Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Tự ái dân tộc và áp lực vượt vũ môn

Một 'góc đổi mới' ở T.p HCM
* VŨ NGỌC HOÀNG
"Vấn đề phát triển của Việt Nam hiện nay bao gồm trước hết là chống tụt hậu, tiếp theo là vươn lên thành một quốc gia tiên tiến, văn minh, một dân tộc có đẳng cấp cao.”- Vũ Ngọc Hoàng.
Tự ái dân tộc
Vấn đề phát triển của Việt Nam hiện nay bao gồm trước hết là chống tụt hậu, tiếp theo là vươn lên thành một quốc gia tiên tiến, văn minh, một dân tộc có đẳng cấp cao. Muốn vượt lên phía trước (để thành XHCN) thì trước nhất phải bằng người ta, lúc đầu là bằng mức trung bình, tiếp theo là bằng mức tiên tiến.
Nói cách khác, về kinh tế, trước mắt phải vượt qua thu nhập trung bình (hiện nay thế giới xác định khoảng hơn 12.000 USD/người/năm) và tiếp theo là vươn lên trong thu nhập cao để bằng (khoảng 40.000 USD) rồi vượt hơn các nước phát triển. Hiện nay một số nước phát triển đã đạt trên 60.000 USD/người/năm. Nước ta mới ở mức 2000USD/người/năm.
Để chống tụt hậu thì việc đầu tiên là phải thấy mình tụt hậu, biết mình tụt hậu, công khai sự tụt hậu để toàn Đảng, toàn dân biết. Cần thường xuyên so sánh mình với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới (chứ không phải chỉ so với chính mình ngày xưa). Không ngại nhân dân biết và cũng không được giấu nhân dân việc nước ta bị tụt hậu. Đảng và Nhà nước dám công khai sự tụt hậu của nước ta tức là Đảng mạnh, Nhà nước mạnh. Mạnh và có trách nhiệm. Đó là một Đảng chắc chắn như cách nói của Hồ Chí Minh. Công khai để chạm vào tự ái của dân tộc. Từ đó mà phát động tinh thần dân tộc – một sức mạnh vô cùng lớn lao và ẩn chứa.
Trong chiến tranh ta đã chiến thắng bằng tinh thần dân tộc và văn hóa giữ nước. Nay xây dựng hòa bình cũng phải nghĩ đến sự tiến lên với tinh thần dân tộc quật cường (không duy ý chí) và văn hóa phát triển. Thật sự khuyến khích mọi người tham gia ý kiến thẳng thắn về nguyên nhân tụt hậu, giải pháp để đổi mới và phát triển, đổi mới cho phát triển.
Trong đổi mới tư duy, không nặng nề việc phân chia thế giới thành hai nửa TBCN và XHCN, đối lập nhau, khác nhau căn bản, làm cái gì giống như các nước tư bản thì coi là “chệch hướng”, là “xét lại”, xóa nhòa ranh giới ấy là mất lập trường, là mơ hồ trong cách mạng. Tư duy ấy rất không đúng, đã xưa cũ, sai lầm và lạc hậu. Nó siêu hình và duy tâm, không phải biện chứng và duy vật, không đúng với cách tư duy của C.Mác, cũng không đúng với thế giới hội nhập mà Việt Nam đã và đang tham gia tích cực để trở thành của nó.
Việc phân chia quá trình phát triển của lịch sử nhân loại thành nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, TBCN và XHCN là cách phân chia theo hình thái kinh tế - xã hội. Trong đó, cho đến nay, chế độ XHCN vẫn chưa đạt được trong hiện thực, mà còn trong dự báo tương lai.
Từng sai lầm khi lập “hàng rào”, ngăn “chiến tuyến”
Thực tiễn từ sau cách mạng tháng 10 Nga, năm 1917, cách phân chia nói trên (TBCN và XHCN) chủ yếu nặng về chính trị. “Loài người” có một thời kỳ khá dài đã tư duy và ứng xử rất sai lầm trong việc lập ra “hàng rào”, “chiến tuyến” ngăn đôi thế giới, trên cơ sở các hệ tư tưởng khác nhau, đằng sau “hàng rào” ấy thực chất là sự đối nghịch của hai cường quốc là Liên Xô và Mỹ, gây ra thù địch, đe dọa và chiến tranh, chạy đua vũ trang làm ra rất nhiều loại vũ khí có đủ khả năng giết cả nhân loại, kể cả bên này và bên kia đều phạm những sai lầm về tư tưởng và hành động. Thực tiễn đã cho thấy cuối cùng cũng phải hội nhập, cũng phải coi nhau là đối tác chiến lược đấy thôi.
