Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Hội nghị TƯ 12 -‘Phe Dân tộc’ đứng ở đâu?!

  *  GS. NGUYỄN KHẮC MAI                             
Chương trình nghị sự của Hội nghị XII gồm: (I). Tình hình kinh tế 2015 và kế hoạch 2016 (II). Nhân sự khóa XII.(III). Bầu cử QH khóa 14. (IV). Vấn đề khác.
Bên trong họp hành thế nào, chưa biết. Chỉ biết bên ngoài, xã hội lại rộ lên những lời đồn đoán.Hai phe (phe đảng và phe chính phủ)chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.Người ta cũng bảo đó là phe thân Trung quốc và phe nghiêng về Phương tây.Người ta chỉ chú ý đến vấn đề gót Achille của ai bị hở nhiều ít.Nghe nói bên tám lạng bên nửa cân.Cuộc phanh khui chuyện “kinh thế” ở Bộ quốc phòng chẳng hạn,khó nói chỉ một bên dính bùn!(Ở VN từ rất lâu dân gian gọi kinh tế là làm ăn kinh thế).Cũng có người cho rằng từ khi ông Trọng đi Mỹ rồi đi Nhật, những người giữ lòng cô trung với thiên triều đã bị việt vị.
Qua bốn vấn đề của chương trình nghị sự, người ta thấy BCH, ít ra là Bộ chính trị đã coi chuyện lấy ý kiến cho dự thảo báo cáo của ĐH12 coi như đã xong.Vấn đề đường lối không có gì phải bàn.Giờ đây chỉ còn là ai sẽ ngồi vào ghế lãnh đạo đất  nước mà thôi.Bàn về bầu cử Quốc hội cũng chỉ là như vậy, nhằm hợp pháp hóa những quyết định nhân sự mà đại hội đã biểu quyết.
Các Đại hội cấp tỉnh thành, chỉ còn hai thành phố lớn là Hà nội và Sài gòn,hầu hết đã tiến hành thắng lợi.Những ý kiến của đám cựu trào (cán bộ,đảng viên cao niên từng vào ra sinh tử), những ý kiến của nhân sĩ trí thức độc lập (không phải của đám bình hoa cây cảnh trong mặt trận và những học viện…)những ý kiến tuy rụt rè, nhưng cũng hiểu được sự ám chỉ của những cán bộ cao cấp phát biểu gần xa đâu đó… dường như lại rơi tỏm ao bèo!
Thế thì sao? Chả nhẽ lại tội nghiệp cho Phe Dân Tộc
Trong Hội nghị 12 phe dân tộc đứng ở chỗ nào.Rồi tiến tới ĐH XII, phe dân tộc có len vào đó được hay không? Chả nhẽ lại tội nghiệp cho Dân cho Nước!
Chả nhẽ không có ai trong số cả ngàn đảng viên được cử đi ĐH, là đại biếu chính thức của ĐH, mà điều lệ gọi là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng,sẽ tiếp tục là bù nhìn rơm không hơn không kém.Đây là những nghịch lý cọng sản đã từng được nêu ra trong phong trào XHCN từ cuối tk 19.Ăng ghen từng nói :Hãy chấm dứt một tình hình tế nhị,cớ sao các đảng viên thường,thay cho coi nhũng quan chức của mình là “đầy tớ” để bảo ban, phê bình, lại quay ra coi họ như nhũng kẻ quan liêu không bao giờ mắc sai lầm.Quả thật đây là lời nhận xét kiểu trong chăn mới biết có rận,nó đúng y chang cho Liên xô,Trung quốc,Cu ba,Triều tiên,Việt Nam và tất tật nhũng nước theo chủ nghiac cọng sản khác, trước khi sụp đỗ.
Thật ra cũng có người có ý kiến,nhưng các đảng cọng sản từ lâu đã hình thành nên một thứ ý thức khẳng định rằng mọi chuyện đã có trung ương lo nghĩ.Phàm là trung ương thì chỉ có “chân lý”.Ngay Hồ Chí Minh cũng nhiễm cái ý thức ấy,ông đã từng cho rằng ai sai thì sai chứ đồng chí Staline, đồng chí Mao Trạch Đông thì không bao giờ sai.Ông cũng tin tưởng rằng mình luôn luôn đúng,nên một lần nói chuyện trong một lớp  cải tạo trí thức Hà nội năm 1955, đã nói:"Quyền tự do tư tưởng hóa ra  quyền phục tùng chân lý”.Hồ Chí Minh ám chỉ rằng chân lý là ở ta, ở đảng,nên quý vị có quyền tự do tư tưởng nghĩa là tự do phục tùng chân lý Hồ Chí Minh, chân lý  cọng sản,đường lối tiến lên chủ nghĩa xã hội của đảng. Ông cũng không ngờ rằng câu ấy còn có nghĩa phản đề,nghĩa là tự do phục tùng chân lý thì cũng có nghĩa ngược là tự do không phục tùng ngụy lý.Tuy nhiên chế độ tập trung dân chủ, với những quy tắc, quy định của TƯ,sẵn sàng chà đạp lên nguyên tắc hay nguyên lý, kể cả Điều lê, cả Hiến pháp.Đại hội XII với Quy chế 224 của BCH TƯ đã vô hiệu hóa quyền của Đại hội mà điều lệ cho là Cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng.
Vì thế trong đảng không hề có những phương án khác, những tư duy khác để lựa chọn và bàn bạc đúng sai.
Thật kỳ lạ,trong đảng có ngót bốn triệu đảng viên,ít ra cũng có cả triệu người có bằng đại học,số người có tri thức cũng nhiều,cớ sao không dám thấy những sự thật sờ sờ ra đó.Ở nhiều nước văn minh, phát triển,người dân có đời sống vật chất và tinh thần phong phú, có nhân cách văn hóa cao đẹp,họ đâu có cần phải “xây dựng chủ nghĩa xã hội”,độc đảng toàn trị để dẫn đến tham nhũng và cậy quyền không thể chữa.
Hơn nừa “chủ nghĩa cọng sản” và “chế độ xã hội chủ nghĩa” đã phá sản, lại đã bị quốc tế  kết tội.Xin hãy đọc trích đoạn Nghị quyết 1484 của Hội Đồng Nghị viện Châu Âu:”…Nhũng chế độ độc tài toàn trị cọng sản gồm khối Liên xô, Đông Âu trong thế kỹ 20, và một số chế độ cọng sản hiện vẫn còn nắm quyền ở 4 nước trên thế giới,đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hóa và ranh giới quốc gia,cũng như từng giai đoạn lịch sử, nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể,ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đày đọa con người về thể xác cũng như tinh thần,tra tấn,nô lệ hóa, lao động khổ sai, tù đày khủng bố tập thể, ngược đãi,ám sát vì lý do chủng tộc,tôn giáo,chính kiến, vi phạm quyền tự do tư tưởng,xúc phạm lương tâm con người,cấm tự do báo chí,tự do chính trị,độc tôn, độc quyền, độc đảng… Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác,không thể dùng quan điểm, quyền lợi quốc gia để biện hộ,lấp liếm sự lên án của cọng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này.Quốc hội chung Châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cọng sản,coi nó như tội ác chống nhân loại”.
