Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Việt Nam muốn trở thành một quốc gia như thế nào? - 2

… (tiếp theo)
Đường lối của chúng ta là “ĐƯA NƯỚC TA THÀNH MỘT QUỐC GIA VĂN HÓA, CÓ NỀN KINH TẾ TIÊN TIẾN”(Bài 2)
Bìa 1, sách chuyên đề Thời sự-Chính tr
của Viện Nghiên cứu SENA mới xuất bản 8-2015
Ông Nguyễn Mạnh Can, Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương:
           "Thực tiễn cho thấy, việc xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, vay mượn tư tưởng và các nguồn lực bên ngoài đã không tạo được động lực mới, mà chỉ dẫn đất nước đến nguy cơ khủng hoảng toàn diện, từ niềm tin đến môi trường, kinh tế, xã hội. Bốn mươi năm qua chúng ta đã hết sức vá víu, “sửa lại” tình trạng này, song càng nỗ lực khoảng cách giữa Việt Nam với các nước càng xa vời. Thực tiễn 40 năm cũng chỉ rõ, chỉ Thay cũ, Đổi mới tức Đổi mới thực sự mới thoát được suy sụp." 
Ông Nguyễn Mạnh Can (người đứng nói) khẳng định trong cuộc họp Thứ bẩy ngày 19/9/2015 do Diễn đàn Lý luận Phát triển Viện VIDS tổ chức rằng, mục tiêu giờ đây không phải là xây dựng Việt Nam thành một nước XHCN có Kinh tế Nhà nước là chủ đạo, mà phải đưa Tổ quốc Việt Nam thành một Quốc gia Văn hóa có nền Kinh tế tiên tiến.
 Thư ngày 7/9/2015 gửi Bộ Chính trị 
của ông Nguyễn Mạnh Can

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị
Kính thưa các Đồng chí!
Đất nước ta, Đảng ta đang đứng trước Cơ hội Lớn chưa từng có. Cơ hội này không tự nhiên đến, mà do nhiều yếu tố mang lại, trong đó trước hết là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của dân tộc ta và Đảng lãnh đạo từ năm 1930 đến nay. Chính vì thế,chúng ta có sứ mệnh phải bằng mọi cách biến Cơ hội Lớn thành Hiện thực Lớn,đưa đất nước thoát vòng lạc hậu, tiến cùng Thế giới.
Để góp phần thực hiện sứ mệnh lớn lao này xin trình bày 9 việc cần chú ý khi soạn thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII:  
Thực sự Đổi mới Tư duy bằng việc không vay mượn các tư tưởng ngoại lai, mà xác định tư tưởng Hồ Chí Minh với cốt lõi là Dân chủ, Đoàn kết, Sáng tạo làm kim chỉ namcho việc Đổi mới đất nước và Đổi mới Đảng lãnh đạo.
Lấy Xây dựng, Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu cao nhất của Đảng, cũng như là cơ sở để xây dựng quan hệ bình đẳng với Mỹ, Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.
Để tạo điều kiện Đổi mới đất nước và Đổi mới Đảng, cần đổi tên Nước, đổi tên Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm.
Vì đất nước ta, Đảng ta cần sớm có một Tổng Bí thư xứng đáng là cánh chim đầu đàn, bất kể đó là người miền Nam, miền Trung hay miền Bắc, người lớn tuổi hay còn trẻ…, cho nên cần có tiêu chí mới để chọn lãnh đạo thay cho tiêu chí cũ đã lỗi thời, cũng như cần thống nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. 
Để tránh biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ của thế giới, nhất là của Trung Quốc, cần thay chủ trương “đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” bằng “đưa nước ta thành Quốc gia Văn hóa, có nền Kinh tế tiên tiến”.
Xác định việc “Xây dựng Môi trường Văn hóa” (như Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị TW 9, khóa XI), là giải pháp cốt lõi đưa Việt Nam thoát vòng lạc hậu, tiến cùng thế giới , với 5 động lực mới là tinh thần Yêu nước, Thượng tôn Dân chủ, Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế, Thúc đẩy Sáng tạo.
Chú trọng cả “Chống Lãng phí” và “Chống Tham nhũng”. “Lãng phí” đã và đang là căn bệnh xã hội nguy hiểm trong đó điển hình là lãng phí các nguồn lực do sự chồng chéo giữa hai hệ thống Đảng và Chính phủ.
Áp dụng tinh hoa nhân loại như Kinh tế Thị trường thực sự, tôn trọng và xây dựng cơ chế độc lập giữa Hành pháp, Tư pháp, Lập pháp, trong đó đặc biệt chú trọng tính độc lập của Tư pháp.
Sớm xây dựng Lý luận mới bắt nguồn từ niềm tin “Đoàn kết sẽ Thành công” và “Niềm tin chiến lược”, thay thế cho Lý luận cũ bắt nguồn từ  niềm tin “Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội”.    
Kính thưa các Đồng chí!
Thực tiễn cho thấy, việc xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, vay mượn tư tưởng và các nguồn lực bên ngoài đã không tạo được động lực mới, mà chỉ dẫn đất nước đến nguy cơ khủng hoảng toàn diện, từ niềm tin đến môi trường, kinh tế, xã hội. Bốn mươi năm qua chúng ta đã hết sức vá víu, “sửa lại” tình trạng này, song càng nỗ lực khoảng cách giữa Việt Nam với các nước càng xa vời. Thực tiễn 40 năm cũng chỉ rõ, chỉ Thay cũ, Đổi mới tức Đổi mới thực sự mới thoát được suy sụp.
Không ít ý kiến và dư luận cho rằng, việc biên soạn Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII vẫn đi theo vết xe đổ, tức là vẫn giữ nguyên, chỉ tìm cách “Sửa lại” cái cũ. Nếu quả thế thì hết sức nguy hiểm cho đất nước ta, cho Đảng ta. Trên cơ sở dứt khoát coi Đảng ta là “Đảng Việt Nam” như Bác Hồ đã nói 70 năm trước, tức là chỉ “đại diện cho quyền lợi của Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam”, xin các đồng chí cho phép:
Thành lập Bộ phận thứ 2 để biên soạn các Dự thảo văn kiện trình Đại hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tùy nhu cầu, bộ phận này sẽ hoạt động độc lập hoặc phối hợp với bộ phận đã có. Như vậy là mỗi văn kiện ít nhất sẽ có hai bộ để nhân dân góp ý và để Đại hội XII chọn một.
Nòng cốt Bộ phận thứ 2 là những trí thức có tâm, có tài ở trong Đảng và ngoài Đảng, ở trong nước và ngoài nước. Bộ phận này không chỉ soạn thảo mà còn theo dõi việc thực hiện Chủ trương, Chiến lược để đề xuất giải pháp, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 
Tôi xin nhận trách nhiệm là một trong những người trực tiếp chọn lựa cán bộ và tham gia phụ trách bộ phận này. 
Xin gửi các Đồng chí lời chào Quyết tâm Đổi mới đất nước và Quyết tâm Đổi mới Đảng. Kính chúc các Đồng chí và Gia đình nhiều Sức khỏe, An lành, Thành công và Hạnh phúc. 
Nguyễn Mạnh Can (Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên chuyên trách Tiểu ban Tổng kết Công tác Xây dựng Đảng do Bộ Chính trị Khóa VII thành lập). /Nhân quyền
-------------
*** Ông Nguyễn Trung (Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan)“Vì tính chất thời sự nóng bỏng của những vấn đề hệ trọng đang diễn ra – cụ thể là: 
(1) Tình hình mọi mặt của đất nước đặt ra đòi hỏi gay gắt phải cải cách thể chế chính trị; 
(2) ĐCSVN nắm quyền tuyệt đối và toàn diện, nhưng đang tha hóa và bất cập nghiêm trọng; 
(3) Trung Quốc đang từng giờ lấn chiếm biển Đông bằng đẩy mạnh xây dựng những căn cứ quân sự nổi trên các đảo và bãi chiếm của ta ở Hoàng Sa và Trường Sa, để quyết thực hiện đường lưỡi bò bằng sức mạnh quân sự, đồng thời can thiệp ngày càng nguy hiểm bằng các phương tiện kinh tế và chính trị vào nội tình nước ta, với hệ quả gây ra cho nước ta là trong 40 năm độc lập thống nhất đầu tiên chưa bao giờ nước ta bị uy hiếp hiểm nghèo như hôm nay. 

Thiết tha mong mỏi cả nước, trước hết là các đảng viên ĐCSVN còn tâm huyết với đất nước, cùng suy nghĩ.”
--------------

34 nhận xét:

 1. Một ông nguyên Phó Ban tổ chức TW mà nhận thức được như ông này cũng là quý, nhưng vẫn xoay quanh nội dung ĐẢNG LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN thì bế tắc vẫn hoàn toàn bế tắc.
  Tôi không tin bức thư mang lại tác dụng gì.
  Ngay cả cuộc họp các "Cựu công thần CS" ở phố Ngô Quyền Hà Nội, một phòng họp thuộc tài sản nhà nước mà các "Cựu công thần" này được ngồi họp bàn đủ thứ chuyện thì hẳn ai cũng biết ĐCS có ngại những vị này nên họ "cho phép" các vị này nói dăm câu 3 điều tại căn phòng họ bố trí máy nghe trộm, để biết hết và xử lý sau thì đủ hiểu giá trị cái Diễn đàn này ra sao?
  Điều quan trọng là ĐCS vẫn tồn tại và vẫn trên hết

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện chẳng đảng nào có thề thay thế được đảng CSVN, tôi thống nhất với bác Nguyễn Mạch Can toàn bộ nội dung bài viết. Đại hội XII mà chuyển biến theo bài viết trên thì dân ta có phúc lắm rồi.

   Xóa
  2. 40 năm hoàn toàn thống nhất,dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đcsvn,đất nước ta thu hoạch được cái gì?
   -Về K tế gần như lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cọng,dân VN bị tuyệt diệt vì mưu đồ thâm độc của Tàu khi tuôn hàng độc hại tràn lan cho dân VN dùng hàng ngày.
   - Có phát triển,nhưng chỉ là phồn hoa giả tạo.Nhà cữa,đường sá to đùng,nó có từ vay mượn quốc tế.Trẻ chưa sinh đến người già đã xuống lỗ gánh nợ trên 22 triệu Đ.VN
   -Tài nguyên móc lên và bán gần hêt,không để dành chút nào cho con cái mai sau
   -Đạo đức xã hội tha hoá trầm trọng.Hiểm hoạ mất nước gần kề,sao con dung dưỡng cho Đ.cs

   Xóa
  3. Nặc danh 09:53 Ngày 24 tháng 09 năm 2015 nói: "Hiện chẳng đảng nào có thề thay thế được đảng CSVN"?
   Tôi nghĩ bạn là đồng bọn của tham nhũng đấy. Đừng chối!

   Xóa
  4. Trương Minh Tịnhlúc 21:46 24 tháng 9, 2015

   Tôi thì tôi đồng ý với bác Nguyễn Mạnh Can và bác Nguyễn Trung. Được như vậy là quý cái đã.Giữa hai cái xấu,ta chọn cái đỡ hơn. Rồi sẽ tiến tới cái tốt nhất. Tôi nghĩ 16:50 không nên nặng lời với 9:53. 9:53 phát biểu với lòng chân thành.

   Xóa
  5. "Bộ phận thứ 2 là những trí thức có tâm, có tài ở trong Đảng và ngoài Đảng, ở trong nước và ngoài nước. Bộ phận này không chỉ soạn thảo mà còn theo dõi việc thực hiện Chủ trương, Chiến lược để đề xuất giải pháp, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Đảng, Nhà nước."

   Đề xuất luôn: Theo quyền quy điịnh trong điều 4 hiến pháp, sau đại hội, ra lệnh cho bà Kim Ngân, bà Ngân, ra lệnh cho 91% đại biểu quosc hội, là thành viên thấm nhuần "chuyên chính vô sản" và "đấu tranh giai cấp": thông qua xóa điều 4 hiến pháp, để không có ai, ngồi xổm trên luật pháp!

   Xóa
 2. Dân lương thiệnlúc 08:26 24 tháng 9, 2015

  Diễn đàn này trước đây do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đứng đầu, có một dạo có nhiều vị như Đặng Quốc Bảo, Trần Nhơn.... nói năng hăng lắm.
  Rồi sau cái lần viết một bài LỖI HỆ THỐNG thì lập tức ông An bị sừ gáy và Diễn đàn bị kiển soát chặt hơn.
  Cuối cùng họ vẫn bảo vệ ĐCS và đó chính là một trong những cản trở của quá trình chuyển hóa đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trương Minh Tịnhlúc 21:51 24 tháng 9, 2015

   Tôi nghĩ : chỉ với diễn đàn nầy thì không có thể cãn trở quá trình chuyển hoá đất nước được.Nếu ai có khả năng làm gì hay hơn thì cứ làm đi. Rồi mọi người sẽ hoan hô.Còn không thì mình cứ làm những chuyện nhỏ trước.

   Xóa
 3. xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, vay mượn tư tưởng và các nguồn lực bên ngoài "
  HCM làm gì có tư tưởng nao khác ngoài vay mượn Mac Lê đâu?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo các tác phẩm (thư, bài viết, lời kêu gọi, các trao đổi, phát biểu) trong 12 tập HCM tuyển tập: Tư tưởng HCM chỉ xoáy vào mục tiếu Độc lập dân tộc, vì quốc gia, dân tộc và nền Dân chủ nhân dân.

   Xóa
  2. Tư tưởng kiểu vậy là của chung rồi.

   Xóa
  3. Nếu có "tư tưởng" HCM.thi ngay từ đầu CsVN.
   đã quãngcáo rùm beng lên rồi từ... khuya,chứ
   đâu đến giờ phút này mới hô hoán lên !

   Xóa
  4. Bạn Lại Đình Diên có thiệt đọc hết & kỹ không đó ?

   Cần tớ trích ra đây không ? Với điều kiện bác Bồng chịu đăng còm của tớ .

   Xóa
  5. Trương Minh Tịnhlúc 21:57 24 tháng 9, 2015

   Tôi thiết nghĩ chuyện là chuyện bây giờ nè !-Chuyện Độc Lập Dân Chủ cho dân cho nước bây giờ né !. Nếu có ai soạn bãn Dự Thảo với mục tiêu nầy thì mình hoan hô cái đã.Để đạt mục tiêu cái đã.Còn chuyện "ông Hồ Chí Minh có muốn như vậy không" đã thuộc về lịch-sử.Để lịch-sử phán xét.

   Xóa
 4. Con tac ke du bien hoa mau sac thi van la con tac ke song tren vach da
  Khong dam xuong mat dat thi khong the tien hoa thanh khung long duoc

  Trả lờiXóa
 5. Mấy ông “ Nguyên “ về hưu rồi thì đám trẻ lên thay , họ có coi trọng gì mấy ông già xưa nữa đâu . Chỉ so về tài sản thì mấy ông Nguyên nghèo hơn đám trẻ bây giờ nhiều lắm , chỉ thấy nghèo hơn là họ đã coi thường rồi .
  Cái kiểu đề nghị tâm huyết như vậy cũng là quá xá tiến bộ so với những người còn đang làm việc , họ không dám đề nghị điều gì mới mẽ khác hơn là ý đảng . Nhưng mấy cái kiến nghị này không hợp với sự chỉ đạo của Bắc Kinh đâu .
  Sửa chửa gì mà vẫn còn đảng độc tài toàn trị thì đến hết thế kỹ này vẫn bị thua Campuchia . Ờ , mà quên , tới cuối thế kỹ này thì mọi người VN đã nói tiếng Tàu quá lâu rồi , chắc cũng chẳng còn bao nhiêu người già còn nhớ tới 2 chử VN .

  Cũng lạ thật , đã từng làm quan to mà chẳng lẽ đất nước VN bị gặm nhắm tã tơi , lại sắp sáp nhập mà “ Hổng hay biết “ gì sao . Thế mà còn kiến nghị với kiến cò làm chi , khổ thế .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trương Minh Tịnhlúc 21:59 24 tháng 9, 2015

   Có kiến nghị thì vẫn hay hơn là không làm gì hết chứ bạn 9:43.

   Xóa
 6. Ông Nguyễn Mạnh Can này có một thời rất tự hào về CON ĐƯỜNG CÔNG DANH của mình, nhưng ông không hề biết, hoặc cố tình không biết, ở cái chức Phó ban tổ chức TW, ông đã dúng tay vào việc
  SẮP XẾP NHÂN SỰ ĐỂ TẠO RA LŨ SÂU MỌT HÔM NAY.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trương Minh Tịnhlúc 22:00 24 tháng 9, 2015

   Thì đó là chuyện hồi đó.Thế bây giờ ông ta muốn tốt hơn,bạn không cho sao?.

   Xóa
 7. Chưa bao giờ trong các bài viết, bài phát biều của Hồ Chủ tịch tìm thấy các từ CNCS, CNXH, chuyên chính vô sản...chỉ có ai cũng có cơm no, áo mặc, ai cũng được học hành.
  Cái mô hình XHCN, tiến nhanh tiến mạnh là do ông Lê Duẩn đề xướng và thực hiện sau năm 1975,kết quả đã thấy rồi. Cũng không trách được Bác Lê Duẩn vì lúc đó tầm nhìn giữa 2 phe đế quốc và XHCN chỉ có vậy. Đến bây giờ vẫn khổ cho dân tộc Việt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tớ trích ra đây một số ngay trong di chúc nhá

   "phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác"

   "Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"

   "Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình."

   Thơ chúc Tết 1954

   THƠ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP NGỌ - 1954

   - Cải cách ruộng đất là công việc rất to

   Còn nhiều vô thiên lủng nữa nếu đọc Hồ Chí Minh toàn tuyển tập 12 cuốn . Trước 1954, phải tinh ý mới thấy . Nhưng sau 1954, tức là đã nắm chính quyền, sói không cần đội lốt cừu nữa, thì vô số kể .

   Nếu các bác lười đọc sách, lên Tạp Chí Cộng Sản online kiếm mấy bài có tựa kiểu Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lê Nin mà đọc . Mấy ông Tiến Sĩ trường Đảng đọc hộ và trích sẵn ra cho các bác, khỏi cần đọc cả bộ chi cho có ác mộng khi ngủ .

   Xóa
 8. Chủ nghĩa nào , tư tưởng nào thì cũng phải được chứng minh bằng cơ chế dân chủ đa đảng thì dân mới tin , còn vẫn độc quyền thì những chuyện tham nhũng , tha hóa quyền lực, lợi ích nhóm ...là chuyện đương nhiên , có gì phải nói nhiều?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trương Minh Tịnhlúc 22:06 24 tháng 9, 2015

   Dĩ nhiên rồi. Nhưng cho tôi xin hỏi bạn nhé!-Hồi ở ngoài Bắc,cầm chén cơm lên là phải nói "ơn bác ơn Đảng" mới được ăn (đại khái thế).Còn bây giờ,dù chưa có đa đảng,nhưng mọi người đã có thể phát biểu tương đối........
   Được cái gì hay cái đó chứ bạn.

   Xóa
  2. Bạn Tịnh nói vậy không đúng hẳn. Tình hình còn phức tạp...

   Xóa
  3. Trương Minh Tịnhlúc 08:37 25 tháng 9, 2015

   Thì biết là phức tạp.Nhưng mình tạm chấp nhận cái đỡ phức tạp hơn cái đã.Chẳng nhẽ mính nói "có một triệu đồng thì hẵn có,còn không thì thà không có đồng nào hết.Không chấp nhận có 500 ngàn" ?.

