Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Thay đổi 3 chức vụ lãnh đạo chủ chốt trước nhiệm kỳ là TRÁI HIẾN PHÁP!

*  NGUYỄN ĐĂNG QUANG
             Sáng 21/3/2016, Quốc hội Khoá XIII khai mạc kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIII. Dự kiến kỳ họp này sẽ diễn ra trong 19 ngày làm việc, chiều ngày 12/4 sẽ bế mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành ra hơn nửa quỹ thời gian (10 ngày rưỡi) để bàn bạc và quyết định nghị sự quan trọng nhất là “kiện toàn” bộ máy nhân sự lãnh đạo Nhà nước.
        Trước đó, theo thông tin từ Hội nghị Trung ương lần 2 Khoá XII ĐCSVN và Phiên họp thứ 46 Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội Khoá XIII, thì tại kỳ họp cuối cùng này - kỳ họp thứ 11, từ ngày 21/3 đến 12/4/2016  - Quốc hội Khoá XIII sẽ tiến hành bầu mới 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Nếu chương trình nghị sự trên được tiến hành xuôn xẻ như dự kiến, thì đây là kỳ họp mà  Quốc hội sẽ phải thực thi một mệnh lệnh bất thường, chưa hề có tiền lệ trong lịch sử ngành lập pháp nước ta! Đã 70 năm từ khi nước ta có Quốc hội, chưa khi nào, kể cả trong thời kỳ đất nước có chiến tranh, biết bao công việc bộn bề, mà Quốc Hội đâu phải tiến hành một việc bất thường như vậy! Hoà bình đã lập lại 41 năm rồi, đất nước đang thanh bình, ổn định, tình hình có cấp thiết gì đâu mà phải tiến hành một sự việc bất bình thường, rất khẩn trương như trong thời chiến vậy, làm cho người dân Việt Nam và giới quan sát quốc tế thắc mắc, không thể không nghi ngờ!
            Điều 87 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “ Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch nước”.  Như vậy, nhiệm kỳ của ông Trương Tấn Sang, đương kim Chủ tịch nước, sẽ theo nhiệm kỳ của Quốc hội Khoá XIII, tức cho đến khi Quốc hội khoá XIII kết thúc ngày 22/5/2016, và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đến khi Quốc hội Khoá XIV triệu tập kỳ họp đầu tiên (dự kiến vào trung tuần tháng 7/2016). Theo quy định của Hiến pháp và cũng là thông lệ của Quốc hội, tại mỗi kỳ họp đầu tiên, Quốc hội mới sẽ bầu chọn ê-kíp lãnh đạo Nhà nước mới với nhiệm kỳ 5 năm, trong đó có 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt là: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Do đó, chiểu theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tiếp tục đảm nhiệm trọng trách nguyên thủ quốc gia ít nhất là cho đến trung tuần tháng 7/2016, tức là khoảng gần 4 tháng nữa! Cũng như vậy, nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội của ông Nguyễn Sinh Hùng và nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ tự động kết thúc vào trung tuần tháng 7/2016!
          Như trên đã nói, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIII, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội mới thay cho đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Sau đó Chủ tịch Quốc hội mới sẽ điều hành Quốc hội cũ (Khoá XIII) bầu ra Chủ tịch nước mới thay thế đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sau đó, theo đề cử của Chủ tịch nước mới, Quốc hội cũ sẽ bầu Thủ tướng mới thay cho Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Và đến trung tuần tháng 7/2016, Quốc hội mới (Quốc hội Khoá XIV) sẽ triệu tập kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp này, chu kỳ trên lại được lặp lại một lần nữa để bầu ra 3 chức danh cao nhất của Nhà nước theo nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội Khoá XIV!  Xem ra việc thay đổi sớm 3 chức danh trên, đằng sau nó có thể ẩn chứa một động cơ gì đó không trong sáng! Không chỉ các nhà quan sát mà nhiều Đại biểu Quốc hội Khoá XIII cũng đoán biết được ý đồ thực sự của việc làm vội vàng và bất thường này là gì! 
             Phải chăng, khi không còn là Uỷ viên BCT nữa thì các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng không xứng đáng đảm đương chức vụ của mình thêm một ngày nào nữa? Tôi không nghĩ như vậy. Không nói đâu xa, chỉ xin nhắc lại trường hợp ông Nguyễn Minh Triết, người tiền nhiệm của ông Trương Tấn Sang. Ông Triết làm Chủ tịch nước trọn một nhiệm kỳ (từ 27/6/2006 đến 25/7/2011). Từ ngày 19/1/2011, ở tuổi 69, ông Triết nghỉ, không tham gia BCHTW và BCT Khoá XI nữa, nhưng không vì thế mà ông Triết phải thôi làm Chủ tịch nước sớm. Ông Triết tiếp tục đảm trách vị trí này cho đến hết nhiệm kỳ như luật định. Ngày 25/7/2011, Quốc hội mới (Quốc hội Khoá XIII) bầu ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước. Và đúng ngày 25/7/2011, ông Triết bàn giao chức Chủ tịch nước cho ông Sang! Như vậy ông Triết có đúng 6 tháng 6 ngày giữ chức Chủ tịch nước khi không còn là Uỷ viên BCT, chỉ là đảng viên thôi!  Nay, nếu ông Trương Tấn Sang ở lại ghế Chủ tịch nước cho đến hết nhiệm kỳ như Điều 87 Hiến pháp quy định thì “thời gian giữ chức CTN khi không phải là Uỷ viên BCT” của ông Trương Tấn Sang cũng không lâu hơn người tiền nhiệm Nguyễn Minh Triết 5 năm về trước!                                 
            Xin trở lại với chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII đang diễn ra. Theo dự kiến, từ ngày 31/3/2016, Quốc hội sẽ xem xét và tiến hành bầu cử (thực chất là miễn nhiệm) 3 chức danh là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội trước thời hạn. Trong quá trình xúc tiến việc miễn nhiệm tại  kỳ họp lần thứ 11 của Quốc hội, có thể diễn ra 1 hoặc cả 3 kịch bản sau đây:
           - Kịch bản 1: Từ nhiệm: Cho đến ngày hôm nay, 21/3/2016, cả 3 ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng đều chưa có ai công bố và gửi đơn xin từ nhiệm đến Cơ quan có trách nhiệm là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Do vậy, tuyệt nhiên không có cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn để thực hiện việc bầu mới thay thế một hoặc cả 3 vị trí trên trước thời hạn, vì việc này trái với quy định tại Điều 87 Hiến pháp hiện hành! 
           - Kịch bản 2: Miễn nhiệm:  Từ trước cho đến nay chưa khi nào Quốc hội trong một kỳ họp lại xúc tiến việc  miễn nhiệm đồng loạt một lúc 3 chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước cả!  Nếu Quốc hội muốn thực hiện  điều này thì phải dựa trên cơ sở thực tế, chẳng hạn như cả 3 ông giữ chức vụ trên đều không đủ trí tuệ, năng lực để thực thi trọng trách, hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo, bị bệnh tâm thần đột xuất hoặc tai nạn bất ngờ,v.v...Do đó, họ không đủ điều kiện sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Nếu kịch bản này xảy ra, tôi tin các Đại biểu Quốc hội sẽ không chấp nhận, và sẽ biểu quyết bác bỏ (không phê chuẩn) vì đây sẽ là một tiền lệ không hay cho ngành lập pháp nước nhà!
           - Kịch bản 3: Bãi nhiệm:  Kịch bản này lại càng không thể, vì cả 3 ông Chủ tịch nước,Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã và đang đảm nhiệm trọng trách của họ một cách “tốt nhất có thể”. Đến nay chưa có vị nào bị Quốc hội quở trách hay hạch tội vì hành vi tham nhũng, vi phạm đạo đức hay pháp luật, sao nhãng nhiệm  vụ hoặc bất tuân mệnh lệnh của Đảng. Do vậy, việc bãi miễn là không thể. Do đó, kịch bản này chỉ là giả thiết, không thể  xảy ra được!
             Như vậy chỉ có Kịch bản 1 là hiện thực nhất. Do vì không có ai xin từ nhiệm nên có thể dẫn đến 3 tình huống sau: 
         1/. Ông Nguyễn Sinh Hùng, với tư cách Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, sẽ điều hành Quốc hội không bầu Chủ tịch Quốc hội mới và không đề nghị bầu lại Chủ tịch nước. Hai chức vụ này sẽ do Quốc hội mới (Quốc hội Khoá XIV) bầu trong kỳ họp đầu tiên vào trung tuần tháng 7/2016 tới.
         2/. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không từ nhiệm và cũng không chấp nhận bị miễm nhiệm, sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ trong cương vị Chủ tịch nước cho đến hết nhiệm kỳ theo đúng quy định tại Điều 87 Hiến pháp 2013, đồng thời cũng sẽ không đề cử nhân sự cho chức vụ Thủ tướng mới!
        3/. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kiên quyết không từ nhiệm và cũng không chấp nhận bị miễn nhiệm, tuyên bố sẽ cùng các thành viên khác của Chính phủ tiếp tục nhiệm vụ của Thủ tướng và của Chính phủ cho đến hết nhiệm kỳ đúng theo luật định.
          Có lẽ, chỉ cần 1 trong 3 kịch bản nói trên diễn ra và cũng chỉ cần 1 trong 3 tình huống trên xuất hiện thì cũng đủ làm cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII lần này trở thành một kỳ họp khó quên, một cuộc đấu pháp lý hấp dẫn, vô tiền khoáng hậu, sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử lập pháp nước nhà!    
          Nếu kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII tiến hành miễn nhiệm 3 ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng trong các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội trong khi cả 3 ông không có đơn từ nhiệm và không bị bãi nhiệm, thì đây là một việc hy hữu, chưa có tiền lệ ở Quốc hội nước ta từ trước đến nay, và đặc biệt việc làm này có thể là vi phạm Hiến pháp! Không thể viện dẫn Điều 8 và Điều 11 Luật Tổchức Quốc hội 2014 để biện bạch cho việc cùng một lúc miễn nhiệm trước thời hạn 3 chức danh chủ chốt của Nhà nước được. Luật Tổ chức Quốc hội 2014 là bộ luật dưới Hiến pháp, có giá trị thấp hơn Hiến pháp. Trong trường hợp này phải áp dụng Hiến pháp chứ không thể là Luật Tổ chức Quốc hội 2014 hoặc một bộ luật nào khác. Do đó việc miễn nhiệm 3 chức vụ chủ chốt của Nhà nước trong kỳ họp 11 Quốc hội Khoá XIII này là một việc làm - xét theo cả lý và tình - rất không nên, có phần vội vàng, bất cập, và nếu không dừng lại, cứ xúc tiến thực hiện sẽ là việc làm trái với Hiến pháp!  Rất tiếc là nước ta đến nay chưa có Toà án Hiến pháp, mặc dù đã từ lâu có rất nhiều đề xuất và kiến nghị nêu ra là phải thành lập!
            Ngoài ra, một khả năng có thể xảy ra:  Nếu việc miễn nhiệm 3 chức danh lần này diễn ra được thuận lợi, xuôi chèo mát mái, mọi việc đâu vào đấy, tốt đẹp như mong muốn, nhưng trong cuộc bầu cử Quốc hội Khoá XIV vào ngày 22/5/2016 tới đây mà có một trong 3 vị vừa được bầu vào chức vụ Tam trụ chẳng may lại không trúng cử Đại biểu Quốc hội, thì lạy bác, Đảng ta sẽ xử lý sao đây? Đây chỉ là một khả năng rất nhỏ, xác suất cực thấp, và chẳng mấy ai tin là sẽ có điều này , song khả năng là khả năng, nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra, nhưng ta cũng nên lường trước việc có thể xảy đến để suy xét việc ta đang làm sao cho kín kẽ và phải lẽ! 
          Người viết bài này muốn đưa ra một số giả thiết cho sự kiện này và dự đoán những diễn biến sắp tới, song ngại sẽ đụng chạm đến nhiều người, nên xin được dừng ở đây. Mong độc giả có những suy đoán của riêng mình và chờ đón tình hình tốt đẹp sẽ đến trong tương lai!
    Hà Nội, ngày 21/3/2016.
   N. Đ.Q. (Tác giả gửi BVB)
---------------

30 nhận xét:

 1. Trái thì trái, tổng Trọng (lú) vẫn cứ làm. Lão đang "thừa thắng xông lên" sau ĐH12 tranh ăn và đấu đá.
  Lão đang muốn nhanh chóng xóa hết moi dấu tích đã làm lão phải rơm rớm nước mắt trước cả thế giới, bất chấp hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 2. Trong chế độ "ưu việt xhcn" này,kẻ nào to miệng,nắm súng đạn trong tay thì kẻ đó chính là luật.

  Trả lờiXóa
 3. Với ông Trọng thì Đảng là trời và ông ấy là Thiên Vương, muốn quyết gì mà chẳng được. Không biết những ai ủng hộ sự "trong sạch" của ông Trọng có thấy áy náy gì không nhỉ. Ông này sẽ không dừng ở đây đâu vì cũng chỉ có ông mới đưa đất nước gia nhập được vào cái thỏa thuận Thành Đô thôi mà. Năm 2020 đã cận kề rồi.

  Trả lờiXóa
 4. Quốc hội họp kỳ này có bàn về nước cho đồng bằng sông Cửu Long không nhỉ. Nếu ai có phương án cho dân đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thì xứng tầm làm nguyên thủ quốc gia, còn không thì miễn bàn.

  Trả lờiXóa
 5. Nhưng là Hiếp Pháp thì sao?

