Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

“Đại cục” và “Ổn định chính trị”

* BÙI VĂN BỒNG
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì 
thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 28/6/2016 

Nhiều năm qua, hai chữ “ĐẠI CỤC” được nhà cầm quyền Trung Nam Hải thường xuyên nhắc đến khi hội đàm, phát biểu và trong các văn bản ngoại giao, nhất là trong các Tuyên bố chung, Thông cáo chung. “Đại cục” là gì? Có lẽ ngay một số vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng không hiểu hết cái thâm ý của Tàu Cộng. Tạm hiểu, đó là “vấn đề lớn, mục tiêu lớn” chăng? Nhưng nội dung cụ thể của “đại cục” đó là gì cũng ít có sự lý giải rõ ràng. Hai từ này lạ hoắc với người Việt Nam.
Ba năm  trước, tại Tuyên bố chung ngày 21 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình: … chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vấn đề trên biển xuất phát từ tầm cao chiến lược và đại cục quan hệ hai nước”.
Trong cái “đại cục” đó, ngoài những lợi thế và ý đồ riêng của phía Trung Quốc, Việt Nam được gì? Chỉ thấy sau mỗi lần tuyên bố hãy vì “đại cục”, thì Trung Quốc lại ra tay gây mấy vụ nhiễu loạn, trắng trợn xâm lấn, quậy phá Biển Đông. Những hành động bằng mọi cách, có khi ráo riết và nhiều hình thái xâm phạm chủ quyền của Việt Nam gần đây càng cho thấy cái "đại cục' của Trung Nam Hải đã rất rõ về chủ đích mang tính chiến lược.
“Đại cục” là gì? Thế nào là “ổn định chính trị”?
Lúc này, trong dư luận xã hội, câu hỏi đó đang được đặt ra khá phổ biển coi đây là vẫn đề cấp bách. Ở tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới, bất cứ một thể chế xã hội nào cũng mang màu sắc chính trị riêng, hoặc khu biệt. Điều hiển nhiên, không ổn định chính trị thì không một xã hội nào có thể tồn tại và phát triển.
Trong các kỳ Đại hội Đảng vẫn có những đánh giá như một thành tích, đầy tự hào, rất mỹ mãn về “giữ vững ổng định chính trị”. Nhưng, cần xem xét, phân tích rõ: “Thực chất của ổn định chính trị là gì?”.
Trong chế độ chính trị do Đảng cầm quyền, ổn định chính trị trước hết là chế độ đó phải được lòng dân, phải thực sự tôn trọng dân chủ, nhân quyền, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Hiệu quả này phải do  khả năng lãnh đạo, uy tín của Đảng đối với quần chúng, khả năng tập hợp để phát huy sức mạnh nội lực từ trong quần chúng, sức mạnh của cả hệ thống chính trị gắn chặt với sức mạnh toàn dân, của cả dân tộc; thể hiện bằng hiệu quả, chất lượng kinh tế-xã hội phát triển mạnh, uy tín trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Đó chính là xã hội có nền dân chủ xã hội thực sự đúng nghĩa ‘của dân, vì dân, do dân’, không chỉ là ‘khẩu hiệu suông’. Sự tôn trọng dân chủ, nhân quyền phải kết hợp chặt chẽ kỷ cương phép nước với phát triển lành mạnh xã hội dân sự. Dân chủ tư sản, dân chủ chuyên chế, nền quân chủ, hay dân chủ XHCN cũng đều đi đến kết cục là sự hài lòng, tin tưởng của người dân đối với chế độ chính trị, tán thành với thể chế quản lý, điều hành xã hội.
Cần phải có quan điểm nhất quán là đứng ở góc độ nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta có thật sự là đảng vững mạnh hay không? Đảng có tập hợp, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc hay không? Người dân có hài lòng với đảng lãnh đạo hay không? Đảng ta đã đúc kết: “Thực tiễn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ chủ nghĩa Mác”. Nhưng miệng hô hào trung thành tuyệt đối với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, còn thực tế hành động thì xa rời thực tiễn, nặng về lý luận giáo điều, nhất là không học được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh được gì, mặc dù đã cả hơn chục năm tốn kém tiền bạc, mất nhiều thời gian tổ chức đủ loại hình “học tập, làm theo…”!
Không thể né tránh một thực tế là Đảng ta ngày càng đánh mất vị thế, vai trò lãnh đạo, uy tín bị xói mòn, mất dần và đứng trước nguy cơ tồn vong của một chính đảng cầm quyền, kèm theo đó là nguy cơ tồn vong của chế độ. Đảng không còn được cái danh tiếng “đạo đức, văn minh”, tóm lại: Mất thiêng rồi!
Chỉ nhìn từ hơn 20 năm qua, 5 nhiệm kỳ Đại hội Đảng, vấn đề uy tín lãnh đạo của Đảng, vấn đề ổn định chính trị đã được nêu ra, thấy hết thực chất, thực trạng,  nhìn rõ mạnh-yếu ở chỗ nào, nhưng dù hô hào mạnh mà khắc phục lại quá yếu kém, uy tín lãnh đạo mất dần.  Nhiều mặt cho thấy ngày càng bị xuống cấp. Vai trò lãnh đạo của Đảng mờ nhạt dần, sức chiến đấu kém, đội ngũ đảng viên đông đảo, nhưng không mạnh. Gọi là “phai nhạt lý tưởng”, nhưng thực chất là không có lý tưởng. Sự hào nhoáng, tô vẽ vẫn gia tăng, nhưng thực chất bên trong ngày càng biểu hiện sự mục ruỗng, kém, nát. Thực tế đó không nên có ai đó cố tình ngụy lý, phủ nhận, tiếp tục “tự hào cái không có”.
Hãy bình tĩnh đọc lại những câu chữ được dùng trong Văn kiện Đại hội VII của Đảng, tháng 6-1991: “Nhiều đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, một bộ phận đã tha hoá, tham nhũng, xa dân, làm giảm sút nghiêm trọng uy tín của Đảng. Nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đổi mới còn chậm, cơ cấu tổ chức còn nhiều bất hợp lý, bộ máy vẫn cồng kềnh, kém hiệu quả.
Phương hướng tới cần chú trọng thực hiện dân chủ trong Đảng và lãnh đạo thực hiện dân chủ trong xã hội một cách đúng hướng, vừa phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện quyền công dân, vừa bảo đảm sự ổn định về chính trị”. Tuy nhiên, trong Nghị quyết Đại hội VII của Đảng vẫn không quên đánh giá: “Mặc dù những khó khăn trở ngại còn nhiều, nhưng những thành tựu đổi mới đã xác nhận khả năng tự đổi mới của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam”. Phải chăng đó cũng là thói quen tự khen, chủ quan, vỗ ngực, tự huyễn hoặc, tự PR cho chính mình?
Từ tháng 6 -1991 đến nay, cái cụm từ “ổn định chính trị” liên tục được nhắc tới, nhấn mạnh, và có vẻ rất tự hào, coi là thành tích: “Giữ vững ổn định chính trị”. Nhưng, cần phân định rõ, đánh gía một cách nghiêm túc: “Thực chất ổn định chính trị” là gì? Chỉ cần gõ vào mục tìm kiếm trên trang Google, trong 0,20 giây đã hiện lên trên 11.600.000 kết quả của 4 từ: “Ổn định chính trị”.
Thực tế cần khẳng định rằng ít nhất đã hơn 20 năm qua, thực chất xã hội ta chưa có ổn định chính trị, nền chính trị-xã hội đặt trong những hoàn cảnh bấp bênh.
“Một đảng mà che giấu khuyết điểm là một đảng hỏng” (HCM). Đâu phải che đậy sai lầm, khuyết điểm, tung hô khen ngợi lên tận mấy xanh, lấy tiếng tốt cho đảng là giữ uy tín, là “ổn định chính trị”. Kinh tế-xã hội ra sao, chất lượng dân sinh dân chủ thế nào? Niềm tin của dân với đảng lãnh đạo còn bao nhiêu? Công khai, minh bạch hóa các hiện trạng xã hội như the snaof? ...Đó là thước đo ổn định chính trị.
Sự mất ổn định chính trị, tiềm ẩn nguy cơ tồn vong của Đảng và chế độ có 6 biểu hiện cơ bản như sau:
- Nội bộ Đảng chưa thống nhất cao, bằng mặt không bằng lòng, có những biểu hiện tranh quyền, đoạt lợi, thiếu đoàn kết, xuất hiện các nhóm khác nhau về quyền lợi, quyền hành.
- Mất dân chủ ngày càng nghiêm trọng.
- Vi phạm pháp luật ngày càng phổ biến và trắng trợn, kỷ cương phép nước không nghiêm.
- Khoảng cách giữa lãnh đạo với người dân ngày càng bị roãng xa, thiếu hẳn sự gắn kết cần thiết, phát sinh mâu thuẫn.
- Phân hóa giàu-nghèo theo kiểu chia ra tầng lớp, giai cấp ngày càng rõ nét, mất dần đoàn kết cộng đồng, bất công phát sinh ngày càng nguy hại.
- Pháp luật Nhà nước, nguyên tắc điều lệ Đảng bị xem nhẹ. Khiếu nại, tố cáo, mít tinh, biểu tình gia tăng.
               Những việc cần làm:
       - Tránh được những rập khuôn, công thức, máy móc, giáo điều, nặng về ‘diễn ngôn’ trong các nghị quyết của đảng như nếp quen từ xưa đến nay.
 - Nâng cao sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đề phòng trong cuộc chống suy thoái, chống tham nhũng lại nảy sinh ra đấu trận giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tự phân rã nội bộ. Tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
-         Đảng phải mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất mạnh-yếu, nhất là trong đội ngũ lãnh đạo có chức có quyền.
-         Cần xác định chính xác “thế lực thù địch” của cách mạng, của nhân dân là kẻ nào?
-         Coi trọng dân chủ và nhân quyền
-         Nhìn rõ nguy cơ “tự diễn biến” do suy thoái, biến chất, tham nhũng ngay trong nội bộ đảng cầm quyền
-         Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, dứt khoát đưa pháp luật, nguyên tắc điều lệ vào việc xử lý kỷ luật nội bộ đảng, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những cán bộ lãnh đạo, đảng viên không còn đủ tư cách đảng viên cộng sản. thoái hóa, biến chất.
       - Không nên dùng quyền đảng, quyền của chính quyền, huy động công an, quân đội “chuyên chính với nhân dân”, mất cảnh giác với thù trong-giặc ngoài; không được làm mất quyền dân chủ, hoặc mù quáng đi ngăn chặn những hoạt động dân chủ của xã hội.
Cũng về nội dung này, trong bài “Đất nước Miến Điện và dân chủ”, nhà bình luận Trần Bình Nam đã nói: “Cái luận thuyết: ‘Ổn định chính trị’ là môi trường cần thiết cho sự phát triển kinh tế cũng có cái giá trị thực tế của nó. Nhưng thường các chế độ độc tài hay dùng luận thuyết đó như một chiêu bài. Không ai đặt câu hỏi, thế nào là ổn định chính trị và muốn ổn định chính trị có nhất thiết phải duy trì một chính sách độc tài không. Một chế độ dân chủ với khối quần chúng có trình độ và với những người lãnh đạo có trách nhiệm là môi trường tốt nhất cho ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Trên căn bản đó tôi cho lập luận ‘ổn định chính trị để phát triển kinh tế’ là ngụy biện”. Thực tế, không phát triển được kinh tế, không bảo đảm dân chủ, công bằng, văn minh thì rất khó “Ổn định chính trị”. Muốn ổn định chính trị thì Độc lập phải đi liền với Tự chủ. Chừng nào vẫn còn vì cái “Đại cục” mông lung nào đó, còn lệ thuộc nước khác, còn bị chi phối bởi những “ánh sáng soi đường” của người khác, không phân biệt rõ bạn-thù, thì rất làm sao có được ổn định chính trị?
            Nhìn rõ thực trạng đánh giá đúng tình hình, có giải pháp thích hợp và kiên quyết, thì mới giữ vững được ổn định chính trị trong tình hình hiện nay, thoát khỏi được những nguy cơ mất nước, mất dân.
BVB
-------------

