Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI ĐI THEO ĐẢNG

* NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
ĐẶT VẤN ĐỀ
Tôi sinh năm 1937. Nhìn lại cuộc đời 80 năm qua có liên quan đến cộng sản ( CS )tôi tạm chia thành 5 giai đoạn. 1- lúc còn nhỏ ( trước 1945 ) thỉnh thoảng nghe nói về CS, được tiếp xúc với một số đảng viên bí mật đến vận động cha tôi làm cách mạng, tôi biết và có cảm tình với CS từ đó.  2- Từ 10 đến 30 tuổi, được nghe tuyên truyền, được học và hoàn toàn tin tưởng vào CS, vào Chủ ngĩa Mác Lênin ( CNML). 3- Từ 30 đến 50 tuổi, khi đã thấy nhiều, biết nhiều, đặc biệt là qua chiêm nghiệm thực tế tôi có một số nghi ngờ về sự đúng đắn của CNML và CS. 4- Từ 50 đến 70 tuổi tôi thấy sợ vì nhiều người bị bắt bớ tù đày, bị thủ tiêu chỉ vì nói ra cái sai của CNML, hoặc bị Đảng CS nghi ngờ, vu oan giá họa. 5- Từ 70 tuổi trở đi, dần dần tôi vượt qua sự sợ hãi và dám công bố một số nhận thức, vạch ra cái sai lầm, độc hại của CNML. Tóm tắt 5 giai đoạn  là : BIẾT, TIN, NGHI, SỢ, VƯỢT.
Sau khi tuyên bố ra Đảng ( tháng 2-2016) tôi nhận được nhiều bình luận, có đồng tình, ủng hộ, có phê phán, thắc mắc, có cả chửi rủa, mạt sát. Tạm bỏ qua những lời đồng tình, ủng hộ với sự thông cảm chân thành, quên đi  những lời chửi rủa, mạt sát mang đầy vu khống. Tôi chỉ xin đề cập đến những lời phê phán, những thắc mắc. Những điều này mới nghe qua thì thấy có lý, chứng tỏ người viết có suy nghĩ. Tuy vậy nó có thể đúng với người này, trong trường hợp này nhưng lại không đúng với người khác, trong ttường hợp khác mà chỉ khi suy nghĩ sâu sắc, khi có chiêm nghiệm rộng rãi mới nhận ra được. Xin tóm tắt thành các vấn đề sau :
Giáo sư Nguyễn Đình Cống
1-Lúc trẻ đã mất công phấn đấu để xin vào Đảng, đến già tại sao lại dở chứng. Mà muốn ra thì lặng lẽ xin ra, việc gì phải công khai , phải chăng là muốn nổi tiếng.
2-Khi vào Đảng đã thề trung thành trọn đời đối với Đảng, với  CNML, nay quay lại phê phán CNML và từ bỏ Đảng, như vậy là phản bội lời thề.
3-Nhờ có công ơn Đảng mới được đi học, được phong giáo sư tiến sĩ, về nghỉ có lương hưu, từ bỏ Đảng là việc làm của kẻ ngu dốt , vô ơn. Mục tiêu của Đảng là xây dựng đất nước hòa bình, tự do, dân chủ, hạnh phúc, văn minh. Ra Đảng phải chăng là chống lại mục tiêu cao đẹp đó.  Biết bao nhiêu người theo Đảng, hy sinh xương máu để đem lại độc lập, thống  nhất, việc từ bỏ Đảng là phản bội lại ông cha, là không thực hiện “uống nước nhớ nguồn”.
4- Chủ nghĩa không sai, Đảng không sai, xã hội có một số tệ nạn chỉ là do một số cán bộ thoái hóa biến chất, tại sao không dám trực diện đấu tranh với họ mà lại làm một việc dại dột là chống Đảng.
5- Tự cho là một trí thức chân chính sao không cống hiến hết mình mà lại từ bỏ Đảng.Việc ra Đảng chỉ  làm mất uy tín, bị nhiều người phỉ nhổ. Có giỏi thì lập ra tổ chức để đấu tranh, vận động và dẫn đầu biểu tình chứ chỉ “ làm anh hùng bàn phím” thì là đồ mạt hạng.
6-Ông đã 80 tuổi, nên  an hưởng tuổi già bên cháu chắt, vui với chim cá, cây cảnh, dây vào chính trị làm gì. Nếu không thích chế độ Xã hội chủ nghĩa do ĐCS lãnh đạo thì cuốn xéo ra nước ngoài mà ở.  
Tôi sẽ lần lượt kiểm điểm từng vấn đề, xem rằng đó là việc tự nhìn lại cuộc đời đối với Đảng CSVN. Nghĩ rằng khá nhiều bạn cùng hoàn cảnh cũng có quan điểm tương tự nên xin  dùng chủ ngữ “ chúng tôi” trong một số chỗ, để ngụ ý  có một số người  cùng nghĩ và làm như vậy chứ không phải chỉ một mình tôi.
VẤN ĐỀ 1. Phấn đấu vào Đảng và thông báo ra Đảng.
Ngược  với nhiều đảng viên khác, chúng tôi vào Đảng không nhằm đạt được quyền lợi cá nhân nào đó và   không có việc phấn đấu để vào Đảng. Chúng tôi  phấn đấu với mục tiêu trở thành người yêu nước chân chính, có trình độ cao về nhiều mặt, có đạo đức, có lý tưởng tốt đẹp. Mục tiêu đó cao hơn nhiều  so với tiêu chuẩn đảng viên. Khi tổ chức Đảng thấy cần kết nạp chúng tôi thì kết nạp mà không thì thôi. Chính vì lẽ đó mà nhiều trí thức thế hệ chúng tôi vào Đảng lúc đã là U50. Thời gian trước 1980 ( khoảng chừng) Đảng rất hạn chế kết nạp các trí thức trình độ cao, có dính dáng đến thánh phần thù địch giai cấp. Việc đó làm cho lực lượng Đảng ở các trường đại học không tương xứng với  đội ngũ cán bộ khoa học và nhiệm vụ lãnh đạo công tác đào tạo. Từ 1980 về sau Đảng mới quan tâm hơn đến  việc thu hút trí thức, mở rộng việc kết nạp những người xuất thân từ các thành phần bậc cao ( trong cải cách xã hội, ông bà, bố mẹ bị qui là địa chủ, phú nông, tư sản, quan lại ). Khi vào Đảng mọi người làm đơn xin,  đối với chúng tôi đó chỉ là một thủ tục, chứ không phải là xin một quyền lợi, một vinh dự. Chúng tôi vào Đảng là để làm việc tốt hơn chứ không phải để có quyền lợi nhiều hơn, không nhằm đạt danh vọng hoặc vinh dự cao hơn. Đó là điều khác biệt với  một số đông đảng viên khác. Điều này người ngoài ít khi nhận thấy. Những kẻ cơ hội xin vào Đảng để tìm quyền lợi hoặc danh vọng cũng như những người quen với suy nghĩ nông cạn không thể hiểu được điều đơn giản có thật vừa trình bày.
Vào Đảng để được làm việc tốt hơn, đến khi thấy vai trò đảng viên không còn tác dụng cho công việc, lại thấy quan điểm của Đảng và  của cá nhân khác nhau ( kiên trì hay từ bỏ CNML) thì việc ra Đảng là chuyện bình thường, không vi phạm đạo đức, không phải là  tội lỗi.
 Đã có nhiều đảng viên khi nghỉ hưu  đã lặng lẽ bỏ Đảng bằng nhiều cách. Đầu tiên tôi cũng định chọn cách lặng lẽ, nhưng thời gian vừa qua, khi tôi công bố một số bài phê phán CNML thì có nhiều bạn góp ý, cho rằng tôi  chỉ là một thằng hèn khi một mặt phê phán CNML, mặt khác vẫn đeo bám  Đảng, các bạn  khuyên tôi nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Trước đó chính tôi cũng tự thấy như vậy. Tôi công khai việc làm là có phần trả lời góp ý đó và  tin là nhờ vậy mà các bài viết của tôi có tác dụng hơn. Tôi biết có nhiều  đảng viên cũng đang phân vân giữa  việc ở lại và ra vì chưa lường trước được hậu quả công việc. Tôi đã vượt qua sự đắn đo, sự sợ hãi, làm một phép thử để các bạn tham khảo. Tôi không làm đơn xin mà viết thông báo vì nghĩ rằng đơn xin là bị động, phải chờ đợi sự xét duyệt. Đã  xin thì phải chịu sự lệ thuộc,  có thể được cho hoặc không . Hơn nữa tôi không muốn làm mất thì giờ của một số cán bộ Đảng phải họp để thảo luận và xét. Thông báo chủ động hơn, tiết kiệm thời gian hơn, hiệu quả hơn. Còn muốn nổi tiếng ư ?.  Không ! Tôi biết trước rằng khi công khai việc này sẽ nhận được không ít sự bất đồng, trách móc, phê phán, chửi rủa. Tôi phải chiến thắng sự sợ hãi và tâm lý an phận mới dám làm .
VẤN ĐỀ 2-Lời thề khi vào Đảng
Trong lễ kết nạp, đảng viên mới phải tuyên thệ. Lời thề thường gồm 4 nội dung : 1- Trung thành tuyệt đối với Đảng, với lý tưởng  CS. 2- Học tập thấm nhuần, làm theo tư tưởng, đường lối của CNML, xem đó là kim chỉ nam. 3-Làm tốt mọi nhiệm vụ đảng viên. 4- Có liên hệ và công tác quần chúng tốt.
 Đối với nhiều người khác thì lời thề ấy thường được soạn theo mẫu do Chi ủy hướng dẫn.  Tôi biết trong nhiều trường hợp người ta đọc lời thề chỉ là làm cho đủ thủ tục hình thức , còn trong thâm tâm họ nghĩ khác. Khi vào Đảng tôi đã 48 tuổi và là phó giáo sư, tiến sĩ, trưởng bộ môn. Tôi không muốn  làm kiểu sáo vẹt  mà phải trung thực, vì vậy tôi tự soạn ra lời thề cũng gồm 4 nội dung, điều 3 và 4 gần gần như theo mẫu, còn điều 1 và 2 đã sửa theo cách khác. Xin chép lại : Điều 1- Xin thề tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho đất nước hòa bình, độc lập thống nhất, xây dựng xã hội tự do dân chủ, công bằng, vì sự phát triển của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều 2- Xin thề không ngừng học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, nghiên cứu sâu sắc CNML, Chủ nhĩa cộng sản và con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.
Bây giờ xem lại tôi thấy đã không vi phạm, không phản bội lời thề ở chỗ nào hết. Tôi thể tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp tốt đẹp chứ không thề trung thành với Đảng, bây giờ tôi vẫn trung thành với lý tưởng và sự nghiệp đó. Tôi thề nghiên cứu sâu sắc CNML, CNCS, con đường CNXH chứ không thề trung thành với những điều ấy. Chính nhờ nghiên cứu sâu sắc mà tôi phát hiện ra những sai lầm, những độc hại trong đó, thấy rồi tôi tìm cách nói lại với mọi người. Những ai cho rằng tôi đã phản bội lời thề vì họ tưởng nhầm tôi cũng đã đọc lời thề theo kiểu sáo vẹt như  nhiều người khác. Mà nếu có ai đó khi được kết nạp có thề trung thành với Đảng, với CNML, bây giờ họ thấy đã bị nhầm, họ ra Đảng thì đồng thời họ có quyền xóa bỏ lời thề đã đọc, việc đó không có gì sai trái.
VẤN ĐỀ 3- Mục tiêu của Đảng, công ơn Đảng, uống nước nhớ nguồn
Đảng tuyên truyền rằng “ Mục tiêu là xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, dân chủ, công bằng, giàu mạnh, văn minh”. Đối chiếu vào thực tế thì thấy đó là mong ước của nhiều đảng viên, cũng là một phần mục tiêu của Đảng khi mà quyền lợi của dân tộc và của Đảng là thống nhất. Mà oái oăm thay, quyền lợi của Đảng, đặc biệt là quyền lợi của các nhóm lợi ích bậc cao trong Đảng có nhiều khi mâu thuẩn với quyền lợi dân tộc. Mục tiêu cao hơn của Đảng, mục tiêu chủ yếu là bảo vệ Đảng bằng bất kỳ giá nào, là kiên trì CNML, là giữ vững nền độc tài toàn trị. Còn mục tiêu của nhiều cán bộ từ thấp đến cao là lo thu hồi vốn bỏ ra khi chạy chức chạy quyền và làm giàu cá nhân, là lo bảo vệ lợi ích nhóm. Như vậy mục tiêu xây dựng đất nước như trên chủ yếu là để tuyên truyền, lôi kéo nhân dân đi theo. Đảng cũng bắt buộc phải nêu khẩu hiệu “ Đặt quyền lợi dân tộc lên trên”, nhưng đó chỉ là thủ đoạn tuyên truyền. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng “VN là đất nước không chịu phát triển”, rằng để phát triển đất nước thì việc đầu tiên là phải cải cách thể chế chính trị. Như vậy, việc chúng tôi vạch ra những sai lầm của CNML, của thể chế và ra khỏi Đảng không phải nhằm chống lại mục tiêu tốt đẹp xây dựng đất nước mà là  chống lại những cản trở để thực hiện mục tiêu đó, chống lại sự tuyên truyền ngụy biện, chống lại sự nô dịch về tư tưởng và thông tin.
