Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

"Giải đáp" vụ cá chết: Chỉ thấy ‘đáp’ có ‘giải’ được gì đâu?

Thứ trưởng "giải đáp" về hiện tượng hải sản chết hàng loạt tại miền Trung
... "Cho đến nay, các kết quả phân tích mẫu, kết quả đối chứng đã cơ bản thể hiện sự hội tụ và phù hợp với những quy luật và diễn biến thực địa. Kịch bản nguồn phát sinh tác động, lan truyền ra sao, ảnh hưởng đến cá và sinh vật biển kể cả san hô như thế nào đã dần được sáng tỏ. Trao đổi trực tiếp với các nhà khoa học cho thấy hơn một tháng qua chúng ta đã nỗ lực và cũng đã đi một chặng đường dài đến giai đoạn nước rút cuối cùng thực hiện mục tiêu đề ra(BVB - Đúng là Thứ trưởng nói có “kịch bản”, chung chung quá, khó hiểu quá).
GDVN -Ngày 14/5/2016, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có buổi trả lời phỏng vấn báo chí về hiện tượng thủy hải sản chết hàng loạt vừa qua tại 4 tỉnh miền Trung.
                - PV: Thưa Thứ trưởng, những ngày qua hiện tượng hải sản chết hàng loạt tại miền Trung là vấn đề mà người dân tại các địa phương này cũng như cộng đồng xã hội trong và ngoài nước rất quan tâm, lo lắng. 
Với trách nhiệm được giao chủ trì xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng nêu trên, ông có thể cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện những chỉ đạo của Chính phủ như thế nào? 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc: Như nhà báo và cộng đồng xã hội đã biết, hiện tượng hải sản chết bất thường, hàng loạt bắt đầu xảy ra từ ngày 06/4/2016 tại Hà Tĩnh (khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà của Thị xã Kỳ Anh), sau đó tiếp tục xảy ra tại các tỉnh: Quảng Bình ngày 10/4/2016, Thừa Thiên Huế ngày 15/4/2016, Quảng Trị ngày 16/4/2016 với số lượng và tần suất theo thời gian tại từng tỉnh khác nhau và kéo dài đến khoảng 04/5/2016. 
Trong đó, hải sản chết nhiều tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 06-07/4/2016, tỉnh Quảng Bình từ ngày 14-15/4/2016, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 16-17/4/2016 và tỉnh Quảng Trị từ ngày 18-19/4/2016. 
Từ ngày 24-26/4/2016, cùng với hiện tượng hải sản chết hàng loạt tại Hà Tĩnh quay trở lại thì trên biển xuất hiện dòng triều màu nâu; ngày 04/5/2016 xuất hiện dòng nước màu nâu đỏ tại Quảng Bình. 
Qua theo dõi của Tổ công tác hiện trường, từ ngày 04/5/2016 đến nay không còn phát hiện hiện tượng bất thường tại khu vực này nữa. 
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Môi trường Nông nghiệp là những tổ chức Khoa học và Công nghệ đầu tiên tham gia tiếp cận thực địa hiện trường. 
Tại thời điểm đó, quy mô và tính chất của hiện hiện tượng hải sản chết chưa thể hiện dấu hiệu đầy đủ của một sự cố thảm họa môi trường trên diện rộng. 
Thứ trưởng trưng hoa 'Mừng cá chết' à?
Sau đó, tất cả các Viện Nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các ngành Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Y tế, … cũng đã tổ chức lấy và phân tích mẫu hải sản chết tại 4 tỉnh miền Trung này. 
Cho đến nay, các hiện tượng bất thường, từ góc độ khoa học đều đã được tiếp cận, duy trì cập nhật và xử lý làm cơ sở cho việc phân tích xác định nguyên nhân.
Ngay khi có thông tin và báo cáo, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đã kịp thời, quyết liệt và thường xuyên chỉ đạo, giao nhiệm vụ theo đúng trách nhiệm và lĩnh vực quản lý của các Bộ ngành và yêu cầu báo cáo kịp thời. 
Đặc biệt Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hàng ngày với tinh thần xuyên suốt là đảm bảo khẩn trương, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, có kết luận độc lập, khách quan với đầy đủ căn cứ khoa học thuyết phục, không bao che cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào nếu vi phạm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức đoàn công tác liên ngành gồm các nhà khoa học của các Viện nghiên cứu liên quan đi khảo sát thực địa tại vùng biển 04 tỉnh miền Trung để tổng hợp thông tin, lấy mẫu và tiến hành phân tích mẫu để đánh giá hiện tượng và tìm hiểu nguyên nhân; đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ với các Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & môi trường theo dõi diễn biến, lấy mẫu hiện trường để phục vụ cho công tác phân tích, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết; báo cáo nhanh kết quả và các đề xuất, kiến nghị về Bộ.
Ngay khi các tổ chức Khoa học và Công nghệ độc lập có được một số kết quả phân tích chỉ tiêu ban đầu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì tổ chức cuộc họp với tất cả các tổ chức Khoa học và Công nghệ, các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu độc lập, từ đó định hướng kịch bản và các phương án phối hợp nghiên cứu nhằm xác định nguyên nhân hải sản chết hàng loạt.
Căn cứ vào diễn biến kết quả thu được của các nhóm nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các Bộ ngành, tổ chức Khoa học và Công nghệ có liên quan họp thống nhất và ra quyết định thành lập Hội đồng chuyên gia Khoa học và Công nghệ quốc gia với 03 Tổ chuyên gia tập trung vào nghiên cứu các nhóm tác nhân (1) hóa học, (2) sinh học và nhóm (3) khí tượng, thủy văn và động lực học biển để phân tích đối chứng, so sánh, bổ sung căn cứ, đánh giá chéo và độc lập nhằm đi đến các kết luận đủ căn cứ khoa học; thành lập Tổ công tác hiện trường thường trực tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; thành lập Tổ công tác điều phối, hỗ trợ để thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, làm việc với các Bộ, ngành và Hội đồng chuyên gia Khoa học & Công nghệ quốc gia. 
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng chuyên gia Khoa học và Công nghệ quốc gia cũng đã mời một số chuyên gia khoa học nước ngoài (Nhật Bản, Đức, Pháp, Mỹ, Israel) có kinh nghiệm tham gia phối hợp xác định nguyên nhân của hiện tượng nêu trên.
Có thể nói, tất cả lực lượng các tổ chức Khoa học và Công nghệ, nhà khoa học trong nước với những chuyên ngành có liên quan đã tham gia vào quá trình phân tích, đánh giá và xác định nguyên nhân của hiện tượng hải sản chết hàng loạt này. 
Chúng tôi hoan nghênh trách nhiệm và sự quan tâm của các nhà khoa học độc lập và trên thực tế, chúng tôi đã mời một số nhà khoa học tham gia Tổ chuyên gia và tiếp nhận những kết quả, thông tin nghiên cứu độc lập để tăng cường bằng chứng và căn cứ khoa học. 

Với tính chất là vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều ngành: hải dương học, địa chấn thủy văn, động học dòng chảy, hóa học, sinh học, bệnh học, sinh thái…việc xác định nguyên nhân thực sự là một vấn đề lớn, phức tạp và đặt ra yêu cầu tiếp cận, xử lý bài bản, khoa học, khách quan, chặt chẽ và đúng pháp luật. 
Các nhà khoa học đã được tạo mọi điều kiện để trả lời bằng luận cứ khoa học của mình một cách độc lập và khách quan nhất.
- Thưa ông, từ những chỉ đạo của Chính phủ, rồi sự vào cuộc của các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ như ông nói trên, đến nay chúng ta đã thu nhận được những kết quả gì? Ông có thể cung cấp để cộng đồng biết không?
- Thứ trưởng: Bộ Khoa học và Công nghệ và cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ý thức được trách nhiệm trước nhân dân và xã hội về việc nhanh chóng xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt nêu trên để sớm báo cáo Chính phủ, công bố trước nhân dân. 
Thực chất đến nay đã xác định đây là sự cố môi trường trên diện rộng, mà việc giải quyết về mặt khoa học vừa đòi hỏi huy động liên ngành vừa yêu cầu tính chuyên sâu cao trong từng xem xét phân tích khoa học.Đó là chưa nói đến yêu cầu phân tích hồi tố về điều kiện thực địa ban đầu.
Các kết quả phân tích riêng lẻ không đủ cơ sở để có câu trả lời đầy đủ căn cứ khoa học vững chắc. Khi làm việc với các nhà khoa học, có những thời điểm ban đầu, đôi khi có cảm nhận là thực sự khó khăn để có được một kết luận tổng hợp, toàn diện và thuyết phục.
Bằng sự nỗ lực vào cuộc không kể ngày đêm của các tổ chức Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học liên ngành như: hải dương học, địa chấn thủy văn, động học dòng chảy, hóa học, sinh học, bệnh học, sinh thái, viễn thám, kỹ thuật hạt nhân…
Tính đến thời điểm ngày 26/4/2016 các kết quả phân tích cho thấy đã đủ căn cứ khoa học để loại trừ hầu hết các nhóm nguyên nhân tự nhiên từ địa chấn, sốc nhiệt, dịch bệnh... và khu trú tập trung vào hai nhóm nguyên nhân chính độc tố học và tảo độc.
Có thể khẳng định việc cập nhật liên tục diễn biến hiện trường và phối hợp tổ chức lấy các mẫu vật, kết hợp với phân tích hồi tố về điều kiện thực địa lúc xảy ra sự cố môi trường, đã đáp ứng cho yêu cầu nghiên cứu, phân tích để xác định nguyên nhân một cách khoa học. 
Các đối tượng lấy mẫu: cá, nước (tầng mặt và tầng đáy), trầm tích, san hô, sinh vật phù du, hệ sinh thái biển, động vật đáy, các dữ liệu ảnh viễn thám…là cơ sở để phân tích đánh giá đầy đủ kết luận khoa học.

Thực chất đã có sự hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học nước ngoài (Nhật Bản, Đức, Pháp, Mỹ, Israel) để bổ sung dữ liệu đánh giá, tăng cường độ tin cậy, tính chính xác và tính khách quan. 
Các nhà khoa học nước ngoài khi được trao đổi tham vấn với Hội đồng chuyên gia Khoa học và Công nghệ quốc gia đã khẳng định về việc tiếp cận và đi đúng hướng của các nhà khoa học trong nước để từng bước xác định nguyên nhân. 
Cho đến nay, các kết quả phân tích mẫu, kết quả đối chứng đã cơ bản thể hiện sự hội tụ và phù hợp với những quy luật và diễn biến thực địa. Kịch bản nguồn phát sinh tác động, lan truyền ra sao, ảnh hưởng đến cá và sinh vật biển kể cả san hô như thế nào đã dần được sáng tỏ.
Trao đổi trực tiếp với các nhà khoa học cho thấy hơn một tháng qua chúng ta đã nỗ lực và cũng đã đi một chặng đường dài đến giai đoạn nước rút cuối cùng thực hiện mục tiêu đề ra. 
Như vậy có thể nói đã đủ cơ sở để khẳng định sẽ có được câu trả lời với căn cứ khoa học thuyết phục, được quốc tế thừa nhận. Bộ Khoa học và Công nghệ đang nỗ lực cùng với Hội đồng chuyên gia Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng sớm nhất,báo cáo Thủ tướng Chính phủ và nhân dân.
- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Công Tạc!
-------------

45 nhận xét:

 1. Ông Tạc nhận "kịch bản" này từ ai? Còn loanh quanh luẩn quẩn câu dầm thời gian, pha loãng sự kiện, nhập nhằng nguyên nhân chính, đánh lận con đen, lừa dân đến bao giờ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Còn từ ai nữa hả bạn? TQ đang bao vây diệt VN bằng việc phá rừng đầu nguồn làm các đập thủy điện khiến sông cạn nước, vùng đồng bằng Cửu Long ngập mặt, cháy khô. Đầu tư toàn các xí nghiệp gây độc hại môi trường, xả độc xuống biển giết chết hết cá tôm gần bờ, chặn tầu cá đánh bắt xa bờ để triệt nguồn thực phẩm biển cũng như ngành xuất khẩu thủy sản của VN. Chôn độc vào đất, thải độc vào không khí, đầu độc bằng thực phẩm, gia vị chứa độc tố và cả thuốc men, đồ tiêu dùng hiễm độc để giết dần dân VN. Phối hợp với việc tung bọn gian thương sang mua toàn thứ ngược đời như đỉa, ốc bươu vàng, móng trâu, lá cây điều, rễ cây hạt tiêu chanh leo..vv... chủ yếu để phá hoàn toàn những mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của ngành nông nghiệp VN như: Gaọ, Cà phê, hạt điều, hạt tiêu. Qua đó buộc ngành xuất khẩu của VN phải phụ thuộc hoàn toàn vào TQ qua nhập nguyên phụ liệu cho ngành may mặc và giầy dép. Khi VN không còn nguồn để sống, chúng sẽ nâng giá nguyên liệu của 2 ngành này, biến VN thành công xưởng làm thuê cho chúng và chúng sẽ bóc lột đến cùng kiệt sức lao động của người dân mà không cần gây chiến tranh. Chỉ cần mua quan chức lẫnh đạo để trúng mọi khoản thầu lớn, quan trọng, để cho phép người TQ thả dàn mua nhà, đất tại VN và di dân sang Hán hóa VN ngay trên đất Việt.
   Nếu dân mình còn ngồi đó tin vào sự loanh quanh dối trá của ĐCSVN kiểu này, thì tới năm 2020 VN thuộc về TQ và 20 năm sau đó, dân VN có lẽ chỉ còn vài chục triệu và nguy cơ lâu dài chỉ còn vài triệu như 4 dân Tây tạng, Tân cương, Nội mông và Mãn thanh mà thôi.

   http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Chet-Duoi-Tay-Trung-Quoc/VIE-T-NAM-DANG-DU-NG-TRUO-C-THA-M-HO-A-BI-TRUNG-QUO-C-DIE-T-CHU-NG-7698/

   Xóa
  2. Càng nói chúng càng thể hiên sự ngu dốt. Cái đội ngũ lãnh đạo không hiểu chúng làm được cái gì cho dân ngoài sự phá hoại

   Xóa
 2. Không thấy giới thiệu tiểu sử " các nhà khoa học nước ngoài " để xem tên tuổi ra sao , quê quán nơi nào , trình độ chuyên môn , nghề nghiệp , bằng cấp ?
  Lã Việt Dũng còn được VTV1 trang bị cho vũ khí thì mấy vị " khoa học nước ngoài " này cũng có thể là Fantom , tại sao không ? khi mà chưa nhìn thấy tận mắt thì có quyền nghi . Cái thằng siêu lừa đảo nó mặc quân phục và trưng " bằng khen " của thủ tướng mà mọi người còn tin sái cổ thì cơ sở nào mà tin cái chưa thấy .
  Ở VN mọi chuyện đều có thể thành sự thật .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TIỂU SỬ Nhà KHOA HỘT đây

   GIÁO SƯ KINH TẾ ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT
   Giáo sư Yoshihiko Yamada (Đại học Tokai)

   Lật tẩy:
   - Bộ Tài nguyên Môi trường,
   - Bộ Khoa học Công nghệ,
   - VIện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
   - Đài Truyền hình quốc gia VTV

   VTV PHỎNG VẤN GIÁO SƯ KINH TẾ NGƯỜI NHẬT VỀ NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT

   VTV: Thưa giáo sư Yoshihiko Yamada (Đại học Tokai), là một nhà khoa học có RẤT LÀ NHIỀU kinh trong việc tìm kiếm nguyên nhân thảm họa môi trường...giáo sư có thể cho biết mất khoảng bao lâu để tìm ra nguyên nhân cá chết ở Việt Nam?

   Giáo sư Yoshihiko Yamada: Tôi nghĩ có khi đến 1 năm.
   _______

   Thế chuyên môn của Giáo sư là gì ạ?

