Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Tin mới nhất vụ Trịnh Xuân Thanh: Xử lý Ban cán sự đảng Bộ Công Thương


Đề nghị này của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có tại Thông báo kết quả Kỳ họp thứ VII của Ủy ban diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/10/2016 tại Hà Nội.

Nội dung thông báo như sau: 
Từ ngày 17 đến ngày 21/10/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:
I- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân
1- Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đã có các vi phạm, khuyết điểm sau: 
– Không kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng theo quy định của Bộ Chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Ban cán sự đảng.
– Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, cụ thể:
+ Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện.
+ Vi phạm Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 81-QĐ/BCS của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
+ Đánh giá, quy hoạch cán bộ một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình; để đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban cán sự đảng tự ý đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác.
+ Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Hải (con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
– Thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật về thi đua – khen thưởng trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Xử lý Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 do đã tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ vi phạm.
2- Đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Đồng chí Vũ Huy Hoàng chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng có những vi phạm, khuyết điểm sau:
– Thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Phó Tổng giám đốc Sabeco, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.
– Thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng; Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
– Mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện không đúng thẩm quyền khi đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang tạo điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.
Báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của PVC và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh.
– Chỉ đạo đánh giá, quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn.
Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đồng chí Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công Thương và cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng, gây bức xúc trong xã hội.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh trang web Quốc hội
Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định; thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công thương.
3- Đồng chí Đào Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương có các vi phạm, khuyết điểm sau: 
– Đồng chí Đào Văn Hải chịu trách nhiệm liên đới về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Đào Văn Hải có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp nhận, bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, điều động nhiều cán bộ không đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.
– Đồng chí Hồ Thị Kim Thoa có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.
Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa; cảnh cáo đối với đồng chí Đào Văn Hải.

II- Về giải quyết tố cáo đồng chí Lê Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước 

Qua xem xét giải quyết tố cáo đồng chí Lê Dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết kéo dài;
Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công tác cán bộ có nhiều sai sót, khuyết điểm; chưa thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 896-TB/UBKTTW, ngày 24/9/2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Với cương vị là người đứng đầu, đồng chí Lê Dân chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.
Bản thân đồng chí Lê Dân chưa có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; có biểu hiện thiếu tôn trọng tập thể; phương pháp, tác phong công tác còn hạn chế; chưa nghiêm túc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, tiếp tục có những khuyết điểm, vi phạm mới trong công tác cán bộ.
Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước và đồng chí Lê Dân đến mức phải có hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Lê Dân và Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.

III- Kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan:
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.
Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xem xét, chỉ đạo.

IV- Xem xét, giải quyết một số vụ việc theo thẩm quyền 
1- Về giải quyết kỷ luật đảng 
– Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham gia ý kiến với các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 3 trường hợp.
– Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền 2 trường hợp.
2- Về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng 
Qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Đồng Nai, Trà Vinh;
Kiểm tra tài chính đảng đối với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các địa phương, đơn vị và yêu cầu rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.
(Sài Gòn Giải phóng)
-------------

34 nhận xét:

 1. Kỷ luật như đám vào bị bông chẳng chết ai. Chán hơn con gián

  Trả lờiXóa
 2. cảnh cáo kiển trách có thu về đc gì ko hay chỉ là đánh bùn sang ao rut kinh nghiệm nhiều rồi phải là truy tố tội cố tình lam sai bao che sai phạn cho và nhân đút lót

  Trả lờiXóa
 3. Như vậy là đồng chí Đinh La Thăng vẫn yên ổn làm uvbct và bttu Sài Gòn

  Trả lờiXóa
 4. Chỉ cảnh cáo , khiển trách thôi à? Tội thằng Hoàng phải tử hình mới đúng.Cứ thử điều tra và khám xét đến nơi đến chốn xem nó có hàng tấn tiền như các quan tham Trung cọng không? Chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ đánh tham nhũng qua quýt. Một thằng đạ về vườn thì cảnh cáo có nghĩa lý đéo gì? Thử hỏi có bao nhiêu thằng đảng viên sau khi về vườn còn sinh hoạt đảng, nhất là về sinh hoat đảng ở các phường xã? Ngay cả thằng Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười , Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn dũng cũng vậy cả. Tớ biết tay Phan Văn Khải từ khi về vườn chỉ tụ tập đồng bon chơi bài . Thế thì sợ đéo gì cảnh với cáo cơ chứ . Bon quan tham chỉ sợ bị ói tiền bạc chúng đã ăn cướp của dân ra.Mạng sống chúng cũng đéo cần, nên có thằng đã tự tử . Kỷ luật chỉ dùng cho những người còn liêm xỉ, biết trọng danh dự. Bọn quan chức cộng sản có còn liêm xỉ, danh dự đéo đâu mà kỷ với luật! Đmá! Trịnh Xuân Thanh đang réo tên Nguyễn Phú Trọng ra chửi ở nước ngoài kìa, có giỏi thì bắt về liên đi, Nguyễn Tấn Dũng vẫn đi họp cuốc hội kìa ( Tớ viết chữ "cuốc" là cố tình chứ đéo phải sai lỗi chính tả nghe. Mỗi ngày một cát tát vào mặt mình , Nguyễn Phú Trọng có còn cảm giác đau ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cả tổng sợ già néo đứt dây Bùm như yên bái thì bỏ mẹ . Thằng UVTU nào chẳng có súng đạn .

   Xóa
 5. Em là em không đồng ý. Sai phạm bên dầu khí sao xử lý bộ công thương. Bác Hoàng tội nhưng là tội khác. Bác Trọng cần xử bác Thăng kia kìa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác gì đây.
   Nào là Bác Hoàng, Bác Trọng, Bác Thăng...chán quá

   Xóa
  2. Tớ là tớ không đồng ý với cậu 1751!
   Cứ gọi mấy Thằng chó bằng "bác"? Cậu hiên ngang lên, đứng khúm núm nữa!

   Xóa
  3. Gớm chết "Xử bác Thăng"? Chả biết xử người thì mình có sạch không?
   Nghe đâu, trước khi được đưa lên làm bộ trưởng giao thông, Thăng đã đưa 50 tỷ kính biếu Bộ chính trị rồi còn gì, có tuần chay nào mà Bộ chinh trị không có nước mắt không?

   Xóa
 6. Dân lương thiệnlúc 17:54 25 tháng 10, 2016

  Cảnh cáo, thi hành kỷ luật, cách chức ( người ta lại về hưu mất rồi? ) và nhiều hình thức khác..... nhưng tiền đã thất thoát có đòi lại được không?
  Bộ công thương mới có lãnh đạo tốt hơn không?
  Ông Thủ tướng mới có điều hành nền kinh tế đất nước tốt hơn không ?

  Tất cả đều không.
  Tại ai nên nỗi thì mọi người đều đã rõ.
  Vậy có ích gì????

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Vũ Huy Hoàng có bằng kỹ sư năng lượng (CHDC Đức), nhưng Tiến sỹ Kinh tế (Việt nam), chưa về hưu hết. Bác ta đang còn chức: Chủ tịch hội hữu nghị Việt Đức (đến 2017).

   Xóa
 7. SỬ lí kiểu này thì càng mất lòng tin đối với dân

  Trả lờiXóa
 8. Tội trọng rõ như ban ngày mà chỉ cảnh cáo thôi thì " Muỗi " quá ! Thà đừng làm còn hơn . Người dân thường mà như vậy chắc chu di 3 họ hoặc tử hình ngay đấy !!! Quá là dơ cao đánh thật khẽ ...như xua muỗi!!!

  Trả lờiXóa
 9. Khai trừ đảng mấy ổng cũng không ngán,cánh cáo làm gì.Chỉ vớ vẩn,kiểm tra,hộp hành chỉ mất công ,tốn kém

  Trả lờiXóa
 10. Chuột chù chê khỉ hôi răng
  Khỉ trả lời rằng: cả họ nhà mày thơm.