  Trả lờiXóa
 6. Chắc chắn như tác giả bài viết nói , trái hiến pháp là điều đương nhiên rồi . Không những cố tình vi hiến mà đây là việc làm chứng tỏ họ coi thường hiến pháp coi khinh dân , những người đã trân trọng lá phiếu của mình để bầu ra những đại biểu cho toàn khóa quốc hội . Họ đã trơ tráo gửi thông điệp cho dân biết là họ muốn làm gì thì làm bởi quyền lực trong tay họ , cón việc bầu cử quốc hội là trò bi hài lừa dối thôi , quyền lực không thuộc về dân đâu , đảng nắm tất cả quyền lực , quốc hội chỉ là bù nhìn , là món trang sức đắt tiền cho đẹp mặt chế độ đối dân và quốc tế . Để chứng minh các kết luận này hãy nghe những lời nói vụng về, dốt nát, giả dối, lếu láo của các lãnh đạo quốc hội :
  -" Việc nhân sự là việc của đảng " ," kỳ họp này nhằm kiện toàn lãnh đạo "
  BÌNH LUẬN : Nhân sự là việc của đảng , quốc hội ( tức là dân )không có quyền quyết định , nghĩa là quốc hội bù nhìn. Vậy dân đi bầu quốc hội làm gì cho lãng phí thời gian tiền bac của đân .
  Kiện toàn lãnh đạo . Chỉ còn ba tháng nữa là nhiệm kỳ lãnh đạo kết thúc , vậy năm năm vừa qua tại sao không kiện toàn bởi vì 5 năm đó đã có biết bao sự kém cỏi xẩy ra nên lý do này vừa nói lên sự thiếu trách nhiệm trong 5 năm vừa qua vừa nói lên lý do giả dối cho kỳ họp này .
  Tóm lại quốc hội là một món đồ trang sức đắt tiền , vậy dân bỏ thời gian , tiền của ( tiền thuế) ra để đi bầu làm gì , bởi vì món đồ đó đang trang trí cho một bộ mặt nhem nhuốc bẩn thỉu làm xấu hổ cho quốc gia .

  Trả lờiXóa
 7. Trương Minh Tịnhlúc 09:10 22 tháng 3, 2016

  Đảng CS coi cái đất nước nầy như mớ rau sau vườn nhà của họ.Họ muốn làm gì thì làm.
  Nhất định phải tranh đấu.

  Trả lờiXóa
 8. Trái Hiến Pháp nhưng đúng đảng pháp, huhu.

  Trả lờiXóa
 9. " Dân chủ đến thế là cùng ! "
  " Dân chủ đến thế là cùng ! ". Quả như tôi đã mạo muội nhận xét trong một bình luận trước đây máy ngày trên trang của đại tá Bùi văn Bồng ( bình luận thứ 17, trong bài THẾ NÀO LÀ PHẢN ĐỘNG, AI PHẢN ĐỘNG - thứ sáu, 18 tháng 3 năm 2016 ). " Dân chủ đến thế là cùng " trở thành câu mỉa mai thâm độc của ông Trọng - tổng bí thư đảng CSVN đối với chế độ dân chủ do đảng CSVN lãnh đạo và chủ trương thực hiện ở cái đất nước đã xây dựng, nuôi dưỡng, bảo vệ đảng trong tất cả các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước trong quá khứ !
  " Dân chủ đến thế là cùng " sau một cuộc vật lộn cật lực để ông Trọng ngồi lại ghế tổng bí thư đảng, và đén nay chưa thỏa lòng, ông Trọng còn đang tính làm sao đảng của ông ngồi trên hiến pháp, muốn làm gì thì làm, muốn gạt ai thì gạt ... Đảng CSVN là một tổ chức của những người tự nguyện hy sinh phấn đấu cho tổ quốc độc lập, giầu mạnh, cho nhân dân ấm no, cho kỷ cương phép nước được tôn trọng. Đảng phải là một tổ chức gồm hơn 4 triệu đảng viên yêu nước - một bộ phận tuy không nhỏ hư hỏng nhưng không thể biến đảng thành một tập thể hư hỏng - vì vậy không được tùy tiện trà đạp lên luật pháp ! Ông Nguyễn Phú Trọng cần dừng ngay những việc làm phi pháp, trái luật, trái hiến pháp - mà mọi thành viên của đất nước này phải tuân theo. Đảng CSVN phải là tổ chức trước hết tuân theo hiến pháp, có như vậy mới giữ được uy tín cho đảng, có như vậy mới mong người dân tin tưởng nghe theo !

