Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 29/4/2013

1 - BA SÀM

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Hội thảo về Hoàng Sa, Trường Sa (BBC). - G.S J.London: “Việt Nam phải cải cách chính trị để được quốc tế ủng hộ về Biển Đông” (RFI). “Để nâng cao uy tín của mình trên trường quốc tế và để khai thác sự ủng hộ của quốc tế đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, Việt Nam phải cố gắng giải quyết những hồ sơ nổi bật về chính trị trong nước, như vấn đề đàn áp, bắt giữ, thiếu tự do ngôn luận… Những vấn đề nhân quyền ấy là những trở ngại, tức là không ai mà muốn ủng hộ Việt Nam, hoặc ít người ủng hộ, nếu họ thấy là hành vi của các lãnh đạo Việt Nam không hợp với những tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền”.
                                   (đọc tiếp…)
---------------
2 - TTX Vàng Anh
TIN LÃNH THỔ
TIN XÃ HỘI
  SU-30 tuần tra ở Trường Sa phapluattp….

TIN KINH TẾ
-------------------

1 nhận xét: