Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC HÔM NAY?


              * TÔ VĂN TRƯỜNG
Trong bất kỳ một cuộc lột xác thay đổi nào đều không tránh khỏi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Mục tiêu tối thượng phải tránh được đổ máu làm hao tổn hiền tài và nguyên khí quốc gia. Muốn tránh được điều này, thay đổi thể chế, đoàn kết dân tộc và thực hiện dân chủ phải thực sự bắt đầu từ trong đảng. Câu hỏi đặt ra là Đảng chọn gì? Chọn quốc gia, dân tộc hay chọn duy trì quyền lãnh đạo của nhóm thiểu số trong Đảng?
Có thể nói chưa có lúc nào đất nước ta lại lâm vào cơn khủng hoảng lòng tin, đường lối phát triển tù mù và tình trạng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng toàn diện cùng với nguy cơ lớn từ phía Trung Quốc đe dọa độc lập và chủ quyền quốc gia. Từng đảng viên, đặc biệt là những đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo đất nước đều phải chịu trách nhiệm về tình hình đất nước hôm nay.
* Việt Nam đứng áp chót “quốc gia đáng sống”
Theo công bố của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đứng thứ 124/125 đất nước được khảo sát, có nghĩa là áp chót, chỉ đứng trên Lybia – đất nước bất ổn ở Trung Đông.
Bảng xếp hạng “Quốc gia đáng sống” dùng để đo những đóng góp của mỗi quốc gia cho hành tinh và nhân loại. Có 7 phương diện được xét đến đó là “đóng góp về khoa học công nghệ, về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới,  trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, đóng góp vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về y tế sức khỏe từ văn hóa đến đóng góp để cái thiện hành tình và nâng cao sức khỏe cộng đồng”.
Cũng theo bảng xếp hạng này, ba top đầu thuộc các nước Ireland, Phần Lan và Thụy Điển là các quốc gia tử tế nhất thế giới, người dân rất hạnh phúc và cởi mở.
* Chế độ toàn trị
Khi tuyên thệ vào Đảng bất cứ người đảng viên nào cũng muốn cống hiến trí tuệ để dân giầu nước mạnh và xã hội văn minh. Nhìn rộng hơn, trên thế giới có quốc tế xã hội chủ nghĩa với 156 đảng, trong đó có khoảng 50 đảng cầm quyền hoặc tham gia cầm quyền đề xuất nhiều ý tưởng tiến bộ như quyền con người, mục tiêu thiên niên kỷ, nổi bật nhất là các nước Bắc Âu. Nhiều nước tiên tiến phát triển dựa trên 3 trụ đỡ là tam quyền phân lập, kinh tế thị trường và xã hội dân sự đã được thực tế chứng minh là đúng hướng.
Lâu nay, lãnh đạo nước ta vẫn ‘ngụp lặn’ mò mẫm tìm hướng đi không biết tương lai sẽ ra sao chẳng khác gì đưa cả dân tộc ra làm thí nghiệm như con chuột bạch khốn cùng. Đặt Hiến pháp cũng như luật pháp của một Quốc gia dưới cương lĩnh và các chỉ thị của Đảng Cộng sản dẫn đến chế độ toàn trị được thể hiện rõ ở mấy đặc trưng: một đảng duy nhất cầm quyền, một ý thức hệ thống trị, ba quyền hợp nhất (lập pháp, hành pháp và tư pháp), nhà nước cảnh sát, các tổ chức quần chúng chân rết nối dài, và có từng tầng lớp nhân dân bị coi là tội đồ.
Vấn đề Đảng cầm quyền, về thực chất đã hình thành và được đặt ra từ sau Cách mạng tháng 8/1945. Từ đó đến nay, không rõ nhiệm vụ này đã được triển khai nghiên cứu ra sao cho đến nay là sau 70 năm mà vẫn chưa rõ thì trách nhiệm thuộc về ai? Việc bố trí cán bộ lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ở cả ba hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp đều do Đảng quyết định (Ban chấp hành Trung ương hoặc Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định tùy theo chức danh). Nếu có bầu ở Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân thì chỉ là hợp thức hóa quyết định của Đảng.
* Vừng ơi, hãy mở cửa ra
Sự kiện Trung Quốc hạ giàn khoan HD 981 cùng với nhiều hành vi lấn chiếm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, liên tục bắt giữ ngư dân, cho tầu húc chìm, phun vòi rồng vào các tầu thuyền của ta, xuyên tạc sự thật, khinh miệt lãnh đạo và dân tộc Việt Nam, bóc trần bộ mặt dã tâm, bành trướng đại Hán. Trong khi được quốc tế ủng hộ, toàn dân hỗ trợ lên án nhưng nhiều vị lãnh đạo vẫn ảo tưởng, lú lẫn tin vào quan hệ “4 tốt và 16 chữ vàng”, lẩn tránh, cản trở, không dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Bài học nhãn tiền là thái độ kẻ cả của Dương Khiết Trì, Ủy viên quốc vụ Trung Quốc trịch thượng, quy cho “Việt nam quấy rối”; báo chí được coi là tiếng nói của Đảng cộng sản Trung Quốc kêu gọi Việt Nam “ đứa con đi hoang hãy sớm quay đầu về”, hoặc bí thư Quảng Đông gởi “danh mục công việc phải làm” cho Bộ Ngoại giao ta thì bất cứ ai có lòng tự trọng cũng thấy bị sỉ nhục.
Thực tế đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về vai trò trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của đảng và nhà nước trong thời gian qua. Người dân thừa hiểu lỗi tại ai vì trách nhiệm trước hết thuộc Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương về tình hình nói trên và mong muốn họ vượt lên chính mình để khắc phục các sai lầm đã gây ra.
Trên mạng xã hội nhiều thông tin về lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã ký kết thỏa thuận Thành Đô năm 1990, về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, về kinh tế vv…Nhân dân là chủ đất nước và Quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước theo Hiến pháp quy định cũng không được biết thực chất của nó là gì? Công khai, minh bạch những vấn đề nói trên là việc cần làm. Tất nhiên, nếu có một văn kiện nào đó giữa hai đảng, khi được công khai ra, mà nhân dân – dân tộc không chấp nhận, thì văn kiện đó chẳng có giá trị pháp lý gì cả. Cho nên “Vừng ơi! Hãy mở cửa ra”!.
Việt Nam đứng thứ 124/125 đất nước được khảo sát...
* Dân chủ trước hết phải từ trong Đảng
Trong khoa học kỹ thuật cũng như khoa học xã hội có qui luật: “All models are wrong – Mọi mô hình đều sai” và ngay cả mô hình của Mác cũng không thoát khỏi quy luật này. Vì vậy, những người khôn ngoan, có trí tuệ không bao giờ giáo điều, cứng nhắc mà cần phải biết tận dụng cái đúng của tất cả mô hình (học thuyết) làm nền tảng cho tư tưởng chủ đạo cho mục tiêu “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng văn minh”. Dân chủ ở đây, chúng ta không nói về mặt thể chế mà chỉ bàn về vấn đề xây dựng dân chủ trong xã hội, xây dựng dân chủ trong chính nội bộ Đảng. Dân làm chủ bằng cách gì và làm chủ như thế nào tạm gọi nôm na là “cơ chế” để đảm bảo cho người dân thực hiện và phát huy tinh thần dân chủ thì không ai biết, hoàn toàn mù mờ. Vì vậy, xây dựng dân chủ hay xây dựng cơ chế để phát huy và bảo vệ tinh thần dân chủ cũng giống như là xây dựng con đường đi hướng tới mục tiêu dân chủ là rất cần thiết.
Vấn đề nhân sự rất quan trọng, quyết định đến sự thành bại của đổi mới, quyết định tương lai của dân tộc. Muốn có được nhân sự tốt, đáp ứng được yêu cầu của đất nước, cách làm tốt nhất là công khai, minh bạch trong đời sống chính trị, công khai các ý kiến chỉ đạo, trách nhiệm của từng thành viên Bộ Chính Trị . 
Ông Trường Chinh trong một bài phát biểu ở Hội nghị Trung ương khóa V trước thềm Đại hội Đảng lần thứ VI đánh giá công tác cán bộ phải trên nguyên tắc “gắn nắm việc với nắm người”, nghĩa là người chịu trách nhiệm về công việc phải là người có tiếng nói quyết định trong việc tuyển chọn và đề bạt cán bộ.
Ý kiến của ông Trường Chinh khiến Trưởng ban tổ chức Trung ương hồi đó bị chạm nọc vì Ban Tổ chức của Đảng luôn muốn giữ vai trò quyết định trong công tác cán bộ, kể cả cán bộ của bộ máy nhà nước, nhưng Ban Tổ chức lại không phụ trách về công việc của Nhà nước. Đến nay, ý kiến của người “nắm việc” có được chú ý hơn khi tuyển chọn và đề bạt cán bộ, nhưng chưa phải có vai trò quyết định. Đấy là một trong những nguyên nhân khiến cho ở nước ta rất hiếm khi người phụ trách công việc bị xử lý khi công việc hư hỏng, hoặc có cán bộ dưới quyền làm bậy.
Muốn lựa chọn được người tài giỏi có bản lãnh, trí tuệ, uy tín ra giúp nước, trước hết phải thay đổi cách tuyển chọn nhân sự. Có ý kiến cho rằng, quy chế giới thiệu nhân sự cho đại hội Đảng khóa 12 sắp tới vẫn như cũ có nghĩa là cơ quan lãnh đạo khóa trước đưa ra danh sách dự kiến cho đại hội bầu cử Ban chấp hành khóa sau. Lúc sinh thời, Ông Võ Văn Kiệt đã phản đối cách làm này vì cho rằng thiếu dân chủ mà phải tôn trọng quyền đề cử và ứng cử của các đại biểu tham gia đại hội Đảng. Ý kiến của ông Võ Văn Kiệt là thiểu số nhưng nhiều đảng viên tin rằng nhận thức là cả quá trình, nhất là trong thời đại tin học, thế giới phẳng thì các đại biểu tham dự đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ khẳng định vai trò, vị thế và quyền quyết định của chính mình.
Nhìn lại sự kiện Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Áng (Hà Tĩnh) vừa qua, gần nghìn doanh nghiệp nước ngoài bị đốt, cướp phá không những tổn thất hàng trăm triệu đô la mà ngay cả uy tín của Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng, vậy mà cho đến nay không vị chức sắc nào ở địa phương bị kỷ luật, đặc biệt xuất phát nghiêm trọng nhất từ Bình Dương!? Đơn vị quân đội chủ lực đóng gần Bình Dương cũng không kịp trở tay trấn áp bọn bạo loạn có tổ chức mà người ta nói huỵch toẹt là có bàn tay của tình báo Hoa Nam? Chưa có nước nào cơ chế lại “chia ghế” phân chia quyền lực như ở Việt Nam. Tổng bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, Thủ tướng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, do đó khi có sự biến như Bình Dương thì ai là người trực tiếp ra lệnh? Nếu mà chờ ý kiến hội ý tập thể thì còn gì là thời gian tính?
* Văn hóa tiếp thu phản biện xã hội của lãnh đạo
Một bài học sâu xa là văn hóa tiếp thu phản biện xã hội (cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến phản biện đa chiều). Không thể không đặt câu hỏi tại sao lãnh đạo đất nước lại mắc quá nhiều sai lầm, hầu như đụng đâu, sai đấy, làm đâu, hỏng đấy! Quyết định càng lớn lại càng sai. Bên cạnh nhiều vị lãnh đạo tầm nhìn, tư duy, năng lực hạn chế là đội ngũ tham mưu hỏng. Còn chốt kiểm soát cuối cùng là phản biện xã hội thì lại bị thù ghét thì còn ai chỉ dẫn, góp ý cho mình nữa. Chân lý của quyền lực đã thắng quyền lực của chân lý hết lần này đến lần khác. Không chỉ là văn hóa tiếp thu phản biện mà còn là văn hóa tự chịu trách nhiệm cá nhân.
Các vị tướng lĩnh điển hình như Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Trọng Vĩnh và nhiều trí thức có tên tuổi đã nhiều lần góp ý tâm huyết của mình gửi lãnh đạo Nhà nước nhưng đều nhận được phản hồi bằng “im lặng’ đáng sợ! Đã đến lúc Đảng, Quốc hội và Chính phủ phải nhận thức được rằng những tiếng nói phản biện xã hội không còn là những tiếng đàn bầu thánh thót du dương vì còn đâu những cánh đồng cỏ xanh non, những bờ xôi, ruộng mật, còn đâu những cánh rừng bạt ngàn Tây Nguyên vươn lên từ đất để bảo vệ đất. Những tiếng nói phản biện xã hội đang trở thành tiếng cồng, tiếng chiêng của Tây Nguyên hùng vĩ, là tiếng sóng gầm trong bão của biển Đông đang ôm ấp đất nước còng lưng hình chữ S mảnh mai đầy đau thương, bất hạnh này. Tiếng nói phản biện là tiếng lòng chắt lọc từ trí tuệ của các trí thức, người dân có trái tim hàng đêm nhỏ máu trước vận nước.
*Thay cho lời kết
Ai chịu trách nhiệm trước tình hình đất nước hiện tại thì quá rõ! Trên con đường phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc, thay đổi và sẵn sàng thay đổi là thực sự cần thiết để trước hết là tồn tại và tiếp cận với những mục tiêu tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Không bao giờ có thứ gì là hoàn hảo. Mê muội, lú lẫn và lạc lõng là đồng nghĩa với cái chết theo cả hai nghĩa đen và bóng.
Trong bất kỳ một cuộc lột xác thay đổi nào đều không tránh khỏi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Mục tiêu tối thượng phải tránh được đổ máu làm hao tổn hiền tài và nguyên khí quốc gia. Muốn tránh được điều này, thay đổi thể chế, đoàn kết dân tộc và thực hiện dân chủ phải thực sự bắt đầu từ trong đảng. Câu hỏi đặt ra là Đảng chọn gì? Chọn quốc gia, dân tộc hay chọn duy trì quyền lãnh đạo của nhóm thiểu số trong Đảng?
TVT
(Tác giả gửi BVB)
-------------------

62 nhận xét:

 1. Tập đoàn lãnh đạo nhà nước và xã hội!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, cá nhân quản lý, tập thể chịu trách nhiệm

   Xóa
  2. "đảng lãnh đạo, nhà nuớc quản lý, nhân dân làm chủ" - cá nhân tham nhũng!
   Chấm hết! Botay.com.csvn!

   Xóa
  3. Tất nhiên trách nhiệm về những hiện trạng bất ổn về kinh tế xã hội thuộc Đảng CSVN rồi,việc này ông TBT N.P.Trọng đã nhận lỗi trước quốc dân đồng bào.

   Tuy nhiên chuyện cần làm rõ để đúc rút kinh nghiệm là truy tìm nguyên nhân gây bất ổn này.

   Nguyên nhân thì có rất nhiều,nhưng nguyên nhân chính là BẢN CHẤT BẢO THỦ KIÊU NGẠO,NGỤY BIỆN ,HIẾU DANH,HIẾU THẮNG CỦA ĐẢNG CSVN.


   CSVN bảo thủ bởi VN là Quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề,xuất phát điểm từ thực trạng kinh tế xã hội nửa phong kiến nửa thuộc địa(Rất tiếc là không phải thuộc địa trong khu vực liên hiệp Anh ,mà là của Pháp gờ- răng- đê),sau khi hệ thống XHCN thế giới sụp đổ vì những sai lầm về chủ trương đường lối ,lẽ ra,là đảng cầm quyền,đảng CS VN phải CẦU THỊ HỌC TẬP ANH CẢ LIÊN XÔ ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ ,DÂN CHỦ HÓA XÃ HỘI CHO PHÙ HỢP THỰC TẾ VÀ THỜI ĐẠI ,nhưng do bản chất kiêu ngạo hiếu danh hiếu thắng cộng thêm chút láu cá chính trị đậm tính phong kiến(kiểu Trạng Quỳnh , Trạng Lợn),Đảng CSVN lại muốn chứng minh thậm chí rao giảng với thế giới rằng thế giới CS do Liên Xô đứng đầu đã hành động sai lầm,chỉ đảng CSVN mới vĩ đại,mới đúng khi chỉ cần cải cách thể chế kinh tế,còn vẫn giữ nguyên thể chế chính trị theo mô hinh Nhà nước XHCN do một tay Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện....

   Nhưng sự phát triển của xã hội loài người là có quy luật,VN đâu có thể đứng ngoài quy luật đó theo ý muốn chủ quan của riêng đảng CSVN và hậu quả là những bất ổn ngày càng gay gắt về kinh tế,xã hội mà đảng CS VN đang phải đối mặt .

   Hơn lúc nào hết,muộn còn hơn không,đảng CSVN nên cầu thị cải tổ thể chế chính trị,dân chủ hóa xã hội,chấm dứt việc tiếm quyền tôn trọng,trả lại quyền lực tối cao của nhân dân trong việc lựa chọn thể chế,lựa chọn thủ lĩnh tối cao của dân tộc,đúng nguyên tắc NHÂN DÂN LÀ CHỦ NHÀ NƯỚC VN.

   Một nguyên lý luôn được Đảng CSVN viện dẫn là Nhà nước VN XHCN CỦA DÂN DO DÂN VÌ DÂN HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ ĐẢNG (CSVN) LÃNH ĐẠO,NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ,NHÂN DÂN LÀM CHỦ mà không hề giải thích được tại sao nhân dân làm chủ mà lại không có quyền bầu cử trực tiếp ,không có quyền bỏ phiếu tín nhiệm ông Tổng Bí Thư,thủ lĩnh cấp cao nhất của nhà nước VNXHCN hiện nay?

   Rồi đảng lãnh đạo Nhà nước tức Đảng CSVN đứng trên,đứng ngoài luật lệ Nhà nước,như thế Đảng CSVN chỉ nói(ra mệnh lệnh bằng nghị quyết )mà không làm,không phải chụi trách nhiệm hậu quả trước bất kỳ một luật lệ nào?Như thế thì dân gọi Đảng CSVN là "vua" như thời phong kiến thì có gì sai đâu?Quyền lực tuyệt đối của Đảng CSVN mà lại thả rông như vậy tất sẽ vô phương kiểm soát tệ lộng quyền vụ lợi tham ô lãng phí mua quan bán chức ...mà những tật tế này đang thủ tiêu sáng kiến,triệt phá nguyên khí quốc gia ,hấp dẫn tụ tập ngày càng đông đảo những đối tượng kém tài thất đức vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước khiến kinh tế xã hội tụt hậu ,kìm hãm sự phát triển của xã hội như chúng ta đang chứng kiến.

   Xóa
  4. Tổ quốc ta, Nhân dân ta người ta còn hiểu được, chứ cái thứ đảng ta nó là đảng nào và ở đâu trong thế kỷ internet thông tin này nhỉ. Và còn nữa, cứ sắp sang xuân ngoài đường lại giăng cái băng rôn nhầm lẫn "mừng đảng, mừng Xuân". đảng la đảng, mùa Xuân là xuân. Xuân đi xuân đến, còn đảng với chính sách bán nước, hại dân, sống trên núi xương, sông máu dân lành thì thử hỏi đảng có tồn được bao lâu nữa.
   Người nhà quê ra Thủ đô.

   Xóa
  5. Tôi là thằng Dân, tôi chịu trách nhiệm. Thằng DÂN là tui đã bầu ra Cuốc hội, đẻ ra Cuốc hội. Con dại cái mang. Anh Nguyễn Sinh Hùng nói dồi, dân bầu ra QH, QH quyết sai thì dân chịu. Đúng là dân vạn đại, dân sợ vãi đái vì cái quyền của mình.

   Xóa
 2. "Câu hỏi đặt ra là Đảng chọn gì? Chọn quốc gia, dân tộc hay chọn duy trì quyền lãnh đạo của nhóm thiểu số trong Đảng?"
  Tưởng đã quá rõ khi đảng đặt cờ đảng lên trên cờ Tổ Quốc.
  To nhỏ dài ngắn, BCT nhất trí thì vấn đề mớ được đưa ra Quốc Hội thảo luận.
  Hiến Pháp : Quân đội phải trung thành với đảng trước khi khi được trung thành với Tổ Quốc, với Nhân Dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Liêng hợp guốc là bọn nào mà phản động góa?
   ceng cứ dzô đâu mà bày đặt xiếp hạng
   bố láo nhất công bố kết quả không xin phép, thông qua BCT rì ráo chọi....

   Xóa
 3. Thưa đại tá Bùi văn Bồng,thưa quí vị,XIN NHẮM MẮT TRẢ LỜI NGAY TỨC KHẮC KHÔNG CẦN SUY NGHĨ - ĐÁNG CỘNG SẢN VN,100% PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC TỔ QUÓC VÀ LỊCH SỬ NGÀN ĐỜI CỦA DÂN TỘC VN - về sự đi xuống nghiêm trọng về mọi mặt của đất nước ta ngày hôm nay! kinh tế suy trệ,nợ nần chồng chất-giáo dục,đạo đức, lương tâm,v v và v v // tất cả gần như tan nát !!! Rất đau đớn !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi cũng có một câu trả lời chính xác 100% ! : Thế hệ trẻ và những người đã chết !
   Trong lịch sử VN , trách nhiệm luôn thuộc về quá khứ , những người đương chức đương quyền họ không có sai lầm ! Những Giơnevơ , những Hoàng Sa , những Thành Đô , những người gây ra trách nhiệm họ đi về lòng đất gần hết rồi , còn trách nhiệm thì chúng ta đang gánh . Nếu VN có tòa án dân tộc thực sự thì vô số các ông lớn bị quy trách nhiệm và đang ngồi tù , vậy mà họ vẫn sống , sống đầy đủ và đàng hoàng hơn chúng ta , và trước quần chúng họ vẫn lên lớp về . . . TRÁCH NHIỆM !

   Xóa
 4. Không ai chịu trách nhiệm hết, tại VN dù có sập cầu, hư đường cũng không ai chịu trách nhiệm hay từ chức ( ngu sao từ chức), Tại TP HCM vấn nạn qui hoạch treo người dân kêu khóc hàng chục năm trời nhưng có ai chịu trách nhiệm hay từ chức đâu, quan trọng là người dân sống trong khu qui hoạch treo chịu đựng được bao lâu và họ sẽ làm gì nếu chính quyền TP cứ làm ngơ, họp hội đồng từ kỳ này qua kỳ khác,mấy ông nghị cứ gật và hứa xong rồi quên mất họ đã nói gì, từ đời bà Phương Thảo nay tới bà Quyết Tâm qui hoạch treo vẫn cứ treo ...???

  Trả lờiXóa
 5. Chết! Chết! Chặc, chặc... Dân bầu ra thì dân phải chịu trách nhiệm chứ? Tính đổ lỗi cho nãnh đạo sáng suốt à? "Quyền lợi" thì ôm, "Trách nhiệm" thì đá, đó là đường lối chủ trương của chúng tớ, à quên, của dân...

  Trả lờiXóa
 6. AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC HÔM NAY?

  Đảng cộng Sản Việt nam đang bắt chước một nhân vật trong truyện cổ tích, tự đặt tên cho mình là KHÔNG AI CẢ. Thằng khổng lồ là Nhân Dân hò nhau bắt thằng Không Ai Cả nên trớt quớt hoài. Dù cán bộ Đảng sai bậy triền miên nhưng Đảng vẫn sổng khỏe. Hê hê.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng tỉnh lại thì tỉnh đi còn chết thì hãy đi chết đi.đảng này mà còn nhì nhằng,lay lắt sống thêm mấy trăm năm nữa thì không biết dân việt phải khổ thế nào?lúc đó chắc liên hợp quốc khai trừ việt nam mất(V N quay về sống với khỉ thôi)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Đảng tỉnh lại" và nói: sống theo điều 4 hiến pháp, tức là, tôi là "lực lượng LÃNH ĐẠO nhà nước và xã hội", tôi chỉ tay, hành pháp, quốc hội và tòa án, PHẢI làm theo!

   Xóa
 8. Đặt mình vào cương vị mấy ông tuyên giáo, BCT, không biết mấy ông sẽ nghĩ gì khi đọc bài viết này của TVT ? Chỉ ước gì được nghe ý kiến phê phán, phản biện của mấy ông. Nếu có, chắc bác Bồng sẽ sẵn sàng đăng lên ? Cái hay của báo mạng là chỗ đó, sao các ông không tận dụng để tuyên truyền chủ trương, đường lối giúp người dân thông tỏ, ủng hộ ? Trình độ, hiểu biết của người dân còn "hạn hẹp" lắm, nếu nghĩ sai về đảng thì cũng là tự nhiên. Không thấy các ông tuyên truyền giải thích bằng những phản bác ngay trên mạng mà chỉ thấy nổ vang trời ở các hội nghị, báo, đài do các ông quản lý mà dân bây giờ còn mấy ai nghe, đọc. Viết lên mạng có lẽ là cách hay hơn vì dân còn đọc, để còn có cơ hội mở mang đầu óc. Tiếc là hầu như chưa thấy có bài nào của các nhà lý luận gạo cội của đảng, nếu có thì chỉ là loại ăn theo, nói leo, những bí danh lạ hoắc với những lý luận đưa ra rất ba xạo, chuyên chụp mũ, nói xấu những ai có ý kiến khác lạ, quy cho họ là diễn biến, lôi kéo, thù địch.
  Đảng, nhà nước VN không có chủ trương cấm mạng, cấm "phây", cấm net. Sao Đ, NN không tận dụng không gian này mà chỉ để các DLV ra làm trò ? Đã đến lúc các lý luận gia hàng đầu của đảng phải ra mặt, các vị bận, trốn hay không giải đáp nổi các góp ý trên mạng ? Đã có ý kiến đề nghị tranh luận công khai với TBT, cũng bị lờ luôn.
  ĐCSVN rất coi trọng và đã có nhiều thành công trên mặt trân tuyên truyền, vận động, dân vận. Nhưng trên không gian mạng phải chăng Đảng đã xem nhẹ và thất bại ? Không nói lý được thì trấn áp, bắt bớ. Đã xẩy ra và còn xẩy ra nữa chăng ? Hạ sách.
  Bài viết của tác giả TVT đã chỉ ra chính ĐCS phải chịu trách nhiêm về thảm trạng của đất nước hiện nay. Người dân bình thường, công tâm đọc thấy rất thuyết phục, có thể vì còn "hạn hẹp" nhận thức. Vậy rất mong các Lý luận gia của đảng có phản biện để các phó thường dân được mở rộng hiểu biết. Thấy trên mạng đang nghĩ xấu về đảng nhiều quá, không trách mạng được. Chỉ vì không thấy đảng thanh minh, thanh nga. Hay đảng bất chấp dư luận ? Cứ tự khen nhau mà dư luận gọi là tự sướng ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @ Tư Duy! Có đấy, có thằng Công Sơn Tầu Lai nó vẫn phản biện đấy, Chắc mới về Bắc Kinh theo cái HD 981 rồi, mấy hôm nay thấy vắng mặt nó nhớ nó quá!

   Xóa
 9. AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC HÔM NAY?
  Câu này mà cũng phải nói mã hay sao ? Vốn đã có triết lí "dân biết, dần bàn, dân kiểm tra ..." thì dân phải chịu chứ, còn ai vào đây nữa. Vì kiểm tra và phát hiện là dân, nhưng dân không được xử lí, vì dân (cử tri) đã ủy thác cho Đại biểu qua lá phiếu rồi, còn đại biểu xử lí là xử lí nội bộ, nội bộ đó không có dân. Tóm lại là dân "bị" sinh ra trên đời thì dân phải gánh hết: nào thuế, nợ truyền đời, giá cả sinh hoạt tăng ... chỉ lương là bổn thôi !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hùng hói nói rồi DÂN quyết thì DÂN phải chịu chứ ai!

   Xóa
  2. Dang cong-san voi 15 khuon mat "dai-dien" trong bo-chinh-tri phai chiu trach-nhiem hoan-toan voi Dan-toc Viet-Nam.

   Xóa
  3. Đúng...đúng...Cha Hói nói rồi...dân chịu chứ kỷ luật ai...sao kỷ luật...chủ tịch...được.


   Công nhận mấy ổng....luôn tài ..tình Thảo nào mà mấy năm trước trên truyền hình có ông nói:...VN. mình khác người ta..họ học hành tử tế rồi làm giàu sao đó mới ra làm quan...còn VN. khác... lên làm quan...rồi đi học và làm giàu....cho nên...không giống ai....học xong về hưu luôn...

   Xóa
 10. Đảng Cộng sản Việt nam lúc này đang có quyền lựa chọn số phận của mình. Một thực tế không thể chối cãi là Đảng đang đủ điều kiện, vị thế lãnh đạo đất nước. Đó chính là sức mạnh chưa có một đảng phái, một tổ chức chính trị nào có được. Vị thế chính trị vẫn còn,cơ hội duy trì quyền lãnh đạo lâu dài của đảng chưa phải là hết.
  Nhưng trước hết, Đảng phải mạnh dạn tìm ra căn bệnh trầm kha, nguyên nhân làm cho đảng già nua, ốm yếu: Đó là sự bảo thủ, khô cứng của nhận thức ý thức hệ. Đảng đang coi chủ nghĩa Max-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh (phần chủ nghĩa Xã hội) là sức mạnh vạn năng, là liều thuốc chữa được mọi căn bệnh.
  Chủ nghĩa Max-Lê nin được gia giảm bởi chủ nghĩa Xtalin, chủ nghĩa Mao và đường lối Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay đã được thí nghiệm hơn nửa thế kỷ ở Miền Bắc và gần nửa thế kỷ trên cả nước.Kiên định mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa đồng hành với sự kiên định kém phát triển, độc tài; sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đang là mãnh đất màu mỡ để lợi ích nhóm, tham nhũng, chuyên quyền bám rễ nảy nở sinh sôi; Đảng cử dân bầu đang tước đi mọi quyền làm chủ của nhân dân với đất nước xã hội;
  Sự độc tôn về tư tưởng đang tước đi quyền phản biện xã hội, quyền công dân, quyền sáng tạo, quyền đóng góp cho xã hội.
  Để có được sức mạnh đích thực, Đảng hãy lấy tư tưởng dân tộc làm tư tưởng chính thống, hãy xây dựng cho Đảng một tư tưởng xuyên suốt là Độc lập dân tộc, nhân dân tự do, dân sinh hạnh phúc; phát huy tinh thần dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí minh; bổ sung những tư tưởng phù hợp thời đại trên tinh thần dân chủ, phi bạo lực,xóa bỏ độc tài, độc quyền, tôn trọng quyền con người; cởi mở, thân thiện, trung thực trong quan hệ quốc tế. Lãnh đạo nhân dân xây dựng một nền độc lập vững chắc, một xã hộ dân chủ công bằng, một nền kinh tế, giáo dục, khoa học tiên tiến; nhân dân được tự do hạnh phúc trên tổ quốc mình./.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói chi mà mất thời gian thế không biết!

   Xóa
  2. Về mặt nào đó tôi không muốn đi sâu, nhưng tôi nghĩ bạn cần cân nhắc nguồn gốc của những điều mà bạn nghĩ là thuận lợi của đảng CSVN. Thứ nhất, chẳng có thuận lợi nào mà không đi kèm với mưu cầu thành tựu và trách nhiệm đi kèm. Xây một cái cầu xuất phát bao giờ cũng phải nghiên cứu địa chất, làm thành bản vẽ, thi công, nghiệm thu, bảo dưỡng. Nó cũng tương tự lấy cái lý ra khỏi tủ, tráng sơ, rót nước, dùng xong, tráng sơ, có thể lau khô rồi cất vào tủ. Người Việt Nam hay cả chính phủ Việt Nam đều không mấy người hiểu và làm được cái quy trình giống như uống nước đó. Nhìn ra đường xem con nít ăn quà quăng rác, chó chạy rong làm bậy, thanh niên thì đái đường, có mỗi cái đầu cũng cạnh khóe không chịu đội mũ để tự vệ, ... Bạn nghĩ đảng CSVN thuận lợi sao ? Quốc gia 1 chính đảng mà luật không nghiêm, quan không tín, nói không đi đôi với làm thì xã hội như hiện nay là tất yếu. Việc thay đổi không thể thay đổi. Nói thật, tôi chỉ tin Việt Nam có khả năng thay đổi khi và chỉ khi buộc phải tuân theo quy tắc cuộc chơi của những quốc gia tiên tiến khác. Còn để bản thân tự sửa đổi thì cứ nhìn các tấm gương tự phê và các kiểu trách nhiệm thuộc về các ban các ngàng hoặc từ trên xuống dưới đều tốt, đều thưởng nhưng đường thì cứ nứt và lún.

   Xóa
  3. Cám ơn bạn đã có hồi âm!
   Tôi cũng như bạn, chưa thể đi sâu vào các ván đề nguồn gốc và nguy cơ của sự thiếu tôn trọng quy luật khách quan, các khế ước xã hội. Nhưng bạn ạ! Mọi sai lầm có thể điều chỉnh, và xã hội cũng như mọi sự vật hiện tượng muốn hữu dụng đều phải điều chỉnh và quan trọng nhất coi sự điều chỉnh như một vận động và yêu cầu tự thân. Đảng cộng sản Việt nam về cơ bản thiếu tự tin và không có khả năng này. "Thượng bất chính, hạ tác loạn" đang là thuộc tính lãnh đạo xã hội và đất nước của Đảng, nguyên nhân là độc tài, thiếu công khai, minh bạch và thiếu giám sát. Một thực tế, bất cứ triều đại nào, thể chế nào trước khi giành được quyền thống trị đều có những chương trình "trong sạch" nhưng khi cầm quyền là bắt đầu tha hóa có nghĩa rằng sự tha hóa không giành riêng cho Đảng cộng sản. Vậy muốn tồn tại, phải điều chỉnh liên tục, muốn điều chỉnh phải có so sánh đối chiếu, phải biết chỗ khiếm khuyết, phải nắm bắt nguyện vọng nhân dân...nói cách khác thể chế phải được sự giám sát của nhân dân...và nếu Đảng không chịu và không làm được điều đó, tôi ước mơ có một cuộc chuyển giao hòa bình quyền lãnh đạo. Tôi muốn nói là Đảng đang có thuận lợi nhất chứ không phải tất cả thuận lợi. Tôi đồng tình hoàn toàn với bạn "Việt Nam có khả năng thay đổi khi và chỉ khi buộc phải tuân theo quy tắc cuộc chơi của những quốc gia tiên tiến khác". Đó là nhiệm vụ của bất kỳ một đảng phái, tổ chức nào muốn lãnh đạo đất nước, đưa đất nước phát triển đồng hành cùng thế giới văn minh.

   Xóa
  4. Ông Nd 0910 ơi. Ông tính chữa bệnh cho một thây ma à?
   (Một bác sĩ)

   Xóa
  5. Những thứ xấu nên chết đi! Tại sao lại mong nó trở nên tốt và tồn tại? Đừng lây bệnh lú!

   Xóa
  6. @07:12-20/07/0014! Bạn có một giấc mơ đẹp quá: ..."Tôi ước mơ có một cuộc chuyển giao hòa bình quyền lãnh đạo". Câu này phải thêm cái đuôi cho đủ ý: Tới cuối thế kỷ 21 ko biết có dược ko ! Vì "đảng ta" còn ước mơ cao hơn bạn cơ: ĐẢNG CSVN QUANG VINH MUÔN NĂM,đã muôn năm thì làm gì có "chuyển giao" hả bạn ?...Rứa đó....rứa đó

   Xóa
  7. Đồng ý với bác ND 09:10,tuy nhiên những lợi thế của đảng CSVN chỉ là tương đối so với yêu cầu thời đại.Nếu đảng CSVN không sớm chủ động tự thường xuyên đổi mới tư duy chính trị,cương lĩnh điều lệ cho phù hợp nhu cầu tổ chức quản trị Đất nước trong thời đại hội nhập toàn cầu sâu rộng như hiện nay, đảng CSVN không thể ngăn được quá trình thoái hóa đã,đang và sẽ tiếp tực với tốc độ ngày càng cao , triệt tiêu những ưu thế hiện có và mất luôn cơ hội tiếp tục được trao ấn kiếm lãnh đạo Đất nước giống như câu chuyện đã xảy ra ở LX và Đông Âu.

   Xóa
 11. "Dân làm chủ thì dân phải chịu trách nhiệm, không nói nhiều". Thằng cha nào nghĩ ra được câu nói " Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" thật là đại .....gian, có gì cứ đổ lỗi lên đầu nhân dân là ok ngay.

  Trả lờiXóa
 12. Khổ lắm, người Việt có câu "nghĩa tử là nghĩa tận" rất chi là thấu tình đạt lý (ngay như ông PQN lăn đùng ra chết, thành ra ...hy sinh vì nghĩa lớn đấy thôi.
  Ấy thế mà bây chừ các vị cứ soi từ ông Mác, ông Lê nin, ông HCM với những ý tưởng rất chi là lãng mạn và ...nhân văn của các ổng, nay cũng theo các ổng về công viên Vĩnh Hằng rồi. Như vậy có phải là bất công không?
  Đáng trách cái người "chịu trách nhiệm về tình hình đất nước hôm nay" chính là ...NHÂN DÂN ấy chứ, ai bảo ...bỗng dưng sinh ra và nuôi dưỡng cái người sinh ra cái đống bầy hầy hôm nay.
  NHÂN DÂN ƠI, hãy thực hiện "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" đi, (hay nói một cách "lý luận hiện đại" chính là "tự phê bình và phê bình" ấy mà) !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ tại DÂN TA ngu quá lợn
   Để cho quân nó mãi làm quan
   ( Tản Đà_ Nguyễn Khắc Hiếu)

   Xóa
 13. Ai là người phải chịu trách nhiêm về tình hình YẾU KÉM - ĐỚN HÈN của đất nước ? Có lẽ không khó trả lời : ĐCSVN hay còn gọi với cái tên " tập đoàn lãnh đạo đất nước " ! Vì cái ĐCS này đã và đang lãnh đạo " toàn diên , tuyệt đối " cái đất nước này kia mà . Thưa Ts Tô văn Trường , bọn họ có nhân trách nhiệm trước Quốc hội đấy chứ nhưng là : trách nhiệm chính trị !!! Thật mỉa mai thay , để đất nước này dân tộc này khốn khổ như thế này mà lại chỉ nhân trách nhiệm theo kiểu " chí phèo " như vậy thì có lẽ chỉ có ở Vietnam mà thôi .
  Người dân chúng tôi chưa bao giờ thấy một quan chức chính phủ , quan chức của cái ĐCS này phát biểu trước bàn dân thiên hạ về sự yếu kém trong điều hành nền kinh tế , tình trạng tham nhũng trơ thành " quốc nạn " , tệ nạn xã hội tràn lan ... mà nguyên nhân là do trình độ quản lý , điều hành quá kém cỏi của lãnh đạo đất nước , chỉ thấy " đổ thừa " cho nào là " hậu quả chiến tranh - suy thoái kinh tế thế giới ..." .
  Các ông lãnh đạo đất nước này mà cụ thể là cái ĐCS này gần đây luôn mồm CHỐNG ĐỘC QUYỀN , chống độc quyền ở ngành này ngành kia , tập đoàn này tập đoàn kia , doanh nghiệp này kia ... Nhưng không hiểu các vị không biết hay cố tình không biết là đang hiện hữu cái ĐỘC QUYỀN - ĐỘC TÀI mà phải chống , phải xóa tức khắc đó là : Chống sự độc quyền - độc tài - độc trị của cái ĐCSVN trên đất nước VN này ! Chính từ sự độc tài , độc quyền của ĐCSVN đã sản sinh ra mọi thứ độc quyền , độc hại về kinh tế và chính trị xã hội hiện nay . Đó mới là điều cần xóa trước tiên , là " những việc cần làm ngay " !
  Đất nước này còn không ngóc đầu lên nổi chứ đừng ảo tưởng " sánh vai cùng năm châu " nếu còn tồn tại sự ĐỘC QUYỀN - ĐỘC TÀI - ĐỘC TRỊ của cái đảng CSVN này , đó là một sự thật .

  Trả lờiXóa
 14. Nhờ đảng lãnh đạo"đỉnh cao trí tuệ" của nhân dân mà hôn nay chúng ta được nhiều cái nhất
  đó là:1-qua thống kê của quỹ tiền tệ thế giới thì đồng tiền vn về giá trị thì thấp nhất châu á.2-về mua sắm thì là 1 trong những nước đắt nhất chau á.3-về tiêu dùng thì tuy là nước nghèo nhưng vn ta vẫn rất là chịu chơi phải nói là đứng nhất nhì thế giới.bằng chứng là trên thế giói có 40 siêu xe thì vn đã chiếm hết 5 chiếc.4-về ưu đãi cho trung quôc về đầu tư... thì vn ta là đứng đầu các nước trên thế giới ưu đãi cho tq.5-bây giờ lại thêm vụ mức sống dành cho người dân là 1 trong những nước thấp nhất thế giới..ôi sao đảng ta TÀI TÌNH lãnh đạo đất nước đến như thế không biết..he.he.hee .CHỈ sơ qua những thứ kể trên đó là câu trả lời cho bài viết.

  Trả lờiXóa
 15. Trách nhiệm ! Đi một vòng từ chi bộ Đảng lên tận Trung ương đảng , nơi nào có cán bộ nhà nước , thì nơi đó có trách nhiệm của đảng viên đi song đôi cùng chính quyền

  Tiếc rằng đảng viên hôm nay được tôn vinh thành " Ông " , toàn là những Ông Lẫm Đẫm , Ông Loi Đoi , Ông Chòi , Ông Móc ,Ông Lốc Cốc ,Ông Leng Keng , Ông Kèn , Ông Trống , Ông lóng Cóng , Ông co Ro , Ông mò , Ông Huyện Uỷ , Ông Tỉnh Uỷ , Ông Trung Ương ....! Xem kỷ lại chẳng khác chi một phường tuồng hát Bội .

  Một gánh hát thì làm sao mà có trách nhiệm với dân , với nước . Họ chỉ diễn tuồng theo kịch bản soạn sẵn của ban tuyên giáo , ai dại mà tin thì ráng chịu ...!

  Khi đóng xong vở tuồng trước Đảng bộ , trước nhân dân quần chúng , trở về bàn nhậu , các " Ông " đảng viên chưởi nghe không hay chắc chắn chẳng ăn tiền . Mà chưởi ai ? Chắc rằng chúng ta , tất cả đều biết !

  Rõ ràng chính các " Ông đảng viên " trên bàn nhậu CHƯỞI các " Ông Đảng viên " đang diễn tuồng thiếu trách nhiệm với nước , với dân !!!

  Phải chăng , đất nước đã đến thời MẠC VẬN ...!!! Bởi vì , chính mình đã lấy dây thòng lọng , treo cổ chính mình ???

  Trả lờiXóa
 16. Tổ chức chịu trách nhiệm sự suy thoái , yếu kém, lạc hậu, lệ thuộc T.Q và bị T.Q xâm chiếm VN là ĐCSVN, đứng đầu là các TBT, BCTri các khóa 9,10,11 . Nếu ĐCSVN đặt Tổ quốc, dân tộc lên trên hết, đặt mạng sống và cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân là mục đích cuối cùng thì còn tồn tại, nếu ngược lại thì bị nhân dân đào thải, trừ bỏ.

  Trả lờiXóa
 17. Nhân dân bầu ra chính quyền nếu cq sai thì dân phải chịu trchs nhiêm và mọi hậu quả

  Trả lờiXóa
 18. Các bác cứ la làng, các bác làm được gì hơn nào?

  Trả lờiXóa
 19. Có một số bạn nói đúng,ND chịu trách nhiệm về tình hình đất nước hôm nay. Việc này đã được cảnh báo từ thời nhân văn giai phẩm.Vậy mà dân vẫn một lòng theo Đ.Rồi đến thời Trần xuân Bách,dân vẫn lặng im.Nay đến dàn khoan cũng chỉ bàn tán qua loa.Đảng viên CS cũng có nhiều người biết Đ thối nát nhưng có mấy ai ra khỏi Đ ,lại có người tự hào nói ko sinh hoạt Đ nhưng lại giữ thẻ Đ như vậy thì vẫn là Đ viên CS rồi .Có bác nào dám đi vận động Đ viên CS bo Đ ko. Các bác lại còn mong Đ cải lương. Đừng đổ lỗi cho Đ, tất cả tại dân cho nên ra nông nỗi này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trách nhiệm của nhân dân VN nếu có chỉ là bị động mà thôi. Họ bị lừa, cứ nghĩ đcsVN sẽ cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn chế độ phong kiến, thậm chí sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn Thuỵ Sĩ, Anh, Mỹ...
   Cho nên tôi danh "vô trách nhiệm" đối với nhân dân VN là "không thành lập" (tòa tuyên như vậy). Kẻ có tội là kẻ lừa đảo. Là ai, quý vị quá biết.

   Xóa
 20. Nếu ở đời ko có Minh [râu],thì những linh tinh ngày nay đâu phải lo.

  Trả lờiXóa
 21. Bao nhiêu phản biện hay các comm đã nói hộ rồi nhưng xin cam đoan rằng không bao giờ và k đời nào ĐẢNG LẠI LẤY ĐÁ GHÈ CHÂN MÌNH? Độc quyền lãnh đạo -lợi nhuận gấp nhiều 300% kể cả treo cổ cha, ông nội, chúng cũng k từ k bỏ-Người thầy vô sản đã dạy???
  NGLUY

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có đấy bác NGLUY ,bác không thấy khi khí huyết trì trệ lú lẫn , để lấy lại tỉnh táo,người ta thường tự tới hiệu tầm quất ,tuy không tới đây để lấy đá ghè chân mình nhưng rõ ràng là họ tới để tự nguyện bị ĐẤM,ĐẠP cho "tỉnh cơn lú"hơn đấy thôi.

   Xóa
 22. Đảng ta đã nuốt lời thề
  Đảng viên thứ thiệt đã về làm dân
  Bây giờ toàn lũ vinh thân
  Khoác áo đảng chủ lừa dân ấy mà...
  Tội này là của đảng ta.
  Mất dân mất nước cũng là phải thôi.!!!

  Trả lờiXóa
 23. ĐÁNG CỘNG SẢN VN,100% PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC TỔ QUÓC VÀ LỊCH SỬ NGÀN ĐỜI CỦA DÂN TỘC VN Cái này thì quá rõ !!! Nhưng cũng tại nhân dân không tin đảng nữa vì một bộ phận không nhỏ nó hỏng hẳn nên dân không tin!? làm mất đoàn kết dân tộc, mà đảng hư do dân không dạy dỗ tử tế, không đánh đập cho vào khuôn phép đi. Để kệ nó làm gì thì làm mần chi dân tộc tổ quốc chẳng suy yếu mất nước

  Trả lờiXóa
 24. Tôi là dân thường như 90 triệu người dân VN khác, tôi không bầu ra các đảng viên, tại sao họ lại lãnh đạo tôi và 90 triệu dân VN này nhỉ, tôi không hiểu. Ông tổng bí thư thì ông lãnh đạo 3 triệu đảng viên của ông thôi chứ, sao lại lãnh đạo tôi. Tôi có bầu ra ông đâu ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn này nặng nề làm chi. Tôi chỉ có 1 lãnh đạo nóng tính, là bà xã. Ngoài ra chẳng thấy ai có đủ tư cách.

   Xóa
 25. Nói nhưng không làm, hoặc làm nhưng làm rất dở là bản chất diễn ra ngày lại ngày của cái gọi là đảng ta (không cần viết hoa chữ d này).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hi... thế bạn tưởng từ đảng viết hoa là đúng à. Thế thì thử xem đảng Cộng sản, đảng Phát xít, đảng Bảo thủ, đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa... Đảng là một danh từ mà cứ phải viết hoa sao? Thế đấy ngành giáo dục Việt nam từ xưa đến nay đã không chịu hay không dám chấn chỉnh bắt lỗi khi thể hiện ngôn ngữ viết, sai chính tả. Thành ra quen thói nên mọi văn bản giấy tờ nào kể cả cấp nhà nước đã viết chữ thường, chữ hoa một cách tùy tiện sai ngữ pháp.

   Xóa
 26. Đảng ta đã nuốt lời thề
  Đảng viên thứ thiệt đã về làm dân
  Bây giờ toàn lũ vinh thân
  Khoác áo đảng chủ lừa dân ấy mà...
  Nước bại là tội đảng ta.
  Trung Quốc nó bóp cũng là phải thôi.!!! hu hu hu

  Trả lờiXóa
 27. Một nhà nước là của dân do dân vì dân thì Nhân dân phải chịu trách nhiệm về tình hình đất nước còn gì nửa. Còn quyền lãnh đạo tuyệt đối toàn diện thì có đảng, lực lượng vũ trang quân đội và công an phải trung với đảng bảo vệ đảng đến cùng sau đó mới đến Tổ quốc và Nhân dân. Đã được hiến pháp quy định rồi, thôi rán mà chịu đi Nhân dân!

  Trả lờiXóa
 28. đảng ta là thứ đảng gì,
  Không vun vén cho dân,
  Quanh năm chỉ lo giữ ghế,
  Rồi vơ vét của cải quốc gia người thân, họ tộc,
  Bao nhiêu khoáng sản nguồn lực,
  Dành hết cho nhóm lợi ích,
  Nên nhân dân đâu còn lại gì,
  Bao nhiêu xương máu đổ ra,
  Ví như núi xương, sông máu,
  Của các thế hệ đi trước,
  Cũng là vì cuộc sống người dân,
  Rồi chuyện cướp đất của dân,
  Ngày nào qua Mai Xuân Thưởng,
  Cũng thấy biểu ngữ mất đất,
  Dân giăng kín cổng thủ tương,
  Họ là người dân ở đâu,
  Là dân tứ xứ khắp nước,
  Xuân Quan,Cần Thơ, Đà Nẵng,
  Phẫn uất vì lũ cướp quan,
  Đè dân cướp trắng ruộng đất,
  Chẳng chừa tý đất cha ông,
  Của dân sống đã bao đời,
  Chúng đem đất cho người nhà, thân hữu,
  Lập thành dự án chia lô,
  Bán ra thu tiền đút túi,
  Người dân mất đất kêu oan,
  Oan này bao giờ mới giải,
  Hỏi lại rằng:
  đảng ta là thứ đảng gi,
  Đa phân toàn lũ hại nước,
  Sống trên xương tủy người dân,
  Hỏi các ông trong bộ tứ chóp bu:
  Các ông sống hai lần không,
  Của cải mấy đời cũng hết,
  Sau này các ông chết đi,
  Những gì các ông để lại,
  Là tiếng lành hay sự ai oán,
  Còn lại ghi sử ngàn thu,
  Của cải cháu con ông hưởng,
  Nhưng mà sẽ được mấy đời,
  Hay là coi thường khinh bỉ,
  Của dân và sông núi này,
  Mong rằng:
  Các ông sẽ sớm tỉnh ngộ,
  Vỗ về ra sức phù dân,
  Còn không, các ông sẽ phải trả giá,
  Vì tổ quốc và người dân là một,
  Đi vào lịch sử trường tồn.
  Tác giả: Dân thường

  Trả lờiXóa
 29. Thưa bà con, thưa bác Bồng chủ trang. Xin lỗi, dù khó nói, tôi cũng phải nói rằng: đây là "bãi đờm của đảng" nhổ ra, nay các đảng viên cùng nhau liếm lại. Bà con nào ghê tởm thì hãy quay đi, đừng nhìn. Bà con nào "dũng cảm": thì hãy ráng đọc, để thấy cái đảng CSVN loay hoay không khác gì 30 năm trước! Mặc cho dân VN rên xiết vì cuộc sống lao động bần cùng, thất nghiệp, chém giết, khốn khổ, ô nhiễm, giá cả tăng tào lao... thì lãnh đạo đảng cứ mặt trơ trán bóng, chỉ biết họp và họp, bàn và bạc, nghiên cứu cho mấy chục năm sau, tha hồ hưởng thụ chế độ vua chúa, chả ra cái đếch đác nào, không ăn nhập gì với dân.
  Bài viết trên các báo đảng, đây:
  __________________________________________
  Rút ra bài học kinh nghiệm 30 năm đổi mới ( theo TTO)

  Tổng bí thư NPT nhấn mạnh: Chủ đề của đại hội là tư tưởng chủ đạo, thể hiện mục tiêu cơ bản nhất, nhiệm vụ trung tâm, trọng điểm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, định hướng cho việc xây dựng các văn kiện của đại hội nên yêu cầu phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra.
  Tổng bí thư lưu ý kết cấu và cách trình bày dự thảo báo cáo chính trị cần bảo đảm tập trung, dễ hiểu, dễ nhớ..., đổi mới kết cấu theo hệ thống các vấn đề, bảo đảm hợp lý, khoa học. Như việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm năm và nhìn lại 30 năm đổi mới, hai việc này có quan hệ với nhau, trong 30 năm có năm năm, khi rút ra bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới thì trong đó cũng có bóng dáng của năm năm. Về tên gọi, tiêu đề và nội hàm của các mục cần tránh máy móc, trùng lắp, khô khan, cách thể hiện phải sinh động, linh hoạt tùy từng mục, mỗi mục nên có cả đánh giá, phương hướng, nhiệm vụ.
  Về một số vấn đề mới, Tổng bí thư chỉ rõ: Phải dựa trên những kết quả nhận thức đã có, bám sát tinh thần của cương lĩnh, của Hiến pháp, từ đó cụ thể hóa, giải trình, làm rõ, gỡ những vướng mắc trong thực tế. Những vấn đề mới, chưa rõ, cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, khi nào chín thì đưa vào thực hiện.
  ______________________________

  Bình luận thêm: thật sự là khốn nạn muôn năm với dân VN, khi cái đảng này còn "họp, bàn, chín, hay chưa chín"! Dân VN trở thành bầy cừu cho đảng thí nghiệm - ngâm cứu chính sách bóc lột tận xương tủy. Khốn nạn, khốn nạn, đại khốn nạn. Tan hoang, tan hoang, đại tan hoang. Vậy thì: tẩy chay, tẩy chay, đại tẩy chay đảng...là thượng sách của dân VN!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhiều đêm không muốn nghĩ tới, không muốn vào trang bác Bồng đọc bài, cũng không muốn nhìn vào mặt tốt lóe lên ở đâu đó trong các trang báo như tuoitre, laodong, thanhnien, ... Đã thất tín làm sao còn trông chờ thêm vào nữa nhưng lại chẳng biết làm gì. Còn phải lo sáng ăn mì gói với gì, sữa còn không, ... Một ngày chí ít cũng phải mất tối thiểu 30% sinh lực suy nghĩ nên lực chọn tương lai thế nào vì chẳng ai muốn đóng góp cho kẻ không xứng đáng chỉ vì nhân danh nhân dân hay quốc gia. Mỗi lần đọc cái bài nào đó lại nghe phải bảo vệ lợi ích của đảng là nóng cái gan. Má. Đất nước thế này mà trên báo, trên đài cả gan in và đọc mấy chữ đó...

   Xóa
  2. Đọc kỹ ý kiến chỉ đạo của TBT mà bác "Tẩy chay cho nó chết..."nêu,thấy rõ TBT chủ yếu vẫn mắc chứng giáo điều,câu chữ ,dấu chấm dấu phẩy vụn vặt có tính chất nghề nghiệp của một cử nhân văn chương,chưa thấy tầm chỉ đạo của một tổng chỉ huy giữ ghế thủ lĩnh của một dân tộc,quốc gia 100 triệu dân.TBT chỉ sợ dân không hiểu,không nhớ được ý TBT nhưng TBT quên mất điều quan trọng là chính TBT phải chỉ đạo bộ sậu tổng kết ý kiến nhân dân,tổng kết thực tiễn những cái được,đặc biệt là những cái chưa được trong chủ trương đường lối để có hướng học hành mà giải quyết chứ dễ hiểu dễ nhớ không mà dân đói kém thì ích gì?

   Mặt khác là Cương lĩnh đảng CSVN ,Hiến pháp VN ,chính sách phải thay đổi theo yêu cầu thực tiễn khách quan chứ không ai có thể ép thực tiễn khách phải tuân thủ Cương lĩnh đảng CSVN,Hiến pháp VN.

   Quan điểm của TBT là những vấn đề mới phải chín thì mới đưa vào thực tiễn ,vậy thế nào là CHÍN?

   Đảng CSVN lãnh đạo Nhà nước thì phải có trách nhiệm lường trước rủi ro ,học tạp kinh nghiệm người đi trước để thiết kế ra cơ chế chính sách chuẩn mực khoa học chứ để khi thực tế chứng minh cơ chế chính sách hiện hành là thất bại chín muồi rồi như kiểu cải cách ruộng đất,cải cách công thương,hợp tác xã cao cấp,pháo đài cấp huyện,sáp ra nhập vào ,làm chủ tập thể ...thất bại nặng nề,dân sắp chết đói đến nơi thì mới gọi là CHÍN à?

   Bài học tổng kết 30 năm đổi mới có lẽ chỉ tóm gọn mấy mấy dòng đó là: NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CHỦ YẾU DO Ý THỨC VÀ TINH THẦN DÁM NGHĨ DÁM LÀM DÁM ĐỔI MỚI CỦA NHỮNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN ĐÃ BỊ ĐẢNG CSVN KỶ LUẬT NẶNG VÌ dám NÓI TRAÍ LÀM TRÁI MÀ ĐÚC RÚT BÀI HỌC ĐỂ CÓ ĐƯỢC ;NHỮNG THẤT BẠI VỀ KINH TẾ XÃ HỘI NẶNG NỀ HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG ĐE DỌA TỒN VONG CHẾ ĐỘ LẠI DO CÁC TỔNG BÍ THƯ TỪ ĐẠI HỘI BẨY ĐẾN NAY(5 NHIỆM KỲ)ĐỀU BỊ CHỌN NHẦM NGƯỜI , QUÁ KÉM VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO SO VỚI CÁC BẬC TIỀN BỐI!

   Cũng có ý kiến tẩy chay bầu cử thì khó quá,khó gì nếu các bác bất đồng với những người được đề cử thì ta bỏ phiếu trắng,chả ai bắt bẻ được.

   Xóa
 30. Bài viết cực kỳ chuẩn không cần chỉnh, rất sâu sắc đi vào lòng người. Mong các vị lãnh đạo phản biện tranh luận để làm rõ chân lý để đặt lợi ích đất nước và dân tộc lên trên tất cả. Cám ơn Đại ta Bùi Văn Bồng đã đăng bài viết rất hay này.

  Trả lờiXóa
 31. Tình hình đất nước hôm nay ư? Vâng, đồng tiền lạm phát , giá cả tăng chóng mặt , doanh nghiệp phá sản với con số khổng lồ , công nhân thất nghiệp đầy đường , nông dân mất đất và chán SXNN , ngư dân bị TQ đe dọa đánh đập-thu tàu, trí thức bị bắt , bị khóa miệng...tham nhũng tràn lan toàn XH , kỷ cương phép nước bị các nhóm lợi ích tha hóa , chi phối...Thế mà :
  +ĐCS vẫn còn đăng đàn tự ca theo kiểu "mình phục mình thật"
  +Im lặng trước tất cả các ý kiến , kiến nghị của nhân dân nhất là những nhà trí thức yêu nước.
  +Vẫn còn bao biện cho những sai lầm từ quá khứ tới hiện tại , và không có dấu hiệu sửa chữa những sai lầm đó.
  ...
  Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Thuộc về toàn bộ những ông lãnh đạo ĐCS trong BCHTW , BCT, và các Đảng bộ địa phương trên cả nước.

  Trả lờiXóa
 32. Tôi nghĩ đa số bí thư đều là người thiếu ý thức về vai trò của mình. 1 địa phương người nắm quyền làm việc chỉ 1 ông chủ tịch cũng đủ khó quản lý. Đẻ ra ông bí thư nghĩa là nắm cái ghế, quản mấy ông làm việc, tương tự như thanh tra, nắm cách cục. Nghĩa là ông bí thư không thể kém và phải là người toàn diện. Xin hỏi lấy đâu ra bấy nhiêu đó người toàn diện? Ở vị trí đó mà không đủ năng lực thì lại đẻ ra phe cánh, thời gian đâu mà mần ăn cho địa phương. Trách nhiệm nên hỏi trên đầu mấy ông này. Làm một nhân vật không làm, đi làm chân chạy và nghe lời.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Nghĩa là ông bí thư không thể kém và phải là người toàn diện"

   Theo tôi, theo nguyên tác, thì ông bí thư, phải là người đại diên cho quan điểm của đảng cộng sản VN: "chuyên chính vô sản" và " đấu tranh giai cấp"

   Xóa
 33. Rất nhất trí quan điểm tẩy chay của bác Tẩy chay...Nhưng không phải tẩy chay cho ai đó,tổ chức nào đó chết mà TẨY CHAY ĐỂ CÓ TIẾN BỘ CHUNG CHO XÃ HỘI VN,CHO ĐẤT NƯỚC VN.

  Tẩy chay là một trong những quyền dân chủ quan trọng bậc nhất của người dân mà bấy lâu nay cử tri sao lãng.

  Sau đại hội đảng CSVN XII ,nếu cương lĩnh Đảng CSVN không có những bước đột phá cần thiết để dân chủ hóa xã hội ,tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong thể chế chính trị ,quyền tự ứng cử đề cử của cử tri không được tôn trọng theo Hiến pháp thì cử tri hoàn toàn có quyền và cần phải tẩy chay bầu cử Quốc hội,HĐND các cấp để phản đối,yêu cầu bầu cử tự do ,không được vi Hiến .

  Hãy dùng quyền lực chính trị của mình để thúc đẩy,buộc Đảng CSVN phải có những cải tổ chính trị cần thiết để thực hiện xã hội dân chủ thực sự ,có đối trọng chính trị để kiểm soát quyền lực,tránh mọi hành vi độc quyền, lộng quyền ,nhũng nhiễu tham ô lan tràn gây bất bình trong xã hội hiện nay.

  Trả lờiXóa
 34. Thế mới biết dân VN quá hèn yếu chứ chẳng anh hùng như "quảng cáo" Săn sàng chấp nhận làm nô lệ, sẵn sàng bị đàn áp bởi chính đồng loại, dân tộc mình. Đửng 124/125 thế giới chỉ sau Libya, trong khi nhân dân Libya đã vùng dậy lôi thằng Gadafi từ dưới cống lên để ... chọc tiết, trong khi đó dân VN cứ cúi gằm mặt mặt xuống đất, lưng còng xuống nhặt nhạnh, kể cả bới rác để nuôi báo cô cái bọn CS ??????????!!!!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính sách ngu dân kinh khủng đã làm dân Việt trở nên như vậy.
   Tin vui là họ đang dần tỉnh ra...

   Xóa