   VTV không giới thiệu nên vào website của trường Tokai thì thấy chuyên môn của giáo sư là:

   - Kinh tế Công cộng (Public economics)
   - An ninh Hàng hải (Maritime security)
   - Kinh tế đảo (Islands economics)

   Khoa mục giảng dạy:

   - Xã hội hải dương và quan hệ quốc tế
   - Kinh tế chính trị của quốc gia biển
   - Chính sách về hải dương

   Chuyên đề nghiên cứu hiện tại :

   - Vấn đề hải tặc hiện nay.
   - Nhật Bản biên giới và hải đảo

   HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ GÌ LIÊN QUAN TỚI HÓA-SINH, MÔI TRƯỜNG, ĐỘC CHẤT.

   Chuyên môn này sao có thể phát ngôn về nguyên nhân cá chết một cách khoa học được chứ.

   VTV thêm lần nữa bịp nhé, lợi dụng tâm lý người dân thích hàng Nhật, khâm phục tính cách Nhật, mọi thứ gì của Nhật cũng là chính xác nên phỏng vấn bác giáo sư chuyên ngành kinh tế mà nói là có chuyên môn tìm kiếm nguyên nhân thảm họa môi trường.

   Để làm gì thế? Để câu giờ phải không ạ?

   Còn các chuyên gia được cho là từ Đức, Mỹ, Israel đâu, sao không giới thiệu danh tính và viện nghiên cứu để chúng tôi tìm hiểu thông tin về họ luôn.

   Thông tin về giáo sư Yoshihiko Yamada:

   http://www.u-tokai.ac.jp/staff/detail/MDQwMDA4/MjUyMDI1 (các bạn nhớ dịch sang English nhé)

   Bản tin của VTV:http://vtv.vn/…/ca-chet-hang-loat-tai-mien-trung-van-dang-n…

   Bài trên BBC:http://www.bbc.com/…/2…/05/160507_one

   Xóa
  2. Đề nghị bà con mạng viết thư báo cho thằng gs người nhật này biết sự đối trá lợi dụng của nhà cầm quyền VN.
   Đúng sai gì nó cũng sẽ trả lời, còn không cứ tố cáo lên cac trạng xã hội cho nó harakiri cho xong

   Xóa
  3. Gửi ý kiến vào trang NHK (đài TH Nhật Bản) cho họ biết.

   Xóa
 3. Trả lời thì dài, lằng nhằng, né tránh, che đậy, cứ u u chung chung vậy thôi, toàn những xảo ngôn; hỏi một đường đáp một nẻo cố tình che giấu sự thật, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, không hiểu càng hay, coi như "kịch bản" tốt. Nói dối thành nghề, nói dối ăn tiền, nịnh lãnh đao để lên chức quen rồi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. “Giải đáp” lươn lẹo để khoe
   “Công Đảng tận tụy miễn chê, kịp thời”
   Nghĩ dân ngu, lươn lẹo lời
   Nói lắm kết cục vẫn thời như không
   Vẫn chưa thỏa lòng dân mong
   Bày trò “Ngâm cứu chưa xong” nên ...chờ
   Phạm Công Tạc quả mặt trơ
   “Giải đáp” chỉ để câu giờ lừa dân

   Xóa
 4. "Bài" trả lời của tay Tạc chẳng khác gì báo cáo chính trị của đãng.Vừa dài vừa toàn từ ngữ chuyên môn,mục đích là để...không ai hiểu chi cả.
  Tóm lại là thằng đầy tớ khốn nạn đãng vẫn...đang nghiên cứu,mấy ông chủ nhân dân cứ ráng chờ nhé.
  Sao ông ta không nói trắng ra nguyên nhân cá chết là do bọn chúng...nghỉ thở nhỉ?

  Trả lờiXóa
 5. Phải công nhận một điều là thứ trưởng Phạm Công Tạc trả lời rất dõng dạc, to rõ, tác phong rất chuyên nghiệp (tôi xem vtv1), không phải cầm tờ giấy rồi úp mặt vào đó. Nhưng xem xong thì chả thấy kết luận như thế nào cả, đại ý cả bài phỏng vấn là: đã cùng với các nhà khoa học trong và ngoài nước đã có KẾT LUẬN về thảm họa môi trường, đánh giá trên gần như tất cả các lĩnh vực liên quan đến biển. Còn cái kết luận đó đúng hay sai, có ngay tình và công tâm không, có khoa học hay không (oái, toàn các nhà khoa học lớn mà bảo không khoa học thì cũng hơi ngược đời), có công bố cho nhân dân hay không thì chắc còn chờ chỉ đạo ở bển hoặc ở trển. Dù sao thì cũng mong chính phủ sớm công bố nguyên nhân và tác động của thảm họa môi trường ở biển miền Trung. Càng sớm càng tránh được những di họa cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 6. Vẫn tiếp tục trò mèo,gian dối,gạt gẫm nhân dân nữa sao ?

  Trả lờiXóa
 7. GIẢI ĐÁP cho CÁ CHẾT thì CHƯA, nhưng dưới sự LÃNH ĐẠN của đỉnh cao trí tệ thì GIẢI ĐÁP cho GÀ CHẾT thì có RỒI nhé.
  ==>"GÀ CHẾT ví ĂN quá NO" (mịa nó, chết là phải rồi, ai bảo "ĂN không chừa thứ gì")
  Hà, hà rất là KHOA HỘT vì CHẾT ÍT nên không lấy MẨU nhá.

  Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết
  Ngọc Trường
  16-5-2016

  Người dân có gà bị chết cho rằng do ăn cá biển, tuy nhiên chính quyền sở tại nói qua xác minh những con gà này chết vì “ăn quá no”.

  Trao đổi với VnExpress trưa 16/5, ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), xác nhận một hộ dân trên địa bàn sau khi mua cá biển ở chợ về cho gà ăn thì gần nửa trong đàn gà 15 con lăn ra chết.

  “Chúng tôi đã xuống xác minh, thấy gà ăn quá no nên chết, nhưng người dân lại phao tin là do ăn cá biển. Thú y cũng lên kiểm tra rồi, nguyên nhân không phải do ăn cá”, ông Việt nói.

  Theo Chủ tịch phường, hộ gia đình này nuôi gà trong vườn, số lượng nhỏ, lâu lâu mới cho ăn mồi nên những con gà thấy cá đã ăn no. “Do số lượng gà chết ít nên chúng tôi không lấy mẫu kiểm tra”, ông Việt nói thêm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hahahaha đúng kiểu trả lởi của đảng viên mẫn cán. Gà chết vì "ăn quá no", cá chết vì tự dở trò... đánh nhau?

   Xóa
 8. Biển đau,nhức nhối bao người
  Hoa tươi một đống,Tạc cười...như hoa.

  Trả lờiXóa
 9. Để thằng Trấn Thành nó giải đáp chắc hay hơn!

  Trả lờiXóa
 10. Có ĐÁP rồi các bác ui.
  "CÁ CHẾT VÌ KHÔNG BIẾT BƠI" các bác à.
  http://giaitri365.vn/wp-content/uploads/2016/05/3-1-310x165.jpg

  Trả lờiXóa
 11. ..."khu trú tập trung vào hai nhóm nguyên nhân chính độc tố học và tảo độc"...
  > Lại nhắc đến tảo độc...Toàn bài trả lời dài ngoằng ông Tạc không hề dả động gì tới Formosa? Ý đồ "kịch bản" đã quá rõ, che chắn, né tránh, bênh vực Tàu Cộng đến cùng để khỏi ảnh hưởng đến 16+4 !!

