Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

TÀI NGUYÊN THỜI THỔ TẢ !

* TRẦN KIÊN
Khủng hoảng về môi trường tại nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh đã lên tới đỉnh điểm. Đó là do cái cách hành xử đầy khuất tất của ông Võ Tuấn Nhân thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường (TNMT) của nước CHXHCNVN muôn năm trong cuộc họp với báo giới cách đây mấy hôm. Người dân lân cận khu vực nhà máy Formosa đã bị ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế, tới sức khỏe. Người dân ở xa hơn thì lúc hoang mang lo lắng, lúc phẫn nộ bởi những gì đã diễn ra.
Trong một biển thông tin tràn ngập dạo này, cái gì đáng tin cái gì không? Lẽ dĩ nhiên, để cái nhà máy thép Formosa to vật vã như vậy thành hình thì trách nhiệm thuộc về rất nhiều cơ quan chính quyền. Nhưng vì vấn đề nổi cộm ở đây là ô nhiễm môi trường, nên tôi sẽ tập trung vào nhận xét khả năng làm việc của Bộ Tài Nguyên Môi Trường, cơ quan phải chịu trách nhiệm chính, qua sự kiện này. 
Ông bà mình hay nói "nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu". Hành xử không minh bạch của ông thứ trưởng Nhân khiến tôi phải coi ông có bao nhiêu tóc trên đầu! Và sau khi đếm tóc ông Nhân, tôi không thể tin ông ta. Tôi quyết định tìm một cái gì cụ thể, rõ ràng để phân tích. Một cái gì đó mà họ, bộ TNMT, không thể nào chối cãi.
Nước xả thải đục vàng đậm của nhà máy formosa Hà Tĩnh (ảnh Vệ tinh) 
Cái rõ ràng nhất tôi có thể tìm được là tài liệu "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép", số QCVN 52:2013/BTNMT do Bộ Tài Nguyên Môi Trường nước CHXHCNVN muôn năm ban hành ngày 25/10/2013. Xin xem mẫu của tài liệu này ở hình số 01.
Tiếp theo, tôi so sánh nó với tài liệu Title 40 of the Code of Federal Regulations (40 C.F.R), chapter 1, subchapter N on Effluent Guidelines and Standards, point source category of Iron and Steelmaking. Tài liệu này do US Environmental Protection Agency (EPA, Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) ban hành, quy định tiêu chuẩn nước thải trong ngành sản xuất thép tại Mỹ. Xin xem mẫu của tài liệu này ở các hình số 02,03,04,05,06.
Sau đây là vài nhận xét của tôi sau khi đọc và so sánh hai tài liệu nêu trên. Tôi sẽ gọi tắt tài liệu của Việt Nam là VN, và tài liệu của Mỹ là US.
SO SÁNH VN VÀ US
Một. VN có tổng cộng 7 trang. US có tổng cộng 67 trang. Vậy US hơn VN khoảng 9.5 lần.
Hai. VN có đúng 01 bảng tiêu chuẩn. US chỉ riêng phần subpart A đã có 08 bảng tiêu chuẩn (US có 13 subpart ký hiệu từ A tới M). Vậy số bảng tiêu chuẩn của US nhiều hơn VN một số lượng mà tôi không có thời gian đếm nổi.
Ba. VN chỉ có đúng 01 quy định về nước thải, nằm ở giai đoạn nước thải thoát ra môi trường. US có 13 nhóm quy định cho 13 giai đoạn sản xuất thép, ví dụ như coke making (sản xuất cốc), iron making (sản xuất gang), steel making (sản xuất thép), acid pickling (tẩy rỉ sét bằng axit) v.v. 
Bốn. VN không hề có quy định về tiêu chuẩn nước thải cho từng loại nhà máy thép, ví dụ nhà máy mới và nhà máy cũ. VN cũng không hề có quy định về tiêu chuẩn cho từng loại kỹ thuật và quy trình sản xuất thép khác nhau. US quy định đầy đủ những yếu tố này trong một số nhóm như BPT (best practicable control technology currently available), BAT (best available technology economically achievable), BCT (best conventional technology), NSPS (new source performance standards)... Qua đó cũng cho thấy tiêu chuẩn VN là quá thấp cho một nhà máy thép mới xây dựng như Formosa, đồng thời cũng không hề có lộ trình để bắt buộc Formosa phải nâng cao tiêu chuẩn nước thải trong tương lai.
Năm. Số liệu trong bảng duy nhất của VN quá tròn trĩnh, nhưng có thể tạm chấp nhận do khả năng hạn chế về phương pháp và thiết bị đo. Số liệu của US rất đa dạng và chi tiết, khác nhau cho từng nhóm tiêu chuẩn. Cái quan trọng là US xây dựng bộ tiêu chuẩn này dựa trên số liệu thu thập và phân tích tại các nhà máy thép Mỹ trong hàng chục năm. Còn tiêu chuẩn VN dựa vào đâu? Tôi hoàn toàn không có thông tin gì, cho đến khi tình cờ tìm được tài liệu Pollution Prevention and Abatement Handbook của WorldBank Group phát hành năm 1998 và ngừng lưu hành từ 30/04/2007. Trang 330 của tài liệu này có Table 4 cực kỳ giống với bảng tiêu chuẩn do bộ TNMT đưa ra năm 2013 đã nói ở trên. Xin xem mẫu tài liệu của WorldBank Group ở hình số 08. Xin xem bảng so sánh ở hình số 09.
              NHẬN XÉT VỀ NĂNG LỰC CỦA BỘ TNMT
Dựa trên những tài liệu tôi hiện có và những so sánh ở trên, tôi nhận xét về năng lực của bộ TNMT như sau.
Một. Bộ TNMT có thể đã không có dữ liệu đánh giá nước thải tại các nhà máy thép ở Việt Nam trong quá khứ, nên không có cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn mới nhất, và họ cũng không biết phải xây dựng tiêu chuẩn ra sao.
Hai. Vì lý do nêu trên, bộ TNMT có thể đã sao chép tiêu chuẩn tham khảo của WorldBank Group 1998 - 2007 và sửa đổi một vài tiêu chí, rồi dán mác của mình lên. Dĩ nhiên là bộ TNMT đã không dẫn nguồn tham khảo.
Ba. Sự sơ sài quá thể của tiêu chuẩn QCVN 52: 2013/BTNMT cho thấy cơ quan này có năng lực cực kỳ kém cỏi. Không một ai có thể tin nổi cái văn bản sơ sài đến nực cười này lại được dùng để quản lý nước thải của một nhà máy thép khổng lồ như Formosa Hà Tĩnh.
Bốn. Vì bộ TNMT không đủ năng lực, không đủ trình độ để đưa ra các quy định, các tiêu chuẩn tương xứng với quy mô của cơ quan này, cho nên tôi nghi ngờ năng lực thực hiện của nó. Vì thật dễ hiểu, nếu họ không hiểu về tiêu chuẩn, đương nhiên họ không biết phải giám sát cái gì và kiểm tra cái gì.
Năm. Đây là một nhận xét có tính chất đậm đà tình cảm của tôi. Mấy bữa trước ông Võ Tuấn Nhân hành xử rất ngu (ngơ) trước báo giới. Bây giờ tôi có thể khẳng định bộ TNMT rất ngu (ngơ) khi đưa ra cái tiêu chuẩn QCVN 52:2013/BTNMT này. Bộ TNMT trong sự kiện Formosa này có thể nói là "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa". Đúng là tài nguyên thời thổ tả!
             45,000 MÉT KHỐI CÓ PHẢI LÀ CON SỐ THẬT HAY KHÔNG?
Báo Lao Động đăng bài "Bộ TNMT cho phép Formosa xả thải công suất khủng" ngày 27/04/2016 có cấp tin, rằng bộ TNMT cấp giấy chứng nhận cho phép Formosa xả nước thải với công suất là 45,000 m3/ngày đêm.
Câu hỏi tôi muốn hỏi bộ TNMT là quý vị lấy cơ sở nào, tiêu chuẩn nào để cấp cho Formosa định mức xả nước thải 45,000 m3/ngày đêm này? Ngày thứ nhất nó xả 80,000 m3 rồi ngày thứ hai nó xả 10,000 m3 thì có gọi là đúng quy định không?
Trong thời gian tôi chưa có thêm thông tin, tôi có quyền nghi ngờ Formosa có thể xả thải nhiều hơn con số 45,000 m3 mỗi ngày nếu nó muốn, vào bất cứ lúc nào. Vì sao tôi nghi ngờ?
Lấy công suất hiện tại của Formosa là khoảng 7 triệu tấn thép / năm. Lượng nước thải theo tiêu chuẩn được cấp là 45,000 m3/ngày tương đương với 16.5 triệu m3 / năm. Nghĩa là lượng nước thải cho sản xuất thép chỉ là 2.4 m3/tấn thép. Đây là con số cực kỳ phi lý.
Theo sách The Making, Shaping and Treating of Steel: Ironmaking Volume (do David H. Wakelin biên tập, 11th edition, năm 1999, AISE Steel Foundation, trang 386-393) thì lượng nước thải trung bình để sản xuất thép từ khâu đầu tới cuối đã bao gồm lượng nước tái sử dụng, dao động từ 13,000 gallons tới 23,000 gallons/tấn, tương đương từ 49 m3 tới 87m3/tấn.
Bộ TNMT cấp cho Formosa xả nước thải trung bình chỉ 2.4 m3/tấn, trong khi tài liệu Mỹ nói lượng nước thải từ 49 tới 87 m3/tấn. Khoảng cách chênh lệch quá lớn, từ 20 tới 40 lần làm tôi nghi ngờ trong thực tế Formosa có thể sẽ xả thải gấp nhiều lần tiêu chuẩn được cấp.
Cuối cùng, tôi làm một bảng so sánh tổng lượng chất thải ra biển của Formosa hàng năm dựa theo QCVN 52:2013/BTNMT với công suất 7 triệu tấn thép/năm theo ba kịch bản thải: 2.4m3, 49m3 và 87m3/tấn thép vừa phân tích ở trên. Xin xem ở hình số 10.
Dựa theo bảng so sánh này thì cho dù kịch bản nào xảy ra trong thực tế thì môi trường biển tại Vũng Áng và các khu vực lân cận chắc chắn sẽ chết. Còn sức khỏe và sinh kế của người dân? Tôi không dám nghĩ tới. Còn bộ TNMT, đại diện cho chính quyền trong sự kiện này, thì tôi không hy vọng gì.
KẾT
Tôi không nhớ rõ mình đã từng đọc được câu nói, đại ý là "nếu anh im lặng khi người khác gặp bất công, rồi sau cùng bất công cũng sẽ tìm tới anh". Nên tôi cũng xin đóng góp tiếng nói nhỏ nhoi của mình, và mong người dân Hà Tĩnh của chúng ta, cũng như mọi loài sinh vật trong vùng sẽ sớm thoát khỏi thảm họa môi trường từ nhà máy thép Formosa này.
 29/04/2016.
T.K (FB đất nước mến yêu)
-----------
** NGUỒN THAM KHẢO
01) QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép. 25/10/2013. bộ TNMT Việt Nam.
02) "Bộ Tài nguyên - Môi trường cho phép Formosa xả thải công suất khủng". báo Lao Động. 27/04/2016.
03) Part 420 - Iron and Steel Manufacturing Point Source Category. CFR 2014 Title 40 Vol 29 Part 420. 2014. United States Environmental Protection Agency.
04) Pollution Prevention and Abatement Handbook. Iron and Steel Manufacturing. page 327 - 331. July 1998. WorldBank Group.
05) The Making, Shaping and Treating of Steel: Ironmaking Volume. 11th ed..1999. David H. Wakelin editor. Pittsburgh, Penn.: The Association of Iron and Steel Engineers (AISE) Steel Foundation.
Updated 1. 12:45pm 03/05/2016.
1. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, khích lệ của rất nhiều quý vị với bài viết này. Nó ngoài dự kiến của tôi, và tôi thật sự vui vì điều này.
Để đáp lại sự quan tâm của quý vị, tôi đang viết tiếp một bài phân tích về chất thải của nhà máy thép formosa hà tĩnh. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm để gửi đến quý vị.
2. Tôi đã sửa một sai sót trong bài này từ góp ý của anh Luong Duc Anh. Xin chân thành cảm ơn anh.