Về công ơn Đảng. Một thực tế của lịch sử là ĐCS đã độc quyền lãnh đạo và quản lý đất nước trong thời gian qua, nhưng dân tộc được hay bị cái sự ấy thì xin tạm gác lại. Chỉ xin bàn đến vấn đề đối với từng cá nhân. Rõ ràng là có một số người nhờ có Đảng mà đã thoát cảnh lầm than, trở nên ông này bà nọ. Nhưng không phải toàn bộ dân VN đều như thế. Rõ ràng là Đảng đã lãnh đạo để có chiến thắng 30 tháng 4, nhưng nói về nó Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt có câu  để đời: “ Triệu người vui và triệu người buồn”. Trong cải cách ruộng đất, nhiều bần cố nông vui mừng được chia quả thực, họ rất nhớ công ơn Đảng. Trong khi có hàng vạn phú nông, địa chủ, nhân sĩ trí thức, kể cả nhiều người có công với cách mạng và kháng chiến chống Pháp bị sát hại, bị “đạp đầu xuống bùn đen vạn kiếp”. Những nhà tư sản bị tịch thu tài sản, bị đuổi đến vùng kinh tế mới, những thuyền nhân  mà không ít bỏ xác giữa biển , những người  của Việt Nam cộng hòa bị bắt vào các trại cải tạo, những dân oan…. Những người vừa kể không bao giờ  nhờ công ơn Đảng. Mà tất cả họ đều là người Việt.
Về các giáo sư tiến sĩ ( GSTS). Có rất nhiều người Việt trở thành GSTS, kể cả nhà khoa học lớn mà không nhờ gì đến công ơn ĐCSVN, thậm chí một số còn tích cực chống lại chủ thuyết CS, họ đang làm việc có hiệu quả khắp nơi trên thế giới. Một số trí thức lớn như Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Huyên, Trần Hữu Tước, Tôn Thất Tùng, Lương Định Của v.v… đã phục vụ đắc lực cho ĐCS thì cũng không phải nhờ Đảng họ mới có tri thức và khả năng cần thiết.
Có khá nhiều GSTS được đào tạo từ dưới chính thể của ĐCSVN. Loại trừ một số GSTS dổm, chạy được học vị, học hàm nhờ vào mưu mô, thế lực hoặc tiền bạc thì cũng có một số trở thành GSTS thứ thiệt, có trình độ là nhờ công ơn Đảng. Số người này nếu không có Đảng nâng đỡ thì chưa chắc đã học xong phổ thông chứ nói gì đến GSTS. Nhưng một số khác thì không phải như vậy.
Đảng bắt đầu mở rộng đào tạo trí thức bậc cao vào khoảng từ 1960 trở đi bằng cách gửi người sang các nước XHCN. Bắt đầu chỉ chọn  các đảng viên hoặc người  xuất thân từ công nông, nhưng không đủ, bắt buộc phải mở rộng cho các thành phần khác. Khi cử người đi học thì mục tiêu của Đảng không phải là ban ơn cho một ai đó mà là đào tạo cán bộ để phục vụ Đảng.Trước khi ra nước ngoài chúng tôi được học chính trị, được chỉnh huấn, được cán bộ Đảng căn dặn rất kỹ càng là đi học cũng là một nhiệm vụ quan trọng do Đảng giao, phải học tốt để về phục vụ Đảng. Như vậy việc được đi học không phải là chịu sự ban ơn, đành rằng mỗi chúng tôi đều biết ơn trong việc cụ thể này. Việc được phong giáo sư cũng chủ yếu không phải là nhờ  sự ban ơn của Đảng, mà chủ yếu là do sự nổ lực hoạt động khoa học của cá nhân, ai đã từng nhận danh hiệu này một cách chính đáng đều  biết rõ như vậy.
 Kể cả khi bạn thực sự nhờ công ơn Đảng mới có được học vị, học hàm xứng đáng thì đức tính trung thực và lòng tự trọng không cho phép bạn làm ngơ trước những sai lầm của CNML, không cho phép bạn tự biến mình thành kẻ chỉ biết phục tùng , cúi đầu phụ họa, chỉ biết ca ngợi một chiều để giữ được miếng cơm manh áo và sự yên ổn tạm thời cho bản thân và gia đình.
Về “ uống nước nhớ nguồn” tôi đã viết và công bố bài “Những ai đã phản bội ông cha” chứng minh rằng chính  một số ông cha chúng ta đã chọn sai con đường theo CNML, nay chúng ta phải sửa sai, và bọn người  thực sự phản bội sự hy sinh xương máu của ông cha chính là những kẻ đang củng cố sự độc quyền toàn trị và bọn lợi ích nhóm đang cố duy trì chế độ lỗi thời để tham nhũng, để vinh thân phì gia. Về đóng góp xương máu thì gia đình tôi có 5 liệt sĩ là cha tôi và 4 người con cháu của ông. Gần đây tôi đã xây dựng được nhà thờ để thờ tự các liệt sĩ và tổ tiên. Nói rằng việc làm của chúng tôi là sự phản bội ông cha, không thực hiện việc uống nước nhớ nguồn là không đúng, là vu cáo.
VẤN ĐỀ 4- Đảng không sai, chỉ có cá nhân sai.
Một số  ngườ i cho rằng CNML luôn đúng, Đảng không sai, chỉ có một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất làm sai. Thì đấy , ngay như chuyện tham nhũng hoặc mất dân chủ, Đảng luôn kêu gọi chống lại, thế mà nó vẫn phát triển, chỉ là do cán bộ không thực hiện mà thôi. Những người nghĩ và tin như vậy thực ra đã  được nghe tuyên truyền chỉ từ một nguồn, đã bị nhồi sọ bởi những lập luận ngụy biện. Chúng tôi hồi trẻ vẫn tin  như  thế, nhưng rồi dần dần, được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác nhau và đặc biệt chiêm nghiệm từ cuộc sống thực tế, tự suy nghĩ sâu sắc một cách khoa học mới nhận ra không phải như vậy. Phần lớn những điều tốt đẹp mà Đảng nói tới chủ yếu chỉ là tuyên truyền ngụy biện, còn sự toàn trị của Đảng hàng ngày hàng giờ sinh ra và nuôi dưỡng các tệ nạn đủ thứ. Câu nói “Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời mãi xanh tươi” hoặc “Chớ cả tin vào lời người ta nói, hãy xét xem việc họ làm” đã được lịch sử nhân loại kiểm nghiệm, đúng cho mọi lý thuyết, cho mọi người, mọi tổ chức, không riêng gì cho CS.
Về các bài viết và việc làm của tôi, một số người cho là tôi cố ý chống lại ai đó ( lãnh đạo chẳng hạn), chống Đảng , chống CNML. Tự trong thâm tâm tôi không muốn chống ai cả mà chủ yếu là muốn cung cấp thông tin nhằm thức tỉnh những ai muốn tìm hiểu các quan điểm khác nhau. Còn đối với những người chỉ biết tin theo một nguồn, chỉ cố giữ chặt một quan điểm thì làm sao lay chuyển họ được. Kể ra tìm cho kỹ thì cũng có lúc tôi chống đối nhưng không chống ai cả mà là chống lại những quan điểm, những việc làm mà tôi cho là sai quy luật, là có hại cho dân tộc và nhân loại.
VẤN ĐỀ 5-Bàn về cống hiến
Đối với mỗi người  cống hiến quan trọng nhất là trong việc phát triển đất nước và nhân loại. Tùy hoàn cảnh, tùy thời gian mà việc cống hiến này sẽ là tốt hơn khi ta ở trong hoặc ngoài Đảng. Trước đây thấy rằng vào Đảng sẽ có khả năng công tác tốt hơn nên chúng tôi gia nhập khi Đảng yêu cầu. Bây giờ thấy sự ra khỏi Đảng sẽ có tác dụng tốt hơn cho sự phát triển nền dân chủ của đất nước nên chúng tôi ra. Như vậy việc ra Đảng đã không làm giảm mà về khía cạnh nào đó còn làm tăng sự cống hiến, tất nhiên đó là cống hiến cho dân tộc chứ không phải là cống hiến, là hy sinh  để bảo vệ những sai lầm của Đảng.
Riêng bản thân tôi, tự kiểm điểm trong cả cuộc đời cho đến bây giờ tôi đã làm việc hết sức mình để đóng góp vào sự phát triển của đất nước và đạt nhiều thành tích đáng kể, bạn bè, học trò của tôi, lãnh đạo những đơn vị và địa phương quản lý tôi đều biết rõ, tôi xin không kể ra vì đây không phải là nơi báo cáo thành tích.
Trong việc đấu tranh cho nền dân chủ, mỗi người tùy hoàn cảnh mà chọn cho mình công việc thich hợp. Việc lập tổ chức này khác, việc dẫn đầu biểu tình hoặc đi vận động việc nọ việc kia đã có nhiều người thich hợp hơn. Tôi, một giáo sư 80 tuổi, tôi chọn công việc thích hợp và không kém phần quan trọng là viết bài để thức tỉnh những ai còn ngộ nhận, những ai muốn tìm hiểu sự thật. Để làm việc đó  cần trí tuệ và lòng dũng cảm,  công việc cũng khá khó khăn,  và làm được sẽ có lợi cho phong trào. Nếu làm như vậy mà có bị ai đó chê bai, trách móc, coi thường thì tôi cũng chấp nhận mà không có gì phải tự ái, không việc gì phải xấu hổ.
VẤN ĐỀ 6- Tuổi già và sự an nhàn
Tuổi gìa muốn được an nhàn, đó là tâm lý chung cần được tôn trọng. Nhưng  có một số người già vẫn còn sức lực và trí tuệ, đặc biệt là vẫn còn nhiệt tình hoạt động giúp ích cho đời . Trong hoạt động vì độc lập tự do của đất nước, vì  dân chủ và hạnh phúc của nhân dân nhiều chiến sĩ cách mạng thề phấn đấu đến hơi thở cuối cùng, nguyện trọn đời phục vụ nhân dân. Những người già như vậy càng nên được tôn trọng hơn chứ không nên tìm cách dè bỉu hoặc ngăn cản. Hồ Chí Minh có một số câu thơ : Năm 1947 Người viết  tặng 3 cụ ở Cao Bằng : Tuổi cao chí khí càng cao. Múa gươm giết giặc ào ào gió thu….Năm 1960 Người viết : Càng già càng dẻo lại càng dai. Tinh thần gương mẫu chẳng nhường ai…
Tôi xin cám ơn những lời khuyên nên giữ an nhàn, đừng dây vào chính trị. Trong những lời khuyên đó có  những  tấm lòng tốt,  lo cho sức khỏe và sự an nguy của tôi. Nhưng tôi không theo được  vì tôi chưa muốn, chưa thể dẹp bỏ nguồn trí tuệ tìm kiếm chân lý, chưa dập tắt được ngọn lửa nhiệt tình muốn cống hiến  cho xã hội tốt đẹp hơn. Tôi cũng nhận thấy trong một số lời khuyên có ẩn nấp  sự sợ hãi. Ngoài những thứ sợ thông thường của kiếp người như sợ chết, sợ ốm đau, bệnh tật, tai nạn, sợ đói khổ, chia ly v.v… thì  Đảng CS đã tạo ra và duy trì được nhiều nỗi sợ nữa cho nhân dân, cho đảng viên, cho cả các cán bộ cao cấp. Người ta sợ bị sát hại, bị đàn áp, tù đầy, sợ bị mang tiến phản bội, phản động, mang tội chống Đảng, chống chế độ, sợ bị vi phạm kỷ luật và những điều cấm, sợ bị mọi người xa lánh, sợ bị mất miếng cơm manh áo, sợ bị ảnh hưởng đến lý lịch và đời sống của con cháu…Sợ quá làm cho người ta trở nên hèn kém, mang nặng tâm lý nô lệ. Sợ quá làm người ta trở thành kẻ dối trá. Tôi đã sợ hãi như thế trong hơn 20 năm, một thời gian quá dài, nay đã phần nào vượt qua được.
Một số bạn xui tôi ra nước ngoài mà ở. Sao lại xui dại nhau thế, hay đấy là lời thách thức, một ý muốn xua đuổi . Tôi biết nhiều ngoại ngữ, lại có nhiều con cháu đang định cư tại nước ngoài, việc ra đó để sống nốt quảng đời còn lại đối với tôi là không có gì khó nhưng tôi không muốn. Tôi muốn và cần ở lại trong nước vì nhiều lý do chứ không chỉ cầu mong sự an nhàn của tuổi già.
LỜI KẾT
Tôi viết là nhằm trao đổi với những người bạn có thiện chí, muốn thực tâm tìm hiểu sự việc  chứ không phải để tranh luận với những người  chỉ biết mạt sát, chửi rủa một cách vô căn cứ. Kể ra để giải đáp được rõ hơn một vài thắc mắc thì cần viết mỗi vấn đề thành một tiểu luận với chứng minh chặt chẽ và nhiều dẫn chứng sinh động, tôi cũng có thể làm việc đó, nhưng xét ra cũng đã có nhiều người làm. Bài đã quá dài, xin tạm dừng, mong được thông cảm.
N.Đ.C (Tác giả gửi BVB)
-----------