  Trả lờiXóa
 12. Lượng thông tin của thứ trưởng phát đi bằng KHÔNG !
  Thực ra, với năng lực của các nhà vật lý, hóa học, sinh học ... của ta hiện nay, nếu cho ra tay thì chỉ mất vài ngày .
  Vòng vo Tam Quốc mãi ... rồi đến lúc BIỂN SẠCH SẼ LẮM, CÓ GÌ ĐÂU !
  Formosa ơi, ngủ yên nhé ... Tớ xóa sạch dấu vết rồi . Lãnh đạo khoa học và công nghệ của Việt nam dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng giỏi đến thế là cùng !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nay đăng đàn nói vòng vo tam tứ quốc để lừa trấn an, vài tuần sau dân biểu tình lại chường mặt ra vòng vo, tháng sau lại tươi cười hý hửng sắp xong ... Cuối năm thấy hơi êm thì lơ luôn. Bản chất không minh bạch, dối lừa, coi thường dân ... luôn luôn là như vậy, không khá lên được và không kết quả gì đâu, lòng dân thêm khinh thêm bực.

   Xóa
 13. Lại thêm một thằng nói ngọng, nói ngọng mà oai phết: có hoa tươi rói, mặt trơ trán bóng, áo quần phẳng phiu ... Khác hẳn cái sự xơ xác, nghèo nàn của anh ngư dân, của chị bán cá. Nói như học trò không thuộc bài, vòng vo từ Âu sang Á, từ sáng tới chiều chả hiểu nó nói gì ? Nói cho mả tổ nó nghe !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói thao thao bất tuyệt, vô thưởng vo phạt là kinh nghiệm, năng lực, năng khiếu, thói quen, "đình cao chí tệ" của lãnh đạo CSVN!

   Xóa
  2. Mặt mũi thì không đến nỗi nào nhưng sao cách trả lời như một tên lừa mị ! Đọc hết nội dung trả lời phỏng vấn chỉ thấy ào ào những danh từ đao to búa lớn mà người nghe nếu là "chân quê" phải lác mắt nức nở với "ông lớn" nầy ! Vòng tới vòng lui chỉ chừng ấy "chữ nghĩa", quá khinh thường thiên hạ...Đề nghị ông hãy thu bài trả lời của ông vào máy, rồi tối tối ông mở ra nghe lại vài mươi lần, tôi chắc chắn rằng bà vợ ông sẽ sang phòng khác mà ngủ, nếu không sẽ...phát điên, chắc chắn !

   Xóa
  3. "Mặt mũi thì không đến nỗi nào"?
   Hồi thằng ăn cắp eX lên, tôi cũng thấy khoái vì có 1 TTg cs đẹp trai? Té ra là thằng "Đập chai"!

   Xóa
 14. Hà hà "CÁ CHẾT vì âm thanh ồn ào" và "GÀ CHẾT vì ăn quá no" lời VÀNG NGỌC GIẢI ĐÁP của các bác nhà SẢN.

  Trả lờiXóa
 15. Lại thêm một thằng nói ngọng, nói ngọng mà oai phết: có hoa tươi rói, mặt trơ trán bóng, áo quần phẳng phiu ... Khác hẳn cái sự xơ xác, nghèo nàn của anh ngư dân, của chị bán cá. Nói như học trò không thuộc bài, vòng vo từ Âu sang Á, từ sáng tới chiều chả hiểu nó nói gì ? Nói cho mả tổ nó nghe !

  Trả lờiXóa
 16. Phạm Công Tặc ! lại thêm một tên tặc công nữa, giặc công quyền. Giặc đấy chứ Việt Tân nào đâu cho xa vời !

  Trả lờiXóa
 17. Công tâm mà nói ông thư trưởng bộ KHCN phát biểu hấp dẫn mạch lạc hơn hẳn ông thứ trưởng bộ tài nguyên MT nhưng dân cần nghe cụ thể kết quả kiểm định như thế nào? Chắc phải chờ bộ chính trị cho phép mới công bố. Khoa học là sự thật còn chính trị là con gì nhỉ?

  Trả lờiXóa
 18. Theo như các ông con nhà cháu giải thích thì cá chết do một trong các nguyên nhân sau đây.
  a) Ngộ độc thực phẩm
  b) Tai nạn giao thông
  c) Ấu đả tập thể
  d) Không biết bơi
  e) Không phải các nguyên nhân trên

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. f) Do người mở nhạc lớn
   g) Do nhà Fa học Nhựt Bổn Dà-Mà-Đần nói, "Do thời gian. Một năm nữa mới biết!"?!

