Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Chính tác giả Hồng Quang CŨ RÍCH VÀ PHI LÝ !?

             
               BVB - “Tuyên ngôn nhân quyền” ra đời từ  năm  1948, cho nên tác giả Hồng Quang có bài đăng trên báo Nhân dân ngày 20/12/2013 cho là “cũ rích” cũng "phải"... Nhưng, điều đáng nói là cho đến nay càng thể hiện đây là Văn bản háp lý nguyên gias trị và không hề phi lý” chút nào. Nếu nói như tác giả Hồng Quang thì: Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945  nhắc đến quyền con người trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791, Tuyên ngôn Độc lập năm 1776… còn “cũ rích” hơn.
Cho dù HQ đã đọc, hoặc chưa đọc, nhưng nay cũng trích phần đầu Tuyên ngôn nhân quyền 12- 1948 của Đại hội đồng Liên hợp quốc để nếu vì qua sphaans khích khi viết bài báo này, HQ cũng cần rà soát lại cho kỹ, có chỗ nào “cũ rích’ và “phi lý” hay không:
               Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất 375 ngôn ngữ. Tuyên bố phát sinh trực tiếp từ những kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai và là tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới, trong đó liệt kê các quyền cơ bản mà mọi cá nhân được hưởng. Nó bao gồm 30 điều đã được xây dựng trong các Thỏa ước quốc tế, thỏa ước nhân quyền khu vực, hiến pháp và luật pháp quốc gia. Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cùng hai Nghị định thư không bắt buộc I và II. Năm 1966, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua hai Công ước trên, qua đó hoàn thành cơ bản Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế.
               Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi quốc gia và mọi dân tộc. Tinh thần của bản Tuyên ngôn là dùng truyền đạt và giáo dục để nỗ lực thúc đẩy các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tôn trọng các quyền con người cơ bản được đưa ra trong Tuyên ngôn.
               Điều khoản cuối cùng của bản Tuyên ngôn có viết "Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản tuyên ngôn này theo hướng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nào nêu trong Bản tuyên ngôn này".
              > Xét rằng: Sự công nhận nhân phẩm của mọi người trên toàn thế giới và các quyền bình đẳng không thể tước đoạt của họ chính là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới.
               Xét rằng: Hành vi xem thường và chà đạp nhân quyền đã dẫn đến những hành động man rợ, xúc phạm đến lương tâm nhân loại. Việc tiến đến một thế giới trong đó tất cả mọi người được hưởng tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, không còn lo sợ hãi và nghèo khó, phải được tuyên xưng như là ước vọng cao nhất của con người.
                Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức.
                Xét rằng: Mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia cần được khuyến khích và mở rộng.
                Xét rằng: Trong Hiến Chương, các dân tộc của cộng đồng Liên Hiệp Quốc đã lại một lần nữa xác định niềm tin vào những quyền căn bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị con người, vào quyền bình đẳng nam nữ và cũng đã quyết định cổ vũ cho các tiến bộ xã hội và cải tiến mức nhân sinh trong bối cảnh ngày càng tự do hơn.
                 Xét rằng: Các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc, nhằm cổ vũ việc tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản.
                   Xét rằng: Sự hiểu biết chung về nhân quyền và tự do là điều tối quan trọng để có thể thực hiện đầy đủ sự cam kết trên.
