Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

CHỈ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ?


     

* TS. TÔ VĂN TRƯỜNG 
           Lâu nay, mỗi khi được đoc bài phát biểu của số vị lãnh đạo cấp cao do ai đó trong  Hội đồng lý luận soạn thảo trước, suy ngẫm tôi hiểu vì sao đất nước ta, dân tộc ta sẽ còn bị trầm luân bởi vì họ:
“Nói những điều không biết
Viết những điều không hiểu
Sợ mất những điều không đáng có” ...
                 Ngay từ khi đọc thông tin công bố khuyên khích người dân cả nước không có vùng cấm tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, những người tỉnh táo biết rằng “trò chơi” nửa vời, hình thức  này sẽ  tốn kém rất nhiều tiền thuế của dân và thời gian, công sức của giới trí thức. Trong bài viết :”Hiến pháp của ai”, tôi đã nêu 4 vấn đề cốt lõi bất cập của việc sửa Hiến pháp cho đến nay vẫn mng nguyên tính thời sự!
* Đổi tên nước?
              Mấy ngày gần đây, lại rộ lên thông tin ban soạn thảo Hiến pháp đưa ra phương án đổi tên nước. Có ý kiến tán thành hay phản đối là tùy theo nhận thức và góc nhìn của mỗi người đừng ném đá nhau làm gì. Chỉ cần nói chủ quyền là của dân, nếu dân quyết định đổi tên nước thì đó là việc không ai có quyền ngăn cản.
              Nếu “mổ xẻ” sâu xa hơn thì việc đổi tên nước cũng chỉ như cốc nước tạm thời “an thần” cho người đang bị trọng bệnh nan y chưa có thuốc giải. Tiến sĩ Hoàng Lê Tiến đang làm việc ở xứ người nhưng luôn quan tâm đến vận nước mới gửi mail tâm sự nguyên văn như sau: “ Nhiều khi Tiến tự hỏi, ở nước ta có bao nhiêu người thực sự hiểu chủ nghĩa Mác, rồi vào những năm cuối thể kỷ 20 chắc chúng ta chưa có tiến sĩ về chuyên môn này thế ai là người hướng dẫn tiến sĩ cho một loạt các tiến sĩ rồi sau đó qua hội đồng phong giáo sư nhà nước (trong hội đồng có bao nhiều người có chuyên môn về chủ nghĩa Mác). Cho nên mới có một loạt GS L… như thế!. Cho nên phải nhắc lại câu nói của Bác Hồ: đi lên chủ nghĩa xã hội “bò” qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa., Thế nhưng các chú đâu có hiểu tiếng Nghệ - bác nói bò qua thì các chú lại hiểu là “bỏ”, qua thế mới chết chứ!”
             Tạm gác câu chuyện có tính truyền thuyết nói trên, trao đổi với vị trưởng thượng, chúng tôi hiểu vấn  đề không chỉ là đổi tên nước mà đã tới lúc phải từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa gắn với chế độ toàn trị. Chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lênin dựa trên ba trụ cột coi như nguyên lý : thứ nhất  là  đấu tranh giái cấp và chuyên chính vô sản;  Thứ hai  là xóa bỏ tư hữu (về tư liệu sản xuất, trong đó có đất đai);  Thứ ba  là không chấp nhận kinh tế thị trường (thay bằng kế hoạch hóa tập trung).  Cuộc đổi mới từ Đại hội  Đảng lần thứ  VI thực chất là thay đổi hai nguyên lý sau nhưng chưa triệt để. Còn nguyên lý thứ nhất thì không nói tới trong các văn kiện nữa (nhớ rằng nghị quyết Đại hội III, IV và V  đều đặt "nắm vững chuyên chính vô sản" lên đầu tiên trong đường lối chung) nhưng về tư duy lãnh đạo cũng như hoạt động thực tế thì hầu như không thay đổi mà vẫn củng cố chế độ toàn trị.
            Trước đây, khi được mời tham luận trong Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính quốc gia do Bộ Nội vụ và báo  điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức ở Hà Nội tôi viết bài “Suy nghĩ về cách tiếp cận và lộ trình cải cách hệ thống chính trị ở Việt Nam” đã đụng  chạm  đến quan điểm chuyên chính vô sản! Đây chính là thực chất của chế độ chính trị ở những nước còn tự nhận đi con đường xã hội chủ nghĩa. Định nghĩa về chế độ toàn trị trong từ điển Larousse năm 2002 (cả tiếng Pháp nguyên gốc và bản dịch sang tiếng Việt
/Định nghĩa trong từ điển Petit Larousse 2002
Totalitarisme : Système politique caracterisé par la soumission complète des existences individuelles à un ordre collectif que fait régner un pouvoir dictatorial. Encycl. La fusion des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, l’existence d’un parti unique, la diffusion d’une idéologie hégémonique, la mobilisation des masses, le contrôle policier, la repression, l’élimination des catégories de la population designées comme boucs emissaires sont des traits partagés par les régimes totalitaires, dont l’étude a été developpée notamment par H.Arendt, soucieuse de penser les similitudes des régimes nazi et stalinien/
            Chủ nghĩa (chế độ) toàn trị : Hệ thống chính trị được đặc trưng bởi sự phụ thuộc hoàn toàn của các cá nhân vào một trật tự chung theo sự cai trị của một chính quyền độc tài. Từ điển bách khoa : Sự hợp nhất các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp, sự tồn tại một đảng duy nhất, sự phổ cập một ý thức hệ thống trị, sự huy động quần chúng, sự kiểm soát của cảnh sát, sự đàn áp, loại trừ các nhóm dân cư được coi như bung xung, đó là những nét chung của các chế độ toàn trị mà việc nghiên cứu được mở rộng, đặc biệt là nhờ H.Ariendt, quan tâm tới sự đồng dạng của chế độ phát xít và chế độ Stalin.
            Ngẫm suy, nếu bây giờ ta đổi lại Việt Nam dân chủ cộng hòa thì rõ ràng cũng khác với VNDCCH năm 1954 - 1975 rồi. Thế giới đều nghĩ vậy, chỉ có ta không chịu nên mới có Việt Nam  Cộng hòa là "bù nhìn" của đế quốc Mỹ mà thôi. Cái vòng nhân quả của thủ đoạn chính  trị tất nhiên là vậy đấy.  Càng bày lý lẻ càng oan trái nhiều (nhại Kiều)!   Nhưng rõ ràng sau 30/4 /1975 thì hai Chính phủ  VNDCCH và Cộng hòa miền nam Việt Nam hiệp thương thống nhất đất nước, lập ra Chính phủ Cộng hòa XHCNVN. Về mặt pháp lý thì CHXHCNVN là nối tiếp và kế thừa VNDCCH và VNCH-CHMNVN chớ không phải chỉ liên tục của riêng VNDCCH. Và tất nhiên càng không phủ định VNCH.
           Về chính trị đến đây ta  mới thấy vấn đề đại đoàn kết toàn dân,  HÒA GIẢI rồi mới HÒA HỢP  DÂN TỘC do Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt  đề xuất là thấu tình đạt lý và cũng rất biện chứng, không thể không làm. Và nếu không làm thì lịch sử dân tộc nầy không thể là một dòng chảy thông suốt. Lý lẻ nầy,  chắc trên thế giới không ai mà không công nhận, chỉ trừ Trung Quốc!  Nhưng ta và  Trung Quóc  từng cùng phe không công nhận VNCH, vậy coi trong văn kiện, lời hứa có gì mắc mớ với họ không mà thôi. Nhưng dù ta không có sơ hở gì đi nữa thì "mưu Tàu" thâm ác là vô biên. Việc ta phải ta cứ làm. Nhưng để cho chắc ăn từ hình thức lẫn nội dung  thì sửa lại "CỘNG HÒA VIỆT NAM" như phổ biến ở các nước đều có ý nghĩa hơn thực tế hơn quốc hiệu hiện thời CHXHCNVN. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi cần nhớ rằng  nếu chỉ đổi tên nước  mà không chuyển từ toàn trị sang dân chủ thì vô nghĩa, chưa kể các “ẩn số” hệ lụy đằng sau của việc đổi tên nước!
Thay lời kết
              Lúc này,  ta vẫn còn đủ thời gian, lực lượng và cả uy tín để sửa sai, sửa cái chưa hợp lý, sửa cái dân chưa đồng tình. Cơ hội đi qua là không trở  lại, cần bình  tĩnh nhìn lại  đất nước ta từ ngày hội nhập chẳng những không rút ngắn khoảng cách mà còn tụt hậu xa hơn, cho dù ta có tiến bộ xa một trời một vực so với 1985. Nhưng nếu chỉ có ta so với ta thì có khác  nào cứ lải nhải với con cháu  về  bài ca “ăn mày dĩ vãng”  mà thế hệ trẻ chỉ so sánh với cái mà chúng thấy, quốc gia mà chúng biết. Hãy thật lòng, cho dù có đau,  nhìn cách Hunsen hành xử sau 1991 mà nên cả cơ đồ, Myanmar trở mình sau một giấc mơ thế kỷ  vv… là những bài học thực tế  vì  họ biết vượt lên chính mình!
TVT
------------------
(Tác giả gửi bản thảo đến BVB)