   Xóa
 19. Trương Minh Tịnhlúc 11:20 17 tháng 5, 2016

  Nói mà không hiểu mình nói gì,không tin điều mình nói ...là cái nghề của CS.Thằng nào cũng vậy.
  Một cái chế độ như vậy mà kéo dài được là tại VN mình xui quá.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói vòng vo không xứng nhà khoa học.
   Cá chết do thím Doan "dân chủ vạn lần" tắm biển Hà tĩnh.

   Xóa
  2. Quá xui luôn! Nhất là tôi! Lúc có bầu tôi, mẹ tôi không phá dù bố tôi nói phá thai đi, vì đã đông con rồi.
   Kết quả là cái thằng tôi rơi thẳng xuống Đất-Nước-Địa-Ngục-Trần-Gian!
   Nói thật giờ tôi chỉ mong chết, chuyển kiếp qua làm người Châu Âu. Vì thấy đám lợn đỏ VN còn khá đông, đời này chắc tôi không hy vọng được hưởng 1 chế độ dân chủ, vì đã khá già rồi...

   Xóa
  3. Tôi chả dám mơ làm người châu Âu, thậm chí làm người Thái còn chả dám mơ. Kiếp sau được làm người Myanma, người Philippin hay người Indo cũng sướng lắm rồi. Mà làm người Campuchia cũng sướng chán.

   Xóa
 20. Các quý vị thân mến,cán bộ Đảng viên nhât là cấp cao họ nói,họ phát biểu đều ĐỊNH HƯỚNG THEO CON DƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA cả đấy,vòng quanh theo kiểu ĐÈN CÙ ấy mà.

  Trả lờiXóa
 21. Cá chết do ăn nhằm bả tham nhũng hối lộ .

  Trả lờiXóa
 22. Ông Nguyễn phú Trọng ơi ! ông vinh thân phì da,sống sung sướng một mình,bỏ dân chết lên chết xuống vậy sao ???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gọi là ông làm gì cái thằng mặt chó ấy?
   (Cựu binh F320)

   Xóa
  2. Nó lớn hơn tôi vài tuổi,thú thật với các anh chị là tôi không thể gọi nó bằng anh hay ông vì nó đần bỏ mẹ,mà đần thì chỉ là thằng lú.

   Xóa
 23. thao thao bất tuyệt quá. Không thuyêt phuc. Tốn tiền cho khoa học nghiên cứu nọ kia ???.Hãy thực vì dân.

  Trả lờiXóa
 24. Mình vẫn băn khoăn về mấy "nhà khoa học" Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Ixraen đang "nghiên cứu" nguyên nhân cá chết kia có được các CP danh giá này, hoặc là ông Phó TTK LHQ công nhận là các nhà chuyên môn (của họ) hay không? - Vì chưa thấy họ lên tiếng!
  Còn ông Phạm thứ trưởng thì bảo rằng đã loại trừ các nguyên nhân từ tự nhiên (tức là chỉ còn do con người), nhưng lại vưỡn gài vô cái "thằng" tảo độc; nghe nó "loằng ngoằng" sao ý?

  Trả lờiXóa
 25. ̣̣Đạ̃ là TAC Thi chi co xuyen TAC
  cơ` No lam sao dam noi len su that.

  Trả lờiXóa
 26. Đây là bằng chứng đảng và nhà nước ăn chưa no.

  Trả lờiXóa
 27. Hôm trước nghe cha này ngồi trên TIVI nói thao thao vợ và con gái tôi mới học lớp 3 đề nghị tắt máy ngay vì càng nghe càng đỏ bệnh.Con gái tôi nói " ông bác này nói chẳng ra gì mà làm thủ trưởng nghe phát nôn!"

  Trả lờiXóa
 28. Vẫn theo các ông con nhà cháu, để điều tra nguyên nhân cá chết cần mời các chuyên gia y khoa. Bởi mắt không nhìn rõ sự thật, tai không quen nghe lời nói thật, miệng không dám nói lời nói thật. Chữa hết các bệnh ấy sẽ tìm được nguyên nhân cá chết.

  Trả lờiXóa