51 nhận xét:

 1. Ở lại hay rời khỏi EU là một vấn đề lớn, Chính phủ Anh đã hỏi ý kiến nhân dân và tuân thủ quyết định của họ bằng việc thủ tướng Anh từ chức.
  Tham gia Liên minh Việt-Mỹ nhằm chống lại sự đô hộ đè nén của giặc Tàu cũng là một vấn đề lớn, Chính phủ việt Nam hãy trưng cầu dân ý và tôn trọng quyết định của nhân dân! Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính phủ bóng, pê đê ư?

   Xóa
  2. ĐẠI CỤC LÀ CÁI CUỘC TO
   ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ MÀ LO SỐT LÒNG
   BIỂN ĐÔNG ĐẢO NGÓNG TRIỀU MONG
   THẦN DÂN ĐẤT VIỆT MỘT LÒNG SẮT SON
   "NÀNG VỀ NUÔI CÁI CÙNG CON
   ĐỂ ANH ĐI TRẨY NƯỚC NON CAO BẰNG"!

   Xóa
 2. Bài viết quá chính xác , phân tích đúng y những hiện trạng hiện nay .

  Những phần đề nghị sữa chửa cũng đúng , lý tưởng luôn .

  Nhưng khổ là người ta đã nói “ CN CS chỉ vứt bỏ chứ không sửa chửa được “ .
  Chắc hẳn thời đại này là giai đoạn cuối cùng của CNCS , mà thực tế thì CS chỉ còn là cái võ bên ngoài để lợi dụng cho chế độ độc tài , còn bên trong ruột đã là tư bản đỏ lâu rồi .
  Hơn nữa tất cã chuyện của VN luôn có yếu tố TQ , vì TQ đã kiềm chế và nắm chặc VN nên đường lối của VN không thể nào tự ý “ Làm mình ênh “ được : muốn chứng minh thì có biết bao nhiêu chuyện để làm chứng : người TQ khai sinh ở TQ trúng cử Hội đồng nhân dân TP HCM và Đại biểu Quốc Hội . Người TQ gần đây bổng dưng sống ở VN nhiều quá ….nhiều ..nhiều lắm , VN đang mất vào tay TQ , nói ngắn gọn là vậy . Vì vậy khõi cần sửa đổi luôn , vì sửa kiểu gì cũng đi đến đường cùng cã .
  Mà khốn nạn , cái đường cùng của VN này là bị TQ nuốt gọn . Chứ phải chi Đảng làm VN nghèo đói bần cùng như Bắc Hàn thì cũng chẳng có gì mà dân Việt lo âu .

  Ổn định chính trị ở VN là đàn áp , triệt tiêu từ trong trứng nước những nguy cơ làm chế độ lung lay . Mà càng làm thì càng độc tài , càng coi dân là cỏ rác , là kẽ thù .

  TQ muốn thực hiện “ Giấc mơ Trung Hoa “ , để thực hiện , phải đạt cho được “ đại cục “ , đó là bành trướng CNCS khắp cã ĐNÁ . Đã là đảng viên CS thì phải chấp hành đường lối chính sách của Đảng đàn anh chỉ thị như vậy .
  1 nước CS lớn bành trướng CNCS qua các nước nhỏ , kết cục là sáp nhập các nước CS nhỏ láng giềng vào nước lớn . với danh từ mỹ miều là “ Liên Bang “ .
  Nếu đại cục thành công , sau này ngay cã bên TQ cũng sẽ có nhiều con đường mang tên các lãnh đạo CS VN ( tên bằng tiếng Tàu ) .

  Trả lờiXóa
 3. Giữ gìn "đại cục" có nghĩa là phải im miệng để cho Tàu chiếm biển Đông,im miệng để cho Tàu thao túng gần hết nền kinh tế,im miệng để cho Tàu tuồn hết chất độc này đến chất độc khác vào huỷ hoại nòi giống.
  Giữ gìn "ổn định chính trị" có nghĩa là nhân dân Việt Nam phải lo cúi đầu,cam chịu để đãng đè đầu cưỡi cổ.Phải lo im miệng để đãng mặc sức vơ vét hết tài sản đất nước,bóc lột mồ hôi xương máu của nhân dân.Phải lo im miệng nếu thấy đãng dâng hết đất này,biển nọ cho Tàu...
  Nếu cái bọn chóp bu đãng mà làm theo yêu cầu của bác Bồng cũng như bao nhiêu "cựu" khác thì bọn chúng sẽ mất : nhà,xe,đất,đô,tài khoản nước ngoài,cuộc sống vương giả,bồ nhí bồ già,đám vợ con cháu chắt anh em tiêu tiền như nước,ăn chơi đập phá không cần suy nghĩ,nhà thờ họ hoành tráng,đám tang cha mẹ dài cả cây số với tiền phúng điếu có thể nuôi sống hàng nghìn dân nghèo,ăn uống toàn thực phẩm nhập khẩu từ Pháp Úc Mỹ Nhật...bước đi mỗi bước là có kẻ hầu người hạ,cơm bung nước rót,cơ sở vật chất,tài sản đã chuẩn bị sẵn ở các nước đang giãy chết...
  Vì thế,bọn chúng không thể vì vài lời nói mà tự nguyện từ bỏ tất cả những thứ béo bở đó.Bọn chúng luôn kêu gào bảo vệ đãng,bảo vệ chế độ,thực chất là bảo vệ cho bọn chúng vơ vét thôi.

  Trả lờiXóa
 4. Dân lương thiệnlúc 10:35 26 tháng 6, 2016

  "Đại cục" của Dương Khiết Trì là ĐCS Việt Nam hãy ngủ yên và nhân dân Việt Nam hãy ngoan ngoãn để TQ hoàn tất âm mưu thôn tính VN mà chúng đã thất bại suốt mấy ngàn năm qua.

  Nhưng "Đại cục" của nhân dân VN là thực hiện triệt để lời Di chúc của Vua Trần Nhân Tông từ hơn 700 năm trước:

  CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN.
  KHÔNG ĐỂ MẤT MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
  HÃY ĐỀ PHÒNG QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA.

  Lúc này ta đã có cộng đồng thế giới ủng hộ.
  Ta đã có đủ tư liệu chứng cứ và mọi thứ văn bản pháp lý bằng chữ viết của ta.
  Trung quốc không thể nhập nhằng được nữa.
  Hỡi những người đang nắm giữ ĐCS, hãy tỉnh giấc đi, hãy cứu lấy đất nước và hãy vì bản thân mình, gia đình mình, hãy đứng về phía nhân dân.
  Đoạn tuyệt với Trung Quốc.

  Trả lờiXóa
 5. Cảm ơn Đại tá Bùi Văn Bồng có bài viêt mà khi đọc xong gơi ra bao điều suy nghĩ.Thưa Đại tá,đúng là:"Đại cục" chỉ là chiêu bài của lãnh đạo Trung Quôc nhằm vô hiệu hóa nền độc lập tự chủ của Việt Nam.
  "Ôn định chính trị" cũng là chiêu bài của Đang cọng sản Việt Nam nhằm duy trì sự độc quyền,độc đảng đối với Dân tộc.
  Trên bảy chục năm cầm quyền vôn liếng của Đảng là hai cuộc kháng chiên"thần thánh" bằng sự hy sinh cả "núi xương,sông máu" củ nhân dân,xem ra bây giờ đang lùi dân về dĩ vãng.
  Còn"chủ nghĩa cọng sản hiện nay là một loại chủ nghĩa Lê Nin không có Mar.Chủ nghĩa Lê Nin do hai bộ phận cấu thành: Một nhà nước săt máu và tuyên truyền lí luận tinh vi.
  Đảng lãnh đạo mà để xã hội"tham nhũng đang là quốc nạn thật sự,hủy hoại mọi sự tốt đẹp,kìm hãm phá triển,gây mất niềm tin và an ninh xã hội.Do đó môt trong những nhiệm vụ hàng đầu..là phải loại ra khỏi bộ máy những người tham nhũng,nhũng nhiệu dân,những "cường hào mới"-ĐINH LA THĂNG.
  "ổn định chính trị" trong khi"môt số cán bộ,công chức,nhân viên trực tiếp có quan hệ với dân thì cửa quyền hách dịch,phiền nhiễu gây đủ thứ phiền hà khó khăn cho dân,thiếu lễ độ với dân,có người còn ăn chặn của dân,vòi vĩnh đòi quà cáp,biếu xén.Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách gia trưởng,phụ trách địa phương nào,đơn vị nào thì như môt"ông vua con" ở đấy.Thậm chí có những cá nhân và tập thể còn trù dập ức hiếp quần chúng" - NGUYỄN PHÚ TRỌNG
  Tóm lại Dân chủ Tự do viết rất ngăn mà thực hành thì rât khó đến nỗi từ năm 1945 đến nay nó luôn là tiêu ngữ trên các văn bản hành chinh nhưng người dân thì vẫn thấy HÀNH là CHÍNH.
  Dân chủ thật sự nên nhin về Phương Tây.Quan sát cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ,cụ thể cuộc trưng cầu của cử tri Vương quốc Anh-Đó mới thật sự dân chủ do dân,vì dân chứ không phải chỉ treo trên băng rôn,khẩu hiệu.

  Trả lờiXóa
 6. Bài viết này nên gửi cho Trọng lú và bè lũ BCT đọc.
  Thực tế, Việt Nam không phát triển được kinh tế, không có dân chủ, không có công bằng, văn minh thỉ hủ lậu... thì làm sao là “Ổn định chính trị” được. Muốn ổn định chính trị thì Độc lập phải đi liền với Tự chủ. Chừng nào vẫn còn vì cái “Đại cục” mông lung nào đó, còn lệ thuộc nước khác, còn bị chi phối bởi những “ánh sáng soi đường” của người khác, không phân biệt rõ bạn-thù, thì rất làm sao có được ổn định chính trị?
  ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ CHÍNH LÀ CHIÊU LỪA ĐẢO CỦA CSVN VỚI DÂN, THỰC RA CHÚNG GIỮ ỔN ĐỊNH KHÔNG CHO DÂN BIỂU TÌNH, PHẢN ĐỐI...CHÚNG BỊT MIỆNG DÂN VÀ LẤP LIẾM CHE TAI DÂN ĐỂ CHÚNG DỄ BỀ THAM NHŨNG, ĂN TRÊN NGỒI TRỐC NHÂN DÂN MÀ KHÔNG CHO MỘT AI ĐƯỢC PHANH PHUI NHỮNG TỘI ÁC HAY SAI TRÁI CỦA CHÚNG RA CÔNG LUẬN.
  Đó là ổn định CHÓ MÁ chứ không phải CHÍNH TRỊ.

  Trả lờiXóa
 7. Trọng Lú và bè lũ BCT nghe nhé: Kinh tế thì thụt lùi, nợ công to như núi, 70% dân số ở nông thôn sống dưới mức nghèo khổ, môi trường ô nhiễm nặng nề, bị CS Trung quốc đè đầu cỡi cổ thi ổn định chính trị cái chó gì, đại cục cứt!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Liên minh giai cấp công-nông: Công nhân khổ hơn chó, nông dân cày hơn trâu. Ai sướng ?

   Xóa
 8. Thực ra, ở đất nước này, ổn định chính trị của CSVN không chỉ làm cho người dân sợ nhiều thứ, mà đặc biệt là sợ công an, chính quyền và sợ cả sự quy chụp cho những hành động trái chiều, bất đồng chính kiến – mà nhờ nó các nước mới văn minh và phát triển đi lên. Nay kể cả chính quyền cũng lo sợ vì có quá nhiều biến động dồn dập xảy ra cùng một lúc, họ cũng đã lo lắng và sốt sắng với người dân, với tình cảnh đất nước. Họ cũng lo ngại trước cảnh bành trướng của Trung Quốc mà chưa biết phải giải quyết ra sao, họ cũng đang khủng hoảng với chính nội tại của mình về tình trạng tham nhũng và cường quyền, chạy chức, mua bán quyền lực. Họ cũng sợ dân chúng bức xúc quá mà gây ra những xáo trộn nào đó, nên thành ra họ trở nên lo ngoài, sợ trong cùng lúc.
  ở cấp cao nhất là TWCSVN Càng cố giữ ổn định chính trị thì càng lo sợ Dân, lo sợ Tàu và Trọng Lú do vậy phải ngày đêm kêu gào tự huyễn hoặc mình: ổn định chính trị để mà có đường tôn tại.

  Trả lờiXóa
 9. tc đang lãnh đạo vn thì hỏi đổi mới cái gì, có ai tự chặt chân mình

  Trả lờiXóa
 10. ĐM,tức quá,nghe lới cẩu trệ phát ngôn,muốn hộc máu mồm ! trời đất sinh ra loài người,rồi lại sinh ra loài cầm thú đội lốp người,ăn gian nói dối không biết hổ thẹn,ăn thịt và uống máu người lại nói chuyện tình người và nhân đạo,làm nghề móc túi lại nói chuyện nhân cách sống,đi đánh chiếm đất của ta thì tự xưng là yêu chuộng hòa bình ! Không hiểu nổi lũ này là lũ gì ???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vậy mà có thằng già nó cúi rạp đầu nghe răm rắp. Nó sống được mấy năm nữa mà không đứng thẳng lên như người Việt Nam.

   Xóa
 11. Người giác ngộlúc 13:17 26 tháng 6, 2016

  Chưa bao giờ khó khăn như lúc này

  Chưa bao giờ thuận lợi như lúc này.
  Kho khăn vì TQ như một con thú điên đang sẵn sàng lao vào phá phách, nuốt chửng chúng ta mà ĐCS thì nhu nhược thối nát đang lệ thuộc vào chúng.
  Thuận lợi vì cả thế giới đã hiểu rõ dã tâm và tham vọng của TQ nên đang đồng loạt chống lại chúng.
  Khâu quan trọng nhất hiện nay là VN.
  VN phải thấy rõ vai trò của mình để đứng lên vững vàng.
  Nhân dân VN đánh giá cao vị thế của những người CS biết thức tỉnh, biết đứng về phía nhân dân
  VN sẽ được ủng hộ triệt để.
  VN phải chiến thăng

  Trả lờiXóa
 12. ĐÚNG LÀ các câu phù thủy ''16 CHỮ VÀNG + 4 DỐT'' đã ru ngủ Việt Nam vào Ma trận Bát quái trận đồ ...mà chính cái thằng CHA ĐẺ ra 16 CHỮ VÀNG là Giang Trạch Dân cũng vừa bị bọn Đại Hán bắt giam vì Giang Trạch Dân cũng chỉ là thằng Hán gian không hơn không kém …
  Nay lại thêm câu phù thủy ''ĐẠI CỤC + TIỂU CỤC'' như NƯỚC LÚ ru ngủ Việt Nam vào Ma trận Bát quái trận đồ …

  Trả lờiXóa
 13. đại cục là cục to, tiểu cục là cục cứt, nói thế mà 500 đại biểu qh chẳng hiểu gì , vỗ tay rào rào, hổ thẹn cho tiền nhân, giữa hội trường Diên hồng mà để quân cướp nước giảng giải đại cục

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đại cục là cục to,đúng như thế.Nhưng cục chà bá mà thằng Tàu nhét tràm miệng thằng cọng Việt không phải là cục vàng-cục bạc mà 1 cục gì đó thằng tàu thải ra nên vc nuốt không vào mà nhả cũng không ra nghẹn chết bỡi công hàm 58 và Thành đô 90.Đmcs

   Xóa
 14. Trước đà khí thế Đông Âu
  Cộng Việt tun dái chạy ngay sang Tàu
  Cúi đầu phủ phục cầu xin
  Đại Hán cứu khổ cứu nguy cho mình
  Trung cẩu ra vẽ uy minh
  Ra tay nghĩa hiệp cho mình bề trên
  Thông qua hiệp định Thành Đô
  Goi là đại cục to đùng xiềng vô
  Cho thêm bốn tốt m.sáu vàng
  Việt gian đảng công huên hoan mang về
  Thế là ổn định tứ bề
  Mất biên mất đảo không hề đấu tranh
  Truyền nhau hiệp đình rành rành
  Cha truyền con nối tranh giành ngôi cao
  Cho dù mất nước thế nào
  Giữ cho đại cục Việt Trung vững bền
  Không hiểu Đại Cục là gì
  Đảng viên mù tịt dân thì biết chi
  Nôm na Đai cục thế này
  Cục to cục lớn giành về đảng ta .

  Trả lờiXóa
 15. Đại cục là cục to! Cỡ Ông Mạnh, ông Trọng, gã Vịnh thì chỉ là đám hề chèo không hơn không kém! Đại họa của dân tộc là chỗ các ông và các gã ấy đang diễn đó.

  Trả lờiXóa
 16. Trông mặt thằng giặc này thì tượng Phật trên bàn thờ cũng nhảy cởn và la tón lên đấy!

  Trả lờiXóa
 17. Trương Minh Tịnhlúc 16:30 26 tháng 6, 2016

  Nói tụi "lãnh đạo VN" ngu cũng không đúng.Thật ra là chúng quá mê tiền và quyền.Đến nỗi hy-sinh tương lai cả một dân tộc.
  Tuy nhiên cái gì đến sẽ đến.Nó không duy trì mãi hoài được đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu bạn cùng dây(ê-kíp bộ sậu) với sếp trên, thì bạn được "quy hoạch";"cơ cấu", làm cán bộ lãnh đạo lớn hơn trong tương lai, Và bạn được cơ quan, đơn vị cho đi "đào tạo"(chủ yếu là ngắn hạn, tại chức để vừa "học" vừa giữ ghế kiếm ăn làm giàu), và bạn được cấp trên chi tiền ngân sách nhà nước (do dân nộp thuế, phí, do bán tài nguyên quốc gia, do vay nợ quốc tế...) để nộp học phí cho bạn, đút phong bì cho bạn biếu thầy, thế là bạn có đủ cả các loại bằng từ "cử nhân", "thạc sỹ" đến "tiến sỹ".
   Đây là cách làm phổ biến nhất của "công tác cán bộ" của đảng csVN trong suốt mấy chục năm qua.
   do đó những kẻ cầm đầu bộ máy lãnh đạo các cấp hiện nay toàn là một lũ lưu manh và ngu dốt.
   (CB-BTTM)

   Xóa
  2. Ông nd 09.37 có thời cùng ở trong chăn nên quá rành con rận cs.Tôi cũng có suy nghĩ như ô,nhưng không ở trong chăn

   Xóa
 18. Bài viết của anh Bồng cho chúng ta ngiên cứu,tham khảo,ý kiến của các bạn cũng vậy.
  Đại cục,ổn định chính trị là khái niệm,mà khái niệm luôn thay đổi cho phù hợp với thực tiễn.
  Hôm qua,Nhân Dân Việt Nam chấp nhận một đế quốc Pháp bảo hộ,một nước MỸ bảo trợ và cố vấn cho MNVN...?
  Thực tế có được đâu ?
  Ai đó cho rằng ĐCSVN luồn cuối dưới Chiêu bài đại cục,ổn định chính trị của Trung Quốc,hay ĐCSTQ,liệu có còn Việt Nam hôm nay ?
  Người ta luôn chỉ biến Việt Nam là con cờ thí,nhưng cả ngìn năm rồi,từ cái thuở Hốt Tất Liệt vó ngựa tung hoành...
  đâu dễ,
  có Dân tộc nào lại thích làm nô lệ,dù họ là tổng thống đấy chứ,là thiếu tá đến thống tướng...
  và sự thật là không quân đội nước nào ,dù mạnh đến đâu cũng không thể chiến thắng một Dân tộc.
  Chính quyền Bắc KInh.hay cái rẻo Đài Loan liệu có tồn tại ? Một cuộc cách mạng mới sẽ nổ ra và thay đổi toàn diện trên đất nước Trung Hoa. Một thứ chủ nghĩa mơ hồ và chính quyền thối nát thì không thể tồn tại để thay mặt Nhân Dân cai quản đất nước.
  Các bạn cứ chống cộng nhưng khác nào đấm tay xuống nước.
  Các bạn cứ phá ĐCSVN,lợi dụng chức vụ hiện hành tham ô và phá phách cho thỏa lòng...
  Với cương vị lãnh đạo cao ngất cứ la to đại cục tiểu cục,ổn định chính trị đi,
  vâng, Nhân Dân sẽ có cuộc cách mạng mới,tài sản thâu tóm của các bạn lại về tay Nhân Dân như đã từng xảy ra trên đất nước này,mói hôm qua đây thôi mà.
  Khái niệm chỉ là khái niệm.
  CÔNG SƠN

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. công sơn hay cộng sản đều viết tắt cs như nhau
   loại thần kinh bại não trốn ở trại Trâu quỳ về này đôi lúc lại lên cơn bảo hoàng hơn vua.
   một trở lực chính của đất nước chính là từ những kẻ bị đầu độc nhồi sọ này đây, vì những thành phần "ngu lâu nhờ cám đảng" này bị nhiễm độc nặng đến mức không nhận được ra bản chất thối nát phản động lưu manh của đảng csVN.
   Cựu binh diệt Tàu cộng 1979

   Xóa
  2. Cs té giếng nên cs đã đá đít hắn ra ngoài bộ máy quyền lực.Nhờ cám đảng mà hắn ngu lâu,dù rất bất mãn nhưng chiều chiều ấm đầu lại nhớ quyền lục thuở xưa,chận bà goá đi chợ về,xem mua gì rồi lên tiếng hoạch hoẹ.
   Nghe hắn tự khai đang ở Tp minh râu,nhưng có lẽ không phải vậy.Nó là truyền nhân của Đồng vẩu,thằng tay sai ký công hàm 1958 bán biển-bán đảo VN

   Xóa
 19. Bài viết của anh Bồng cho chúng ta ngiên cứu,tham khảo,ý kiến của các bạn cũng vậy.
  Đại cục,ổn định chính trị là khái niệm,mà khái niệm luôn thay đổi cho phù hợp với thực tiễn.
  Hôm qua,Nhân Dân Việt Nam chấp nhận một đế quốc Pháp bảo hộ,một nước MỸ bảo trợ và cố vấn cho MNVN...?
  Thực tế có được đâu ?
  Ai đó cho rằng ĐCSVN luồn cuối dưới Chiêu bài đại cục,ổn định chính trị của Trung Quốc,hay ĐCSTQ,liệu có còn Việt Nam hôm nay ?
  Người ta luôn chỉ biến Việt Nam là con cờ thí,nhưng cả ngìn năm rồi,từ cái thuở Hốt Tất Liệt vó ngựa tung hoành...
  đâu dễ,
  có Dân tộc nào lại thích làm nô lệ,dù họ là tổng thống đấy chứ,là thiếu tá đến thống tướng...
  và sự thật là không quân đội nước nào ,dù mạnh đến đâu cũng không thể chiến thắng một Dân tộc.
  Chính quyền Bắc KInh.hay cái rẻo Đài Loan liệu có tồn tại ? Một cuộc cách mạng mới sẽ nổ ra và thay đổi toàn diện trên đất nước Trung Hoa. Một thứ chủ nghĩa mơ hồ và chính quyền thối nát thì không thể tồn tại để thay mặt Nhân Dân cai quản đất nước.
  Các bạn cứ chống cộng nhưng khác nào đấm tay xuống nước.
  Các bạn cứ phá ĐCSVN,lợi dụng chức vụ hiện hành tham ô và phá phách cho thỏa lòng...
  Với cương vị lãnh đạo cao ngất cứ la to đại cục tiểu cục,ổn định chính trị đi,
  vâng, Nhân Dân sẽ có cuộc cách mạng mới,tài sản thâu tóm của các bạn lại về tay Nhân Dân như đã từng xảy ra trên đất nước này,mói hôm qua đây thôi mà.
  Khái niệm chỉ là khái niệm.
  CÔNG SƠN

  Trả lờiXóa
 20. BVB :"Không thể né tránh một thực tế là Đảng ta ngày càng đánh mất vị thế, vai trò lãnh đạo, uy tín bị xói mòn, mất dần và đứng trước nguy cơ tồn vong của một chính đảng cầm quyền, kèm theo đó là nguy cơ tồn vong của chế độ. Đảng không còn được cái danh tiếng “đạo đức, văn minh”, tóm lại: Mất thiêng rồi!"
  Đây là linh hồn của bài viết. Cảm ơn bác Bùi Văn Bồng.

  Trả lờiXóa
 21. Tác giả Bùi Văn Bồng đã dẫn chứng cụ thể để phân tích và chỉ rõ tác hại của cái “ Đại cục “ mà lãnh đạo ĐCSVN đang theo đuôi TQ để được hưởng là cái gì . Xin không bàn thêm . Chỉ biết rằng , Ngày phán quyết về đường lưỡi bò sắp tới gần , nên Dương Khiết Trì lại mò sang để tìm sự “ Đồng Thuận “ từ ban lãnh đạo VN . Và sau phán quyết này . Kiểu gì TQ cũng phải phản ứng mạnh để chống lại . Khi đó lãnh đạo VN sẽ xoay sở ra sao . Nếu đồng thuận để TQ chiếm nốt Trường sa thì đương nhiên ra mặt phản động , chống lại nhân dân . Nếu VN ủng hộ phán quyết , TQ sẽ đánh VN .

  Đây là thời điểm mà TQ sẽ hành động , trước hết chiếm Trường Sa đặt mọi chuyện vào sự đã rồi , bởi VN đang vướng vào cái bẫy 3 Không do chính VN tự chui vào .

  ĐGCĐ

  Trả lờiXóa
 22. Cũ kỹ, ngu dốt và thối nát. Dùng những nhục từ này để cắt nghĩa cho cái "đại cục". Nó đối lập với các mĩ từ mười sáu chữ ...và bốn tốt

  Trả lờiXóa
 23. Lai mo^t tu'`me hoac tro'i buoc lanh dao VN! Theo tieng Viet thùan tu'y : Dai cu.c = cu.c lo'n = cu't lo'n (nhét vào mo^`m) = ca^m mie^ng! Ca^m mieng nguye^n nha^n ca' che^'t, ca^m mieng nguyen nha^n ma'y bay tan xa'c...

  Trả lờiXóa
 24. Dân hỏi chủ tịch Đại Quang
  Đại cục có nghĩa là gì thưa ông
  Đai Quang ra vẽ thái thông
  Đai cục là đại cục chứ chi hỏi hoài
  Cục to cục lớn cục dài
  Ăn hoài không hết mấy ai không thèm
  Trung cuốc hửu ái nghĩa tình
  Cho ta những tốt những vàng giàu sang
  Thử xem nhìn lại mà xem
  Từ bộ chính trị đến hàng các quan
  Ai cũng vương giã giàu sang
  Có ai vất vã nhìn xem khỏi bàn
  Cho nên đại cục như vàng
  Đảng ta luôn giữ vẽ vang muôn phần .

  Trả lờiXóa
 25. Cảm ơn Đại tá, Nhà văn, Nhà báo BÙI VĂN BỒNG bởi có nhiều bài viết giàu tính biện chứng và rất sâu sắc.
  Nếu Trọng Lú mượn bài viết của BÙI VĂN BỒNG đọc trong chuyến đi thăm Cu Ba thì chắc chắn VN đã đạt tầm cao của thời đại về lý luận và nhận thức rồi.
  3 Dũng, Sinh Hùng, Tư sang ... ơi! Tổ cha chúng mày. Chúng mày suy nghĩ gì về Boxit Tây Nguyên, Về Bảo tàng Hà Nội, Về núi nợ công, nợ xấu khổng lồ, về VINASHIN, về công trình núi Pháo ... ???

  Trả lờiXóa
 26. Cảm ơn Đại tá, Nhà văn, Nhà báo BÙI VĂN BỒNG bởi ông đã có nhiều bài viết giàu tính biện chứng và rất sâu sắc.
  Nếu Trọng Lú mượn bài viết của BÙI VĂN BỒNG đọc trong chuyến đi thăm Cu Ba thì chắc chắn VN đã đạt tầm cao của thời đại về lý luận và nhận thức rồi.
  3 Dũng, Sinh Hùng, Tư sang ... ơi! Tổ cha chúng mày. Chúng mày suy nghĩ gì về Boxit Tây Nguyên, Về Bảo tàng Hà Nội, Về núi nợ công - nợ xấu khổng lồ, về VINASHIN, về công trình núi Pháo ... ???

  Trả lờiXóa
 27. Nhà thơ Thái Bá Tân vừa có 2 bài mới tinh , hay , góp phần nói về cái Đại cục ! Cục .....Này .

  26-6-2016

  Nếu cờ của Trung Quốc
  Có thêm một ngôi sao.
  Thành một khu tự trị,
  Việt Nam sẽ thế nào?

  Trước hết mất tên nước.
  Dân Tàu sẽ tràn sang.
  Chính thức dùng tiếng Hán.
  Tiếng Việt như tiếng Choang.

  Người gốc Việt lúc ấy
  Bị di dời đi xa
  Để không thể co cụm,
  Khôi phục lại nước nhà.

  Quân đội Việt trấn thủ
  Ở các miền biên cương –
  Pakistan, Ấn Độ
  Và vùng núi Tân Cương.

  Còn quân của người Hán,
  Từ Tứ Xuyên, Quảng Đông,
  Sẽ bảo vệ Hà Nội,
  Sài Gòn và Hải Phòng.

  Các tài liệu quí hiếm
  Trong thư viện Hán Nôm
  Dần dần bị tiêu hủy,
  Dấu tích cũng chẳng còn.

  Các nhân sĩ yêu nước
  Bị đàn áp, cầm tù.
  Các tư tưởng dân tộc
  Bị xem là kẻ thù.

  Lịch sử được viết lại.
  Các trang sử oai hùng
  Của Lê Lợi, Hưng Đạo,
  Lý Thường Kiệt, Quang Trung

  Bị xem là giặc cỏ
  Dám chống lại trung ương.
  Bọn Ích Tắc, Chiêu Thống
  Được tôn làm hiền vương.

  Tượng đài của bọn chúng
  Sẽ mọc lên khắp nơi.
  Bọn văn nô đĩ bút
  Ca ngợi không tiếc lời.

  Sẽ có nhiều khảo cứu
  Rằng vua Hùng nước ta
  Có quan hệ mật thiết
  Với hoàng đế Trung Hoa.

  Và rằng đất Lạc Việt
  Nhờ giác ngộ, cuối cùng
  Trở về với Bách Việt,
  Dưới một mái nhà chung…

  Đất nước hình chữ S
  Vẫn nguyên cùng núi non.
  Người Việt, văn hóa Việt
  Thật đau lòng, không còn.

  _____

  Thái Bá Tân
  MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM

  26-6-2016

  Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi.

  Chúng mày tướng cũng được.
  Muốn ăn bẩn, cứ ăn.
  Muốn gái gú cứ việc.
  Thích, cứ cướp của dân.

  Có ngăn cũng chẳng được.
  Vậy làm gì thì làm.
  Nhưng là lính, phải giữ,
  Giữ bằng được Việt Nam!

  Không để một tấc đất,
  Ngọn suối hay bờ sông
  Rơi vào tay giặc Hán.
  Nhớ lấy, tuyệt đối không!

  Nếu chúng mày bán nước,
  Hoặc chưa đánh đã hàng,
  Thì trời tru đất diệt
  Cả mày và họ hàng.

  Sòng phẳng như thế nhé.
  Muốn làm gì thì làm.
  Nhưng là lính phải giữ,
  Giữ bằng được Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 28. Putin đã ra mặt ủng hộ tàu về vấn đề biển đông , Lào , Cam cũng bỏ VN nốt . Thế là mấy thằng lãnh đạo VN trơ mõm ếch . Giỏi quá đi . Đảng ta tài tình thế đấy . Ngồi đấy mà ôm cái đại cục .

  Trả lờiXóa
 29. "Đại cục" hay Đại cuộc có lẽ phải hiểu theo 2 nghĩa như sau mới đúng đường lối. Đại tá giải thích "chệch hướng" nhiều lắm!
  Nội dung thứ nhất của đại cuộc là bằng mọi cách, giúp hay ủng hộ Trung Quốc (đảng CSTQ) làm bá chủ thế giới theo những nội dung mà Giấc mông Trung Hoa của Tập Cận Bình và những kẻ tiền nhiệm của ông ta đã vẽ ra. Lưỡi bò hay lưỡi rồng đều nằm trong đại cuộc này. Ngoài "giấc mông Trung Hoa", không còn cài gì là "đại" nữa. Cướp đoạt Hoàng Sa hay Trường Sa đều là "tiểu" nên lãnh đạo VN ngậm hột thị tất. Cả chuyện biển Đông cũng chỉ là một phần trong cuộc chơi lớn của Tập, tức phục vụ cái "đại" kia.
  Nội dung thứ hai mà dân Việt Nam cần luôn luôn ghi nhớ: Đó là những gì đã được mấy ông giả danh đại diện của nhân dân và đất nước VN đã ký với tàu kể từ ngày lập ra chính thể mới mà nổi bật nhất là công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng coi biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN là của Trung Quốc cho đến "mật ước Thành Đô" do Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và lại có cả Phạm Văn Đồng lén lút ký với tàu trên đất tàu. Chẳng có đảng nào, nhà nước nào ở đấy cả. Tất cả những gì chúng nó cướp đất trời biển đảo hay hà hiếp ngư dân VN như những năm qua và hiện nay đều nằm trong các thỏa thuận ấy cả rồi nên sao lại đòi hỏi mấy ông lãnh đạo VN phải phản đối được. Chừng nào còn thứ ý thức hệ, còn đảng CS cầm quyền thì không có giải pháp kiểu như thế được đâu các bạn ơi. Có gì lạ khi đài truyền hình quốc gia trương ảnh học tập trước tác Mao thời CMVH làm hình nền, tấu nhạc tàu cho Chủ tịch nước lên phát biểu... Họ coi như tất cả đều là tàu rồi mà. Cá chết, biển chết, sông chết, máy bay tan, hàng chục phi công tử nạn còn hơn cả một cuộc chiến cũng có vội gì đâu, có phản ứng gì đâu. Lúc đầu tôi rất tức tay Hun Sen tráo trở, nhưng nghĩ cho cùng thì chính lãnh đạo VN cũng đang ngầm ủng hộ tàu thì nói gì ai đây? Khốn nạn thay đại cục.

  Trả lờiXóa
 30. Thơ Thái Bá Tân:
  4-6-2016
  Nếu TQ...là "mẫu quốc":
  Nếu cờ của Trung Quốc
  Có thêm một ngôi sao.
  Thành một khu tự trị,
  Việt Nam sẽ thế nào?

  Trước hết mất tên nước.
  Dân Tàu sẽ tràn sang.
  Chính thức dùng tiếng Hán.
  Tiếng Việt như tiếng Choang.

  Người gốc Việt lúc ấy
  Bị di dời đi xa
  Để không thể co cụm,
  Khôi phục lại nước nhà.

  Quân đội Việt trấn thủ
  Ở các miền biên cương –
  Pakistan, Ấn Độ
  Và vùng núi Tân Cương.

  Còn quân của người Hán,
  Từ Tứ Xuyên, Quảng Đông,
  Sẽ bảo vệ Hà Nội,
  Sài Gòn và Hải Phòng.

  Các tài liệu quí hiếm
  Trong thư viện Hán Nôm
  Dần dần bị tiêu hủy,
  Dấu tích cũng chẳng còn.

  Các nhân sĩ yêu nước
  Bị đàn áp, cầm tù.
  Các tư tưởng dân tộc
  Bị xem là kẻ thù.

  Lịch sử được viết lại.
  Các trang sử oai hùng
  Của Lê Lợi, Hưng Đạo,
  Lý Thường Kiệt, Quang Trung

  Bị xem là giặc cỏ
  Dám chống lại trung ương.
  Bọn Ích Tắc, Chiêu Thống
  Được tôn làm hiền vương.

  Tượng đài của bọn chúng
  Sẽ mọc lên khắp nơi.
  Bọn văn nô đĩ bút
  Ca ngợi không tiếc lời.

  Sẽ có nhiều khảo cứu
  Rằng vua Hùng nước ta
  Có quan hệ mật thiết
  Với hoàng đế Trung Hoa.

  Và rằng đất Lạc Việt
  Nhờ giác ngộ, cuối cùng
  Trở về với Bách Việt,
  Dưới một mái nhà chung…

  Đất nước hình chữ S
  Vẫn nguyên cùng núi non.
  Người Việt, văn hóa Việt
  Thật đau lòng, không còn.

  _____

  Thái Bá Tân

  MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM

  26-6-2016

  Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi.

  Chúng mày tướng cũng được.
  Muốn ăn bẩn, cứ ăn.
  Muốn gái gú cứ việc.
  Thích, cứ cướp của dân.

  Có ngăn cũng chẳng được.
  Vậy làm gì thì làm.
  Nhưng là lính, phải giữ,
  Giữ bằng được Việt Nam!

  Không để một tấc đất,
  Ngọn suối hay bờ sông
  Rơi vào tay giặc Hán.
  Nhớ lấy, tuyệt đối không!

  Nếu chúng mày bán nước,
  Hoặc chưa đánh đã hàng,
  Thì trời tru đất diệt
  Cả mày và họ hàng.

  Sòng phẳng như thế nhé.
  Muốn làm gì thì làm.
  Nhưng là lính phải giữ,
  Giữ bằng được Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 31. Sau cuộc chiến tranh biên giới giữa anh Tàu cộng và em tay sai Việt cộng, hai anh cộng sản Tàu Việt trở lại thân thiết. Lần này CSVN với lòng tham vô đáy nên xung phong làm bọn Chiêu -Thống - Ích Tắc tuyệt đối trung thành với Tàu cộng đàn anh ruột thịt và học tập thực hiện rập khuôn theo đàn anh đang thực hiện tại nước Tàu.

  Trong đất liền đảng cộng sản Việt Nam thừa lệnh đàn anh Tàu cộng, thực hiện công tác 100% xóa bỏ tàn tích diệt chủng tàn bạo của bọn lính Tàu cộng tàn sát hằng trăm ngàn người dân Việt vô tội trong cuộc chiến vì xích mích giữa hai nước cộng sản anh em năm 1979, trao cho Bắc Kinh hằng trăm ngàn km vuông vùng đất biên giới phía Bắc qua việc nhổ bỏ hay di dời các cột móc biên giới đã có từ thời vua nhà Thanh và thay vào đó các cột móc biên giới nằm sâu trong vùng đất phía Bắc của Việt Nam giáp ranh với Tàu. Cụ thể Ải Nam Quan truyền thống lâu đời của Việt Nam hiện nay nằm sâu đến 4Km bên trong lãnh thổ của Tàu, có nghĩa là đảng CSVN đã hiến dâng cho Tàu cộng một giãi đất vùng biên giới sâu đến 4km cho ngay trên vùng đất vốn là địa danh lịch sử của Việt Nam, đường biên giới củ với toàn bộ khu vực thác Bản Giốc thuộc lãnh thổ Việt Nam nay bị dời nằm giữa thác và Tàu được cộng sản Việt Nam dâng hiến một nữa phần của thác Bản Giốc.


  Tại biển Đông, CSVN ngoài toàn bộ quần đảo Hoàng Sa (1958) và một phần quần đảo Trường Sa (1988), đã dâng hiến thêm cho Tàu cộng một phần vùng biển Vịnh Bắc Bộ rộng đến 8 ngàn cây số vuông (8 ngàn triệu mét vuông).

  Đảng CSVN không những hiến dâng đất liền biển đảo mà còn ngấm ngầm tiếp tay cho đàn anh Tàu cộng qua lời tâm nguyện được toàn thệ đảng viên CSVN học tập và thuộc nằm lòng: “Còn đảng cộng sản Tàu còn đảng CSVN”. Để bảo vệ thành trì cộng sản tại Á Châu, đảng CSVN đã bí mật tiếp tay cho bọn Tàu cộng nhanh chóng cải tạo một số đảo và bải đá ngầm sát cạnh khu vực nhóm đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa thành các căn cứ quân sự to lớn để hai nước cộng sản/tư bản đỏ anh em kết hợp khống chế toàn bộ 100% biển Đông. Chỉ trong thời gian kỷ lục chưa đến hai năm, trục Tàu cộng và Việt cộng đã biến một bải đá ngầm Gạc Ma thành một căn cứ quân sự khổng lồ với sân bay với đầy đủ phương tiện cho các loại chiến đấu cơ hiện đại sử dụng.


  Trên đất liền, dọc bờ biển miền Trung từ Bắc vô Nam, dùng bình phong khai thác đường sá để mở mang và phát triển du lịch biển, Tàu cộng đã bí mật giúp CSVN nhanh chóng xây dựng hệ thống đường ven biển có khả năng cho các phương tiện cơ giới hạng nặng sử dụng. Mục đích chính của hệ thống đường xá kiên cố chạy dọc theo bờ biển là biến Việt Nam thành pháo đài cho lực lượng bộ đội hùng mạnh của trục cộng sản Tàu-Việt khi có chiến tranh xảy ra giữa trục cộng sản Tàu-Việt và Mỹ-Nhật tại biển Đông.

  Ngoài biển Đông, Trục cộng sản Tàu-Việt đã hoàn thành cải tạo một số đảo chính thành các căn cứ hải lục không quân, trên bờ biển hệ thống đường bộ dọc bờ biển chủ đích phục vụ bộ đội của Mao-Hồ cũng vừa hoàn tất cùng các căn cứ quân sự trá hình các khu du lịch do lực lượng bộ đội cộng sản giả dạng nhà đầu tư và chuyên viên nắm giữ. Như vậy là công tác chuẩn bị quân sự mà trục tư bản đỏ (ak cộng sản) Tàu-Việt bí mật tiến hành đã thành công và hoàn toàn qua mặt được Mỹ-Nhật cùng các nước trong vùng Đông Nam Á trong nhiều năm qua trò đu dây của CSVN, khi thân lúc chống Mỹ, và trò xiếc đối thoại song phương của Tàu với các nước trong vùng biển Đông.
  kế hoạch thống lĩnh toàn bộ biển Đông của trục cộng sản Tàu-Việt đạt thành công.

  Hiện nay trục cộng sản Tàu-Việt đã hoàn thành công tác chuẩn bị lực lượng cả trên biển và trên bờ với hệ thống sân bay tác chiến tại Hoàng Sa và Trường Sa, hằng trăm ngàn tàu thuyền quân sự giả dạng tàu đánh cá của hai nước cộng sản Tàu-Việt đang tràn ngập khắp biển Đông, hệ thống đường sá dọc theo bờ biển Việt Nam phục vụ cho sự vận chuyển các loại vũ khí hỏa tiển hiện đai nhằm tiêu diệt các chiến hạm của Mỹ một khi chiến tranh xảy ra.
  http://danlambaovn.blogspot.com/2016/06/truc-cong-san-tau-viet-can-phai-som.html

  Trả lờiXóa
 32. Tàu và Ta.
  Bài viết của Đại tá, Nhà báo Bùi Văn Bồng rất đúng bản chất (thật) của xã hội Việt Nam và chất lương, vai trò, sự lãnh đạo của đảng hiện nay.
  Tàu Công ghi văn bản với Ta một đằng, nó làm một nẻo; náy đèn hiệu bên trai, cho xe rẽ sang bên phải. Nó xui Ta ổn định chính trị và đại cục quan hệ để ru ngủ, bó chân tay Ta. Trong khi đó. Tàu Cộng (miệng cười, mắt liếc nhìn) xua quân ra Biển Đông chiếm các bãi ngầm, bồi đắp tôn lên làm đảo. Nội bộ thì tàn sát hủy diệt lẫn nhau. Xưa đã thế, nay cũng vẫn bản chất con như thê.
  Còn Ta (VN): Vì sao có thực trạng đảng nói tốt và dân chê xấu ? Thực chất là đảng nói theo Tàu Cộng và đảng đi đằng đảng (quan tham) và người dân làm theo kiểu dân (dân gian)để tồn tại; nên đảng và người dân hiện nay không ăn nhằm gì với nhau. Có thực trạng đó là do Ta không xác định được Ta là dân tôc Việt Nam (có văn hóa, chữ viết, phong tục tập quán riêng, hùng cứ một phương). Cái sai là Ta (lãnh đạo VN) hãy bắt chước và làm theo âm mưu, thủ đoạn và kinh nghiệm của Tàu (xưa, nay) nên không ăn nhập gì với cuộc sống của Người dân Việt "Nhân Nghĩa thắng Hung Tàn" của văn minh lúa nước, cái nôi làm nên sức mạnh là gia đình, họ hàng, làng, xã. Vì thế, những vấn đề bác Bùi Văn Bồng nêu ra "Những việc cần làm" là rất cần thiết.
  Hy vọng, trong đảng và dân ta sẽ có nhiều người nhận ra con đường đi cho dân tộc thoát khỏi u mê. Đó là quay về với văn hóa dân tộc Việt.
  Các vị ngẫm xem!