   Xóa
 9. Thay cũ, đổi mới chỉ là cách diễn giải của từ "thay đổi", tức là cải cách. Một việc tất yếu phải làm sau 30 năm chỉ có đổi mới. Tiếp nữa phải phá bỏ mọi lực cản, tạo tiền đề mới cho sản xuất phát triển thay vì chỉ có cởi trói, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ...., phải cải cách mọi cơ cấu xã hội để đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất mới.

  Trả lờiXóa
 10. Tôi nghĩ: Từ cổ đến kim chỉ có hai vị nói đúng về "Đảng ta" đó là:
  - Nguyễn Văn An: Nói về tổ chức Đảng (BCT): LÀ MỘT TẬP THỂ VUA (!).
  - Trần Phương: Nói về Mục đích lý tưởng của Đảng: CNXH, CNCS là bịp bợm, là viễn vông (!).
  Thực tế: Không còn tồn tại ĐCS VN mà chỉ còn các NHÓM LỢI ÍCH, LỢI ÍCH NHÓM & CHỦ NGHĨA THÂN HỮU đội lốt Đảng CS VN mà thôi.
  KÍNH THƯA CÁC VỊ (!!!).

  Trả lờiXóa
 11. Nếu nhìn theo khía cạnh phát triễn Đảng . Từ Đảng CS Đông Dương chuyển thành Đảng Lao Động VN và Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên đọc tại Ba Đình . Thì HCM có lẽ chỉ muốn mượn thế lực Cộng Sản quốc tế để đánh đuổi Pháp , thắng lợi thì Tuyên ngôn theo kiểu Mỹ .

  Điều này chứng tỏ HCM qua gần 20 năm là Đảng Viên CS quốc tế cũng ngán cái CS theo kiểu Lenin & Mao . Nhưng biết mà không thoát được nên đành nín thở qua sông chịu trận dầu đã đổi tên Đảng cs thành Đảng Lao Động .

  Trả lờiXóa
 12. Buồn thay đất nước Việt Nam
  Dân trong nồi chảo kho rồi lai chiên
  Xem ra đổi món liền liền
  Dân là khúc cá ngữa nghiên trăm bề
  Bọn cơ hôi nhậu phủ phê
  Tha hồ đục khoét hả hê kho xào
  Tung hô tư tưởng Lê - Mao
  Dân tình khốn khổ lẽ nào dám mong
  Vượt qua bể khổ long đong
  Cũng trong nồi chảo cũng vòng hấp kho
  Tư tưởng Bác dân đừng lo
  Đến hồi kết thúc ấm no thuộc Tàu .

  Trả lờiXóa
 13. Trên trái đất này,chẳng có đất nước nào do độc đảng lãnh đạo "toàn diện và tuyệt đối" mà lại có dân chủ cả.
  Vẫn còn độc đảng thì những điều bác Can đề nghị là dziễn dzông.
  Phải xoá bỏ điều 4,vì đó là nguyên nhân của trì trệ,tham nhũng,lạc hậu,máu chảy đầu rơi,văn hoá suy đồi,lòng người chia rẽ,hận thù giai cấp,cách biệt giàu nghèo...
  Nói chung,điều 4 là nguyên nhân của tất cả mọi nguyên nhân.

  Trả lờiXóa
 14. Tư tưởng HCM = học thuyết Mác Lê + thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn. Không vay mà mượn, thưa bác Can

  Trả lờiXóa
 15. Muốn Tổ quốc tươi đẹp và giàu mạnh Nhân Dân được Tự Do Ấm no Hạnh Phúc như các nước trên tế giới trừ <_ trung quốc , triều tiên > toàn Dân đoàn kết đứng đều lên tiêu diệt hết bọn cộng sản 85 năm làm khổ Nhân Dân Việt Nam ...Dừng nghe những ông già còn là đảng viên bàn luân . các ông hãy vì Tổ Quốc và học tập Bác Lê Hiếu Đằng , Bác Tô Hải và nhiều người từ bỏ ĐCSVN đểu giả và tàn ác

  Trả lờiXóa
 16. bây giờ các bạn comet sao giống lòng người dân Việt Nam quá. tôi vô cùng lo cho tổ quốc, đất nước và thế hệ người việt mai sau

  Trả lờiXóa