ,càng cứu càng tốn tiền thuế của dân ,làm cho đất nước càng ngày càng tụt hậu thê thảm .Giải thể đảng csvn là con đường duy nhất dùng để cứu nước ,cứu dân -để đất nước trường tồn và phát triển bền vững /

  Trả lờiXóa
 25. DIỄN BIẾN HÒA BÌNH của Cô Tư thợ may ở Sài Ghềnh .. ..
  TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ !!!!

  Từ tự diễn biến đến tự tan hàng

  Cô Tư thợ may ở Sài Ghềnh .. ..

  http://www.business-in-asia.com/images/vietnam_factory_workers.jpg

  Cô Tư trôi dạt từ miệt vườn Đồng Tháp Cà Mâu
  Lên Sài Gòn còn xanh mái đầu
  Gần hai mươi năm từ Thời Mở Cửa cửa mở
  Đến nay vẫn chưa lấy chồng
  Gần mười cô như thế từ khắp thôn làng Việt Nam
  Sống thuê chung căn nhà ngoại ô
  Chung tủ lạnh chung bếp điện làm bên Hoa lục Tàu

  http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/11/16/09/20141116092717-4.jpg

  Cô Tư ngồi suốt ngày may quần áo
  Hiệu Cặc Đanh (1)
  Mỗi lần kể qua thư cho mẹ còn ở quê
  Viết tên lão Phú Lăng Sa (2) - dzua thời trang
  Có rất nhiều xưởng may từ Trung Hoa Việt Nam Nam Dương
  Thư hồi âm bà bảo thằng em Tám con cười khúc khích
  Bảo sao trên đời lại có siêu đại gia mang cái tên xấu như thế !

  Cô Tư ngồi suốt trong xưởng may đông đến cả vạn người
  Thỉnh thoảng các cô nháy nhau
  Nghe chuyện anh Sáu anh Tám cai thầu nhà máy

  Kể chuyện đêm cuối tuần hát karaoke loại sịn
  Với cô gái làng chơi Ba Lan hầu bia rót rượu
  Cùng ngài công an huyện Tân Bình

  Anh Sáu anh Tám lo cả chuyện
  Hàng vải sợi cà phê nhà máy mía gì đó
  Thị trường chứng khoán cao xa
  Muốn dọn muốn dời xưởng may qua xứ Cồng Gô (3)
  Giá lương các cô Lem chú Lọ bên ấy
  Chỉ bằng một phần trăm bên xứ Việt
  Sau khi xứ mình bằng một phần mười so bên Tàu

  Anh Sáu anh Tám lấm lét bảo nhau
  « Cơn lốc toàn cầu !! .. .. »

  Như hôm qua cô Tư chát chát với chị họ bên Tết-Xát (4)
  Cơn lốc cơn lụt cơn bão Ca-thi-na (5)

  * * *

  Cô Tư ngồi suốt ngày may quần áo
  Hiệu Cặc Đanh (1)
  Ngay suốt đời cô không bao giờ được mặc
  Ngay ở Sài Gòn còn chưa thấy người mặc
  Trừ vài khu phố sang vài đại gia địa ốc vài ông lớn công an
  Qua thư chị họ vượt biên sống ở Lít -Tèn Sài Gòn (6)
  Ngay bên ấy cũng hiếm toàn quần bò quần jean
  Các chú Cu chú Mễ chú Lọ (7) hay mặc

  Chiếc áo cô Tư may thuộc hàng hiệu cao cấp
  Chỉ bán cho người giàu có nước châu Mỹ châu Âu

  * * *

  Tối về đến nhà không thở nổi
  Ngày đêm làm ca hơn 12 tiếng
  Bảy ngày trên bảy ngày

  Đang mang đôi dép nhựa làm tận bên Tàu
  Cô Tư vừa thay chiếc áo sida hàng sang
  May ở Thái Lan
  Bằng vải dệt từ Mã Lai
  Nhập khẩu lậu vào Việt Nam qua ngả Cao Miên
  Chiếc áo sida sẽ ru vào giấc ngủ chập chờn .. ..

  Sau buổi tối mải mê ngồi trước máy tính
  Trong quán cà phê nét (8)
  Sau khi trình xong giấy chứng minh thư cho anh chủ trẻ
  Theo lệnh Nhà Đất nhà Nước

  Cô Tư ngồi chát chát với vài người quen
  Bên Cali Hoa Kỳ

  Với anh Ba lãng tử qua Mỹ diện HÁT Ô HÔ H.O.(9) !!
  Cựu đại úy gốc Thủ Đức Sài Gòn cũ sau 10 năm tù
  Đ. M. cuồng ngôn lộng ngôn gọi là học tập cải tạo cho oai !!
  Lạc tận Lào Cai cả ngày chăn lợn trồng khoai vác đất chăn gà nuôi vịt ...

  Anh sắp hứa hẹn với Cô Tư
  Nay chát chát tán gẫu lại HÁT Ô HÔ QUI CỐ HƯƠNG
  Như Tướng Râu Kẽm Cao Cầy đổi nón sắt thành tai bèo nón cối
  Đang làm đại gia "tử thủ" tại Khách sạn Shelton Sài Ghềnh
  Lo chuyện làm ăn sân golf xây khách sạn loại sang
  Anh Ba đang chát chát tán gẫu hứa hẹn với Cô Tư
  Lại sắp đáp máy bay Cali - Sài Gòn HÁT Ô HÔ QUI CỐ HƯƠNG
  Cưới Người đẹp chân dài đi chân chữ bát quay vòng hai !!
  Cô Tư ngồi chát chát (10) với vài người quen
  Bên Paris với một Việt kiều già
  Thời trẻ du học sinh xuất sắc học bỗng quốc gia
  Thành tài đất lành chim đậu
  Đang hưu non sau khủng hoảng viễn thông
  Ta về ta tắm ao ta cuối đời
  Đang muốn kiếm cô vợ thật trẻ bên nhà

  Sau khi bà vợ đầm già cho ly dị

  Trả lờiXóa


 26. Cô Tư ngồi chát chát với vài người quen
  Bên Đài Bắc với cô bạn xưa học tiểu học
  Nay cô dâu Đài Loan
  Kể chuyện qua Da-Hu (11) về lão chồng Tàu nông dân già keo kiệt
  Hứng nước đái vào bô bón cây vườn mướp
  Thỉnh thoảng vài i-côn (12) « mặt khóc méo » trên màn hình máy tính
  Biểu lộ giận khóc hỉ nộ ái ố thất tình

  Cô Tư ngồi chát chát với vài người quen
  Ở những thành phố xa lắc nước xa lắc xa lơ
  Thành phố toàn cầu trong Làng Toàn cầu (13)
  Chỉ nhớ thấy mơ mơ hồ hồ
  Trên tấm bản đồ thế giới

  Cô Tư ngồi chát chát với vài người quen
  Bên cạnh các nhóc con chơi trò chơi máy tính (14)
  Bạo lực xe tăng bắn súng
  Thỉnh thoảng quay qua màn phim lợn phim heo phim XXX
  Chú lọ mặt giống bác Mai Tái Dờn (15) .. ..
  Ả nường đầm tóc nhuộm vàng đóng kịch kêu en éc en éc
  hầu tiếp thị khách hàng ngây thơ tiếp xem ...
  Chẳng có lấy BỨC TƯỜNG LỬA ngăn
  Vì Bộ Chính Chị Chính Em dùng toàn bộ TƯỜNG LỬA ngăn
  DIỄN BIẾN HÒA BÌNH !

  Đôi khi anh chủ trẻ anh công an khu vực thấy cũng cho qua
  Vì các anh cũng cùng hội cùng thuyền với các nhóc trẻ

  PARIS - Hè 2004

  TỶ Lương Dân Nguyễn Hữu Viện

  1 Hiệu thời trang Pierre CARDIN (người Pháp gốc Ý )

  2 Pháp

  3 Xứ Congo châu Phi

  4 Tiểu bang Texas, Hoa Ky

  5 Bão Katrina

  6 Sài Gòn Nhỏ hay Tiểu (!) Sài Gòn nên tránh dịch kiểu này .. .. Thủ phủ Little Saigon của 1 triệu rưỡi bà con Việt kiều

  7 Người Cuba, Mễ Tây Cơ người châu Phi

  8 Cà phê Internet

  9 Di dân diện đoàn tụ gia đình

  10 Tán ngãu chát trên mạng

  11 Cổng vào Yahoo

  12 Icone

  13 Global village

  14 Computer game

  15 Võ sĩ thép Mike Tyson nay đã về vườn .. .. đang chuyển ngành qua công nghệ phim lợn sex

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng như đoạn kết về "RIỄN BIẾN GÒA BÌNH" đối với CÔ TƯ THỢ MAY SÀI GÊNH mà bác Triệu Lương Dân đã viết:

   "Cô Tư ngồi chát chát với vài người quen
   Bên cạnh các nhóc con chơi trò chơi máy tính (14)
   Bạo lực xe tăng bắn súng
   Thỉnh thoảng quay qua màn phim lợn phim heo phim XXX
   Chú lọ mặt giống bác Mai Tái Dờn (15) .. ..
   Ả nường đầm tóc nhuộm vàng đóng kịch kêu en éc en éc
   hầu tiếp thị khách hàng ngây thơ tiếp xem ...
   Chẳng có lấy BỨC TƯỜNG LỬA ngăn
   Vì Bộ Chính Chị Chính Em dùng toàn bộ TƯỜNG LỬA ngăn
   DIỄN BIẾN HÒA BÌNH !

   Đôi khi anh chủ trẻ, anh công an khu vực thấy cũng cho qua
   Vì các anh cũng cùng hội cùng thuyền với các nhóc trẻ "

   Cha tiên sư bố lũ ngu lâu dư luận viên và lũ lừa bịp chuyên nghiệp Tuyên giáo csVN.
   "diễn biến" cái tiên sư bọn lừa dân tham nhũng và bán nước csVN.
   (Lù A Sếnh-CB QK2)

   Xóa

 27. Nữa , lại tiếp tục sửa chửa nữa . Đã biết rồi , có sửa chửa thêm 1000 lần , dài thêm 100 năm nữa , vẫn cứ tệ và càng tệ hại thêm :

  Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó. - Tổng thống Nga Boris Yeltsin .

  Chống lại thì phải có kỹ luật , phải bắt tù , nhưng , xem câu chuyện này :

  CONG AN : NHỐT HẾT THÌ TRẠI MÔ MÀ CHỨA CHO ĐỦ HẢ ?
  Một gái gọi bị bắt quả tang đang mây mưa với một người ngoại quốc trong một khách sạn ở Vũng Áng. Cô bị đưa về đồn công an và bị tra xét.
  Sau đây là đoạn đối thoại giữa cô với công an :
  Công an: Cô còn trẻ khỏe, xinh đẹp, sao không kiếm nghề gì mà làm lại đi bán dâm?
  Cô gái: Đây cũng là một nghề mà anh.
  Công an: Luật pháp nước ta không thừa nhận đây là một nghề.
  Cô gái: Luật pháp do con người làm ra cả thôi. Thích cho nó là một nghề thì nó là một nghề. Ở nước khác đây là nghề hợp pháp, có bảng hiệu, có đóng thuế môn bài hẳn hoi.
  Công an: Nhưng nước ta không thừa nhận đây là một nghề. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cô bán dâm bao lâu rồi ?
  Cô gái: Tôi không bán dâm, tôi chỉ làm tình với ông bạn Đài Loan của tôi thôi !
  Công an: Cô có lấy tiền của ông khách Đài Loan đó không ?
  Cô gái: Sau khi làm tình, ông ấy cho tôi tiền. Cho thì tôi nhận. Thế thôi !
  Công an: Như vậy là cô đã bán dâm lấy tiền. Cô sẽ bị phạt hành chính và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
  Cô gái: Anh hỏi xong chưa ?
  Công an: Rồi !
  Cô gái: Bây giờ tôi hỏi anh mấy câu. Ok ?
  Công an: Cô cứ hỏi.
  Cô gái: Tại sao tôi cho ông bạn Đài Loan sử dụng cái mà tôi có thì mấy anh cho rằng tôi bán dâm và bắt tôi, trong khi chính quyền mấy anh cho Formosa sử dụng cái mà chính quyền mấy anh không có thì lại được ?
  Công an: Chính quyền cho Formosa sử dụng cái gì ?
  Cô gái: Đất đai, biển trời… Những thứ đó đâu phải của chính quyền mấy anh. Luật pháp ghi rõ “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân”, đâu thuộc sở hữu của chính quyền mà chính quyền đem cho Formosa sử dụng.
  Công an: Chính quyền cho Formosa thuê đất sử dụng có thời hạn.
  Cô gái: Vậy tôi cũng cho ông khách Đài Loan đó thuê bướm sử dụng có thời hạn. Hai việc này đâu có khác chi nhau. Có khác là tôi cho thuê cái thuộc về sở hữu của tôi, còn chính quyền cho thuê cái không thuộc sở hữu của chính quyền. Khác nữa là thời hạn tôi cho thuê có vài tiếng đồng hồ, còn thời hạn chính quyền cho thuê kéo dài tới 70 năm. Đó là chưa kể tôi cho ông khách Đài Loan thuê bướm, lỡ có bề gì tôi chịu trận một mình. Còn chính quyền cho Formosa thuê đất, thuê biển, bây giờ Formosa gây ra ô nhiễm môi trường, cá chết, biển chết… thì dân tình lãnh đủ. Việc cho Formosa thuê đất, thuê biển… của chính quyền đã gây ra tác hại đủ đường, trong khi việc cho thuê bướm của tôi không làm hại đến ai, sao không đi bắt chính quyền mà lại bắt tôi và đòi tống tôi vô trại phục hồi nhân phẩm ?
  Đến đây thì công an đập bàn quát lớn: Im đi ! Nhốt hết chính quyền vô trại thì trại mô mà chứa cho đủ hả ?
  (Trích từ băng ghi âm cuộc xét hỏi bị rò rỉ).

  Vũ Xuân Tráng

  Trả lờiXóa
 28. Thôi , Tự ..Tự gì đó thì phải làm cho có chuyện vậy thôi , chứ cũng chẳng tới đâu mà cũng không cần thiết . Mấy hôm trước có ông Tướng lớn của Mỹ cảnh báo : Nguy cơ chiến tranh thế giới lần thứ 3 là không thể tránh khỏi và đang tiến gần .

  Hôm nay lại có tin đe dọa : Đây là lệnh lần thứ 3 .

  PUTIN RA LỆNH ĐƯA HẾT DU HỌC SINH, THÂN NHÂN NGOẠI GIAO ĐOÀN VÀ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGA TỪ NƯỚC NGOÀI KHẨN CẤP VỀ NƯỚC ĐỂ CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH.

  http://vietnamdanden.blogspot.com/2016/10/putin-ra-lenh-ua-het-du-hoc-sinh-than.html
  VN theo Cộng Sản , ví như có chiến tranh , dĩ nhiên phải bảo vệ phe tà , vì là nô tài nên dĩ nhiên phải “ đi trước , đón đầu “ , cầm súng mua chịu của Nga , Tàu , đưa đầu trần ra chọi với bom Mỹ để đuổi Mỹ cút thêm 1 lần nữa .
  Ô là là , nếu có chiến tranh , nhân dân Việt Nam anh hùng mai mốt lại nhận được hàng triệu giấy khen : Anh hùng liệt sĩ chống Mỹ cứu CNXH .
  3 nhà máy điện nguyên tữ của Tàu ở gần biên giới VN , nếu có xãy ra sự cố lầm lạc , xui rũi vì chiến tranh mà nổ thì đã có nhân dân VN “ giúp đở nhiệt tình giãi quyết hậu quả “ . Khi cần thanh niên có , khi khó luôn có …nhân dân . Dân miền Bắc lại đi đầu .
  Mấy trăm ông Tướng Quân đội nhân dân VN anh hùng , ráng lên , tiếp tục bảo vệ chủ nghĩa Cộng Sản đề mà tận hưởng thành quả , chỉ có đề phòng 1 tí : coi chừng có thể có vài tên bộ đội cỏ rác có thể vì quá hoảng sợ , trở đầu súng vào tướng bảo vệ Tàu bắn bậy .

  Trả lờiXóa
 29. ĐCSVN khác với các ĐẢNG xôi thịt khác ở chỗ dám tự nhận sai lầm của mình.
  Trong một ngìn đảng viên thôi,sau một thời gian là có người đã tha hóa và đương nhiên bị loại,và cũng lẽ thường họ lại chạy sang đối phương để chống lại với danh nghĩa bất mãn hay gì gì đó...
  Nay 3 triệu đảng viên,lại có quá nhiều ủy viên trung ương thì tránh sao không lọt hay có kẻ tha hóa,rồi bày vẽ ta đây là tiến bộ vì tự diễn biến hay chuyển hóa thành cái con rất trung thành với chủ,mà thực chất không thể bằng cái con ấy được.
  Khi người ta làm tay sai cho đối phương thì đương nhiên họ tham ô,tham nhũng,họ dấn thân làm chức năng phản gián đầy nguy hiểm cho ĐCSVN và DÂN TỘC VN.
  Chúng ta hãy ngiệm lại một số nghị định của Chính Phủ,Thông tư của các bộ sẽ phát hiện ra ngay bàn tay của những kẻ phản gián.Hãy quan sát sự di chuyển của đồng tiền và sự tăng giảm lãi suất ta sẽ thấy ngay sự phá hoại nền kinh tế.
  Chôn một triệu tỷ VNĐ vào đất với cái gọi là kinh doanh BĐS thì nền kinh tế đó chết đứng,buộc anh phải in tiền thêm và phá giá đồng tiền để an thần nền kinh tế.Mở vành đai nọ kia,xây trên nền bùn nhão để tiêu phí nguồn lực.Đặt ra thủ tục trời ơi để hành hạ Nhân Dân và cả cán bộ tham gia chống giặc ngày xưa để tạo ra sự căm giận chế độ và tha hồ nhận hối lộ .
  Vì lý tưởng và mục đích cao cả của ĐCSVN,đảng đã và sẽ vượt qua mọi sự kháng cự dù phải hy sinh nhiều hơn nữa,song nhất định sẽ thắng lợi.
  Thắng lợi này là của toàn dân Việt Nam và người tiên phong của Dân tộc.
  ĐCSVN chưa bao giờ hèn như các đảng khác.

  CÔNG SƠN xin gởi vài dòng tâm sự.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thằng tâm thần trốn trại Trâu Quỳ?

   Xóa
  2. Đm cái thằng khùng.

   Xóa
 30. Người giác ngộlúc 09:38 16 tháng 10, 2016

  Đảng trưởng thì hô hào phaỉ, cần phải, nên....
  Đảng viên thì cứ tự, tự, chỉ tự mà thôi.
  Chấm hết.

  Trả lờiXóa
 31. Thấy toàn là ghế, chả thấy người đâu cả.

  Trả lờiXóa


 32. Trăng Thu lại hồ sinh trên Thăng Long hoang phế Cổ thành .. ..
  ******************************************************************


  https://www.youtube.com/watch?v=irJx7aV5uLo 荒城の月


  Trăng Thu treo Phố Cổ đêm xanh
  Ôi tháng Tám phản bội tan tành
  Lộc Vừng rướm máu từ Năm ấy !
  Ly rượu chén trà cay đắng tanh
  Khách lưu đày giữa lòng Cố Quốc
  Hồ Gươm Tháp Bút sương buông mành
  Trả lại Hào khi Thăng Long Hà Nội
  Cho Rượu Hồng Đào Mai nở vàng hanh
  Hồi sinh Đại Việt đứng tấn phương Bắc
  Kẻ thù truyền kiếp tham vọng lưu manh !
  Trăng tàn vọng gác Bình minh chưa nhỉ ?
  Bao giờ Hoàng thành Thăng Long Em anh ? ?
  Trăng Huyết lưu vong gợi Trăng bội phản !
  Cờ Máu mị dân lường gạt Tinh anh .. ..
  Lưu đày Đất Pháp nhớ Trăng châu thổ
  Sông Hồng cuồn cuồn chảy động mạch anh
  Tràng An ! Ôi Tràng An ! Tình đâu-cuối !
  Mùa Thu Paris sông Seine thiên thanh
  Bao giờ Trăng non Trăng tròn Em nhỉ ?
  Tháp Bút lại viết lên trời Sử xanh
  Như Nguyễn Trãi giữa Đông Đô thuở ấy
  Mặt Hồ Gươm lung linh vọng Chiến tranh !
  Thăng Long hoàng thành in bóng nguyệt
  Ngoài khơi Biển Đông dậy sóng tam bành
  Tân Thu - Nước Việt Mới canh tân lại
  Sương mù Thu bội phản lũ hôi tanh
  Cực hiểm thù trong hại Dân bán Nước
  Bao kẹo đồng đạn ân huệ xử nhanh
  Pháp trường vắng Trăng treo ngày ấy
  Đàn Sâm Cầm thiên di Hồ Tây xanh
  Tiếng gọi đàn tha thiết Đàn Chim Việt
  Trực chỉ về xứ qui Cố Hương nhanh
  Trăng tròn sáng lánh như Ánh Hoàn kiếm
  Bờ Sông Hồng như Sông Nguyệt có Anh
  Trăng Thu tháng Tám chờ giặc Đại Hán
  Em ngoài Trường Sa vọng gác như Anh .. ..
  Trăng Huyết hóa thân Trăng non trống trận
  Chúng mình ngài biên cương hải đảo xanh
  Dưới Ánh Trăng phản chiếu Tình Vệ quốc
  Hết rồi Mùa Thu bội phản hôi tanh
  Thăng Long lại hoàn tên thay Hà Nội !
  Hồ Thành trả lại Sài Gòn cho Em anh .. ..  TRIỆU LƯƠNG DÂN Nguyễn Hữu Viện

  Trả lờiXóa
 33. Phê bình và tự phê bình không còn là bảo bối của đảng, bởi phê bình và tự phê bình đồng nghĩa với việc tự mình uống thuốc diệt chuột...
  Đảng không thể lừa các đảng viên theo bài cũ theo kiểu nghiêm túc rút kinh nghiệm.
  Cần phải có biện pháp cứng rắn với các đảng viên thoái hoá biến chất đang tự diên biến tự chuyển hoá.
  Bác cả Trọng qua bài bản và lý thuyết suông...Hãy thẳng tay trừng trị những sâu dân mọt nước khoác áo đảng viên,

  Trả lờiXóa
 34. Baccs tổng đang dốc tài " Xây Dựng Đảng" tu luyện mấy chục năm của mình ra thi thố đấy

  Trả lờiXóa
 35. Những người "tự diễn biến, tự chuyển hóa " không phải là phản động mà chính những người không chiu thay đổi , lại còn suy diễn chụp mũ ...mới có hại cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 36. Bài diễn văn ấy bác cả viết lại cơn mê ngủ của bác ấy

  Trả lờiXóa
 37. Các bạn đã bao giờ cưỡi trên mình hổ chưa ? Hãy thủ ngồi trên đó xem. Tiếp tục cưỡi thì mỗi bước chân hổ ta cảm nhận hết tất cả sức mạnh hoang dại của nó, vừa lạnh lùng, vừa thấy đe dọa với viến cảnh những bụi rậm, thung sâu rừng thẳm mà nó sẽ đưa ta tới. Còn tụt xuống thì thế nào đây. Nghĩ mà sợ.

  Trả lờiXóa
 38. Ông Trọng sao không nuôi một con vẹt làm thay việc mình

  Trả lờiXóa
 39. Thưa cô bác.
  Từ nay hễ toàn thân bị ghẻ lở ngứa ngáy thì đừng tốn tiền mua dầu DEP mà chỉ mang răng ra mà đánh, mang mặt ra mà rửa, ngứa nhiều đánh nhiều, ngứa ít đánh ít.
  Tương tự có thể hiểu là nếu bị ung thư, toàn thân thối nát thì cũng đừng thèm tốn tiền phối kết hợp phẫu hóa xạ trị mà chỉ cần bỏ ra mỗi ngày khoảng 8 tiếng để đánh răng, 8 tiếng để rửa mặt, hơn càng tốt.
  Khỏi tất
  Tôi không điên, đây là ý của ông lang cấp cao XHCN.

  Trả lờiXóa
 40. Tự đúng đắn.
  Tự tài tình.
  Tự sáng suốt.
  Tự thối nát.
  Tự sụp đổ.

  Trả lờiXóa
 41. Vịt nem ta lâu đài che cả chân trời, ngựa xe như nước, áo quần như nêm...
  Thằng Kim Bắc Hàn nó ngu không biết bán biển đảo, tài nguyên khoáng sản, cây rừng, không biết cho Formosa, Tư bản vào bóc lột nhân công rẻ mạc, không biết bán đàn bà làm đĩ khắp xứ, không biết gửi má Ngân, Phúc niễn đi xin xỏ...
  Nhìn xem chúng nó nghèo mà tội nghiệp, haha

  Trả lờiXóa