Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

THƯ NGỎ gửi BCHTW đảng CS Việt NamNgày 28 tháng 07 năm 2014
Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” chỉ là sự ngộ nhận và “4 tốt, 16 chữ” chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ.
Thực trạng đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian qua.
Toàn thể ĐCSVN, trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc về tình hình nói trên và phải góp phần tích cực khắc phục những sai lầm đã gây ra; trong đó phần trách nhiệm chủ yếu và trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị.
Vì vậy chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thấy cần bày tỏ suy nghĩ của những đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng với mấy yêu cầu chính dưới đây:
1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Ngay từ bây giờ, cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng và trong cả nước về tình hình mọi mặt của đất nước và những thách thức trước bước đi mới rất trắng trợn của Trung Quốc bá chiếm Biển Đông, vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền thật sự dân chủ. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam, tăng cường được đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.
Quan điểm nêu trên cần được thấu suốt và thực hiện ngay trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII với các đại biểu được bầu chọn thật sự dân chủ, đáp ứng được yêu cầu chính trị của đại hội. Đó là trách nhiệm của các tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên có tinh thần yêu nước. Đồng thời, kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới phải thật sự dân chủ, tạo lập một Quốc hội chuyên nghiệp, xứng đáng đại diện cho dân, đáp ứng yêu cầu lập pháp chuyển đổi thể chế chính trị.
Việc cần làm ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình.
2. Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…
Việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá; củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình.
Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi.
Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.
Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc!


DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN KÝ THƯ NGỎ GỬI BCH TW

VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
______________________
1. Nguyễn Trọng Vĩnh, vào Đảng năm 1939, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội.
2. Đào Xuân Sâm, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
3. Trần Đức Nguyên, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
4. Nguyễn Văn Tuyến, vào Đảng năm 1946, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
5. Lê Duy Mật, vào Đảng năm 1947, Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh phó, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu II, Chỉ huy trưởng Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang 1979 – 1988, Hà Nội.
6. Tạ Đình Du (Cao Sơn), vào Đảng năm 1948, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
7. Vũ Quốc Tuấn, vào Đảng năm 1948, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
8. Nguyễn Hữu Côn, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên Tham mưu trưởng Hậu cần Quân đoàn 2, Hà Nội.
9. Hoàng Hiển, vào Đảng năm 1949, nguyên Trung tá Hải quân, Hà Nội.
10. Đỗ Gia Khoa, vào Đảng năm 1949, nguyên cán bộ cơ quan Bộ Công an và Tổng cục Hải Quan, Hà Nội.
11. Hà Tuân Trung, vào Đảng năm 1949, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chíKiểm tra, Hà Nội.
12. Nguyễn Thị Ngọc Toản, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Giáo sư, Cựu Chiến binh, nguyên Chủ nhiệm khoa, Quân Y viện 108, Hà Nội.
13. Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội.
14. Tô Hòa, vào Đảng năm 1950, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng.
15. Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1950, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam.
16. Hoàng Tụy, vào Đảng năm 1950, Giáo sư Toán học, Hà Nội.
17. Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1951, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội.
18. Tạ Đình Thính, vào Đảng năm 1951, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
19. Nguyên Ngọc, vào Đảng năm 1956, Nhà văn, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Hội An.
20. Tương Lai, vào Đảng năm 1959, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh.
21. Nguyễn Khắc Mai, vào Đảng năm 1959, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội.
22. Đào Công Tiến, vào Đảng năm 1960, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.
23. Vũ Linh, vào Đảng năm 1962, nguyên Chủ nhiệm chương trình PIN mặt trời, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.
24. Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1962, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, TP. Hồ Chí Minh.
25. Nguyễn Thị Ngọc Trai, vào Đảng năm 1963, nhà báo, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
26. Võ Văn Thôn, vào Đảng năm 1965, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
27. Nguyễn Trung, vào Đảng năm 1965, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Hà Nội.
28. Huỳnh Kim Báu, vào Đảng năm 1965, nguyên Tổng thư ký‎ Hội Trí thức yêu nước TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
29. Hạ Đình Nguyên, vào Đảng năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban phối hợp hành động Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
30. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), vào Đảng năm 1966, nguyên thư k‎ý của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
31. Lê Công Giàu, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
32. Kha Lương Ngãi, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP. Hồ Chí Minh.
33. Tô Nhuận Vỹ, vào Đảng năm 1967, nhà văn, nguyên Bí thư Đảng Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Huế.
34. Phạm Đức Nguyên, vào Đảng năm 1968, Phó Giáo sư Tiến sĩ ngành Xây dựng, 46 tuổi đảng, Hà Nội.
35. Bùi Đức Lại, vào Đảng năm 1968, nguyên Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp bậc II, Ban Tổ chức trung ương Đảng, Hà Nội.
36. Lữ Phương, vào Đảng năm 1968, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
37. Nguyễn Lê Thu An, vào Đảng năm 1969, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
38. Nguyễn Đăng Quang, vào Đảng năm 1969, Đại tá công an, đã nghỉ hưu, Hà Nội.
39. Trần Văn Long, vào Đảng năm 1970, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
40. Nguyễn Thị Kim Chi, vào Đảng năm 1971, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh, Hà Nội.
41. Huỳnh Tấn Mẫm, vào Đảng năm 1971, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.
42. Võ Thị Ngọc Lan, vào Đảng năm 1972, nguyên cán bộ công an TP. Hồ Chí Minh.
43. Hà Quang Vinh, vào Đảng năm 1972, cán bộ hưu trí, TP. Hồ Chí Minh.
44. Nguyễn Đắc Xuân, vào Đảng năm 1973, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao Độngtại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, TP. Huế.
45. Lê Đăng Doanh, vào Đảng năm 1974, Tiến sĩ Kinh tế học, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
46. Chu Hảo, vào Đảng năm 1974, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.
47. Nguyễn Xuân Hoa, vào Đảng năm 1974, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Huế.
48. Nguyễn Vi Khải, vào Đảng năm 1974, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, 40 tuổi đảng, Hà Nội.
49. Cao Lập, vào Đảng năm 1974, nguyên Bí thư Đảng ủy ngành Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh.
50. Lê Thân, vào Đảng năm 1975, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh SG-Riversite, TP. Hồ Chí Minh.
51. Ngô Minh, vào Đảng năm 1975, nhà báo, nhà văn, TP. Huế.
52. Trần Kinh Nghị, vào Đảng năm 1976, cán bộ Ngoại giao về hưu, Hà Nội.
53. Hồ An, vào Đảng năm 1979, nhà báo, TP. Hồ Chí Minh.
54. Đoàn Văn Phương, vào Đảng năm 1979, nguyên chiến sĩ thuộc Ban Giao lưu trung ương Cục, TP. Hồ Chí Minh.
55. Hồ Uy Liêm, vào Đảng năm 1980, nguyên Quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
56. Trần Đình Sử, vào Đảng năm 1986, Giáo sư Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội.
57. Lê Văn Luyến, vào Đảng năm 1987, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
58. Nguyễn Gia Hảo, vào Đảng năm 1988, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
59. Phạm Chi Lan, vào Đảng năm 1989, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
60. Đào Tiến Thi, vào Đảng năm 1997, Thạc sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
61. Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1996, Trung tá, cựu chiến binh, Hà Nội.
(BVN)
----------------

64 nhận xét:

 1. Xúc động đến rơi nước mắt !!! - Cung kính cầu xin- hồn thiêng sông núi,anh linh của các bậc tiên đế đã xây và dựng nước,hãy phò trì và giúp đở cho 61 vị này được thành công trong ước nguyện của họ ( và cũng là ước nguyện cháy bỏng trong tâm khảm của 90 triệu con dân VN )- Cung kính cúi đầu đa tạ !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trương Minh Tịnhlúc 10:20 30 tháng 7, 2014

   Tôi cùng nhận xét nầy. Cám ơn bạn.

   Xóa
  2. ông tương ớt vẫn còn tôn thờ Hồ,chứng tỏ đầu óc còn tối lắm,hơn nữa ông vẫn theo đcsvn tay sai của tầu để giúp đảng thay đổi.Nếu đảng không đổi ông vãn theo đảng .Tóm lại ông phó đảng đên cùng ,dù đcs đồng nghĩa vơi tội ác diệt chủng

   Xóa
 2. Danh sách 61 người
  4 người mang tiếng đương, nhưng chắc đang ngồi chơi xơi nước
  còn lại là nguyên, cựu, hưu
  đủ biết là nước đổ lá khoai, đủ biết cái thể chế này

  Trả lờiXóa
 3. Làm trai cho xứng nên trai
  Lâm nguy đất nước kề vai gánh cùng
  Sợ chi sông gió bão bùng
  Nam nhi chi chi ta cùng xong pha
  Nước nguy đứng dậy mới là
  Tỏ bày ý chí cang qua lập trường
  Nhìn chung đất nước đau thương
  Nhân dân cơ cực dặm trường ngoai xâm
  Kết giao Trung Quốc dã tâm
  Mưu đồ chiếm đảo đậm màu xâm lăng
  Biết rằng đất nước khó khăn
  Đảng viên yêu nước xăng tay chí hùng
  Không vì lợi nhỏ dửng dưng
  Cho dù áp bức không ngừng đấu tranh
  Miễn sao đất nước yên lành
  Hòa cùng thế giới mạnh giàu tiến lên
  Làm trai ta ngẫn đầu lên
  Chung lòng cứu Quốc đến cùng xông pha
  Dựng xây đất nước mới là
  Non Sông gấm vóc Sơn Hà vinh quang .

  Đăng Văn Khánh TP HCM

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta mạnh vì chúng ta luôn đoàn kết, chúng ta vui vì luôn nồng ấm tình người. Những cánh én đã mạnh mẽ tung bay và mùa xuân ấm áp đang dạt dào về cùng dân tộc. Những bàn tay siết chặt, những ánh nhìn tự tin đã thúc đẩy lòng can đảm sôi trào trong trái tim những chàng trai – cô gái Việt.
   Chúng ta chắc chắn sẽ là người chiến thắng!

   Là người Việt không cộng sản, chúng ta sẽ tôn trọng mọi ý kiến khác biệt, chúng ta nâng niu những lời cảnh báo.

   Ngày mai, dân tộc ta, đất nước ta chắn chắc sẽ đẹp giàu.
   Ngày mai, chúng ta thực sự tự hào khi được là người Việt.
   Ngày mai tươi đẹp đó đang đến, chắc chắn đến và đang ở rất gần vì đang có rất nhiều những con người không chỉ biết nguyện cầu mà đang thực sự sống hiến dâng vì nó.

   Cuộc đời luôn tồn tại 2 mặt đối lập và chúng ta luôn ghi nhớ điều này, chúng ta không phải là những con người hoàn mỹ mà chỉ đang cố gắng trở thành những người sống không hổ thẹn với lương tâm mà thôi. Chúng ta không mơ mộng tận diệt cái xấu, cái ác mà chúng ta đã, đang và sẽ luôn học cách khống chế cái xấu và cái ác.

   Thế hệ của chúng ta rồi sẽ trở thành dĩ vãng nhưng chắc chắn dân tộc ta sẽ tự hào về chúng ta.
   Dân tộc Việt muôn năm!

   Xóa
 4. "đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin"

  Đảng nên từ bỏ mô hình xô viết mà hãy nghiên cứu lại chủ nghĩa Mác-Lê Nin, sau đó "lại" kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin . Cho mấy bác trên tham gia vào nhóm nghiên cứu để các bác khỏi càm ràm "được coi là".