Ngày nay, đồng thời với việc phân chia theo hình thái kinh tế - xã hội để tiếp tục nghiên cứu, chúng ta có thể và nên phân chia thế giới theo trình độ phát triển thành các loại nước: chưa phát triển, đang phát triển, phát triển và phát triển cao. Cách phân chia này sẽ có nhiều ý nghĩa trong chỉ đạo công việc thực tế. Trong đó, nước nào và khi nào đạt trình độ phát triển cao thì đó là nước XHCN.
Cho đến nay, như đã nói, CNXH chưa có trong hiện thực. Các nước tư bản phát triển là các nước gần nhất với CNXH. Còn nước ta đang ở giai đoạn đầu của nhóm thứ hai (các nước đang phát triển), còn rất xa để có thể đến được XHCN. Các nước tư bản phát triển dù ta vẫn gọi họ là tư bản (mà tư bản cũng không phải là xấu!) nhưng họ đã phát triển khác xa họ trước kia, họ không còn là họ như thời C.Mác đang sống.
Thậm chí chính họ (chứ không phải các nước XHCN) đang chứng minh trên thực tế những dự báo của C.Mác về xã hội tương lai [Tôi nói dự báo khoa học chứ không phải các ý kiến tư biện]. Thu nhập và phúc lợi xã hội cao hơn chúng ta rất nhiều lần. Vấn đề con người ngày càng chiếm vị trí trung tâm. Quyền con người được bảo đảm. Sở hữu xã hội xuất hiện ngày càng nhiều trong các hình thức kinh tế cổ phần, kinh tế hợp tác và các tổ chức phi lợi nhuận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Sự xuất hiện của sở hữu xã hội mặc dù có vai trò quan trọng của cơ chế quản lý do nhà nước ban hành, nhưng chủ yếu vẫn là kết quả tự nhiên của quá trình phát triển của kinh tế tư nhân, đến lúc nó tự vượt qua chính nó, vượt ra khỏi ranh giới của nó để thành sở hữu xã hội (trên cơ sở vẫn tôn trọng kinh tế tư nhân, không phủ nhận kinh tế tư nhân). Nhờ tự do cạnh tranh và chính các nhà tư bản cần phải có thị trường phát triển, cần nguồn nhân lực chất lượng cao, cộng với kiên trì đấu tranh xã hội, các nước tư bản đã thực hiện một quá trình dân chủ hóa, chuyển quyền lực từ tay các tập đoàn tư bản lớn (nhất là tư bản tài chính) về tay của đa số nhân dân.
Nói cách khác, các nước tư bản phát triển đang XHCN hóa, chính họ đang chứng minh tính “tất yếu” trong quá trình phát triển, còn các nước gọi là XHCN thì chưa hiểu hết về mình.
Không có tự do sẽ không có bền vững
Để có thể phát triển bền vững trên đường dài, vươn tới đỉnh cao của nền văn minh nhân loại, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là tự do tư tưởng. Và song song với tự do tư tưởng là tự do ngôn luận, tự do học thuật.
Cũng có không ít ý kiến thắc mắc không rõ tại sao không phải là các giải pháp kinh tế mà tự do tư tưởng mới là giải pháp đầu tiên quan trọng nhất đối với sự phát triển? Đó là điều chắc chắn! Bởi lẽ sức mạnh quan trọng nhất của một dân tộc là sức mạnh trí tuệ; phát triển là kết quả của sáng tạo – của hoạt động trí tuệ. Và trí tuệ của một dân tộc, của một Đảng chân chính chỉ có thể ngày càng giàu có và phong phú hơn lên nhờ quá trình tiếp cận liên tục, thường xuyên với các chân lý. Mà con đường đi đến chân lý (trong khoa học xã hội) chủ yếu là thông qua trao đổi, tiếp biến, thử nghiệm, tranh luận, phản biện và đối thoại bình đẳng, dân chủ giữa các ý kiến khác nhau; chứ không phải chân lý đã luôn có sẵn rồi, trong sách vở, do ai đó đã nghĩ ra tất cả rồi hoặc đã độc quyền nắm giữ và áp đặt, người khác không được quyền nghĩ khác.
Không có tự do tư tưởng cũng có nghĩa là chưa có con đường tiếp cận chân lý để nhanh chóng trưởng thành về “duy lý” mà còn dừng lại phổ biến trong “duy cảm”.
Thực tiễn của thế giới từ trước đến nay đã cho thấy, chưa có một nước nào không có tự do tư tưởng mà trở thành quốc gia phát triển. Ngày xưa Châu Á đã từng có thời kỳ đạt bước tiến đáng kể trong nền văn minh nhân loại, trong khi Châu Âu vẫn còn trong đêm dài lạc hậu bởi chế độ thần quyền. Vậy mà sau đó Châu Âu đã tiến vượt lên, bỏ Châu Á lại phía sau, nhờ các cuộc khai sáng và phục hưng đã khai phóng tư tưởng, mở đường cho tự do cá nhân và tiến bộ về dân chủ xã hội.
Tất nhiên, để phát triển được, không chỉ có tự do tư tưởng mà còn các vấn đề về cơ chế, thể chế, trình độ và năng lực quản trị quốc gia… nữa. Tuy nhiên, tự do tư tưởng vẫn là giải pháp đầu tiên quan trọng nhất, mà nếu không có nó thì chắc chắn dân tộc ấy sẽ tụt hậu về tư duy, từ đó mà dẫn đến tụt hậu toàn diện. Chính tự do tư tưởng sẽ giúp cho lãnh đạo và cộng đồng tiếp cận đúng hơn với chân lý, lựa chọn những quyết định đúng nhất có thể, và nếu sai thì điều chỉnh nhanh nhất; đồng thời thông qua đó mà nhanh chóng trưởng thành về duy lý.
Mới sẽ có sức sống, cũ sẽ mòn
Lâu nay, Đảng và Nhà nước ta đã không ít lần ghi vào văn bản về sự cần thiết của tự do tư tưởng. Trong thực tế xã hội cũng đã có nhiều tiến bộ so với vài ba chục năm trước. Tuy nhiên vẫn là rất chưa đủ! Cần phải tiếp tục giải quyết vấn đề nhận thức và điều chỉnh bổ sung, đổi mới các quy định pháp lý về vấn đề này, kể cả việc xem lại các điều luật về tội tuyên truyền chống nhà nước, sao cho nước ta có được một môi trường văn minh, lành mạnh về tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, không để ai có thể lợi dụng những điểm chưa rõ để quy chụp, quy tội, gán tội một cách tùy tiện cho người khác, hoặc bằng hành vi bạo lực chống lại nhà nước của dân, hoặc lợi dụng tự do để bịa đặt vu cáo các tổ chức và cá nhân, xúc phạm và xâm phạm tự do của người khác.
Tiếp theo tự do tư tưởng, và nhờ tự do tư tưởng, cộng đồng nhân dân tiếp cận dễ dàng hơn với tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, cả cổ điển và hiện đại. Các giá trị ấy được chắc lọc từ trong đa dạng văn hóa và trở thành nền tảng cho sự phát triển, trước tiên là nền tảng tinh thần.
Trong sự đa dạng văn hóa ấy, có phần thuộc tinh hoa trong tư tưởng Hồ Chí Minh, C.Mác và Lê Nin… Đó là bộ phận rất quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Trên nền tảng văn hóa ấy mà tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới cơ chế, chính sách và lựa chọn giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển.
Bản thân Đảng cũng phải mới, không để cho Đảng ta bị cũ. Mới sẽ có sức sống. Cũ sẽ không còn hấp dẫn. Đảng đổi mới để đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo công cuộc đổi mới của đất nước, tham gia tích cực việc khai hóa văn minh cho dân tộc, để Việt Nam phù hợp với thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng mà chúng ta không thể đứng ngoài hoặc tự cô lập mình, ngược lại phải là một thành viên chủ động hội nhập, một bộ phận hợp thành của thế giới đó.
Mặt khác, thông qua đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng và thông qua lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ của đất nước mà Đảng thật sự nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, trong sạch và vững mạnh hơn./.
VNH/VnN
-----------

31 nhận xét:

 1. Muốn VN trở thành "một dân tộc có đẳng cấp cao.”- Vũ Ngọc Hoàng.?
  Ăn nói cứ như thằng hâm. Nghe như Hitler tuyên bố ngu vãi khi xưa!
  Các dân tộc trên thế giới được coi là như nhau đấy ông kẹ ơi! Thông minh giùm một chút đi. Người ta cười cho kìa!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tất cả những kẻ làm tuyên giáo cs đều là những kẻ lưu manh, lừa đảo chuyên nghiệp; khi chế độ cs lung lay thì họ làm ra điều cấp tiến để chạy tội cho bản thân và cho lãnh đạo của mình.
   Vũ Ngọc Hoàng cũng không là ngoại lệ.
   Nếu thực sự cầu thị, Ngọc Hoàng, Thế Huynh, Phú Trọng hãy tranh luận trực tiếp công khai trên truyền hình với các ông "phản động"(của đảng) như nhóm kiến nghị 72, nhóm thư ngỏ 61... xem chân lý chính nghĩa thuộc về ai?
   "hổng rám đâu, em còn muốn độc tài
   hổng rám đâu, em còn muốn thờ Tàu
   hổng rám đâu, em còn muốn câu giờ
   hông rám đâu, hổng rám đâu..." phải không chú em Ngọc Hoàng?
   (CCB F320)

   Xóa
 2. Dân lương thiệnlúc 06:33 20 tháng 5, 2016

  ĂN NHƯ RỒNG CUỐN
  NÓI NHƯ RỒNG LEO...

  Ông này lười nhác không chịu làm nên không thể ví tiếp.
  Nhưng cứ tin rằng sáng sớm mai XHCN sẽ đến bên cửa.
  Tài hơn cả đ/c TBT?

  Trả lờiXóa
 3. Ăn nói viết lách như một kẻ tâm thần !.

  Trả lờiXóa
 4. Ông Hoàng nói muốn có chân lí phải cần tranh luận,phản biện,đối thoại bình đẳng,dân chủ.
  Với tư cách là phó ban tuyên giáo,ông có dám đăng các bài viết,bình luận trên các trang BVB,Bôxit,Basam,Tễu...trên các tờ báo do ông quản lí không?
  Hay là ông cho rằng,các trang đó không đủ trình độ,trí tuệ để tranh luận, phản biện?
  "Còn các nước gọi là XHCN là chưa hiểu hết về mình".
  Nói như thế là ông Hoàng đang tát vào mặt ông Lê Duẩn đấy.
  "Các nước tư bản phát triển là các nước gần nhất với CNXH"
  Đến nước này thì phải đưa ông Hoàng nhập viện tâm thần gấp,kẻo e đến khi trở nặng thì không kịp.
  Ông có biết thế giới văn minh họ coi CNXH(CNCS) là gì không?Là quái thai của thế kỉ 20 đấy.Hiến pháp một số nước còn cấm tồn tại bất cứ thứ gì liên quan đến cái thứ kinh dị đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mới đây còn nghe các nước bắc âu phát triển sắp tới ngưỡng XHCN là vãi đái (xin lỗi), thấy giàu bắt quàng làm họ, lập lờ đánh lận dân đen. Dân giờ đâu có ngu

   Xóa
  2. "CỘNG SẢN LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA MỘT VÀI NGƯỜI, NHƯNG LÀ ĐỊA NGỤC CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI" -Victor Hugo- Đại văn hào Pháp (tác giả của "những người khốn khổ", đã kết luận như thế sau thất bại của "công xã Paris").
   Hoàng có thể phản bác được Victor Hugo không? đừng bịp bợm biện bạch nữa chú mày ạ. tốt đẹp thì cả Đông Âu và LXô đã chẳng phá bỏ và không ai muốn quay trở lại CNXH.
   (CCB Đoàn 559-1970)

   Xóa
 5. Bài việt chẳng ra làm sao? Cái ông Vũ Ngọc Hoàng này mà là tiến sĩ và nguyên UVTWđảng cơ đấy. Pó tay. Trình độ lý luận ba rọi.

  Trả lờiXóa
 6. Cha nội này theo ông Trọng đánh Ba Dũng, cò lải nhải những điều viển vông. Phải thay đổi cơ ché chính trị xã hội dân sự và dân chủ không có con đường nửa dơi nửa chuột

  Trả lờiXóa
 7. Nói chuyện trên trời . Đúng là Ngọc Hoàng ! Cá chết thì bất lực , dân bất an , biển đói . Ngộ độc , hạn hán tràn lan , nợ nần thâm thủng , ăn chơi phè phỡn , sống chết mặc bây ...!

  Đã thế , lại quan Liêu cửa quyền , tham nhũng hối lộ như rươi , lãnh đạo bất lực thiếu khả năng . Mịa , chưa xuống hố cả lủ là may .

  22/5 /2016 các ông sẽ thấy luật nhân quả tuần hoàn . Lúc thành kẻ cùng đinh , mới sáng dạ sáng lòng . Giờ ngồi máy lạnh các ông có biết chi cái khổ của dân , toàn nói chuyện bưng bô đốc phét cho Đảng .

  Chỉ thoát được Tàu mới làm lại được từ đầu . Muốn thoát Tàu thì phải thoát được cái Trung ương Đảng , cái Tỉnh ủy , cái huyện ủy , cái xã ủy . Còn cải Uỷ thì chả có cách nào thoát Tàu . Không thoát Tàu thì chục chuyến đi của Obama cũng uổng công , uổng sức khi còn Tàu phá đám , giựt dây .

  Khi nào thoát được các cấp Uỷ , lúc ấy mới tính chuyện sau Ông Trời Con có biết không ?

  Trả lờiXóa
 8. Nghe lí luận thì cũng thấy suông tai , nhưng nghe vậy chứ đạt đến thực tế thì qua tới thế kỹ sau cũng chưa có .
  Đơn giãn thôi , không cần lý luận dông dài , chỉ bỏ điều 4 , hay bõ 2 chử Cướp Sạch là xong ngay , mọi chuyện tốt đẹp sau đó tự nhiên nó sẽ đến .
  Còn chỉ là lý luận mà vẫn xét lý lịch , hộ khẩu , con Cán bộ làm lãnh đạo là cái phước của dân tộc … thì chờ qua thế kỹ tới xem VN còn bao xa mới tiến kịp Campuchia .
  Hiện tại vi phạm nhân quyền đã ký với LHQ quá nặng , tù chính trị không thả , đàn áp dân biểu tình vì lợi ích đất nước tàn bạo , vô luật pháp , thì mơ về 1 tương lai đẹp cũng bằng thừa , dễ bị hiểu lầm là ru ngũ .

  Trả lờiXóa
 9. Tự ái dân tộc cụ thể là đây :

  Donnerstag, 19. Mai 2016
  HẠ NHỤC DÂN TỘC VIỆT, GÃ TÀU KHỰA BỊ NỮ NHI VIỆT NAM TẤN CÔNG

  Trinh Dương, một cô gái người Việt đang làm việc tại thủ đô Vọng Các ở Thái Lan hiện nổi tiếng như cồn trên mạng internet với hành động đánh thẳng vào mặt một gã Tàu khựa, sau khi tay này tuyên bố Việt Nam là một tỉnh thuộc Trung Cộng và dân Việt là nô lệ của người Hoa.

  Theo đó, trong một ngày được nghỉ việc về sớm do tòa nhà công ty tiến hành bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ, Trinh Dương có dịp gặp gỡ một cặp vợ chồng người Hoa đang cùng đứng chờ tàu điện ngầm tại nhà ga.
  Có lẽ 2 người này là du khách đến Thái Lan nên không rành đường xá. Đang không được vui vì phải kết thúc công việc và trở về giữa cơn mưa tầm tã, nhưng khi 2 người khách lạ hỏi đường bằng tiếng Anh, Trinh Dương vẫn vui vẻ hướng dẫn bình thường.

