Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

NGUYÊN NHÂN GỐC CỦA NHIỀU TỆ NẠN

* Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Xã hội VN hiện nay có quá nhiều tệ nạn  trầm trọng . Để phát triển đất nước  thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là tìm cho đúng nguyên nhân gốc của tệ nạn để khắc phục.
Trước tiên xin nêu vài hiểu biết về phạm trù nguyên nhân – kết quả : Trong một quá trình (QT) nguyên nhân ( NN )  có trước và tạo ra kết  quả (KQ) . Xét các QT liên tiếp nhau, KQ của QT trước là NN của QT sau.  Có KQ Ao  là do NN  A1, có  A1 là do A2, có A2 là do A3… Cứ truy  như vậy trở về trước sẽ tìm ra một dãy các A… kế tiếp và nếu cứ truy mãi thì đến lúc bí và phải công nhận là “tại Trời sinh ra thế” ( Ngẫm hay muôn sự tại Trời- Truyện Kiều ).
Chỉ có thể truy đến một nguyên nhân A(n)… nào đó thấy là vừa đủ  để xem xét thì tạm dừng lại.  Như vậy A1 là NN trực tiếp còn A(n)  được xem là NN gốc . Một NN có thể gây ra nhiều KQ khác nhau và một KQ cũng có thể do nhiều NN đồng thời gây nên.
Tìm NN  là để biết ,  quan trọng hơn là để xử lý. Với KQ  tốt thì tìm cách tăng cường , với KQ xấu  thì tìm cách hạn chế hoặc xóa bỏ.  Nguyên nhân trực tiếp, cụ thể thì dễ tìm, còn NN gốc thì khó tìm hơn vì nó thường ở dạng ẩn dấu. 
Về  các tệ nạn  của xã hội VN hiện nay  đã có một số người nghiên cứu tìm NN và đưa ra  kết luận là : “có không ít cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành thoái hóa , biến chất”. Tôi nghĩ, đó  chỉ mới là NN trực tiếp chứ chưa phải là NN gốc . Biết NN trực tiếp là cần nhưng chưa đủ, vì biết là để sửa chữa, nhưng khi mới biết NN trực tiếp thì chỉ mới chữa  ở ngọn chứ không chữa được từ gốc. Mà như vậy thì chữa được chỗ này nó sẽ phát ra ở chỗ khác, mạnh hơn, rộng hơn. Phải tìm ra NN  gốc thì mới hy vọng chữa được cơ bản.
Phan Chu Trinh cho rằng sự hưng hay suy của xã hội vấn đề cơ bản là ở dân trí, dân khí, vì thế  ông đã hết lòng cho công cuộc “ Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Gần đây trang Bauxite nêu lại phương châm ấy, đó là việc làm rất có ích.  Trong tác phẩm “ Tổ quốc ăn năn” Nguyễn Gia Kiểng  tập trung phân tích vào “ cơ sở văn hóa” của dân tộc, cho rằng sự thịnh hay suy của đất nước gắn liền với nó. Tôi hoàn toàn tán thành các quan điểm trên đây , chỉ xin bổ sung và giải trình thêm vài ý kiến.
Theo  Duy thức luận của Phật giáo thì một nguyên nhân  chưa thể tạo ra kết quả mà còn phải kết hợp với “duyên”.
Thí dụ:
1- Để có bông lúa thì  nhân là gieo hạt thóc giống  ( gieo cây nào gặt cây ấy ) còn  duyên là điều kiện thuận lợi cho cây lúa phát triển, trổ bông, kết hạt.
2- Để xẩy ra đám cháy thì ngoài  nhân là nguồn làm phát sinh ra lửa, còn phải có vật liệu bắt lửa để cháy, là duyên.
3- Để xẩy ra một vụ trộm  thì  nhân là  kẻ trộm , còn  duyên là sự sơ suất của người có tài sản. Theo một cách giải thích khác thì không phải chỉ có một  mà ít nhất có hai yếu tố, kết hợp với nhau, một trong số đó là nhân còn cái kia là duyên. Nhân và duyên có thể đổi chỗ cho nhau. Trong thí dụ trên có thể xem nhân là vật cháy được còn duyên là ngọn lửa, nhân là sự sơ suất và duyên là tên trộm.  Nhân và duyên đều có trực tiếp và  gốc rễ.
Về các tệ nạn  của xã hội VN , tôi đồng ý với nhiều nhà nghiên cứu và phân tich, NN gốc là từ nền văn hóa còn mang nặng tàn dư phong kiến, nô lệ ( dân trí thấp, dân khí yếu, tư lợi, tham lam, dối trá,  đểu cáng…). Tôi xin bổ sung  một yếu tố khác, hoặc theo duy thức luận là nêu ra cái “ duyên”. Đó là những phần độc hại của chủ nghĩa Mác-Lênin ( CNML ). Tôi không qui kết toàn bộ CNML là độc hại mà chỉ nêu những phần độc hại trong ấy. Đó là đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, là công hữu hóa, tập thể hóa tư liệu sản xuất, là tuyên truyền sự tốt đẹp của CNCS. Tôi cho rằng việc nêu NN của các tệ nạn tại VN là do một số không ít cán bộ thoái  hóa biến chất  là không sai nhưng  chỉ  nói ra chuyện mọi người đã biết rõ, thể hiện sự nhận thức nông cạn hoặc sự cố tình bưng bít NN cơ bản. Thử hỏi, với một tổ chức chặt chẽ như ĐCSVN , tại  cuộc bầu cử ở bất kỳ cấp nào, vào bất kỳ lúc nào cũng đều nêu cao khẩu hiệu sáng suốt lựa chọn người xứng đáng, với một thể chế chặt chẽ lựa chọn công chức nhà nước  với tiêu chuẩn cao, rõ ràng và thi tuyển hẳn hoi   thế thì cái bọn thoái hóa biến chất ở đâu chui ra, lọt vào từ ngõ ngách nào,  mà sao lại nhiều thế và tại sao thấy rõ chúng nó rồi mà về cơ bản chẳng làm gì được, không những thế càng chống thì càng phát triển.  À, thì ra có cơ chế sinh ra bọn ấy, bảo vệ cho bọn ấy, đó là sự độc quyền của nền chuyên chính vô sản mà chủ yếu là độc quyền của một số người giữ cương vị cao trong đảng nấp dưới chiêu bài tập trung dân chủ, đó là sự toàn trị của ĐCS, đó là việc bầu cử và thi tuyển chỉ là hình thức còn thực chất được điều khiển bởi thế lực chính trị và đồng tiền.
Những tệ nạn  hiện nay, dù ở lĩnh vực nào, cấp độ nào thì phần lớn  có thể quy về phạm trù đạo đức. Phạm trù này  dựa vào 2 trụ cột chính là lực lượng quản lý  xã hội và  truyền thống văn hóa , trong đó lực lượng quản lý đóng vai trò rất quan trọng vì nắm quyền lực. Tôi biết  một câu  như sau: “ Muốn biết đạo đức thật sự của một người hãy cho họ quyền lực và xem họ sử dụng quyền đó như thế nào”. Suy rộng ra : “ Muốn biết đạo đức của một đảng chính trị hãy xem cách họ hành động lúc đã nắm chắc chính quyền, cách họ sử dụng sức mạnh của quyền lực như thế nào” ( chứ không phải nhìn vào lúc họ  đang cần vận động người khác ủng hộ để giành hoặc cướp chính quyền ).
Theo Duy thức luận có thể biểu diễn :  Đạo đức XH  =  KQ [ Quản lý xã hội (QL) + nền văn hóa (VH) ]. Ở đây dùng dấu = , dấu +  không phải là phép toán số học mà gần giống như  là  “ phép hội” trong lôgic mờ.  Trong phép hội lôgic thì hai thành tố là độc lập, nhưng trong xã hội  thì QL và VH không hoàn toàn độc lập mà có ảnh hưởng qua lại . Một thí dụ là ĐCSVN  đã có nghị quyết  về xây dựng và phát triển văn hóa (  NQ 9 khóa IX. Tôi chỉ nói là có NQ về văn hóa chứ chưa bàn đến những chỗ đúng-sai, hay-dở của NQ đó ).
Tìm hiểu về văn hóa của người VN thấy rằng chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp và có không ít tính cách xấu xa. Vì đang bàn về NN tệ nạn nên tôi xin phép không kể ra các phẩm chất tốt  mà nhiều người đã biết rất rõ, chỉ xin mạo muội kể ra một số, chưa đầy đủ, các tính cách xấu. Chúng cũng đã được nhiều người nói đến. Đó là thói tham lam ích mình hại người, là thói nặng về tranh giành mà nhẹ về nhường nhịn, là thói dối trá, lừa lọc, là tâm lý nô lệ,  chấp nhận chịu hèn để giữ thân, gió chiều nào che chiều ấy,  là v.v.… Chỉ xin tạm dừng lại ở chỗ kể ra một vài thói xấu, còn chưa truy tiếp  NN nào tạo ra chúng. Những thói xấu này không phải bao giờ cũng gây ra tệ nạn. Trong lịch sử mấy ngàn năm có thể kể ra nhiều giai đoạn thịnh trị, đạo đức được đề cao, tình người được tôn trọng, những thói xấu bị co lại,  bị dìm xuống , chúng chỉ gây ra tệ nạn dưới những thời phong kiến suy đồi và trong thời gian gần đây khi  gặp môi trường thuận lợi, kết  được với nguyên nhân khác phù hợp ( gặp được duyên ).
Về  quản lý xã hội, có lẽ chỉ có một số nước, trong đó có VN mới có khái niệm đảng lãnh đạo, còn phần lớn các nước chỉ có  khái niệm đảng cầm quyền, đảng này lo việc chủ yếu là thành lập chính phủ, còn việc quản lý, điều hành các hoạt động xã hội là của chính quyền. Mà quản lý là do kết hợp hai nhân tố cơ bản là con người ( quan chức, cán bộ ) và thể chế chính trị.
Về thể chế, trong bài “Đuổi hổ rước sói” tôi đã phân tích việc một số người yêu nước  vì đấu tranh cho cho nền độc lập mà đã rước nhầm thần sói về để thờ, đó là chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML). Trong bài đó tôi cũng đã phân tích việc chưa thể dùng CNML trong quản lý xã hội . Trong CNML có những mặt tốt cho cách mạng vô sản nhưng  vì đang phân tích NN của tệ nạn nên tôi không trình bày những mặt tốt đó mà chỉ xin phân tích một số tác hại của nó ( đã nêu ở đoạn trên ) trong vai trò  nhân hoặc duyên, trong việc kết hợp và làm trầm trọng thêm các tật xấu của con người. Sự gặp nhau giữa hai yếu tố vừa kể thường không dừng lại ở mức kết hợp mà nhiều khi trở thành cộng hưởng, làm cho tác hại tăng lên rất nhiều.  Có thể kể ra hàng ngàn, hàng vạn dẫn chứng về sự kết hợp đó ở mọi cấp độ, chỉ xin nêu ra vài chuyện.
 Sai lầm của cải cách ruộng đất là do kết hợp sự tàn bạo, sự vô nhân đạo của đấu tranh giai cấp với thói xấu tham lam của bần cố nông, sự lưu manh của những kẻ cơ hội. Sự cải tạo tư sản gây nên suy sụp một bộ phận của nền kinh tế là do kết hợp lý thuyết đấu tranh giai cấp với sự ngu dốt của người này và sự thất thế của người kia. Sai lầm của hợp tác hóa làm kiệt quệ nền nông nghiệp là do sự áp đặt việc tập thể hóa sản xuất kết hợp với thói xấu quen nô lệ của nông dân. Tệ nạn dối trá tràn lan là sự kết hợp của nhu cầu tuyên truyền về sự tốt đẹp chưa có với tính xấu lươn lẹo của người dân. Tệ nạn đàn áp  ý kiến trái chiều, ngăn cấm  tự do ngôn luận là do kết hợp sự  chuyên chính với thói độc đoán của phong kiến và thói  xấu hèn nhát, lo sợ của số đông. Tệ nạn cán bộ, quan chức kém năng lực, gây ra nhiều sai phạm trong công việc là do kết hợp độc quyền chuyên chính vô sản với thói xấu muốn làm quan để hưởng vinh hoa phú quý, để đục khoét công quỹ , để vơ vét , để ra oai với người yếu thế.
Chủ nghĩa Mác được sinh ra  tại các nước tư bản phát triển nhưng tại nhiều nước Âu Mỹ có dân trí cao, người ta không chấp nhận đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản nên nó chỉ tồn tại như một học thuyết. Tại Liên xô và các nước Đông Âu cũng nhờ dân trí cao mà người ta đã sớm nhận ra và từ bỏ CNML. Trung quốc, về hình thức vẫn giữ CNML nhưng thực chất chỉ giữ lại chuyên chính của ĐCS còn vứt bỏ các thứ khác, và như vậy đã phạm vào tội dối trá, lừa bịp. Tại Cuba, tuy cũng du nhập CNML nhưng nhờ dân trí cao nên các độc hại không có cái kết hợp để tạo nên tệ nạn lớn. Tại VN, CNML được tiếp nhận và phổ biến tương đối nhanh, ngoài việc hy vọng dựa vào nó để đấu tranh giành độc  còn là vì dân trí thấp, không thấy được mầm mống độc hại trong đó. Đến khi ĐCS  thực thi sự toàn trị thì các mầm mống độc hại phát tác, nó kết hợp, nó cộng hưởng với những thói hư tật xấu vốn có sẵn và nằm im trong văn hóa dân tộc để gây ra nhiều tệ nạn, càng ngày càng trầm trọng. Một số người nhầm lẫn, cho rằng dù sao dân tộc VN cũng nhờ CNML mà làm CM thành công, mà chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Sự nhầm lẫn ấy là kết quả của quá trình tuyên truyền một chiều, phiến diện . Trong bài “ Tản mạn về lòng yêu nước thời cộng sản” tôi có phân tich là CNML vào được VN là nhờ bám vào lòng yêu nướ, nhưng rồi lại dùng người yêu nước này chống lại người khác cũng yêu nước.
            Cách mạng tháng Tám do Việt Minh ( VM) thực hiện. Mục tiêu của VM là đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập, lật đổ phong kiến. Thế nhưng một số người nghiên cứu lịch sử cho rằng thực chất của CM Tháng Tám chỉ là nội chiến, cướp chính quyền vì vào thời gian đó vua Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim đã tuyên bố Việt nam độc lập, xóa bỏ hiệp ước ký với Pháp, thoát khỏi sự đô hộ của Pháp, hệ thống cai trị của Pháp đã bị Nhật tiêu diệt và đến lượt Nhật đã đầu hàng Đồng minh. Việc chúng ta giành chiến thắng trong chiến tranh chủ yếu không phải nhờ áp dụng các lý thuyết của CNML như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản. Mà hễ cứ mỗi lần vận dụng CNML vào đời sống như CCRĐ, hợp tác hóa, cải tạo tư sản, kinh tế quốc doanh, đàn áp xu hướng bất đồng quan điểm là mỗi lần tạo nên tai họa. Chỉ những khi làm ngược lại với CNML như khoán hộ trong nông nghiệp, như mở rộng kinh tế thị trường, như không công nhận có giai cấp thù địch thì mới phát triển được phần nào.
Muốn khắc phục, muốn dẹp bỏ tệ nạn thì hay nhất, tốt nhất là xóa được, cải thiện được những tật xấu trong nền văn hóa và từ bỏ được CNML để xây dựng một thể chế thật sự dân chủ, trong sạch. Xóa bỏ, cải thiện tật xấu văn hóa là cần nhưng đó là việc làm lâu dài, không thể một sớm một chiều. Từ bỏ CNML là việc có thể làm được nhanh nhưng đòi hỏi phải có sự thông minh và dũng cảm ( Liên xô và các nước Đông Âu chỉ tiến hành trong hòa bình, khoảng 1 năm là xong mọi việc, có nước như Rumani và thống nhất nước Đức chỉ diễn ra trong vài tuần ). Sẽ là rất tốt khi tự trong các cán bộ cấp cao của ĐCSVN có được một số người giác ngộ quyền lợi dân tộc, thấy  được tác hại của CNML, dũng cảm vận động từ bỏ nó kết hợp đổi tên đảng ( vì tên ĐCS phải gắn chặt với CNML ). Làm được như vậy sẽ bảo vệ được tổ chức đảng và cứu được dân tộc khỏi rơi vào cảnh tụt hậu triền miên. Đối với đại đa số nhân dân, chính quyền  nên để cho các tổ chức dân sự hoặc cùng các tố chức đó dàn dựng các buổi thảo luận, tranh luận về CNML, về cái được cái mất của CM  và chuyên chính vô sản. Làm được như thế sẽ góp phần nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, xây dựng nền văn hóa  theo tinh thần Nghị quyết 9 của ĐCSVN về xây dựng và phát triển văn hóa con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

N.Đ.C (Tác giả gửi BVB)
--------------

22 nhận xét:

 1. Lũ chuột sống trong chiếc bình quí , vì quí trọng cái bình nên không giám động đến lũ chuột . Được cho ăn nhiều lũ chuột sinh sôi nhanh( lũ chuột sinh sản theo cấp số nhân ) thành từng đàn , thành từng lũ . Răng lũ chuột sắc ,móng chúng nhọn , vì chúng đông nên chúng phá phách , cắn nát mọi thứ mà thành quả do nhân dân lao động làm ra , lũ chuột cống nó ăn không từ một thứ gì của dân . Chuột là loài sống chui rúc nên hay mang nhiều kí sinh trùng gây bệnh ( điển hình là bệnh dịch hạch ) . Nếu mọi người VN không đồng tâm tiêu diệt loài chuột gây hại , thì đất nước sớm hay muộn sẽ có dịch bệnh gây nên đại họa .

  Trả lờiXóa
 2. Không có con đường nào khác để đưa đất nước VN tiến bộ, xã hội tốt đẹp là phải từ bỏ chế độ cộng sản thực hiện chế độ cộng hòa đại nghị.
  Xin lỗi là tôi không phân biệt hay kỳ thị Nam Bắc, nhưng hai chế độ ở 2 miền đã chứng tỏ qua lối sống nhân bản, vị tha, hay vị kỷ hận thù thì cũng phần nào cho thấy nguyên nhân - kết quả của 2 chế độ cộng hòa và cộng sản.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đau lòng thay, hiện nay người Nam nay cũng đang mất dần bản chất tốt đẹp xưa...

   Xóa
  2. Người Nam hiện nay cũng đang mất dần bản chất tốt đẹp xưa,nguyên nhân cũng do chế độ cộng sản mà ra,cái chế độ không có một chút nhân bản nào.

   Xóa
 3. Quyết Nghị chung của Đại Hội Cuộc Sống:
  THƯỢNG BẤT CHÍNH - HẠ TẤT (TẮC) LOẠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
 4. nhân chinh là TQ PHỦ BÓNG chính tri vào VN

  Trả lờiXóa
 5. Tin (buồn bã) mới nhất:
  Máy bay của AirAsia mất liên lạc
  Hãng hàng không AirAsia vừa xác nhận chuyến bay QZ8501 của họ đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu. QZ8501 chở theo 162 người đang trên đường đi từ thành phố Surabaya đến Singapore, theo truyền thông Indonesia. Chuyến bay này đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu khoảng sau 7h sáng nay Chủ nhật ngày 28/12, hãng AirAsia thông báo trên Twitter. Air Asia cho biết họ đang thực hiện chiến dịch tìm kiếm cứu hộ chuyến bay này.