  Trả lờiXóa
 10. Ở chế độ CSVN thì mọi thứ trái thành phải,phải thành trái là chuyện thường ngày,hôm trước là cơ sở cách mạng che dấu,nuôi nấng cán bộ ,hôm sau là địa chủ cường hào ,ác bá,phản động..,mọi thứ đều có thể xảy ra,chẳng có gì lạ ,bản chất CS là vậy ,lật lọng tráo trở gian manh ,quỷ quyệt,độc ác,vô ơn ...

  Trả lờiXóa
 11. Kính thưa Bác Nguyễn Đăng Quang.
  Đảng ta vốn đã xiên quàng từ lâu !

  Và : Đảng ta là đảng chuyên quyền,
  Trâng tráo hơn gái làm tiền bác ơi .
  Gái làm tiền chín phương Trời,
  Một phương chừa lại, cuối đời nương thân.
  Còn Đảng coi thường người Dân,
  Mười phương Đảng cướp quyền dân cả mười !

  Nay, Bác ở Thủ đô Hà Nội,Bác là "người miền Bắc", cháu kính nhờ Bác giúp người dân miền Trung chúng cháu,chúc mừng vị Thủ tướng mới NXP. đôi lời như sau: " QUẢN BAO THÁNG ĐỢI NGÀY CHỜ,
  GIỜ LÀ THỦ TƯỚNG, CỨ NGỜ ...CHIÊM BAO !
  BỞI VÌ, DÂN CHÚNG PHAO TIN
  BIẾT BAO TỘI LỖI, XIN TRỜI XỬ LUÔN ."

  Người dân miền Trung chúng cháu xin cảm ơn Bác Đại tá Nguyễn Đăng Quang và Bác Đại tá, nhà văn Bùi Văn Bồng nhiều nhiều !

  Trả lờiXóa
 12. Chà nếu nói về " trái Hiến Pháp" trong các điều hành của đảng CSVN thì nhiều thứ quá dù thêm một cái nữa thì có gì mới lạ đâu, vẫn chuyện nhỏ như con thỏ.

  Trả lờiXóa
 13. NXP than rằng :" Bởi vì, dân chúng phán cho
  Biết bao nhiêu tội, tội nào cũng to .
  May sao, có Đảng lo cho
  Nếu không thì khó bảo toàn tấm thân !
  Đảng bảo : "Ý ĐẢNG LÒNG DÂN "
  Đến ngày Dân hận muôn phần Đảng nguy !!!

  Trả lờiXóa
 14. kính GỬI ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐĂNG QUANG BÀI VIẾT CÓ MỘT VÀI DỰ ĐOÁN CỦA ANH CŨNG CÓ THỂ DIỄN RA . NÓ PHẢI ĐÚNG NHƯ VẬY NHƯNG RẤT TIẾC 500 ĐẠI BIỂU QHVN CHỈ LÀ NGHỊ GẬT HỌ TỰ ĐÁNH MẤT NÌNH ĐẺ CHO TRỌNG LÚ THAO TÚNG CHỈ ĐẠO . NPT ĐANG NGỒI XỔM LÊN CẢ ĐIỀU LỆ ĐẢNG BẰNG VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ 244 VÀ THAO TÚNG 200 UVTW2 NÊN MỚI CÓ VIỆC LÀM LƯU MANH NHỦ ĐẠI TÁ ĐÃ NÊU Ở TRÊN . ĐẠI TÁ HQNDVN ĐÃ NGHĨ HƯU

  Trả lờiXóa
 15. "Trái Hiến Pháp" là việc nhỏ đối với CsVN.dưới sự cầm chịch của
  tổng bí Trọng.Bởi vì điều quan trọng nhất là phải BẢO ĐẢM 100%
  rằng VNCs.không được đi chậm hay đi chệch ra ngoài quỹ đạo hiệp
  định Thành Đô,theo đó VN.thuộc về giặc Tàu cộng năm 2020 !
  Báo "L'humanité" dù là của đảng CS.Pháp nhưng vừa phỏng vấn tiến
  sĩ Benoit de Tréglolé để cho ông này đưa ra nhận định rằng Trung
  Quốc đã & đang thao túng và mua cuộc giàn lãnh đạo đảng CsVN.
  Điều đó gián tiếp nói lên là cái thoả hiệp giữa 2 đảng CS.trong Hđ.Thành Đô càng ngày càng lộ rõ,không còn che giấu được !

  Trả lờiXóa
 16. Bác QUANG Kính Mến Bác là Công An Vì Nhân Dân Thời của Bác . Còn bây giờ Đảng dối trá lừa mị là chính hiến pháp ,luật pháp đều là hình thức Đảng + Công an = MaPhia,côn đồ . Thêm một Lũ gọi là Nghị gật chỉ biết phồng mang trơn mắt ăn cướp của Dân cùng hội cùng cùng thuyền ...nói bừa thì lấy đâu ra người thực thi đúng pháp Luật mà mong . Quốc hội của Đảng biến thái phục vụ ý đồ của đảng trò diễn quá nhố nhăng do trọng Lú cùng 18 tên mặt nhớt người phì dàn diễn tốn tiền của Nhân Dân ./.

  Trả lờiXóa
 17. Đúng là luật pháp của kẻ cầm quyền ! Dân chưa đi bầu đã trúng cử ? Một trò hề làm cho thiên hạ cười chê ...!!!

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh 11:03 nói sao hay quá,tự nhiên trùng khớp ý của tớ !

  Trả lờiXóa
 19. Hiến pháp là cái đinh gì so với đảng mà bác bảo vi hiến .Thực tế đảng và chính phủ Đảng vẫn ngồi trên hiến pháp đó .

  Ở các nước văn minh , dân chủ đại biểu quốc hội có mấy trợ lý , lương bổng , đãi ngộ cao lắm , họ quan trọng lắm . Nhưng ở xứ sở nước công hòa Xxhcn VN này , ủy viên trung đảng to hơn và quan trọng hơn . Họ có thể bẹo tai ,đá đít đại biểu quốc hội , đảng cs coi như rơm , như rác !!!

  Trả lờiXóa
 20. Qua hành động cả quyền đứng trên Hiến Pháp Pháp Luât của một Nước - ĐCSVN xem toàn dân là thành phần bị trị - Đảng muốn làm gì mặc nhiên đảng cứ làm xem dư luận và ý dân như cỏ rác -
  Đảng CSVN đã trị vì Đất Nước non một thế kỷ - Đảng độc tài chuyên quyền tước mọi quyền của người dân đễ tự tung tự tác nhằm bảo vệ đảng bảo vệ phe nhóm của chúng - Chúng được ăn trên ngồi tróc bất khả xâm phạm - Nói chung Đảng đứng trên Pháp Luật nếu nói về luật thì Luật là đảng - đảng là luật nếu cần đảng đẻ luất và đảng cs có một rừng luật - Nhìn thực tế Viêt Nam hiện nay lũ cầm quyền CS đúng là một lũ côn đồ thứ thiệt được bảo kê hưởng lộc trên Đất Nước -
  ĐCSVN nói chung và TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cho QH của Khóa 13 miễn nhiệm 3 chức danh quan trọng của đất nước đó là Chủ tịch nước - Thủ tướng chính phủ và chủ tịch QH - Khi chưa hết nhiệm kỳ và cả quyền bầu đặc 3 vị ấy vược qua quyền hạng của mình và tước đoạt quyền của QH Mới khóa 14 - Như vậy bầu QH mới đễ làm gì ? Đúng là thực chất bâu bán là mộng mị với dân mà thôi - mọi quyền hành đều do đảng ôm hết quyết hết -
  Nhìn thực trạng ĐCSVN quá lộng hành ngang ngược bất chấp Hiến Pháp Pháp Luật bất chấp quyền dân chủ của toàn dân - Tầng lớp trí thức đã đứng dậy chỉ rỏ sự sai trái trắng trợn của Nguyễn Phú Trọng - Đứng dây một cách ôn hòa đưa tiếng nói thẳng thắn để xây dựng đất nước - Nhưng tin chắc Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN sẽ đễ ngoài tai và tự tin vẫn bảo thủ thực hành phi pháp đến cùng -
  Đất nước có hơn 4000 năm văn hiến có hơn 90 triệu người tầng lớp trí thức thực thụ không lẽ cứ đễ ĐCSVN Và tên háu quyền Nguyễn Phú Trọng tự tung tự tác mãi sao - không lẽ hèn nhát đến thế sao - Hởi toàn dân hãy thức tĩnh đứng lên - Đây là một cơ hội đễ dân ta lấy lai quyền Dân Chủ Dễ Đất nước ta sông được tự do Đa Nguyên Đa Đảng đưa đất nước tiến lên hòa cùng thế giới văn minh an lạc -

  Trả lờiXóa
 21. Nếu QH cuối khóa này bầu và phê chuẩn CTN, TT và CTQH cho khóa sau thì sao không để BCHTU 11 bầu luôn TBT cho nhiệm kỳ 12 có phải khỏe và tạo tiền lệ để thao túng Quốc hội hay hơn không ?

  Trả lờiXóa
 22. Là đại biểu QH. nếu còn chút lòng tự trọng chắc sẽ thấy nhục nhã vô cùng khi tới đây lên bỏ lá phiếu bầu một người do Đảng đã chọn và dúi vào tay. Đã gọi là bậu thì ít nhất phải có hai để chọn một. Đằng này có một thì bầu cái gì. Thương thay cho các ông nghị vì miếng cơm, manh áo phải chịu nhục, tay cầm là phiếu bầu cho thủ tường Nguyễn Xuân Phúc nhưng miệng thì lẩm bẩm: "Đ. má mày. Mày chẳng có bất cứ cái tài cán gì. Mày tráo trở, phản phúc nhờ Tầu giết đồng hương hương NBT để chắc xuất thủ tướng. Rồi mày sẽ phá nát kinh tế nước này cho mà xem. Nhìn cái mặt mày tao muốn ói mửa....Thế mà tao vẫn phải bầu cho mày đây. Đ. má mày.

  Trả lờiXóa
 23. Hiến pháp do ai làm ra ? Cương lĩnh Đảng còn quan trọng hơn hiến pháp thì đảng CS ngồi trên hiến pháp thì có gì lạ ? Đảng chỉ muốn có bao nhiêu đó thôi , chứ nếu đảng muốn bán cả VN cho Tàu (như HN Thành đô ) thì cũng được nữa là . Nói chi cho mệt óc ! Mọi người hãy hành động hực tế hay hơn !

  Trả lờiXóa
 24. Nó coi 100 triệu dân và đất nước này như món đồ trong túi nó. Quân cảu trệ !

  Trả lờiXóa

 25. Hồng tuyết vừa reo rắc trên Thủ đô châu Âu Bruxelles
  ******************************************************

  https://www.youtube.com/watch?v=hw4tVw0c-yY

  Brussels explosions: At least 28 killed in terrorist attacks - Explosions à Bruxelles


  Hồng tuyết reo rắc trên Thủ đô châu Âu
  Vào đúng Ngày cuối Đông thảm sầu
  Phi trường nổ tung máu thịt .. ..


  Brel kính mến !
  Chẳng phải một Thời Bruxelles mơ mộng
  Chẳng phải một Thời Bruxelles ngợi ca
  Chẳng phải một Thời Bruxelles để yêu
  Chẳng phải một Thời Bruxelles luân vũ
  Chẳng phải một Thời Bruxelles mơ mộng
  Bruxelles Thủ phủ đầu não đang bị tấn công
  Hồng tuyết reo rắc trên Thủ đô châu Âu máu hồng
  Sau khi Paris Trái tim châu Âu tan nát
  Ba Lê đêm kinh hoàng mưa đạn máu đổ đầu Đông

  https://www.youtube.com/watch?v=g3fIdpq2l_M

  Khủng bố kinh hoàng gieo kinh hoàng sợ hãi
  Giết người vô tội chẳng thương chẳng tiếc như không
  Như Thi hào Rimbaud tiên tri Thời đại
  Giết Người giết Lương tâm Lương tri
  Viết đến đây bỗng muốn quên Tất cả ngay Hạnh phúc
  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Thủ đô châu Âu
  Vào đúng Ngày cuối Đông thảm sầu
  Trạm xe điện ngầm nổ tung máu thịt
  Tuyết vừa rơi trên Thủ đô Dân tộc Bỉ vui tính hiền hòa
  Tuyết vừa rơi trên Thành phố Sinh từ Brel Thi sĩ tài hoa  Nhưng tuyết rơi đúng Ngày tàn Đông cuối
  Nhưng Tuyết không còn trinh trắng như xưa
  Tuyết vừa rơi trên Thủ đô châu Âu mầu đỏ máu
  Giọng hát Brel đang hát ca khúc vĩnh biệt buồn
  Như bao nạn nhân đang chuyển Bánh xe Luân hồi bị giết
  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Thủ đô châu Âu
  Vào đúng Ngày cuối Đông thảm sầu
  Trạm xe điện ngầm nổ tung máu thịt
  Trái tim viết đến đây se thắt ngập ngừng
  Đúng vậy Thời đại Giết Người đang bùng nở muốn thế
  Ngay giữa Châu lục Minh triết Văn minh
  Châu Âu đang chết lâm sàng đầy Nhân bản trữ tình
  Khủng bố đang giết Lương tâm Lương tri Nhân loại
  Viết đến đây bỗng muốn quên Tất ngay cả Hạnh phúc

  https://www.youtube.com/watch?v=yfwVDJyzJh0


  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Thủ đô châu Âu
  Vào đúng Ngày cuối Đông thảm sầu
  Trạm xe điện ngầm nổ tung máu thịt
  Những cánh Chim Câu bàng hoàng vỗ cánh
  Bao trăm Người tử thương thân thể tan tành