-----------------------------------------

33 nhận xét:

 1. Ai đó nói "Cộng sản không có trái tim!" thật cực kỳ chính xác!
  Hình như Tố Hữu còn nói đồng bọn của ông ta "Suy nghĩ bằng đít!"

  Trả lờiXóa
 2. Trước khi làm luật , có ai cấm họ tham khảo những bộ luật của Mỹ , Nhật không nhể?!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tụi NGU này đọc vào những bộ luật này không hiểu thì tham khảo được cái chó gì!!!

   Xóa
 3. Thưa bác Trần Kiên,chung tôi là dân đen ngu dôt đã đành,chứ cai bọn quan lại ấy toàn Tiến sĩ cả đây,nếu chê bai chúng nó ngu chắc là tại cái lò đào thải ra bọn chúng không theo tiêu chuẩn nào cả vả lại chỉ có những người như các vị hạch sách ra thi dân tụi tui mới biêt chúng ngu chứ hàng ngày thực thi công vụ chung oai lăm toàn những chém gió nghe cứ sàn sạt.

  Trả lờiXóa
 4. Vụ này đã đánh sập gần như toàn bộ lòng tin của những người còn hi vọng mơ hồ vào đacsVN!

  Trả lờiXóa
 5. Nếu bạn chọn cách sống vô cảm, bạn sẽ chỉ còn có "bạn bè" vô cảm! Không may thay, đó chỉ là bù nhìn như bạn thôi. Và lúc bạn nguy nan, đừng hy vọng họ cứu nhé. Những người chán ngấy vì sự vô cảm của bạn, lúc ấy cũng vui lòng nhìn bạn chết đấy.
  Tỉnh lại đi!

  Trả lờiXóa
 6. "Thời thổ tả"=>thời diệt vong !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sau thời Thổ tả sẽ đến thời Kiết lỵ rồi mới diệt vong !
   Ăn lắm hốc nhiều sẽ bội thực , phải thổ ra bằng hết , khi thổ ra rồi sẽ đi kiết , sau đó mới . . . thăng !

   Xóa
  2. THêm một dự án thổ tả diệt sông Hồng và tận diệt rừng Tây Bắc, thông đồng với Trung quốc sắp được thực hiện:
   http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/du-an-ty-do-lap-tuyen-duong-thuy-xuyen-a-doc-song-hong-cua-bau-thuy-3397453.html

   Xóa
 7. Bài viết này đã trình bày đầy đủ về luyện gang thép,và cần thiết Chính Phủ yêu cầu FORMOSA loại bỏ đầu tư luyện gang thép,mà chỉ nên nhập phôi thép để sản xuất ra thành phẩm mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính phủ bóng đen?

   Xóa
  2. Từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, các ủy viên trong bộ chính trị ĐCSVN đến bí thư, cán bộ Hà Tĩnh... bao nhiêu người đã ngửa tay nhận tiền hối lộ, đút lót, bôi trơn để ký hợp đồng cho Formosa thuê đất 70 năm tại Kỳ Anh?

   Giờ đây thảm họa xẩy ra. Xây dựng thêm một hệ thống xử nước thải khác ở Formosa hoặc cải tiến hệ thống xử lý hiện nay cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là điều bất khả, không phải vì lý do kỹ thuật mà vì lý do tài chánh. Chắc chắn Formosa sẽ không chi thêm tiền cho việc này.

   Lời tuyên bố của Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại của Formosa tuy xấc láo, hỗn xược nhưng là sự thật. Việc xả thải ở Formosa sẽ không có gì thay đổi khi nhà máy đi vào hoạt động.

   Nếu chế độ CSVN phản ứng mạnh theo đúng như tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc, Trần Hồng Hà, ban giám đốc của Formosa (có thể) sẽ tiết lộ, phổ biến công khai trên truyền thông, báo chí những hợp đồng đã được ký kết cùng những khoản tiền hối lộ, bôi trơn chuyển vào chương mục tại ngoại quốc của các quan chức lãnh đạo CS. Đó là điều không ai trong đảng, chế độ CS Việt Nam mong muốn.

   Những lời tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc, Trần Hồng Hà do đó sẽ được thực thi... trên sa bàn, trên giấy tờ báo cáo. Sẽ không có sự bồi thường thiệt hại nào cho ngư dân, (chắc chắn) cũng sẽ không có biện pháp nào được xúc tiến để làm sạch, tái tạo môi trường tại vùng biển có cá chết trên 4 tỉnh miền Trung vừa qua.

   Chỉ riêng chuyện bỏ mặc việc thu lượm cá chết ở bờ biển cho người dân tự giải quyết cho thấy chế độ CS từ trung ương đến địa phương chỉ (có tài) hành dân.

   Thủy triều có thể cuốn trôi, đưa các hóa chất độc hại, kim loại nặng về phía Nam hoặc hòa loãng chúng đi một phần lớn, nhưng phần đã thấm vào đất, cát trên bờ, dưới đáy biển sẽ tồn tại, tác hại, kéo dài ảnh hưởng trong nhiều thập niên đến môi trường cũng như con người.

   Không làm mạnh mẽ, tới nơi tới chốn với Formosa thì không yên được với dân, nhưng nếu làm mạnh như đã tuyên bố thì lại không yên với tập đoàn Formosa.

   Xóa
  3. Tổng Cục Môi Trường thuộc bộ TN&MT đã ra thông báo là nước biển ở những vùng có cá chết thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quãng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế an toàn, sạch đạt quy chuẩn Việt Nam.

   Dù không trực tiếp xác nhận chất thải xả ra từ KCN Formosa là an toàn, nằm trong giới hạn cho phép, việc loan tin của tổng cục Môi Trường như trên chứng tỏ chế độ CSVN cũng như bộ Tài Nguyên & Môi Trường, sắp tới sẽ không có biện pháp nào để thay đổi tình trạng hiện tại về việc xả thải của Formosa.

   Không bàn chuyện Quy chuẩn Việt Nam (dĩ nhiên) không thể so sánh với Quy chuẩn quốc tế (International Standard), bởi sức chịu đựng với độc tố, kim loại nặng của người Việt Nam (chắc chắn) phải cao hơn người ngoại quốc nhiều lần.

   Để chứng minh điều này, lãnh đạo của chế độ ở Đà Nẵng, Hà Tĩnh đã đi tắm biển, ăn cá, các loại hải sản... (ở những nơi... không có cá chết hàng loạt).

   Bên cạnh những hành động ngu xuẩn mang nặng tính trình diễn, bịp bợm, mị dân, chế độ CSVN tiếp tục phản ứng một cách chắp vá với những việc như ra lệnh cho ngư dân hoạt động ở những ngư trường xa bờ khoảng 20 hải lý hoặc hơn, tổ chức các toán thu mua, cấp giấy chứng nhận ngư trường và an toàn thực phẩm, giúp gạo cứu đói, giảm nợ, xóa lãi ngân hàng trong 6 tháng…

   Những việc vừa nói có được thực hiện và thực hiện như thế nào không bàn đến trong bài này.

   Đi xa hơn nữa, bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến còn tuyên bố hải sản tươi sống tại Hà Tĩnh, Quảng Bình sau khi kiểm nghiệm có chỉ số an toàn với sức khỏe người dân.

   Chế độ CSVN hoàn toàn không có những việc làm cần thiết ngay lập tức như phân tích, kiểm nghiệm nước biển nơi xẩy ra biến cố, nước thải từ KCN Formosa. Không thấy Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân lên tiếng về vấn nạn đang làm rúng động cả nước.

   Xóa
  4. XEM HÌNH ẢNH GIẢI HÀNH TINH ĐEN CỦA FORMOSA ĐƯỢC CẤP:
   https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/05/h1181.jpg

   Xóa
 8. Độc tố nguy hiểm nhất hiện nay không phải là kim loại nặng hay hóa chất cực độc do Chỉ na đầu độc .Mà nguy hiểm nhất lại là 2 loại hóa chất kích độc :đảng CSTQ+CSVN =DÂN TỘC VIỆT sẽ bị tuyệt diệt trong 1 ngày không xa .

  Trả lờiXóa
 9. Giết dân VN bằng nhà máy 10 tỷ đô rẻ quá, vừa lãi to vì được xả thải vô tư (chi phí xử lý thải có thể chiếm 20% giá thành) vừa làm VN dặt dẹo, ốm o gày mòn.

  Kinh tế biển chiếm khoảng 50% GDP VN thì vì vụ này có thể phải mất 15-20% vì dân và nước ngoài tẩy chay (các sản phẩm từ biển và du lịch của VN).

  Liệu nhà máy thép của TQ đội lốt Đài loan này có đấm 10-20% cho xyz để làm dự án này, vẫn rẻ đúng không? Liệu bộ TN-MT có cả gan cấp cái giấy phép môi trường diệt chủng này nếu không xin lệnh từ cấp cao hơn?

  Trước mắt dư luận phải đấu tranh với CQ lôi bọn cấp phép diệt chủng ra pháp luật, bắt formosa lôi ống thải lên, cho nước thải vào bể chứa và chính VN xử lý theo công nghệ âu châu hay mỹ. Nước sau xử lý có nuôi cá và phải sống được thì mới được phép xả ra biển.


  Còn nếu không thì Mẫu số chung của chúng ta là những quan tài, cháu con chúng ta là những thế hệ ngu ngơ vì nhiễm độc từ bụng mẹ.

  Trả lờiXóa
 10. Tập đoàn Formosa hiện rất cần đất đai rộng lớn để có thể làm nơi chôn giấu các loại rác thải CN độc hại khổng lồ do các nhà máy của nó ở nhiều trên thế giới đã thải ra mà việc xử lý các loại rác thải này lại quá tốn kém hoặc không thể xử lý được , vì vậy có lẽ rút kinh nghiệm về việc thuê đất chôn giấu rác thải độc hại bị bại lộ ở Campuchia nên nó phải cấp tốc sang Việt Nam thuê "tô giới" để thực hiện các ý đồ đen tối của nó , tất nhiên để thuê được một vùng đất rộng lớn và lý tưởng như Vũng Án thì cần có dự án khả thi che mắt thiên hạ với sự hợp tác chặt với TQ và các CB thiển cận hám danh hám lợi địa phương & TW của VN, việc một Tập đoàn Plastic lại đi đầu tư Nhà máy Thép , Cảng biển một cách vội vả và được thuê ưu đãi lâu dài gần 3.300 ha đất và biển (33 triệu m2) là một sự việc không bình thường và chắc chắn là có nhiều mưu đồ đen tối ẩn chứa trong đó . Chưa nói đến vị trí chiến lược quân sự quan trọng của khu tô giới Vũng Án nhưng có lẽ trong tương lai thì khu tô giới Vũng Án và cảng nước sâu tự quản sẽ là một nghĩa địa rác thải độc hại của các cty Đài loan và TQ.
  Phải khởi tố và điều tra việc xả thải độc hại hủy diệt mội trường của Formosa hiện nay là cần thiết để ngăn ngừa mọi hậu họa cho tương lai VN.

  Trả lờiXóa
 11. ". Đảng trưởng trả lời đi? ? ? "Muốn có cá hay muốn sắt thép".Nếu muốn có cá sạch, biển sạch, cả đất nước sạch, minh bạch thì quay đầu về với dân tộc may ra được sự cưu mang, tha thứ còn ngoan cố thì phải treo cổ hoặc xuống ống cống! chỉ cho ông và đảng của ông chọn nhanh kẻo muộn, lúc đó hối hận không kịp.
  - Dân chủ hay độc tài toàn trị!
  - Nhân dân và tổ quốc hay nối giáo cho giặc, bán nước!
  _ Hiến pháp là tối thượng hay điều lệ đảng ngồi xỏm trên đầu nhân dân
  - Muồn sống vẻ vang cùng dân tộc hay chết thê thảm
  Hãy chọ một đừng "lú" mà chết thê thảm (Vì không được dựng tượng đồng).
  Đêm nay suy nghĩ kĩ đi....Nếu cao huyết áp nhớ gọi "Quang Lùn" đến tẩm liệm ...(Dân Hà tỉnh-Quảng Bình- Q Tri -Thừa Thiên - Huế không liệm )....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng trưởng là Đầu đảng hở bác?

