Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Nguyên nhân và biện pháp KHẮC PHỤC NẠN BẠO LỰC

* NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Gần đây xã hội  nhức nhối vì sự phát triển của nhiều bạo lực. Hiện tượng muôn hình ngàn vẻ, nhiều người biết rõ, tôi  không kể lại mà chỉ tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
Theo phát biểu của các nhà nghiên cứu và chuyên gia tâm lý thì nguyên nhân của bạo lực có nhiều. Nào là sự bức xúc vì việc này việc nọ, sự thiếu giáo dục về nhân cách, sự ảnh hưởng của phim ảnh, sự lạm dụng rượu bia, sự coi thường người khác, sự nóng giận và tính hung đồ, sự thiếu kìm chế bản thân, nào là sự kém hiệu quả của luật pháp, mất lòng tin vào chính quyền và lý trí, sự thiếu trách nhiệm của người nọ người kia v.v… Mỗi trường hợp bạo lực do một vài  nguyên nhân cụ thể. Tuy vậy có cái chung cho nhiều trường hợp  là sự khủng hoảng về đạo đức. Trong bài “Văn hóa và pháp luật” (Trang Basàm ngày 4/12/2015),  Nguyễn Hưng Quốc than thở : “Tại sao bây giờ đạo đức suy đồi đến vậy. Đó là  câu hỏi lớn vượt ra ngoài bài viết. Để từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu sau”.
>> Án oan ông Nén - Thành tích nặng hơn lương tâm và trách nhiệm (VTV)  
Không chỉ Nguyễn Hưng Quốc mà nhiều người có lương tri  đều đặt câu hỏi lớn “ Tại sao bây giờ đạo đức suy đồi đến vậy”. Đặt câu hỏi và cũng đã tìm được câu trả lời, nhưng chưa dám viết ra, để từ từ tìm hiểu sau. Để đến bao giờ ?.  Vì sao chưa dám viết công khai ?.  Phải chăng vì sợ đụng chạm đến  quyền thế, vì phải kiêng dè sự linh thiêng, vì sợ bị đối xử bạo lực.
Bạo lực có nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp,  gần và  xa, ngọn và gốc. Khi nguyên nhân trực tiếp đã rõ  thì cần gì phải tìm. Thường phải tìm nguyên nhân gốc vì  còn bị ẩn dấu. Một kết quả A là do nguyên nhân trực tiếp B, mà B là do C. Truy tiếp C là do D, còn D sinh ra từ E. Truy mãi sẽ đến lúc thấy bí mà phải quy về “ Tại Trời sinh ra thế hoặc tại số kiếp nó thế”.  Vì vậy không thể truy đến cuối cùng mà phải tạm dừng lại ở một gốc nào đó có thể chấp nhận để tìm cách khắc phục. Trên kia đã viết, cái chung của mọi bạo lực là sự suy đồi đạo đức. Tuy vậy tôi xem đó là cái thân ( như thân cây ) chứ chưa phải là gốc. Cần tìm tiếp, cái gì đã làm suy đồi đạo đức. Tìm được nó, tác động vào nó mới làm rung chuyển được cả  cây, chứ không phải chỉ hái bỏ vài lá sâu, bẻ đi vài cành mục.

Bạo lực học đường
Đạo đức của một dân tộc do 2 nguồn. Thứ nhất là truyền thống văn hóa. Thứ hai là sự chi phối của thế lực lãnh đạo, thống trị xã hội. Chúng ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Truyền thống văn hóa đã có nhiều nghiên cứu và công bố, tôi tạm để sang một bên. Chỉ xem xét nguồn thứ hai.
Trên 70 năm nay Đảng Cộng sản ( ĐCS ) lãnh đạo cướp chính quyền, tiến hành chiến tranh, làm cách mạng vô sản (CMVS ). ĐCS theo Chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML ), thực hành đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản và tôn thờ học thuyết duy vật. Trong những việc đó  ĐCS  dùng thủ đoạn bạo lực  là chủ yếu. Bạo lực trong cướp chính quyền, trong cải cách ruộng đất, trong chiến tranh nhân dân. Cùng với bạo lực còn dùng biện pháp áp đặt tư tưởng và sự tuyên truyền cơ bản là dối trá. Trong chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh du kích, còn khuyến khích  và ca ngợi việc dùng mưu mô . Bạo lực, mưu mô và sự áp đặt đã dần dần thấm vào máu, trở thành thói quen xấu của một số người, lây truyền qua các thế hệ. Sự dối trá đã làm người ta mất niềm tin. CNML, chủ yếu dạy đấu tranh tiêu diệt nhau để dành quyền lợi vật chất (…Quyết phen này sống chết mà thôi, Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành;…Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình – Quốc tế ca ), không hề dạy thông cảm và bao dung. Chủ nghĩa duy vật bài bác tâm linh mà lòng bao dung và tâm linh là cứu cánh của đạo đức.
 ĐCS cũng nói đạo đức, nhưng đó là đạo đức cách mạng dựa trên sự đấu tranh để bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng chứ không phải là đạo đức để làm người lương thiện.
Sau khi giành  được chính quyền đáng ra ĐCS phải  biết thay đổi từ đảng cách mạng thành đảng chính trị, dựa vào những thành phần ưu tú của dân tộc để xây dựng một xã hội dân sự, chấn hưng văn hóa, tôn vinh đạo đức, xóa bỏ bạo lực, hòa hợp dân tộc. Nhưng  vì ý thức hệ, vì  chuyên chính vô sản mà ĐCS chỉ dùng những người trung thành, tạo ra các nhóm lợi ích với đặc quyền đặc lợi, đồng thời vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đàn áp các xu hướng  đấu tranh đòi dân chủ. Việc đó gây nên sự chống đối ngày càng tăng của một bộ phận trong nhân dân. Để giữ được sự chuyên chính toàn trị ĐCS tăng cường lực lượng công an để trấn áp. Lại thêm một nguồn nữa của bạo lực. Quyền lực công an làm trầm trọng những oan sai, nhóm lợi ích làm tăng bất công của xã hội. Rồi cũng chính sự toàn trị của ĐCS làm phát sinh, phát triển tệ tham nhũng và mua bán quan tước. Tệ nạn này làm cho phần đông người tiến thân bằng việc “ chạy chức chạy quyền” chứ chủ yếu không phải bằng năng lực chuyên môn, họ phải lo làm một việc quan trọng là tìm cách thu hồi vốn và làm giàu cá nhân, vì thế không những sao nhãng  nhiệm vụ chính mà còn gây ra uất hận cho những người bị họ hạch sách. Cán bộ mà thiếu cả năng lực và trách nhiệm, chỉ có lòng trung thành một cách hình thức thì làm sao làm tốt được công việc được giao theo nghĩa vụ.  Những việc đó cộng với thói quen xấu đã hình thành trong cách mạng và chiến tranh là nguyên nhân chính làm suy đồi đạo đức của một bộ phận không nhỏ quan chức chính quyền và dân chúng. Sự suy đồi đạo đức này dễ dàng dẫn người ta tới không chỉ  bạo lực, áp bức, côn đồ mà còn nhiều tệ nạn khác như trộm cướp, hàng giả hàng lậu, thói vô cảm v.v…
Sự toàn trị của ĐCS, ngoài việc  tạo ra sự suy đồi đạo đức thì còn tạo ra một hệ thống luật pháp và đội ngũ  thi hành kém hiệu quả. Luật pháp thiếu trong sáng và nghiêm minh, tạo ra nhiều oan sai cho dân lành và tạo  điều kiện cho một số người lợi dụng. Không những thế ĐCS còn đặt mình cao hơn luật pháp, làm cho pháp luật mất tính thiêng liêng.
Cả chục 'con mèo' vồ một 'con chuột nhắt' ?
Để làm cho người ta không làm điều xấu thì từ xưa đã có tổng kết là  : Làm cho họ không muốn, không thể hoặc không dám ( làm điều xấu ). Sự toàn trị của ĐCS theo CNML không làm được cả 3 điều trên.
Như vậy để khắc phục nạn bạo lực trong diện rộng và tận gốc rễ thì một trong những biện pháp cơ bản hàng đầu là từ bỏ con đường của CNML, cải cách thể chế chính trị, đề cao dân chủ và nhân quyền để từ đó chấn hưng nền văn hóa và đạo đức, đồng thời tạo ra nền pháp trị trong sáng, nghiêm minh và công bằng. Công việc quan trọng này  trước hết  trông cậy vào những người đang nắm chính quyền. Nếu họ không thể làm được thì nên mở rộng dân chủ để  dân bầu ra những người khác có năng lực hơn. Đó là theo kiểu như nước Myanma đã làm. Khi không được như thế thì dân tộc này phải tìm con đường khác, một trong các con đường đó như các nước Đông Âu đã thực hiện hoặc các nước làm CM nhung trong hòa bình. Nếu không làm được như thế thì đành chịu đựng thêm thời gian nữa để  nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí vậy.
Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực ở  các quán xá và trên đường giao thông, bạo lực với những người bị tạm giam giữ, với những người tham gia biểu tình, mit tinh, bạo lực với  những người bất đồng quan điểm, kể cả với luật sư, nhà báo, bác sĩ  và thầy cô giáo, kể cả với trẻ em và người  già, với người đang ốm yếu.
Một kết quả không phải chỉ do một mà thường do một số nguyên nhân kết hợp với nhau. Theo Duy thức luận thì đó là sự kết hợp giữa NHÂN và DUYÊN. Khi nhân và duyên (gọi chung là nhân duyên hoặc nguyên nhân ) đã rõ ràng thì cần gì phải tìm. Phải tìm là vì nó còn bị ẩn dấu, thường phải  “ đề ra giả thuyết” rồi tìm cách chứng minh, kiểm chứng hoặc bác bỏ. Nguyên nhân có cái gần, trực tiếp, có cái xa, gián tiếp. Một kết quả A là do nguyên nhân trực tiếp B, mà B là do C; đến lượt C là do D mà D lại do E sinh ra, truy tiếp sẽ thấy E là do K, còn K sinh ra từ G. Truy mãi sẽ đến lúc thấy bí mà phải quy về “ Tại Trời sinh ra thế”.
Bạo lực gia đình
Lấy thí dụ ông bố T đánh thằng con H khá đau. Nguyên nhân gần là hôm đó H bị  điểm kém môn toán. Vì sao bị điểm kém, vì không làm được bài. Do đâu không làm được bài, do hôm trước nghỉ học và chưa kịp học bù. Do đâu hôm trước nghỉ học. Vì trên đường đi học, H gặp bà cụ bị tai nạn, đã đưa cụ vào bệnh viện. Vì đâu bà cụ bị tai nạn….Tuy vậy nếu hôm đó ông T có tâm trạng vui vẻ thì cũng không đánh con đến như vậy. Ông T đánh H còn vì tâm trạng bức xúc, tức giận của ông chưa được giải tỏa. Vì đâu ông T tức giận, vì bị ức hiếp mà không làm gì được, trên đường vì vô tình, mới  chạm vào đường ngược chiều, bị công an Q đòi nộp phạt 300.000 nhưng  không có tiền, xin mãi không đươc nên bị giam xe, phải đi bộ trên chục cây số về nhà. Tại sao công an Q bắt ông T nộp phạt bằng được khi ông chỉ mới vô tình chạm vào đầu đường cấm, đáng lẽ chỉ cần nhắc nhủ là được. Vì Q phải thu đủ tiền theo hạn chuẩn. Do đâu phải thu đủ tiền. Thu để một phần nộp lên trên, một phần để bù vốn. Do đâu phải bù vốn. Do Q đã phải bỏ vốn ra để chạy việc. Do đâu phải bỏ vốn để chạy việc….Cứ truy mãi thì đến lúc phải nhận liều là “số Trời sinh ra như thế”.
Không thể truy nguyên nhân đến tận cùng mà chỉ nên dừng lại ở một mức nào đó có thể chấp nhận, xem đó là nguyên nhân gốc. Ý nghĩa ở chỗ, nó như cái gốc cây,  là cái cơ bản có thể nhận biết được (chứ không phải do Trời sinh ra), khi tác động vào nó sẽ làm rung chuyển cả hệ thống chứ không phải chỉ ngắt đi vài lá bị sâu, bẻ đi vài cành bị bệnh. Vậy nguyên nhân gốc nào tạo ra những hành động bạo lực nhiều như vậy ? Nguyên nhân rõ ràng là sự xuống cấp, sự băng hoại, sự suy đồi đạo đức. Nhưng cái gì gây ra tai họa đó cho đạo đức? Nền văn hóa của dân tộc Việt có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số yếu kém.
Đạo đức của con người được hình thành và phát triển dựa vào truyền thống văn hóa mà cơ bản là tình thương yêu, lòng tôn trọng và niềm tin đồng loại, dựa vào sự thông cảm và bao dung giữa những con người, dựa vào sự tu dưỡng bản thân và biết kính trọng các Đấng tâm linh.
Đạo đức của một dân tộc, của một xã hội do 2 nguồn tạo nên. Nguồn thứ nhất là truyền thống văn hóa. Nguồn thứ hai là sự lãnh đạo, quản lý của thế lực lãnh đạo, thống trị xã hội. Hai nguồn này ảnh hưởng qua lại, cộng hưởng hoặc ngăn cản lẫn nhau. Trong vật lý về giao động, đó là sự cùng hay khác tần số giữa giao động bản thân và lực kích thích.
N.ĐC (Tác giả gửi BVB)
------------

11 nhận xét:

 1. Khủng bố, hành hạ và tiêu diệt.... là thuộc tính của ĐCS có từ xưa đến nay, nhưng mỗi thời kỳ bộc lộ ra khác nhau mà thôi.
  Có hai lý do để giải thích
  1- Một là trước kia thông tin ít nên chỗ này xẩy ra chuyện này, chỗ kia xẩy ra chuyện kia và đều bị dấu nhẹm .... báo chí không đăng, bản tin không có, thậm chí điện thoại cũng khó khăn, nên mọi tin tức bị bưng bít, không chỉ tin mà những hình aarnh bị đấnh đập dã man lại càng không bao giờ bị chụp lại.
  Bây giờ thì khác, đất nước đã có 30 triệu người tham gia mạng truyền thông, bất kể một chuyện gì xây ra thì chỉ một lát thôi đã được tung tin, ảnh và cả Video Clip trên mạng
  2- Trước kia ĐCS còn có vỏ bọc bảo vệ Tổ quốc, hành động chính sách chưa lộ liễu nên đã lừa bịp và lôi kéo được nhiều người trong hàng ngũ chính quyền và công an....bây giờ xuất hiện quá nhiều lưu manh và chúng hành động quá lộ liễu nên nhiều người tưởng bây giờ mới thế

  Trả lờiXóa
 2. Ở Mỹ công an đến hiện trường vụ án chỉ sau vài phút. Tội phạm do vậy dễ dàng bị khống chế.
  Còn ở VN hiện nay? Suốt ngày chỉ là "điều tra làm rõõõõõõõõõõõõõõõõõ"............ Do vậy bọn xấu thoải mái làm chủ xã hội! Người VN giờ dặn nhau: "Thấy bọn du côn tránh cho xa. Kệ! Chẳng ai bảo vệ mình đâu!"??? Chính quyền vô năng?

  Trả lờiXóa
 3. Nguyên nhân của nạn bạo lực ở VN thì hầu hết những người hiểu biết đều biết, đều thấy; nhưng , để loại bỏ nó thì khó khăn hơn trèo ngược núi; bởi, những người muốn loại bỏ thì không có quyền lực, trái lại , những người có quyền lực lại không muốn loại bỏ. Bế tắc là ở đây.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản sống tồn tại nhờ bạo lực

   Xóa
 4. Trương Minh Tịnh09:33 11 tháng 12, 2015

  Bài viết của Nguyễn Đình Cống quá hay,quá thuyết phục và quá đầy đủ.Tôi chĩ chêm thêm câu thơ cho vui:
  "Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ.
  Cho ruộng đồng xanh tốt thuế mau xong,
  Cho Đảng Quang Vinh cùnh nhịp bước chung lòng.
  Thờ Mao Chủ Tịch thờ Stalin bất diệt" (Tố Hữu).
  Hỏi sao không bạo lực khốn nạn?.

  Trả lờiXóa
 5. Một xã hội đầy rẫy " BẠO LỰC " : bạo lực học đường , bạo lực gia đình , bạo lực của chính quyền với công dân , bạo lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật với nhân dân .... ! Hậu quả tất yếu của cái xã hội đầy rẫy bạo lực đó đã sản sinh ra những kẻ giết người " máu lạnh tuổi vị thành niên " , chúng có thể lạnh lùng ra tay sát hại một lúc nhiều mạng người vô tội ( bất kể già trẻ lớn bé ) ... Thế rồi các vị lãnh đạo các cơ quan bảo vệ , các vị lãnh đạo đất nước , lãnh đạo đảng CSVN lại " ngây thơ " thảng thốt đặt các câu hỏi tại các hội nghị , hội thảo cấp quốc gia : nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng " giết người như ngóe " , suy thoái đạo đức - lối sống , vô cảm , vô nhân tính của " một bộ phận không nhỏ " dân Việt ??? đúng là các ông " ngây thơ cụ " ! Sáng nay đọc báo Dân Trí , tôi đã rất bàng hoàng , sốc , phẫn nộ khi đọc hai bài viết về thông tin hai vụ việc mới sảy ra , đó là :
  - Một thằng oắt con , con của một " bà hiệu trưởng đáng kính " , đang là sinh viên của một trường ĐH ở Tp Vinh ( nghệ an ) , nhắn tin , gọi điện thoại cho bà phó hiệu trưởng ( cùng công tác tại trường THCS với mẹ của mình ) là " hãy câm mồm lại nếu không sẽ gài mìn nổ tung nhà mày lên " ( lý do " cho nổ mìn " là vì bà hiệu phó " mâu thuẫn bội bộ " với bà hiệu trưởng trong việc chi tiêu " không dúng qui trình " ) ! vụ việc đang chờ được " cấp trên " xử lý !
  - Bài viết của tác giả Nguyễn duy Xuyên về việc : một người đàn bà tàn tật chết rồi nhưng chính quyền địa phương ( xã Lương phong , Hòa Hiệp - Bắc Giang ) vẫn " chưa cho chết , chưa cho chôn " vì còn " nợ đọng " 1.700.000 VND ( bao gồm thuế nông nghiệp , và các loại phí như : an ninh quốc phòng , bão lũ , hội xuân ...) chưa nộp đủ cho chính quyền địa phương " mà đã vội chết " và vì vậy chính quyền địa phương không cấp " giấy chứng tử " , thông báo không cho thuê phương tiện tổ chức ma chay ... ! Trời cao đất dày ơi , có ở đâu trên thế gian này lại có kiểu VÔ NHÂN TÍNH , VÔ ĐẠO ... như bọn " lãnh đạo chính quyền " các cấp ở Việt nam này ???!!!
  Tôi thực sự bàng hoàng ! Nhưng ngẫm lại , không có gì là lạ , là ngạc nhiên , là sốc ... ở cái chế độ XHCN " do đảng CSVN lãnh đạo " này , tất cả những điều tồi tệ , bẩn thỉu , dã man , vô nhân tính ... đều có thể sảy ra , đã và đang sảy ra trên mảnh đất này ! BẠO LỰC ? không , chưa là cái gì đâu thưa tác giả bài viết Nguyễn đình Cống , mà phải gọi là " hành động của loài cầm thú " do cái đảng CSVN này " sản sinh " ra ! Không thể chấp nhận được , không thể để tồn tại được !