Một chế độ xã hội bị thế giới văn minh “coi như tội ác chống nhân loại”thì hay ho nỗi gì mà kiên trì, kiên định theo đuổi.Nếu những người có ý thức biết phản đối cái sai, cáu xấu,không đi theo đi theo vết xe đã đỗ Liên xô, Đông Âu,phản đối “tội ác chống nhân loại”mà bị cho là phản động, suy đồi chính trị, thoái hóa đạo đức thì thử hỏi trên đời này, dân tộc này còn đạo lý, nhân nghĩa nữa không.
Một sự thật sờ sờ ra đó.Chính đường lối và cả những chủ trương sai và xấu của đảng cọng sản về cả đối nội và đối ngoại đã khiến đất nước ta ngày một lạc hậu xa so với các nước trong khu vực, vốn trước đây cùng một trình độ như Việt Nam.Hệ thống chính trị hư hỏng cũ kỹ kéo dài,tham nhũng tràn lan,xã hội suy đồi trông thấy,văn hóa giáo dục khủng hoảng, nhân cách biến dạng thoái hóa rất đau lòng.Nhưng ban lãnh đạo của đảng đánh tráo khái niệm, ngụy biện,tô vẽ thành tich vẫn theo điều mà dân đã ngao ngán:”Mất mùa là tại thiên tai.Được mùa nhờ có thiên tài đảng ta.”
Nếu biết quay về phe Dân tộc, nhất định gỡ bỏ được ngay cái “ốp che mắt ngựa”,tính sáng  của tâm ý thật thà phụng sự Dân Nước,sẽ ngay lập tức trở lại.Con người sẽ có minh triết để có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách,như Ngô Thì Nhậm từng chiêm nghiệm nói rằng “Có minh triết sẽ giữ được thân mệnh, không vướng vào gai, vấp vào đá.” Cái thân mệnh của dân tộc này giữ được cùng không, cái thân mệnh của đảng này có giữ được cùng không, tùy thuộc vào cái minh triết hôm nay của hai phe trong đảng.Tôi may mắn nhiều lần được trò chuyện với những cán bộ cao cấp từ 5 Xuân đến Trần xuân Bách, Từ Trần Độ đến Lê quang Đạo, từ Trần quang Huy đên Võ Trần Chí v...v,họ đều nói với tôi : “một khi ta dân tộc, ta có cái đúng,khi ta giai cấp ta đều sai”.Có người còn bảo tôi ,mình tán thành với cậu, nhưng chúng ta thiểu số”.Nhưng một thiểu số đúng bao giờ cũng hơn hẳn đa số sai!Bây giờ thì không chỉ là thiểu số.Nói về thân mệnh, nên biết điều này.Nếu ta kiên trì Mác Lê nin, kiên trì chủ nghĩa xã hội phản động và phá sản,tức là kiên định cái thân mệnh lạc hậu của mình, ta sẽ không thể chuyển kiếp làm người tử tế, đàng hoàng,ta sẽ tiếp tục bị người đời nguyền rũa,vì đã tiếp tục làm những kẻ tiếm quyền để cầu vinh,là lũ “làm quan phát tài” chứ không hề  là người ích nước lợi dân.
Nói về Dân tộc,ta nên thấy sự thật này.Suốt cả ngàn năm, từ Ngô, Đinh, Lê ở tk 10 mở lại nền độc lập cho đến Nguyễn ở tk 20, nước ta chủ yếu vẫn là độc nguyên chính trị,tôn thờ Khổng giáo lấy mô hình Trung hoa để tham chiếu. Vì thế từ tk 17 dẫu bắt đầu tiếp xúc với Tây phương vẫn không mở ra được đa nguyên văn hóa và chính trị.Cả ngàn năm, lịch sử Việt Nam có vận động nhưng khôngcó phát triển.
Tình hình ấy đã lập lại ngót trăm năm qua với đường lối Mác Lê tiến lên CNXH,áp dụng mô hình Xô viết và tư tưởng Mao trạch Đông khiến cho chính trị thì độc tài , toàn trị,kinh tế chủ yếu mang màu sắc phong kiến lấy thu tô là chính,đất đai nằm trong tay”vua tập thể” (không khác gì chế độ phong kiến),phương thức kinh tế cơ bản vẫn là “ đổi chác,cống nạp”,lúc nào bí, khủng hoảng thì “tước đoạt”.Vì thế không lấy làm lạ ,công cuộc đổi mới vừa qua chủ yếu chỉ là du nhập kỹ thuật,không hề là sự đổi mới đồng bộ vừa cải cách chính trị, cải cách kinh tế, cải cách xã hội.Dẫu có du nhập kỹ thuật mới, bản chất chế độ chính trị, xã hội Việt Nam vẫn là phong kiến lạc hậu suy đồi.Ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố đổi mới thể chế không được làm thay dổi bản chất chế độ! NHư thế ta biết ông ấy muốn duy trì cái gì.Một chế độ XHCN phong kiến như Mác dự báo.
Dân tộc Việt Nam đang đứng trươc một thời kỳ lịch sử mới:
-Bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền đất liền và Biển đảo trước chủ nghĩa bá quyền đại Hán của Trung hoa.
Cải cách chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục,nhanh chóng nâng cao nội lực trong xu thế tin học, toàn cầu hóa, tốc độ nhanh với những yêu cầu nhân quyền, dân chủ hóa,phát triển bền vững.Chỉ có thể nâng cao nội lực toàn diện mới có đủ sức mạnh văn hóa trí tuệ, con người đặng đối phó với những thách thức mới.
Liên quan trực tiếp đến cải cách toàn diện là vấn đề phải xử lý tốt và đúng việc hòa giải, Đoàn tụ dân tộc.Xóa bỏ đường lối và những chính sách chia rẻ dân tộc,coi trọng tính thừa kế pháp lý với những hình thức nhà nước từng tồn tại ở Việt Nam,đối xử có đạo lý và thành tâm làm cho bộ phận người Việt ở nước ngoài thật sự là Dân Tộc.
Trong xu thế toàn cầu hóa, mở rộng giao lưu hợp tác (có nhiều mối hợp tác chiến lược) phải chủ động kiến tạo một thế cân bằng động để chủ động xử lý đúng và tốt cái Tam giác quan hệ:Việt-Mỹ, Việt-Trung và Mỹ -Trung.Để ứng xử có lợi cho Việt Nam trong thế quan hệ tam giác đó vẫn chỉ là cải cách toàn diện, nâng cao nội lực của Dân tộc.
Nếu Phe Dân tộc thắng trong Hội nghị TƯ 12 rồi thắng trong Đại hội XII thì đó là thắng lợi đích thực của Dân của Nước.
Hãy gia nhập Phe Dân tộc.hãy làm cho Phe Dân tộc mạnh mẽ và thành công.
Hà Nội ngày thứ hai của Hội Nghị TƯ 12.
NKM (Tác giả gửi BVB)
---------------

25 nhận xét:

 1. Cũng là giáo sư mà người ta tư duy, vì dân tộc, vì nhân dân như thế, còn 3 con vẹt tham ăn cũng mang danh "hàm" GS Mác Lê tay sai Sang-Trọng mà viết đơn kiện ngu hơn bò, bênh che TQ, bênh che phái bảo thủ, giáo điều, không dám đổi mới , không dám thoát Trung.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin lỗi bác Khang,xin bác đừng xúc phạm con bò

   Xóa
  2. Đúng như bạn viết, ba vị "Giáo sư" này chỉ mang danh GS còn tư duy và học vấn là con số không tròn trĩnh.

   Xóa
  3. Ba vị GS ăn theo Chủ nghĩa Mác - Lê lý thuyết sáo rỗng dẹp bỏ cái lý luận chính trị đó là vừa

   Xóa
  4. Nói rộng ra là tất cả các ông bà GSTS chính trị học viện này kia toàn là thứ hữu danh vô thực, ăn hại đái nát xã hội chứ không có chút tâm , chút tài chi cả. Làm thinh mà hút máu dân đi, hoặc còn chút liêm sĩ thì đốt bằng đi. Dân coi thứ bằng đó là giấy chùi ...

   Xóa
 2. 4 triệu đảng viên nhưng ai nắm bạo lực trong tay, phe ấy thắng. 90 triệu - 4 triệu không có quyền lợi gì trong việc nước. Điều này chứng minh quốc gia ta không có nền cộng hòa và làm bộ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Suy ra VN vẫn là một quốc gia phong kiến trá danh, trá hình. Vì vậy nó thiếu chính khí của một nền quân chủ lập hiến, cũng thiếu khí phách của các triều đại phong kiến từng tồn tại. Điều đáng ngại là dân ta cũng làm bộ sống và người khôn thì chuẩn bị rời xa đất nước này hoặc đã rời xa. Những cuộc di cư kiểu nay đã diễn ra hơn mười lăm năm và ngày càng lộ liễu. Đại hội lần này là nước cờ cuối cùng hoặc sẽ không còn VN vì tương lai người ở đây còn không biết mình là người nước nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thật ra, cuối cùng chỉ có Hoa Kỳ và câc nước tư bản Tây Âu là người sẽ chiến thắng. Hoa kỳ, miền đất hứa. Lịch sử của Hoa kỳ là lịch sử của những con người hoặc đi tìm cuộc sống mới hoặc trốn chạy hoặc bị xua đuổi khỏi các lục địa cũ. Trong suốt quá trình ấy, những con người quả cảm, không sợ khó khăn gian khổ, thông minh, đã chon miền đất này làm tổ quốc của mình. Việt Nam đã đóng góp vào đó gần 1 triệu người vào đất Hoa Kỳ, TQ thì còn đóng góp nhiều hơn. Có lẽ Hoa Kỳ là nơi tụ tập không thiếu một dân tộc nào trên trái đất. Điều cần nói là xu hướng ấy vẫn tiếp tục và ngày càng mạnh mẽ và có chọn lọc hơn. VN có hàng ngàn sinh viên ưu tú đang theo học ở HK và con số đó càng ngày càng tăng. Điều chắc chắc chắn họ sẽ không bao giờ trở về. Đúng như câu ca phi chính thống :" Thằng khôn thì đã vượt biên, những thằng ở lại toàn điên với khùng". Không những dân người bình thường mà cả các CCCC đều làm như vậy cả (một số trong số này trở về vì sẽ có chức quyền và vơ vét được nhiều hơn so với ở lại HK mà thôi). Gặp các anh chị em công nhân, nông dân họ than thở, những người giỏi đi hết chỉ có chúng em ngu dốt ở lại. Rồi họ cũng tìm cách hoặc xuất khẩu lao động rồi trốn ở lại hoặc đi làm vợ người ta hoặc bán trôn nuôi miệng. Gặp mấy chị làm Osin hay lao công (quét dọn nhà cửa ở) HN họ đều nói cả xã em, ai có sức khỏe, đều đi làm trên HN hoặc đi tứ xứ hết, chỉ có ông chủ tịch xã ở lại trông coi UBND. Gần đây ông ấy cũng lên HN xin làm gác cổng rồi! Quê hương, đất nước, dân tộc VN bây giờ là cái gì? Cái gì níu kéo họ ở lại?
   Cái thực tế nó buồn như vậy. ĐCS VN đã đưa ra định hướng và khẩu hiệu đầy đủ cả. Ví dụ: "Ly nông bất ly hương". Cũng như Bộ Y tế vừa rồi giải thích rõ là dịch sốt xuất huyết tăng mạnh là do dân chúng chủ quan thôi! Cũng như chủ tịch QH NSH có nói "QH là dân, dân quyết sai thì dân chịu trách ai bây giờ?".
   Nhiều người nói mất lòng tin, nhưng xem qua các đợt phong nghệ sỹ, nghệ nhân, GS, anh hùng... ai cũng náo nức và không được thì kiện cáo lung tung cả. Nói chuyện vào đảng thấy nhiều người tâm tư và có vẻ uất ức vì không được xét kết nạp lắm... Mới thấy rằng chưa có cái gì làm bằng chứng rõ ràng về việc người dân mất lòng tin vào đảng. Như vậy, không hiểu bác Nguyễn Khắc Mai nói: phe dân tộc là phe nào, những con người cụ thể nào trong đảng đây?
   Mời các bác ném đá còm này để nặc danh tôi được sáng mắt sáng lòng!

   Xóa
  2. Đây cũng là lưỡng lự của giới trí thức tại VN theo tôi đoán mò. Nuôi con cháu để nó làm phong trào sinh viên như bên Hong Kong ? Rất khó để nói khi thằng nhóc dưới 18 tuổi ở xứ này bị bắt giam 2 tháng đang nằm chờ chết trên giường bệnh mà cha mẹ nó bị công an ngăn ngoài cửa phòng. Mọi lực lượng tại nước này đều xuất phát từ dân nhưng dân ở đây ai cũng cảm thấy mình hãnh diện vì có bà chị làm ở cục công an hoặc ông anh họ làm tại sở thuế. Ho kệch cỡm khi tự hào bởi một thứ nào đó không thuộc về bản thân họ. Mơ màng, ấu trĩ và nổi giận khi miếng ăn bị đạp đổ hơn là hiểu biết cái nào đúng, cái nào sai.
   Có cơ hội cha mẹ tri thức liệu có nên dặn con nên quay về? Hỏi lương tâm, rừng vàng biển bạc sẽ mất chỉ để nuôi ra một chủng người Việt mới texting hỏi nhau "Anh đang làm gì đó?"

   Xóa
 3. Không một người dân nào trên đất nước này lại không mong dân giàu nước mạnh,độc lập tự do ( CHỨ KHÔNG NÔ LỆ GIẶC TÀU CỘNG ),có cuộc sống hạnh phúc như bao dân tộc khác trên thế giới ! đó là khát vọng cháy bỏng của toàn dân VN // nhưng thưa Gs Mai,lỡ giao trứng cho ác,ác xơi tái luôn trứng của chúng ta thì sao ? nguy hiểm quá ! lúc đó cả dân tộc biến thành lúc vật của ác,ác muốn thịt ai thịt ! kêu ai bây giờ???

  Trả lờiXóa
 4. "-‘Phe Dân tộc’ đứng ở đâu?!"

  Bác Nguyễn Khắc Mai đôi khi nói chuyện cũng vui tính quá!

  Làm gì có "phe dân tộc" trong Đảng . Chỉ có đám "con phe" dân tộc, hay còn gọi là "phe mị dân" thôi .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi thì lại thấy bác Mai có gì đó tội nghiệp.
   Bác có tấm lòng lo lắng cho đất nước,dân tộc.
   Nhưng hãy tỉnh táo bác ơi,làm gì có chuyện tồn tại "phe dân tộc" trong đcs.Hoạ chăng,chỉ có phe lấy chiêu bài "dân tộc" để giành ghế,để triệt hạ đối thủ,để mị dân,để lừa phỉnh giới "lão thành" mà thôi.

   Xóa
 5. giờ này người ta đi mất sáu tháng để lên sao hoả tìm sự sống còn mấy lão GS lú lẫn đang dò dẫm cầm búa liềm ( BL) dẫn dân tộc đi đến thiên đường ( mà còn xa lắm )

  Trả lờiXóa
 6. lương tâm thời đại18:26 9 tháng 10, 2015

  Bác Nguyễn Khắc Mai đang khao khát một cái gì đó chưa bao giờ có.
  Bác đang rất buồn và bi quan một cách trầm trọng. Chính bởi vậy bác đang lẫn lộn giữa QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG CỦA DÂN TỘC và MỘT VÀI NÉT VĂN HÓA DÂN TỘC CỔ XƯA để ngồi khóc than, mà quên đi đang có những con người VÌ CHỦ QUYỀN THIÊNG LIÊNG CỦA DÂN TỘC, VÌ SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA ĐẤT NƯỚC, họ đang tìm mọi cách bắt tay với mọi người bạn xa gần quyết BẢO VỆ TỔ QUỐC THIÊNG LIÊNG.
  Bác Mai không thấy điều đó sa?
  Họ không thuộc phe nào cả.
  Họ đứng giữa Trời và họ đang thắng ,

  Trả lờiXóa
 7. Nghe bà gì trưởng ban tuyên giáo TP HCM tuyên bố hội nghị đảng bộ TP HCM là kết tinh trí tuệ , ý chí của nhân dân TP HCM tôi ngạc nhiên quá , ủa ý chí của dân nào ,ai góp ý , kết tinh cái gì , vậy là ai được bầu , ai bầu ai , người đó là ai , tên gì , ở đâu , bao nhiêu tuổi , đàn ông hay đàn bà , làm nghề gì ,đại diện cho ai ??? người dân nào biết xin chỉ giùm , vì tui là dân sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn còn không biết mô tê ất giáp gì hết , vây ai đó làm ơn chỉ giùm người dân TP HCM đã bầu ai vào đảng hay vào trung ương gì đó ??? và người đó là ai ...tên gì ....???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tư tưởng "đại ngôn đại tự" của Tàu đã ngấm vào zen của những người lãnh đạo rồi , lúc nào cũng mạo nhận và tự sướng một cách vô liêm xỉ. Ngạo mạn và lừa dối là bản chát của họ.

   Xóa
 8. Lúc này là lúc tình hình thù trong giặc ngoài đang báy nháo nhất. Nhưng cũng chính lúc này cả dân tộc Việt Nam đang có cơ hội đoàn kết thành một khối để đưa đất nước thoát ra ra khỏi sự kìm kẹp của ĐCSVN , đó chính là cả dân tộc ta đang THOÁT TRUNG

  Trả lờiXóa
 9. Làm gì có PHE DÂN TỘC trong đảng cộng sản ! đã là cộng sản thì không có dân tộc,mời quí vị xết lại đi, từ lý thuyết đến thực tê xuyên suốt một thế kỷ qua trên toàn thế giới ! chủng tôi kinh hải và tởm lợm vô cùng đến buồn nôn khi nghe từ CỘNG SẢN !!!

