Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

VỀ DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NHÂN HỘI

* Giáo sư NGUYỄN LANG
            BVB - Trước hết, tôi có mấy ý kiến sơ bộ như sau.
I.
               1– Dự án lọc hóa dầu Nhân hội do Tập đoàn dầu khí Thái (PTT) lập dự án tiền khả thi và đã làm việc với tỉnh thừ nhiều năm nay. Theo đó, dự án này :
-sử dụng 30 triệu tấn dầu thô năm và, so với thế giới, là nhà máy đứng hàng thứ 6 về quy mô.
-sử dụng 27 tỷ $, 2.000 ha đất.
-v.v…..
                  2– Dự án tiền khả thi này còn một số vấn đề chưa rõ, tỉnh yêu cầu PTT trả lời đểtrình Thủ tướng chấp nhận chủ trương đầu tư :
- các đối tác tham gia góp vốn là những ai ?
- cam kết tham gia góp vốn.
- cân đối cung – cầu về sản phẩm lọc dầu.
- phương án tiêu thụ sản phẩm.
- phương án cung cấp dầu thô.
- các hạng mục công trình biển (cảng, đê chắn sóng, …).
-v.v….
                 3– Trong điều kiện đó, đang có nhiều dư luận phản đối chủ trương đầu tư nhà máy lọc hóa dầu Nhân hội. Một trong những người phản đối, đề nghị cân nhắc kỹ là bản thân tập đoàn dầu khí VN (PVN).
II.
                Trong điều kiện đó, chúng ta có thể tham gia thực hiện phản biện xã hội một cách kịp thời. Theo tôi, để phản biện xã hội đối với dự án này, có thể đi từ mấy khía cạnh chủ yếu sau đây :
1– Đặt dự án Nhân hội trong quy hoạch phát triển ngành lọc hóa dầu. Theo Bộ Công thương thì đã có quy hoạch phát triển ngành dầu khí VN đến 2015, đưa vào vận hành năm 2020 và tầm nhìn đến 2025. Theo đó thì có :
-Trong quy hoạch có 7 dự án lọc hóa dầu. Dự án Dung quất đã đi vào hoạt động. Dự án Nghi sơn đang đi vào triển khai. Còn có thêm các dự án Vũng rô, Long sơn, Nam Vân Phong, … Có hai dự án lọc hóa dầu tại Phú yên, sử dụng 20.700 ha, do Singapore đầu tư và đã được Thủ tướng chấp nhận chủ trương đầu tư. Dự án Nhân hội không nằm trong 7 dự án đã được quy hoạch.
-dự kiến đến 2015, tổng công suất các dự án đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước vì còn thiếu 1 triệu tấn dầu.
-v.v….
               Nhìn chung thì quy hoạch phát triển ngành lọc hóa dầu là một chủ trương lớn, mang xu hướng đảm bảo khả năng tự cung tự cấp về nhu cầu xăng dầu nên ý kiến đồng thuận chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Nhân hội là để bù đắp số 1 triệu tấn dầu còn thiếu so với nhu cầu trong nước. Chính vì thế nên phải chăng chủ trương phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu đã trở thành một chủ trương lớn trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nước ta ?
                  2– Đặt quy hoạch phát triển ngành lọc hóa dầu trong phát triển ngành năng lượng. Xét theo giác độ này thì cần làm rõ thêm thực trạng là nguồn năng lượng hóa thạch đang đứng trước ba vấn đề cơ bản :
- Sự cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch đặt thế giới trước nhu cầu phải tìm nguồn năng lượng thay thế.
- Việc khai thác nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước, trong đó có ô nhiễm môi trường biển. Hiện nay nhân loạiđang đứng trước tình hình nguồn tài nguyên trên đất liền không còn khả năng tiếp tục đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nên đã hình thành xu hướng đi vào khai thác nguồn tài nguyên biển. Vì thế nên việc ô nhiễm môi trường biền là một vấn đề không thể xem nhẹ.
- Việc sử dụng nguồn nang lượng hóa thạch gây ô nhiễm không khí, trong đó có vấn đề làm thay đổi khí hâu, làm nước biển dân lên. VN là một trong những nước hàng đầu bị uy hiếp bởi nguy cơ nước biển dâng lên.
                   Nhìn chung lại, có vấn đề cần làm rõ thêm :
- Thế giới đang đi vào con đường tìm và khai thác các nguồn năng lượng sạch, tái sinh nhưnăng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sóng biển, năng lượng địa nhiệt, …. Đồng thời cũng đi vào con đường tìm cách nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch để giảm nhu cầu phụ thuộc vào nguồn năng lượng này.….
- Với xu hướng tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu, phải chăng VN đangđi vào con đường trở thành bãi rác công nghệ lạc hậu do các nước công nghiệp phát triển thải ra ? Tại sao không đi ngay vào đón đầu công nghệ sử dụng năng lượng sách, năng lượng tái sinh mà thế giới đang đi vào ?
                   3– Đặt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu trên địa bàn Miền Trung nước ta. Có thể khẳng định là các dự án đầu tư phát triển nhà máy lọc hóa dầu được qquy hoạch phát triển trên mảnh đất Miền Trung nước ta. Trong điều kiện đó, cần xem xét thêm mấy khía cạnh chủ yếu sau đây.
-Phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu không phù hợp với nhiệm vụ phát huy thế mạnh của Miền Trung nước ta. Vùng đất này dựa lưng vào rừng, trông ra biển nên cần quán triệt đầy đủ hơn câu tổng kết của ông cha ta là RỪNG VÀNG, BIỂN BẠC. Trải qua hai chục năm thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, một nội dung chủ yếu của đường lỗi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng đất này đã tập trung vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa nông thôn. Do đó rừng bị tàn phá, không những gây tác hại lớn đến môi trường mà còn làm tăng tác hại của thiên tai. Ngành đánh bắt thủy hải sản không được đầu tư thỏa đáng nên không những không khai thác và bảo vệ được các nguồn tài nguyên biển mà ngư dân VN còn bị uy hiếp trên biển, không đủ năng lực vừa đánh bắt hải sản vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của VN trên biển.
-Việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa nông thôn làm mất quỹ đất vùngđồng bằng duyên hải, vốn đã chật hẹp và nhỏ bé. Trước nguy cơ vung duyên hải này bị chìm dưới biển do biến đổi khí hậu thì chiến lược phát triển theo hướng này uy hiếp ngành ngông nghiệp và đời sống nông dân, uy hiếp an ninh lương thực.
-Việc phát triển tập trung ngành công nghiệp lọc hóa dầu còn gây ô nhiễm đến môi trường biển nên không chỉ uy hiếp ngành đánh bắt hải sản mà còn uy hiếp ngành du lịch, một ngành được coi là ngành mũi nhọn của vùng lãnh thổ Miền Tring này.
-v.v….
                4– Nhìn chung lại, chỉ mới xét trên ba phương diện trên đã cho thấy chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu là một lĩnh vực cần được xem xét, cân nhắc lại. Chỉ trên cơ sở đó mới có thể đánh giá là chủ trương đầu tư xây dựng dự án lọc hóa dầu Nhân hội có phù hợp không ?
III
                Từ sự phân tích ban đầu như trên, việc xem xét tính hợp lý của chủ trương đầu tưdự án lọc hóa dầu Nhân cơ dẫn đến nhu cầu phải rà soát lại :
-Cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn, đúng mức hơn Nghị quyết ĐH XI về điều chỉnh chủ trương phát triển, tử phát triển nhanh sang phát triển bền vững.
-Thực hiện nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.
-Quán triệt Nghị quyết HNTƯ 3, K XI về nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương đã phê duyệt để loại bỏ ảnh hưởng của “tư duy nhiệm kỳ” tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan duy ý chí và “lợi ích nhóm”. Đồng thời qua đó thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh thích hợp để “Quy trình và phương pháp xây dựng, tổ chức điều hành thực hiện quy hoạch, kế hoạch phải thực sự khoa học, đi từ tổng thể chung của cả nước, đến các vùng lãnh thooe, rồi mới đến từng địa phương, cơ sở.” (Văn kiện HNTƯ 3, K XI, tr 247).
            Thực tế diễn biến chủ chủ trương đầu tư xây dựng nhà náy lọc hóa dầu Nhân cơ, cũng như nhiều chủ trương đầu tư khác như đầu tư cảng Lạch Huyện, khu hành chính - kinh tế Vân Đồn và khu cửa khẩu Móng Cái, …. Đã không quán triệt nhiệm vụ rà sát, điều chỉnh ngay quy trình, phương pháp xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chủ trương theo tinh thần đi từ quán triệt các mục tiêu chung của nền kinh tế để rối đi qua các quy hoạch phát triển ngành và vùng lãnh thổ để cuối cùng thể hiện thành chủ trương đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, từng cơ sở.
22/4/2013.
N.L
-----------
* Ý kiến của GS. NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN:
(Có lẽ Gs.NTT viết trong tâm trạng bức xúc cao độ 
xen với nỗi lòng đầy trắc ẩn - BVB)
Chào anh Lang, anh Trường và cả nhà,

            Tôi hơi ngạc nhiên với dự án chui này. Ai đang làm? Tên là gì? Đại diện cho những ai? Vì sao lại đặt ở Nhơn Hội? Ai quy hoạch ở đây? Ai rất giàu có lại có quê ở đây? Người nào đang viết kịch bản? Làm đạo diễn? Ai là diễn viên chính? Ai là người chạy phông màn và lo ánh sáng ? Vì sao cứ phải diễn trong đêm tối, lại sợ người khác xem?  Chắc chỉ có ma xem với nhau? Người xem cũng không thể nhìn thấy gì? 
            Rất cám ơn anh Lang và anh Trường đã cho anh em xem quảng cáo cho tấn trò đời ở Nhơn Hội. Nhưng tôi chắc họ không làm được. Lại giống Lạch Huyện. Các anh có thể làm việc, hỏi và xin báo cáo đầu tư dự án , sẽ có đủ thông tin. Tôi đã lờ mờ hiểu ai là chủ nhân thật sự , quyết định làm việc này? Những ai góp vốn? Vì sao lại chọn Thái Lan là đối tác?...
              Lý Thông lại lừa Thách Sanh . Cám lại lừa Tấm. " Kẻ sống xấu xa chết làm ma thiên hạ" lại lừa kẻ "Sống tử tế chết linh thiêng"....Họ có quyền và tiền. Chúng ta có gì? Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, Đạo Đức, lòng yêu nước, Tâm sáng, Trí cao cứ phải trả lại tên đúng cho các anh được gọi là X. Vì sao anh Tư Sang cứ thích đố cả nước đi tìm ẩn số X trong một bài toán mà các cháu cũng trả lời là ai? Tôi thấy các con số của anh Lang đưa ra không bằng tìm ai là X, Y, Z, D, H, B, N, H.
                Có người đề nghị thêm anh Dương Trung Quốc vào " Hùng Dung Sang Trọng" Đặt đúng vị trí cho từng người. Anh Trọng , TBT đứng đầu. Anh TQ đứng cuối. Đủ 5 người. Việc này ắt xong. Tiền là cái đinh, quyền là tất cả.
                Thôi thì cứ thêm chứ Dũng cảm vào lời Bác dậy quan "Dũng Cần Kiệm Liêm Chính"
Chúc an lành. Cố tìm các ẩn số là tên người. Sẽ biết hết mọi chuyên trong vụ NHÂN HỘI này. Vì họ đã chọn sai nơi làm dự án. Lại dùng các Thầy phong thủy kém, thầy cúng tồi lại tham ăn, tham uống, xuất thân là làm nghề đinh tặc. Châm chọc lung tung. Lại giỏi nghề ném đá giấu tay và lặn không sủi tăm. Cao thủ lắm. Đáng lo cho cuộc chiến do các Thầy Cúng đều đang làm. Tôi vô cùng lo lắng cho cuộc chiến tranh Tâm Linh , đang âm thầm tiếp diễn, ít người thấy. Vì diễn đêm không đèn, chỉ có đom đóm thắp sáng. Chỉ cho ma dẫn lối, quỷ đưa đường cho những kẻ có quyền và có tiền đến xem và ký hợp đồng giữa Ma và Quỷ. Thần ,Thánh, Phật, Dân, Sĩ....biết hết.
                 Tôi vừa làm lễ kết cho câu chuyện về Bát Quái trên sông Tô Lịch. Sẽ lại phải về Côn Sơn, Tản Viên, Cổ Loa, Hà Đông, Xốm, Lệ Chi Viên, Đá Chông.
                   Ngày 19/5/2013 sẽ khởi công Đền Thờ Bác Hồ ở K9. Làm giữa rừng cây có kích thước 16 mét nhân 16 mét, cao là các số 9. Chúng tôi dùng số 7 và số 9 cho Bác Hồ. Đúng 18 tháng âm thầm . Nhưng làm giữa ban ngày cho Bác . Đã thành công bước đầu
Ngày 19/3 âm lịch  lại về thăm Hương Vân Cái Bồ Tát.
Sau đó lo cho Bác Linh
                Phải đi giải oan cho Cụ Nguyễn Trãi, sau khi giảng hòa trên sông Tô Lịch đỏ máu hơn 600 năm
                  Phải giải các Bùa yểm ở những nơi linh thiêng của Long Mạch nước Nam
"Bao giờ Tiên Lãng chia đôi/ Sông Hàn nối lại thì Tôi lại về" " Tôi" đang về dâng sớ chém 25 quan tham ( cộng hai sớ cũ của hai Cụ Chu Văn An và Nguyễn Bỉnh Khiêm) . Phật, Mẫu, Thánh , Thần sẽ về đuổi hết ma, Quỷ.
              "Ngọc Thánh Hồ Chí Minh Xóa tan Tăm tối/ Đao Phật, Mẫu , Lão, Nho Sáng ánh bình Minh". Ánh  Trăng và nắng mặt trời của Cha và Mẹ sẽ giúp cho Điện Biên Phủ Tâm Linh xuất hiện. Sẽ có Nhân Hội của Tâm Linh. Sẽ có các Bà (Mẫu) thay cho cảng Lạch Huyện. Sẽ có các Tiên thay cho Thủy điện Cát Tiên. Sẽ có Sông Chanh thay cho thủy điện Sông Tranh. Nghe nói Ngọc Hoàng đang triệu tập đột xuất các Táo Quân về họp hội nghị vào tháng 3. Tháng Giỗ Mẹ. Tháng các Thánh Mẫu, Thánh Thần phải diệt Ma, diệt Quỷ. Không cho chúng hại dân đen, kẻ sĩ, người lính....Ngọc Hoàng sẽ ra tay thật sự. Cụ giận lắm. Dạy rất nhiều lần. Khuyên răn rất nhiều lần, trừng phát bằng roi, bằng lưỡi tầm sét nhiều lần. Chắc chắn lần này Cụ sẽ cử bao Thanh Thiên và Long Đẩu Trảm.
              Lại sẽ mở màn vở kịch mới vào năm 2014. Thánh Gióng sẽ trực tiếp chỉ đạo "Điện Biên Phủ Tâm Linh" sau Điện Biên Phủ của Đất (1954), của Thiên (1972). vâng sẽ có Điện Biên Phủ của Tâm Linh vào năm Giáp Ngọ. Nhưng được chuẩn bị trong năm Rồng Rắn lên mây/ để có cây lúc lắc/ Có nhà dân Việt hiển vinh/ Có nhà kẻ sĩ hiển linh.
                   Chúc thanh thản, nhận được các thông tin quý từ vũ trụ bao la và biết Đạo Nhà
                   Cảm ơn cả nhà. Xin được chia sẻ!
NTT
 ------

Prof. Dr. Nguyen Truong Tien.
Vice President of VACC.
President of AA Consulting Corporation (AA-Corp)
President of Vietnamese Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (VSSMGE)
And Vietnamese Geotechnical Institute (VGI).
Chairman of ASEAN Engineers Register of Vietnam (Vietnam Union of Science and Technology Ass.
Fellow of ASEAN Academy of Engineering anf Technology.
Member of Monitoring Committee (MC) of Ministry of Construction.
Head of Engineers Register Division of Vietnamese Federation of Civil Engineering Ass. VFCEA
Add : No 9 / Alley 44; Ham Tu Quan Str., Hoan Kiem, Hanoi.
Mobile : (84) 90340 5769

Email: tien.nguyentruong@gmail.com

5 nhận xét:

 1. cái lão "Giáo sư" NTT này viết giống bọn buôn thành bán thánh!

  Trả lờiXóa
 2. Cái gì thế này hở Ông BVB ???
  Phải chăng: khi người ta mất lòng tin vào sự trung thực thì tâm linh,tín ngưỡng lên ngôi.

  Trả lờiXóa
 3. Xin cảm ơn !

  Trả lờiXóa
 4. Có lẽ trên cõi đời này chỉ có thiên nhiên là công bằng,có lấy thì phải có trả.
  Con người ta chỉ biết đào,bới và lấy đi,không trả lại cho thiên nhiên cái gì.
  Nhưng sự trừng phạt của thiên nhiên cũng rất ghê gớm không ai có thể chống lại
  được!Lúc đó thì đừng đổ tại"Ông trời".

  Trả lờiXóa
 5. Đọc ý kiến của GS. NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN cứ như đọc bài của Đại ca Bùi Giáng.

  Trả lờiXóa