Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Việt Tân là ‘Tổ chức khủng bố’ ?

Thông báo Việt Tân là 'khủng bố': Những dấu hiệu Bộ Công an vi phạm Nghị định 122/2013/NĐ-CP
(VNTB) - Với nội dung bản tin về đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an hôm 4-10-2016, cho thấy chính bộ này đã không tuân thủ theo các quy định về trình tự xác lập một tổ chức khủng bố, mà chính bộ này đã chấp bút soạn thảo nội dung Nghị định 122/2013/NĐ-CP.
Ngày 4-10-2016, trên trang cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, có đưa tin như sau (trích): “Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
1. Tổ chức “Việt tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”.
- Trụ sở chính đặt tại: 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 – 2903, Mỹ; “Văn phòng 2” tại Băng Cốc, Thái Lan.
- Cơ quan tuyên truyền: báo “Kháng chiến”; đài “Việt Nam kháng chiến”, “Chân trời mới”.
- Đối tượng cầm đầu, chỉ huy: (1) Đỗ Hoàng Điềm, sinh 1963, quốc tịch Mỹ, “Chủ tịch Việt tân”; (2)  Lý Thái Hùng, sinh 1953, quốc tịch Mỹ, “Tổng bí thư Việt tân”…(http://192.168.0.111/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/3305/3303)”
Thông tin nói trên được đài truyền hình VTV phát trong một bản tin ngày 6-10-2016. Việc đưa tổ chức Việt Tân ra công luận hàm ý đe dọa người dân mỗi khi xảy ra các vụ biểu tình là một kịch bản quen thuộc của Bộ Công an.
Tuy nhiên điểm lạ ở đây là Bộ Công an đã cố tình vi phạm ngay cả điều mà bộ trưởng Bộ Công an đã trình để thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 122/2013/NĐ-CP, ngày 11-10-2013, về “quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố”.
Khi nào thì được xác lập là tổ chức khủng bố?
Từ việc công bố tổ chức Việt Tân là khủng bố vào ngày 4-10-2016 trên trang cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, cho thấy có dấu hiệu vi phạm vào các nội dung như sau của Nghị định 122/2013/NĐ-CP:
Điều 11. Lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
1. Căn cứ lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố bao gồm: a) Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc; b) Yêu cầu của quốc gia khác; c) Kết quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; d) Bằng hoạt động nghiệp vụ của mình, các cơ quan chức năng của Việt Nam có căn cứ để cho rằng một cá nhân, tổ chức đã hoặc chuẩn bị thực hiện một trong các hành vi được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Luật phòng, chống khủng bố (*).
2. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan kịp thời cập nhật danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều này để lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
3. Các tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác phải có trách nhiệm thường xuyên cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định tại Nghị định này.
Đã có tên trong danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?
Việt Nam chính thức trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, do đó chắc rằng Bộ công an hiểu rõ rằng tổ chức Việt Tân không nằm trong danh sách liên quan đến khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nghị định 122/2013/NĐ-CP, Điều 12. “Đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, có quy định như sau:
“1. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân thỏa mãn tiêu chí để xác định là tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được ban hành trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc mà chưa được đưa vào danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thì Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan lập danh sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Liêp hợp quốc đưa tổ chức, cá nhân đó vào danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
2. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân thuộc danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng không thỏa mãn tiêu chí để xác định là tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được ban hành trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc thì Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Liêp hợp quốc đưa tổ chức, cá nhân đó ra khỏi danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.
Như vậy, với nội dung bản tin về đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an hôm 4-10-2016, cho thấy chính bộ này đã không tuân thủ theo các quy định về trình tự xác lập một tổ chức khủng bố, mà chính bộ này đã chấp bút soạn thảo nội dung Nghị định 122/2013/NĐ-CP.
(*) “1. Khủng bố là một, một số hoặc tất cả hành vi sau đây của tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân, ép buộc chính quyền nhân dân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng: a) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, uy hiếp tinh thần của người khác; b) Chiếm giữ, làm hư hại, phá hủy hoặc đe dọa phá hủy tài sản; tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số của cơ quan, tổ chức, cá nhân; c) Hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng hoặc chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất độc, chất cháy và các công cụ, phương tiện khác nhằm phục vụ cho việc thực hiện hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này; d) Tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục, cưỡng bức, thuê mướn hoặc tạo điều kiện, giúp sức cho việc thực hiện hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này; đ) Thành lập, tham gia tổ chức, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện đối tượng nhằm thực hiện hành vi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; e) Các hành vi khác được coi là khủng bố theo quy định của điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố. (Điều 3 Luật phòng, chống khủng bố)
------------

12 nhận xét:

 1. Mấy chục năm rồi đảng Việt Tân không làm được trò trống gì ích nước lợi dân, ngoài việc là cái bung xung cho đảng và nhà nước Việt Nam!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việt tân là chân gỗ là con chim mồi để csVN nhử bắt các nhà đấu tranh cả tin vào sự tuyên truyền lừa đảo của đảng;
   vì thế, đảng luôn to mồm lu loa Việt Tân chống cộng , Việt Tân khủng bó lật đổ nhà nước cs để có ai muốn chống đảng thì theo Việt Tân?
   Cứ cái gì đảng bảo là phản động thì là yêu nước; nhưng trường hợp Việt Tân này thì có thể là phản động thực sự- vì nó là tổ chức đặt dưới sự giật dây của csVN? cho nên mấy chục năm qua nó có giết được tên cs nào đâu.

   Xóa
  2. Hình như là bạn lộn đảng VT với 2 đảng Dân-chủ và Xã-hội ở trong nước thì phải !

   Xóa
 2. dân chúng tôi không sợ VIỆT TÂN chỉ sợ bọn VIỆT GIAN mà thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việt tân đã làm gì có hại cho dân cho nước đâu-tại sao phải sợ.
   Bọn phá nước hại nhà đang tồn tại,phải lên án nó và quyết tiêu diệt nó-chính là Việt cọng

   Xóa
 3. Đang chơi phát đu giây chớ không thì đảng cộng hòa và đảng dân chủ bên Mỹ đảng ta cũng ghép vào tội khủng bố luôn cho xem

  Trả lờiXóa
 4. Nhà nước và bộ công an csVn tuyên bố "Việt tân là tổ chức khủng bố"-he he !
  ĐÂY LÀ TRÒ TUNG HỨNG LỪA ĐẢO ĐỂ DỤ NHỬ NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH SẬP BẪY VÀO VIỆT TÂN ĐỂ CSVN CẤT VÓ BẮT NHỐT .
  VIỆT TÂN LÀ TỔ CHỨC ĐÃ BỊ CS MUA CHUỘC TRỞ THÀNH CHÂN GỖ, THÀNH QUÂN XANH CỦA CS ĐỂ LÀM CHIM MỒI NHỬ NGƯỜI ĐẤU TRANH. (HÀNG NĂM, BỘ CÔNG AN THÔNG QUA SỨ QUÁN VN TẠI MỸ ĐÃ CHI TIỀN CHO TỔ CHỨC NÀY "HOẠT ĐỘNG"?):'KHỦNG BỐ";"CHỐNG NHÀ NƯỚC"; (NHƯNG CHẲNG THẤY VIỆT TÂN "ÁM SÁT";"THỦ TIÊU"ĐƯỢC THẰNG CS CHẾT TIỆT NÀO?)và MỸ CŨNG KHÔNG CÔNG NHẬN CÁI TRỤ SỞ MÀ ĐẢNG"TA" NÓI LÀ CỦA VIỆT TÂN VÀ KHÔNG COI VIỆT TÂN LÀ TỔ CHỨC KHỦNG BỐ,(NẾU LÀ KHỦNG BỐ THÌ MỸ NÓ THỊT VIỆT TÂN LÂU RỒI-MỸ LÀ THẰNG CỰC GHÉT KHỦNG BỐ)
  "cộng sản chỉ có tuyên truyền và lừa đảo"-Gorbachov

  Trả lờiXóa
 5. Trong khi kẻ khủng bố lại chính là đcs Việt Nam. Một tên gọi xác thực cả trăm phần trăm

  Trả lờiXóa
 6. Để đi tới việc khẳng định VT.là tổ chức khủng bố,Hà Nội đã chuẩn bị
  dư luận ở Mỹ như thế nào thì mọi người chắc cũng hiểu ra sự thật.
  Trong "Rushfordreport.com" của ký giả Mỹ Greg Rushford có đăng bài
  báo của ông "How Hanoi buys influence in Washington,DC.",trong đó
  ông vạch rõ rằng CsVN.tung tiền để tuyên truyền qua trung gian các
  tổ chức vận động hành lang (lobby)và những nhóm nghiên cưú (think
  tank) ở Mỹ.Ngay chuyến đi qua Mỹ của Trọng lú cũng phải trả tiền
  600 ngàn Mỹ kim để được xuất hiện trên diễn đàn CSIS (trung tâm
  quốc tế nghiên cứu chiến lược)để ba hoa khoác lác về VN.vì ông ta
  không được phép ra mắt ở Trung tâm báo chí Mỹ như nhiều lãnh tụ quốc gia dân chủ khác (khi đến Mỹ).
  Ông nhà báo còn kể tên 1 trong những nhóm được Hà Nội trả lương
  hang tháng từ 30 ngàn-50 ngàn Mỹ kim là Podesta Group.
  Thế nên,nhóm Frontline không phải bỗng dưng đưa ra bài báo mà sự
  vô lý có tính áp đặt "Khủng bố ở Little Saigon" vì chỉ có 2 trong
  5 người bị giết ở Little Saigon nhưng phóng đại ra là ở Little Saigon,nơi cư trú của đông đảo người VN.tỵ nạn CS.
  Từ loạt bài "Terror in Little Saigon" cách đây vài tháng đến việc CA.công khai kết án VT."khủng bố" mới đây nhưng bị chính quyền Mỹ bác bỏ là như thế !

  Trả lờiXóa
 7. Việt Tân vô tình được giao cho làm đối trọng với Việt Cộng.
  Cũng mong những người Việt Nam tiến bộ trong nước lập một số đảng đàng hoàng khác, dẫn lối đưa đường cho nhân dân thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian.

  Trả lờiXóa
 8. Bọn Việt gian cũ cũng như mới đều có chung một lý tưởng là TIỀN! Khi có mâu thuẫn lợi ích thì chúng cắn xé nhau, khi "cần" thì chúng cũng có thể "hợp tác " với nhau.
  Nguyễn Cao Kỳ là điển hình của một tên Việt gian cáo già nhưng "thức thời"!

  Trả lờiXóa
 9. Đến nay chưa ai thấy Việt Tân khủng bố gì ở VN nhưng trước mắt mọi người đều đã thấy đảng csVN rước và bảo vệ tư bản đen và đỏ vào phá nát môi trường sống của hàng triệu người dân và đàn áp người dân, chính đấy mới là thế lực phản động và khủng bố.
  Hơn 40 năm qua chúng ta đã trải nghiệm đủ khả năng, trí tuệ tột đỉnh và đạo đức của người cs đi làm kinh tế !

  Trả lờiXóa