Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Tư tưởng quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập

* NGUYỄN DUY XUÂN
Quyền dân tộc, quyền con người luôn luôn và mãi mãi là mục tiêu phấn đấu của Đảng và Nhà nước ta vì sự vẹn toàn của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
LTS: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, tác giả Nguyễn Duy Xuân gửi tới tòa soạn bài viết nói lên cảm nhận của mình về bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc độ về quyền dân tộc, quyền con người.
            Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả. 
Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Từ đó đến nay, 70 năm đã trôi qua, những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước đã minh chứng cho những tư tưởng bất hủ và giá trị văn hóa - lịch sử - thời đại của Tuyên ngôn độc lập. 
Một trong những tư tưởng lớn được Hồ Chí Minh thể hiện sâu sắc, đầy sức thuyết phục trong Tuyên ngôn độc lập là tư tưởng về quyền con người và quyền dân tộc.
Ngược dòng lịch sử 70 năm về trước, tại thời điểm ra đời của Tuyên ngôn và trước đó, cục diện chính trị thế giới đã thay đổi một cách nhanh chóng. 
Cột cờ Hà Nội 8-2015 (Ảnh: BVB)
Ở châu Âu, ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng không điều kiện phe Đồng minh. Bốn tháng sau, ở châu Á – Thái Bình Dương, ngày 2/9/1945, phát xít Nhật cũng buộc phải ký văn kiện đầu hàng không điều kiện. 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Đây là thời cơ ngàn năm có một để giành độc lập cho dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất, giành độc lập tự do cho đất nước, giải phóng nhân dân khỏi ách nô lệ lầm than. 
Thành quả vĩ đại mang tính lịch sử và thời đại mà Cách mạng tháng Tám đem lại là quyền con người và quyền dân tộc. 
Ta hiểu vì sao mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới, Hồ Chí Minh lại trích dẫn những tư tưởng lớn của nhân loại được ghi nhận trong hai bản văn nổi tiếng: Tuyên ngôn độc lập của Hoa kì và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp.
Lời trích dẫn trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".[1]
Còn đây là lời trích dẫn trong bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".[2]
“Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”, Hồ Chí Minh khẳng định.
Vậy mà những “lời bất hủ”, “những lẽ phải không ai chối cãi được” ấy lại bị thực dân đế quốc chà đạp hàng thế kỉ nay ở các nước thuộc địa trên khắp thế giới. 
Điều trớ trêu là, chính họ - con cháu của những người đã nêu lên chân lí sáng ngời về quyền con người ấy lại chà đạp không thương tiếc, tước bỏ hết quyền làm người đối với hàng triệu triệu dân thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh.
Ở Việt Nam, trong suốt hơn tám mươi năm thống trị, thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta.”. 
Tội ác chà đạp quyền con người của thực dân đã được Hồ Chí Minh dẫn chứng bằng một đoạn văn giàu hình ảnh và nhịp điệu, vang lên như một lời kết án hùng hồn:
“Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.”[3]
Hơn hai mươi năm trước (1925), trong “Bản án chế độ thực dân Pháp” Hồ Chí Minh cũng đã luận tội thực dân đế quốc bằng những dẫn chứng và lí lẽ đầy sức thuyết phục. 
Có lẽ trong suốt những năm dài bôn ba khắp bốn biển năm châu tìm đường cứu nước, điều khiến Hồ Chí Minh luôn đau đáu trong lòng là quyền sống của đồng bào đang rên xiết dưới gót giày của đế quốc thực dân.
Bởi thế, mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới, Người trích dẫn những tư tưởng lớn của nhân loại được thể hiện qua hai bản văn Tuyên ngôn độc lập của Hoa kì và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp. 
Người xem đó là những cơ sở pháp lí không thể chối cãi để khẳng định quyền con người của dân Việt Nam – một dân tộc từ bùn đen nô lệ đã vùng lên chiến đấu giành cho mình “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 
Không ai, không một thế lực hắc ám nào có thể tước đi những quyền lợi chính đáng ấy mà tạo hóa đã ban cho con người.
Nhưng bối cảnh chính trị thế giới ở thời điểm ra đời của Tuyên ngôn độc lậpkhông cho phép Hồ Chí Minh chỉ nghĩ đến quyền con người. Trước Chiến tranh thế giới hai, phần lớn đất đai và dân số trên thế giới là thuộc địa của các nước thực dân, đế quốc. 
Chỉ tính riêng đế quốc Anh, đến năm 1922 đã cai trị khoảng 458 triệu người, chiếm 1/5 dân số thế giới và bao phủ  hơn 33.700.000 km², chiếm gần một phần tư tổng diện tích toàn cầu[4]. 
Có câu ví von “Mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh” để nói đến sự bành trướng cương thổ ra toàn địa cầu của nước này.
Khát vọng bình đẳng, tự do, bác ái là khát vọng muôn đời của con người từ ngàn xưa đến nay. Nhưng sang nửa đầu thế kỉ XX, bối cảnh thời đại đã khác bởi sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa Mác-Lê nin trên trường quốc tế. 
Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bắt đầu được nhen nhóm để rồi bùng phát mạnh mẽ sau đại Chiến thế giới lần thứ hai. 
Vấn đề đặt ra lúc bấy giờ đối với nhân loại không chỉ là quyền con người. Bởi làm sao có được quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc khi ách thống trị của thực dân đế quốc vẫn quàng lên đầu lên cổ các dân tộc thuộc địa trên thế giới? 
Cho nên đấu tranh giải phóng dân tộc là mục đích tối thượng để đảm bảo cho quyền con người. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa hai thời đại cách nhau gần hai thế kỉ: thời đại của cách mạng tư sản Pháp 1791 và chiến tranh giành độc lập của Mỹ 1776 với thời đại của Cách mạng tháng Tám Việt Nam năm 1945.
Hồ Chí Minh trích dẫn những tư tưởng lớn trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹvà Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của nước Pháp để khẳng định quyền con người là cao cả, nhưng quan trọng hơn, thiêng liêng hơn đối với Người lúc này là quyền dân tộc. 
Bởi thế, mở đầu Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới, ngay sau khi trích dẫn Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Người đã cụ thể hóa và khẳng định một cách dứt khoát tư tưởng lớn của thời đại từ một câu “suy rộng ra”: 
“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. 
Đó có thể nói là đóng góp xuất sắc của Hồ Chí Minh cho tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Từ quyền con người, Hồ Chí Minh đã nâng lên một cấp độ cao hơn: Quyền dân tộc. 
Tư tưởng ấy cùng với sự thành công của Cách mạng tháng Tám đã mở màn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc lan rộng khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh nửa sau thế kỉ XX.
Lịch sử Việt Nam từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược ngày 1/9/1858 cho đến trước ngày Cách mạng tháng Tám nổ ra đã minh chứng cho một thực tế rằng, một khi quyền dân tộc bị tước đoạt thì quyền con người mà bọn thực dân rêu rao chỉ là bánh vẽ để mị dân. 
Trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh cũng đã vạch trần chân tướng ấy của thực dân Pháp, “lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta”.
Cho nên, ta hiểu vì sao mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh lấy việc khẳng định quyền con người là tư tưởng lớn của nhân loại để đấu tranh cho quyền dân tộc của nước Việt Nam mới. 
Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, nhà nước cộng hòa dân chủ còn non trẻ đang bị vây bọc giữa những nanh vuốt của quỷ dữ: Phía Bắc quân Tàu Tưởng, phía Nam quân Anh-Pháp, thì đó là lập luận sắc bén, đập tan những luận điệu xằng bậy của kẻ thù hòng áp đặt ách thống trị lên đất nước ta một lần nữa.
Trong phần sau bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã chứng minh quyền dân tộc bình đẳng mà dân Việt Nam có quyền được hưởng như là một sự thật hiển nhiên, bởi nó đã được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ người Việt kể từ khi bị thực dân Pháp xâm lược cho đến khi bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai mà các nước đồng minh không thể không công nhận.
Bởi thế, Hồ Chí Minh khẳng định một cách trịnh trọng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập". 
Và thể hiện quyết tâm sắt đá của cả một dân tộc đã ý thức được sâu sắc quyền thiêng liêng ấy: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.[5]
Quyết tâm ấy của cả dân tộc đã được hiện thực hóa trong suốt ba mươi năm sau đó bằng hai cuộc kháng chiến trường kì bảo vệ và giải phóng đất nước.
Một trận Điện Biên “Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”[6] và một Đại thắng mùa xuân 1975 đã đưa dân tộc ta lên ngang tầm thời đại. 
Một dân tộc từ đêm trường nô lệ đã vùng lên “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”[7] làm chủ vận mệnh của mình, khẳng định vị thế bình đẳng cùng các dân tộc, quốc gia khác trên thế giới.
Trong một lần trả lời phỏng vấn các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946, Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".[8]
Câu nói ấy của Người đã hàm chứa hai tư tưởng lớn của thời đại mà Người đã đề cập trong Tuyên ngôn độc lập: Quyền con người và quyền dân tộc. 
Quyền dân tộc đã được giải quyết bằng cuộc Cách mạng tháng Tám còn quyền con người thì phải trải qua một quá trình lâu dài mới có thể xác lập và thực thi một cách đầy đủ thông qua việc đấu tranh tư tưởng trong nội bộ, trong mỗi con người; thông qua việc xây dựng nhà nước pháp quyền. 
Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời ngày 3/9/1945, một trong sáu vấn đề cấp bách mà Hồ Chí Minh nêu ra là tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên càng sớm càng tốt với mục đích để nhân dân thực hiện quyền tự do chính trị của mình bầu ra một Quốc hội, và Quốc hội này có quyền thông qua một bản Hiến pháp ghi nhận quyền tự do và dân chủ cho nhân dân.
Bản Hiến pháp 1946 được Quốc hội thông qua một năm sau đó đã xác lập quyền con người của dân Việt Nam
Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam được hưởng những quyền cơ bản của con người: Quyền được bình đẳng về mọi phương diện; quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại; quyền bất khả xâm phạm về thân thể, thư tín và nhà ở; quyền tư hữu tài sản, quyền học hành; quyền bầu cử, ứng cử, quyền phán quyết về Hiến pháp và những việc có quan hệ đến vận mệnh quốc gia; …
Kế thừa và phát triển các quy định và các nguyên tắc của Hiến pháp 1946, các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 tiếp tục làm rõ nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa và trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người.
Đặc biệt Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm bổ sung quan trọng về quyền con người, đánh dấu một bước tiến đáng kể về tư duy nhà nước pháp quyền và thực hiện quyền con người ở Việt Nam. 
Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên quy định quyền sống; quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghiên cứu và thụ hưởng các kết quả khoa học; quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp; quyền được sống trong môi trường trong lành; …
70 năm đã trôi qua, kể từ khi Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước ta đã tiến những bước dài trên con đường đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc cũng như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
Nhân kỉ niệm những ngày lịch sử trọng đại này, đọc lại Tuyên ngôn độc lập, suy ngẫm về quyền dân tộc và quyền con người, chúng ta càng thấm thía hơn bao giờ hết những giá trị tư tưởng mang tầm vóc thời đại của Hồ Chí Minh. 
Quyền dân tộc, quyền con người luôn luôn và mãi mãi là mục tiêu phấn đấu của Đảng và Nhà nước ta vì sự vẹn toàn của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
NDX/GDVN
---------------
Tài liệu tham khảo:
 [1,2,3,5] Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Báo Cứu quốc 5/9/1945.
[4] Bách khoa toàn thư mở:
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Anh.
[6] Tố Hữu Thơ, NXB Giáo dục, 1997.
[7] Nguyễn Đình Thi, Tia nắng, NXB Văn học, 1983.
[8] Báo Cứu Quốc, số ra ngày 21/1/1946. 
---------------

48 nhận xét:

 1. Ông Xuân nên yêu cầu "đảng và nhà nước" bỏ cái câu "Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng" trong bản TNĐL của ông Hồ đi,đừng mị dân nữa.
  Vì sao các ông có quyền lập đảng mà không cho người khác cái quyền đó,thậm chí là bắt bỏ tù
  Vì sao các ông có quyền làm báo mà không cho người khác cái quyền đó,nói khác là bỏ tù.
  Nếu nói đến chà đạp quyền con người thì không ai làm tốt hơn đcs

  Trả lờiXóa
 2. chưa nắm được trọn quyền "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện" thì đưa những " tư tưởng" đó vào để lôi kéo dân chúng đi theo mà làm theo ý mình thôi, khi nắm trọn quyền ăn trên ngồi trốc rồi thì sinh ra điều 4 thế là thằng dân hết ngo ngoe hi vọng.
  giờ thì tha hồ muốn làm gì thì làm, ai phản đối là cứ quy cho là "phản động" hết. dù có bán nước, làm tay sai cho ngoại bang cũng cứ "quang vinh muôn năm"
  cái "đạo đức và văn minh" của nó là ở chỗ ấy đấy.
  "dĩ bất biến, ứng vạn biến" là thế đấy.
  Thật không may cho dân tộc đau thương này.

  Trả lờiXóa
 3. Công dân yêu nước08:48 2 tháng 9, 2015

  Lâu lắm rồi Hà Nội mới lại có duyệt binh.
  Muốn hay không thì đây cũng là chuyện rất đáng mừng. Hôm nay Quân đội NDVN đã nêu cao khẩu hiệu Trung thành với tổ quốc và người chỉ huy Quân đội là Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chứ không phải Đại tướng Phùng Quang Thanh nữa.

  Tuy vậy, nhìn khuôn mặt không biết đang khóc hay đang cười của Chủ tịch nước vẫn thấy buồn quá.
  Đất nước vẫn đang nát như tương.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Cữ tri nầy sao hiễu lòng tui quá dzậy?... Bắc tay cái nào..."

   Xóa
  2. Ơ! cứ tưởng chỉ mỗi mình mình xem lễ diễu hành thôi, thế ra còn có còm sỹ khác cũng xem à? Phải nói là buổi diễu hành chứ không phải duyệt binh à nghen! quá đẹp, quá ấn tượng. Đây nhé:
   - Người diễu hành năm nay phần lớn là phụ nữ, rất đẹp.
   - Trong các khối diễu hành thì khối nông dân Việt Nam, có nhiều cô đẹp nhất, mình rất thích "khối nông dân".
   - Trong các khối thể chế nhà nước của VN chỉ có khối thể chế VNDCCH là có mấy cô mặc váy ngắn trông rất bắt mắt.
   - Khối "các sỹ quan công an" thì hình như thuyết minh nhầm. Đáng lẽ phải là "khối chiến sỹ công an" mới đúng. Vì mình thấy ngoài đời chả có ông sỹ quan công an nào mà không bụng phệ cả.
   - Khối "công an giao thông" thì lại toàn là nữ, chân dài, bước rất đều, trắng trẻo, rất đẹp. Trên thực tế các chiến sỹ công an giao thông rất vất vả dạn dày mưa nắng trên đường để đảm bảo giao thông thông suốt, nên ông nào cũng "mặt sắt đen sì" mới đúng.
   - Khi kết thúc buổi lễ, bản nhạc "Như có Bác Hồ..." được tấu lên thì mấy con rồng mấp máy miệng - hình như là cũng hát theo.
   - Nhìn lên lễ đài cứ như cảnh trong chùa. Có ông đen xì như ông ác, có ông trằng trẻo như ông thiện.
   - Bác Hồ kình yêu ngày xưa thường cầm cái mũ cát vẫy vẫy đồng bào, mấy ông trên lễ đài hôm nay toàn xua tay, Bác Cả Trọng là xua tay dứt khoát nhất (có thể bác có sức khỏe hơn người khác).
   - ... (các bác bổ xung thêm).
   Đúng rồi: Lâu lắm rồi Hà Nội mới lại có duyệt binh. Mình rất vui!

   Xóa
  3. Thiều Quang Phong10:42 2 tháng 9, 2015

   Khối "nữ chiến sĩ Thông tin', em nào đùi cũng làm thiên hạ muốn 'xả láng', chắc là Viettell chặt tiền gian cuộc gọi, tính gian cả thời gọi của khách, USB 3 G dỏm nhiều năm rồi, giàu lên, bồi dưỡng cho các em? He...he...

   Xóa
  4. Cã đời chưa bao giờ xem duyệt binh , lần này nghe Hà Nội duyệt binh lớn , vào youtube xem , rồi tò mò xem Nam Hàn , Bắc Hàn , duyệt binh ra sao .( South , North Korea military parade ) .
   Xem xong thấy VN thua Bắc Hàn còn xa lắm , xa lắm .
   Xem ở Youtube, 44 năm trước miền Nam duyệt binh có phong cách cũng khá hay , chẳng hề mắc cở so với 2 miền nước Đại Hàn .
   Còn xem qua duyệt binh của Tàu thì kinh khủng thiệt , như rừng voi , rừng cọp di chuyễn , hèn gì lãnh đạo ta khúm núm họ là phải rồi .
   Thôi rũi mai mốt Tàu mà có đánh VN thì tui chạy trốn trước , ai có ở lại quỳ lạy thì mặc kệ họ .
   Nói trốn trước chứ thật ra cũng chỉ là chạy sau mấy ông ôm vali vàng chạy trước đâu từ lúc nào rồi .

   Xóa
 4. Bao giờ cho đến Ngày Xưa?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngày xưa là bao giờ? đừng nghĩ là xưa đảng tốt, nay đảng suy thoái mà nhầm. xưa nó chưa cướp được toàn quyền cai trị dân tộc này thì nó phải làm ra vẻ cách mạng công bằng để mê hoặc mị dân, sau khi nó cướp được toàn quyền cai trị rồi thì nó mới bộc lộ bản chất và dở mặt. đừng u mê như vậy, hãy xét xem cách giành và giữ quyền của nó xem cách mạng văn minh hay lưu manh bịp bợm lừa đảo cướp giật thì biết.

   Xóa
 5. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cả tuần qua ( không rõ theo lệnh của ai? ) Hà Nôi đã trưng bày những tấm Ap phích lớn ở vườn hoa Tượng đài Lý Thát Tổ, trân trọng giới thiệu những hình ảnh liên quan đến Tổng thống Thomas Jefferson người viết TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA NƯỚC MỸ NĂM 1776 và những người lính Mỹ trong quân đội Đồng minh đến chiến khu Việt Bắc từ năm 1945....Tuy vậy, đêm hôm qua, tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, người ta vẫn câu lưu Ts Quang A đi Mỹ về, ( ông đi Hội thảo quốc tế, nói về Tiến trình hóa Dân quyền tại VN ).
  Gia đình bạn bè kéo đến đấu tranh ...cho đến 0 giờ 9 phút người ta mới thả ông về.

  Trả lờiXóa
 6. Bài viết quá hay , rất phù hợp với ngày lễ Độc lập của nhà nước CS VN . Bài này đem đọc ở những ngày hội lớn của Đoàn viên các Tỉnh thì quá hay luôn . Cứ mỗi năm đọc trên loa Phường , xã , đọc hoài đến cuối thế kỹ này thì vẫn phù hợp .

  Phải chi tác giả có thì giờ hỏi ông Gu Gồ về các ông Trần Canh , Lã qúy Ba , Vy Quốc Thanh thì tầm nhìn rộng hơn . Còn nếu làm 1 vòng du lịch vài nước ĐNÁ thì tốt hơn , nếu có điều kiện qua Châu Âu , Mỹ , có khi thoát khõi cái đáy giếng giáo điều thì về sau các bài viết nghe thoãi mái hơn .

  Hơn 20 năm trước , hảng Apple có lấy 1 câu quảng cáo rất tầm thường , nhưng lại là động lực cho sự tiến hoá của nhân loại về viễn thông :
  Think different . “ Hãy nghĩ khác đi “.
  Thời đại internet đừng lấy lưới B40 che mắt dân .

  Trả lờiXóa

 7. Nếu ví số phận của mỗi dân tộc như cuộc đời của mỗi con người thì trong cuộc đời mình, dân tộc tôi đã chịu đủ chiến tranh, thiên tai, loạn lạc, chia ly.
  Tôi tin rằng những người đứng trên quảng trường Ba Đình trong ngày 2-9 của 70 năm về trước đều là người Việt, dù ít, dù nhiều cũng đều yêu nước. Cũng đều mong đất nước này phát triển, hùng mạnh và độc lập.
  Tôi cũng ngưỡng mộ bản tuyên ngôn độc lập hùng hồn của Hồ Chí Minh trên quảng trường Ba Đình năm đó. Bản tuyên ngôn dường như đã chắt lọc được những tinh hoa của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ.
  Nhưng tiếc thay nói hay mà làm dở!
  "Mọi người sinh ra đều bình đẳng". Con em nông dân được ưu ái, được coi là giai cấp cách mạng? Còn "Trí, phú, cường, hào đào tận gốc, trốc tận rễ"? Có sự bình đẳng nào lại chia dân tộc mình thành "cách mạng" và "phản cách mạng" không?
  Thế hệ cha mẹ tôi. Con em những người làm nghề buôn bán không được học đại học.
  Thế hệ tôi, những người bạn cùng thế hệ của tôi không được vào đại học vì họ là con em của những người lính hay viên chức "ngụy".
  Chủ nghĩa lý lịch mặc sức tung hoành. Xét giới tính, xét tôn giáo, xét cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, đi đâu, làm gì trước năm 1975...
  Vâng, bình đẳng là như thế đó!
  Còn "quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" thì sao? Tôi đã đọc về đánh tư sản, về Z30... và tự hỏi buôn bán, làm giàu cũng là có tội thì tự do và mưu cầu hạnh phúc bằng cái gì?
  Ngày xưa, cần đánh thì là tư sản mại bản, bán nước. Giờ cần dùng thì là hợp tác quốc tế là doanh nhân? Còn ngày mai thì sao?
  Tôi cũng đã đọc về cuộc đời của Nguyên Hồng, của Hữu Loan, của Văn Cao... Và tự hỏi những nghệ sỹ tài hoa mà rắn rỏi đó đã làm sai điều gì?
  À, mà họ sai thật. Họ không hiểu được điều đơn giản "Quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" của họ là làm theo những yêu cầu của "cách mạng". Họ sai rồi, quá sai rồi...
  Chuyện cũ qua rồi. Thôi thì cho qua! Hôm nay lại một ngày quốc khánh nữa, nhưng to hơn mọi năm.
  Một số người thì háo hức xem duyệt binh, xem pháo hoa. Một số người thì như tôi, dửng dưng.
  Duyệt binh dù hoành tráng. Vũ khí dù hiện đại nhưng lòng người không theo thì có ích gì?
  Pháo hoa dù đẹp, nhưng chóng tàn. Chẳng thế nào qua cơn đói.
  Quốc khánh dẫu to cũng không thể nâng cao vị thế đất nước bằng những hợp đồng xuất khẩu lao động sang Nhật, Hàn, Trung Đông và giờ là Lào, Campuchia.
  Ngày mai, ông trời có làm mưa không? Tôi không mong duyệt binh hoàng tráng, khí tài hiện đại. Chỉ mong hòa bình lâu dài, làm bạn với những nước văn minh Âu - Mỹ - Nhật - Hàn... và học hỏi cách họ vươn mình thành "rồng" thành hổ".
  Tôi không mong Quốc khánh hoành tráng mà ngân khố thì cạn kiệt, bộ tài chính phải đi vay ngân hàng nhà nước. Chỉ mong mỗi đồng ngân sách đều dùng để xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất.
  Tôi không mong mỗi quan chức đều giống như Friedrich đại đế của Phổ, đến lúc mất không có một chiếc áo sơ mi lành lặn, phải táng bằng chiếc áo của một người hầu. Chỉ mong họ tận tâm, tận lực làm tròn bổn phận của mình.
  Nếu không sau những quốc khánh "hoàng tráng" như hôm nay, đất nước này sẽ đi về đâu?
  (Trần Dân Tiến –BBC)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu ví số phận dân tộc như cuộc đời con người … Thì VN có thể sánh là “ Hồng nhan đa truân “ , mà sợ không lâu sau sẽ đổi thành “ Hồng nhan bạc mệnh “ , không chừng lá cờ Phúc Kiến không xài nữa như kiểu của cờ MTGPMN , thi hành nghĩa vụ xong rồi thì về hưu .
   Còn bản tuyên ngôn gì đó thì xưa nay dân đâu có thắc mắc gì , nó cũng giống như mọi khẩu hiệu hay đẹp khác , cứ phải lộn ngược lại thì mới hiểu đúng nghĩa .
   Tại sao quốc khánh năm nay làm lớn mà không hiểu à ? Cái lầy bên Ngộ lói là “ Đồng hội đồng thuyền “ .
   Bên kia biên giới làm lớn , thì bên nay biên giới cũng phải làm tương xứng , tuy hai mà một , làm nhỏ coi mất mặt . .

   Xóa
  2. Huỳnh Thoại Trung11:01 2 tháng 9, 2015

   Nd 1057 nói thế là có sự suy diễn thôi. Khách quan mà nói: Năm chẵn lâu nay vẫn làm lớn, năm nay làm vậy cũng vừa, không lớn lắm.

   Xóa
 8. Càng nói càng tụt hậu,càng nói quốc gia càng nghèo đói,càng nói quốc gua càng tan nát,lãnh thổ tổ quốc càng teo ! Hãy làm đi ! việc đầu tiên,theo ý nguyện của đại đa số quần chúng nhân dân- bỏ điều 4 hiến pháp năm 2013 để huy động được sức mạnh toàn dân để từ đó từng bước phục hồi sức sống của tổ quốc và phát triển đi lên !

  Trả lờiXóa
 9. Tôi sinh năm 1949 vào thời đó ở làng tôi có những người cùng sinh vào thơi điểm bác Hồ kêu gọi toàn dân "Trường Kỳ Kháng Chiến" - Ba mẹ tôi đặc tên tôi là Kháng còn các bạn là Trường Kỳ Chiến -
  Như vậy Độc Lập 2.9.45 trước tôi sinh 5 năm cho đến bây giờ là 70 năm - Cuộc đời của tôi cũng như các bạn đồng trang lứa đều sống trong chiến tranh - Chiến tranh chống Pháp rồi đến chống Mỹ - Hiện nay hoà bình độc lập nhưng cũng bị Trung Cộng ngày đêm chiếm biên chiếm biển - Nói Độc Lập Tự Do Bình Đẳng nhưng cái vòng kim cô Lý Lịch làm cho tầng lớp Dân đen như chúng tôi khổ lai hoàn khổ -
  Tính đến nay đả qua biết bao ngày mừng kỹ niệm ngày Quốc Khánh tôi thật sự hỏi lòng mình có mừng vui đón chào ngày ấy không ? - Thật sự là không và nhiều người cũng không như tôi - Vẫn cặm cụi lo cuộc sống - Nhìn vào một số có vận may cơ hội được xơ múi nên mừng vui ra mặt - Nhìn lại trong các dãy phố quanh tôi vẫn đìu hiu - Đi quanh trong thành phố HCM một thành phố lớn nhất nhì VN chỉ thấy cờ xí ngỗn ngang mà lòng dân không mãy may chào đón - Những khuông mặt khắc khổ những mảnh đời bất hạnh - thấy mọi người chạy đôn chjy đáo lo mưu sinh - nhìn những nhà ổ chuột bao năm rồi vẫn ổ chuột như xưa vân thiếu ăn vẫn thiếu học hành -
  Nhật Bản sau chiến tranh kết thúc họ chỉ cân 30 năm nên kinh tế của Nhật vương lên tốp đầu thế giới - Còn VN mình 70 năm không tiếng mà thụt lùi - đổ mới mà y như củ -
  Nói về quyền công dân - Điểm lại đả sắp xuông lổ rôi mà chưa một lần cầm lá phiếu tỏ rỏ quyền của một công dân mà phải làm theo Đảng chỉ Dân bầu -
  Hôm nay ngày 2.9 tôi còm tâm tư của mình các bạn đồng trang lứa như tôi thấy có đúng không ? Tôi vẫn chờ mong Đảng thực hiện đúng như lời Tuyên Ngôn Độc Lập .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nghe ông bạn than cũng tội nghiệp , thôi rán vài năm nữa , tới 2020 chẳng còn ai quan tâm tới Tuyên ngôn độc lập nữa , thế là xong .

   Xóa
  2. Bác, hãy cố chờ .qua hết thế kỷ này....đi nhé...hãy ráng sống và chờ....xem....chúc Bác sống lâu để chờ....họ....!

   Xóa
  3. "Vẫn cặm cụi lo cuộc sống" cái lầy nà chính sách 100 năm trồng người của pác và đoãng.
   Đúng là "ƠN pác, Ơn đoãng" nhá.

   Xóa
  4. Bác ngồi đó mà mong? Chỉ khi ta hành động, Trời Đất mới giúp. Các Đấng đó không giúp những kẻ chỉ ngồi than vãn.

   Xóa
 10. Đảng muôn năm12:14 2 tháng 9, 2015

  Đảng cs VN quang vinh muôn năm !

  Đời đời biết ơn đảng cs VN vì đã 70 năm độc lập dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của đảng cs VN . Hiện nay VN đã và đang là nước xuất khẩu mạnh mẽ cơ bắp và ôsin sang làm thuê , làm mước và đi ở cho nhân dân các nước trong khu vực đông nam á và đã vươn ra trên toàn thế giới. Và vừa rồi thỏa thuận hợp tác ôsin với Malaisia là một vinh quanh lớn cho đất nước Việt Nam !

  Đảng cs VN quang vinh muôn năm !

  Trả lờiXóa
 11. Gớm, các đoàn diễu hành đóng đạt lắm, như trên sân khấu chính trị cs vậy.
  bây giờ tôi mới xem qua hình ảnh diễu binh diễu hành hôm nay trên trang này (cả nhà tôi có ba cái ti vi nhưng mọi người chẳng ai thèm xem tường thuật bởi mọi người không muốn nhìn thấy những khuôn mặt lỳ lợm trơ trẽn lưu manh đang đứng ngồi phét lác trên lễ đài, cũng chẳng muốn xem cái lực lượng "còn đảng còn mình""hèn với giặc, ác với dân", hay "quân đội nhân dân" nhưng buộc phải trung thành với đảng, để mặc giặc tàu chiếm đất đảo biển...)
  Tôi qua hàng xóm chỉ thấy bà con xem phim chứ chẳng ai hưng phân xem diễu binh diễu hành. Lác đác có vài đứa trẻ con đi xem về, mồ hôi nhễ nhại.
  Nhưng những đứa cháu ở quê anh bạn hàng xóm của tôi thì kéo nhau HN từ sáng sớm, bắt cậu nó phải chở đi xem...
  Thế mới biết, không phải ai cũng ngu mà xem bọn lừa biểu diễn mãi.

  Trả lờiXóa
 12. "Có ĐỘC LẬP rồi chăng, nhưng hoạ LỆ THUỘC vẫn luôn luôn mai phục, cả về mô hình chính trị và sự phát triển kinh tế…

  Có THỐNG NHẤT rồi chăng, nhưng mầm CHIA RẼ mọc rễ sâu xa, nào Bắc /Nam, nào Cộng sản / không Cộng sản…

  Điều chắc chắn, là NHÂN DÂN chưa có HẠNH PHÚC, TỰ DO thực sự.

  Với biết bao hệ luỵ của một cuộc chiến kéo dài, buộc ràng tới 3 thế hệ người Việt Nam (và rất nhiều quốc gia liên đới), lạ một điều (mà sao lại là lạ nhỉ ?), là từ “người thua” đến “kẻ thắng”, giờ đây, ai ai cũng mang một mặc cảm hoành đoạt (complexe de frustration), nói nôm na mà MẤT MÁT. Trước hết là NGƯỜI DÂN THƯỜNG.

  Người ra đi hàng triệu, bỏ xác ngoài biển khơi hàng ngàn, vạn, biết bao em gái ta, chị ta, cả mẹ ta nữa… bị kẻ hải tặc khốn kiếp dày vò làm nhục! Chưa nói đến của cải, ai còn sống thì đều cảm thấy mất quê hương!

  Người ở lại, hàng chục triệu nông dân bỗng dưng cảm thấy mất đất, không có quyền tự do hành xử trên “mảnh đất ông bà”, trong khuôn viên do chính tay mình tạo dựng; hàng triệu công nhân mất việc, thất nghiệp hay bị kém sử dụng (sous-emploi), sống ngất ngư, lây lất qua ngày…

  Trí thức, thì tản mác, bị lãng phí thảm hại, trừ một số rất ít kẻ xu thời (đời nào chẳng có?), người nào cũng cảm thấy mất tự do tư tưởng và sáng tạo.

  Một tình trạng như thế, chỉ có lợi cho lũ gian manh. Một cuộc “đổi đời” kỳ cục như thế, mà nếu cứ nhất định muốn gọi nó, muốn gọi đó, là “cách mạng”, thì là một cuộc cách mạng đã mất phương hướng. Phương hướng là cái tiêu ngữ trên mỗi đầu trang giấy, từ sau Tháng Tám 1945: ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC."
  (lời gs Trần quốc Vượng)

  Đừng lừa dân nữa đảng ơi, khổ dân tộc tôi quá rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác à, đất nước ta vì "chiến tranh"' và thống nhất "MỚI" có 40 Năm, cho nên bác và đảng chỉ LÀM ĐƯỢC 1/3 đoạn đường của "không có gì quý hơn ĐẬP DẬP TỰ DO" rồi còn gì?
   1/3 đoạn đường đó là "KHÔNG CÓ GÌ". :-)

   Xóa
 13. Hỏng đời mình rồi.
  Nhưng hãy cố giúp con cháu không tàn lụi như mình

  Trả lờiXóa
 14. Có lẻ các nhà viết sử cần ghi lại câu chuyện mới xẩy ra sau đây tại một làng quê nghèo Vn. Theo tiếng loa làng kêu gọi để phục vụ cho ngày lễ quốc khánh 2/9 năm nay mổi gia đình phải “ủng hộ” luôn 2 khoản một khoản 20 ngàn đồng cho thôn và một khoản 30 ngàn cho xã. Có một gia đình 2 vợ chồng già xấp xỉ 70 tuổi vét hết hầu bao chỉ có nổi 20 đồng! ông chồng nhanh nhảu: - 20 ngàn đồng cũng cứ đem nộp ngay kẻo nửa họ nêu tên trên loa chưa có nộp là xấu hổ lắm. Còn lại bà vợ phải ra vườn chỉ còn có rau khoai cắt ngay đem bán để nộp khoản thứ 2. Bà vợ cắt cả vườn rau gánh ra chợ bán nhưng khốn thay không thể đủ nổi 30 ngàn đồng. Nạn chuyện bà nghỉ không còn thứ gì trong nhà để mà bán nửa, cuối cùng bà chợt nghỉ ra: gạo, gạo ăn còn mất bơ trong nhà! Vậy là bà tất tưởi chạy từ chợ về nhà lấy mấy bơ gạo rồi lại quay ra chợ vòng thứ 2 bán gạo. Cuối cùng rồi cũng có được 30 đồng ông chồng chỉ đợi có thế lại lóc cóc đem tiền “ủng hộ” lần 2. Nộp tiền xong như trút đi một gánh nặng ông mới thở dài thỏ thẻ kể lại cho mọi người chuyện về phải “vắt chân lên cổ” chạy tiền ủng hộ. Về nhà vợ chồng ông nghe tên mình trên loa đã nộp tiền thật là mừng khấp khởi mà quên đi rằng hầu bao đã nhẳn gạo ăn cho ông bà già hôm nay cũng chẵng còn!!!???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lương Minh Phiến16:08 2 tháng 9, 2015

   Việc gì, sợ gì, lại không ký rõ tên (nickname)...mà còn phải giấu, nói chung chung.
   Ông bà họ tên gì? Làng, xã, huyện, tỉnh nào? Có gì mà ấm ớ?
   Dân mình khổ nhiều cái cũng do thiếu dũng cảm, thận trọng quá mức!!

   Xóa
  2. Đảng cộng sản VN quang vinh muôn năm, quốc khánh 2/9 bất diệt, một cuộc duyệt binh thật hoành tráng... Còn người dân đã được tẩy não phải đóng nộp đến trắng tay cũng chẳng biết kêu trời!

   Xóa
 15. Hôm nay người dân cả nước ngồi xem truyền hình lễ duyệt binh để nghe xướng ngôn viên nhà nước thêu dệt kể lễ công trạng của đảng lãnh đạo từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quân đội thì bách chiến bách thắng... kẻ thù nào cũng đánh thắng vv... Cái này thì suốt 70 năm qua đã nghe quá nhàm rồi chẵng hiểu sao người ta cứ vẩn nói mà không biết ngượng. Cái gọi là đảng lãnh đạo sáng suốt mà lại chịu lệ thuộc tự đeo vào đầu cái vòng kim cô 4 tốt 16 chữ vàng. Quân đội anh hùng với kẻ thù nào cũng đánh thắng thì bó tay đứng nhìn biển Đông để cho quân bành trướng Trung quốc cướp đảo mở cỏi lấn biển, hà hiếp ngư dân Việt nam đi làm ăn trên biển. Vậy thì tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng tốn kém bao nhiêu là công của để mà làm gì? Chỉ để tạo dịp tự tâng bốc công trạng lừa mị dân mà thôi!

  Trả lờiXóa
 16. Ý Nặc danh 13:03 sao giống với ý của nhiều người thế ! ( trong đó có ý của tớ nữa đấy )

  Trả lờiXóa
 17. Yếu tố tích cực nhất của ngày hôm nay là Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã điều hành toàn quân trong cuộc biểu dương lực lực lượng của QĐNDVN.
  Đó là nơi tin cậy duy nhất vào việc bảo vệ Tổ quốc chống TQ xâm lược. Bên cạnh đó là sự trợ giúp rất hữu hiệu của Mỹ.
  Xin nhớ, Thượng tướng Tỵ đã sang Mỹ học tập và hợp tác quân sự từ năm 2013
  Mọi thứ lúc này chưa thể trắng đen rõ ràng.
  Hãy kiên nhẫn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 70 năm chưa đủ???
   Vẫn còn hy vọng "VIỄN VÔNG"?
   Công nhận người Việt "giỏi" CHỊU ĐỰNG ghê nhẽ.

   Xóa
 18. Nhà nước này lâu nay "nói thì hay mà làm như mèo mửa"
  qua bao nhiêu sự kiện rành rành trong thực tế !
  Đáng tiếc là đa số người dân vẫn tin vào miệng lưỡi của
  họ mà không chịu kiểm chứng họ đã làm gì !.

  Trả lờiXóa
 19. Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. 70 năm rồi mà những điều mà tác giả bài này ca tụng vẫn chưa thực hiện được. Cội nguồn do đâu?

  Tác giả đang ca, hay đang đá đểu?

  Trả lờiXóa
 20. thời đai internet mà còn vênh vang "CM T8"...đúng là DMCS ko biết ngượng mõm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công khai chi tiêu của các bộ đối với ngân sách nhà nước:
   https://www.ttxva.net/bo-nao-tieu-von-ngan-sach-nha-nuoc-nhieu-nhat-trong-8-thang/#comment-236097
   Theo bảng này, thì còn mấy bộ tiêu vô tội vạ nhất đối với ngân sách nhà nước mà vẫn giấu giếm không công khai như bộ "hèn với giặc mà ác với dân"(CA), bộ "tâm tư" sợ giặc (QP), bộ cầu tiêu (BCT);
   Thế mà cũng neo lẻo cái lỗ mõm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" để lừa ai?

   Xóa
 21. Người Hà Nội21:04 2 tháng 9, 2015

  Đúng 9 giờ tối.
  Pháo hoa bắt đầu.
  Hà Nội sao buồn thế trời đang mưa.

  Trả lờiXóa
 22. Phùng Đại Tướng đã khỏe mạnh hoàn toàn tại sao không điều hành toàn quân trong cuộc biểu dương lực lực lượng của QĐNDVN ? Cơ hội cuối cùng của nhiệm kỳ kia mà ...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đang phải ép chiều cao xuống 9 cm...

   Xóa
 23. Tôi nghĩ rằng "Thiên đường' XHCN và hiến pháp 1946 là hai thứ bánh vẽ vĩ đại nhất của nhân loại mà CS vẽ ra để lừa bịp những ai nhẹ dạ thôi ! Thời @ mà báo GDVN hãy còn trò tuyên truyền , bịp bợm rẻ tiền này !

  Trả lờiXóa
 24. Có 2 điều chúng ta mong đợi:
  1 - Một là có lực lượng quân sự vững mạnh để nêu cao khẩu hiệu TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC.
  Điều này thì ta tin chắc là có rồi, hơn nữa ta có bạn bè thế giới, đặc biệt là Mỹ ủng hộ ta rồi.
  Điều này ta có thể khẳng định và công khai nói ra vì ngay cả thằng đang ôm chân quân giặc cũng không có quyền cấm ta nói tới điều đó.

  2- Hai là ta mong ước THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC THAY ĐỔI TRIỆT ĐỂ.
  Điều này là vô cùng quan trọng, nhưng ta chỉ nói chung chung vậy thôi và ta phải chờ thời cơ. Vì sao ư?
  Tại vì ngay cả ông TBT Trọng cũng nói phải thay đổi triệt để, nhưng ông ta luôn luôn cho tay chân sách nhiễu người dân yêu nước, luôn luôn đe dọa người dân có Tư tưởng "Diễn biến Hòa bình"
  Phải chăng ông ta thích CHIẾN TRANH LẬT ĐỔ?

  Không phải
  Lú này ai cũng nghĩ ĐCS tự giải tán để xây dựng một chính thể mới là hay nhất.
  Bởi vậy lúc này chưa thể nói hết mọi điều được.
  Lúc này ngay cả những người đã được sứ mệnh giao phó làm cái việc thiêng liêng đó cũng chưa thể nói ra.
  Bởi vậy, các ý kiến nghi ngờ, hoang mang vẫn bao trùm khắp nơi.

  Chỉ xin đường quá bi quan.

  Trả lờiXóa
 25. Duyệt binh, hát hò "yêu nước" inh ỏi... Ai sợ chứ? Coi người Mỹ họ có làm ba cái trò ấy không? Ảo tưởng quá!
  Hồi đó, Hitler cũng treo cờ đỏ chữ thập ngoặc rợp trời, khắp nước Đức...

  Trả lờiXóa
 26. "Từ đó đến nay, 70 năm đã trôi qua, những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước đã minh chứng cho những tư tưởng bất hủ và giá trị văn hóa - lịch sử - thời đại của Tuyên ngôn độc lập. "

  T/G nầy NỔ không thua gì mấy ông bà "đỉnh cao trí tuệ" nhà SẢN.

  "những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc" của những "đỉnh cao trí tuệ" CS là mỗi năm Đảng ta đã gởi "ĐƯỢC" cả 100 NGÀN thanh nam nữ tú ra THẾ GIỚI làm NÔ LỆ, làm Ô Sin và VỢ hờ cho TƯ BẨN giẩy chết với giá rẽ mạt.
  Đúng là TƯ BẨN bóc lột thật.
  Híc tội dân tôi.

  Trả lờiXóa
 27. Trương Minh Tịnh08:06 3 tháng 9, 2015


  “Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
  Chúng thi hành những luật pháp dã man.....
  Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta.
  Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
  Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược".

  Thưa quý vị. Nếu thay từ "chúng" bằng "chế độ độc tài bây giờ" thì chuẫn không cần chĩnh.

  Trả lờiXóa
 28. Bao thế hệ trẻ VN đã bị nhồi sọ, đầu độc bởi những ông bà "nhân sĩ trí thức xã nghĩa" có chử nghĩa như T/G bài nầy.
  Cho nên đất nước sau 40 năm thống vẫn nằm trong vòng lẫn quẫn lạc hậu.

  Trả lờiXóa
 29. Mới vào Youtube coi Diễn hành của Tàu ngày 3/9 : China V-day parade 2015 .
  Xem xong có cảm tưởng : Thôi xong rồi !
  Dân không biết gì thì không sao , còn hiểu chút về quân sự thì không phải té đái , mà đái không ra luôn .
  Bởi vậy không liên minh với ai để đừng đánh , muốn cắt , muốn xẽo gì thì xin mời tự nhiên , chứ đánh thì chết chắc .
  Ngay cã Nhật mà không có Mỹ thì cũng mất xác luôn , coi bộ dân biểu tình của Nhật khờ khạo rồi .

  Nghe văng vẳng “ Kẽ thù nào cũng đánh thắng “ , dường như nghe trong cơn mơ .
  Có lẽ kẽ thù này là thế lực phản động của dân , nói như vậy thì rất đúng .

  Trả lờiXóa
 30. Ông Alan Lowenthal
  DÂN BIỂU QUỐC HỘI LIÊN BANG HOA KỲ ALAN LOWENTHAL
  Bản dịch thư gửi Chủ Tịch Nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang
  v/v Trả tự do cho Tù Nhân Lương Tâm nhân dịp “Quốc Khánh 2/9”
  Ngày 2 tháng 9, 2015
  Ngài Trương Tấn Sang
  Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  c/o Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
  1233 20th Street NW, Suite 400
  Washington, DC 20036
  Kính gửi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang,
  Trong lúc Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ân xá cho hơn 18,000 tù nhân để chào mừng “Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Quốc Khánh”, tôi vô cùng thất vọng khi thấy không có một nhà hoạt động chính trị hoặc tù nhân lương tâm nào có tên trong số những tù nhân được nhận ân xá. Tôi xin kêu gọi Ngài hãy lập tức trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, bao gồm Mục Sư Nguyễn Công Chính, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nhạc sĩ Việt Khang, blogger Tạ Phong Tần và Trần Huỳnh Duy Thức, nhà đấu tranh dân oan Trần Thị Thúy, và những nhà hoạt động trẻ như Đinh Nguyên Kha, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, và Nguyễn Đặng Minh Mẫn.
  Thật là đáng xấu hổ khi những công dân Việt Nam đã chọn thực thi những quyền căn bản của họ như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội sẽ phải tiếp tục bị giam cầm bởi Chính phủ Việt Nam trong khi đó những người đã bị kết án tội phạm hình sự thì được nhận ân xá. Đây là một chính sách không công bằng và coi thường quyền con người của công dân Việt Nam. Nếu Việt Nam muốn xây dựng quan hệ với cộng đồng quốc tế và nhận được quy chế thương mại thuận lợi qua Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), thì chính quyền Việt Nam cần phải chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc tôn trọng các định mức và giá trị con người của quốc tế.
  Việt Nam không thể tiếp tục bắt giữ và giam cầm những công dân của mình chỉ vì họ thực thi những quyền căn bản của họ trong khi chính quyền tiếp tục tuyên bố tôn trọng nhân quyền. Một lần nữa, tôi trân trọng kêu gọi Ngài hãy lập tức trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và cảm ơn sự quan tâm của Ngài đến vấn đề này.
  Trân trọng,
  (đã ký)
  Alan Lowenthal
  Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ
  Tin liên quan:
  - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150903/that-dang-xau-ho-thu-cua-dan-bieu-lien-bang-alan-lowenthal-goi-chu-tich-truong-tan#sthash.YfTeM24z.dpuf

  Trả lờiXóa
 31. 6 giờ trong động quỷ

  THẾ NÀY MÀ CŨNG NÓI ĐẾN DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN À TRỌNG?:
  http://www.ijavn.org/2015/02/6-gio-trong-ong-quy-ky-2-trong-on-cong.html

  Trả lờiXóa