Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

BÀN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC


* Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Từ khi nghỉ hưu, ngoài các việc chuyên môn và khoa học, tôi tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, làm tổ trưởng dân phố, làm cán bộ Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ ) của phường Kim Giang và quận Thanh Xuân. 
Tôi dự định sẽ tích cực hoạt động Mặt trận và ứng cử vào Ủy ban Mặt trận Trung ương. Tôi đã bỏ công sức để tìm hiểu về Mặt trận và hoạt động thực tế. Nhưng càng tìm hiểu, càng hoạt động tôi càng thấy rõ là công việc này hoàn toàn không phù hợp. Vì thế tôi đã sớm từ bỏ để chuyển sang làm việc khác. Không những thế, tôi đề xuất ý kiến phản biện như sau : “ Nên giải tán Mặt trận Tổ quốc vì tổ chức và hoạt động của nó mang lại cho dân tộc lợi ít, tốn kém nhiều, hiệu quả âm”.
1-SỰ HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ
MTTQ được hình thành trên cơ sở kế thừa, thống nhất các tổ chức Mặt trận từ năm 1930 đến 1977. Mặt trận là một tổ chức liên minh chính trị- xã hội, được ĐCS lập ra, dùng để vận động, tập hợp quần chúng trong hoạt động cách mạng. Với ý nghĩa mặt trận là một tổ chức  tôi chỉ mới tìm thấy trên Google vài nơi như MT bình dân Tây Ban Nha, MT bình dân Pháp (1936-39), MT thống nhất chống Nhật tại Trung quốc ( giữa ĐCS và Quốc Dân Đảng), gần đây Thủ tướng Nhật vận động G7 lập MT chống TQ gây hấn trên Biển Đông. Tôi chưa tìm thấy kiểu MT là tổ chức liên minh chính trị tại các nước khác ( ở Pháp có đảng lấy tên là Đảng Mặt trận dân tộc chứ không có Mặt trận). Như vậy phải chăng hiện nay Mặt Trận ( với ý nghĩa là một tổ chức liên minh chính trị xã hội) chỉ có ở Việt nam, là một sản phẩm đặc biệt của ĐCS VN.
Có nhiều hoạt động, nhiều tài liệu liên quan đến MTTQ. Điều 9 Hiến pháp năm 2013 ghi MTTQ là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Văn bản quan trọng là Điều lệ MTTQ VN ( ban hành năm 2014- khóa 8 ) và Luật MTTQ VN, Luật số 75/2015 QH 13. Theo đó thì thành viên của MTTQ VN bao gồm các tổ chức và cá nhân, trong đó ĐCS VN vừa là thành viên và lãnh đạo. Hiện nay MTTQ có 44 tổ chức thành viên, với các tổ chức hàng đầu như : Tổng Liên đoàn LĐ; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên CS; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Quân đội nhân dân; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật; Liên hiệp các hội văn học- nghệ thuật. Ngoài ra còn 35 các Hội và tổ chức khác ( có Quân đội nhưng không thấy Công an).
Theo điều 3 của Luật đã dẫn, MTTQ có một số quyền và trách nhiệm, tóm tắt như sau:
1-Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
2- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân.
3-Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân 
4-Tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.
5-Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.
6-Tập hợp ý kiến cử tri để phản ảnh với Đảng và Nhà nước.
7-Thực hiện đối ngoại nhân dân.
Trong nhiệm vụ 4 có lẽ quan trọng nhất là MT lo chuyện hiệp thương về danh sách đề cử để bầu Quốc hội và HĐND các cấp.
Tài chính để MTTQ hoạt động chủ yếu do ngân sách nhà nước cung cấp.
2-NHẬN XÉT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN CÁC CẤP
Ngay từ đầu tổ chức MT là bộ phận ngoại biên, nối dài của đảng. Đảng dùng  MT để vận động và khống chế quần chúng. Như vậy  MT quả thật đã có tác dụng lớn giúp cho hoạt động CM của đảng. Trong thời kỳ mới tiếp quản các thành phố năm 1954, MT có vai trò tích cực trong việc đoàn kết các trí thức và công thương gia trong vùng mới giải phóng. Trong những năm gần đây  MT là nơi tiếp đón tập thể hoặc cá nhân kiều bào các nơi về nước. Khi đảng đã nắm trọn chính quyền, đáng lẽ vai trò của MT giảm xuống thì ngược lại việc làm của MT lại tăng lên, nhưng rất nhiều việc trở nên kém hiệu quả. Tôi đã gặp, trao đổi với một số cán bộ chủ chốt của UBMT, được nghe lời than thở là vất vả quá, công việc nhiều quá, làm không hết, ít có thì giờ nghỉ ngơi, giải trí. Tôi mới bỏ công tìm hiểu thì thấy phần lớn công việc tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của cán bộ MT liên quan đến phát động, phổ biến,điều tra, tổng kết, báo cáo, giấy tờ… nhiều việc chẳng có tác dụng gì, nếu không làm còn tốt hơn. Khi làm  lãnh đạo không bao gi  tôi bày ra những việc như thế, còn làm thừa hành, gặp những việc như vậy tôi tìm cách làm rất nhanh cho qua chuyện. Nhân đây xin kể sơ chuyện tôi làm tổ trưởng dân phố trong nhiều năm. Trong lúc các ông/bà tổ trưởng khác kêu than là quá vất vả, quá nhiều việc, tôi lại thấy mọi công việc tổ dân phố chỉ chiếm mất của tôi chưa đến một phần mười thời gian. Thế mà năm nào tổ của tôi cũng được xếp loại xuất sắc, tôi đi thi tổ trưởng dân phố giỏi được giải nhất của Quận , giảỉ nhì thành phố. Tôi chỉ thấy tiếc thời gian là khi bị bắt buộc phải dự những cuộc họp chỉ vì hình thức.
Hoạt động của MT thể hiện rõ trong báo cáo tại các kỳ đại hội. Nội dung của báo cáo các kỳ, các cấp thường giống nhau, bao gồm các điều chủ yếu : “  Thành tích là toàn diện và tốt đẹp, tuy vậy còn tồn tại một số thiếu sót. Có thành tích là nhờ sự lãnh đạo, còn thiếu sót là tại nhân dân giác ngộ chưa cao v.v…. Trong thời gian tới phải tăng cường, nổ lực làm việc này việc nọ,cố gắng khắc phục  chuyện ấy chuyện kia". Tôi thấy báo cáo của MT có trên 80% giống với báo cáo của Đảng. Cứ mỗi kỳ đại hội các UBMT rất vất vả chuẩn bị, thảo luận, thông qua báo cáo, tốn khá nhiều giấy mực để in ấn, nhưng rồi phần lớn các báo cáo đó chỉ trở thành mặt hàng cung cấp cho đồng nát.
Xét các  quyền và trách nhiệm 1; 2; 3 thấy rằng  trong các báo cáo đều có kể công, nêu thành tích nhưng thực chất chẳng có gì đáng kể. Đất nước đã thống nhất về lãnh thổ trên 40 năm nhưng chưa có sự hòa giải dân tộc thực sự. Nhân quyền và dân quyền bị vi phạm ở nhiều nơi, dân oan có mặt nhiều nơi, thế mà chẳng thấy MT đại diện và bảo vệ được gì.
Trong việc bầu cử, thu thập ý kiến cử tri người ta cũng chỉ thấy MT là nơi thực hiện các ý kiến của cấp ủy đảng tương ứng, chỉ là làm thay để tránh tiếng đảng cử dân bầu.
Trong việc giám sát, chưa thấy MT có được giám sát gì tương xứng với vai trò. Riêng về phản biện thì sau vụ luật sư Nguyễn Mạnh Tường ( vì đọc bài phát biểu ở hội nghị UB TƯ MT năm 1956 mà đang là một trí thức bậc cao bị dìm xuống tận đáy xã hội ) thì không còn ai dám mở mồm kiểu như vậy.
3-ĐỀ NGHỊ GIẢI TÁN TỔ CHỨC MẶT TRẬN
Tôi nhiều năm suy nghĩ, giả thử hiện nay không có tổ chức MT thì các hoạt động chính trị- xã hội thay đổi như thế nào, tốt lên hay xấu đi. Tôi đoan chắc là sẽ tốt lên. Trong hệ thống chính trị của Việt Nam có tổ chức Hội đồng nhân dân, xét ra quan trọng hơn MT, thế mà đã có ý kiến đề nghị giải tán HĐND ở cấp xã, cấp huyện. Đã có làm thí điểm nhưng chưa thấy công bổ kết quả. Riêng MTTQ, tôi đề nghị giải tán toàn bộ, từ trung ương cho đến cơ sở thôn xóm, không cần làm thí điểm. Vấn đề quan trọng là  sắp xếp những người đang ăn lương trong hệ thống MT  như thế nào để họ có thể sinh sống bằng hoạt động chân chính và phát huy năng lực.
Sau khi giải tán, một số công việc MT làm trước đây, nếu quả thực còn cần thiết thì chuyển cho các bộ phận khác. Thí dụ hiệp thương và danh sách ứng cử giao cho Ban bầu cử và cơ quan hành pháp, vận động giúp người nghèo giao cho Hội Chữ thập đỏ, xây dựng đời sống văn hóa là việc của chính quyền. Giám sát công việc nhà nước thì đã có Quốc hội và HĐND làm tốt hơn, việc phản biện do Liên hiệp các Hội làm hiệu quả hơn. Tập hợp ý kiến cử tri do các tổ đại biểu HĐND, các đại biểu QH. Đối ngoại nhân dân giao cho các tổ chức dân sự.
Giải tán tổ chức MT, cắt bỏ mọi bao cấp của nhà nước cho các đoàn thể thành viên của MT sẽ tiết kiệm cho ngân sách một khoản lớn. Bỏ đi những báo cáo, những tuyên truyền của MT và của các đoàn thể thành viên sẽ chữa được phần nào căn bệnh dối trá đang tràn lan. Dẹp bỏ một số công việc không có hiệu quả của MT sẽ  góp phần làm tăng năng suất xã hội.
Nhiều nước không có tổ chức MT mà người ta vẫn quản lý tốt xã hội, vẫn phát triển tốt mọi mặt. Việt Nam có hoạt động mạnh mẽ của MT mà mọi mặt càng ngày càng tụt hậu. Tôi không quy kết nguyên nhân tụt hậu là do MT, chỉ nhận xét rằng hoạt động MT ít có tác dụng làm cho xã hội tốt lên mà lại tốn nhiều công sức, tiền của. Thực chất của MT có lẽ là để đảng nắm chặt và điều khiển quần chúng. Hoạt động của MT có năng suất và hiệu quả quá thấp, nói theo ngôn ngữ kinh doanh là bị lỗ nặng, là đang dẫn tới bị phá sản.
Tôi biết nhiều người vì thói quen mà vẫn ca ngợi MT, cho rằng không thể thiếu MT. Đề nghị những người đó hãy đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời : Các nước không có MT như VN, họ phát triển được là nhờ vào cái gì, nếu VN bỏ MT đời sống họ có ảnh hưởng gì không.
Việc giải tán MT liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, chưa thể làm ngay. Đặt ra vấn đề để những người có quan tâm suy nghĩ và tìm biện pháp.
Hiện nay đang có ý kiến đề xuất lập  “ Mặt trận công dân mới” để đấu tranh cho dân chủ. Nếu xem Mặt trận như vậy là một tập hợp các hội quần chúng, các tổ chức dân sự thì công dân có quyền, chỉ là các tổ chức như vậy, mặt trận như vậy phải tự  túc kinh phí hoạt động chứ không dùng tiền thuế của dân, không đoạt quyền của dân.
Gs. NĐC (Tác giả gửi BVB)
-----------

25 nhận xét:

 1. Thưa Giao sư Nguyễn Đình Cống,hôm trước Giao sư đã bàn về'THAY MÁU'.Nếu biện pháp "thay máu' khả thi thì những thành phần trong"MÁU' như MTTQ...không cần phải giải tán nó cũng tự biến mất phải không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thay máu bẩn bằng máu sạch nhưng lấy MÁU SẠCH ở đâu ra hả Thày Cống !

   Xóa
 2. Không còn như Mặt trận Việt Minh như ngày xưa nữa rồi.Nên làm như Quảng Ninh : Hợp nhất MTTQ với Ban Dân Vận đi cho nó gọn đỡ tốn kém cồng kềnh và nên có nội dung đổi mới thật sự đi với nhân dân hơn./.

  Trả lờiXóa
 3. Mặt trận tổ quốc VN cũng như nhiều tồ chức đoàn thể xh khác ,nó như là bình hoa cây cảnh làm xôm trò - trò vui cho chế độ này .
  Lãng phí tiết kiệm là đây chứ đâu , cả nước có trên một vạn xã phường tương ứng với từng ấy tổ chức MTTQ thì nợ này dân phải cõng chứ ai cõng thay .

  Trả lờiXóa
 4. Giải thể tổ chức này là hợp lý nhất trong bối cảnh của đất nước Vn hôm nay !

  Trả lờiXóa
 5. MTTQ, Tuyên giáo... gì gì đấy? Chả ai tin nữa đâu!
  Về Võ Thị Six, tôi có dịp hỏi 1 "lão thành cách mạng", khá tường tận nội bộ. Ông này chán nản: "6 chỉ là 1 cô bé mười mấy tuổi, bị man man (thần kinh không bình thường), bị lợi dụng, dúi vào tay 1 quả lựu đạn để ném vào quân thù! Và vì hơi điên điên, ra tòa nó nhận ngay tội..."
  Ôi thần tượng của tôi mấy chục năm trời...

  Trả lờiXóa
 6. ông tiến sỷ dốt này sau lại khoái ý kiến ý cò ,nếu ông giỏi thì mấy chục năm làm tiến sỷ giáo sư của ông cũng đã góp phần cho đất nước phát triển ,nhưng ngược lại chính bản thân ông thừa nhận và chê mấy chục năm đất nước bê bết quá !một tiến sỷ giáo sư uy tín như ông đóng góp vào sự bê bết đó chắc không nhỏ.ông đánh gíá xem ông góp phần bao nhiêu phần trăm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cha nặc danh này nói mà không suy nghĩ. Một giáo sư Cống chứ cả vài chục hay vài trăm giáo sự nói thì vấn đề cốt lõi là lãnh đạo có nghe không, nghe rồi có làm không mới là vấn đề. Giáo sư chỉ có kiến thức tư vấn chứ làm gì có quyền lực và tài lực để thực hiện. Hết chịu nổi

   Xóa
 7. ông nguyễn đình cống lại đưa ý kiến dốt nữa rồi .mật trận là nơi tập hợp các tổ chức đoàn thể ,trí thức ,tôn giáo,đảng phái ,tổ chức xã hội nhân dân các tầng lớp,sỉ,công,nông ,thương,đảng cộng sản củng chỉ là một thành viên trong mật trận mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông dư luận viên kia!
   đãng không dạy cho ông môn ngữ pháp tiếng Việt à?
   Mà cũng đúng thôi,những kẻ làm tay sai cho đãng thì hoặc là dốt hoặc là tham hoặc là cả hai.

   Xóa

  2. Toi-nghiep. !
   Xin-loi, khong co' oc' !
   Van Ha`.

   Xóa
  3. Cho hỏi 15:18 nhé:
   thế cái "Mặt tờ rận ấy ăn lương ở đâu? làm theo chỉ đạo của ai? mục đích để cho ai nắm các tổ chức ấy?
   Đừng ngụy biện nữa chú Rư lợn viên ạ.
   "đảng cộng sản củng chỉ là một thành viên trong mật trận mà thôi" đây là luận điệu lừa bịp trắng trợn- vì thực chất là đảng lãnh đạo các hoạt động mặt trận chứ tiếng nói của các thành phần khác dưới trướng của đảng thì chỉ là tiếng vọng phụ họa trong mặt trận mà thôi, đâu có tiếng nói riêng.
   Chính xác là mặt trận là cái chợ do đảng xây ra để nhốt các tổ chức khác giả làm một xã hội dân sự - tất cả đều do đảng cai trị và giật dây.
   CCB HN

   Xóa
 8. Mặt trận của ta là : ăn theo , nói leo và vỗ tay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Nói leo và vỗ tay" - không có lợi cho nhân dân, đất nước, nhưng lại có lợi cho đảng.
   Còn "ăn theo" thì rõ ràng là ăn bám nhân dân.

   Xóa
 9. mật trận tổ quốc là tổ chức liên minh chính trị tự nguyện của các tầng lớp trong ngoài nước,không có tiến sỷ cống.

  Trả lờiXóa
 10. Mấy người bạn của tôi mỗi khi thấy mặt ai có vẽ u ám,hãm tài liền phán : cái mặt giống như...mặt trận.
  Nếu mô tả "chức năng và nhiệm vụ" của cái gọi là mặt trận một cách ngắn gọn thì đó là : một tên tay sai của đãng.
  Nếu đãng hết "lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối" thì mấy tên tay sai như mặt trận,đoàn thanh niên,hội phụ nữ,liên đoàn lao động,công đoàn,hội cựu chiến binh,hội nhà văn...sẽ tự động biến mất.Nhân dân đỡ phải còng lưng đóng thuế,phí để nuôi biết bao nhiêu tên báo cô đó.

  Trả lờiXóa
 11. năc danh 15-50 phán:"...mttq là tổ chức liên minh chính trị tự nguyện của các tầng lớp...".? cho đến giờ này rồi mà bạn vẫn còn thiếu khách quan.?hay bạn quá thiếu kiến thức phổ thông đẻ phân tích xã hội hiên thực.?

  Trả lờiXóa
 12. muốn thay đổi thể chế chính trị,thay đổi chính quyền hay những việc lớn của đất nước, trước hết phải nắm được mật trận được mật trận ủng hộ phát đọng toàn dân các tầng lớp đứng lên làm cách mạng,chỉ có duy nhất mật trận mới làm được việc lớn này ,trước đây lật chế độ vnch củng do mật trận miền nam phát động.thấy một số người quá ngu nên chỉ cho để sáng đầu óc.ai nắm được mật trận ai được mật trận ủng hộ tín nhiệm người đó thắng,người đòi dẹp mật trận chứng tỏ quá ngu muội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mặt trận cũng giống lũ côn đồ đỏ đều là cái vòi bạch tuộc của đảng để lừa người ngoài đảng chui vào rọ mà sai bảo chứ chẳng đại diện cho dân đâu, cầm đầu mặt trận là ủy viên bộ chính trị đảng csVN kia mà?

   Xóa
  2. 12:13 không biết mặt trận DTGP là do ai lập ra à? do đảng lập ra để dụ khị các tầng lớp nhân dân, trí thức yêu nước, chứ để đảng ta kêu gào đánh Mỹ lật "Ngụy" thì còn khuya dân Miền Nam lúc bấy giờ mới tin theo cs.
   Chính là do không nhận ra vai trò bù nhìn cho đảng bịp bợm lừa dân như vậy, mà bà Dương Quỳnh Hoa đã mắc lừa và Từ Pháp trở về tham gia MTDTG, ông Nguyễn Hữu Thọ và một số trí thức khác cũng mắc lừa cs tưởng rằng MTDTGP là tổ chức liên minh rộng rãi của những người yêu nước, không do cs nắm gáy giật dây nên họ mới tham gia vào MT và chỉ tỉnh ngộ sau khi hoàn thành vai trò bù nhìn của MTDTGP rồi thì như quả chanh vắt kiệt nước, đảng csVN đã giải tán luôn MTDTGP và các vị như Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Hữu Thọ, Phùng Văn Cung, Trần Nam Trung... sau này mới vỡ mộng bị cs lừa, một số vị sau này từ bỏ đảng csVN vì thế.
   (Thân nhân Lão thành cm bị đảng lừa-HN)

   Xóa
 13. cộng sản thấy được sức mạnh và khả năng của mật trận nên mới, nắm lấy ,lảnh đạo ,phát huy,còn bọn ngu muội thì đòi giải tán ,bọn này chỉ đáng xách dép cho cộng sản mà thôi,"'mật trận có sức mạnh không gì cản nổi"

  Trả lờiXóa
 14. Muốn để cái tổ chức MTTQ cũng được, chả ai phản đối làm gì cho mệt, chỉ cần cái tổ chức này không hoạt động bằng tiền thuế của dân (Ngân sách) thì sẽ hết tốn kém và đỡ rách chuyện!

  Trả lờiXóa
 15. À,thằng Nặc danh 15:50 là một dư luận viên ấy mà,kẻ đại phản động đang manh tâm bán nước ấy mà,một loại hình người dạ thú,là kẻ thù nguy hiểm nhất của toàn thể 85% dân đen nghèo khổ VN !

  Trả lờiXóa
 16. MTTQ là một ung nhọt sưng mủ làm khổ cơ thể VN,giải thể ngay để cứu nguy tổ quốc !

  Trả lờiXóa
 17. MTTQ là cái quái thú! Mẹ, cứ đem Tổ Quốc ra làm "bùm bùm" hoài vậy?!
  Rõ là một lũ ngu! Nhất là thằng DLV chó chết đang bênh "MTTQ". Mày có c. trong đầu à?!

  Trả lờiXóa