41 nhận xét:

 1. LIỆU GS CÓ BỊ TÔNG XE HAY BỊ VU KHỐNG BẰNG MẤY BAO CAO SU KHÔNG NHỈ/?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. G/s đã vượt qua sợ hãi, đã dám nói ra sự thật thì đâu có sợ cái trò ném đá giấu tay ấy của đảng? sức mạnh của chính nghĩa đã chiến thắng. Hơn nữa già rồi ai chẳng phải chết, đâu có như bọn chó lú, chó điên tay sai Tàu- sống lấy nhục làm vinh?
   (Cựu binh giết Tàu cộng 79)

   Xóa
 2. NHỮNG NGƯỜI NHƯ GIÁO SƯ RẤT ĐÁNG NGƯỠNG MỘ,TRẦN QUÝ.MONG GIÁO SƯ MÃI MÃI DỒI DÀO SỨC KHỎE ,CỐNG HIẾN NHIỀU HƠN NỮA CHO ĐỜI .

  Trả lờiXóa
 3. Vũ Thùy Dương17:29 1 tháng 3, 2016

  Xin cảm ơn bác Nguyễn Đình Cống, bác đã làm cho cháu và mọi người sáng mắt sáng lòng. Chỉ có những bài viết của những con người biết tôn trọng sự thật như bác thì mới có những tầm suy nghĩ như thế này. Cháu mong bác nên bảo trọng vì trong chế độ cộng sản có nhiều tai ương rất bất ngờ, người ta không thể lường được. Vì những âm mưu của cộng sản. Mong bác mạnh khỏe, đưa nhiều bài viết cho chúng cháu xem.

  Trả lờiXóa
 4. Chúc bác Cống luôn mạnh khoẻ,vững vàng tinh thần.
  Bài viết của bác tuy nhẹ nhàng nhưng vững chắc,đầy thuyết phục,đọc mà sợ hết quá.

  Trả lờiXóa
 5. toàn các ông sắp xuống lỗ mới nhận ra chân lý là dảng cộng sản sẽ bị Dân đào thả , chính các ông là những người xây đắp lên NÓ . THÔI CŨNG CÁM ƠN ÔNG CŨNG NHẬN RA SAI TRÁI .....

  Trả lờiXóa

 6. Quyền hành [authority] sẽ tồn tại, quyền lực [power] sẽ bị chống lại khi có cơ hội .

  Trả lờiXóa
 7. Người yêu nước18:45 1 tháng 3, 2016

  Tinh thần khảng khái , dũng cảm của GS là nguồn động viên và khích lệ những ai còn có tấm lòng với dân với nước , mong muốn xây dựng một nước Việt Nam dân chủ , giàu mạnh , công bằng và văn minh ! Xin kính chúc GS Nguyễn Đình Cống luôn khỏe mạnh và có nhiều bài viết hay !

  Trả lờiXóa
 8. Cám ơn giáo sư Nguyễn Đình Cống nhiều lắm!

  Trả lờiXóa
 9. Hoan hô Gs Cống !

  Trả lờiXóa
 10. Cụ Nguyễn Đình Cống đã hoàn toàn đúng. Cám ơn Cụ!
  Kính nhờ cụ có một bài viết sâu sắc về cái gọi là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử". Người ta nói đây là "phát minh" của Mác khi cố tình kéo Nhân loại học tập phương thức sông của thời Hồng hoang, khi nhu cầu sống lúc đó chỉ là "Tứ khoái" với việc phó mặc mọi việc cho kẻ đầu đàn dẫn dắt. Ngày nay, cho dù là Chế độ cộng sản hiện đại thì việc một kẻ đầu đàn quyết định mọi việc vẫn cứ diễn ra.
  Phế phán Chủ nghĩa duy vật lịch sử sẽ là chìa khóa đánh đổ Chủ nghĩa Mác. Kính mong bác Cống lưu ý!

  Trả lờiXóa
 11. Bác Cống ơi.
  Bác tiếc cả cuộc đời theo ĐCS bị phí phạm và hôm nay bác vẫn còn tiếc nuối là quá đúng rồi.
  Cả dân tộc VN ta không biết bao nhiêu người cũng ở trong tâm trạng tiếc nuối như bác.
  Chúng tôi rất cảm thông và mừng cho bác hôm nay đã thực sự tỉnh ngộ.
  Mong bác hãy giúp cho nhiều người cũng tỉnh ngộ như bác.
  Chado bác

  Trả lờiXóa
 12. Khâm phục và hoan hô Bác! Chúc bác khỏe và sống lâu muôn tuổi!

  Trả lờiXóa
 13. Xin được trân trọng bày tỏ sự kính phục Giáo sư NGUYỄN ĐÌNH CỐNG !
  Xin chân thành cảm ơn Giáo sư Nguyễn Đình Cống ! Bài viết của Giáo sư đã nói thay tâm tư của những người Việt Nam chân chính đã từng một lần gia nhập ĐCSVN để thực hiện giống lời thề thứ nhất của Giáo sư , và cho dù đã phải khẩn trương ra khỏi tổ chức này , nhưng vẫn giữ nguyên ý nguyện từ lời thề thiêng liêng này đối vói Đất nước và Dân tộc ! Xin kính chúc Giáo sư luôn luôn mạnh khỏe, với trí tuệ uyên bác và lịch lãm,kính mong Giáo sư sẽ đóng góp nhiều ý kiến quý báu vì sự công bằng và tiến bộ xã hội!
  Xin kính chào Giáo sư !
  Xin cảm ơn Anh Đại tá, nhà văn BÙI VĂN BỒNG !

  (Em :Một người đã hơn một lần dấn thân theo như lời thề của Giáo sư NGUYỄN ĐÌNH CỐNG ).

  Trả lờiXóa
 14. Đinh Tế Huynh22:29 1 tháng 3, 2016

  Hoan hô bác GSTS Nguyễn Đình Cống. Đêm nay sau lúc vui vầy, cháu sẽ vận động con vợ cháu bỏ quách cái đảng đểu ấy đi. Trong nhà có một con đảng viên, nhiều lúc xấu hổ chết đi được...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quá chí lý câu: "Trong nhà có một con đảng viên, nhiều lúc xấu hổ chết đi được...". Sao giống nhà em thế không biết?...

   Xóa
  2. Các bác kém em rồi. Vợ em không những nghỉ làm, bỏ đảng, mà còn gia nhập Đạo Chúa đấy. Vì cô ấy khoái xem những cảnh bất công ở VN trên Facebook, nên đã tỉnh ngộ.