  Trả lờiXóa
 6. Thưa cụ, Nhân -> Quả thôi. Cụ bỏ qua lý do truyền thống văn hóa thì đúng rồi, ông bà ta làm gì có thứ văn hóa giết người vô tội vạ như ngóe vậy. Đó là bài đánh bùn sang ao thường thấy.

  Trả lờiXóa
 7. lê văn tám là giả dối, mà đồng thời nó cũng là khủng bố kiểu is, một câu chuyện nói lên tất cả

  Trả lờiXóa
 8. Một xả hội bắt con tố mẹ bắt vợ tố chồng bắt người làm công tố chủ làm cho luân thường đạo lý hỗn loạn -
  Một xả hội cái học là vất bỏ chỉ cần tiền mua quan bán chức - một chế đọ chỉ có cha truyền con nối rồi con ông cháu cha duy trì độc tôn độc đảng chỉ bảo vệ đảng bán rẻ giang sơn -
  Một xả hội không có tôn tri trật tự con khinh cha vợ khinh chồng bạn bè lừa đảo phỉnh phờ thủ lợi - không xấu hổ với lương tâm củ một con người -
  Một xả hội cấp lảnh đạo không làm được việc cho dân cho nước lại không được từ chức vì do đảng đặc lên cứ mặc nhiên ngồi đó hưởng lợi - Chế độ này không chóng thì chầy phải truất phế để Nước Viêt Nam có cơ hội cùng tiến lên xả hội văn minh nhân ái - Cố giữ chế độ này thì sớm muộn cũng vào tay Trung cộng khi đó chính ĐCSVN mất tất cả mà thôi .

  Trả lờiXóa
 9. Cả chục 'con mèo' vồ một 'con chuột nhắt' ?] là chú thích bức ảnh trên. nên đổi chú thích này: Dưới chân đồng chí !

  Trả lờiXóa
 10. Lai Bùi GẪM CHƠI
  Cháy nhà mặt chuột ló ra .
  Ô kìa bác đảng quê ta thế nào ?
  Toàn dân còn cứ thì thào
  Buồng ông Tàu đó chui vào đã lâu .
  Ai người mở cửa đằng sau
  Có phải đức thánh Hồ đâu dẫn về …?
  Sáu mươi năm thấy ê chề
  Biển đông nay chắc thuộc về anh tô …?
  Dân ngu lòng cứ tồ tồ
  Vào đảng bảo vệ bác Hồ muôn năm .
  Độc lập bờ cõi mất tong .
  Coi nhà con nóc hả lòng dân chưa
  Bí bi đĩ bợm làm bừa
  Thăng quan tiến chức có chừa tiền đâu
  Thế là những lũ lau nhau
  Học thì dốt nhất, quan đầu đứng cai
  Cảm ơn những bậc anh tài
  Trong đảng đã thấy mình hoài nhầm to
  Đệ đơn trình rởm quan bò
  Thôi thôi mau đổi mà lo giữ nhà
  Còn dân ta quyết sông pha
  Đào sâu đóng cọc cốp pha bưng bền
  Bê tông thép đá xi huyền
  Đầm chầy cho chắc kín liền mạch khe
  Bao việc to tát nặng đè
  Già nay hết sức trẻ tề vươn lên …
  BÙI QUANG THANH
  Ngọc Châu Hải Dương

  Trả lờiXóa