   Xóa

 12. Hà Nội thế phải xuyên Thái Bình Dương - Paris chống Xuyên Đại Tây Dương  http://www.harakenzo.com/images/tpp_worldmap_jp.png

  Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
  Như Phao cứu mạng cho Việt Nam thuyền nhân giữa đường
  Trên Biển Đông biển người dân quân Tàu Khựa
  Nhà nước Hải tặc Đại Hán chẳng tiếc chẳng thương
  Tề xuất siêu qua Vệ 57 tỉ đô la hàng dỏm hàng giả hàng nhái
  Cùng thực phẩm độc đến châu Phi ngay đói cũng xem thường
  Cô lọ Chú Lem còn chẳng mua thịt từ Thời Mao đông lạnh
  Trong khi Dân Việt trả tiền thật mua thịt thối hôi ương
  Do sự đồng tình từ Phó Tể tướng Hoàng Trung (cộng) Hải !
  TPP như Phao cứu mạng cho Việt Nam thuyền nhân giữa đường

  http://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2013/11/stop-tafta-280.jpg

  Paris chẳng cần Hiệp định Thương mại Xuyên Đại Tây Dương
  Pháp rượu ngon thực phẩm an toàn nhất thế giới thiên đường
  Hàng không - Điện nguyên tử - .. . còn hay hơn cả hàng Mỹ
  Nước Pháp đi đầu tiêu chuẩn quốc tế bảo vệ thiên nhiên môi trường
  An sinh bảo hiểm y tế xã hội chắc chắn bậc nhất Thế giới
  Đi đầu trong Trào lưu Tư tưởng Triết học Văn chương
  Nên Nước Pháp và châu Âu đâu cần gấp Phao cứu mạng
  Như Việt Nam thuyền nhân gặp Nhà nước Hải tặc Đại Hán giữa đường

  TỶ LƯƠNG DÂN

  Trả lờiXóa
 13. Gần một thế kỷ , người CS họ nhồi sọ nhân dân với đủ các khái niệm méo mó về bạn thù , cũng có thành công một phần do dân trí qua từng thời kỳ . Ngựa quen đường cũ , giờ họ định bắt các nhà khoa học phải tin vào một bảng tuần hoàn vật chất " mới " theo tiêu chuẩn XHCN thì quả là ngu ( ngơ ). Lý luận CN Mác-Lê không thể áp dụng trong Toán-Lý-Hóa , vì 2 lần 2 phải là 4 ! Nó không như các lãnh đạo đã " chứng minh " , cá thì vẫn chết mà nước lại . . . " vẫn đủ tiêu chuẩn "???.
  Những tên lừa đảo vô học ,vô nhân đạo đã bị lật tẩy .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính vì cái nhồi sọ đểu này mà đến nay vẫn chưa có hoà giai dân tộc. Vẫn còn nhiều người tin rằng chiến tranh VN là giữa một bên là cao cả,chân lý, yêu nước, một bên là nguỵ quân bán nước,tồi tệ , không đáng kể, không đáng nể năng gì cả. Trong nội chiến Nam Bắc của Mỹ, hai bên luôn tôn trong nhau cho đến hồi kết cuột cuộc chiến và người ta cho dây là một sự đáng tiếc xãy ra trong một nước.Không có cái tư tưởng đểu, bệnh hoạn là "tao là lẻ phải đáng nể, đáng kính hơn mày, mày không ra gì". Tướng Robert Lee của miền Nam vẫn có tượng đài, tên tuổi các tướng khác vẫn được tôn trọng và nhắc nhở.Binh lính miền Nam không bị tập trung "cải tạo".....nên nước Mỹ ngày nay hùng cường , đoàn kết và rất tự hào.

   Xóa
 14. Nước thải đã xử lý cần phải được tái sử dụng...vừa tiết kiệm nguồn nước sạch, vừa giảm thiểu lượng chất thải độc hại thoát ra nôi trường.
  Tại sao bộ tài nguyên môi trương không buộc Formosa làm theo cách tái sử dụng nước thải.
  Trên tàu vũ trụ người ta còn tái sử dụng nước thải được cơ mà?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nước làm mát , nước sinh hoạt thì tái sử dụng được , nhưng nước tẩy rửa thì pó tay bạn ạ , trong đó có các độc tố , kim loại nặng không hòa tan thì " tái " bằng cách nào ?. Với trình độ con người hiện nay thì tất cả đều có thể , nhưng như thế thì khu xử lý nước thải và độc tố phải to gấp 3 lần diện tích Formosa hiện nay ! Và giá thành thép Formosa sẽ ngang giá . . . vàng ! Tại sao một khu CN " hiện đại " cỡ đó , nó không xây dựng ở nước nó mà lại gạ nước ngoài như VN ? giá cả thành phẩm không lãi là bao , tiết kiệm các khoản chi phí như nhân công rẻ mạt , trốn thuế , không xử lý chất thải mới là " lãi " thực sự . Chính vì thế mà tụi nó hợp sức làm gỏi và ăn TÁI cái món khó tiêu hóa đó .