  Trả lờiXóa

 33. Đường Bác đi mờ ảo mơ hồ nay đã thành Đường Bi đát !
  *******************************************  https://hoalaivietnam.files.wordpress.com/2011/02/tudo_danchuchovn.jpg?w=228  Đường Bác đi từng cầu thực tha hương
  Tự mạo nhận là Cứu c..uốc con đường !
  Nếu lọt vào Trường công chức thuộc địa
  Có lẽ Dân Việt chưa chắc tang thương !
  Đường Bác đi đã thành Đường Bi đát !
  Đường đến Tự do chính lại là đường
  Đưa Dân tộc Việt cùng trở về Nô lệ
  Chỉ vì Bác tính toán kiểu gian thương !

  http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/b/62001577c7d041758122d78a8dbfbe63.jpg  Đường Bác đi đã thành Đường Bi đát !
  Đường đến Tự do thành Đường về Nô lệ
  Chỉ vì loại thương lái bá đạo gian vương ! .. ..
  Giờ Sự thật tất cả đều tự rơi mặt nạ
  Đường Bác đi đã thành Đường Đau thương !
  Hỡi Nhà Dân chủ thực sự vì Dân vì Nước
  Coi chừng Việt sử lặp lại dâu bể tang thương !
  Hiểu lẫn biết tận tường điều gì cần chống lại
  Dấn thân hết mình không tiếc không vấn vương ! .. ..
  Đường chúng ta đi : Đường Tự do - Dân chủ !
  Hợp Trào lưu Thời đại hội nhập Trùng dương


  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  Trả lờiXóa
 34. Bài viết rất đúng và hấp dẫn , có giá trị định hướng tích cực cho Ban tuyên giáo các cấp của Đảng nghiên cứu và thực hành. Mỗi lần nghe TBT Nguyễn Phú Trọng , miệng chúm chím thích thú diễn ngôn " đại cục, tầm cao.." khi nói về quan hệ Việt -Trung. Nhưng không thấy ông giải nghĩa rõ cái hình hài, xương thịt, gân cốt của nó ra nàm sao. Mỗi lần có cuộc thăm viếng giữa 2 đảng, 2 nhà nước Việt-Trung thì báo chí VTV đều đưa tin là hữu nghị thắm thiết và rất đại cục, tầm cao ..Nhưng sau đó lập tức tàu, thuyền Trung quốc húc chìm, bắt bớ trái phép thuyền ngư dân Việt Nam. Từ 2014 đến 6/2016, hàng chục vụ tàu Trung quốc bắt, đánh đập, húc vỡ chìm tàu Ngư dân, bồi đắp đảo nhân tạo của VN ở Trường sa, đưa tên lửa, tàu chiến, tàu ngầm ra..rất "đại họa". Có vẻ như ông TBT Trọng nói mà không hiểu hết ý nghĩa của từ đại cục và ổn định chính trị hoặc ông cố tình mỵ dân?

  Trả lờiXóa
 35. Các Ông,
  Các ông là trí thức miển Bắc,
  Các ông là sĩ phu Bắc hà,
  Là tinh hoa của nước nhà,
  Là vốn quý của dân tộc,
  Các ông lại để xảy ra,
  Những mất mát diệt vong cho giống nòi.

  Các ông đã để cho cái mầm ác lên ngôi.

  Cái gì đã xảy ra năm 45..
  Các thế hệ các ông, trước ông đã làm gì những tháng năm ấy?
  Hay chỉ là mông muội đứng lên, nổi dậy..
  Nhắm mắt đi theo những người "dẫn đường"
  Nhắm mắt đưa chân tin vào các "thần tượng",
  Không xuy xét phán đoán,
  Không cân nhắc bàn bạc.
  Họ cổ suý cho ghen ghét, ghanh tỵ (1), các ông không lên tiếng!
  Họ cổ suý cho vô sản lưu manh, các ông câm lặng!
  Họ tôn thờ cá nhân chủ nghĩa, các ông làm ngơ!
  Họ ca tụng chủ nghĩa bầy đàn, các ông thờ ơ!
  Họ dựa vào kẻ thù tự ngàn xưa, các ông ủng hộ..

  Họ dựa vào chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn, các ông tung hô!

  Giả định các ông ngây thơ.
  Hay các ông biết mà vẫn làm ngơ.
  Các ông đã vi phạm phạm trù đạo đức!
  Kẻ sĩ, cường quyên không đuọc khuất phuc!
  Hẳn rằng nhiều người các ông đã đến “ thiên đường”.
  Cái “ thiên đuòng” của Liên xô Trung Quốc.
  Xã hội công an trị, người dân lệ thuộc.
  Mọi ý kiến đều bị kiểm soát, rang buộc
  Người người dò xét nhau, nhà nhà dò xét nhau.
  Cái "thiên đường" đó của ho hôm nay,
  Thì là của Viêt nam "ngày mai"
  Các ông thay hết cả,.
  Nhưng các ông vẫn làm ngơ.
  Các ông vẫn thờ ơ!.
  Phải chăng đó là lỗi tại các ông!

  Canh bạc đã sắp tàn.
  Vở kịch đến cuối màn,
  Biển Đông đã dậy sóng!
  Cung Hữu Nghị Việt Trung sắp khởi công.
  Các ông còn im lặng!Đến
  Bao giờ nữa!!

  Trả lờiXóa
 36. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký tuyên bố chung với TQ năm 2013 có từ "Đại Cục", chắc chủ tịch Sang biết nội hàm của Đại cục. Xin ngài hãy giải thích rõ cho dân biết để dân an tâm. Chúng tôi "làm chủ" mà chỉ nghe loáng thoáng trên mạng là Thành Đô gì gì đó, phải không? Lo quá. Ngài đừng làm hiểm, biết mà không nói.

  Trả lờiXóa
 37. Bài viết nào của Bác Bồng cũng tỏ rõ tấm lòng vì Nước vì Dân nhưng rất tiếc những người gọi là lãnh đao Đất Nước lai vô cảm không muốn đổi mới có Dân chủ để tiến lên Dân giàu Nước mạnh . qua bài viết của Bác Bồng mới thấy trách nhiệm của cá nhân mỗi người gọi là đảng viên ( hơn 4 triêu ) chỉ biết ngậm miệng lĩnh tiền , biết chính trong Đảng cũng như chính quyền vi phạm nền Dân chủ vi phạm Hiến pháp pháp luật cũng không có dũng khí đấu tranh để thực tôn kỷ cương của nhà nước .
  Lỗi là nếp nghĩ cũ kỹ nhưng bệnh Tôn sùng vu vơ lại đầy Đầu .

  Trả lờiXóa
 38. Thấy mặt thằng giặc này thì chúng tôi sôi máu !

  Trả lờiXóa
 39. Trích t/g Bùi Văn Bồng: [ Đảng không còn được cái danh tiếng “đạo đức, văn minh”, tóm lại: Mất thiêng rồi!]

  @: "Đảng (csVN) mất thiêng", ấy vì [ chính quyền trong hệ tư tưởng ấy chỉ còn lại nội dung quyền lực, ‘quyền uy’ tuyệt đối, quyền lực của cá nhân. Nhà nước không phải là tổ chức đại diện cho nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng tiên phong chiến đấu của mình mà chỉ là tổ chức quyền lực của những con người, những nhóm người nắm quyền hành trong tay. Đảng cộng sản trên thực tế không còn là đảng của giai cấp công nhân với vị trí lãnh đạo nữa mà chỉ là tổ chức quyền lực "đảng trị".] (Trích nguyên văn trang 25, sách Chủ nghĩa Mao không có Mao, tác giả Hoàng Lê Khổng Doãn Hợi – Nxb Thông Tin Lý Luận, Hà Nội 3/1982).

  Trả lờiXóa
 40. Mỗi lần thằng lưu manh này sang là VN lệ thuộc thêm 1 bước lớn, bàn giao cho nó chiếm thêm nhiều điểm, nhiều lĩnh vực. Khốn nạn !

  Trả lờiXóa
 41. Thưc chất bọn Đại hán chỉ xảo quyệt lừa mỵ

  Trả lờiXóa