  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Bruxelles
  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Bruxelles
  Lạy Phật lạy Chúa tha thứ con không bao giờ quên
  Giấc mơ châu Âu bao dung
  Và Cách mạng Pháp bi hùng
  Loại người khủng bố tàn ác ơi !
  Sau bạo hành Chị anh còn lại gì sau bạo động ?
  Vừa reo rắc trên Thủ đô Âu châu máu tuyết hồng !
  Tư tưởng Victor Hugo, Âm nhạc Beethoven và biết bao Tâm hồn Cao thượng
  Ngay Quê Hương của Hitler !!
  Vừa bao dung đón nhận gần hai triệu tị nạn di dân
  Xin Chị anh trả lời Thơ tôi !
  Sau bạo hành còn lại gì sau bạo động ?
  Reo rắc trên Thủ đô Âu châu máu lửa Ngày cuối Đông !
  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Bruxelles

  https://www.youtube.com/watch?v=QgCc5al3Mds


  Hồng tuyết vừa reo rắc trên châu Âu Thủ phủ
  Sau bạo hành còn lại gì sau bạo động ?
  Vừa reo rắc trên Thủ đô Bruxelles máu tuyết hồng !
  Tuyết mầu đỏ máu vừa reo rắc trên Bruxelles
  Nhưng chẳng có thể gì thay đổi Tâm tình châu Âu cao thượng
  Tư tưởng Victor Hugo, Âm nhạc Beethoven và biết bao Tâm hồn Cao vợi vời
  Trái tim viết đến đây se thắt ngập ngừng
  Đúng vậy Thời đại Giết Người đang bùng nở muốn thế
  Ngay giữa Châu lục Minh triết Văn minh
  Châu Âu đang chết lâm sàng đầy Nhân bản trữ tình
  Khủng bố đang giết Lương tâm Lương tri Nhân loại
  Viết đến đây bỗng muốn quên Tất ngay cả Hạnh phúc

  https://www.youtube.com/watch?v=RvS7cmfO9sM

  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Bruxelles
  Như Hồng tuyết đã rơi đầy Paris trên Sông Seine
  Sau bạo hành còn lại gì sau bạo động ?
  Vừa reo rắc trên Thủ đô Bruxelles máu tuyết hồng !
  Tuyết mầu đỏ máu vừa reo rắc trên Bruxelles
  Những cánh Chim Câu bàng hoàng vỗ cánh
  Bao trăm Người tử thương thân thể tan tành
  Thơ tôi lắng nghe động cơ bạo hành bạo động
  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Bruxelles
  Viết đến đây bỗng muốn quên Tất ngay cả Hạnh phúc
  Hồng tuyết vừa reo rắc trên Bruxelles  TỶ LƯƠNG DÂN

  cảm tác nhân khủng bố lại bạo động tấn công Thủ đô châu Âu là BRUXELLES

  Ngày cuối Đông Pháp và Âu châu 22/3/2016


  Trả lờiXóa
 26. Bài viết của ông Nguyễn Đăng Quang quá hay. Nhưng họ cứ làm càng thì sao? Chẳng sao cả, vì không có Tòa án Hiến Pháp hay Viện Bảo Hiến, thi Hiến pháp thi hành cũng được, không thi hành thì không có ai làm sao cả... Dân chủ đến thế là cùng rồi

  Trả lờiXóa
 27. Qúa tốt , cuối cùng họ cũng tự phơi bày bộ mặt giả dối , coi thường hiến pháp , coi thường dân chúng cho nhân dân và quốc tế thấy . Những kẻ ngu này đang tự đào mồ để chôn mình đấy .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác nói đúng chính những viêc làm của lũ ngu này là rất có lợi cho xã hội tốt đẹp mai sau.

   Xóa
 28. Hành dộng coi thường HP và quyền cùng lợi ích chính đáng của nhân dân rõ ràng đang làm mất nốt chút uy tín cuối cùng của Đảng CS hiện nay do Đảng trưởng NPT cầm đầu, thực hiện mưu đô của quan thầy Trung Nam Hải chống phá VN đến củng. Nếu QH khóa này làm theo chỉ thị của phần tử phản động NPT thì cũng mất uy tín trước nhân dân,để lại tiếng xấu muôn đời. Ông NSH cùng các dại biểu đã bị Trọng cho ra rìa không còn gì để mất hãy bác bỏ kế hoạch của phe phản nước hại dân, làm một việc tốt cuối đời cho con cháu được nhờ. Các vị không ồn cơ hội nào nữa đâu.

  Trả lờiXóa