Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

‘THẰNG’ CƠ CHẾ


* BÙI VĂN BỒNG
Cơ chế là “thằng” nào mà có tác dụng ghê gớm như vậy? Tội trạng, mức độ vi phạm pháp luật, vi phạm đường lối, chính sách của đảng, vi phạm kỷ cương, kỷ luật dù cho cỡ nào, bí quá, đổ tại 'thằng cơ chế', coi như xong, êm xuội! Không có một Tòa án nào có thể lôi “thằng” cơ chế ra hầu tòa. Cơ chế do con người đẻ ra, là hiện hữu, nhưng cũng rất trừu tượng, chung chung, nói cách gì cũng được, bẻ cong quẹo thế nào cũng ra. Không ít hiện trạng, vụ việc con người đẻ ra cơ chế, lại dùng ngay cơ chế để vụ lợi, chạy tội, bỏ qua pháp luật, …
Cơ chế là gì? Ta vẫn thường nghe các cụm từ "đi xin cho X một cơ chế?", "cơ chế xin cho", “cơ chế giải quyết chính sách”, “cơ chế cho nhân sự”, "cơ chế vận hành bộ máy', …
Từ "cơ chế" là chuyển ngữ của từ mécanisme của phương Tây. Từ điển Le Petit Larousse (1999) giảng nghĩa "mécanisme""cách thức hoạt động của một tập hợp các yếu tố phụ thuộc vào nhau". Còn Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học 1996) giảng nghĩa cơ chế là "cách thức theo đó một quá trình thực hiện". Cách giải thích của Từ điển Tiếng Việt như vậy rất chung chung, lấy khái niệm giải thích cho khái niệm, chưa thể gọi là chuẩn xác.
Không rõ từ “cơ chế” bắt đầu được dùng ở nước ta tự bao giờ, nhưng có thể khẳng định rằng nó được dùng trước tiên và từ lâu trong ngành y. Các thầy thuốc thường nói đến cơ chế gây bệnh và cơ chế tác dụng của thuốc.  Và khi người ta đã nhận biết được những cơ chế ấy, có nghĩa là đã giải thích được bệnh và phương pháp chữa bệnh có cơ sở khoa học. Nếu chưa nhận biết được thì việc chẩn đoán và điều trị vẫn chỉ là theo triệu chứng, theo kinh nghiệm mà thôi. Điều đáng lưu ý là cả cách dùng trong ngành y, cả định nghĩa trong từ điển, đều cho thấy “cơ chế” được dùng với hàm ý chỉ hiện tượng ở trạng thái động chứ không phải ở trạng thái tĩnh. Cho nên hiểu cơ chế chỉ là các qui định quản lý là hiểu theo trạng thái tĩnh, chưa thấu triệt hết tính chất động của hiện tượng.
Từ "cơ chế" được dùng rộng rãi trong lĩnh vực chính trị-kinh tế, quản lý xã hội từ khoảng cuối những năm 1970, khi chúng ta bắt đầu chú ý nghiên cứu về quản lý và cải tiến quản lý kinh tế, với nghĩa như là những qui định về quản lý. Cách hiểu đơn giản này dẫn tới cách hiểu tách rời cơ chế với con người như nêu trên.
Việc tiến hành công việc theo "Cơ chế xin-cho" có thể được hiểu trong xã hội hiện nay theo 1 cách như sau: Trong mọi ban ngành đều có các chỉ tiêu, nguồn vốn do Nhà nước giao hàng năm theo kế hoạch và cơ quan chủ quản có quyền quyết định đơn vị nào sẽ được thực hiện. Nhưng để giành được các chỉ tiêu, nguồn vốn đó thì đơn vị thực hiện cần phải đề đạt mong muốn của mình và có một số hoạt động sao cho đáp ứng được yêu cầu của Cơ quan Chủ quản. Trong quá trình thực hiện, cả hai bên đều phải nỗ lực vì các chỉ tiêu, nguồn vốn đều có thời hạn xác định và nếu không kịp thì sẽ không thực hiện được và nhất là nguồn vốn Nhà nước sẽ không kịp giải ngân được.
Có lẽ cái "cơ chế xin-cho" phải được hiểu theo một cách khác, vì nếu nó có giá trị tích cực như vậy, sao nhiều cơ quan, đơn vị yêu cầu phải xóa bỏ "cơ chế xin-cho"? 
Cơ chế xin-cho được mang nghĩa tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào trong quá trình con người thực hiện, những "hoạt động" và "yêu cầu" đặt ra như đã nói ở trên là tích cực hay tiêu cực.
Riêng trong lĩnh vực quản lý, có các loại cơ chế sau đây, xin liệt kê để khi ai đó viết bài cơ chế đỡ mất công tìm: cơ chế hiện đại; cơ chế lạc hậu; cơ chế cũ; cơ chế mới; cơ chế một cửa; cơ chế đúng; cơ chế sai; cơ chế vay trả; cơ chế xin cho; cơ chế thoáng; cơ chế mở; cơ chế cải cách, cơ chế phù hợp, cơ chế không phù hợp...
Bàn về cơ chế quản lý như là một hiện tượng đang chuyển động, không thể không nói tới những con người hoạt động trong đó như là những chi tiết không thể thiếu của bộ máy quản lý. Con người nằm trong cơ chế, tham gia vào sự vận hành của cơ chế, bị cơ chế điều khiển, chứ không nằm ngoài cơ chế và điều khiển cơ chế. Quan hệ giữa cơ chế với con người là quan hệ giữa cục bộ với toàn bộ. Cho nên nó không chỉ bao gồm những qui định về cách thức vận hành, mà còn bao gồm cả con người hoạt động theo những cách thức đã được định sẵn trong thiết kế cơ chế. Và chính những hành động của tất cả chi tiết con người như thế tạo nên cơ chế như là một bộ máy quản lý đang vận hành.
Cần nhấn mạnh rằng cơ chế phải và chỉ có thể vận hành theo những cách thức định sẵn, trong đó mỗi chi tiết phải đóng được vai trò của mình. Chỉ cần một chi tiết hư mòn hay kém chất lượng, sự vận hành của cơ chế sẽ lập tức trục trặc. Cho nên cơ chế tự nó có khả năng phát hiện và đòi hỏi loại trừ những chi tiết, ở đây là những con người không phù hợp với nó.
Theo tác giả Lê Văn Tứ (Tuổi trẻ): Cơ chế phân bổ quota hàng dệt may đã không đạt được tới mức như thế nên mới có vụ Mai Thanh Hải. Cho nên không thể qui vụ này chỉ là do có người xấu, mà phải thấy ngược lại, chính là do cơ chế có khiếm khuyết. Nếu cơ chế tốt thì dù có Mai Thanh Hải là chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu, y cũng không dám làm và không thể làm. Và nếu y cả gan làm thì cũng sẽ bị cơ chế phát hiện và thải loại, vụ việc không thể xảy ra. Còn nếu cứ theo cơ chế hiện hành thì dù không có Mai Thanh Hải đang bị tạm giam hiện nay, cũng sẽ có một hay những Mai Thanh Hải khác. Người ta bàn nhiều về tính không minh bạch, không công khai của cơ chế phân bổ quota hiện nay. Vì vậy kết quả phân bổ không phụ thuộc vào cơ chế, mà phụ thuộc vào người làm việc phân bổ. Phải chăng chính vì thế mà tiêu cực đã xảy ra, và còn có thể tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi khác.
Có người lý luận rằng trong quan hệ giữa cơ chế với con người, con người là yếu tố quyết định vì cơ chế do con người tạo ra. Ở đây có sự lẫn lộn giữa người tạo ra cơ chế và đứng ngoài cơ chế với người thực hiện nằm trong cơ chế như là một bộ phận của cơ chế. Cơ chế đúng là do con người tạo ra, nhưng người đó không phải là ông vụ phó Lê Văn Thắng hay ông chuyên viên Mai Thanh Hải, mà là những người thiết kế ra cơ chế và giám sát nó vận hành. Xét cho cùng trách nhiệm phải qui về đó.
Đến đây có thể gút lại câu chuyện như sau: Cơ chế phân bổ quota khiếm khuyết đã khuyến khích và tạo điều kiện khách quan cho Mai Thanh Hải và đồng bọn tiêu cực. Đó là lỗi về cơ chế. Tất nhiên nếu Mai Thanh Hải là người liêm chính thì tiêu cực có thể không xảy ra, song đó là trường hợp may mắn, mà quản lý thì không thể dựa vào may rủi được. Đến lượt mình, cơ chế không tốt là do người thiết kế cơ chế yếu kém hoặc cũng không tốt nốt. Đó mới là lỗi về con người. Câu chuyện đã đi tới cội nguồn của nó…
Một ví dụ khác: Trên thực tế, cam kết trong WTO về doanh nghiệp nhà nước ghi rõ: Chính phủ Việt Nam không tác động trực tiếp hay gián tiếp tới các quyết định thương mại của doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước kiểm soát, hay doanh nghiệp được hưởng độc quyền. 
Cho đến gần đây, quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước được thực hiện bởi các bộ, các ủy ban tỉnh, và hội đồng quản trị các tổng công ty. Cơ chế này, đã dẫn đến tình trạng các quyết định đầu tư vốn ở doanh nghiệp do nhiều cấp thực hiện (bộ, ngành, địa phương, tổng công ty) theo kiểu phong trào.Việc giao vốn, cấp vốn trực tiếp từ ngân sách hoặc cho vay ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước mang tính hành chính, bao cấp nên hiệu quả đầu tư chưa cao.Việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp còn rất “lỏng lẻo” vì trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp được nhà nước đầu tư vốn không rõ ràng.
“Cơ chế chủ quản” đối với các doanh nghiệp như hiện nay là không phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và Luật doanh nghiệp đòi hỏi. Do đó phải có biện pháp kiên quyết xoá bỏ sự can thiệp trực tiếp của cơ chế này nhằm nâng cao hiệu quả tạo môi trường, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp ở thị trường trong nước và quốc tế.
Có một điều gây bức xúc từ lâu: Người ta cho rằng đã thành cơ chế thì không thể thay đổi. Do hiểu vậy, người ta coi cơ chế  như   một   “hằng đẳng thức”, không mấy ai dám sáng tạo trong thực thi và vận dụng, không mấy ai dám bỏ hoặc thay nó bằng một cách thức khác, hoặc bỏ đi, hoặc chuyển đổi cho phù hợp thực tế. Cho nên, “thằng” cơ chế cứ nghiễm nhiên tồn tại, thành bức bình phong cho những ai chỉ nhăm nhe tìm cớ áp dụng nó, nhằm vơ lợi cho cá nhân, phe nhóm, thậm chí cho cả ‘hệ thống lợi ích’ của các tầng, hệ quan chức!
BVB
-------------

21 nhận xét:

 1. Dân lương thiện17:12 30 tháng 8, 2016

  Bản thân hai chữ "Cơ chế" không nói lên điều gì.
  Cũng như 4 chữ "Xã hội chủ nghĩa" mà lại chỉ thấy độc tài mà chẳng thấy vai trò của "Xã hội" ở đâu.
  Thậm chí một khẩu hiệu "Trung với đảng hiếu với dân" thì lúc này chúng nó đang phá đảng, đang vào tận sào huyệt của đảng để chém giết lẫn nhau.
  Còn với dân thì không chỉ bất hiếu vô ơn mà còn chà đạp lên dân một cách rất khốn nạn.
  Còn "Cơ chế" là cái gì?
  Là một kiểu hành xử tùy tiện tắc trách vô nhân tính.

  Cám ơn bác Bồng

  Trả lờiXóa
 2. Bác Bồng Kính mến : nói đến những thứ trừu tượng không giống các nước tiên tiến nào trên thế giới thì chỉ có các nước có đảng Cộng sản ,trong đó có Việt Nam do mấy ông đứng đầu Đảng trình độ văn hóa Lùn U U Mê Mê tham quyền muốn bóc lột Dân hơn cả phong kiến thực dân nên mới dùng nhiều thủ đoạn từ ngữ chẳng ai hiểu nổi để mị hiện tại nhất là ông Trọng trưởng cái ĐCS của ông , nói nhiều nhưng chẳng biết ông nói thứ gì .nào là cơ chế , qui trình biện chứng tùm lum v..v..v...đều là tào lao nên Nhân Dân Việt mới lâm vào cực khổ đất nước nợ lần tụt hậu so với thế giới . chỉ những ông Đảng viên là Vua từ làng xã đến Vua trung ương là giàu xụ hỏi lấy đâu ra ..... chắc chỉ có Bất Chính .

  Trả lờiXóa
 3. Chẳng hiểu vì cái gì mà xã hội càng ngày càng khốn nạn,chỉ biết chửi TIÊN SƯ THẰNG CƠ CHẾ và TIÊN SƯ THẰNG ĐÁNH MÁY

  Trả lờiXóa
 4. Cơ chế VN là thấy DNTN nào làm ăn khá lên là các cơ quan ban nghành lại "xin đểu", thậm chí ra luật để hạn chế sức mạnh của các DNTN VN trong nước và quốc tế.
  Cơ chế Trung Quốc là hổ trợ DNTN chẳng những phát triển mà còn đủ khả năng cạnh tranh với cả Thế giới, nhất là các đại công ty Mỹ, ví dụ như Baidu, Oppo, Vivo, nhất là Alibaba....
  Vậy nước nào làm nô lệ cho nước nào rõ rồi.

  Trả lờiXóa
 5. Làm người cộng sản thậ nhục nhã!
  Bởi vì khi hắn ta có nói những điều tốt đẹp cũng bị thiên hạ cười khẩy!

  Trả lờiXóa
 6. thằng cơ chế phải dựa vô con quy trình

  Trả lờiXóa
 7. Gửi anh Bùi Văn Bồng, bài viết của anh rất hay, tôi xin có ý kiến thêm cái cơ chế ở VN này, theo tôi hiểu, nó là một sợi dây buộc cổ nhân dân để Đảng cộng sản kéo nhân dân đi theo hướng của nó. Từ lâu các tầng lớp trí thức trong cũng như ngoài nước và nhân dân, khi lên án phản biện một vấn đề nào đó. Nếu Đảng chỉ đạo nhà nước thực hiện sai hoặc Đảng làm sai. Đương nhiên, vấn đề đó được nhân dân & mọi người vạch ra cụ thể, vạch ra để mọi người cùng quan tâm, đóng góp để đưa XH tốt lên. Nhưng bao nhiêu năm nay, tôi thấy Đảng cộng sản đều dùng chính sách bưng bít sự thật. Cụ thể như vụ Boxit Lâm ĐỒng, cá chết đầy biển Vũng Áng,.... Đó là những thực tế không ai chối cãi được. Khi nhân dân phản biện, biểu tình thì Đảng và Nhà nước dùng công an, xã hội đen đàn áp, bỏ tù. Cụ thể như Cù Huy Hà Vũ đã phản đối vụ Boxit Lâm Đồng & gần đây nhân dân biểu tình nhà máy formosa. Nhân dân đòi hỏi rất thực tế là đám nào, nhóm nào đã đưa những người độc hại này về cho đất nước? Thì Đảng & Nhà nước chỉ đạo đám tuyên giáo ăn theo, bới lông tìm vết, tìm các câu nói có kẽ hở hay trong các bài viết của các nhân sĩ trí thức, chỗ nào có kẽ hở là quy tội xâm phạm đời tư của người ta để đàn áp nhân dân. Mà nó không nói được cái sự thật là ai đã đưa cái tai họa này về đất nước? Đấy là bản chất của vấn đề thì nó không nói. Tôi hỏi cá chết ở miền Trung như vậy, nhân dân thất nghiệp như thế, dân đói khổ, các cháu không được học hành thì có bài báo nào của Đảng & Nhà nước nói lên sự thật những điều ấy không? Vì thế tôi muỗn nói với anh rằng: Cái cơ chế của VN là cái dây thắt cổ dân lại. Nó thắt "trong mọi tình huống" để nó giữ cái ghế quyền lực của nó mà thôi, anh Bồng ạ!

  Trả lờiXóa
 8. Cơ chế có mẹ, có con
  Cơ chế lớn nhất ôm tròn: ĐẢNG TA
  Ngồi trên hiến pháp quốc gia
  Bao nhiêu tệ nạn đẻ ra chỗ này

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng cơ chế do chế độ CS đẻ ra . Nó có tác dụng kìm kẹp , bịt miệng tiếng nói dân chủ . Là nơi chú ẩn cho các mưu toan thanh toán lẫn nhau giữa các “ Đồng chí “ . Là nơi đổ sạch và giấu biệt tội lỗi của chính quyền . Mọi thất bại đều được hoán đổi thành “ Vinh quang đảng ta “ , thằng cơ chế cũng luôn được chia phần .
   Cảm ơn bài viết của Bác Bùi Văn Bồng .

   ĐGCĐ

   Xóa
  2. Bao nhiêu tệ nạn chỗ này(đảng ta) đẻ ra,xin sửa 1 chút hy vọng chính xác hơn.Sorry

   Xóa
 9. Thằng cơ chế thực ra là thằng giống như cái bình sinh ra chuột của thể chế " Kinh tế thị trường định hướng XHCN ". Nó là một thứ quái thai vô nhân tính !

  Trả lờiXóa
 10. Cho chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc là do CƠ CHẾ. Khi thấy có vi phạm vẫn không xử lý là do CƠ CHẾ. Công ty thua lỗ, đốt tiền của dân vẫn ‘bơm’ thêm tiền cho nó để nó đốt nữa là do CƠ CHẾ. Phá hàng trăm ngàn tỉ vào lễ lạt, phè phỡn trên lưng dân đen, để dân ngập chìm trong nước lũ cũng là do CƠ CHẾ...Tất cả tội trạng thuộc về CƠ CHẾ. Chẳng có đồng chí nào có tội cả."Thằng CƠ CHẾ" đã thừa sức gánh cho hết... He, he...!

  Trả lờiXóa
 11. Truy đến cùng thì THẰNG CƠ CHẾ là con của thằng đang ngồi chổm hỗm trên Hiến pháp của đất nươc,nó sẽ còn tiếp tục đẻ ra nhiều thứ quái thai để kìm hãm,làm tổn hại đến sự phát triển của đất nươc.

  Trả lờiXóa
 12. Cho Formosa hoạt động bừa , ông Cự bảo "đúng qui trình" , tức thằng CƠ CHẾ. Cho thủy điện xả lũ bừa vào dân , Hoàng trung Hải đứng trước QH vẫn lớn giọng "đúng qui trình" : đó là thằng CƠ CHẾ...bất kỳ việc gì cũng là thằng CƠ CHẾ ! Thế sao người ta không thay thằng CƠ CHẾ đó đi? Vì có thằng CƠ CHẾ cái đảng này mới tồn tại được !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cơ chế và qui trình chính là máu thịt của cs.xoá cơ chế,bỏ qui trình cs tắc tử.

   Xóa
 13. Muốn cho nước Việt mạnh giàu
  Diệt thằng cơ chế cưỡi đầu nhân dân
  Ai chư từng biết một lần
  Điều 4 hiến pháp mở cần xem ngay

  Trả lờiXóa
 14. Co chế là là một khái niệm trừu tượng nhưng đang điều chỉnh sự vận hành của một lĩnh vực , phạm vi nào đó. Cơ ché VN hiện tại là: đảng lảnh đạo trực tiếp, toàn diện, phủ kín mọi lĩnh vực; Nhà nước điều hành nhưng theo sự ...lãnh đạo của đảng và Dân làm chủ, nhưng lại phải "làm chủ" trong khuôn khổ của...nhà nước. Vậy nên ở ta là theo cơ chế...đèn cù. Chúc ông Anh luôn mạnh khỏe, bình an. TR.H

  Trả lờiXóa
 15. Cơ chế là một từ ghép để chỉ việc “cơ cấu” một số thành phần tác động tối thiểu nhằm “tiết chế” hay “điều chế” hiệu quả một công việc cụ thể. Nguyên nhân làm cho các loại cơ chế ở Việt Nam kém hiệu quả là do có một thành phần tác động không mong muốn (không cần thiết) cho công việc, đó là thành phần đảng lãnh đạo. Thậm chí do không có chuyên môn nên thành phần này còn làm hỏng công việc cần thực hiện. Thành phần này nằm ngoài vòng pháp luật (cao hơn cả hiến pháp) nên không chịu sự điều chỉnh của pháp luật, là nguồn gốc của mọi loại rối loạn xã hội.

  Trả lờiXóa
 16. Cơ chê độc đảng cs toàn trị là thằng mất dạy khốn nạn đã hành hạ dân tộc này 71 năm nay

  Trả lờiXóa
 17. Mất,thất thoát hàng nghìn tỷ là tiền của ai nhỉ? Có phải là tiền của dân không nhỉ ? Tham nhũng, lợi ích nhóm do ai làm nhỉ? Có phải cán bộ nhà nước không nhỉ? Vậy là cán bộ nhà nước thành lập bè đảng ăn cướp của dân. Bây giờ ai xử cái đám ăn cướp này nhỉ. Hy vọng người nhà nước còn người tốt để xử cái đám ăn cướp này....

  Trả lờiXóa
 18. Gái đĩ già mồm18:59 2 tháng 9, 2016

  Một lũ ngu xuẩn, nói mà chẳng biết nói gì.
  Thế mà mở mồm ra la đỉnh cao trí tuệ

  Trả lờiXóa