   Xóa
  2. 1950 nói bậy, bao che à? Sao lại cứ tiêu cực hóa vậy? Ông được ai "giao nhiệm vụ"?!
   Xử lí nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải và nước thải hộ gia đình tức là bao gồm cả dòng chảy mặt (dòng thải), gia dụng, thương mại và cơ quan.Bao gồm các quá trình vật lý, hóa học, và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm có nguồn gốc vật lý, hóa học và sinh học. Mục tiêu của nó là để tạo ra một dòng chất thải dạng lỏng an toàn với môi trường (hoặc xử lý nước thải) và chất thải rắn (hoặc xử lý bùn) phù hợp để xử lý hoặc tái sử dụng (thường là phân bón cho nông nghiệp).Hiện nay với việc sử dụng công nghệ tiên tiến có thể tái sử dụng nước thải thành nước uống, Singapore là nước tiên phong trong việc này.

   Xóa
 15. “Tiến độ nhanh chậm của dự án Formosa thì ảnh hưởng bao nhiêu lắm và trực tiếp gì đến dân sinh mà phải lão TRọng Lú phải đi kiểm tra. Nó là doanh nghiệp tư nhân, nó làm chậm thì nó bị thiệt hại nên tự nó phải cong lưng lên mà làm cho nhanh, cần gì mà ông phải đến đôn đốc”.

  Trong khi cá chết hàng loạt, ông không lo đôn đốc quân lính ông đi kiểm tra, nghiên cứu tìm ra nguyên nhân hầu ngăn chặn kịp thời cho dân nhờ.
  Đúng là chó đểu thật! đi thăm để kiếm phong bì vài trăm ngàn USD đây mà. Và thực ra Trọng lú biết việc cá chết nhưng chuyến đi này là để báo cho dư luận biết là cái Formosa này tao bảo kê rồi, đừng đụng vào mà rách việc cả đám.

  Trả lờiXóa
 16. Nhân vụ cá tôm cua hến lớn nhỏ chết la liệt tấp vào các bãi biển từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên đến Bình Thuận, Khánh Hòa, xuống tận Cà Mâu, Phú Quốc... hiện nay mà không tìm ra nguyên nhân, thủ phạm, chúng ta nên nhìn lại bao nhiêu mưu đồ phá hoại kinh tế, phá hoại đời sống dân ta mấy chục năm gần đây đã có ai tìm ngay nguyên nhân để chỉ tận mặt, day tận trán đâu. Vậy mà ngay cả những em bé cũng biết nguyên nhân của thảm họa này là gì. Chỉ cần có một chút khôn ngoan, sáng suốt là rõ.

  Ai là kẻ đã xui nhau đi vào các làng bản Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu thu mua hết sừng trâu sừng bò, móng trâu móng bò với giá cao gấp đôi thị trường, gây ra nạn thiếu trâu bò, khiến chúng ta phải nhập trâu bò từ Vân Nam, Quảng Tây, và nhập hàng loạt máy kéo nhỏ rẻ từ Quảng Châu sang? Ai đã cử thương lái xuống tận Bắc Giang, Bắc Ninh thu mua hết rễ hồi, gốc sả? Rồi các vụ thu mua với giá cao lá khoai lang, lá cây bình mác và, kỳ quái nữa là việc tìm mua râu ngô non, cau non , cam sành non.., vào tận Hà Giang mua hết mầm thảo quả quý hiếm… Ở miền Nam cũng kỳ quái không kém, thương lái đến Mỹ Tho, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng thu mua lá mảng cầu, quả dừa non, hoa thanh long non, mua lá điều khô... Một thời chúng đi lùng mua với giá cao đỉa và ốc bươu vàng, đến khi ốc bươu sinh đẻ khắp nơi thì bị ế, gây ra tai họa môi trường mấy năm liền. Một dạo ở Lâm Đồng chung cho người đi lùng tìm thu mua tiêu hạt lép, trái cam non, trái dừa non, sầu riêng non, chanh non, khiến các mùa sau cây thưa lá, thưa hoa, hết quả, phải chặt đi trồng lại hết. Còn nhớ hồi 1996, 1997, dân Tàu đổ xô sang Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh lùng mua mèo, lớn nhỏ mua tất, thế là hai năm sau chuột đầy đồng đầy nhà phá hoại mùa màng kho thóc lúa vô kẻ. Ở Đà Lạt đã có âm mưu thu mua hết các loại hoa hồng là đặc sản vùng này, may mà các nhà chơi hoa đã kịp thời ngăn chặn, giữ và nhân các giồng hoa hồng và phong lan quý hiếm, không để mai một, tuyệt giống. Ở các tỉnh ven biển thường có cáp quang, thế là thương lái Tàu xuất hiện thu mua ‘’phế liệu với giá cao’’, chẳng mấy chốc cáp bị đứt, nhôm, sắt, đồng không cánh mà bay, đường liên lạc xa gần trắc trở, ngắt quãng, có khi hỏng vĩnh viễn.

  Vụ án lớn Formosa còn đang diễn tiến. Nhân dân Việt Nam đang như cá nằm trên thớt, chết dần chết mòn, kinh tế suy thoái, núi nợ phình to, tài chính kiệt quệ, y tế suy đồi, giáo dục bất cập, đạo đức băng hoại, xã hội hỗn loạn, bọn tội phạm ách hại người yêu nước. Nay là cả vùng đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ đang kêu cứu tuyệt vọng. Hai phía Đông Tây đều gặp đại nạn, trong khi nội địa từ Bắc vào Nam bọn bành trướng cắm chốt, đóng bản doanh khắp nơi, suốt giải đồng bằng ven biển lên khắp vùng biên giới phía Bắc và Tây nguyên. Chúng lập làng Tàu, thị trấn Tàu, khu kinh tế Tàu, quán ăn Tàu, cửa hàng bách hóa Tàu, nhà nghỉ, khách sạn Tàu.

  Ta phải đối phó như thế nào? Bộ Chính trị đâu rồi? Hội đồng quốc phòng đâu rồi? Quân Ủy Trung Ương đâu rồi? Ban An ninh Quốc phòng của Thường trực Quốc hội đâu rồi ? Tên lửa, máy bay, xe tăng, tàu ngầm để làm gì? Đặc công để làm gì? Hay chỉ có tướng trẻ Lê Mã Lương, phó Đô đốc Lê Kỳ Lâm của Hải quân, tướng Đồng Sỹ Nguyên, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng.

  Trả lờiXóa
 17. THỜI THỔ TẢ CỦA CSVN: Đó là câu trả lời chung cho các hiểm họa tới tấp đến từ phương Bắc đầu Xuân này: họa chết cá, chết người dọc ven biển miên Trung, họa bức tử đồng bằng sông Cửu Long, họa ô nhiễm vì chất độc bô xít sẽ lan truyền trên Tây nguyên, họa quan chức tham nhũng có dã tâm bán nước, bán hầu hết hạ tầng cơ sở theo giá rẻ mạt qua Mật ước Thành Đô.

  Trả lờiXóa
 18. hiện giờ nó đã không cho ai vào trong khu công nghiệp do nó quản lý, vậy đến khi làm song cảng nước sâu sơn dương thì nó chở cái gì vào cảng là quyền của nó, nó chở các hóa chất độc hại, các rác thải do nó không xử lý được ở nơi khác mang về đây chôn trong khu đất nó thuê thìlàm gì được nó, ai kiểm soát được nó mà cấm, thậm chí nó chở cả vũ khí vào dự trữ sẵn ở đấy ai mà biết được, cuộc chơi này hơi bị ác.Những người ký cho nó dự án này từ năm 2007 ăn tiền của nó thì đã nghỉ hạ cánh an toàn rồi. Từ trước đến nay không có việc nào của đất nước sảy ra mà giải quyết nhanh và dứt điểm ngay, mà chủ yếu để lâu cho dư luận dịu xuống ,tìm cách che dấu bưng bít xử lý nội bộ. Vụ này chắc rồi cũng chìm xuống thôi, chỉ chết dân thôi, đất nước này rồi cũng tan hoang thôi.

  Trả lờiXóa
 19. Cùng tắc biến.Dân tộc Việt Nam từ đây có thoát được ách cai trị của cộng sản Trung Việt?

  Trả lờiXóa
 20. Nguồn tai hoạ lớn nhất,duy nhất và nguy hiểm nhất của dân tộc Việt : đcsVN.
  Ngày nào nó còn tồn tại thì ngày đó nó còn gây ra từ tai hoạ này đến tai hoạ khác.

  Trả lờiXóa
 21. ĐẤT NƯỚC vIỆT NAM TAN NÁT RỒI ĐÂU CÓ MƠ HỒ!

  Trả lờiXóa
 22. Lệ Thủy bao giờ cũng nói hay,đồng ý 100%- hiểm họa tàn độc nhất và nguy hiểm nhất của dân tộc VN là chủ nghĩa cộng sản ! loại trừ được hiểm họa này thì VN mới có thể ngóc đầu lên được!

  Trả lờiXóa