25 nhận xét:

 1. Bây giờ chỉ có dùng tên VIỆT NAM CỘNG HÒA là đúng đắn nhất. Vì hiện nay, nhà nước này đã có DÂN CHỦ đâu mà thêm vào cho nó phi thực tế. Cái gì đúng ta cứ theo, bất kể trước đây ai dùng cũng được.

  Trả lờiXóa
 2. Phát minh mới hay quá TS Trường ơi.Thực sự là hiện nay chúng ta đang BÒ qua CNTB một cách khó nhọc vất vả và chắc chắn sẽ không BÒ qua được. Vì qua được thì đến đâu. Do đó tất cả đều dò dẫm, đã thế còn giáo điều mà không chịu đổi mới cho phù hợp vì dân vì nước, toàn nói phét cho nhau nghe, đúng là:
  "Ta đi xuống hầm sâu vách tối
  Cánh tay mù sờ soạng vẫy tương lai"
  Chúc bác Trường khỏe, có nhiều bài hay như thế này.

  Trả lờiXóa
 3. ..." đi lên chủ nghĩa xã hội “bò” qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa., Thế nhưng các chú đâu có hiểu tiếng Nghệ - bác nói bò qua thì các chú lại hiểu là “bỏ”, qua thế mới chết chứ!”...(bài trên, TVT).
  > Tôi đã trao đổi với ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ 4 T. Ông là người xứ Nghệ, nói: "Các nhà báo phải tôn trọng lẽ phải, viết theo lẽ phải, đi theo lẽ phải...viết cái gì cho thật, cho đúng...". Nhưng các nhà báo (nhè bóa) nghe ra "lề phải". Rồi suy: Đã có báo "lề phải" vậy có báo "lề trái". ...
  > Cho nên, cái Tiếng Việt ta chỉ riêng phát âm ở các vùng, miền đã rắc rối vậy.
  > Với các lãnh đạo (nhất là lẻng đọa đoảng, nhòa nuoốc) người miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh...Quảng Bình, Quảng Trị..., rồi Quảng Nơm Đè Nẻng, ...xứ Quảng, đến Bình Thuận...) khi ta nghe phải luận giải rõ thêm... Hu..hu... Oái Thị Oăm quá!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng thế, anh Bồng ơi! Nhất là khi nghe ông Nguyễn Bá Thanh nói tiếng 'Coỏng Nơm' phải luận giải cho rõ, để khỏi hiểu sai nghĩa của từ. Hiểu sai từ nguy hại là thế, làm đói nghèo cả dân tộc, thế mà bắt "Học tập, Làm theo..." có "biện chứng Mác-xít" không? Bác nói "bò qua", tức là từ từ, từng bước, vất vả đi lên theo phương thức Tư bản, rồi mới có cơ sở đi lên CNXH; thì lại hiểu là "bỏ qua", biến 'huyền' thành 'hỏi', rồi đưa vào nghị quyết là "tiến thẳng lên CNXH, không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN"...Dã có gì trong tay đâu mà "Tiến thẳng?" Quy luật kinh tế- xã hội đã vậy, không kinh qua thì đi lối nào?. . Nhưng sao khi đó câu chữ đi vào nghị quyết đại hội 3 mà Bác không bắt uốn lại cho đúng. Ôi, tiếng Nghệ!

   Xóa
  2. He...he...Cũng may còn hiểu đúng câu: "Không có gì QÚY hơn Độc lập, Tự do". Nếu nghe phát âm mà biến 'sắc' thành 'hỏi' : Không có gì QUỶ hơn..." thì gay to. Nhưng từ 1975, thì thấy QUỶ nhiều lắm, nhất là Quỷ Tham Nhũng và Quỷ Tàu....

   Xóa
 4. Trưởng thôn Văn Hiệplúc 13:55 18 tháng 4, 2013

  Đúng là xét một cách toàn diện thì chẳng ra cái đếch gì!

  Trả lờiXóa
 5. Đổi tên nước để đánh dấu nhiệm kỳ của bọn anh, thế thôi!

  Trả lờiXóa
 6. Nếu khó đặt tên mới cho Việt Nam thì cứ lấy tên là Quốc gia Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việt Nam. Thế là ngắn gọn. Quốc gia - nhà nước , là tiếng Tàu rồi!

   Xóa
 7. Câu "Đổi tên nước" râm ran dạo này là sai cơ bản. Nước Việt Nam vẫn là Việt Nam. Chính xác là việc tính đổi tính từ xác định thể chế của nước Việt Nam. Chính xác hơn nữa là việc tính lấy lại danh xưng VNDCCH. Hãy suy nghĩ cho kỹ, việc "Đổi tên nước" thường chỉ xuất hiện sau một cuộc cách mạng!

  Trả lờiXóa
 8. Tên gọi (danh xưng) là bao hàm nôi dung , bản chất của một tổ chức đó,cũng như quốc hiệu .Nhưng Ở VN nhiều khi cái tên cũng chả quan trọng mấy, muốn gọi sao cũng được!? Giống như lực lượng biên phòng , từ 1987-1996 nằm trong hệ thống Ngành CA (lúc đó là BNV) nhưng các "cụ" cứ khăng khăng giữ tên gọi là "BĐBP". Khi anh em đề nghị nên đổi tên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ...thì "các cụ" giải thích: Tên nào chả được? Miễn là nhiệm vụ ...vẫn như thế.Ở CHDC Đức, ở Liên xô cũng gọi như vậy... Bực quá. Bọn tôi bảo : Đúng là "thành trì phong kiến, bảo thủ!" khó mà đổi mới! Đó là tên gọi của một lực lượng, còn tên gọi của một nước - Quốc Hiệu, thì là việc lơn, song nó cũng phải phản ảnh đúng bản chất, mục tiêu,theo ước nguyện của toàn dân. Theo tôi, nên gọi là Việt nam Dân chủ Cộng hòa.Tuy nhiên Dân chue là mục tiêu mà ta phải tiếp tục đấu tranh để có. Cam ơn tác giả Tô Văn Trường và anh Bồng.

  Trả lờiXóa
 9. ..."Giống như lực lượng biên phòng , từ 1987-1996 nằm trong hệ thống Ngành CA (lúc đó là BNV) nhưng các "cụ" cứ khăng khăng giữ tên gọi là "BĐBP". Khi anh em đề nghị nên đổi tên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ...thì "các cụ" giải thích: Tên nào chả được? Miễn là nhiệm vụ ...".
  >> Đoạn này không chính xác. Trước 1980, là Lực lượng Công an nhân dân vũ trang (thuộc Bộ Công an - lúc đó là Bộ Nội vụ). Từ 1980, do Chiến tranh biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam chưa yên, lực lượng này chuyển sang Bộ Quốc phòng, gọi là Bộ đội biên phòng ... cho đến nay! Thế nên, nói lại cho rõ!

  Trả lờiXóa
 10. Việc đổi tên bây giờ nhiều cái cũng khó hiểu. Đường Phan Đình Phùng (anh hùng chống Pháp) bỗng dưng đổi thành Nguyễn Đình Chiểu?! Trong khi đường Huỳnh Hữu Bạc (một phi công Không Lực VNCH) giữ nguyên trong thời gian khá dài (hình như gần đây mới đổi)? Chán nhất là việc đổi tên 2 đường Tự Do và Công Lý để thế lực thù địch có thứ để gièm pha.

  Trả lờiXóa
 11. Thưa TS Tô Văn Trường, tôi đọc được đâu đó cách giải thích của Bác Hồ về CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN; Bác viết:" Nhà phải có cửa, rương phải có khóa. Cửa và Khóa cốt để đề phòng kẻ gian lấy trộm. Chuyên chính vô sản là lực lượng bảo vệ chính quyền Nhân dân"
  Còn chuyện đổi tên, theo tôi là rất quan trọng,chẳng ai mặc áo Cà sa mà không phải thầy chùa, nếu cứ mặc thì coi sao được, người ta phải nghĩ đến Tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, bởi thực ra họ không thể thấy CNXH nó ở đâu cả . Đã mấy chục năm QUÁ ĐỘ rồi tôi có hỏi rất nhiều đảng viên CS như thế nào gọi là thời kỳ Quá độ và thời kỳ này có thời hạn không? Không ai biết!Tôi chỉ cho họ rằng nó có giới hạn đấy - Đó là Đường Chân trời!!!Thế CNXH nó ở đâu, tôi nói nó ở cuối Hai đường thẳng song song ấy.
  Có thể bây giờ họ đã ngẫm ra, và RẤT CÓ THỂ kéo nhau đến vạch xuất phát, cái đích họ ngắm tới là MYANMAR

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu "bò qua" giai đoạn phát triển TBCN, thì cũng chưa phải là sách lược hay? Người ta đi, người ta chạy nhanh trên con đường TBCN, cớ gì ta phải "bò"? Thật không rõ nghĩa. Còn "quá độ" là gì? Cũng trừu tượng luôn? Mà "bò" thì sao "quá độ" được, đi nhanh, siêu tốc, tăng tốc mới qúa độ dược chứ! Đó chính là sự rắc rối, cứ như gà mắc tóc! không biết kẻ nào đẻ ra ngôn từ "thời kỳ quá độ", rất tối nghĩa> Mà không khéo, lại dịch ra là thời kỳ 'qua đò' lên CNXH. Qua đò thì chậm, phải chờ đợi là phải. Mà qua đò, kẻ chèo đò vụng về có khi chìm đò. Luận giải Dzậy đó, cho sinh động chút xíu. Ke ...ke...

   Xóa
  2. Nói "Hai đường thẳng song song" làm tôi nhớ đến câu chuyện cười.
   Hai bợm nhậu xỉn quắc cần câu, đi hổng nổi. Vậy là cả hai bò dọc theo... đường xe lửa cao tốc. Một gã cằn nhằn:
   - Sao cái thang này dài thế? Leo hoài không lên tới lầu?
   Đúng lúc đoàn tàu phóng tới với tốc độ hàng trăm km/giờ. Gã còn lại phấn khích hét lớn:
   - Hay quá ông ơi! Thang máy tới rồi!

   Xóa
 12. trả lại cái tên mà 4000 năm trước tổ tiên ta đã đặt: Văn Lang hoặc là Cộng Hòa Văn Lang cho oai vì thời này tồn tại rất lâu mà không bị ngoại bang xâm lược.

  Trả lờiXóa
 13. tốt nhất là đề tên nước ĐẠI VIÊT DÂN CHỦ

  Trả lờiXóa
 14. Cộng Hòa Việt là đủ. Kg co nam.

  Trả lờiXóa
 15. Đạt tên là "Đại Ngu" theo đúng nghĩa của từ này chứ ko phải nghĩa các cụ ta dùng xưa kia

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ngu" nghe ớn quá. Hay ta văn vẻ một chút: Đại Hội?

   Xóa
 16. Cứ gọi là :Cộng Hòa nhân dân Việt Nam ...Như TRung quốc (Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa...Để thể hiện sự trung thành gắn bó với Tàu là đủ rồi. Cũng là 2 nhà nước cộng sản giống nhau nay đặt tên nước giống nhau.

  Trả lờiXóa
 17. Không phải là đổi tên nước. Tên nước ta vẫn là việt Nam đấy chứ ! Chỉ bỏ chủ nghĩa xã hội thôi ! hay lắm, đúng lắm nên làm ngay.

  Trả lờiXóa
 18. Nghe qua thì tưởng là hay
  Suy đi tính lại, thật là... tào lao
  Tên nước đâu phải dư an (dự án)
  Để đem thí điểm như ta hay làm!

  Trả lờiXóa
 19. TR.H: Bạn Ngan Chau muốn sử lại cho đúng!? Nhưng xin lỗi bạn không hiểu về lực lượng Biên phòng. Ban nói từ 1980 đến nay gọi là BĐBP thì đúng rồi, nhưng tôi muốn nói là thực hiện NQ 07/BCT, lực lương BP lại đươc chuyển trở lại BCA ( lúc này Đ/c Mai Chí Thọ là Bộ trưởng), thì lẽ ra không nên để tên là Bộ đội BP. Cũng có lẽ vì thế...nên 1996, lại chuyển qua BQP. Mà chuyển BP sang QĐ thì có nghĩa là đưa QĐ ra biên giới, làm người ta cho rằng lúc nào cũng chuẩn bị cho...chiến tranh!?

  Trả lờiXóa