Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

THÁCH ĐỐ HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

* NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Vừa qua, ngày 22 tháng 10 Hội đồng lý luận TƯ đảng CSVN ( HĐLL ) kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Theo báo cáo cũng như theo phát biểu đánh giá của Tổng bí thư thì HĐLL đã đạt nhiều thành tich to lớn trong việc phát triển, bảo vệ vững chắc nền tư tưởng của Đảng, đổi mới tư duy lý luận về CNXH, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới. HĐLL rút ra 5 bài học : 1- Kiên định vững vàng về chính trị…. 2-Bám sát thực tiễn, gắn kết nghiên cứu  lý luận với tổng kết thực tiễn đổi mới…3-Xây dựng và phát huy môi trường dân chủ…4-Đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ nghiên cứu…5-Xây dựng bộ máy tinh gọn…
Tổng bí thư đề nghị  : HĐLL tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần kiên định và sáng tạo…, cần quán triệt sâu sắc đường hướng tổng quát đã được Đảng ta nêu lên và khẳng định tại Đại hội lần thứ XII…
Lý luận là để vận dụng vào thực tế. Muốn biết thành tựu của HĐLL như thế nào thì cứ nhìn vào thực tế để đánh giá. Thực tế chỉ ra rằng : Trong Đảng thì tự diễn biến và suy thoái ngày càng tăng, phải ra hết nghị quyết này đến nghị quyết khác về xây dựng và chỉnh đốn mà không sao khắc phục được, xã hội thì mọi loại tệ  nạn càng ngày càng trầm trọng, đặc biệt là sự băng hoại về đạo đức. Thế thì thành tích to lớn của HĐLL được vận dụng ở chỗ nào. Hay thành tích đó chỉ là một số báo cáo được xếp trong các ngăn tủ hoặc các bài báo chẳng  mấy ai quan tâm, chỉ trong nội bộ HĐLL tự đánh giá, tự khen . Trong việc này xin thách  HĐLL công bố những đóng góp thực tế cho lãnh đạo và đã vận dụng thành công trong thực tế. Phải chăng đó là những việc sau : Điều 4 của Hiến pháp, điều 258 của Bộ luật hình sự và những điều luật bất công khác; là chỉ thị 15  không được điều tra đảng viên khi chưa có lệnh của cấp ủy; là quy chế bầu cử mất dân chủ trong Đảng mà kết quả đạt được dân chủ đến thế là cùng; là lấy tam quyền phân công thay tam quyên phân lập; là dân chủ theo lối Đảng cử dân bầu và dùng hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc để loại bỏ những người ứng cử tự do;  là 19 điều cấm đảng viên với những lỗi sơ đẳng về lôgic; là trộn lẫn khái niệm tự diễn biến và suy thoái đạo đức trong việc chỉnh đốn đảng; là lập luận ta đánh ta trong việc chống tham nhũng; là những thủ đoạn để đàn áp dân oan bị đối xử bất công hoặc những người biểu tình hòa bình, tay không; là cách tạo ra những bản án bỏ túi, kết án nặng những người vốn là vô tội, chỉ vì không ngoan ngoãn chịu chấp nhận sự toàn trị của Đảng; là âm mưu dùng bọn dư luận viên để chửi rủa, mạt sát những người đấu tranh cho dân chủ; là việc quy cho Việt tân là tổ chức khủng bố để vu vạ và đàn áp những người bất đồng chính kiến; là các quy trình để cán bộ đảng đưa con cháu vào làm quan; là việc dựa vào ý thức hệ CS để chịu nô dịch  vào Trung  quốc, để xem việc mất đất , mất biển  cho bọn bành trướng Đại Hán và để cho chúng ngang nhiên hủy hoại đất nước và dân tộc là hợp quy luật và truyền thống lịch sử v.v…
Tôi còn thách HĐLL tổ chức một số hội thảo khoa học công khai, mời rộng rãi các trí thức ngoài đảng, các nhà khoa học nước ngoài tham dự để đánh giá, phản biện những công trình nghiên cứu.
Thực ra, vào năm 1995, Viện Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền thân của HĐLL có đề tài NCKH số 01-02-1995, nghiên cứu sự phát triển của các nước Bắc Âu theo con đường Xã hội dân chủ do một số người tiến hành ( Đào Duy Quất, Nguyễn Hoàng Giáp, Trần Nhâm, Hồ Châu, Trần Nhu, Lưu Đạt Thuyết, Thái Vân Long, Đặng Công Minh ). Kết quả NC chắc bị quy chụp là xét lại và tự diễn biến nên bị xếp xó.
Trong thời gian gần đây tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, một ủy viên của HĐ có viết một số bài được dư luận quan tâm. Tuy vậy ông Hoàng cũng chỉ mới viết ra được một phần sự thật và chẳng có lý luận gì sắc sảo. Trước đây tôi đã có 2 bài góp ý với ông ( Cảm nghĩ về bài viết của ông VNH- tháng 6/ 2015 và Trao đổi thêm với ông VNH- tháng 7/ 2015 ). Gần đây tôi viết bài : Ông Vũ Ngọc Hoàng bốc thuốc cho Đảng, trong đó chỉ ra rằng ông đã dũng cảm viết ra những sự thật đau lòng.Tuy vậy như thế chưa đủ vì chỉ mới đề cập đến một phần của sự thật, ông chưa đụng chạm đến nguồn gốc của các hiện tượng. Mà nói ( hoặc viết ra) chỉ một phần sự thật thì có khi còn xấu xa, tồi tệ hơn nói dối.
Nếu cho rằng trong 20 năm qua HĐLL đã đóng góp cho Bộ chính trị Đảng nhiều ý kiến trong lãnh đạo và quản lý xã hội thì chắc rằng phần nhiều ý kiến đó là không phù hợp với quy luật phát triển, thế mới gây ra những thàm họa cho xã hội như đã biết. Thế mà không hiểu sao HĐLL được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất ( chắc chắn trước đây đã được nhiều Huân chương khác ). Thế mới biết việc chạy Huân chương cũng không có gì khó và giá trị của Huân chương cũng chẳng cao quý như nhiều người tưởng.
Tổ chức của HĐLL có trên 40 thành viên và phần lớn là giáo sư, tiến sĩ. Công việc chính là nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghĩa là làm nghiên cứu khoa học ( NCKH) thuộc các lĩnh vực xã hội, chính trị, nhân văn, kinh tế, giáo dục. Không biết ông Tổng bí thư và các tiến sĩ của HĐ khi làm và bảo vệ luận án, cũng như sau này được phong giáo sư có biết về phương pháp luận NCKH và sáng tạo hay không mà trong việc làm ( của HĐ ) và trong chỉ đạo ( của TBT) phạm phải những lỗi sơ đẳng về sáng tạo và NCKH.
Tôi rất buồn cười khi đọc kỹ 5 bài học được rút ra sau 20 năm hoạt động của HĐLL. Hầu như là những câu sáo vẹt, chỉ làm theo mẫu là trong báo cáo nhất thiết phải có bài học. Đó là báo cáo theo mẫu lập sẵn của các tổ chức chính trị xà hội chứ không phải của một cơ quan NCKH. Hơn nữa bài học 1- Kiên định lập trường chính trị, cũng như lời giáo huấn của TBT ( tinh thần kiên định và sáng tạo,…, cần quán triệt sâu sắc đường hướng tổng quát đã được Đảng ta nêu lên và khẳng định tại Đại hội lần thứ XII…) là mang tính phản khoa học, phản sáng tao.
Cố giáo sư Nguyễn Văn Đạo (nguyên Chủ tịch Hội đồng KH tự nhiên thuộc HĐ KH quốc gia, Giám đốc đầu tiên của Đại học quốc gia Hà Nội ) đã có phát biểu về NCKH như sau : “ Là một công dân, bạn có nghĩa vụ tuân thủ đúng mọi quy tắc và pháp luật, còn  là một người NCKH bạn có quyền nghiên cứu mọi thứ ở trên đới, không bị hạn chế gì hết “. Về sáng tạo, nhiều nhà khoa học thế giới thống nhất rằng, sáng tạo là dám nghĩ ra, dám làm những việc ngược với thông thường, chưa ai làm. Như vậy thì kiên định và sáng tạo là mâu thuẩn nhau, cái kiên định sẽ bóp chết sáng tạo, muốn có sáng tạo thì phải xa rời kiên định.
Giữa NCKH và đường lối của Đại hội thì đúng ra phải lấy kết quả NCKH để dự thảo đường lối cho  đại hội sắp tới chứ lấy đường lối của ĐH cũ để khống chế NCKH thì còn đâu tính chất khoa học và sáng tạo của nghiên cứu để phục vụ cho ĐH mới .
Trong những nhiệm vụ sắp tới, ngoài việc nghiên cứu đổi mới thì HĐLL còn cần phải : Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch, sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng. Cần chú trọng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đấu tranh không khoan nhượng bằng luận cứ khoa học sắc bén, giàu sức thuyết phục, bằng sức mạnh của niềm tin không thể lay chuyển váo chân lý, làm thất bại mọi mưu toan, hành động xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới của nước ta.
Nghe ra thì rất hay, rất chính đáng, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thấy sai với con đường khoa học chân chính. Theo nhận thức khoa học thì việc thảo luận, đối thoại, tranh luận, đấu tranh tư tưởng là nhằm mục đích cao đẹp tìm ra cái nào đúng, chỉ ra cái nào sai chứ không phải để cố tình bảo vệ một quan điểm nào đó. Ừ thì quan điểm đó là của quý vị. Quý vị cho là đúng, đem áp đặt cho người khác thì cứ công khai, trung thực nói toẹt ra, đây là sự áp đặt. Còn khi đã bày ra “ đấu tranh bằng luận cứ khoa  học sắc bén giàu sức thuyết phục, bằng sức mạnh của niếm tin không thể lay chuyển vào chân lý…”  thì phải tôn trọng các quy tắc tối thiểu của cuộc đấu tranh bằng ngôn luận. Đó là đấu tranh về quan điểm, về tư tưởng dựa trên sự tự do và bình đẳng của hai bên chứ không phải sự áp đặt, sự đàn áp.
Khi HĐLL đã có niềm tin không thể lay chuyển vào chân lý thì tôi mạnh dạn thách đố HĐ  đối thoại trực tiếp , công khai ( giống như kiểu đối thoại giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ ) để HĐ chứng minh rằng đường lối, quan điểm của Đảng theo Chủ nghĩa Mác Lê nin  là hoàn toàn đúng, còn chúng tôi, một số đại diện cho trí thức , doanh nhân ( những người phản biện) cam đoan sẽ vạch ra những ngụy biện, những  dối trá, những sai lầm của các vị, sẽ chứng minh rằng chủ trương của Đảng không còn phù hợp, mà để phát triển đất nước cần thay đổi đường lối, thay đổi thể chế. Việc đối thoại như vậy đã có một số người như các ông Chu Hảo, Nguyễn Trung đề xuất.  Trước đây có vài lần tôi đã hưởng ứng các đề xuất ấy, nay nhắc lại. Nếu HĐLL không dám tổ chức những cuộc đối thoại công khai như vậy thì xin đừng nói đến, xin đừng viết ra những câu vô nghĩa về niềm tin, về chân lý mà các vị đang theo đuổi.
Thế thì việc bảo vệ đường lối của Đảng có cần không. Cần lắm chứ. Nhưng đó phải là đường lối đã được qua nghiên cứu thật sự khoa học, thật sự công minh, qua đối thoại công bằng để rút ra những điều hợp quy luật khách quan chứ không phải đường lối lạc hậu và sai lầm. Mà việc bảo vệ đường lối là của các cơ quan khác của Đảng chứ không phải của HĐLL. Trong thời thịnh trị của chế độ phong kiến thường có Hội đồng các “ Gián quan” để phát hiện những sai trái của vua. HĐLL tuy không phải gồm các gián quan, nhưng những nghiên cứu phải độc lập thì mới có giá trị.
N ĐC (Tác giả gửi BVB)
------------------------------
( Bài này đã được gửi cho Bandoc.dcsvn@gmail.com để nhờ chuyển cho HĐLL )
---------------

31 nhận xét:

 1. Chúng nó - bọn tham nhũng - tự khen nhau ý mà.

  Trả lờiXóa
 2. Thằng tội phạm tổ trao huân chương cho thằng tội phạm nhỏ Thang ngu nhiều thưởng cho thang ngu ít .khốn nạn thế là cùng .

  Trả lờiXóa
 3. Bác Cống Thách đố vậy có bố tiên sư ĐCS cũng không chứng minh được là đảng tốt bởi đầy rẫy những sự không tưởng mà đảng sử dụng để lừa bịp . Chỉ có điều trên Thế giới Người ta đã loại bỏ ĐCS còn sách lý luận của Đảng đã vứt vào sọt rác . Những thần tượng về Cộng Sản Người Văn minh cũng đã tròng cổ lôi đổ xuống gần hết rồi , hay gì mà còn mõi VN là tự xướng ( chỉ có ĐCSVN thôi) còn Nhân Dân biết đúng sai cả rồi .

  Trả lờiXóa
 4. Thế kye 2221 rồi mà còn cn Mác- Lê Nin thì đấy là lý luận tâm thần rồi, còn band gì nữa, bác Cống

  Trả lờiXóa
 5. "Người ba đấng, của ba loài"
  Chạy, mua ghế- mác,phân Vai nực cười
  Nói- Làm hình thức, tham lười
  Trời chu Đất diệt-hỡi người có hay!

  Trả lờiXóa
 6. Xin bác Giáo sư đừng thách đố lý luận với Hội đồng lý loạn trung ương, ban Tuyên láo trung ương: một khi họ bị phơi bày và vạch mặt bất chính sai trái và sự bịp bợm giả trá- Thì họ không cần biết đúng sai, không cần biết phải trái, không cần biết đâu là giả đâu là chân, đâu là công lý và sự thật; và họ sẽ sử dụng đến bạo lực áp đặt như bản chất vốn có của họ, như cách làm của họ để giành và giữ quyền bấy lâu nay. Khi đó thì một cụ già như bác , chứ hàng chục triệu người VN mấy chục năm nay, cũng sao có thể thắng được dùi cui, còng số 8, và nhà tù với hàng triệu con chó săn dưới trướng với đầy đủ vũ khí của "chuyên chính vô sản"?
  CB BTTM

  Trả lờiXóa
 7. Dân lương thiệnlúc 14:27 30 tháng 10, 2016

  Cuộc đời bác Nguyến Đình Cống thật lận đận.
  Thủa trẻ, bác gia nhập đảng và cố gắng hết sức mình để cống hiến cho đảng.
  Khi biết đảng đã suy thoái rồi, Bác vẫn cố gắng ở lại đảng để góp ý xây dựng đảng, mong đảng sửa đổi.
  Khi nhận ra đảng đã thực sự hỏng rồi, không thể sửa đổi được nữa, bác đành tuyên bố ra khỏi đảng.
  Hôm nay, sức tàn lực kiệt rồi, bác vẫn theo rõi những ngày tàn của đảng. Bác chưa nỡ chửi đảng, mà chỉ vạch ra những sai trái không cứu vãn nổi của đảng, mong mỏi ai đó kịp tỉnh ra để theo ông ly khai khỏi đảng và để tự cứu mình.
  Có ai tự cứu mình được không?

  Trả lờiXóa
 8. Đạo Nho? Đạo Khổng? Đạo giáo? Đạo Phật? Còn Đạo đảng có hơn 3 triệu người "tu"? Ngày xưa mình cũng từng chui vô để tu! mới thấy xã hội loài khỉ là thế nào??? một con khẹc thì cả bầy khẹc theo! cấm cửa con nào mà không khẹc? đó là đạo! là kỷ luật đảng! loại khẹc như bọn mình còn biết ngượng?! còn bây giờ vào đạo đảng còn dễ hơn đi vào nhà chứa là cái chắc.

  Trả lờiXóa
 9. Nếu hội đồng lý luận trung ương đối thoại với các nhà trí thức dân chủ công khai thì họ không đủ trình độ và cãi cùn , bí quá họ vu luôn chụp mũ suy thoái ,diễn biến và giơ ra cái còng 258 và 88 -79 .

  Trả lờiXóa
 10. Nếu cả Trọng làm đúng như suy nghĩ lô gic của bác Cống thì ai còn gọi là thằng lú lẫn nữa. Nghĩ mà thương các gsts ngồi nghe theo một thằng mất tính người để viết những bản báo cáo tổng kết cho hội đồng này

  Trả lờiXóa
 11. Ông Trọng lú cùng cái gọi là " hội đồng lý luận trung ương " đang TỰ SƯỚNG ! Vậy cái HĐLL trung ương ấy là cái giống gì ? và đã " đẻ " ra những quái thai nào cho xã hội vậy ? . Cái đảng CS của các ông và cái HĐLL trung ương của các ông là một bầy " ăn hại đái nát " , cố sống cố chết bảo vệ cho cái thứ CNXH quái gở ( chẳng biết khi nào thì có cái loại xã hội đó ) và cái đảng CS này là vì , nếu không có nó thì các ông , chính các ông sẽ chết ngay tức khắc ! Luôn mồm đổ thừa cho " các thế lực thù địch " phá hoại đảng , nhưng bây giờ chính mồm của các vị lại đang phả ra cái mùi khó chịu khi thừa nhận : tự diễn biến , tự tha hóa , tự suy thoái ... trong chính cái đảng CS đó ! Đảng CSVN , giống như một quả trứng thối , cái vỏ thì có vẻ vẫn còn cứng nhưng bên trong thì đã thối hoắc từ lâu , chỉ cần một mũi kim chọc vào thì cái sự thối ấy sẽ tràn ngập không gian sống của dân Việt nam ! Đã lú lẫn lại cố tỏ ra nguy hiểm , ôi cái lũ " HĐLL trung ương " ! Hãy chống mắt lên mà nhìn những tấm gương các thây ma CS các nước Đông Âu kia mà răn dạy mình , kẻo hối không kịp !

  Trả lờiXóa
 12. Tôi kính trọng ông Nguyễn Đình Cống, chia sẻ nhiều điều ông viết ra. Nhưng ở đây xin đượi mạo muội có mấy lời:
  -Về ý 'năm 1995, Viện Mác-Lê nin và tư tưởng HCM, tiền thân của HĐLLTW' trong bài viết của ông liệu có nhầm. Nếu ông nhầm thì tôi có thể hiểu được vì năm nay 2016 mà HĐLLTW kỷ niệm 20 năm thành lập để nhận cái nọ cái kia. Đúng ra phải lấy mốc năm 1991 khi BBT khóa VII thành lập 'Hội đồng tư tưởng văn hóa và giáo dục' mới đúng(Quyết định số 03-QĐ-TW ngày 22 tháng 8 năm 1991, kèm theo là danh sách 21 thành viên). Liệu 21 vị thành viên này có chạnh lòng.
  -Ông dùng tổ từ 'tam quyền phân công' trong bài viết, theo tôi tổ từ đó nên sửa là 'tam quyền nhất thể' để so với thiên hạ 'tam quyền phân lập' dễ hình dung hơn sự khác biệt với thế giới văn minh.
  -Về việc ông liệt kê một loạt "thành tích" của HDLLTW, thiết nghĩ ông đã bỏ quên một thành tích là họ đấu kín với ông Trần Độ và những người cùng quan điểm với ông. Đợt đấu tranh này đã tập hợp 15 anh hùng 'núp' ẩn danh là các công nhân, nông dân đăng đàn trên các phương tiên thông tin đại chúng lớn. Và đáng nói là ở cấp hàn lâm, trong các ngày 6,7 tháng tư năm 1998, HĐLLTW tổ chức 'Thảo luận về bài của Trần Độ và một số người có quan điểm sai lầm'(Đúng tên có tính chất hành chính). Có đến 19 người có bài phê phán Trần Độ, toàn các võ sĩ một mầu áo đánh hội đồng mà đối phương không có quyền xuất hiện để chống đỡ.
  Về trận này có thể viết nhiều, đáng được nhắc đến trong lịch sử đấu tranh tư tưởng như các cuộc đã diễn ra năm 1939- duy vật và duy tâm; nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh. Khác là ở chỗ các võ sĩ đấu trận này lại có bộn tiền từ ngân sách dưới hình thức là các chương trình khoa học 'KX'. Thế nào cũng có lúc tổ chức đại hội thảo về cuộc đấu tranh này, phải dựng những võ sĩ cả áo đỏ, áo đen cho bàn dân thiên hạ xem. Đấu võ mà không có khán giả cổ vũ thì cũng nhạt nhẽo lắm.
  Được biết ông có các danh như giái sư, tiến sĩ mà ông không dùng kèm nên em cũng viết trống không có phần bất nhã. Xin được bác, bạn đọc thứ lỗi.

  Trả lờiXóa
 13. Tác giả thật vững vàng và mạnh mẽ về kiến thức lí luận...Cây đời sẽ tốt tươi dưới quang minh chính đại ! !

  Trả lờiXóa
 14. Hội đồng Lý luận trung ương thật ra là cái chuồng vẹt, chuyên ăn theo nói leo thôi

  Trả lờiXóa
 15. Ui cha, mấy ông hội đồng ni thì xôi thịt lắm anh Cống ơi. Rặt những thứ mũ ni che tai thôi. Vẽ ra đề tài để tiêu tiền ngân sách. hàng chục năm rồi mà chưa rặn ra được cái lí thuyết "kinh tế thị trường định hướng XHCN", chưa ói ra được lí thuyết "nhà nước pháp quyền XHCN". Nội 2 cái đuôi XHCN ni cũng đã mâu thuẫn nhau rôi. Kinh tế thì "định hướng XHCN", còn nhà nước thì "pháp quyền XHCN". ngược lại cả cái lí thuyết của ông Mark là vật chất quyết định ý thức. 2 khái niệm kinh tế và nhà nước nó chỏi nhau, khác nào thằng con đẻ ra thằng cha! Đến cuối thể kỷ ni cũng chưa thấy cái các ông đang mò đâu. Không phải dân đoán mò, mà chính TBT Ng Phú Trọng nói đấy!

  Trả lờiXóa
 16. Hội Đồng Lý Luận trung ương ăn hại chỉ mang chủ trương ngụy biện bao che cho hành động độc tài đảng trị .

  Vừa muốn độc tài đảng trị , vừa muốn độc quyền quản lý kinh tế , độc quyền quản lý tài nguyên đất nước , độc quyền xử dụng lực lượng bảo vệ an ninh , khi Đảng không đủ khả năng yếu kém về chuyên môn khoa học , tất cả đã mang lại thảm họa phá hoại đảng và đất nước . Tất cả trở thành rối loạn như một đống tơ vò giữa ba nhóm quyền lực tối cao gồm Bộ Chính trị , BCH Trung Ương Đảng và Nhà Nước .

  Sự chống lại Lãnh Đạo Đảng hôm nay từ nội bộ đảng được gọi là nguy hiểm không thể ngăn cản , càng nhiều đảng viên làm vật tế thần chỉ kích động sự chống đối đảng càng gia tăng . Những người cọng sản chống cọng sản vì chính nghĩa dân tộc không chấp nhận độc tài đảng trị ngụy biện với danh xưng vì tương lai dân tộc xuất phát qua HĐLL trung ương .

  Độc tài luôn luôn đi đôi với đàn áp . Một tập thể đảng viên chống lại đảng vì chính nghĩa dân tộc , vì đảng bất lực bất tài chứ không vì phản đảng hay phản động . Trước viễn cảnh này ông Trọng vẫn không nhận ra được , vẫn tiếp tục tự cao , vẫn hành động giáo điều , khác chi ông dấn thân vào con đường của những kẻ tội đồ khác máu với nước với dân .

  Trả lờiXóa
 17. Không biết ở các nước Mỹ,Anh,Pháp...có tồn tại cái gọi là "hội đồng lý l... trung ương" như đất nước thiên đường xhcn này không nhỉ?
  Nếu không có thì dân các nước đó quả là bất hạnh vì sẽ không hiểu thế nào là "kiên định,sáng tạo,biện chứng..."

  Trả lờiXóa
 18. Thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống"kiên định,sáng tạo,biện chứng..." của HĐLL xét trong thực tiễn cũng đúng đấy.Xây dựng CNXH cứ sau một thời gian thì quay vòng lặp lại nhưng ở mức cao hơn,hiện tại tư bản gọi là tư bản đỏ,địa chủ đỏ,quan chưc tham nhũng tinh vi trắng trơn hơn,mua chưc chạy quyền cũng công khai phổ biến hơn.Bây giờ không gọi giặc nội xâm mà nhờ lí luận thiên tài nên đổi thành TA ĐÁNH TA nên rất khó đánh mà phai kiên đinh để đánh cho đươc lâu dài.

  Trả lờiXóa
 19. Chính xác là đốt tiền dân và tự mơn trớn lẫn nhau.
  Đâu? Thành tích của cái gọi là HĐLLTƯ là cái gì.
  Cuộc sống thì vẫn lầm lũi trôi đi như vậy, phần lớn biển đảo vẫn nằm trong vòng kiểm tỏa của TQ, nông dân công dân vẫn khổ cực như xưa. Người Việt vẫn khăn gói đi bán sức lao động rẻ mạt cho thiên hạ và xuất khẩu lao động tại chỗ trong các doanh nghiệp FDI.
  Thế giới đang làm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhưng VN "thông minh sang tạo" có đảng "sáng suốt tài tình" lãnh đạo vưỡn chưa làm được con ốc vít ĐTDĐ.
  Công chức ngày càng giàu có, nợ công tăng nhanh, bán tài nguyên khoáng sản rẻ mạt, tận diệt cây rừng, tận diet bất cứ một con gì biết ngọ nguậy đến nỗi người Nam Phi phải sang tận nơi năn nỉ : các bạn có đến chơi thì đến chứ đừng bắn tê giác của chúng tôi nhé!
  Lý Luận cái gì?
  - Ưu tiên công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ một cách hợp lý?
  - Tiền lương giá? Không, giá lương tiền? Không, lương giá tiền? Không, lương tiền giá? (Tiên sư cái lũ tốn cơm)
  - Khoán 10 là thành tựu to lớn của đảng? (Tranh công của ông Ngọc)
  - Đảng ngày càng thối nát, các đc LLTW ngồi trong phòng lạnh đưa ra các biện pháp nâng cao PHÊ TỰ PHÊ, PHÊ PHÊ TỰ, TỰ PHÊ PHÊ...?
  - Đi tắt đón đầu? (Thôi quay lại đi theo con đường mà loài người đã đi qua thì dẫu có cách xa cả trăm năm vẫn có cơ hội nhìn thấy đèn chiếu hậu của nhân loại bằng không thì xuống hố cả nút)
  ...
  HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP CHO HĐLLTƯ LÀ HOÀN TOÀN THỎA ĐÁNG ("thỏa đáng" là chữ dùng của đảng và nhà nước khi trao danh hiệu "Anh hùng lao động" cho PVC dưới sự lãnh đạo của đc Trịnh Xuan Thanh vì đã có thành tích làm thất thoát 3300 tỷ đồng)
  Không có chúng bay thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều.

  Trả lờiXóa
 20. Một phường ăn tục nói phét.
  Một phường giá áo túi cơm.
  Một bọn người riêng có của CHXHCN VN.
  Thương thay cho công nhân nông dân nước Việt.

  Trả lờiXóa
 21. Nhà lão tổng bí lú
  Nuôi đàn vẹt khác thường
  Nói leo điều lẩm cẩm
  Sướng ngực đầy huân chương

  Trả lờiXóa
 22. Tôi không ghét ai trong họ, bởi sống thì phải kiếm cơm thôi. Nhưng thú thật là tôi rất phục họ chịu nhục đến mức chịu phid tá một thằng kus kaanx trên đầu mình. Nói thật các bác bỏ quá cho, nếu là tôi thì thà ra bơm xe ngoài đường độ nhật còn hơn làm chó lú

  Trả lờiXóa
 23. Khà khà: Bây giờ Bác Cống lại thách đố hội đồng lừa đảo trung ương đảng csVN tranh luận phải trái đúng sai với Bác!
  Đây không phải lần đầu tiên có người thách đố chuyện này đâu bác ạ.
  Nếu em nhớ không lầm thì cách đây 3,4 năm,Nhiều vị như giáo sư Hoàng xuân Phú, giáo sư Hoàng Tụy, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, tiến sỹ Nguyễn Văn Khải....cả cố t/s Đỗ Quang Thọ cũng từng nhiều lần thách đố tranh luận lý luận trực tiếp với không những ban TGTW, bộ chính trị mà tranh luận ngay với tổng bí thư Trọng, chủ tịch cuốc hội sinh Hùng...Họ đã nhiều lần gửi thư xin được gặp chất vấn tranh luận trực tiếp với những người cầm đầu đảng csVN với điều kiện phải truyền hình trực tiếp và công khai để toàn dân biết nội dung cuộc chất vấn và tranh luận .
  Nhưng đảng "ta" hổng rám đâu! - vì "em" còn muốn độc tài, "em" còn lừa dài dài, để "em" còn vơ vét hoài hoài.
  (CCB, thân nhân L/s chống Tàu, đảng viên 35 năm đã tự bỏ đảng 2004)

  Trả lờiXóa
 24. Ní với chả nuận ! Thằng cha Trọng từng nàm trưởng ban ní nuận Tw soạn thảo nghi quyết đại hội XI cho Lông Đức Mạnh , đã nú mẹ ló rồi, bây giờ một nũ đàn em ló nại soạn thảo ní nuận thì còn nú hơn ló nà cái chắc.Ông Cống ông Rãnh thật phí thời gian đi thách đố với bọn nú ấy. Chúng sào đi sáo nại cái món "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thiu thối đéo ngửi được , chứ có cặc gì đâu mà thách với đố?

  Trả lờiXóa
 25. Một sự miệt thị đê tiện hèn hạ của tuyên giáo Đảng đối với MC Phan Anh
  Cái ban tuyên giáo và Đảng CSVN luôn sợ hãi là một cá nhân hay tổ chức có sức lay động quần chúng lớn hơn chính quyền, bởi đó là mầm họa cạnh tranh quyền lực với họ. Dù MC Phan Anh có thể không quan tâm đến chính trị và không nghĩ đến chuyện đối đầu với Đảng, ban tuyên giáo vẫn không thể bỏ qua anh. Giết lầm còn hơn bỏ sót, phương châm của họ từ xưa đến nay vẫn vậy.
  Trên trang mạng giả trá "Việt Nam Thời Báo",(bắt chước, nhái tên gọi trang Việt Nam Thời Báo của Hội Nhà báo độc lập), mới đăng bài viết có tên “Phan Anh, người hùng hay tội đồ?” của tác giả đề là Kính Chiếu Yêu (KCY) còn xưng là đã viết vụ này trước đó. Sau khi trích dẫn một số ý kiến khen chê của độc giả, tg bài viết cho rằng Phan Anh (PA) vi phạm một số điều...
  Thật khốn nạn! Một sự vu khống tráo trở, nịnh hót đê tiện của một kẻ bồi bút không còn một chút lương tri.
  Khi lũ lụt xảy ra ở các tỉnh miền trung, chỉ sau 2 ngày PA tình nguyện cứu trợ 500 triệu đồng và kêu gọi sự giúp đỡ của bà con, anh đã nhận được 10 tỷ đồng của bà con đóng góp. Rồi trực tiếp tức tốc đến Quảng Bình phân phát cứu giúp đồng bào trong cơn lũ . Sau đó vài ngày anh lại tiếp tục nhận được 10 tỷ đồng nữa... Quá tuyệt vời! Tôi nghĩ chưa ai làm được việc này. Vì sao vậy? Người ta tin anh. Trước hết vì anh không phải đại diện đảng , chính quyền hay tổ chức nào đó trong hệ thống đảng lãnh đạo. Tin anh vì trước đó anh đã bị đấu tố điêu ngoa, vì nêu ra nguyên nhân cá chết, vì làm việc thiện , đã bị đồng nghiệp Tạ Bích Loan xách mé “động cơ làm việc thiện là gì”!

  Hãy nhìn lại đi KCY. Ông bà hãy mở trang mạng chính thống của Mặt trận tổ quốc ra mà xem. Ông Chủ tịch MTTQ phát động kêu gọi cứu trợ. Thủ tướng kêu gọi đóng góp một ngày lương. Kết quả là “Bộ Tài chính ủng hộ 1,3 tỷ đồng, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ ủng hộ 100 triệu đồng, Thông Tấn xã Việt Nam ủng hộ 310 triệu đồng và Công ty Cổ phần HASKY 100 triệu đồng”
  Thế mà “Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian qua đã và đang thể hiện tình cảm tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để chia sẻ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ đồng bào miền Trung”. Các mặt trận đoàn thể của các ông nặng hình thức, làm chiếu lệ ... Vì vậy không mấy ai tham gia đồng tình.....
  (Còn nữa) .
  (Hóng hớt quán trà đá Hà nội)

  Trả lờiXóa
 26. Một sự miệt thị đê tiện hèn hạ của tuyên giáo Đảng đối với MC Phan Anh (tiếp theo)
  Từ ngày 17/10 đến nay, tổng số tiền đăng ký ủng hộ và tiếp nhận tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 4.025.700.000 đồng. Nghĩa là chưa bằng phân nửa của PA phát động 2 ngày . Ở chỗ khác 3 tỉnh thành Đà Nẵng , Bình Dương, Tiền Giang hơn nửa tháng vận động chỉ được 3 tỷ đồng. Xấu hổ với thiên hạ không ?!...
  Phan Anh là người hùng hay tội đồ? Tác giả cố gắng đặt ra những thứ vớ vẩn để tìm tội. Cho rằng: “cứu trợ là mục đích còn quyên góp và phân phối là phương pháp”. Phương pháp gì? Ở đây KCY muốn nói phương pháp phân phát kiểu nhà nước đã từng phân phát. Dân chúng ai cũng quá biết và quá sợ kiểu phân phát nhà nước. Đó là kiểu phân phát gia đình thân nhân chủ tịch xã thì nhiều hơn; không thuộc diện phân cũng được phát. Là kiểu bắt ký tên nhận 15 kg gạo, nhưng chỉ nhận 8 ký, mà là gạo mốc; hay như bắt ký tên nhận 4 triệu đồng trợ cấp thất mùa, chỉ phát 2 triệu .. .Có phải PA không phân phát kiểu đó?
  KCY cho rằng MC Phan Anh có thể sai ở cách thức quyên góp và cách phân phối vì bị chi phối bởi nhiều động cơ. Động cơ gì ?...
  Mặt trận, chính quyền, đoàn thể đã không làm được, xấu hổ quá phải không, nên đem Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008, để quy chụp Phan Anh. Thật ra cái NĐ này là để cản trở, khống chế những cá nhân muốn làm từ thiện. Nên tác giả răn đe quy chụp cho rằng PA đã vi phạm Điều 4, Điều 5, Điều 6, khoản 1 và khoản 3 điều 9 và điều 16 về mở tài khoản để tiếp nhận nhận tiền, hàng cứu trợ...
  Thật nực cười, không có gì trơ trẽn bằng. Cả hệ thống đảng nhà nước kêu gọi, buộc cán bộ nhân viên trích một ngày lương... thua một thằng dân quèn nói lên một tiếng.
  Mang bút hiệu là Kính chiếu yêu, mà yêu quái dày đặc trong cơ quan nhà nước không thấy. Một người hùng đáng trân trọng như MC Phan Anh mà dân chúng cả nước hâm mộ lại đả kích , quy chụp để bao biện cho những kẻ vô tích sự “ăn không ngồi rồi” nhân danh đảng, nhà nước.
  Qua 2 bài viết đả phá PA của KCY, người ta ai cũng biết KCY là ai

  THẾ HIỂN

  Trả lờiXóa
 27. Bác viết như rót lời vào lòng người. Mới hay mang danh trí thức thì dễ mà sống cho đúng trí thức mới khó. Bài viết ra để nịnh và kiếm tiền thì dễ, viết để nói lên sự thực và thức tỉnh nhân tâm là khó. Vô cùng cảm ơn bác!

  Trả lờiXóa
 28. Chẳng lẽ cả cái HDLLTU mấy chục người, ăn tiền của dân mà lại không dám nhận lời thách đố của một Ô.Cống sao? Nếu không dám thì bỉ mặt. . .quá!

  Trả lờiXóa
 29. Anh Trọng nên chỉ đạo các giáo sư, tiến sĩ của HĐLLTƯ nghiên cứu thực tiễn cách mạng hiện nay. Nhiều phương pháp cách mạng đang được thực hiện để bảo vệ đảng, chế độ và ...nhân dân thuộc diện đại gia nhưng chưa được HĐLLTƯ nghiên cứu, nâng lên thành lí luận, thành giáo trình trong các học viện chính trị và trường đại học của ta. các đ/c làm thực tiễn có rất nhiều sáng tạo, khi cần ngăn cản một đối tượng, một phần tử "thù địch" thì đã được các đồng chí kết hợp công tư nhuần nhuyễn, mà hiện nay ta gọi là "xã hội hóa" các dịch vụ công. Thực ra phương pháp này đã được các đ/c vận dụng từ lâu lấm rồi. Cụ thể là cố nhạc sĩ Văn Cao, sinh thời Cụ đã được các đ/c chăm sóc chu đáo, thậm chí giả danh côn đồ oánh Cụ đến bầm mặt, phải giả danh vì lúc đó anh em xã hội ...đen chưa đông đúc như hiện nay. Nhưng nghẹt một nỗi là võ thuật của 2 đồng chi kém hơn ông cháu đi cùng cụ Văn, biết gặp người có nghề, các đồng chí sợ bị đòn nên vội vàng rút cái thẻ màu đỏ như màu cờ trong bài "tiến quân ca" của cụ Văn ra để tự vệ. Nghien cứu đề tài này đi các GS, TS để làm phong phú thêm kho tàng lí luận của ta!

  Trả lờiXóa
 30. Nhà cầm quyền csVn tăng cường tìm cách thủ tiêu người đấu tranh ôn hòa:
  https://www.youtube.com/watch?v=LKTCyle1TMM

  Trả lờiXóa
 31. Uổng công đối lý được chi
  Ao bèo ném đá mong gì đổi thay
  Ai ơi nhớ lấy câu này
  Loạn tối nghịch tặc, loạn ngày tham quan.
  Tự diễn biến : ngoại xâm làm bạn
  Tự chuyển hóa : giặc lại là ta
  Lý sự hời hợt qua loa
  Kiên trì bảo thủ chặn đà tiến lên.
  Lại tự sướng huân chương công tích
  Che dấu phần mọt nước hại dân
  Lý luận mòn cũ lần khân
  Kỷ cương rối loạn muôn phần tệ hơn.
  Nhẹ độc lập, nặng ý thức hệ
  Dựa quan thầy nô lệ ngoại bang
  Biển Đông giặc cướp hung tàn
  “Không có gì mới”, chẳng màng ngư dân.
  Làm lý luận mà quên dân nước
  Chỉ nhăm nhe quyền lợi bản thân
  Thời gian thế sự xoay vần
  Chỉ vài tháng nữa Bính Thân hết rồi.

  Trả lờiXóa