Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Tư - 17/4/2013


1 - Ba Sàm 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT  
Hoàng Sa là vườn nhà của ngư dân (TT). Nghe ngon vậy cha?!   - Bảo vệ ngư dân, bằng cách nào? (RFA). “Bảo vệ gì đâu! ra đó làm sao mà đụng được với Trung Quốc mà bảo vệ? Chỗ đó đâu có ra được chỉ có dân ra chứ bên quân sự đâu có ra được. Khu vực đó thằng Trung Quốc nó quản lý hết làm sao mà ra. Đánh cá thì đánh chui ở Hoàng Sa chớ cảnh sát biển không tới mép nước nữa, do cũng chưa thấy nó. Cảnh sát biển của Trung Quốc thì có. Nếu bảo vệ thì bảo vệ một khúc nào đó thôi, ở vùng nhất định thôi chứ làm sao vô khu vực Hoàng Sa bảo vệ được?”.
                                                                                              (đọc tiếp…)
---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét