Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

BÀI HỌC LỊCH SỬ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DÂN CHỦ

* Ts. TÔ VĂN TRƯỜNG
Lịch sử Việt Nam,  các triều đại đều khởi đầu rất huy hoàng nhưng vì cơ chế chọn người kế vị bó hẹp trong dòng tộc, con trưởng mà càng ngày người kế vị càng kém tài, bạc đức, không giữ nổi cơ đồ. Trong khoa sinh học (biology) có một thực tế về thế hệ F1 là thượng thặng, các F càng về sau … càng tồi mà quy luật này không chỉ riêng ở lịch sử Việt Nam mà là lịch sử nhân loại.
Các triều đại, dù khởi đầu có công với nước thế nào mà về sau không được lòng dân thì cũng sụp, cũng làm mồi cho giặc ngoại xâm. Chỉ có dân chủ mới chọn được người tài. Có người tài, đất nước mới phát triển và như vậy mới bảo vệ được chủ quyền, lãnh thổ. 
Nhìn lại lịch sử nước nhà
Thời Lý thịnh vượng, trước hết là nhờ dời đô để cắt đứt với quá khứ loạn sứ quân và  tàn dư các triều trước giành ăn, giết nhau. Đất Hoa Lư hẹp là tất nhiên nhưng rất phù hợp cho phòng thủ mà một Vua mới lúc đầu đăng quang rất cần. Phải thấy tầm của Lý Công Uẩn dám vượt lên chính mình để qua mặt các triều trước ở tầm nhìn này.  Thời Lý thịnh còn vì khách quan là nhà Tống luôn dòm ngó, Vua tôi sợ bị yếu mà không dám bất hòa tranh ăn (chủ quan). Cái chủ quan nữa là các hoàng tử không được vào ở trong cung mà ở ngoài trại lính.
Ta thấy cái công thức: Vua+tôi+thần dân = Quốc gia và dân tộc, mà sau này Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Trãi đã vận dụng để dạy Vua, dạy quan.
Thời Trần thịnh trị  cũng là do khách quan là Tàu rất mạnh, hung hăng và liên tục (3 lần) giặc Nguyên - Mông xâm lăng, các hoàng thân quốc thích đều phải cầm quân (các liệt sĩ có danh tiếng, phần lớn đều là họ Trần). Hịch tướng sĩ và di chúc của Trần Hưng Đạo là tinh hoa Đại Việt, là lời Thánh nhân dạy trị quốc. Lại thêm Thượng Hoàng Nhân Tông có những lời vàng ngọc như đấng từ bi dạy các vua con, vua cháu phải thương dân mà tích đức chớ không tích chức, tích của.
Cái tệ của nhà Trần là do Trần Thủ Độ sợ hậu họa, cho phép dòng họ lấy nhau, thành ra đồng huyết, đây mới đúng là quả báo!  Thủ Độ tiệt dòng nhà Lý mấy trăm nhân mạng dưới hầm có ngụy trang thì Hồ Quý Ly sau đó cũng thiêu chết từng ấy nhân mạng họ Trần trong hang đá. Về đim "nhân quả" như vậy, lịch sử thế giới có nhiều minh họa từ một chế độ đến một nhóm và nhất là cá nhân cụ thể: “Gieo gì gặt nấy” không ai thoát! Không phải duy tâm mà là biện chứng!
Cái dở của nhà Lê là do hoàn cảnh nhà Minh suy, họa xâm lăng giảm thì vua, quan lại tranh nhau hưởng thụ và vì tranh nhau mà tàn sát nhau. Cái máu của "văn minh lúa nước" có thời phát huy cái mặt tiêu cực của nó: “Kinh tế tiểu nông, trí nông, dạ thâm” là nguyên nhân của sự suy đồi ở triều Lê là một điển hình, cho dù Lê Thánh Tôn là bậc minh quân nhưng vẫn không cứu nổi cơ đồ nhà Lê thoát cái họa trầm luân là tranh ăn, tham nhũng kéo dài nhất trong lịch sử.
Nhà Lý và nhà Trần tồn tại khoảng 400 năm với nền độc lập Đại Việt, riêng nhà Lê tồn tại tương đương hai triều trước cộng lại (1428 - 1788) nhưng chỉ có 101 năm (từ 1428 - 1527) và chỉ có 2/10 Vua là khai quốc, minh quân: Thái Tổ và Thánh Tông khá ổn định trong 43 năm. Thời gian còn lại thì Lê triều nhưng các Vua Mạc và các Chúa: Trịnh-Nguyễn đánh nhau tơi bời, dân tình khổ sở, lầm than suốt 200 năm! Thời gian ấy quốc gia không được chấn hưng, biên cương bờ cõi cũng không mở ra. Đó là do nhà Minh suy yếu, còn về chủ quan là cơ hội phát triển các chứng bệnh có chung cái căn bệnh truyền đời là cá nhân ích kỷ và thiển cận trong bộ phận tinh hoa đất nước (Vua, quan và sĩ phu - Trí thức) dưới triều Lê. Phải nhờ sự bất hòa trong gia đình Nguyễn - Trịnh mà khơi nguồn cảm hứng cho cuộc "hành phương Nam" 1588 - 1802 khi Gia Long thống nhất đất nước lên ngôi.
Nhà Nguyễn và các Chúa Nguyễn như ta đã biết, lãnh thổ rộng gấp đôi, vươn ra tận Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) và Vạn Lý Trường Sa (Trường Sa) mà nay Trung Quốc tham lam bành trướng đang dùng bản đồ đường lưỡi bò liếm lấy hầu hết biển Đông.
Dân chủ phải bắt nguồn từ đâu?
Có 2 luồng ý kiến, thứ  nhất dân chủ phải bắt nguồn từ trong đảng. Luồng ý kiến thứ hai, trước hết là đảng phải dân chủ với xã hội  vì đảng đang nắm quyền, và là độc quyền.
Trong phạm vi bài viết này, tôi muốn phân tích cụ thể Quy chế bầu cử trong Đảng theo quyết định 244-QĐ-TW ngày 09/6/2014 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, trong đó có quy định cụ thể:
Điều 13. Việc ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.
1- Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy.
2- Ở các hội nghị của ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do ban thường vụ cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của ban thường vụ cấp ủy.
3- Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị.
Nhiều đảng viên mong muốn thực hành dân chủ trong Đảng, đặc biệt là trong việc lựa chọn nhân sự trong Đại hội 12, tránh tiếp tục đi theo đường mòn của nhiều đại hội trước, không có dân chủ thực chất, trên thực tế chỉ là sự sắp đặt của khóa trước cho nhân sự khóa sau với sự chi phối của một số ít người có quyền. Vì thế các kỳ Đại hội không nâng cao được chất lượng cán bộ lãnh đạo mà ngược lại thường dẫn tới tình trạng nhân sự lãnh đạo khóa sau kém hơn khóa trước.
Quy chế  bầu cử số 244-QĐ-TW ngày 09/6/2014  có những bất cập, vi phạm Điều lệ Đảng như quyền bảo lưu ý kiến của đảng viên theo quy định trong Điều lệ Đảng đã bị tước bỏ trong Quy chế bầu cử và nguyên tắc dân chủ, bình đẳng trong bầu cử.  Quy chế nói trên cũng mâu thuẫn với Điều lệ hiện hành nêu rõ ở khoản 2 Điều 9 :” Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên” và ở khoản 3 Điều 12 : ” Danh sách bầu cử do đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua” vv...
Ngay từ năm 2005, khi bàn về quy chế bầu cử chuẩn bị cho Đại hội X của Đảng, ông Võ Văn Kiệt đã gửi thư đến Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm: Bầu cử phải được tiến hành theo nguyên tắc tự do ứng cử, nguyên tắc tự do đề cử, nguyên tắc bỏ phiếu kín, để thực sự bảo đảm dân chủ và lựa chọn được những đảng viên có phẩm chất và năng lực xứng đáng nhất cho việc đảm đương các nhiệm vụ của ĐảngBầu cử theo nguyên tắc đa số, không nên vì e ngại số phiếu bầu có thể phân tán mà giới hạn số luợng ứng cử và đề cử so với số người quy định được bầu. Để thưc sự phát huy dân chủ ở mức cao nhất, động viên ý chí và nâng cao tính Đảng của từng Đảng viên tham gia gánh vác công việc Đảng, nên khuyến khích tự do ứng cử, chấp nhận việc đề cử cả đảng viên không phải là đại biểu của Đại hội. Đồng thời khuyến khích người đề cử hay người ứng cử trình bầy những ý kiến, suy nghĩ, dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử để Đại hội có cơ sở cân nhắc”.
Nhiều vị lãnh đạo ở Việt Nam đã học ở Nga, chắc phải biết khái niệm "tập trung dân chủ" mà V.I. Lenin dùng trong các công trình của mình bằng tiếng Nga là "Демократический Центранлизм" cần phải được dịch/hiểu là sự tập trung có dân chủ, tức "dân chủ" là tính từ,"tập trung" là danh từ, có nghĩa phải dân chủ trước và tập trung sau.  Cái gọi là nguyên tắc "tập trung dân chủ" hay thường được một số người dùng là "dân chủ có tập trung”  thì nếu dịch sang tiếng mẹ đẻ của V.I. Lenin là "Централизированная Демократия" tức "tập trung" là tính từ, còn "dân chủ" là danh từ (tập trung trước, dân chủ sau) thì khái niệm này không hề có trong các tuyển tập của V.I. Lenin.
Rất tiếc, chúng ta cứ nói như vẹt là "học trò của Lenin", nhưng, "trò" lại không hiểu "thày", cứ cố ý làm sai học thuyết của thày mấy chục năm rồi. Có lẽ Học viện chính trị Nguyễn Ái Quốc nên cho hội thảo về việc dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt khái niệm này để hiểu và làm cho đúng ý của V.I. Lenin, tránh việc “cưỡng từ, đoạt ý” ngược chiều với xu hướng dân chủ trên thế giới hiện nayquyền đề cử và ứng cử của công dân.
Ngày nay, chúng ta càng cần phải hiểu đúng phạm trù " tập trung dân chủ". Nó là 1 chứ không phải 2. Dân chủ là phương thức phải làm để đi đến quyết định tập trung.  Hồ Chí Minh trong thời kỳ khó khăn cũng tranh thủ mọi nơi,  mọi lúc thu lượm ý kiến một cách dân chủ (cả trong và ngoài Đảng) để có quyết định đúng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao "Tướng quân tại ngoại", một mình ông có quyền như vậy mà trước khi đưa ra quyết định rất khó khăn là kéo pháo ra ở Điện Biên phủ, ông cũng tham khảo rất dân chủ, nên các tướng tá khác mới nói ra sự thật, làm căn cứ cho Võ Đại tướng ra một quyết định lịch sử.  
Nhiều đảng viên tâm huyết với vận nước vẫn tin rằng quyền cao nhất là Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt ở Đại hội Đảng khóa 12, các đại biểu có tâm và tầm sẽ thể hiện chính kiến của mình.
Thay cho lời kết
Nguy cơ đáng sợ đối với Việt Nam là trước đây, phong kiến Trung Quốc mưu thôn tính nước ta bằng vó ngựa, lưỡi gươm cắm xuống đất. Nay họ xâm lăng bằng kinh tế, thể chế, tư tưởng và văn hóa, hậu họa càng khó lường. 
Một gia tài ông Washington và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp để lại cho nước Mỹ mà người đời cho là vô giá, đó là thể chế dân chủ mà người dân Hoa kỳ còn giữ vững đến ngày nay. Người ta nói nước Mỹ có hoàn cảnh lập quốc đặc biệt, cho nên nhà nước phải là pháp quyền mới có thể là Hợp chủng quốc.  Nước Mỹ tuy không phải là thiên đường, nhưng chắc chắn ngày càng xa địa ngục, vì thể chế của họ đã đặt được tiền đề thuận lợi rồi. Hiện tượng không phải là lẻ tẻ của những người dân Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam, sự kiện động trời của anh Morrison tự thiêu trước Nhà Trắng, và gần đây nhất, vụ phanh phui CIA xử dụng các biện pháp "nâng cao kết qủa tra khảo phạm nhân bị coi là nguy cơ của an ninh Hoa kỳ", trước đó không lâu là Snowden tố cáo NSA nghe trộm điện thoại và xem trộm các mail của công dân Mỹ và một số đồng minh, nhìn theo khía cạnh nhân quyền, thuần túy nhân quyền, đó chính là nền dân chủ Hoa kỳ, nước khác khó theo được.
Việt Nam không có hoàn cảnh đó, nhưng Việt Nam phải trở thành một nhà nước pháp quyền, dân chủ, biết được lịch sử, biết được dân trí dân Việt Nam  là những điều kiện cần thiết để biết được cách phù hợp đưa dân ta tiến lên xứng đáng với chế độ pháp quyền. Nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là bối cảnh trong và ngoài nước thuận lợi, mà người thức thời phải biết.
T.V.T (Tác giả gửi BVB)
----------------

23 nhận xét:

 1. Rất đồng ý lập luận của tác giả !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để mọi cuộc bầu cử thật sự dân chủ và chọn được người tài,việc bầu cử nên được tiến hành ba bước:

   -Bước 1:Lấy ý kiến hội nghị chốt số lượng ứng cử viên .

   -Bước 2:Tổ chức bầu cử vòng 1 để chốt số ứng cử viên theo số lượng đã được xác định ở bước 1 theo nguyên tắc tất cả những người được đề cử,tự ứng cử nếu có đủ điều kiện đều được đưa vào danh sách bầu chọn ở vòng 1 mà không cần phải mất nhiều thời gian làm công việc rút gọn số lượng một cách khiêm cưỡng ,đôi khi rất thiếu dân chủ vì số đề cử,ứng cử có thể là rất lớn.

   Những ứng cử viên vòng 1 có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới sẽ được chọn để đưa vào bầu vòng 2 theo số lượng đã được xác định ở bước 1.Nếu có 2 người ngang phiếu có thể chọn người có tuổi đảng cao hơn hoặc tổ chức bầu riêng giữa 2 người này để chọn 1 vào vòng 2.

   -Bước 3:Tổ chức bầu chọn cấp ủy viên với số lượng theo Điều lệ Đảng.

   Cách thức bầu cử như hiện nay là rất rườm rà mất dân chủ mà đôi khi rất khó khăn.Ví dụ bầu ông tổ trưởng dân phố,vận động được trên 50% số đại diện các hộ dân đi bầu đã khó mà theo pháp lệnh dân chủ thì người trúng cử tổ trưởng phải được trên 50% cử tri đại diện các hộ gia đình trong tổ đồng ý mới trúng cử,vậy nên một ứng cử viên đã khó khăn rồi,hai ứng cử viên sẽ không bao giờ có người trúng;trong khi số lượng đề cử thì thường đông đảo !

   Xóa
 2. Trước khi ĐH đảng: Khóa trước chuẩn bị (sẵn) nhân sự cho khóa sau.Phần lớn nhân sự là 'bỏ cối không trật' !
  Khóa trước vạch phương hướng cho khóa sau'
  Vậy, Đại hội rất chi là 'nhàn hạ' chủ yếu là biểu quyết 'thông qua', bắt tay nhau, cười!
  Thế hóa ra, dân chủ trong đảng cũng "quá dễ dàng" . Ha..ha...

  Trả lờiXóa
 3. Bài viết của TS Tô xuân Trường thật là sâu sắc . chỉ có dân chủ xóa bỏ độc quyền trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ...thì đất nước ta mới thu hút được hiền tài là nguyên khí quốc gia, đất nước Việt Nam chúng ta với phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu . nếu đất nước còn mất dân chủ còn độc quyền thì việt nam ta còn đắm chìm trong lạc hậu nghèo nàn đó là quy luật ...

  Trả lờiXóa
 4. Mấy ông khóa trước chọn sẵn nhân sự cho khóa sau, đấy bầu đi, cực kì tập trung, cực kì dân chủ nhé. Thế là bầu bán theo ý các ông, đâu có theo ý đảng, ý dân.

  Trả lờiXóa
 5. thế thì đã chả có chuyện bắt bớ xảy ra! chưa có hy vọng gì đâu vẫn là một màu đen thôi

  Trả lờiXóa
 6. Bài viết chuẩn không cần chỉnh

  Trả lờiXóa
 7. Tác giả TVT đã chọn lọc từ lịch sử, tiếp nhận thông tin rất thực tế, bài viết đã nêu quan điểm đúng, ý thức đóng góp xây dựng nghiêm túc.
  Đã thành nếp quen của đại hội đảng, nay lại "siết" chặt thêm bởi "Quy chế bầu cử số 244-QĐ-TW ngày 09/6/2014", thì trước hết ai cũng thấy mất dân chủ từ trong đảng.
  Đúng ra, đến khai mạc đại hội, các đại biểu cũng chưa biết danh sách bầu có những ai. Phải qua ứng cử, đề cử của các đại biểu dự ĐH đảng, thảo luận toàn thể đại hội, thống nhất rồi mới chốt danh sách bầu BCH khóa kế tiếp.
  Lâu nay, cái nếp quen văn kiện, nhân sự đều có sẵn do khóa trước lo đủ, cả phương hướng khóa tới cũng do khóa trước lo, thế thì làm gì có dân chủ? Thế nếu khóa trước chưa thể hiện vai trò lãnh đạo thật tốt, lại vạch phương hướng cho khóa sau hay sao? Phải để cho Đại hội bàn bạc, thảo luận vè Phương hướng nhiệm kỳ mới.
  Chúng tôi đề nghị cần đổi mới cách thức tổ chức đại hội, cả đổi mới văn kiện và đề ra phương hướng, nhất là việc chọn danh sách, bầu nhân sự. Có như vậy mới bảo đảm công khai, dân chủ được.
  Mong lắm thay!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Bồng ơi
   minh bạch công khai dân chủ để vỡ bình quý ah?

   Xóa
  2. Trịnh Đình Hằnglúc 13:36 18 tháng 12, 2014

   Tôi vào đọc trang BVB mỗi ngày 3-4 lần. Tôi thấy bác Bồng, chủ trang, ít tham gia comt. Bài nào thấy cần thiết, bác Bồng mới tham gia comt.
   Tôi rất thích, thấy đúng và tán thành với comt trên đây của bác BVB, một ý kiến xây dựng nghiêm túc, cũng như bài của tác giả TVT..
   Theo nguyên tắc Tập trung dân chủ, cái nếp chuẩn bị nhân sự sẵn, dự kiến TBT phải là Ủy viên BCT khóa trước là sự áp đặt dẫn tới thiếu (hoặc mất) dân chủ ngay trong đảng, tức là dẫn tới hậu họa "củ lỗ ăn xuôi", càng khóa sau càng kém khóa trước. Khóa trước bầu TBT đã chọn hạng A, khóa sau tất nhiên phải chọn hạng B, các khóa sau nữa: C,D, E.... thế là khóa sau chất lượng nhân sự kém hơn khóa trước!...
   Nay tôi góp ý BCT, Ban BT, Ban tổ chức ĐH, Đoàn Chủ tịch ĐH không nên có "danh sách "gợi ý".
   Cứ để cho toàn Đại hội ứng cử, đề cử tự nhiên. Biết đâu, một Bí thư, hoặc Chủ tịch tỉnh, huyện-quận nào đó, một Bộ, thứ trưởng, Tổng GĐ, giám đốc nào đó trúng TBT? Đừng áp đặt, đừng gợi ý. Thế mới "Tập trung dân chủ". Còn như cái cách (thành lệ) từ trước đến ĐH 11, tập trung quá cao, nhưng thiếu dân chủ! ĐH 12 này nên đổi mới nội dung, phương pháp-cách thức tổ chức và điều hành Đại hội, để đảm bảo dân chủ đích thực hơn!

   Xóa
  3. Comment của bác BVB và của Tr.Đ.Hằng phân tích đúng, lý giải chuẩn xác, tôi tán thành hoàn toàn. Chỉ nặng về tập trung mà để (đánh mất dân chủ), coi như vứt. Đại hôi chỉ là hình thức, hợp thức hóa cho ý định của một vài cá nhân hoặc phe nhóm nào đó mà thôi!

   Xóa
  4. Tất cả những ý kiến trên có thiện ý
   nhưng chỉ VÁ VÍU,tạm bợ kiểu "sai
   đâu chữa đó",cho nên không phải là
   giải pháp RỐT RÁO của 1 nhà nước
   pháp trị vì chỉ một đảng tự tung tự tác
   thì vẫn DẬM CHÂN tại chổ thôi !
   Hãy thực tế hơn nữa mới cứu nước
   được trước đại họa Bắc thuộc !

   Xóa
  5. đúng là phải dân chủ từ trong đảng,tôi không phải đv nhưng cũng thấy đảng ra nhiều chỉ thị trái điều lệ của mình và thấy bức xúc cho các đv,như 19 điều đv không được làm hay hướng dẫn đề cử vào cấp uỷ là không dân chủ,đã nói đh là to nhất giữa 2kỳ đh,vậy quan trọng nhất là bầu ra lãnh đạo mới phải do đh tự đề cử và bầu chứ sao lại do cấp uỷ cũ duyệt,người cấp uỷ cũ đưa ra
   thì thà rằng để nguyên khỏi bầu mới cho đỡ tốn công.chỗ này tôi là dân cũng thấy không thông.và cấp uỷ còn duyệt các đại biểu đi đh nưa thì không khách quan.thế là trong đảng đâu còn dân chủ mà là mệnh lệnh rồi.

   Xóa
  6. Dự kiến ai làm TBT, vào BCT cũng chủ yếu chọn trong BCT cũ, nếu 'còn tuổi', như vậy là: Khóa trước đã chọn loại A, khóa sau phải chọn loại B, khá sau nữa tất nhiên phải loại C...'củ lỗ ăn xuôi' là đúng rồi, khóa sau thường yếu hơn khóa trước, củ lỗ càng xuống dưới càng nhỏ lại, mong gì chọn được người có tâm có tài ra giúp nước? Bầu Bí thư từ xã, huyện, tỉnh, lên TBT đều là Danh sách 1 bầu 1, bỏ cối không trật, thế thì bầu làm gì, cử luôn đi!

   Xóa
 8. Lãnh đạo VN rất nên học lại để biết thế nào là dân chủ.

  Trả lờiXóa
 9. Cách chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội đã trở thành công thức, điệp khúc, không có đổi mới, không tránh được rập khuôn, máy móc kiểu cũ, lối mòn đã bị nhiều nghịch lý. Tập trung quá, xem nhẹ hoặc phớt lờ dân chủ, tự phá vỡ nguyên tắc "tập trung dân chủ' là trái nguyên tác XD đảng, điều lệ đảng!

  Trả lờiXóa
 10. Nếu thực hiện như vậy thì sẽ không còn cái tên đcs nữa

  Trả lờiXóa
 11. Giảng đạo đức cho mấy thằng tham ư?

  Trả lờiXóa
 12. những đảng viên trung kiênlúc 21:11 18 tháng 12, 2014

  Anh Bồng ơi, không có dân chủ trong đảng đó là tư tưởng của nhóm quyền lực đang cầm quyền . Vì con của các vị được luân chuyển về địa phương ( tỉnh , thành phố ) đang giữ trọng trách lãnh đạo , đến đại hội đảng 12 cơ cấu vào TW ủy viên , BCT . Lại vào vị trí lãnh đạo đất nước , nếu dân chủ thực sự trong đảng ( qua bầu cử , ứng cử ) thì con các vị làm gì có chỗ mà ngồi. Thế mới đúng là cha chuyền , con nối .

  Trả lờiXóa
 13. Tôi đọc tất cả các bài bình của các vị, tôi thấy đa số các vị toàn bàn ngược đời: phải dân chủ trong đảng trước, cái này là làm ngược, làm nhà từ nóc rồi. Dân chủ phải là từ trong nhân dân mà ra, từ dân chủ đã nói lên điều đó, còn làm từ trong đảng ra ngoài dân thì là rân chủ đấy.
  Đổi mới, xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN mà đài, báo ra rả nói những năm 1987-1990 cũng là xuất phát từ thực trạng KT-XH những năm 1986 trở về trước: tại các thành phố thị xã dân đói ăn, ở nông thôn mùa mạng sâu bệnh phá hoại mất mùa, nhiều ngành nghề muốn làm không cho làm vì phạm vào SXKD trái phép, đi thu mua nông sản thì cho là đầu cơ tích trữ. Đảng thấy rõ những bất cập đấy ở dưới dân đấy mà phải đổi mới cơ chế, vậy nhu cầu đổi mới là từ dân mà ra.
  Bây giờ bàn đến dân chủ, làm gì có dân chủ trong đảng bây giờ, các ông toàn ngồi phòng lạnh nghe báo cáo (láo), có xuống dân cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, cũng giống như hồi năm 1986 trở về trước các vị cùng con cháu ăn tem phiếu tiêu chuẩn cao có phải độn sắn khô bao giờ mà biết dân khổ. Phải là, mãi là xuất phát từ thực tế cơ sở, dân chủ là nhu cầu, là xu thế lớn của thời buổi bây giờ.
  Phải cho tự do báo chí, tức là để dân nói đấy, thông qua báo chí người dân mới mở miệng được, tiếng nói mới có trọng lượng, từ đó mới dân chủ trong đảng, bây giờ đang cấm tự do báo chí thì đọc báo mạng của bác Bồng thôi, và cùng phổ biến cho nhiều người cùng xem.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong thời điểm hiện tại ở Vn,dân chủ trong Đảng CSVN trước sẽ khởi mở dân chủ trong mọi hoạt động của xã hội,của Nhà nước.

   Dân tự làm dân chủ hóa xã hội tức là dân làm cuộc cách mạng dân chủ có lẽ chưa phải lúc.

   Tiềm năng dân chủ trong dân chưa có đầu mối kết tụ thành sức đủ mạnh để thành động lực cho một cuộc cách mạng cũng như sẵn sàng đạo diễn phân vai trong một cuộc chơi dân chủ đúng nghĩa.

   Đảng CS và Nhà nước VN hiện cũng chưa yếu đuối tối tăm thiếu năng động đến mức chỉ yên vị chờ một cú hích dân chủ của dân là sụp đổ cơ đồ ...

   Việt nam sẽ đi đúng con đường dân chủ hóa xã hội mà Liên bang Nga đã từng trải dù có muộn màng hơn do đặc thù kinh tế xã hội ở Việt nam hiện nay đang còn ở mức thấp hơn Liên xô thời điểm 1990 thế kỷ trước.

   Xóa
 14. Độc tài đã trở nên là "con nít" so với độc đảng - độc tài là chỉ 1 gia đình tham nhũng, còn độc đảng là nhiều triệu gia đình tham nhũng!
  Như vậy, đất nước này chỉ có từ chết đến chết!

  Trả lờiXóa 15. VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :
  ***************************************  Lạc hậu trong mọi lãnh vực tham nhũng là do Lỗi Hệ thống
  Hiện trạng không tự chữa mất Tự do Nhân phẩm… đời sống đầy bất công
  Vì đâu nguyên nhân chính ? ? Do Thể chế độc tài toàn trị ! ! !
  Khẩn cấp nhu cầu : phá độc tài, xây Thể chế Dân chủ hằng trông
  Phương châm hành động : áp dụng đấu tranh bất bạo động lẫn bạo lực

  VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :


  Trào lưu Thời đại nay đã hiện ra rất rõ
  Cách mạng Da cam - Cách mạng Nhung - Cách mạng Mầu
  Cách mạng Hoa Lài – Mùa Xuân Ả Rập - Mùa Xuân Ai Cập
  Mùa Xuân Việt Nam chim Én đang báo hiệu không xa ?

  VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :

  Con đường đấu tranh bất bạo động
  Con đường phát triển xã hội dân sự
  Con đường tiệm cận tiến dần đến Dân chủ - Tự do
  Cho TỔ QUỐC VIỆT NAM Chim Đại Việt Đại Bàng cất cánh
  Vào Mùa Xuân hạnh phúc thiên thanh


  VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :
  Xin tri ân Bậc Anh thư Anh hùng tiên phong
  Lấy sinh mệnh mình làm viên gạch lót đường
  TỔ QUỐC VIỆT NAM DÂN CHỦ trân trọng biết ơn
  Trần Văn Bá cùng bao Tù nhân Lương tâm Vô danh hữu danh
  Sẵn sàng hy sinh vì Đại nghĩa Đại cuộc hết Tâm sức mình !
  Những Cánh Én đầu đàn vỗ cánh
  Gây Hiệu ứng cánh Én mộng trệu báo hiệu Mùa Xuân Việt Nam
  Tiếng vỗ cánh vài Chim Én bé nhỏ
  Miệt mài vỗ bằng Lòng nhiệt huyết
  Góp phần tạo nên một Cơn lốc to
  Gây một phản ứng dây chuyền
  Không mãnh lực nào kẻ thù nào ngăn nổi

  Những Cánh Én đầu đàn vỗ cánh
  Gây Hiệu ứng cánh Én mộng trệu báo hiệu Mùa Xuân Việt Nam
  Tiếng vỗ cánh vài Chim Én bé nhỏ
  Miệt mài đang tiếp tục vỗ bằng Lòng nhiệt huyết
  Hoà nhịp với Đồng bào trong và ngoài Tổ Quốc
  Góp phần tạo nên một Cơn lốc to
  Gây một phản ứng dây chuyền
  Không mãnh lực nào kẻ thù nào ngăn nổi

  VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :
  Có Ánh Bình minh Đại Ziên Hồng
  Có Đại Bạch Đàng lập lại trên Biển Đông

  VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :
  Giặc trong giặc ngoài đang lo tránh

  VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :
  Khúc Việt Sử lúc đen tối nhất xuất hiện nhiều Bậc Anh thư Anh hùng hào kiệt
  Bằng xương bằng da bằng thịt bình thường quanh ta
  Đang đứng đang đi đang sống ngay giữa chúng ta đó !
  Những Tù nhân Lương tâm Vô danh hữu danh
  Những Con Người bề ngoài bình thường
  Nhưng Trái tim khí phách bên trong rất phi thường
  Chọn lựa bước tới Tương lai với cái Đúng cái Tốt cái Thiện …
  Cùng đi đồng hành với hàng triệu Đồng bào trong cả Nước
  Vì điều Đúng điều Đẹp điều Ưa điều Thích…
  Dứt khoát tháo vứt chuyên chính độc tài
  Chúng tội đồ dìm Tổ Quốc chúng ta trong nghèo nàn lạc hậu
  Băng bó lại Đất Mẹ cho da cho thịt chóng lành
  Cho TỔ QUỐC VIỆT NAM Chim Đại Việt Đại Bàng cất cánh
  Vào Mùa Xuân hạnh phúc thiên thanh

  VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :

  Có những Con Người bề ngoài bình thường
  Nhưng Khối óc băng lạnh sáng suốt bên trong rất phi thường.
  Bất khuất đạp qua cái Xấu cái Ác cái Sai …
  Cùng đi đồng hành với hàng triệu Đồng bào trong cả Nước
  Dứt khoát tháo vứt chuyên chính độc tài
  Chúng tội đồ dìm Tổ Quốc chúng ta trong nghèo nàn lạc hậu
  Băng bó lại Đất Mẹ cho da cho thịt chóng lành
  Vì điều Đúng điều Đẹp điều Ưa điều Thích…
  Cho TỔ QUỐC VIỆT NAM Chim Đại Việt Đại Bàng cất cánh
  Vào Mùa Xuân hạnh phúc thiên thanh

  VIỆT NAM DÂN CHỦ : Đây Con đường chúng ta đang đi .. .. :
  Có Ánh Bình minh Đại Ziên Hồng
  Có Đại Bạch Đàng lập lại trên Biển Đông  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  Trả lờiXóa