Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Chủ Nhật - 20-4-2014

1 -Đttl - NLG
 ------------------------//
2014-04-19 18:46 GMT+07:00 Hong Le Tho <hongletho@gmail.com>:

2014-04-19 4:14 GMT+07:00 Hong Le Tho <hongletho@gmail.com>:


 =========   *       *       *   =========== ============
2014-04-17 5:29 GMT+07:00 Hong Le Tho <hongletho@gmail.com>:


1 nhận xét:

 1. Cảm ơn ĐT BVB!
  "Người lớn đừng biện minh để bênh trẻ con ăn cắp!"...
  Tôi đồng ý với tác giả.
  Còn VN bây giờ là giáo dục "bỏ mặc cho máy ăn cắp", bởi vậy nhỏ thì ăn cắp nhỏ, lớn thì ăn cắp lớn.
  Cách VN dạy các cháu bây giờ là: Cấm thầy cô phạt và cấm thầy cô phê bình học sinh khi học sinh có lỗi hoặc học dốt. Cho nên đám nhóc bây giờ trở thành "ông tướng" cả trong gia đình và cả ngoài xã hội. Ta sẽ nhìn thấy cứ đà này thì nay mai VN sẽ là tướng hết - tất nhiên là tướng đểu !!!
  Dung túng những hành vi nhỏ nhặt cho trẻ em tức là ta đang đào tạo chúng thành những Kiều Trinh đó !!!

  Trả lờiXóa