  Trả lờiXóa
 6. Sự "thay đổi" (chứ không phải "đổi mới" như người ta hay dùng một cách không chính xác) trong lĩnh vực kinh tế vào những năm 1990 đã mang lại sự giàu có tương đối cho một bộ phận đáng kể người Việt.
  Oái oăm thay, cũng chỉ có sự "thay đổi" về chính trị ở VN mới giữ được sự giàu có đó (hiện chỉ là tương đối) trong tương lai.
  Còn không chỉ là méo mó và bất công.

  Trả lờiXóa
 7. Tôi hỏi con gái, học lớp 6:
  - Nếu con làm lãnh đạo một đất nước, con sẽ làm gì?
  - Con sẽ ra lệnh khám chữa bệnh cho mọi người miễn phí. Người dân có quyền được sống khỏe, không phải chết vì không có tiền.
  - Quá tốt. Nhưng con phải có cách để thi hành được chính sách đó chứ?
  - Quá dễ bố ơi. Con sẽ ra lệnh in thật là nhiều tiền phát không cho nhân dân trong nước. Không cần vay mượn của nước ngoài. Vậy là mấy cô chú cán bộ cũng không cần tham nhũng nữa.
  Nhiều khi nghe con trẻ cũng thấy vui được một chút vì sự trong sáng thơ ngây của chúng...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vậy cháu không phải là cháu ngoan của Bác rồi.

   Xóa
 8. Tôi đồng ý với phân tích chính xác của tác giả.

  Trả lờiXóa
 9. Tại sao t/g NĐC không gửi bài viết này cho đảng trưởng NPT nhỉ ?
  Làm cho ổng cứ phải " đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt " .
  Xin vote bài viết này . cảm ơn .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng trưởng NPT cần đọc bài này ,hoặc cho in bài này trên báo nhân dân để toàn dân thảo luận.

   Xóa
 10. Một bài viết hay có sự phân tích logic :nguyên nhân của mọi nguyên nhân là ở chỗ đó ! Nơi phát sinh các loại virut:từ vi rut "Sida,Ebola.".. cũng bắt đầu từ cái cơ chế sai lầm nghiêm trọng và tệ hại này...Cái bình CN MácLê đã và đang nhuốm bẫn toàn bộ XH VN,Oan uất thay, Dân tộc Việt phải trả nợ cho đến bao giờ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cúi đầu mãi để lũ ngu cai trị
   Rồng Tiên (?) ơi bất hạnh đến bao giờ

   Xóa
 11. Các bạn đọc trang bác Bồng ơi, sấm truyền của cụ Bỉnh Khiêm tôi đoán là sắp ứng rồi, 5-7 năm nữa thôi, lòng người sục sôi, tất cả là tại cái bình mà bác cả Trọng coi là quý, các bạn hãy nhân xét thật nhiều vào, phổ biến người khác cùng xem. Cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Cống đã có bài viết phân tích sâu sắc truy tìm nguyên nhân gốc rễ: là CNML tư tưởng HCM làm kim chỉ nam cho mọi hành động, với tư tưởng đấu tranh giai cấp, thực hiện chuyên chính vô sản, mãi mãi gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, trong nội bộ ĐCSVN thì tập trung dân chủ, với quần chúng ND thì lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, quan CS phát biểu trước dân thì 2 tay chống nạng xuống bàn, mặt ngửa lên trần nhà trong rất hách dịch, thiếu khiên tốn và tôn trọng ND, toàn hướng đạo chỉ đạo ND.

  Trả lờiXóa
 12. Bài viết rất thuyết phục.Cám ơn bác tác giả.
  Vấn đề còn lại là đồng bào VN.phải làm gì để
  chống giặc Tàu cộng CỨU NUỚC.
  Xin nói thẳng là dân chủ hóa VN.thì mới tách
  ra khỏi sự KHỐNG CHẾ của giặc Tàu cộng.

  Trả lờiXóa
 13. Khó nói !
  Đọc bài viết của Gs Nguyễn Đình Cống nghe thì có lý, nhưng rồi cũng không có lý. Bởi lẽ, có phải tất cả giới trẻ Việt Nam (kể cả người lớn) tham gia "tệ nạn" xã hội đâu. Vậy, cái gì chi phối những Người không dính vào "tệ nạn" ? Cái chính là mối quan hệ nội dung và hình thức, bản chất bên trong và môi trường. Những gia đình và dòng họ có truyền thống và nền nếp về đạo đức và luân lý: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Cần, Kiệm thì dù sống trong xã hội Phong kiến cổ xưa, Cộng hòa dân chủ (trong nam ngoài bắc) hay thể chế XHCN hiện nay,thì gần như 90-80% các thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu vẫn duy trùy được nền nếp và truyền thống (bản chất, cốt lõi) của tiên tổ để lại. Do đó, con cháu, cha mẹ, ông bà (dù xã hội cũ hay xã hội mới) không bị cuốn vào dòng chảy ngoại lại "nếp sống mới buông thả" và dính vào "tệ nạn" xã hội. Đó là ý thức con người. Con người có hiểu biết và nhận thức rõ điều tốt và xấu thì không một ai bắt hoặc ép mình tham gia và làm nô lệ cho các trào lưu và xu hướng chính trị tư tưởng phản dân tộc và dòng họ..
  Nền nếp và truyền thống gia đình, dòng họ là bản chất, cội nguồn làm cho Con Người không bị tha hóa và nhập vào dòng chảy đen, biến thành "tệ nạn" của các trào lưu chính trị tư tưởng khác dù XHCN hat TBCN. Vấn đề cơ bản và cốt lõi-Nguyên nhân chính là ở chỗ đó: Đạo đức và luân lý trong mỗi gia đình và dòng họ. Cá bác cứ ngâm và kiểm nghiệm xem....!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin lỗi bác HG.Chừng nào mà đảng CsVN.còn bảo thủ
   với chủ trương "chính trị là thống soái" và "chính quyền
   bắt đầu từ nòng súng" thì tình hình văn hoá - xã hội VN.
   vẫn ngày càng nát bét chừng đó.
   Xét thực tế thì biết rõ ngay : người dân dửng dưng vô
   cảm với vận nưóc và cái ác hoành hành lấn át sự thiện.

   Xóa
  2. Xin lỗi, đoạn viết trên có ghi sai là "Nhân trách kỷ...", xin ghi lại là: "Tiên trách kỷ, hâu trách nhân". Máy móc nó dzậy đấy.

   Xóa
  3. Nhà văn Văn Quang viết : "Năm 1954, anh cả tôi ở lại miền Bắc, anh đã theo kháng chiến chống Pháp từ những năm 1949. Đang là chính trị viên, nhưng anh bị sốt rét, nên sau khi đi bệnh xá, anh được nghỉ phép về làng dưỡng bệnh. Gặp ngay đợt cải cách ruộng đất, phong trào đấu tố được “phát huy” lên đỉnh điểm, vốn là con ông chánh tổng, anh bị lôi ra đấu tố rồi xử bắn. Ðể lại vợ và 3 đứa con nhỏ, có cháu mới 2 tuổi, cháu lớn nhất mới 6 tuổi. Bà vợ anh không chịu nổi cảnh nhục nhã này nên đã đâm đầu xuống ao nhà tự tử. Mấy đứa con nhỏ bị đuổi ra ở một túp lều lá trong khu vườn chè nhà tôi. Cả làng, kể cả người thân trong họ, cũng không dám giúp đỡ bất cứ thứ gì cho các cháu."
   Xem như thế, thì tôi hỏi bác Hoàng Gia, cái " Nền nếp và truyền thống gia đình, dòng họ là bản chất, cội nguồn làm cho Con Người không bị tha hóa và nhập vào dòng chảy đen, biến thành "tệ nạn" của các trào lưu chính trị tư tưởng khác dù XHCN hat TBCN." hay nói cách khác, cái đạo đức của tổ tiên "Bầu ơi thương lấy bí cùng ", nó đã nằm ở đâu hở bác?
   Tôi đồng ý là, những con người tốt còn "sót" lại trong xã hội ngày nay, hầu hết là nhờ được sự giáo dục của gia đình tốt, nhưng những gia đình tốt như thế, liệu còn lại được bao nhiêu sau cái cơn đại hồng thuỷ "cải cách ruộng đất"?, trong đó người ta đã nhân danh một cái chủ thuyết phù thủy, để xâu chuổi, để bắt rễ, dạy cho học trò phải đấu tố thầy, con phải đấu tố cha mẹ, cháu chắt phải đấu tố ông bà, hàng xóm phải đấu tố lẩn nhau, bịa đặt ra những điều xấu xa nhất, ghê tởm nhất, khốn nạn nhất để chụp lên đầu những con người đó, và sau đó, khi những con người phải chết đã chết một cách kinh hoàng nhất, những con người còn sống, dù đã được sửa sai, thì họ nhìn mặt nhau ra làm sao đây? và ai phải chịu trách nhiệm về những sự tàn phá cái nền tảng đạo đức của xã hội VN, mà hậu quả còn kéo dài tới ngày nay đó ?
   Có lần, người ta đã nêu câu hỏi, liệu có sự liên hệ nào giửa 2 chế độ với những con người VN ra trước ngoài trộm cắp, làm xấu mặt đất nước không? hay nói một cách trần trụi là, tại sao hầu hết những người ăn cắp đó đều là Made in Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN? thì người ta đã nghe một câu phân tích là: Đó là hậu qủa của cái lối tuyên truyền giáo dục, trong đó, một thời gian dài, người ta đã dạy cho học sinh: "Tư bản là bọn xấu, là con đỉa 2 đầu, là ăn cướp là bóc lột, là hút máu hút mủ của nhân dân v.v...", từ đó đã hình thành cái tư tưởng, đi ra nước ngoài " ăn cắp lại của bọn ăn cướp không phải là điều xấu!"
   Mà ngẩm cho cùng, cái chủ nghĩa CS này nó không bắt nguồn tự sự ăn cướp là gì:
   -Khởi đầu là Cướp chính quyền. ( cái này là đảng nói đấy nhé!)
   -Cướp ruộng đất : Đấu tố địa chủ
   -Cướp tài sản: Xoá bỏ tư hửu.
   -Cướp tài sản quốc gia: 15 tấn vàng chiến lợi phẩm chiếm của VNCH, bây giờ có ai biết nó bốc hơi đi đâu không ?
   -Cướp của nhà giàu : Cải cách công thương nghiệp
   -Cướp tài sản: Đánh đổ tư sản mại bản
   -Cướp tiền bạc của nhân dân: Chiến dịch đổi tiền 1976 và 1985.
   Và sau khi tất cả tài sản ăn cướp đó xung vào của công, bây giờ nó lại tư hửu hóa, trở thành tài sản riêng của một bộ phận " không nhỏ".
   Đạo đức của người cộng sản là như thế đấy.

   Xóa
  4. Có lẽ bác HG.không hiểu câu nói "chính trị (CS)
   là thống soái".nên xin mạn phép viết thêm cho rõ.
   Nghĩa là đảng CHỈ HUY hay KIỂM SOÁT tất tần'
   tật mọi lãnh vực và khi đó xã hội - đất nước phải
   vận hành như một co6 ma1y khổng lồ.

   Xóa