   Xóa
 15. muộn rồi cụ ơi, quá muộn rồi, đại hội đảng xong phải sang tàu báo cáo, giờ thì cụ nói để làm gì, đã không còn gì

  Trả lờiXóa
 16. Nhiều người nghĩ rằng chết là hết , nhưng cuộc sống văn hoá thông thường vẫn thấy có những điều liên hệ sau khi chết . Như có mồ yên mã đẹp , hơn là bị nguyền rủa phe phán , trâu bò dậm phá mồ mã , iã đái bậy , nấm mồ hoang vu , rồi cúng quảy , tưởng niệm ,lịch sử ghi chép .….
  Chậm vẫn hơn là không .

  Quy luật muôn đời luôn có âm dương , phải trái , xấu tốt , kẽ thống trị , người bị áp bức . Người bị áp bức , lẽ thông thường phải phản kháng lại . Do đó 1 thế kỹ trước đã có triết lý Mac Lenin ra đời .
  Khác với những ý tưởng khoa học , phải thí nghiệm sửa đổi rất nhiều lần rồi mới đem ra áp dụng , nhưng thực tế lại không phù hợp ngay lần đầu .CN ML lý thuyết rất tuyệt vời , nhưng khi áp dụng vào thực tế thì trái ngược , đem lại sự tai hoạ cho dân tộc nước đó .
  Thời xưa , nước nào mạnh thì cứ đem quân đi đánh chiếm nước khác thu lợi ,khuynh hướng sau đó thì đô hộ để thành đế quốc , 1 thế kỹ trước thì phong trào CS lan rộng ở những nước nghèo , lạc hậu bị áp bức . Nay thì phong trào dân chủ đã phổ biến trên toàn thế giới , những kiểu cách cổ xưa trở thành lỗi thời , từ từ bị đào thải , bánh xe lịch sử chuyển biến là vậy .
  Lẽ ra thì cũng là bình thường khi VN bị đô hộ , theo CNCS , để rồi 1 lúc nào đó cũng sẽ bị thay đổi theo lẽ tự nhiên : xuất hiện , phát triển , tàn lụi rồi biến mất . Nhưng ở VN lại rất e ngại khác biệt : lệ thuộc , bị đồng hoá cuối cùng dân tộc bị diệt vong .
  Quá lo xa viễn vong không : không , Tàu rất ác và hiểm , lịch sữ chứng minh đã kéo dài ngàn năm rồi .
  Ánh hào quang truyền thống bất khuất đã lùi vào vào dĩ vãng , thực tế hiện tại dân VN bị phân hoá , thiếu đoàn kết , thiếu ý thức chung , khiếp sợ bạo quyền rồi bỏ mặc cho định mệnh … để Tàu an bài .

  TQ đã tạo ra , nuôi dưởng , chỉ đạo , thao túng đảng CSVN và mục đích cuối cùng là thu tóm VN , mà sự sáp nhập này lại đưa đến đồng hóa , diệt tộc .
  Thời 1945, truyền thông thô sơ , tuyên truyền CS láo gạt quá hay , lại sắt máu tàn bạo , nên nhiều người mê , lý tưởng , hoặc vô tình bị dụ , lớp bị bắt buộc .
  Rất sớm , ngay thời CCRĐ , ngay Trăm hoa đua nở , ngay Nhân văn giai phẩm , nhiều người đã đấu tranh vì thấy rõ bản chất của nó , chứ không đợi đến hơn nữa thế kỹ sau , sau khi CS thế giới tan rã , loài người đã kết luận , có hiện tượng bỏ Đảng từ TQ ngày càng lan rộng , mới cảm giác mà không dám hành động .
  Thế mà vẫn có vô số người tự hào vì điều mê muội đã trãi mấy chục năm qua và không thấy gì về hiểm họa của dân tộc . Có nhân quả , có lưới trời chứ không phải là không có , bất chấp trời đất .
  Hoan hô GS đã có hành động cuối cùng đứng về điều phải , về dân tộc . Bõ đao thành Phật .

  Trả lờiXóa
 17. Thế là "ông Nghè ông Cống cũng nằm co"

  Trả lờiXóa
 18. Khâm phục Giáo sư Nguyễn Đình Cống.
  Kính chúc ông và gia đình sức khỏe, bình an.

  Trả lờiXóa
 19. Ông phản động thế?
  Đùa thôi, GS thân mến. Dĩ nhiên là khi con tàu mục nát sắp chìm, người khôn nên rời bỏ nó. Thêm nữa, 1 thứ có vẻ tốt nhưng hiện hình là xấu xa, chúng ta nên tránh xa! Không có gì phải lăn tăn.
  Chúc ông khỏe.

  Trả lờiXóa
 20. "Cái quý nhất cua con người là đời sống.Đời người chỉ sống có một lần,phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận khỏi phải hổ thẹn vì ti tiện và hèn đớn ,vì những năm tháng sống hoài,sống phí,để đến lúc nhăm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng;tất cả đời ta,tất cả sức ta,ta đã hiến dâng cho sự nghiêp cao quý nhât trên đời,sự nghiệp giải phóng loài người"
  xin lấy câu nói của nhà văn Nicô lai Ostropski tặng giáo sư Nguyễn Đình Cống kính mến.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bọn cầm đầu cs luôn đem những thứ lý luận kiểu như ".Đời người chỉ sống có một lần,phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận khỏi phải hổ thẹn vì ti tiện và hèn đớn ,vì những năm tháng sống hoài,sống phí,...sự nghiệp giải phóng loài người" ra để dụ khị và xui khiến người khác làm trâu ngựa chứ chúng không cống hiến hy sinh gì cho ai.
   "đừng tin cs nói, mà hãy xem kỹ những gì chúng làm"

   Xóa
 21. Người CS.học được 1 thủ đoạn chưa chế độ nào có là CHẬN HỌNG
  hay phủ đầu (cũng chẳng khác gì chụp mũ)người khác những tội
  lỗi mà họ mắc phải nhất là tội ác mà họ phạm phải như lịch sử
  VN.hiện đại đã chứng minh.
  Ở đây,họ chưởi gs.Cống là phản bội,phản bội "ông cha"nhưng sự
  thật thì chính họ phản bội nhân dân cả nước và tổ tiên,chứ có
  ai khác đâu ! Nhân dân cần tự do,dân chủ,dân & nhân quyền và
  toàn vẹn lãnh thổ của cha ông để lại nhưng thực sự họ đã không
  những đàn áp,kềm kẹp nhân dân mà còn làm mất đất,lãnh hải và
  tạo cơ hội cho giặc Tàu cộng biến Biển Đông vốn lâu nay được
  ngư dân VN.coi là ngư trường của mình và đánh cá thoải mái,trở
  thành nơi tranh chấp,một thủ đoạn khởi đầu trong chiến lược độc chiếm Biển Đông của giặc Tàu cộng !
  Chính vì sự tiếp tay của giới chóp bu CsVN.mà giặc Tàu cộng đang
  biến giấc mơ bành trướng của họ thành hiện thực hơn bao giờ hết !

  Trả lờiXóa
 22. Tấm gương của Gs Cống đáng để cho tuổi trẻ ngày nay học tập.
  CCB đánh Tàu.

  Trả lờiXóa
 23. Đỗ Xuân Nam10:58 2 tháng 3, 2016

  Cháu là giáo viên cấp II, năm nay 45 tuổi đời, 17 tuổi đảng, xin cảm phục bác Nguyễn Đình Cống và kính chúc bác sức khoẻ, đại, đại thọ. Cảm ơn bác nhiều.

  Trả lờiXóa
 24. "BIẾT,TIN,NGHI,SỢ,VƯỢT" là một quy trình GIÁC NGỘ rất chuẩn, hàm chứa tri thức cao, không phải PHẢN ĐỘNG,PHẢN BỘI như những kẽ u mê, hoặc vì danh lợi vu khống.Phải mất 80 năm đến tuổi già mới "NGỘ" ra lẽ phải của một Trí Thức lớn và dám vượt qua chính mình là một tấm gương lớn cho bao người ,nhất là người trẻ.
  Cam ơn A Bòng, và ngưỡng mộ bác CỐNG.

  Trả lờiXóa
 25. Bác Cống không việc gì phải thanh minh với bọn họ. Chúng tôi hiểu và khâm phục bác đã có một hành động đúng đắn, cần thiết, có ý nghĩa vào cuối đời. Mong bác tiếp tục đào sâu vào cái mớ lý luận ngoại lai du nhập vào VN để tìm ra những cái sai của nó, góp phần thức tình toàn dân đấu tranh từ bó nó đi. Theo tôi,trong 3 bộ phận của HT ML thì cái gọi là " CNXH khoa học " là thứ chắp vá, chủ quan,duy ý chí, và gây hại lớn nhất. Bác viết mấy bài đi...

  Trả lờiXóa
 26. Anh Cống ra khỏi ĐCSVN là bình thường thôi,đâu chỉ riêng anh.
  Đi theo đảng để làm cách mạng,xét không trọn thì thôi,làm cách mạng thì gian khổ,kẻ mập mặt là phản cách mạng,dù cho họ ở trong đội ngũ ấy.
  ĐCSVN đã hoàn thành cách mạng giải phóng Dân Tộc khỏi thực dân đế quốc và cường hào ác bá.Cách mạng XHCN cố gắng lớn nhưng chưa thành và lâu quá,lại sai lên sai xuống khiến nhiều người chán nản,lại nạn lộng hành trong Đảng khiến lùi bước dấu tranh thì ra cũng có sao đâu.
  Hết giương nổi ngọn cờ CNXH thì cứ giương ngọn cờ CNXH dân chủ,đi theo con đường qui luật bất biến,nghĩa là phải đi qua con đường tư bản,từ đó mới phất nổi ngọn cờ CNXH.
  Chúc bác Cống yên phận tuổi xế chiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Năm 1974,trong khi đài Sài gòn Liên tục lên án nhà cầm quyền HN đồng lõa cho Trung cộng Cướp Hoàng Sa, thì ngược lại, đảng ta ở Miền Bắc lại quán triệt (chống chế, lừa)cho dân miền Bắc là "vì chưa có khả năng, nên ta nhờ các đồng chí Trung quốc giải phóng hộ, sau này giải phóng miền Nam xong, thì bạn sẽ bàn giao lại cho Ta" - luận điệu lừa dân này, ai đã trưởng thành, từng sống thời gian đó ở Miền Bắc đều biết rõ việc "quán triệt" lừa đảo này của đảng csVN với người dân lúc đó.
   Sau này, chẳng thấy "đồng chí bạn" của đảng ta "bàn giao";"trả lại" gì cho ta, mà còn mất luôn cả đảo Gạc ma, mất đất ở Thác Bản Giốc, ở Ải Nam Quan, ở Bãi Tục Lãm, ở Điểm cao 1509 Hà Giang, .... mất diện tích đất Biên bằng cả tỉnh Thái bình khi đảng csVN "hoạch định biên giới" với TQ.

   Xóa
  2. luận điệu lừa dân khns nạn này của 13:43 "ĐCSVN đã hoàn thành cách mạng giải phóng Dân Tộc khỏi thực dân đế quốc và cường hào ác bá.Cách mạng XHCN cố gắng lớn nhưng chưa thành và lâu quá,lại sai lên sai xuống khiến nhiều người chán nản,lại nạn lộng hành trong Đảng khiến lùi bước dấu tranh thì ra cũng có sao đâu.
   .... từ đó mới phất nổi ngọn cờ CNXH" -chắc là cmt của tay công sơn hay thằng trần nhật quang khốn nạn đây?

   Xóa
 27. BÀI VIẾT GIÁO SƯ .TÔI HỒI TƯỞNG THỦ TRƯỞNG CỦA TÔI -TRẦN ĐỘ ./.

  Trả lờiXóa
 28. Thế là gan ruột rồi GS ạ hơn 80 GS đâu có còn muốn làm lãnh đạo quản lý, cũng như cụ Trần Độ vậy. Vì dân tộc này, đất nước này trong thời khắc như anh Nguyễn Khoa Điềm đã thốt lên: những tháng năm thật buồn.

  Trả lờiXóa
 29. Bác Cống ơi, chi bộ tôi có 45 đảng viên, có đến 37 đảng viên đã nghỉ hưu. Sau ĐH 12 có 8 đảng viên làm đơn nghỉ sinh hoạt, tức ra khỏi đảng, họp chi bộ 3 buổi liền , cấp ủy chỉ cho 3 người miễn sinh hoạt (gần 80 tuổi) còn lại không cho ai ra khỏi đảng. Nhưng họ vẫn nghỉ, không đi họp chi bộ nữa!

  Trả lờiXóa
 30. Tấm gương của Bác Cống sang ngời niềm tin. Tôi là con bần cố nông, được chia nhà của địa chủ, được đào tạo ở nước ngoài nhưng tôi vẫn âm thầm bỏ đáng cộng sản vì đã hiểu thực chất của họ. Họ đã đánh đúng vào tâm lý người nghèo, ban phát bổng lộc cho người nghèo để bảo vệ họ và bây giờ họ là đế vương còn người nghèo vẫn hoàn nghèo và họ đã bỏ rơi. Hãy nhìn công nhân tại các khu công nghiệp thì biết. Nông dân bị cướp đất trắng trợn vậy họ có còn là đảng của lien minh công nông nửa không?

  Trả lờiXóa
 31. Cùng ở độ tuổi"xưa nay hiếm"tôi tin tưởng và quí trọng GS chứ không phải chán ghét như NPT.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh21:22 so sánh thú vị đấy .

   Đại loại như hai mặt của tấm gương . Mặt phải , người ta luôn muốn soi mình , mặt kia thì quay vào trong .
   Dù cả hai người có điểm chung là cùng đầu bạc , nhưng cái chất xám bên dưới mái tóc lại khác nhau nhiều .

   ĐGCĐ

   Xóa
 32. Bạn 13:43 , nói mà như không nói, giống như vô cảm ! Buồn thay :Khi mở đầu là "Anh" kết đuôi là "bác"!!! Hay là lỗi do vi-rút nó tự sửa ???.
  Kính thưa Bạn.
  Văn viết khác với văn nói ạ .

  Trả lờiXóa
 33. Trương Minh Tịnh04:46 4 tháng 3, 2016

  Tôi kính phục những người như Giáo Sư Nguyễn Đình Cống. Giỏi.Chân thành.Có lòng với Tổ Quốc Quê Hương.

  Trả lờiXóa
 34. Kính Chào các bác còm sỹ, kính chào bác Cống, nhân sự việc bác Cống cai nghiện cs, em cũng xin được tâm sự việc bỏ đảng của em:
  Tôi là CCB chống Tàu 1979, đã nghỉ hưu, hiện sống tại Hà nội.
  Vào đảng 1979 với bao hoài bão, từng lấy gương Paven Corsaghin làm thần tượng phấn đấu, và luôn nghĩ rằng vinh quang thuộc về đảng cs và những đảng viên cs luôn hết lòng vì dân tộc vì nhân dân, vì tổ quốc.
  Nhưng rồi quá trình sinh hoạt trong đảng, xem các cán bộ lãnh đạo của đảng làm, liên hệ với những gì họ nói, xem các chính sách của họ làm tôi luôn hoài nghi tính đúng đắn nhất quán giữa lời nói và việc làm, càng tìm hiểu càng thấy sự thật bị bưng bít, càng thấy những kẻ cầm đầu các tổ chức đảng từ trung ương xuống địa phương chỉ là một lũ lừa bịp thủ đoạn lưu manh và tham lam, đồi bại...
  Từ khi có mạng internet tôi tìm hiểu sâu rộng thêm các vấn đề về tự do dân chủ, về quyền con người của các nước trên thế giới, những quốc gia văn minh, so với đất nước mình, thì thấy rõ ràng đảng và nhà nước csVN là một đảng vong bản, một đảng tay sai của cs quốc tế, do cs quốc tế đẻ ra và sai khiến, chính đảng csVN đã lừa dối dân chúng, đã bịp bợm trâng tráo để cướp đoạt hầu hết quyền chính đáng của người dân, đã dùng thủ đoạn lừa bịp để đẩy người dân vào con đường bắn giết giành lấy quyền cai trị cho họ mà không thi tài cạnh tranh với các đảng phái khác để người dân tự do chọn lựa bằng lá phiếu, chính đảng csVN đã cướp quyền và cướp tiền bạc tài sản đất đai của người dân (thông qua cải tạo công thương, cải cách ruộng đất, cưỡng chế mặt bằng lập khu công nghiệp khu đô thị..., đã càng ngày càng thể hiện độc tài phản động vô nhân tính đối với chính đồng bào và dân tộc của họ ngay cả dùng bạo lực đàn áp người yêu nước biểu tình ôn hòa chống xâm lược TQ, đã tước bỏ hầu hết những quyền chính đáng như biểu tình, tự do ngôn luận, tự đo đảng hội..., đã tàn phá băng hoại nền văn hóa mỹ tục thuần phong đạo đức truyền thống của dân tộc, đã ngăn cản người dân mưu cầu hạnh phúc, ngăn cản dân tộc này phát triển tiến bộ văn minh.
  vì thế, sau hơn 2 chục năm phục vụ một cách cuồng tín theo đảng, tôi đã tự từ bỏ đảng không sinh hoạt nữa, dù tôi chưa hề bị cấp trên kỷ luật hay quần chúng dị nghị gì.
  Tuy nhiên, để dứt bỏ được con ma cs ra khỏi cái đầu nhận thức mù quáng, khỏi trái tim để trở thành người tử tế là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng trong chính mình để nhận ra cái danh dự hão hay ranh dự?(thậm chí là "tiếc công tiếc sức, tiếc thời gian đã cống hiến cho đảng mà chẳng đem lại gì cho mình và đồng bào dân tộc?" mà nhiều đảng viên hiện nay đang ngộ nhận là một thứ danh dự khi còn khoác trên mình cái danh hiệu đảng viên. Đấy là chưa kể đến những bả danh lợi, những hứa hẹn về lợi ích vật chất tiền bạc lương bổng cấp chức mà những kẻ lãnh đạo luôn hứa hẹn và thỉnh thoảng bố thí ra, thậm chí cả những lời đe dọa.. mỗi khi cần đến sự "đồng thuận" của các đảng viên mỗi khi có bê bối. Tôi thấy đảng cs hiện vẫn cần duy trì sự có mặt của các đảng viên ngu trung hiện nay là nhằm để khỏi làm bẽ mặt đảng, khỏi bị quần chúng khinh bỉ đảng, do đó là đảng viên quèn còn sinh hoạt trong đảng thì cũng không khác gì tội nhân, bởi vì đảng tước hết lời ăn tiếng nói riêng của mỗi cá nhân đảng viên, tước hết quyền người của đảng viên ...
  Vì thế, đấu tranh tư tưởng để dứt khoát từ bỏ cái bả đảng là một quá trình trăn trở có khi hàng tháng trời mất ăn mất ngủ đối với tôi, và cuối cùng lương tâm và chính nghĩa đã thắng, tôi đã bỏ đảng từ cách đây 16 năm. Dù ban đầu, khối người cho rằng tôi bất mãn, cho là "dại"?
  Nay thì tôi thấy rất thanh thản, rất tự do và ngẩng cao đầu vì rõ ràng tôi đã quyết định chính xác và sáng suốt đúng đắn. những người dân quanh tôi, kể cả những người cùng đơn vị cũ với tôi cũng rất "kính nể" tôi vì đã sớm "cai nghiện" được con ma cs .

  Trả lờiXóa