Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂMTIN - Thứ Tư - 24/4/2013

1 - Ba Sàm
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
ASEAN ra sức phục hồi đoàn kết tại hội nghị thượng đỉnh (VOA).  - Tranh chấp Biển Ðông: Ðề tài chính của Thượng đỉnh ASEAN (VOA). “ASEAN đang nỗ lực tìm kiếm một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông có tính ràng buộc về mặt pháp lý với Trung Quốc để ngăn chặn xảy ra xung đột”.
(đọc tiếp…)
--------------------


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét