Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

BÀN VỀ NGHỊ QUYẾT XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

* Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Mấy chục năm qua, nhằm cứu vãn sự sụp đổ, đảng CSVN ra hết nghị quyết này đến nghị quyết khác về xây dựng và chỉnh đốn, cái sau toàn diện hơn, triệt để hơn cái trước. Thế mà tình hình ngày càng xấu đi. Vì sao vậy? Vì rằng phần lớn nội dung cốt lõi của nghị quyết không phù hợp.
1- Về đánh giá tình hình
Cơ bản là dân mất lòng tin, càng ngày càng mất nhiều hơn. Phân tích tình hình tập trung vào 2 nhóm vấn đề là sự tự diễn biến, tự chuyển hóa và sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ đảng viên. (Việc ghép 2 vấn đề này vào trong cùng một bị tôi đã phân tich trong bài Sự trộn lẫn khái niệm”). Cách nhìn tình hình như vừa nêu là của người vừa bị chột, vừa cận thị không kính, hoặc có cả hai mắt nhưng cố tình nhắm bớt lại. Họ chỉ thấy một góc nhỏ của hiện thực.
Sự mất lòng tin của dân còn do nhiều yếu tố quan trọng khác. Đó là càng ngày người dân càng thấy rõ nhiều việc làm và lời nói của Đảng không thống nhất, là XHCN với tự do, dân chủ, hạnh phúc chỉ là cái bánh vẽ to tướng, là chính quyền của dân, do dân, vì dân chỉ là khẩu hiệu trống rỗng. Đó là sự đề cao quá đáng, bắt nhân dân phải chấp nhận quyền lực vô biên và công ơn trời biển của Đảng, đặt Đảng trên luật pháp, là những chủ trương sai lầm trong phát triển kinh tế và quản lý xã hội, gây ra nhiều tai họa khôn lường, là việc dùng lực lượng đông đảo công an để theo dõi và đàn áp những người bất đồng chính kiến và dân thường không may rơi vào tay họ, là nạn dân oan khắp nơi, là việc xét xử bất công của tòa án, là sự phớt lờ dư luận đến mức coi thường, coi khinh ý chí của dân, là sự dối trá tràn lan v.v…
Ngay như nạn tham nhũng, chỉ mới thấy rõ một số vụ lớn hàng trăm, hàng ngàn tỷ mà chưa thấy hết tình trạng “ bóp nặn người dân” khi họ có việc phải đến cửa công. Hành động bóp nặn này xẩy ra muôn hình ngàn vẻ, phổ biến rộng khắp, từ cô hộ lý trong bệnh viện, chú cảnh sát đứng đường, thầy cô giáo dạy thêm cho đến cán bộ mọi ngành mọi cấp.
Đảng to tiếng kêu gọi nhìn thẳng vào sự thật, nhưng Đảng chỉ thích nghe một phần của sự thật mà Đảng muốn chứ không phải toàn bộ sự thật vốn có. Khi những người phản biện chỉ ra sự thật vốn có thì Đảng phản ứng như đỉa phải vôi, vội vàng tìm đủ mọi cách bịt miệng họ, thế thì làm sao mà biết được đúng tình hình.
2- Về nguyên nhân
Trước đây, mỗi khi nói đến sai lầm, tiêu cực người ta đều đổ lỗi cho tàn dư của đế quốc, phong kiến. Có ý kiến gì bất đồng với Đảng người ta đổ cho thế lực phản động, thù địch từ bên ngoài. Bây giờ có khá hơn, nhận định rằng nguyên nhân gồm cả khách quan và chủ quan, trong đó chủ quan là chủ yếu. Về phía chủ quan thì: “bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm …” Ngoài ra còn kể thêm những vấn đề về cơ chế chính sách, quản lý lỏng lẻo, đánh giá, sử dụng, kiểm tra, giám sát, vai trò của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc.
Nguyên nhân như vậy chỉ đúng một phần nhỏ và đó chưa phải là nguyên nhân gốc. Sự thoái hóa của ĐCS, của sự mất lòng tin của dân có nguyên nhân gốc  nằm ở bản chất của Chủ nghĩa Mác Lê (CNML) với luận thuyết đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, công hữu tư liệu sản xuất     (đặc biệt là đất đai). Chính sự độc tài toàn trị của Đảng là bà đỡ cho nhiều tai họa của dân tộc, chính công hữu đất đai là nguồn cội nhiều tham nhũng và oan sai. Chung là như thế, xét riêng về sự tự diễn biến và sự suy thoái đạo đức thì nguyên nhân gốc có chỗ khác nhau.
Với tự diễn biến, nguyên nhân gốc là người ta đã thấy rõ quá trình theo CNML là bị nhầm, rằng lý tưởng vì tự do và hạnh phúc của nhân dân đã bị phản bội, rằng để xây dựng một xã hội dân chủ và công bằng thì phải từ bỏ CNML. Với sự  suy thoái về đạo đức, nguyên nhân gốc là sự độc tài toàn trị cùng với tha hóa quyền lực  là môi trường rất tốt cho những tệ hại xấu xa nhất, những thú tính của con người phát sinh, phát triển một cách không bị kìm chế. Những điều này Milovan Djilas đã phân tích rất rõ, rất kỹ trong tác phẩm Giai cấp mới (mà chắc các nhà lý luận của ĐCS VN chưa xem đến).
3- Về giải pháp
Nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ. 1-Giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. 2- Cơ chế, chính sách. 3- Kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. 4- Phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Ngoài ra còn nêu những giải pháp cụ thể như là: nêu gương những người tốt, việc tốt; phê phán những việc làm sai trái, chống chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực. kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, sự gương mẫu của cấp trên, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc v.v…
Mới nghe qua thì thấy đúng và hay, nhưng xem kỹ, nghĩ sâu mới thấy toàn bộ là rỗng tuếch. Nó giống như một điệu kèn lạc lỏng từ mấy chục năm trước vọng về, chỉ nhắc lại những điều nhàm chán. Đã có một số bài viết về vấn đề này, đáng chú ý là bài của An Tôn đăng trên trang Ba Sàm ngày 14 tháng 10, bình luận lời phát biểu của ông Nguyễn Quang A, rằng 4 nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng là vô nghĩa.
Không dám làm mất thì giờ độc giả bằng cách phân tích toàn bộ các giải pháp, chỉ xin đề cập đến một vài điều làm thí dụ.
Về giáo dục chính trị và tư tưởng. Dùng ai và cái gì để giáo dục. Dùng mấy vị của Ban Tuyên giáo với đầu óc xơ cứng và ngôn từ sáo vẹt để tổ chức các lớp học nghị quyết mà nghe xong ra về, đa số người tham dự chẳng còn nhớ gì nội dung. Giáo dục cái gì, lại là những giáo điều cũ rích của CNML. Việc giáo dục chính trị và tư tưởng theo kiểu ấy đã được thực hiện mấy chục năm liên tiếp và những người tự diễn biến cùng những kẻ suy thoái đều là sản phẩm của nó.
Về tự phê bình và phê bình. Đảng cho rằng đó là vũ khí sắc bén. Thế nhưng vũ khí đó đã vừa cùn, vừa han gỉ từ lâu, nó làm gì còn tác dụng thực tế.
Về sự gương mẫu của cấp trên. Thỉnh thoảng nơi này nơi nọ, lúc này lúc kia có xuất hiện một vài cán bộ nêu được gương tốt, còn đa số chỉ nêu gương xấu về tham nhũng, lộng quyền, bất lực. Yêu cầu các cán bộ làm gương mẫu là một điều quá sức của họ.
4- Vài nhận xét và đề xuất
Chắc rằng Đảng đã tốn nhiều công sức để soạn thảo ra nghị quyết, tiếc rằng những người soạn ra nó, thông qua nó có trình độ, có cách nhìn còn quá hạn chế nên giá trị của nó rất thấp. Trừ trường hợp đưa ra nghị quyết chỉ làm cái cớ để thực hiện một thủ đoạn giấu kín nào đó, còn nếu muốn để xây dựng, chỉnh đốn đảng thì nó chưa đạt yêu cầu.
Đảng CSVN, nếu vẫn kiên trì con đường hiện tại, không sớm thì muộn, sẽ dẫn tới tan rã, sụp đổ. Muốn cứu vớt phải có những thay đổi cơ bản về nhận thức và tổ chức. Việc thay đổi có nhiều, nhưng tựu chung có 2 vấn đề lớn: 1-Chuyển một đảng làm cách mạng thành một đảng chính trị. 2-Chọn con đường nào, vẫn theo CNML xây dựng XHCN hay theo con đường Xã hội dân chủ. (Hoặc sáng tạo ra con đường VN- Về con đường VN, đã có người đề xuất và nghiên cứu). Từ 2 vấn đề lớn này suy ra nhiều việc cụ thể khác.
Về 2 đối tượng tự diễn biến và suy thoái phải có cách đối xử khác nhau. Nhóm tự diễn biến gồm những người có trí tuệ, có nhân cách, có suy nghĩ độc lập, dũng cảm, yêu nước thương dân, họ chỉ bất đồng quan điểm. Đối với họ, trước hết Đảng cần tôn trọng, nên tổ chức đối thoại để tham khảo ý kiến chứ không phải bắt bớ giam cầm. Những cách khủng bố thể xác và tính thần chỉ có thể ngăn cản được một số rất ít người hèn yếu. Làm sao có thể khủng bố và giam cầm được tư tưởng. Cách đối thoại là rất hay, tại sao Đảng lại sợ đối thoại.
Đối với bọn suy thoái về đạo đức và lối sống. Trước hết phải trừng trị thật nặng một số tên để làm gương, sau đó và có tính quyết định là xóa bỏ điều kiện dung dưỡng chúng. Đó là sự độc tài toàn trị, là đặc quyền đặc lợi. Khi bỏ điều 4 của Hiến pháp, thiết lập thể chế tam quyền phân lập, xóa bỏ nền độc tài đảng trị thì bọn chúng nó mất nguồn sữa nuôi dưỡng, mất chỗ ẩn nấp, lúc đó chỉ cần một vài nổ lực vừa phải cũng đủ thanh toán phần lớn chúng nó.
Vài lời phản biện thô thiển, mong đến được mắt những người cần nghe, cần biết.
*       *       *
PHẢI CHĂNG ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG BỊ NHẦM?
Ngày 19 tháng 10 trang Ba Sàm đăng bài của Võ Văn Thành nhan đề: Ông Nguyễn Đình Hương: Tự diễn biến là vô cảm trước bức xúc của dân. Ông Hương, nguyên Phó trưởng ban tổ chức TƯ đảng, đã trả lời phỏng vấn VnExpress về vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Hội nghị TƯ 4. Đọc xong bài phỏng vấn tôi có cảm giác hình như ông Hương đã bị nhầm khái niệm, hoặc nếu không nhầm thì đã cố tình đánh tráo khái niệm. Đó là khái niệm “Tự diễn biến”.
Văn kiện Đảng chỉ ra rằng, có 2 nhóm người làm suy thoái Đảng, đó là: 1- Những người tự diễn biến, tự chuyển hóa. Họ phủ nhận Chủ nghĩa Mác Lê, phản đối con đường XHCN, họ hoạt động nhằm diễn biến hòa bình để đổi mới thể chế chính trị, đem lại tự do hạnh phúc thật sự cho nhân dân. 2- Những người suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, mua quan bán tước, vụ lợi, ham quyền lực v.v…, họ hoạt động vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, vô cảm trước tai họa của dân.
Hai loại người này khác nhau về bản chất, tính cách, mục đích. Trong bài Sự trộn lẫn khái niệm của đảng CS” và bài “Bàn về nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn đảngtôi đã phân tích rõ sự khác nhau như nước với lửa của hai nhóm người và phương pháp cần thiết đối xử với mỗi nhóm.
Thế mà một người như ông Hương, từng là Phó trưởng ban tổ chức TƯ đảng, vì vô tình hay cố ý đã đồng nhất hai nhóm người này, nhét chung họ vào trong một bị và dán nhãn “tự diễn biến”. Về câu hỏi: Theo ông, như thế nào là “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”? Ông trả lời:   “… Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, một trong những biểu hiện của nó là phai nhạt lý tưởng cách mạng. Vài ngày tới, khi Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì chúng ta sẽ có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn. Với tư cách cá nhân, tôi cho rằng “tự diễn biến” ở đây trước hết là đi ngược lý tưởng phục vụ nhân dân, đi ngược lý tưởng làm cho đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” – đó là những ai vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.
Thế mới biết ý đồ của tuyên giáo trộn lẫn khái niệm, nhốt chung thiên thần và ác quỷ vào một nơi, đã có thành công. Nếu đây không phải do vô minh mà là một mưu đồ, thì quả là mưu đồ nham hiểm, làm cho những người nhẹ dạ cả tin hiểu nhầm những người đang tự diễn biến để đấu tranh cho dân chủ.
Chính họ, những người đấu tranh cho dân chủ, khi phản biện chống lại những sai lầm của Đảng trong việc độc tài toàn trị, trong việc phát triển kinh tế vô tội vạ dẫn đến hủy hoại môi trường, trong việc lệ thuộc quá nhiều váo Trung cộng, trong việc chính quyền đàn áp nhân dân v.v… đã thể hiện trí tuệ, lòng dũng cảm, lòng yêu nước, đức hy sinh.
Nói rằng họ vô cảm trước bức xúc của dân là thiếu suy nghĩ. Vô cảm trước bức xúc của dân là bọn người quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý nhờ vào tham nhũng mà có. Xin đừng lẫn lộn.
Nguyễn Đình Cống/BS
------------

23 nhận xét:

 1. Dân lương thiệnlúc 09:31 20 tháng 10, 2016

  Đảng đã được chỉnh đốn, sau khi đ/c TBT xông vào Đảng ủy công an trung ương.
  Kể từ nay, chỗ nào cũng có công an, trừ một chỗ : Quần chúng nhân dân: KIÊN CƯỜNG VỮNG CHẮC VÀ CĂM THÙ ĐẢNG ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG.

  Trả lờiXóa
 2. Ông NĐ Hương cũng giống ông NV An CTQH : nó dí cho con trai làm chức phó VPCP gì đấy là từ đó im bặt. CS giỏi trò này lắm !

  Trả lờiXóa
 3. => Tội quá đi,hạ màng đi ! CỐ ĐẤM ĂN XÔI XÔI LẠI HẨM ! (một lũ khốn nạn !)

  Trả lờiXóa
 4. Là một người theo đảng đã lâu, tôi rất trăn trở với lỗi liềm chăn chở của đc Chọng về các đại vi mô về xây dựng đảng.
  Tôi mạo muội, để tránh tình trạng đảng càng chỉnh càng đốn ta nên tổ chức mỗi ngày khoảng 8 đến 10 hội nghị trung ương đặng ra khoảng 8 đến 10 nghị quyết để chống tự diễn biến, tự tan rã.
  ĐcsVN muôn năm.

  Trả lờiXóa
 5. Rất hay và rõ khi đọc bài viết của bác Cống phân tách tinh thần của N/Q 4 khóa 12 BCH ĐCSVN . Chỉ rõ trong Đảng hiện nay có 2 loại : một là tự diễn biến, chuyển hóa phủ nhận CN Max -Lenin ,đổi mới thể chế chính trị, đem lại tự do hạnh phúc thật sự cho nhân dân. 2là những người suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, mua quan bán tước, vụ lợi, ham quyền lực v.v…gây tai họa cho Đất nước và nhân dân. Như vậy " ta" là ai? Ta là những người giác ngộ tỉnh táo nhận ra sự sai lầm của CN Max về nhà nước XHCN và tìm cách chuyển hóa cải tạo , thay đổi nó . " địch" là ai ? Là kẻ mang danh cán bộ lãnh đạo của đảng để kết bè, kéo cánh đục khoét tài nguyên và nguồn lực tài ch8nhs của đất nước đút vào túi cá nhân. Thậm chí những kẻ này vì hám quyền lực và danh lợi nà rắp tâm làm nô thuộc cho Bắc Kinh.. Hơn 90 triệu người dân đều nhận rõ bộ mặt của những kẻ "địch", đạo mạo rao giảng đạo lý nhưng thâm tâm xấu xa, tham lam, vô cảm trước nỗi đau của đồng bào và Dân tộc. Rốt cuộc N/Q TW 4 vẫn chỉ là tuồng tích cũ soạn lại và diễn lại sự nhàm chán và vô bổ.

  Trả lờiXóa
 6. Chỉnh với chả đốn, chỉ có đập chết thì đất nước mới có tiến bộ phát triển được, còn lại "chỉnh đốn" hay xây dựng kiểu gì cũng chỉ là những khẩu hiệu để lừa dân mà câu giờ đánh nốt ván bạc canh cuối mà thôi.
  đừng lừa dân nữa, trọng lú ạ.
  "cs không thể sửa chữa được, mà phải bị đập bỏ"-Boris Ensin

  Trả lờiXóa
 7. ối giời ơi /.VÔ BỔ -VÔ BỔ ;ĐÚT BUỒI VÀO .GIẢI TÁN LÀ THƯỢNG SÁCH .Het.com......

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với một đảng cầm quyền mà lên cướp quyền bằng cách bắn giết bạo lực để không phải qua tranh cử trong bầu cử để dân chọn); và khi cướp được quyền cai trị rồi thì lỳ lợm ngồi lên đầu dân tộc bằng các thủ đoạn lưu manh xiềng xích và khủng bố người dân. Chẳng có gì cứu chữa được một cái đảng lưu manh ma cô lừa đảo và cướp giật như vậy cả; cũng chẳng có gì là "suy thoái" hay "tự diễn biến" cả, vì bản chất của đảng nó thế, kể cả tham nhũng (quyền lực, kinh tế...) thì cũng vẫn chỉ là thuộc tính của một đảng có bản chất lưu manh như đảng csVN mà thôi.
   Bác Nặc danh 13:05 nói thì hơi thô tục một tý nhưng mà đúng cái bụng người dân Việt hiện nay:
   "Mật ngọt thì chết ruồi
   Những nơi cay đắng là nơi thật thà"

   Xóa
  2. Lừa đảo -chứ "xây dựng" với "chỉnh đốn" gì- một lũ lưu manh lừa đảo thì chỉ bàn mưu tính kế để lừa dân và ăn cướp chứ xây cái mả bố nhà nó, chỉnh đốn cái thằng bố nhà no gì đâu.
   CCB QĐ2

   Xóa
 8. Những người phủ nhận Chủ nghĩa Mác Lê, phản đối con đường XHCN đảng CS sẽ đàn áp, bỏ tù và có thể thủ tiêu. Còn đảng-còn ta.
  Bọn quan vô đạo, tham nhũng, mua quan bán tước, vụ lợi, ham quyền lực đảng CS quyết liệt chỉ đạo chúng "tự phê", sau đó dốc sức phục vụ đảng thật tốt. Còn đảng-còn tham!

  Trả lờiXóa
 9. Một nước có khoảng 93 triệu dân mà cần đến 2,8 triệu cán bộ công nhân viên chức so với Hoa Kỳ, với 320 triệu dân, chỉ cần khoảng 1,8 triệu công chức mà thôi! Đây cũng là một tính ưu việt của CSVN!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đó là chưa kể đến những cánh tay nối dài của đảng: mặt trận tq, đoàn tncshcm, đội, hội nông dân, ,,,.....quá nhiều và dùng thuế của dân để nuôi , nhưng coi dân như cỏ rác, không dân nào nuôi nổi bộ máy này, khốn nạn đến thế là cùng

   Xóa
 10. chế độ này là của Đảng tự đặt của hơn 4 triệu tên ĐV âm mưu nào của Đảng cũng chỉ có lợi cho nhóm Đảng . Đảng này luôn sống ngoài hoặc trên hiến pháp pháp luật , luôn sài luật rừng với Nhân Dân coi Dân là nô lê . Xây với chống chó gì với cái Đảng này ... lừa đảo Dân nhất thế giới .

  Trả lờiXóa
 11. Những thứ cần "chỉnh đốn" rõ ràng là những thứ không đúng tiêu chuẩn xã hội của xã hội loài người - những thứ rất lộn xộn, phản động - cụ thể là đcsV!

  Trả lờiXóa
 12. Nói về NGHỊ QUYẾT xin nhăc lại câu chuyện cũ,chả là năm 1980 khi ông Go rơ bát xờ cô bay vào Vũ trụ lần thứ 2-lần này ông có đèo thêm anh Phạm Tuân.Với Go rơ bát xờ cô thì Vũ trụ không còn lã lẫm với thế giới của các vì tinh tú,nhưng với Phạm là lần đầu ra ngoài hành tinh nên anh ta nhìn ngược nhìn xuôi không muốn bỏ sót thứ gì cả,mắt tròn mắt dẹt làm cho cảnh sát ngoài hành tinh để ý và cuối cùng họ cũng giơ dùi cui,thổi còi ách con tàu lại và đưa về đồn.
  Khi làm việc với nhà chức trách,tất nhiên hai thày trò nhà Phạm phải trình hết mọi giấy tờ tùy thân,nhưng giấy chứng minh nhân dân,bằng tốt nghiệp học viện không quân... chẳng có giá trị gì với người ngoài hành tinh cả,rất may gặp đươc anh trưc vui tính nên chỉ phán rằng:
  Qúy vị từ trái đất bay lên,có điều gì hay ho lạ lẫm thì kể ngắn gọn,nếu quả tình đó là điêu kỳ lạ thì tôi sẽ tha cho mà về,băng không thì vào trại của chúng tôi sông thữ xem có dễ thở hơn ở xứ các ngươi không?
  Go rơ bát xờ cô trình bày trước,ông nói về các thuật toán cao cấp,về vật lí nguyên tử,về khoa học vũ trũ,về tên lửa đạn đạo....,nhưng khi nghe xong người ngoài hành tinh chỉ lắc đầu mà rằng; chuyện nhỏ,nhàm chán xưa lắ rồi.
  Phạm Tuân nghe thầy trình bày mà bị người ngoài hành tinh phủ định thì buồn bã,bất chợt anh ta thốt lên:
  Sắp đến kỳ họp cấp ủy xây dựng NGHỊ QUYẾT để đại hội chi bộ.
  NGhe hai từ NGHỊ QUYẾT thì người ngoài hành tinh trố mắt ra,hỏi lại; mày vừa nói cái gì,nhăc lại xem nào,Phạm Tuân thanh thưc trình bày lại:Sáp đến kỳ họp cấp ủy để xây dựng NGHỊ QUYÊT.người ngoài hành tinh ngăt lời Phạm luôn và nói: đúng là điều kỳ dị hơn cả kỳ lạ nữa,chỉ có cái xứ mọi rợ mới NGHĨ ra để QUYẾT làm gì mà không nghèo không lạc hậu.
  Còn Phạm Tuân thì nhớ đời vì chỉ có từ NGHỊ QUYÊT mà du hanh vũ trụ trở về trái đât an toàn(chuyện này chỉ có Pham Tuân có kể ra thì mói lưu truyên để hôm nay tôi nhắc lại)

  Trả lờiXóa
 13. Nhìn lại Nga ngày nay vẫn còn ĐCS tự tung tự tác , nên rút kinh nghiệm : không có xây với chống gì cả mà phải ngược lại cho nó xụp mẹ nó đi!(Mà nó cũng đang tự nát rồi)

  Trả lờiXóa
 14. Viết nhận xét tức là đóng góp những ý kiến đa chiều ,làm cho bài viết của tác giả thêm phong phú .Hiện nay,báo quốc doanh và báo "phi quốc doanh" đều có mục này sau mỗi bài viết.Các báo "phi quốc doanh "mạnh ở chỗ không cấm những ý kiến trái chiều,còn các báo quốc doanh đăng ý kiến trái chiều ,phản biện ...đều phải "suy nghĩ 7 lần",cân nhắc xem ý kiến đó có "vừa lòng bề trên "hay không .,nếu không đạt "yêu cầu "thì loại ngay từ vòng "gửi xe".Còn các báo "phi quốc doanh"mạnh dạn hơn<Thực ra ,các "bloger" vẫn có thể phát biểu ý kiến của mình ,không hạn chế trên các trang fb,Nhưng các trang này đôi lúc khá xô bồ,chửi bới tục tĩu ...làm người có ý kiến nghiêm túc rất ngại.Cho nên ,những người muốn tham gia phản biện xã hội thích tìm những trang nghiêm túc như:Ba Sàm,Bùi Văn Bồng,Bauxite Việt Nam,VNTB (Hộp Nhà Báo Yêu Nước VN)...
  Trước đây tôi rất thích gửi comment vào trang Bùi Văn Bồng,Nhưng nhiều tháng nay tôi nản vì:
  -Nhiều lần gửi comment,không đăng ,mặc dù comment rất xây dựng ,không quá khích ,tục tĩu.Đương nhiên đăng hay không là quyền của quăn trị trang ,người viết phải tuân thủ -không khác cầu thủ đá bóng phải chấp nhận thẻ phạt của trọng tài "cấm cãi".Nhưng chủ trang phạt "thẻ đỏ"vô lý quá nhiều,người có tâm huyết nào cũng nản!
  -Nhưng cũng tại phần comment của trang BVB,không ít lần bắt gặp những comment chửi bới tục tĩu ,thay vì dùng lý lẽ phân tích để phản biện
  Mong rằng trang BVB"mở cửa" như VNTB(Hội Nhà Báo Yêu Nước )làm cho trang BVB mang nhiều ý kiến đa chiều,làm cho "mặt trận"ngôn luận càng thêm phong phú,hữu ích đối với người đọc ,góp phần "nâng cao dân trí ,hưng dân khí",cổ động toàn dân xây dựng và bảo vệ đất nước ,tiến tới nền "DÂN CHỦ CỘNG HÒA"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn Khanh Nghuyen ơi, thế bạn mong blog của Đại tá đây sẽ là diễn đàn nghiêm túc kiểu của QHVNcs ư?
   Nhiều người thích Buivanbong1 hơn cả TEUBLOG vì comments rất bình dân, đại chúng.
   Nếu quá nghiêm chỉnh, chúng ta có nguy cơ lại phải đọc 1 báo Nhân Dân nữa chứ chẳng chơi đâu.
   Bị "chửi tục, quăng giày vào mặt", đã tạo nên các nguyên thủ Phương Tây sáng suốt, biết các lãnh đạo đấy bạn ạ.
   Hãy chấp nhận quần chúng, không phải cái Tôi của mình.

   Xóa
  2. Tôi hoàn toàn đồng ý vơi Bạn Nặc danh 06:42
   hãy lấy lời nhận xét của OBAMA về những người bất đồng chính kiến với ông ta để cho "Khánh Nguyên" hiểu:

   Xóa
 15. Ngoài 70 tuổi rồi.
  Nhưng bảo răng còn chắc
  Hưởng lương bên quân đội.
  Hưởng cả lương công an.
  Hưởng cả lương tổng bí.
  Cớ sao lại không hiểu.
  Tuổi trẻ cứ đứng đường.

  Trả lờiXóa
 16. Trong giai đoạn tiên khởi chưa nắm được trọn quyền lãnh đạo , lời kêu gọi xây dựng và chỉnh đốn đảng còn có giá trị vì tương lai chung . Nhưng hôm nay mạnh ai nấy bước , kẻ khôn lanh mưu mẹo lấn lướt kẻ thấp hèn , tình đồng chí biến thành đối nghịch , ghen tị .

  Chỉnh đốn xây dựng đảng để làm gì và dựa trên tiêu chuẩn nào ? Xem ra khó có câu trả lời hợp tình , hợp lý khi đặt trên nền tảng vì dân khi chế độ vẫn là Cộng sản giả hiệu , dân chủ giả danh , chủ nghĩa xã hội vô định .

  Con đường xây dựng đất nước như một chiếc áo mới được vá chùm đụp bởi những mành vải bất xứng loè loẹt chất liệu xấu và người thợ may tồi . Khả năng của Đảng chỉ có thể chừng đấy thôi , càng cố gắng chỉ càng làm hao tổn nguyên khí dân tộc .

  Trả lờiXóa
 17. QUAN CHỨC CS THAM NHŨNG ĐÃ ĐEM TIỀN RA NƯỚC NGOÀI NTN?
  CON TẦU NÁT sắp chìm chạy ra nước ngoài HẠ CÁNH AN TOÀN
  Các bác có lòng ở BẮC MỸ, ÚC CHÂU và ĐÔNG ÂU nên làm

  Ít nhất gần 200 công ty mới lập 10 năm trở lại đây nằm
  trong Mạng lưới rửa tiền của người Pháp gốc Việt ....và
  suốt hơn 10 NĂM QUA ăn khớp với GIAI ĐOẠN chuyển
  tiền ra nước ngoài của các QUAN THAM QUAN ĐỎ chỉ
  riêng ở PHÁP gần 200 công ty có khả năng RỬA TIỀN đến
  10.000.000.000 Euros trong số gần 100.000.000.000
  Dollars

  theo như Báo cáo của Tổ chức phòng chống rửa
  tiền Global Financial Integrity (GFI) của Mỹ, Trung
  Quốc dẫn đầu thế giới trong các luồng tiền bất chính với
  con số đáng kinh ngạc: 1.250 tỷ đô la rời khỏi Hoa Lục
  giữa năm 2003 và 2012 và số lượng tiền 250 tỷ đô la
  vốn thất thoát từ Bắc Kinh chỉ trong năm 2012.

  Trong cùng Báo cáo của Tổ chức phòng chống rửa tiền
  Global Financial Integrity (GFI) 92,9 tỷ đô là vốn thất
  thoát từ Hà Nội Việt Nam giữa năm 2004 và 2013,
  khoảng 9,29 tỷ đô la mỗi năm

  ĐỌC CHI TIẾT TẠI :

  http://hanoiparis.com/construc...

  Trả lờiXóa