  Trả lờiXóa
 11. Không nên nặng lời với đồng chí Vũ Huy Hoàng vì trong suốt thời gian cống hiến cho nhân dân, cho đất nước trên cướng vị UVTW đảng, BT ban CSĐ, Bộ trưởng Bộ Công Thương (bộ trưởng Bộ Siêu Bộ) đc ấy đã làm được mấy việc quá vĩ đại như sau:
  1- Bằng việc yêu cầu cán bộ dung lưỡi liếm phân (không dung thiết bị chuyên dùng) khi kiểm định đc đã tiết kiệm cho ngân sách NN hàng triệu đồng.
  2- Phát hiện ra cho dân tộc VN một đại thiên tài là đc Vũ Quang Hải, nên nhớ rằng nhờ có nhà báo Trần Dân Tiên mà chúng ta có CT HCM vĩ đại để thờ cúng, tầm vóc của đại đồng chí Vũ Quang Hải (theo dự đoán) còn tiềm năng vĩ đại hơn nhiều.
  3- Nhờ đc V.H. Hoàng mà hiện nay phân bón trên thị trường của nước ta tuy phần lớn là đồ đểu nhưng có tới 7000 tên sản phẩm khác nhau, là một việc cả nhân loại không làm nổi (số lieu này là của VTV "Chào buổi sáng Bông Lúa"). Ngoài ra còn một con số tương tự đối với thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y.
  Vĩ đại chưa!
  Cả Thế giới khóc không thành tiếng.
  Bên cạnh đó là đồng chí nếu có gì không xuất sắc thì cũng chỉ là lần đấu, bù lại đã cống hiến toàn bộ tinh thần và sức lực cho Tổ Quốc Việt Nam (phải như thế nào mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng chứ) và có thân nhân tốt (ủy viên TW đảng cơ mà), đặc biệt kiểm điểm cuối năm đồng chí đều được tín nhiệm bầu là ĐV xuất sắc, hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ được giao, là tấm gương điển hình về hoạc tập, làm việc theo gương CT HCM, Trong nhà la liệt bằng giấy khen, huân huy chương vì lao động cống hiến không mệt mỏi.
  Tóm lại, thay vì kỷ luật, tôi ủng hộ việc lập giải thưởng Vũ Huy Hoàng, đúc huy hiệu Vũ Huy Hoàng để tưởng thưởng cho những ai xứng đáng với người.

  Trả lờiXóa
 12. Bác cả lấy tiền dân em đi chơi kiểu này không ổn. Em nói thật: Giá không có cuộc xử này thì có ;hải vui hơn không

  Trả lờiXóa
 13. Vũ Hoàng chửi thầm trong bụng , đúng là bọn hèn , có giỏi cho ông ra khỏi đảng để ông đỡ phải đi họp chi bộ . Thời gian bây giờ ông để uống rượu ngắm hoa , cảnh cáo mà ông không mất xu nào thì nghĩa lý quái gì ???

  Trả lờiXóa
 14. Chắc Vũ Huy Hoàng chịu nôn ra một ít. Thế là xong. Trọng mỉm cười: Rút- Kinh- Nguyệt!

  Trả lờiXóa
 15. Cảnh cáo và khiển trách mấy tay đó rõ ràng là quá nhẹ.
  Đề nghị "đảng và nhà nước" nâng lên thành...nghiêm khắc cảnh cáo,nghiêm khắc phê bình cho bọn chúng tởn luôn.

  Trả lờiXóa
 16. Cảnh cảo là đủ rồi, đều là đồng rận với nhau cả, còn nói bắt về tội tham nhũng thì thằng đéo nào mà chả tham nhũng, nếu bắt thì cái đảng này ai lảnh đạo.

  Trả lờiXóa
 17. Tui từ xưa đến nay chưa bao giờ ưa CS , vì thế nên qua nhưng việc như thế này , tui mừng lắm : ngày xụp đổ của họ đang đến rồi!

  Trả lờiXóa
 18. Trước khi ĐH 12 ,em vẫn hay nói với bạn bè ;ĐH làm đéo gì cho phí tiền thuế má của dân ,cư photocoppi những NQ ĐH trước là được -còn bầu cử ,bầu ciec chị cũng rửa -chúng nó toàn là lũ bán nước hại dân cả mà thôi .Chẳng làm được gì ích nước lợi dân cả .Mà chỉ đưa dân tộc này ,đất nước này đến cho nô lệ--diệt vong /

  Trả lờiXóa
 19. Nên bắt nộp hết lại tiền tham nhũng...

  Trả lờiXóa
 20. "CHỐNG THAM NHŨNG"! đem hiện tượng đánh lừa bản chất của đảng thôi Trọng lưu manh ơi ! một đảng Độc tài toàn trị thì chống gì? chống ai? ai dám chống? ai điều tra? ai xét xử? cũng đều là cái đảng tham nhũng với nhau cả mà đòi chống tham nhũng được à? chống tham nhũng là chống người cầm quyền chống đảng cầm quyền chứ chống ai?
  Cứ nói "quyết liệt chống tham nhũng" mà không diệt điều 4 hiến pháp mà cứ để đó thì rồi có con chuột cống sau còn to hơn hàng chục con chuột trước, thậm chí to hơn cả con voi cho mà xem;
  còn điều 4 hiến pháp độc đảng toàn trị thì còn phải ăn cắp, còn phải tham ô, còn tham nhũng, còn hối lộ, còn phải chạy chức chạy quyền, còn đội trên đạp dưới, còn phải quỳ mọp trước Tàu cộng để nó bảo kê cho mà ngồi lên đầu và cai trị bóc lột dân tộc này.
  (Cựu thanh tra "tuột xích" vì không hợp cạ (giả vờ chống tham nhũng để vòi hối lộ)với sếp quan tham trong ngành)

  Trả lờiXóa
 21. Cứ dồn chó vào chân tường đi, nó cắn cho mà xem. Thằng nào cũng có tẩy nên sợ, đành phải nhẹ tay thôi!

  Trả lờiXóa
 22. Tội tham nhũng tiền bạc của đảng csVN
  3.300 tỷ Trịnh xuân Thanh
  9.000 tỷ Ngân hang Xây dựng
  4.000 tỷ Huyền Như Viettinbank
  800 tỷ Oceanbank
  80.000 tỷ Vinashin
  50.000 tỷ Vinaline
  8.900 tỷ Vụ MobiFone mua AVG
  12.000 tỷ Gang thép Thái nguyên.
  Hàng trăm tượng đài và nhà tưởng niệm nghìn tỷ và hàng trăm nghìn vụ tham nhũng “thất thoát” khác còn chưa được phanh phui do độc tài toàn trị, độc tài thông tin, định hướng lừa che giấu của tuyên giáo csVN.
  (cựu binh diệt đảng bố của Nguyễn phú Lừa )
  Có thể đến hàng tỷ tỷ tiền tham nhũng “thất thoát” Còn đang được đảng che giấu.
  Cộng = tỷ tỷ tội ác của đảng csVN độc tài lưu manh lừa đảo, tham nhũng, bán nước hại dân.
  Đảng hãy chết đi để dân tộc này sống lại đảng ạ.

  Trả lờiXóa
 23. Kỷ luật như thế giống hệt kiểu khai trừ đảng với Trịnh xuân Thanh , sau khi Thanh đã đệ đơn tự ra khỏi đảng!. TBT Trọng cũng chỉ đánh trống bỏ dùi , làm lấy lệ đối phó ( bịp) dư luận của nhân dân mà thôi.Bởi ông Trọng tuân thủ nguyên tắc " đánh chuột giữ lấy bình " của đảng, tức là tổ chức ĐCSVN hiện nay. Câu hỏi là : Tại sao"bình " của nước khác như Nhật, Hàn, Singapor .. ít hoặc không có "chuột", "bình" của ĐCSVN có cả tập đoàn chuột, chuột nào cũng to bự chảng? Tại sao các nước khác họ đánh "chuột" không sợ "bình" vỡ mà ĐCSVN lại sợ vỡ "bình" ??, Phải chăng "bình" của họ vừa chắc chắn lại tốt hơn, sạch sẽ hơn "bình" của ĐCSVN? Hỏi cũng là trả lời!

  Trả lờiXóa


 24. TRONG KHI BỌN "nhà văn" sau 1 CHẦU RƯỢU NGÀY và 1 CHẦU RƯỢU ĐÊM tại biệt thự SÀO HUYỆT Ổ RỬA TIỀN (có lẽ do KHÔNG BIẾT !!! )

  http://www.hanoiparis.com/img_poeme/10590.jpg


  Thương hại các bác ấy sinh sống và chết trên ĐẤT PHÁP VĂN HỌC
  cái nôi Dân chủ và Nhân quyền ...