  Trả lờiXóa
 10. Bác Mai ơi.
  Bác và Tôi và bao nhiêu người yêu nước khác đang là đại diện cho DÂN TỘC.
  Chúng ta không cần phe phái nào cả.
  Chúng ta không chạy theo những cuộc đấu đá tương tàn
  Chúng ta đang và cần tỉnh táo để lựa chọn những vị cứu tinh đang vì SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ, VÌ QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC và chúng ta ủng hộ họ đến cùng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa bạn Lòng dân 20:10
   Xin bạn hãy suy nghĩ lại. Ít nhất bác Mai là người cộng sản hay nói đúng hơn là đảng viên ĐCS VN. Bạn nên biết rằng người công sản trước hết là phải người có lập trường giai cấp vững vàng. Nói cách khác họ là tầng lớp tiên phong, "bộ tham mưu" của giai cấp công nhân (sau này có bổ sung thêm là "của giai cấp công nhân và nhân dan lao động"). Trong quá trình lịch sử đôi khi đảng CSVN tạm gác lại khẩu hiệu đấu tranh giai cấp (vì hoàn cảnh) để tập trung chống đế quốc hoặc chống thực dân Pháp giành độc lập. Một khi hoàn cảnh cho phép lại tiếp tục đấu tranh giai cấp. Để tìm kiếm sự ủng hộ của dân chúng thì họ cho thêm chữ nhân dân lao động thôi. Cuộc đấu tranh gia cấp đó nhằm triệt hạ tư bản, tư sản, địa chủ và giới trí thức ngay ở phạm vi Việt Nam. Chính vì vậy tôi ngạc nhiên thấy bạn cho rằng bác Mai là đại diện cho dân tộc. ĐCS chưa bao giờ nói họ là đại diện của dân tộc Việt Nam cả; nói như vậy là sai quan điểm của đảng, là sai về lập trường giai cấp đấy bạn ạ. Cả đời đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nay bác Mai viết mấy dòng trên mà bạn đã cho rằng bác ấy là đại diện cho dân tộc ư? Theo quan điểm của ĐCS thì bác Mai là người đảng viên thoái hóa và biến chất (mất chất CS, mất lập trường giai cấp). Theo cách nói mới hơn thì bác ấy là đảng viên "tự diễn biến về tư tưởng" mà ĐCS đang đấu tranh chống "tự diễn biến". Loại ấy nhiều lắm, nhất là những người đã về hưu, nghỉ công tác. Còn nếu như vẫn đang trong tổ chức thì bạn ạ, không một đảng viên CS nào mà không "chạy theo những cuộc đấu đá tương tàn". Già như LĐA, ĐM, LKP... về hưu rồi mà vẫn còn tham gia đấu đá đấy bạn ạ! Ví dụ như ĐM nói :"nó (tức LKP) phản lại tao (quyết định xóa bỏ chức cố vấn BCT của ĐM và LĐA) thì tao phải cho nó xuống!". Rất mong bạn nghĩ lại.

   Xóa
 11. Đảng đang dấm dúi bàn chuyện "Tích tụ ruộng đất" mà không cho dân biết nên bọn chúng đi trước và đang âm thầm gom đất chờ sự bùng nổ để kiếm chác. Đấy cũng là cái ác của mấy ông Cộng sản. Sắp có sốt đất nhưng những miếng đất ngon đã vào tay chúng hết rồi. Dân chạy sau nên chỉ "ăn cám".

  Trả lờiXóa
 12. Trước hết tôi cảm nhận được: Bác NKM là một trí thức chân chính: Lo cái lo cho dân tộc, đau cái đau của dân tộc, ham muốn cái hạnh phúc cao đẹp , đích thực cho Đất nước cho Nhân dân...Xong để Đất nước này có được "ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC" đích thực đó tôi tin: TỔ QUỐC CÒN PHẢI CHUYỂN DẠ vai ba thế hệ nữa Bác Mai ạ - Bây giờ Nhân dân đang phải nuôi cả mèo và chuột: Chuột thì cả lũ, cả đàn sinh sản theo cấp số nhân, Mèo thì không biết bặt chuột, chỉ biết cắn xé, triệt hạ lẫn nhau, để xưng vương, xưng bá... Thật tai họa cho Tổ quốc, cho Nhân dân. HY VỌNG GÌ Ở LŨ SÚC SINH NÀY (???).

  Trả lờiXóa
 13. Người VN chân chính22:22 9 tháng 10, 2015

  Có phe DÂN TỘC hay không?
  Vì DÂN TỘC là vĩnh viễn
  DÂN TỘC là vĩnh hằng

  Còn phe phái, bè lũ , đảng, đoàn, hội chỉ là nhất thời
  không có PHE DÂN TỘC
  chỉ có TOÀN THỂ DÂN TỘC

  Trả lờiXóa
 14. dưới sự lãnh đạo tài tình của 16 đỉnh cao trí tuệ, ở VN không còn phe dân tộc mà chỉ còn phe đảng, hay nói cách khác là phe ...phẩy

  Trả lờiXóa
 15. Có Tự Do mới có tất cả!

  Trả lờiXóa
 16. Đã đến lúc giết loài sâu mọt
  Đuổi về vườn hết bọn giáo điều
  Để đất nước bước theo thế giới !

  Trả lờiXóa