  Trong câu chuyện hỏi han qua lại, bất ngờ người đàn ông kể về việc họ mới du lịch qua Việt Nam và thấy dân chúng biểu tình quá xá.
  Mặc dù nắm rõ thông tin người dân nước mình biểu tình phản đối Formosa và nhà cầm quyền CSVN về vấn đề môi trường, nhưng Trinh Dương vẫn giả bộ hỏi ông ta có biết dân chúng Việt Nam biểu tình về chuyện gì hay không.
  Thấy cô gái hỏi sâu về câu chuyện biểu tình ở Việt Nam, người đàn ông liền nhìn Trinh Dương với vẻ ngần ngại rồi hỏi cô là người Thái hay người nước nào.
  Biết họ ái ngại, nhưng vì muốn cặp vợ chồng người Hoa nói thật những gì họ nghĩ trong đầu, Trinh Dương liền nhận mình là người Nam Hàn.
  Ngay lập tức, người đàn ông liền tuôn ra một mạch: “Biết! Tụi nó biểu tình chống cái công ty Formosa bên bọn tao. Mà đâu phải có mỗi Việt Nam, có mấy nước khác cũng từng làm ăn với Formosa. Có sao đâu? Mà bọn lãnh đạo bên Việt Nam cũng ăn tiền rồi, bây giờ đuổi thì đền đi. Làm gì mà biểu tình thấy ghê. Mà Việt Nam thực ra là một tỉnh của Hoa Lục. Tụi tao sẽ sớm đòi lại như Tây Tạng thôi. Dân Việt nó cũng giống dân Tây Tạng, là nô lệ (slave) của tụi tao mà thôi! Tụi tao là dân Đại Lục, là dân tộc đỉnh nhất (unique)...”.
  Nghe gã đàn ông bô bô hạ nhục đất nước và dân tộc Việt, nỗi bực dọc đang sẵn trong người Trinh Dương bỗng bốc hỏa lên thành cơn thịnh nộ.
  RẦM... không kiềm chế được sự giận dữ, Trinh Dương nhào tới vung tay đấm thẳng vào mặt gã đàn ông đang ra rả những lời nói khinh miệt dân tộc Việt. Tay này bất ngờ choáng váng ngã ngửa ra, còn bà vợ thì hết hồn la toáng um sùm một góc nhà ga. Nhiều khách chờ tàu đứng gần đó liền chạy đến can ngăn.
  Thấy mọi người xung quanh không rõ cớ sự, Trinh Dương liền lớn tiếng chửi thẳng vào mặt cặp vợ chồng Tàu khựa: “Mày nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe. Có dám nói lại phân nửa câu nói của mày không? Cái đám Đại Lục thối tha tụi mày dám coi thường tụi tao hả? Tao là người Việt Nam. Tao nói cho mày biết, tụi lãnh đạo nước tao không đánh tụi mày, thì người dân tụi tao đánh! Dân tao không xin xỏ, không cúi đầu!”.
  Lúc này, cặp vợ chồng Tàu khựa hiểu ra họ đã gặp phải ai, liền dẫn nhau lủi đi chỗ khác.
  Còn Trinh Dương vừa run bần bật gì tức gận, vừa túa nước mắt khóc vì ức cho đất nước và dân tộc Việt. Ngồi trên tàu mà đầu óc cô không ngừng lởn vởn các câu hỏi: “Vì đâu nên nỗi? Tại sao vậy? Vì sao nó dám nói vậy? Vì sao nó khinh dân mình? Vi sao nó dám nói như vậy với một người nước ngoài bất kỳ?...”
  Về đến nơi ở, Trinh Dương cảm thấy tay đau mới để ý có máu ứa ra, rửa đi rồi nhưng vẫn ứa ra tiếp.
  Biết được câu chuyện của Trinh Dương, mặc dù không ủng hộ bạo lực, nhưng hầu hết mọi người đều đồng tình với phản ứng của cô gái mảnh mai xinh đẹp - xứng đáng là con cháu của các nữ kiệt Việt như Hai Bà Trưng, Bà Triệu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trinh Dương mà làm trong Bộ QP VN là tốt rồi.

   Xóa
 10. Lãnh đạo đảng,trước hết là ông Trọng hãy cứ hiểu và hành động như suy nghĩ của của ông V.N.Hoàng này thì dân ta đã mừng.

  Trả lờiXóa
 11. Các ông tham nhũng gộc, chẳng biết làm gì ngoài phá, nói láo, mặc kệ nhân dân loay hoay khó khăn!
  Vậy mà cứ đòi nhân dân phải tin theo?!

  Trả lờiXóa
 12. "Vượt vũ môn" ư? Rất duy ý chí! Chẳng cải cách gì , vẫn bộ máy cũ rích lạc hạu, mục ruỗng thối nát, ưa bạo lực...như thế ,sao "vượt" được? Trước tiên, phải thả hết tù CT ra vô đ/kiện. Sau phải xoá bỏ điều 4HP và các điều như 258 và tương tự .Tiếp đến phải cải tổ toàn bộ bộ máy (loại ngay những kẻ thân Tàu trong BCT và TU), sửa lại quy chế bầu cử để dân giám sát trực tiếp...Thế mới mong "vượt' bất cứ trở ngại nào! Chỉ dấu đàu tiên cho thực lòng là TBT phải phát biểu rõ, công khai trước báo chí về quan điểm này. Nếu không, cứ tù mù , chỉ mấy ông tép riu chém gió dân ai tin ? Chả lẽ chỉ có các ông với nhau , vẫn "ní noạn" cũ rách nát , vá víu...mà đòi "vượt" đc sao? Có mà vượt...xuống đáy vực!
  CCB đánh Tàu.

  Trả lờiXóa
 13. tư tưởng của ông này còn thú vị hơn tư tưởng hcm, nghe nó tiệm cận thực tế và nhân bản hơn nhiều. không có câu kiểu của mụ phó Doan : dân chủ vạn lần tu bản, đúng là ngu và tỏ ra nguy hiểm. hay giết giết bàn tay không nghỉ

  Trả lờiXóa
 14. Hoàng ơi
  Dân tộc này đang phải tự tử chứ tự ái gì nổi!

  Trả lờiXóa
 15. Đọc bài viết của ông Vũ Ngọc Hoang như đang chứng minh cho câu nói của Tổng thống Nixon:Chủ ngĩa xã hội là con đương vòng để di đến cái đich là chung ta.Qua bài viêt của ông Hoàng vỡ ra môt điều là bao nhiêu năm nay sự tuyên truyền về CNXH chỉ là lừa dối.Muốn xây dựng môt xã hội Văn minh thì ít ra phả xây dưng môt xã hôi có nền Văn hóa cơ bản rồi khi phat triển nhuần nhuyễn đên câp độ cao nó mới chuyển sang trạng thái VĂN MINH.Viêt Nam còn phai phấn đấu lâu dài và đúng hướng may ra ngõ hầu mới có xã hội Văn minh như châu Âu-Băc Mỹ.

  Trả lờiXóa
 16. đúng đấy, khi nào thoát đước cais Uỷ thì dân mới thực quyền, mới hết khổ, heét nhục

  Trả lờiXóa
 17. Học thuyết C.Mác là một thứ lý thuyết chính trị. Chuyện đúng sai của nó hãy để cho các giáo sư chính trị luận bàn. Tuy nhiên không thể mang cả đất nước này ra để làm vật thí nghiệm. Để rồi tốt là do thiên tài của chúng tao, còn xấu là do lỗi ông C.Mác.

  Trả lờiXóa
 18. hay gấp vạn lần mụ phó Doan

  Trả lờiXóa
 19. Chế độ XNCN vẫn chưa đạt được trong thực hiện ? ông này nói thế nào ấy chứ , VN đã đạt được từ 1976 rồi mà , đại hội 4 còn đó - CHXHCNVN đây thôi ?! Và giờ lại có thêm " kinh tế thị trường định hướng XHCN " . Như vậy cả xưa và nay , ĐCSVN đều tự nhận VN là XHCN , nếu chưa đạt được thì ôm làm gì , trưng cái " XHCN " dởm để dọa ai ? ông Hoàng hãy viết kiến nghị , thư ngỏ , đề nghị lãnh đạo CSVN bỏ cái " XHCN " tự sướng đó đi .
  Đọc bài của ông , nếu thoáng qua thì có vẻ đúng quy trình , nhưng đọc kỹ , xét kỹ sẽ thấy rất nông , hời hợt , miên man , vì ông không dám đụng vào phần " nhạy cảm " của ĐCS , ông cho biết cái gì cần phải bỏ , cái gì cần phải mới . Chính ông là người có tư duy cực cũ và lạc hậu , đó là việc ông luôn luôn mong muốn chế độ CS tiếp tục tồn tại ở VN , còn ĐCS thì bao giờ mới có CNXH thưa ông ? kể cả các nước đang bước vào ngưỡng cửa của CNXH họ cũng không tự dán lên trán của mình LOGO " XHCN " !
  Các bài viết của ông đã biến ông thành người đang cầm quạt phục vụ đảng trong những ngày hè mất điện !

  Trả lờiXóa
 20. Đọc bài của ông VNH có thể rút ra đường lối của ĐCSVN như sau:
  1- Lấy CN Mác - Lê nin & TT HCM làm nền tảng tư tưởng;
  2- CN Mác - Lê nin & TT HCM là gì? - Chịu, "mí chắc" (tiếng Tày).
  Giống như ngày nhỏ, mình có ông thày dạy lớp 5 hay chê HS không hiểu bài: "nhức đầu thì uống appirin; appirin pha chế bằng gì? - chịu, không biết!"
  Có điều, đến giờ này VN ta còn được ít người chưa đứt dây thần kinh "tự ái" cũng chỉ còn biết than vãn "Đất nước này có ngộ quá không anh?"

  Trả lờiXóa
 21. Phản động chính thức đây rồi ! Ông này dám đi ngược lại quan điểm của ông Trọng ,cần phải xử lí ngay .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông giáo ngây thơ quá, nó là con tắc kè hoa biến màu thôi. Vẫn là tắc kè!

   Xóa
 22. Nói và hiểu về khát vọng tự do dan chủ đảm bảo dân hiểu hơn ông Hoàng, nếu ông chịu khó nghe bài hát " Trả lại cho dân" thì ông sẽ hiểu.
  Qua nhiều cuộc biểu tình, ông có thấy người dân Việt rất hiền hòa, trật tự, thân thiện và dễ thương không. Tôi nói thẳng , nếu ở các nước khác thì sẽ chắc chắn không có sự hiền hòa như vậy.
  Những điều ông nói, ông nên dành cho đảng và chính quyền mà ông đang tham gia. Nếu họ còn danh dự và lòng tự trọng có thể họ biết lắng nghe.

  Trả lờiXóa
 23. Bài viết của TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó ban thường trực ban Tuyên giáo Trung ương thể hiện một trí tuệ uyên bác, hợp quy luật phát triển của lịch sử loài người. Chúng ta cần nhận ra sai lầm trong quá khứ để tiến lên, kể cả đã hiểu sai về chủ nghĩa Mác. Rất cám TS Vũ Ngọc Hoàng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cả hai ông cùng điên rồi.

   Xóa
  2. Tự sướng à? "trí tuệ uyên bác"? Nhảm vừa thôi!

   Xóa
 24. Mác Lê là cái gì ???=> mác là giáo mác,công cụ dùng để đâm chém,giết người cướp của / lê là lưỡi lê,cũng là một khí cụ để đâm chém con người /// Vậy, chủ nghĩa mác-lê là chủ nghĩa dùng gươm giáo để tàn sát cuồng bạo con người một cách man rợ chăng,phải không chư vị ? ( mà thật vậy, Lenin-Stalin đã giết gần 100 triệu dân Nga,Mao trạch Đông&Đặng tiểu Bình & Giang trạch Dân... cũng đã tàn sát gâng 100 triệu dân TQ !...)

  Trả lờiXóa