                   Do đó, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc long trọng công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này như là một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi dân tộc và quốc gia, nhằm giúp cho mọi cá nhân và thành phần của xã hội luôn luôn theo sát tinh thần của Bản Tuyên Ngôn, dùng sự truyền đạt và giáo dục, để nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này.
               Mặt khác, bằng những phương thức tiến bộ trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế, phải bảo đảm sự thừa nhận và tuân hành Bản Tuyên Ngôn một cách có hiệu lực, trong các dân tộc của các nước thành viên, và ngay cả trong những người dân sống trên các phần đất thuộc quyền cai quản của các nước đó.
Ðiều 1:
                 Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái.
Ðiều 2:
                Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong Bản Tuyên Ngôn này và không có một sự phân biệt nào, như chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay tất cả quan điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh, hay tất cả những hoàn cảnh khác. Hơn nữa, cũng không được có sự phân biệt nào đối với con người sống trên một   quốc gia hay trên một lãnh thổ, căn cứ trên cơ chế chính trị, nền tảng luật pháp hay quy chế quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ đó. Cho dù quốc gia hay lãnh thổ này độc lập hay dưới sự bảo hộ, không được tự trị hay ở trong tình trạng bị hạn chế về chủ quyền…>>
 Tuyên ngôn Nhân Quyền 1948   
 *      *      *
Lại “Cũ rích và phi lý” nữa đây
        * ĐỖ NHƯ LÝ
(Theo Diễn đàn xhds  / quechoa)
Mấy ngày nay, không dám ra vỉa hè, chui vào cab Internet cho ấm vì Sài Gòn lạnh hơn mọi năm, mặt khác cũng để chờ “Hợp đồng 10 triệu”. Tình cờ gặp bài “Những luận điệu cũ rích và đòi hỏi phi lý” của Hồng Quang (HQ) đăng trên báo Nhân Dân được DĐXHDS tải lên ngày 20-12-2013. Dành mấy phút thỏa tính tò mò. Đọc. Ôi!… 
Lại là “…qua các ‘Tuyên bố’, ’Kiến nghị’, ‘thư ngỏ’…với nội dung không có gì mới chủ yếu lặp lại luận điệu xuyên tác, vu cáo và đưa ra đòi hỏi phi lý về nhân quyền”.
“…không có gì mới” là “cũ rích” phải không HQ? Nhưng “cũ rích” thì đã sao? Càng cũ càng có giá đó, đồ cổ là chứng vật rõ ràng, phải không HQ? Nếu HQ có một đồng tiền Vạn lịch, bán đi chắc cũng mua được village loại đặc biệt chứ không đùa! Quyền được thở, được ăn… chắc chắn có từ khi các nô lệ tỉnh giấc kiếp nô tỳ! Độc lập, tự do cũ cũng không kém, có từ đời nảo đời nào, ai dám nghi ngờ, chê bôi! Nó cũng xưa lắm, cũ hơn cả cái “cũ rích” của HQ đấy chứ! Cái “cốt lõi” (từ của “sư phụ” HQ đấy) không phải ở chỗ “cũ rích” hay “mới”. Vậy nó là gì?  HQ hãy tự học thêm để bộ óc đỡ xơ cùn, nói năng như cái loa phường! Gợi ý thế này: có cái “cũ rích”nhưng sẽ gắn bó với loài người vĩnh viễn, còn có cái mới toanh có khi sẽ chết từ khi nó phôi thai. Phải xem xét, nghiên cứu tìm ra bản chất, những vấn đề cụ thể trong điều kiện cụ thể của nó, đó là ý ông tổ của chủ nghĩa HQ đang tôn thờ phát biểu đấy, HQ không biết sao? Tiêu chuẩn để nhân loại thừa nhận, gắn bó hay chia tay nó không thương tiếc là gì, HQ lại phải tự tìm hiểu nhé! Duy vật biện chứng chắc HQ đã học, phải học, thường gọi suy nghĩ như vậy mới là “biện chứng” đấy, HQ không hiểu nên không nhớ à?