  Về quan hệ với Trung Quốc và việc Trung Quốc nhân danh "đồng ý thức hệ" để che dấu dã tâm "Đại Hán", Đảng cần viết một kiến nghị đề nghị Trung Quốc hãy trở lại con đường của lý tưởng Cộng Sản, của lý tưởng quốc tế vô sản, xóa bỏ biên cương để trở thành một khối đoàn kết không gì có thể chia cắt, nhất là lúc tối lửa tắt đèn, nhằm tiêu diệt bọn tư sản đang giãy chết . Bản kiến nghị cần ghi rõ Trung Quốc nên bỏ tinh thần Đại Hán nếu muốn thu phục Việt Nam làm chư hầu . Nhớ khuyên Trung Quốc rằng chủ nghĩa Mác-Lê Nin làm việc thu phục Việt Nam thành chư hầu dễ hơn nhiều, và ít ai để ý .

  Trả lờiXóa
 5. Tôi nghĩ là lãnh đạo cấp cao sẽ không xem đâu,thư ký, vợ con bạn bè họ có đọc thì cũng không dám nói với họ. Đã bao lần những đảng viên,trí thức có trăn trở với thời cuộc viết kiến nghị mà họ còn không thèm trả lời.Tôi tiếc nhất là trước đại hội 11 của đảng,22 vị trí thức trong đó có giáo sư,nguyên phó thủ tướng Trần Phương có góp ý bản dự thảo báo cáo chính trị, nhưng cũng không ai tranh luận hay trả lời.Tư duy của lãnh đạo đã bị "bê tông hóa" mất rồi,hay các vị biết nhưng do sợ ảnh hưởng quyền lợi(trong đó có cả cái ghế đang ngồi) mà không chịu sửa.Các màn kịch đại hội các cấp,rồi bầu quốc hội lại vẫn y nguyên như các lần trước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những sai lầm, tồi tệ họ đều biết hết nhưng tình trạng bây giờ là cố đấm ăn xôi, bám sống được ngày nào hay ngày nấy. Bây giờ dẹp đảng thối này thì họ mất hết nên cứ bám để sống, hy vọng đến già mà chết. Mọi vấn đề thì đời con cháu tự ráng lo, chính các ông đã tuyên bố. Ngay cả HS&TS con cháu rằng mà đòi.

   Xóa
 6. Dưới góc nhìn của một thường dân thì ngay từ mở đầu chắc rằng không có kết quả gì. Có lẽ có người còn chẳng thèm đọc. Nói như các thuyết âm mưu thì bức thư này giống như một cơ hội cuối cùng được đẩy về phe đảng CSVN, thân Trung Quốc và không thích chuyển đổi dân tộc dân chủ. Một lời tuyên chiến của phe cải cách. Bức thư này khiến thường dân hình dung ra viễn cảnh như vậy.
  Có lẽ nhìn phe này phe kia nhưng thực ra là chống nội gian, thoái hóa làm trì trệ, tụt hậu và suy kiệt quốc gia chứ không phải là trận chiến giữa đảng phái, không đảng phái hay bất kể thế nào đi nữa. Cuộc chiến đảng phái chỉ thực sự bắt đầu khi dọn được thân Trung cộng ra khỏi ảnh hưởng quyết định chính phủ.

  Trả lờiXóa
 7. 72 vị trong kiến nghị sữa đỗi hiến pháp, rồi 61 vị lần này củng từng ấy tên. Các vị dám bõ cái sổ hưu để rời đãng trỡ về với nhân dân không? Giử cái thẻ dãng trong người các vị không thấy hỗ thẹn với những thanh niên con cháu các vị đang chịu đựng tù đày đánh đập sao. Hãy rời đãng nếu các vị còn chút liêm sỉ, sau đó hãy nói chuyện.

  Trả lờiXóa
 8. Rất thú vị là họ không phải căm cuị ghi hàng chữ vô lý:
  "Cộng hòa XHCN VN
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

  Trả lờiXóa
 9. Tướng Bình, ông Tô Hải... là những người tuổi rất cao mà vẫn sáng suốt. Khâm phục!

  Trả lờiXóa
 10. Đây mới thực sự là QUẢ ĐẤM THÉP!

  Trả lờiXóa
 11. Các anh ơi thương em với. Giời ạ, đừng nói đến cái đảng đểu nữa đi. Em nổi mẩn hết cả cơ thể 70 kg rồi đây này. Khổ lắm vậy thôi. Các anh yêu đảng thì mang đảng về nhà mà ôm ấp, đừng chiềng ra chỗ thiên hạ nữa. Phản giáo dục lắm thôi....

  Trả lờiXóa
 12. Nói trên mạng thì có ích gì hỡi các vị hương thân phụ lão, tq đã giở chiêu bài tiếp theo là dùng tàu đánh cá dân sự để củng cố yêu sách chủ quyền, các vị ở trên có ai sẵn sàng từ bỏ chức vụ hiện tại cùng ra khơi với ngư dân không? Có sẵn sàng bán đi những căn nhà khang trang cả đời gom góp mới kiếm được để mua tàu hay ủng hộ ngư dân không? Ở cấp quan hệ quốc tế không thể cứ nói bỏ là bỏ, thoát là thoát dễ dàng được, đặc biệt nước ta lại sát vách nó, tq lại đang chuyển mũi "hợp tác kinh tế" sang Lào, nếu ta công khai chống nó trên phương diện quốc gia thì đó sẽ là cái cớ hoàn hảo cho tq thúc đẩy cái phương án chống phá ta toàn diện hơn mà không cần phải dấu giếm gì nữa. Hãy suy nghĩ kĩ đi đất nước đang vào thời kỳ khó khăn, đừng có kiếm thêm việc cho chính quyền nữa mà hãy dang tay nắm lấy những cơ hội nhỏ để hợp lại thành tiềm lực lớn lao cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "đừng có kiếm thêm việc cho chính quyền nữa ", nói nghe hay nhỉ, làm như chính quyền này hay ho lắm vậy, toàn 1 lũ bán nước, nếu bọn chính quyền thật sự lo cho đất nước thì đâu có những tiếng nói đầy bức xúc như vậy

   Xóa
 13. Năm 1945, sau cách mạng Tháng tám, Cụ Hồ và lãnh đạo Việt Minh đã chọn một nước Việt nam mới: thể chế cộng hòa, xã hội dân chủ, dân tộc độc lập, nhân dân tự do, dân sinh hạnh phúc:
  Việt Nam dân chủ cộng hòa
  Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
  Và trong quốc tiêu, hai yếu tố được chú trọng đó là tổ quốc và nhân dân, ta không thấy bóng dáng của CNXH.
  Viêc lựa chon con đường XHCN, tuyệt đối hóa chủ nghĩa Max, chọn mô hình XHCN của Lê -nin, Xtalin, đã đẩy đất nước đi từ thảm kịch này sang thảm kịch khác. Một cuộc chiến ý thức hệ, nồi da nấu thịt kéo dài hơn 20 năm, Cải cách ruộng đất, Văn nhân giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp, một nền kinh tế kế hoạch ngắc ngoải trong cơ chế quan liêu bao cấp và bây giờ...sau hơn 40 năm thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc vẫn đang là mơ ước. Có thể nói, suốt gần 70 năm từ khi lập nước, đất nước, dân tộc, nhân dân luôn sống trong tình trạng bấp bênh, nặng nề, luẩn quẩn , ý thức hệ đang tạo nên một sự áp chế ghê gớm trong xã hội; đảng với bộ máy đồ sộ cộng kềnh,trì trệ; hệ tư tưởng cổ hủ, máy móc và giáo điều...Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu đó là Đảng.
  Không có lẽ ta tiếp tục thí nghiệm hàng thế kỷ nữa để thấy "mặt mũi anh chủ nghĩa xã hội" như ông Tổng bí thư nói;
  Không có lẽ ta tiếp tục ôm Đảng quang vinh và một mớ lý thuyếtcũ kỹ, già nua ốm yếu để rồi trở thành một chi bộ của Đảng Cộng sản trung quốc;
  Không có lẽ các thế hệ con cháu chúng ta đang làm việc hôm nay nhân dây Tây tạng, Ngô duy nhĩ đang làm.
  Đảng đang đặt trước một thử thách ghê gớm: Lựa chọn dân tộc nhân dân hay là chính mình; thay đổi để đồng hành cùng dân tộc nhân dân hay tách ra đối lập với dân tộc nhân dân.
  Hy vọng tất cả chưa muộn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhân dân lựa chọn Đảng hay Đảng lựa chọn nhân dân?

   Xóa
  2. Đúng đó, thời Cụ Hồ đâu có chủ nghĩa Xã hội, đâu có chủ nghĩa Cộng Sản, chỉ có Cải cách ruộng đất nghe lời cố vấn Trung Quốc, chỉ có cải tạo tư sản, và chủ nghĩa Mác-Lê Nin được chính thức đưa vào thành môn học bắt buộc thôi . Đảng Lao Động của Bác Hồ chỉ nhân danh Lao Động mà theo đuổi lý tưởng Cộng Sản . Nói tới đây chợt yêu biết mấy những tháng ngày bão lửa . Còn hơn bây giờ mang danh Cộng Sản nhưng theo đuôi Tư bản . Thoái hóa quá rồi Đảng ơi!

   Xóa
  3. Ông Lê Duẩn thông gia với Brêgiơnép, cho nên bắt chước Liên Xô (lúc đó) 100%, mới hô hào CNXH , sau này cũng Dáng Cộng sản, CHXHCNVN, rồi Hộj đồng nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng... y chang Liên Xô. Ô...hô..hô...

   Xóa
  4. Bạn nặc danh 07:08 nói rằng “Đảng đang đặt trước một thử thách ghê gớm: Lựa chọn dân tộc nhân dân hay là chính mình; thay đổi để đồng hành cùng dân tộc nhân dân hay tách ra đối lập với dân tộc nhân dân” ?
   Còn nghi ngờ gì nửa đảng đã tự chọn chính mình rồi, được đặt ngay trong điều 4 hiến pháp. Cụ thể hơn đối với lực lượng vũ trang thì QĐND trước hết phải trung với đảng sau đó mới đến tổ quốc và nhân dân. Còn đối với CAND thì “Chỉ biết còn đảng, còn mình”. Quân đội và công an cùng mang theo tên NHÂN DÂN, cùng ăn cơm áo mặc từ tiền thuế của dân nhưng lại phải lo bảo vệ đảng, đây quả là sự “biến hóa tài tình” của đảng. Chưa hết đảng còn vận dụng bằng cách trấn yểm một câu “thần chú” băng rôn “đảng CSVN quang vinh muôn năm” nơi đâu cũng thấy, lúc nào cũng sẳn có. Không phải vì tổ quốc vì nhân dân đâu mà theo ý của đảng CSVN chỉ có ta đây là vạn đại muôn năm thôi!

   Xóa
 14. Thăng trầm - Lịch sử, mãi vần xoay
  Bản sắc, chủ quyền - tộc Việt hay
  Trung - chính, Vận - Thời ngời đạo lý
  Hỡi nhà chức trách, chớ buông tay!

  Trả lờiXóa
 15. Bị bệnh K giai đoạn 3 có chữa được không?

  Trả lờiXóa
 16. Tôi cũng là đảng viên Đảng CSVN, vào Đảng năm 1991, tôi hoàn toàn thống nhất và ủng hộ nội dung bức thư ngỏ nói trên. Cơ hội đã đến, Đảng phải sáng suốt và dũng cảm vượt qua mọi rào cản, từ bỏ lý luận giáo điều, hãy trở lại với Nhân dân.

  Trả lờiXóa
 17. Một giọt nước rơi xuống đầu con vịt què.Dẫu sao, một giọt nước trong lúc này cũng tốt

  Trả lờiXóa
 18. Tôi cũng đồng ý với các bác commenters.
  Đờn hay nhưng phải đúng chỗ.
  Trước tới giớ biết bao người tâm huyết với vận mệnh của dân tộc nhưng cứ mang đàn đến "cái chỗ đó" mà gảy thì phỏng có ích gì.

  Trả lờiXóa
 19. Chuyện kể rằng, quan đại thần nói với vua : " dân gian nói bệ hạ bị mù,què, câm,điếc ". Vua nổi giận quát : " kẻ nào to gan dám nói ta như vậy ", quan thưa : " Dân nói bệ hạ mù vì ngài không nhìn thấy những bất công chốn dân gian, ,ngài què vì quanh năm suốt tháng không thấy ngài vi hành xuống đời sống của dân, ngài câm vì ngài không nói gì trước những cảnh đời ngang trái, ngài điếc vì bao lời oán thán của dân mà ngài không nghe " Vua im lặng không nói gì.
  Ngày nay BCHTW Đảng và BCT đều mắc hội chứng mù,què,câm,điếc này nên tôi nghĩ chắc chắn lá thư ngỏ của 61 vị này, họ tiếp tục bỏ ngoài tai những lời tâm huyết. Lại tiếp tục sỉ nhục 61 vị là suy thoái

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giờ thì chúng nó đâu chỉ mù què câm điếc mà chúng đã sang ung thư giai đoạn cuối rồi, sao chúng không chết quách đi cho dân nhờ mà cừ dở dở ương ương, nhìn những khuôn mặt nung núc rao giảng đạo đức là chỉ muốn vả vào mặt chúng

   Xóa
 20. Rất cảm kích trước hành động và tấm lòng của những vị đảng viên lão thành đã vì nước , vì dân , dũng cảm nhận trách nhiệm , và nói lên những điều gần 100 triệu người dân Việt Nam đang hàng ngày lo lắng , không yên . Lịch sử dân tộc sẽ lưu giữ tên tuổi các vị .

  Nguyên nhân đưa đất nước đến thảm họa ngày hôm nay ( Trung Quốc điên cuồng hành động như chốn không người trên Biển Đông , kinh tế suy sụp , đời sống nhân dân rất khó khăn …….) Trước hết ban lãnh đạo hiện tại và quá khứ của ĐCSVN , và chính phủ , quốc hội Việt Nam phải nhận lấy trách nhiệm này . Rất nhiều các ý kiến đóng góp cho đất nước trong bao năm qua của các nhân sỹ , trí thức , và các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền , đã bị bỏ qua , không một hồi âm , không điều chỉnh .

  Vì sao cứ nhất quyết phải “ lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm kim chỉ nam , và hòn đá tảng cho mọi hành động “ của dân tộc mình . Loài người đã phát triển rất nhanh theo mô hình dân chủ và TBCN , các nước văn minh theo mô hình này đã nâng mức sống nhân dân lên rất nhiều lần , dù họ cũng gặp chiến tranh tàn phá nặng nề ( Đức , Nhât ) , luôn trong tình trạng chiến tranh ( Israel , Hàn Quốc ) .

  Về cơ bản , mô hình xây dựng CNCS đã được chứng minh là sai lầm , nó đã sụp đổ từng mảng , người dân đã không ngần ngại chôn vùi cuộc thử nghiệm dài dằng dặc , đầy đau đớn , và tệ hại này một cách không thương tiếc .

  không một thế lực hùng mạnh nào có thể khuất phục và buộc cả dân tộc này nhất quyết phải chọn cho mình con đường có tên CNXH là con đường duy nhất tới tương lai , mà không phải là mô hình khác
  Nhân loại đã phải mày mò hàng ngàn năm nay để tồn tại và đi lên , và đa số các nước đã chọn CNTB và dân chủ XH làm mô hình tối ưu đến hôm nay , và họ đã đúng , vì sao chúng ta không chọn đi cùng họ .

  Max , lenin , hay Stalin , Mao , Đâu phải là người Việt , vì sao phải nhắm mắt ép cả dân tộc bao năm nay phải sùng bài , thờ phụng , nghe , và tin vào họ , dù họ đã và đang bị thế giới văn minh lên án vì sự tàn bạo với chính dân tộc mình .

  Vì sao các quốc gia khác như Mỹ , Nhật , Châu Âu ….. Không nằm trong sự lựa chọn liên minh , nhằm xây dựng đất nước hùng mạnh hơn .
  Vì sao cứ phải chọn Trung Quốc là người đồng hành cùng dân tộc mình đi về tương lai , dù biết rõ rằng đó là kẻ thù truyền đời của dân tộc mình .

  Dù luôn vỗ ngực tự huyênh hoang với nhân dân rằng mình thần thánh , luôn sáng suốt , vĩ đại , Nhưng lãnh đạo ĐCSVN lại luôn phải vay mượn , học tập , quỵ lụy lý thuyết , phương pháp áp đặt của người khác , qua 4 tốt 16 chữ nô dịch .

  Còn Điều gì bí ẩn nữa đằng sau “ Tuyên bố của hội nghị Thành Đô 1990 “ đã làm cứng lưỡi các lãnh đạo ĐCSVN , và đưa đến tình trạng đất nước bị chèn ép nặng nề từ TQ như hôm nay .
  Đó là những câu hỏi mà nhân dân cần ban lãnh đạo đất nước trả lời trước lịch sử và nhân dân , không thể thoái thác .

  Để gió cuốn đi

  Trả lờiXóa
 21. Chưa bao giờ thấy đông đảo đảng viên như vậy cùng kí tên vào thư ngỏ gửi lãnh đạo đảng, góp ý mong đảng sửa đổi cương lĩnh, chủ trương, đường lối để cứu nguy dân tộc.
  61 vị công khai danh tính phải nói là dũng cảm, mặc dù biết trước đây cũng chỉ là đàn gẩy tai trâu nhưng cho thấy ĐCSVN đang tồn tại quá nhiều vấn đề.
  Việc làm của các vị thực ra cũng rất bình thường nếu trong đảng có dân chủ thật sự. Nó thành ra không bình thường, thành dũng cảm vì truyền thống của đảng rất khắc nghiệt với những đóng góp trái chiều. Các vị quá biết, vẫn làm thành lạ, thành dũng cảm.
  Đảng sẽ phản ứng thế nào ? có thể theo bài cũ là phớt lờ, có thể theo nếp cũ là chụp mũ, đáng ngại nhất là có thể theo cách cũ là xử lý, trừng trị. Mỗi cách đều dẫn đến hậu quả nhất định. Cách đúng đắn nhất sẽ không xẩy ra là lãnh đạo mời 61 hoặc 30 hoặc 15 vị đại diện, gặp trực tiếp TBT(hoặc trưởng ban TG, hoặc thường trực ban BT) cùng trao đổi, thảo luận, bàn bạc cùng tìm ra sai, đúng. Nó không xẩy ra vì lãnh đạo biết nói gì với các vị đây.

  Trả lờiXóa
 22. Có nhiều ý kiến rất vô bổ, thậm chí là kinh dị, khi mong ĐCSVN thay đổi, thức tỉnh v.v... và v.v... để... tiếp tục "lãnh đạo" đất nước?
  "Cho em xin..."

  Trả lờiXóa
 23. Em xin thông báo một tin buồn cho anh chị em vào trang bác Bồng:
  Sự thật thì ban soạn thảo Văn kiện đại hội 12 đã soạn gần xong, chỉ chờ con số tào lao của năm 2015 để điền vào chỗ trống!
  Tinh thần là vẫn kiên định Mác - Lê Nin, kiên trì xây dựng CNXH trên cơ sở vận dụng sáng tạo tư tưởng HCM, độc lập dân tộc, dân giàu nước mạnh, gia đình hạnh phúc, tăng trưởng bền vững...Ôi thôi, một mớ lý luận của 3 kỳ đại hội trước sẽ được ghép con số, ngày tháng, cho khác đi, nhưng nội dung không thay dổi. Vẫn là điều 4 HP như mọi kỳ.
  Và dĩ nhiên, ông Trọng sẽ tà tà về nghỉ, sẽ được cấp siêu biệt thự gần Hồ tây, nghỉ dưỡng muôn niên, khi bệnh thì siêu bác sĩ Tàu sẽ sang chăm sóc, kéo dài tuổi thọ, thường là trên 95, như bao vị khác!
  Xin lỗi các bác, em buồn mửa khi nói đến cái đảng CSVN thối nát này. Nhưng tin tức của em là tin thứ thiệt, vì em lái xe trong một cơ quan siêu quyền lực, có các sếp trùm của một bộ có quyền sinh quyền sát. Các sếp thì thầm với nhau, em nghe lỏm được như sau:
  "Này ông, đại hội 12 chỉ là cuộc chia ghế, cho nhiều người trẻ vào BCT và BCHTW, còn chuyện thay đổi chế độ ư, mấy thằng trí thức và đảng viên già đừng mơ, bọn tao đương chức sẽ vặn cổ bọn bay nếu láo lếu, bọn tao còn lâu mới thay, thay đổi để cho bọn bay dân chủ rửng mỡ, và chúng nó ( phản động nước ngoài về) nhảy vào ăn ngon mặc đẹp à, còn lâu!" ( nguyên văn)!
  Em nghĩ, thật khốn nạn cái thân còm dân Việt, các bác ơi! Giả sử, nếu toàn dân VN nổi dậy kiểu như Ukraina đuổi tổng thống tham nhũng chạy mất dép, thì may ra ăn thua, chứ dân ta hiền lành, ham hưởng lạc, cứ ngồi chờ bọn thổ phỉ BCT và chóp bu VN thay đổi, thì ...khó mơ lắm, kể cả vài chục lần "đại hội đểu" nữa của đảng, thì dân VN khốn khổ vẫn thế thôi, vẫn sẽ là điệp khúc ... nghị quyết, khó khăn, thất thoát, tham nhũng, phe nhóm, tăng giá, ô nhiễm, nợ nần, quyết tâm làm trong sạch đảng, kiên quyết xử lý tham nhũng, nghe mòn tai mà thôi...! Em xin chào và hẹn gặp lại!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các cụ đánh động bề nổi vậy cho bọn họ may ra tỉnh ngộ, còn nếu vẫn u mê sẽ có phương án U đang bí mật hình thành rồi nha.

   Xóa
  2. Bạn này lái xe cho cán bộ cỡ bự nên nói năng rành mạch và chính xác quá. 10 điểm.

   Xóa
  3. Cám ơn bác một cái!
   Mời bác uống chén cà phê Việt nam tôi mời nào!

   Xóa
 24. 90 triệu người Việt Nam, 4 triệu đảng viên đều nhận thức như 61 vị đáng kính. Nhưng đảng viên đang có chức quyên không bao giờ nghe theo các vị đâu, vì họ cũng như các vị khi đang tại chức, thế thôi. Vì bản chất là tham lam.

  Trả lờiXóa
 25. Trời phật đâu rồi có nghe được tiếng lòng của dân tộc không ? Ông trọng , ông hùng , ông rứa ơi các đã ông đã gần đất xa trời rồi Các ông hãy làm gì cho đất nước đi . Lúc này các ông có chết cũng được rồi . sợ gì bọn trung quốc chó đẻ nữa đừng để đến lúc hạ cánh an toàn ông mới nói chẳng ai nghe và làm theo ông đâu . Đây là cơ hội cuối cùng cho các ông sám hối đấy . Dân tộc Việt Nam sẽ ghi danh các ông . Những người dân đen như chúng tôi sẽ đội ơn các ông ngàn lần . Sắp tới đại hội đảng rồi các ông hết tuổi rồi còn đâu chỗ mà ngồi nữa .Hãy vì một chút lương tâm cuối cùng đi ông trọng ạ . Ông thử nghĩ lại đi 5 năm trước đây ông trúng chức TBT là nhờ bọn tàu sắp chỗ cho ông . Mang ơn chúng ông đã bán linh hồn Việt Nam cho bọn chúng bọn chúng nói gì ông cũng câm như hến . Thậm chí bảo ông ăn gì ông cũng ăn ông không thấy nhục sao ? Đất đai tài nguyên thiên nhiên của đất nước ông bán hết rồi còn gì nữa ông và ông hùng ông rứa của nả ăn năm mươi đời không hết ông còn tiếc gì nữa . Dân đen chúng tôi lầm than đói khổ ông có hay không ? Nghỉ ngơi sám hối đi để chết được nhắm mắt các ông ạ .

  Trả lờiXóa
 26. Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.
  Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc!

  Trả lờiXóa
 27. Hoan hô tinh thần vì dân vì nước của 61 vị đảng viên đáng kính, nhưng tôi tin cái đám ngồi trên à họ sẽ vì họ và gia đình họ quyết không từ bỏ con đường tội lỗi này. Nên cuối cùng vẫn phải có bạo động lật đổ sự thống trị của bè lũ phản dân hại nước này.

  Trả lờiXóa
 28. Nguyễn Trường Sơnlúc 18:31 30 tháng 7, 2014

  Những người có chức, quyền đang có rất nhiều lợi lộc, cho bản thân và con cháu , khộng bao giờ tự nguyện xây dựng một thế chế dân chủ. Vì nếu có nền dân chủ thực chất , họ lấy đâu ra nhiều bổng lộc, và nhiều chỗ ngồi chễm chệ trên cao cho con , cháu...

  Trả lờiXóa
 29. TÔI HOÀN TOÀN NHẤT TRÍ CAO VÀ BIỂU QUYẾT 110% VỚI Ý KIẾN CỦA BÁC TIN BUỒN NGHE LỎM /PHẢI NHƯ UKRAINA THÌ MỚI XONG

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn " thực dân nội địa " không bao giờ tự nguyện từ bỏ quyền lợi của chúng nếu như nhân dân không nổi lên làm cuộc CM như MÙA XUÂN Ả RẬP !!!

   Xóa
 30. Tôi hết sức kính trọng trước 61 đảng viên lão thành đã gửi kiến nghị lên trung ương bày tỏ tâm huyết trăn trở của mình trước mệnh vận của đất nước.
  Tôi nghỉ rằng nếu ban lãnh đạo đảng SCVN thành tâm đưa ra lời kêu gọi trước tất cả các đảng viên đảng CS hãy tự thành thật lòng mình. Rằng nên chọn con đường nào:
  1- Xây dựng một nhà nước XHCN với đảng độc quyền lãnh đạo.
  2- Xây dựng một nhà nước tam quyền phân lập, đa nguyên chính trị, thực sự dân chủ?
  Thì tôi xin đồ rằng phải đến 70% đảng viên họ sẻ chọn giải pháp 2 còn 30% đảng viên còn lại sẻ chọn 1 bởi chính số này là liên quan với quan chức cha truyền con nối đang được thọ hưởng quyền lợi bổng lộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu chọn phương án 2, thì các vị lãnh đạo nhà nước VN hiện nay, từ thủ tướng, qua chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, đến lãnh đạo viện kiểm sát, tòa án và các bộ trưởng, toàn các vị, theo quan diểm "chuyen chính vô sản" và "đấu tranh giai cấp", sẽ về nhà, đuổi gà.

   Làm sao họ chịu ?

   Xóa
 31. THỰC ĐẠO
  Hôm Ông Giáp xuống ,gặp ông Hồ. Ông Hồ có hỏi
  —Cậu vừa trên đó xuống có biết Lú xuất thân từ đâu cậu có biết không?
  —Dạ nghe đâu mấy đời là bẩn cố nông,trước đây ngoan ngoãn biết vâng dạ,họp hành ít phát biểu ,lại là tín đồ đạo gió nên lên chức nhanh như diếu ạ. Với lại trước đây có đi xếp con chữ nên học mót được ít giáo điều tự cho mình nói ra có biện chứng.Hắn trước chỉ biết nghe cấp trên bấy giờ lên hết ghế chẳng còn biết nghe ai ,nói với nó thà nói với đầu gối còn hơn ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Tấn Dạnglúc 05:32 31 tháng 7, 2014

   Ông Hồ hỏi tiếp:
   - Sau chiến thắng lẫy lừng mùa xuân 1975, cậu làm gì?
   - Dạ, chuyên lo chuyện đặt vòng tránh thai cho chị em.
   - Sao, đặt vòng tránh thai mà cần một đại tướng?
   - Dào, anh thiếu thông tin quá. Giờ Việt Nam mình, cấp tướng như tôi có hàng mấy đống!
   - Phong nhiều tướng thế mà sao không giữ được chủ quyền đất nước?
   - Thì thế, phần đa là tướng bán nước ấy mà!
   - Hết chịu nổi rồi. Thôi, các cậu đừng giở trò vào lăng viếng tớ mà miệng cười toe toét như con bò đực lúc động dục thế...
   - Dạ vâng... vâng... Xin vấn an bác ạ!...

   Xóa
  2. Vâng quá hay!

   Xóa
 32. Đáng buồn là các nghệ sĩ mang piano ra chơi trước lũ trâu điếc

  Trả lờiXóa
 33. Nước ngoài có nhận xét khá hài hước: "Đảng viên ĐCSVN không còn tin CNXH!"

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh 21;28 / 30.07.2014 nói chính xác 100% !

  Trả lờiXóa
 35. Nên tổ chức vận động toàn dân toàn đảng viết thư gửi đến Van8phong2 trung ương đảng nhờ chuyể BCH trung ương đảng,phong bì dán tem gửi qua bưu điện . YÊU CẦU CHUYỂN ĐỎI CHẾ ĐỘ,TỪ ĐẢNG TRỊ SANG DÂN CHỦ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực ra đa số nhân dân VN không quan tâm tới việc liên hệ với ĐCSVN "quang vinh". Kệ!

   Xóa
 36. Nhất trí viết thư gửi đảng qua phong bì dán tem là việc làm đúng pháp luật,được đảng hoan nghenh .

  Trả lờiXóa
 37. Tôi đồng ý với nội dung thư ngỏ nêu trên.
  Ý dân là ý trời, là thiên mệnh cần được thực hiện. Chống lại ý trời tức tự đưa mình vào đường tuyệt diệt không chóng thì chầy.
  Đồng Bào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Độc tài cộng sản tại Việt Nam đang hấp hối nhưng vẫn chưa chịu chết. Tại sao nó chưa chịu chết?

   Vì lực lượng đối kháng với nó chưa đủ mạnh.
   Tại sao lực lượng đối kháng với độc tài cộng sản chưa mạnh? Vì lực lượng này chưa được tổ chức.
   Tại sao lực lượng đối kháng với độc tài cộng sản chưa được tổ chức?
   Vì độc tài cộng sản khủng bố mạnh tay? Sai!
   Vì lực lượng này không đoàn kết? Sai!
   Vì không có người xứng đáng làm thủ lĩnh? Sai!

   Vậy thì vì cái gì? Vì lực lượng này chưa biết thế nào là tổ chức!
   Vậy thế nào là tổ chức?
   Tổ chức là sự phân công và phối hợp để đảm bảo kế hoạch được thành công.
   Kế hoạch của chúng ta là gì?
   Tại sao không phân công?
   Tại sao không phối hợp?
   Vì lực lượng an ninh của cộng sản quá tài? Sai!
   Vì chúng ta không tin tưởng và đoàn kết với nhau? Sai!
   Vậy vì cái gì?
   Vì chúng ta chưa biết cách phân công và phối hợp!

   Làm sao để phân công và phối hợp?
   Phải có đảng đối lập công khai? Sai!
   Phải gặp gỡ trực tiếp? Sai!
   Vậy phải làm sao?
   Phân công và phối hợp từ xa.
   Có làm được không?
   Được!
   Chắc không?
   Chắc!
   Tại sao?
   Vì chúng ta tin tưởng, chúng ta là người chiến thắng!

   Thế nhưng ai sẽ làm?
   Là …(trừ tôi ra, vì tôi sợ!hehe!)

   Xóa
 38. Ông Trừng được đảng "khai trừ" vì ông cho rằng ĐCSVN ma chi phối luật thì chỉ có nước chết dân!

  Trả lờiXóa
 39. Trần gian ngồi đất - cất nên danh
  Ghế, mác, chạy, mua, ngã - giá - thành
  Tài cán chi bay, phường giá áo
  Luật đời - nhân quả, xóa hôi tanh!

  Trả lờiXóa
 40. BCH TW ngó lơ với lá thư kiến nghị này thì 61 vị sẽ đồng loạt ra khỏi ĐCSVN. Có thể lắm!

  Trả lờiXóa
 41. Trong thời gian giàn khoan Trung quốc xâm chiếm vùng biển nước ta ban tuyên giáo trung ương liên tục gửi xuống địa phương cơ sở các chỉ thị mật. Để thông báo về việc giàn khoan Trung quốc xâm lược. Lạ chưa đất nước đang bị xâm lăng cả thế giới ai cũng lên án lại đi thông báo cho địa phương cấp dưới bằng thông tin chỉ thị mật. Các thông tin chỉ thị này được nhắc đi nhắc lại một điều người dân không được tổ chức biểu tình chống Trung quốc. Đặc biệt cấm tổ chức mít tin và nhấn mạnh hiện nay trong dân chúng không được tồn tại cái từ “mít tin” nửa! Trời đất, người dân không còn được quyền thể hiện lòng yêu nước chống quân Trung quốc xâm lược nửa rồi! Sự hèn nhát nhu nhược của giới lãnh đạo đất nước đến thế là cùng.
  Thư ngỏ của 61 vị cán bộ đảng viên lão thành gửi ban chấp hành trung ương là phản đúng tâm nguyện của nhiều đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trước mệnh vận của đất nước.

  Trả lờiXóa
 42. Tôi Chiêm Tinh gia dự đoán thời vận Việt Nam như sau : Năm Ngọ này Phương Tây Nước Nga Sẻ thất thủ trước Đồng Minh Châu Âu - 2 Đảng Cộng Sản VN & TQ sẻ đánh nhau tâm lý - Giới LĐ Việt Nam 2 cánh Thân Tàu & Thân Tây sàn lộc nhau cuối cùng phe thân Tây sẻ thắng đi đến Đai Hội Đảng 12 sẻ bầu Nguyễn Thanh Nghi làm Tổng Thống - Tên Nước là Việt Nam Dân Chủ Công Hòa và sẻ liên kết quân sự với Hoa Kỳ ..... Các bạn hảy chờ xem

  Trả lờiXóa
 43. Chúc cho linh hồn của 61 vị "chí thức" sớm được phiêu diêu miền cực lạc để VN sớm có dân chủ.

  Trả lờiXóa