  BẤM VÀO ĐỌC TIẾP

  http://hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=515  "…Tôi nghĩ rằng có khi mình phải quên mình đi cho sự nghiệp dân chủ và có ai như thế tôi kính trọng vô cùng.
  Theo tôi, làm thằng nhà văn Việt nam trong lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách ... "


  Cố Nhà Văn NGUYỄN MINH CHÂU

  https://quechoablog.files.wordpress.com/2012/04/stsg_news_large_znt59s1ifp1710y.jpg


  Cố Nhà Văn Dấn thân Chân chính NGUYỄN MINH CHÂU (20 tháng 10 năm 1930 - 23 tháng 1 năm 1989)


  Chưa bao giờ đặt chân ra ngoại quốc THẾ MÀ còn TÂM
  BÚT tâm huyết viết về DÂN CHỦ ...


  TRONG NHỮNG NĂM SĂN BẮN bọn siêu tội phạm RỬA TIỀN và SIÊU TỘI ĐỒ DÂN TỘC như Vũ Thư Hiên, Võ Tắc Thiên Võ thị Diệu Hằng, Trương Mất Ngựa

  CHỢT THẤY chỉ 1 TIN VUI !!! NHƯNG CŨNG QUÁ ĐỦ RỒI !!!!


  Chiến dịch săn cá mập rửa tiền tại Hải ngoại trên xương máu hàng triệu Dân oan

  http://hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41

  ♥ ♥ ♥ Thân gởi các Chị Anh trong BAN CHẤP HÀNH của Quỹ Đồng Hành ♥ ♥ ♥

  https://www.passerellesnumeriques.org/wp-content/uploads/2016/03/Duc_Ha_Duong.jpg

  Nhân danh Dân tộc Pháp và Dân Việt, chúng tôi cảm ơn Anh HÀ DƯƠNG ĐỨC Sáng lập viên Công ty Officience tại SÀI GÒN .. ..

  ♥ ♥ ♥ MAY MẮN THAY có Công ty Officience cho NƯỚC VIỆT ! ! ! ♥ ♥ ♥

  Trả lờiXóa
 25. Lên bộ trưởng bộ giao thông 50 tỷ, thế lên bộ chính trị thì bao nhiêu hả các bác? Sao nói về tiền mà cứ như lá rụng mùa thu thế? Rụng ở đâu ra thế? Có phải ở bên dầu khí không hả các bác? Thế này thì làm sao có người tốt lãnh đạo đất nước. Tiền ngân sách nhà nước cứ chảy ra vô tội vạ như thể thì còn gì là nhà với nước nữa. Nhưng tôi vẫn tin là bác Tổng đang đánh tham nhũng. Hì vọng bác sẽ làm được để cho lá không còn rụng vô tội vạ nữa...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tổng có đánh vào cái đầu người dân thì có, đánh cái gì? hốc 2 căn biệt thự của Ciputra hối lộ rồi đớp tượng vàng Formosa... chứ sạch sẽ tử tế gì, đều là trùm tham nhũng cả.
   Nhưng tham nhũng quyền lực của Trọng mới là tội đáng chết.

   Xóa
 26. Giải tán cái đảng này là thượng sách !

  Trả lờiXóa
 27. Kẻ tham nhũng lớn xử người tham nhũng bé, Kết quả = tiền + quyền + lợi...Thật kinh hoàng.
  Một đất nước không còn kỷ cương phép nước nhưng kỳ lạ thay nó vẫn tồn tạo mà chưa bị giải thể.

  Trả lờiXóa
 28. Thanh ơi, mai chú bay đi Đức ngay, để ngày kia anh ra thông báo truy nã.Chứ chú mà ở nhà nói tuột móng heo các thứ thì chết ráo cả. Còn như chú Hoàng, chúng ta chỉ gãi ghẻ ( Cảnh cáo ) một tí tẹo thôi, đừng vì thế mà khai tuột ra hết các anh chị nhé ! Cảm ơn 2 chú !

  Trả lờiXóa