HQ chưa đưa ra “luận điệu xuyên tạc, vu cáo” nào cụ thể (đành rằng mọi người đều hiểu là vấn đề nhân quyền) nên cho qua. Tuy nhiên “về nhân quyền” mà HQ cho là “phi lý” khi người dân “đưa ra đòi hỏi” thì thật ngờ nghệch, khờ khạo và hình như HQ chẳng muốn làm “nhân” ấy! HQ đã tự đánh mất quyền “tứ khoái” của HQ đấy! Nếu cứ đánh mất, đánh mất hoài, rồi HQ sống được không hở HQ, ơi hỡi HQ? Người dân “đòi”, có nghĩa bản thân nó là của họ, kẻ khác đã “tiếm”, ăn cắp, ăn cướp mất, nay họ tỉnh ra, họ “đòi” lại, ấy thế mà HQ cho là “phi lý” à? Thế thì cái lý của HQ là gì? Cái không “phi lý” của HQ là gì đây? HQ tin tưởng cho người khác quản lý, vay tiền, khi HQ “đòi” lại, đấy là “phi lý” sao? HQ cứ cho là “phi lý” đi, lần sau có dám “giao trứng cho ác” nữa không? Con HQ khi ở tuổi đang lớn, mỗi tháng mỗi năm một khác, quần áo chật căng, nó “đòi” HQ những bộ quần áo mới cho phù hợp với cơ thể, HQ có cho  con mình “đòi” là “phi lý” không? Đất nước đang chuyển mình là đúng theo quy luật vận động của cái “ní nuận” HQ đã học đấy! Cái hình thức hiện nay không phù hợp với cái nội dung, cái “thượng tầng” không còn ăn nhập với “hạ tầng cơ sở” nữa mà HQ không nhận ra à? (Nói ngắn gọn thế, vị GS-TS nào đó lại “cười khẩy” vì cho tôi lại “biện chứng hình thức”, “tư duy siêu hình” đấy. Chuyện đó tạm để lại sau. Ở đây, chúng ta đang bàn về “cũ rích” và “phi lý” của “nhân quyền” ở Việt nam ta). Người dân “đòi” được “mở miệng” (hai từ này của ai HQ biết không?) bằng Diễn Đàn của mình mà HQ cho là “phi lý” sao? Như vậy chắc chắn HQ chẳng hiểu gì về “nhân quyền” như chính HQ viết đấy nhé! Hay HQ có định nghĩa khác về nhân quyền do nó có “đặc thù VN” như các “sếp” HQ đã giáo dục cho HQ? HQ viết rõ ra để phó thường dân chúng tôi “học tập làm theo” chứ!
HQ cũng cho là ở nước CHXHCNVN này có nhân quyền rồi chứ gì? Vậy HQ có thừa nhận những hiện tượng công an đã “hành”, gây khó khăn cho người dân trong chuyện tạm trú không? Năm xưa có vợ chồng cựu chiến binh QĐNDVN lên Hà nội tạm trú để mong được giải oan, bị công an tẩy chay qua các chủ nhà cho thuê như thế nào HQ có biết không? Gần nhất là Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng long đong về nơi ở tạm như thế nào HQ cũng không biết sao? Như vậy “đưa ra đòi hỏi về nhânquyền” hoàn toàn không “phi lý” mảy may, tí tẹo, chút xíu nào cả, HQ hiểu không?
HQ chẳng tự có lấy một luận cứ nào để chứng minh được là “phi lý” nên phải dựa vào ý kiến của blogger trên mạng. HQ giới thiệu là blogger “nổi tiếng” ở trong nước chưa đủ “đô”, để “chắc ăn” hơn, HQ dùng luôn mấy người có  “mác nửa VN, nửa USA”. Kiểu dùng dư luận quần chúng để chứng minh mình đúng là chẳng “biện chứng” chút nào đâu HQ! (Chưa bàn đến nội dung của các ý kiến đó). Nếu lấy “thịt đè người”, lấy “gậy ông đập…” thì có khi HQ lại bị “đập” trước đó! Việc làm của HQ, dân vỉa hè chúng tôi gọi là “mượn đầu heo nấu cháo” đó! HQ có nghĩ là mình đang “nấu cháo” không? Hãy viết bằng những gì bản thân mình có, hãy tự mua “đầu heo”, đừng “mượn” nữa HQ ơi! Sẽ đến ngày chẳng ai cho HQ “mượn” (không có lời) mãi đâu!
“Mượn tay” mấy blogger chưa yên tâm, HQ lại dùng “chiêu tung hỏa mù”, nào là “Bộ Luật hình sự Đức, D-notices  của Anh, ASPA (HR 4775) của Mỹ…” ra để “hù dọa”, để làm chứng cho ý kiến của mình. Thực tình tôi chẳng biết mặt mũi các luật đó ra sao, chứ với khả năng khi giao tiếp với những ông, bà tóc vàng, mũi lõ, mắt xanh vẫn phải dùng tứ chi hỗ trợ thì làm sao dám nói hiểu nổi nội dung các luật đó. Cái này, nếu HQ hiểu được do đọc trực tiếp các luật đó thì phải phân tích cụ thể, nếu không lại phải nhờ đến các luật gia am tường nói rõ để phó thường dân chúng tôi tỏ tường rằng nước VNXHCN cũng ngang hàng với các nước đó chứ. Chiến thuật hỏa mù của Gia Cát rất cũ, cũng là thuộc loại hơn cả “cũ rích” của HQ đấy mà HQ đang vận dụng đó. HQ thấy “cũ rích” có giá chưa?
Tuyên truyền cho dân trong nước chưa đủ, để “toàn diện”, HQ đề cập đến cả một số người nước ngoài, cơ quan truyền thông ngoại quốc. Từ nhận định “các vị đưa ra một số ý kiến sai lạc” HQ yêu cầu họ phải “cần tiếp cận vấn đề nhân quyền ở VN một cách toàn diện, khách quan”. HQ vừa yêu cầu như trên, nhưng ngay sau đó lại quy cho họ: “…để từ đó can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”. Ôi,“logic” quá, “sắc bén” quá, “thuyết phục” quá, “khoa học” quá! Khác nào HQ miệng hô “Nói! Nói! Nói đi” nhưng tay lại bịt miệng họ! Thảm thương cho HQ là HQ không biết ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại nào? Thế giới phẳng! Thời đại các nước, các dân tộc phải nương dựa vào nhau để sống, cùng phát triển, tuyệt nhiên không một nước nào (dù là cường quốc hùng mạnh) đứng tách ra để tự tiến lên hàng đầu được đâu, điều sơ đẳng ấy HQ cũng không rõ sao? Chỉ có điều người Tây phương không có kiểu “cười khẩy”, “đấm nhau lụp bụp trong mền trùm kín” như dân Việt mà thôi! Mà muốn vậy, HQ hãy đề nghị với công an để những Mr, Ms nghị sĩ, quan chức ngoại giao, phóng viên… các nước  được tiếp xúc thoải mái với mọi tầng lớp dân chúng ở mọi nơi trên đất nước, được dự các phiên tòa mà Nhà nước CHXHCNVN gọi là công khai với đầy đủ phương tiện nghề của mình trong khi tác nghiệp tạo điều kiện cho họ đáp ứng được yêu cầu của HQ đi! Nếu không, thì hình như HQ đã buộc họ chơi trò bịt mắt bắt dê đó! Trách ai đây, HQ?
HQ cũng giải thích là Nhà nước ta quan tâm đến nhân quyền lắm, từ 2007 kia, nên đã giao cho Bộ Ngoại giao “đặt yêu cầu với Viện Nhân quyền Đức…”. Vì là dân vỉa hè, nay tôi mới biết. Cảm ơn HQ “cho tôi sáng mắt sáng lòng”! Cũng là tốt. Nhất là lại là cái Viện của nước có ¼ đất đai vừa thoát khỏi chế độ cộng sản một cách hoàn toàn tự thân, chẳng phải ai “định hướng”. Chuyện này, tôi lại nghĩ đến câu: “Bụt chùa nhà không thiêng”. Học cái hay của nước khác là không bảo thủ, song ở Việt Nam mình hiện nay không có những người có đủ kiến thức về xây dựng, tổ chức, quản lý, điều hành nhà nước hay sao? Tại sao không tận dụng nội lực hoặc phối hợp mọi nội lực cùng ngoại lực? Đây là phương pháp tư tưởng, cách đánh giá, phương pháp, chủ trương, quan điểm, tự ái với dân, những % trong các thỏa thuận hay là quỷ quái gì nữa, thật tình tôi chẳng biết mô tê ra răng! Nếu HQ biết, giúp cho tôi bớt chút cù lần, được hổng?
Cuối cùng HQ viết “Đảng và Nhà nước Việt nam luôn coi việc bảo đảm, tạo điều kiện, giúp mọi người dân phát triển hài hòa, được hưởng thành tựu về nhân quyền, đạt tới trình độ phát triển chung của loài người là mục đích cao nhất phải hướng tới”. Hình như câu này có ở đâu thì phải, ít ra nó như trong văn kiện của Ban tuyên giáo, hay Ban chỉ đạo về nhân quyền của ĐCSVN? Vấn đề là nói và làm đây! “coi ” khác hẳn với “làm”! Một bên là quan sát, quan điểm; một bên là hành động, liệu HQ phân biệt được không, ơi hỡi HQ? Chỉ vì mới “coi ” nên một anh học đầy mình, ủy viên gì đó của Thành đoàn đã cướp giật tài liệu về nhân quyền của người dân. Cao hơn, ông Phó Bí thơ thành ủy cái thành phố bự nhứt nước đã: “Tụi nó đâu. Đi hết rồi hả?” khi đi đến nơi người dân chuyền tay nhau những tờ giấy in “Tuyên ngôn Nhân quyền” của chính Liên hiệp quốc viết ra mà Việt Nam là thành viên, hơn nữa có ghế trong “Hội đồng nhân quyền” với nhiều nước ao ước! Giữa cái lưỡi và cái tay của người CSVN còn cách xa hơn từ VN tới USA!
Gút lại: nói đến nhân quyền có “cũ rích” đi chăng nữa, nhưng vẫn có giá trị, giá trị vĩnh viễn, và tuyệt nhiên không “phi lý” khi “đòi” lại nhân quyền!
Đ.N.L
Sài gòn Mùa Giáng sinh  2013
------------------

25 nhận xét:


 1. Bồi bút kém ..nên khen chê cũng kém
  Tuyên ngôn Nhân quyền cao ..không thể thấp bởi bút tồi
  Vì túng thiếu hay muốn thèm nhà cao rộng
  Còn lắm nghề ..đừng sống kiếp nhục nhằn ni .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu Tuyên ngôn nhân quyền là cũ rích, thì lý luận chủ nghĩa Mác-Lê Nin còn cũ rích tới mức nào ? Vì vậy, theo Điều khoản cuối cùng của bản Tuyên ngôn có viết "Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản tuyên ngôn này theo hướng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nào nêu trong Bản tuyên ngôn này", thì người núp dưới biệt danh "Hồng Quang" đã cố tình vi phạm công ước tuyên ngôn nhân quyền mà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam đã ký kết. Hãy vận dụng câu tục ngữ VN "Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe". Nhưng Hồng Quang thì chỉ đáng trách 1, mà ban biên tập báo ấy đáng trách 10 vì thiếu trách nhiệm và trình độ !

   Xóa
 2. Trong đầu HQ toàn đất , nên chỉ có "copy" và "paste" , đâu có cần đến tính logic , lí lẽ gì. Lại càng chẳng coi ra gì những HP46 , đến Tuyên ngôn độc lập ...của ông Hồ , người mà không có ông ấy thì HQ giờ chỉ là thằng móc cua ngoài đồng. "Thế lực phản động" là đây chứ còn ai!

  Trả lờiXóa
 3. Các Bác thông cảm các cụ xưa đã có câu ; Chủ nào tớ ấy !!!!

  Trả lờiXóa
 4. Lâu nay tôi không được đọc báo ND cả báo giấy và báo mạng nên không biết dạo này họ suy nghĩ viết lách ra sao?Tôi cũng không biết ông nào làm Tổng biên tập, không hề biết một phóng viên nào.Không phải tôi xem thường mà tôi nghĩ báo ND chỉ viết về nghị quyết của đảng cộng sản, đưa tin hội nghị TƯ và các bài ca ngợi lãnh đạo.... đại loại thế. Không ngờ đọc BVB lại biết có cái anh HQ bí danh của anh nào đó chê TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN. Có lẽ anh này cầm bút cũng như cô gái rượu của ông Tô Huy Rứa là cử nhân báo chí 24 tuổi được bổ làm chủ tịch HĐQT Tame xco ?( tôi không thạo cách viết tắt , nhưng cái tổng công ty xây dựng).
  Còn theo tôi là thế này : bất cứ ai có chút trí não dù rất bé tí ti thôi cũng không nghĩ tuyên ngôn nhân quyền là cũ rích! Ngoại trừ có thể đây là ý đồ của đảng cộng sản viêt nam đang chỉ đạo xóa bỏ tuyên ngôn nhân quyền của LHQ để viết lại. Vì bây giờ Việt nam là thành viên của HĐNQ... chờ xem thế nào nhé./.

  Trả lờiXóa
 5. Đối với bọn đần này (Hồng Quang đại diện) thì ông bà tổ tiên là "cũ rích và phi lý"?!

  Trả lờiXóa
 6. Rõ là lũ ngợm làm người
  Lại còn cao giọng dạy đời. Lạ chưa ?
  Thôi! Thôi! mau dẹp là vừa!
  Đừng nhai nhải nữa mà nhơ nhớp đời!
  HQ mau dẹp đi thôi!

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam có phải là nhà mẫu giáo khổng lồ không nhỉ?Câu hỏi tưởng chừng rất ngớ ngẩn và phi lý nhưng...có nhiều người vẫn tưởng thế ,vẫn nghĩ thế .Hàng ngày họ vẫn dùng kiến thức của những cô nuôi dạy trẻ để răn dạy ,để rao giảng một mớ nhận thức mù mờ cho Nhân Dân .Đáng buồn cho những người như HQ nhưng đáng lo cho Đất Nước

  Trả lờiXóa
 8. Chính vì "kinh tế thị trường" bởi đã quá cũ nên ta thêm đuôi"Định hướng xhcn" cho nó thêm quái thai! hehe

  Trả lờiXóa
 9. Hãy hiểu rằng những con điếm không phải là những phụ nữ xấu- họ chỉ bán thân & bán cái mình có - Nhưng có một số người xấu, táng tận lương tâm- bán nhiều cái mình không có, bán cả linh hồn của mình cho quỷ dữ....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà em mấy đời làm thuốc bắc. Ông em bảo thích báo Nhân dân vì báo Nhân dân khổ rộng, giấy lại dai, gói thuốc bắc rất tốt. Nhiều năm nay nhà em đặt mua báo Nhân dân, nhưng khống phải để xem mà để... xé...

   Xóa
 10. Gữi nặc danh 11:23 Ngày 23 tháng 12 năm 2013 : TUYỆT VỜI ! OK !

  Trả lờiXóa
 11. Hồng Quang ơi hỡi Hồng Quang
  Sao mày cứ thích khoe khoang làm gì
  Ngu đần thì phải giấu đi
  Lại phơi lên báo, hay vì tâng công?
  Báo “Nhân Dân” có như không
  Toàn bài bợ đỡ, thổi phồng, dối gian...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong Nam, bọn mình gọi đó là báo 'Nhăn răng". Nói thực, ngoài mấy cơ quan nhà nước buộc phải mua báo 'Nhăn răng" theo chỉ thị của đảng, dân họ không xài nổi cái tờ 'lá cải" không ra "lá cải", "lá môn" chả ra "lá môn" này... Ngay cơ quan nhà nước, mua thì mua cũng rất ít người đọc, trừ mấy tay cán bộ đảng dở hi dở hồn...

   Xóa
 12. AI BỒI BÚT nhân dân phải vạch mặt nó ra đừng để nó làm hại dân ....

  Trả lờiXóa
 13. Luật pháp VN cấm tư nhân ra báo. Tư nhân đành phải ra báo trên mạng, nhà nước muốn cấm lắm nhưng chưa có luật, đành chịu, không lẽ cấm luôn cả internet ?

  Đọc báo mạng (tư nhân) thấy đủ thứ truyện, riêng đề tài "chính trị" rất phong phú. Có nói đi, nói lại. Có ý kiến "lề phải", "lề trái". Công khai ,minh bạch ,rõ ràng. Công luận tha hồ xem,nghĩ, phán xét theo trình độ và hiểu biết của mình, không ai ép buộc, định hướng.

  Báo chính thống ( được phép) cũng đủ thứ truyện tiền, tình, tù,cướp, giết, hiếp...riêng về chính trị thì có định hướng rõ ràng -thông cảm được- Nhưng định hướng cực đoan quá thành ra một chiều, nói lấy được, coi người đọc như con nít. Đây là lý do vì sao người đọc không mặn mà với chính thống. Có đọc cũng chỉ để xem NN nói gì, nói như thế nào mà thôi.

  Tranh luận sai, đúng thì phải được nghe bằng hai tai. Chỉ nói ý mình, lờ đi ý người khác là kiểu tranh luận ở thế yếu, không tự tin ở lý lẽ của chính mình. Kiểu tranh luận này không đi đến kết quả gì. Vậy nên chăng :

  - Chính thống muốn phê phán, phê bình, góp ý, phản biện... một bài viết, một ý kiến nào thì nên đăng kèm đầy đủ, nguyên văn bài viết, ý kiến đó.

  - Những "bất đồng" lớn, quan trọng, có thể cho mở diễn đàn tranh luận công khai để tìm ra cái sai, cái đúng.

  Mong vậy nhưng hình như chưa bao giờ có vậy. Chưa có, phải chăng vì chính thống không cần biết đến phải-trái, biết rõ mình sai nên không dám công khai tranh luận ?

  Bài viết của HQ đăng báo Nhân Dân là kiểu tranh luận một chiều đó. Một đặc trưng của tờ báo Đảng với cái tên "Nhân Dân".

  _

  Trả lờiXóa
 14. Có phải tay Hồng Quang bán sách cũ không cả làng vì đói và bị đì nên gã bán sách và tài liệu cũ các Bác ạ

  Trả lờiXóa
 15. Mái tranh,giếng nước,hạt gạo,bàn thờ,những thứ này có cả từ nghìn năm. Không biết HQ từ đâu chui ra mà lại chê "đồ cũ"? . Nếu không có những thứ "cũ rích" này thì HQ chỉ là một kẻ trần truồng đứng giữa trời mà thôi!

  Trả lờiXóa
 16. Hồng Quang ơi hỡi Hồng Quang
  hãy tiếp Như Lý đi nào Hồng Quang

  Trả lờiXóa
 17. một lũ cố chấp, bảo thủ, ngu dốt đang tàn phá đất nước này

  Trả lờiXóa
 18. Những kẻ kiểu này luôn có cái tên đảo ngược lòi ra hực chất của chúng:
  Hồng Quang là CỒNG HOANG!

  Trả lờiXóa
 19. Tôi ước muốn mọi người dân Việt Nam đều hiểu và biết được bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của LHQ.Và bản tuyên ngôn này được phát đến từng nhà như phát bản hiến pháp sửa đổi 1992/2013 vừa qua....

  Trả lờiXóa
 20. Toi khong The lich su voi thang HQ ngu dot Nay .

  Trả lờiXóa
 21. Tay Hồng Quang này chỉ cần nói chuyện với mấy sinh viên Séc hoặc BaLan cũng đủ ăn vả vào mồm , chưa nói gì đến dân Anh , Pháp .

  Trả lờiXóa
 22. Ối Giời! Các Bác chửi cái tay ánh sáng hổng, ánh sáng đỏ này quá xá cũng tội cho cậu ta, thực ra cậu ta cũng muốn được như thiên hạ, vứt bỏ cái mà cả thế giới đã quẳng nó vào thùng rác mấy chục năm nay mà thôi, nhưng do "cơ chế" nện phải ăn nói quanh co đấy thôi...

  Trả lờiXóa