Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

"Hữu nghị truyền thống, cùng ý thức hệ" !?

Ngày này 41 năm trước: Trung Quốc đánh chiếm Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam! Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc (1974-1987), tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã khẳng định:
“GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC KHÔNG TRUYỀN THỐNG HỮU NGHỊ, CŨNG KHÔNG CÓ TƯƠNG ĐỒNG VỀ Ý THỨC HỆ”

* NGUYỄN TRỌNG VĨNH
Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 10/2011 của đoàn Việt Nam do TBT Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, TBT Hồ Cẩm Đào nói với TBT Nguyễn Phú Trọng câu: “Truyền thống hữu nghị giữa 2 Đảng và 2 nước là tài sản quý báu cần gìn giữ và truyền cho các thế hệ mai sau”… và từ trước đến nay trong các cuộc gặp gỡ cấp cao hai bên, phía Trung Quốc thường nhắc lại: “Hai nước chúng ta song núi liền nhau, văn hóa tương đồng, hai đảng cùng chúng ý thức hệ là cơ sở của tình hữu nghị bền vững…”.
Dựa trên diễn biến thực tế, thử phân tích xem có đúng thế không?
Khách quan mà nói, tình hữu nghị Việt – Trung có biểu hiện trong hai thấp kỷ từ 1950 đến 1970. Trong thời gian đó, Trung quốc giúp ta khá lớn về nhiều mặt. Trong sự giúp đỡ đó, có lợi ích trước mắt và động cơ sâu xa của họ, vừa giúp ta vừa hạn chế thắng lợi của ta. Dù sao ta cũng công nhận là có tình hữu nghị Trung  – Việt.
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
(tết Ất Mùi sắp tới thọ 100 tuổi)
Còn ra thì sao?
Không kể Trung Quốc đã đô hộ nước ta 1.000 năm (Bắc thuộc), đến quân Nam Hán lại mang quân xâm lược nước ta, rồi nhà Tống, Mông Cổ sau khi chinh phục xong làm chủ Trung Quốc cũng 3 lần xâm lược nước ta, nhà Minh đem quân xâm lược, đánh bại Hồ Quý Ly, lại đô hộ nước ta 10 năm, nhà Thanh huy động 20 vạn quân chiếm đóng thủ đô Thăng Long. Năm 1974 Trung Quốc huy động hải quân mạnh tiêu diệt bộ phận lực lượng Việt Nam Cộng hòa đóng giữ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và cướp quần đảo từ tay Việt Nam Cộng hòa, lại trẹo họng nói là “thu hồi”. Tháng 2/1979, Đặng Tiều Bình huy dộng 60 vạn quân xâm lăng các tỉnh biên giới nước ta. Gần đây, dựa vào cái “lưỡi bò” bất hợp pháp thành lập cái gọi là huyện Tam Sa, thực hiện mọi thủ đoạn, chuẩn bị điều kiện hòng chiếm nốt Trường Sa của chúng ta. Thế là chỉ có 2 thập kỷ (50 – 70) nói trên tạm gọi là “hữu nghị”, còn thì suốt chiều dài lịch sử, truyền thống của Trung Quốc là truyền thống xâm lược nước ta.
Phía ta thì sao?
Năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán để khẳng định nền độc lập của nước Nam.
Năm 1075, Lý Thường Kiệt đánh tan quân xâm lược nhà Tống và có bài thơ "thần" đầy khí phách hào hùng:
Nam quốc sơn hà, Nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
Từ năm 1258 đến 1288, quân dân nhà Trần 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông hùng mạnh từng gây kinh hoàng cho nhiều nước từ Á sang Âu, đặc biệt năm 1288 dưới sự chỉ huy của Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn, quân ta đánh thắng trận Bạch Đằng oanh liệt danh tiếng lẫy lừng khiến nhà Nguyên khiếp vía không xâm pham lần thứ tư.
Lê Lợi, Nguyễn Trãi 10 năm gian khổ chống ách đô hộ nhà Minh, cuối cùng giết Liễu Thăng, dọa Mộc Thạch hết hồn rút chạy đến 1428 tống cổ Vương Thông về nước, khôi phục độc lập cho nước nhà.
Năm 1789, Hoàng đế Quang Trung hành quân thần tốc đánh tan 20 vạn quân nhà Thanh, Tôn Sĩ Nghị bỏ cả ấn tín mà chạy mới thoát chết.
Tháng 2/1979, quân dân các tỉnh biên giới, mặc dầu lực lượng ít ỏi, đã ngoan cường đánh trả 60 vạn quân xâm lược tàn ác, buộc Đặng Tiểu Bình phải rút quân.
Nước ta ngoài việc phải chống xâm lược của Trung Quốc qua các thời kỳ, còn phải chống xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Vậy là truyền thống nước ta là truyền thống chống xâm lược.
Rõ ràng truyền thống nước ta vầ truyền thống Trung Quốc đối nghịch nhau suốt chiều dài lịch sử, thì làm gì có “tình hữu nghị quý báu truyền cho các thế hệ mai sau”!
GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC  KHÔNG CÓ TƯƠNG ĐỒNG VỀ Ý THỨC HỆ
Đặng Tiểu Bình, từ 1956 giữ chức Tổng Bí thư Ban bí thư Trung ương, đứng cuối cùng (thứ 6) trong Ban Thường vụ, sau Mao Trạch Đông (Chủ tịch Đảng), Lưu Thiếu Kì, Chu Ân Lai, Chu Đức và Trần Vân (đều là Phó Chủ tịch Đảng).
Năm 1966, trong Cách mạng văn hóa, Đặng Tiểu Bình bị phê phán nặng nề là "tên số hai trong Đảng đi theo chủ nghĩa tư bản", rồi bị cách tuột hết mọi chức vụ. Từ năm 1969 đến năm 1972, hai vợ chồng ông bị đưa về Giang Tây, con cái đều bị đưa đi cải tạo ở các tỉnh khác.
            Ngay từ năm 1962, Đặng Tiểu Bình đã muốn từ bỏ mô hình XHCN kiểu Stalin và đi theo con đường khác với câu nói: “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo tốt”. Ông ta bị Mao Trạch Đông xử lý kỷ luật. Sau khi được phục hồi và sau khi ông Mao chết, năm 1978 ông Đặng lại nói lại câu nói đó và thực tế bắt đầu rẽ theo con đường TBCN mặc dầu vẫn nói là “xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc”. Để kết thân với Mỹ, tháng 2/1979 Đặng Tiểu Bình xua quân đánh Việt Nam là đã gửi thông điệp cho Nhà trắng rằng: “Giữa chúng tôi (Trung Quốc) và Việt Nam không cùng ý thức hệ dù đều là Đảng Công sản”.
Đại hội thứ 18 Đảng CS Trung Quốc 11-2012 không còn đề cập CN Mác – Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông nữa mà chỉ nêu lý luận “ba đại diện” của Giang Trạch Dân và “tư tưởng Đặng Tiểu Bình”.
Tuy vẫn giữ câu “xây dựng XHCN nghĩa đặc sắc Trung Quốc”, nhưng người ta có thể cho rằng XH Trung Quốc hiện nay là XHTB chưa thật đúng nghĩa, còn do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo.
Mô hình XHCN kiểu Stalin tỏ ra không thích hợp, kìm hãm sản xuất, kìm hãm phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khí đó một số người lãnh đạo lại hưởng đặc quyền đặc lợi sống như đế vương, độc tài độc đoán dẫn đến Liên Xô tan rã, các nước XHCN Đông Âu xụp đổ. Từ đó, chưa ai đưa ra được mô hình XHCN nào khác.
Việt Nam ta tất yếu phải cuốn theo kinh tế thị trường, nhưng lãnh đạo vẫn lấy CN Mác – Lênin làm cơ sở tư tưởng, vẫn chủ trương xây dựng CNXH. Thử hỏi xây dựng CNXH theo mô hình nào? Trong xã hội ta hiện nay, nội dung gì là XHCN, không ai chỉ ra được. Còn nói phát triển kinh tế thị trường “theo định hướng XHCN”. Cái đuôi “theo định hướng XHCN” thật là mơ hồ, vô nghĩa.
Đã không có mô hình, không có nội dung XHCN, thiết nghĩ chỉ nên nêu “lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nề tảng, xây dựng nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như nghị quyết Đảng đa từng ghi, là đúng đắn và khả thi. Không cần nêu CN Mác – Lênin mà “chỉ nêu tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ” vì cái gì ở Mác, ở Lênin mà thích hợp với Việt Nam thì Hồ Chí Minh đã tiếp thu, cũng như những gì là hay, là tốt của thế giới, của đạo Phật, đạo Thiên Chúa, của Khổng Tử, của Tôn Trung Sơn đều đã có trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đã không có nội dung XHCN thì nên lấy lại tên nước là “Việt Nam Dân chủ cộng hòa” là thích hợp.
Sự thật là không có truyền thống hữu nghị Trung – Việt, cũng không có tương đồng ý thức hệ. Thế mà mỗi lần có gặp gỡ cấp cao 2 bên, phía Trung Quốc vẫn nói ngon ngọt nào là trân trọng tình hữu nghị Việt – Trung do Mao chủ tịch và Hồ chủ tịch đã dày công vụn đắp, nào là xử lý bất đồng trên tinh thần “đại cục” quan hệ Trung Việt làm trọng, nào là mọi vấn đề đều có thể thương lượng nội bộ để giải quyết trên tinh thần đồng chí, anh em cùng chung ý thức hệ v.v… Giang Trạch Dân còn “sáng tạo” ra “phương châm 16 chữ và 4 tốt” để phỉnh phở, mê hoặc lãnh đạo ta làm sợi dây vô hình cột Việt Nam vào cỗ xe của họ kéo ta lệ thuộc vào họ.
Những ai có đầu óc thực tế đều thấy rằng hiên nay mối nguy hiểm đối với nước ta không phải đến từ đế quốc Mỹ mà đến từ chủ nghĩa bá quyền bành trướng Đại Hán.
Vấn đề đặt ra đối với nước ta hiện nay là: thoát ra khỏi mọi ràng buộc tham lam, ác ý, thực hiện đường lối chủ trương độc lập tự chủ, thực hiện ngoại giao cân bằng giữa các nước lớn, một mặt không phá bỏ hiện trạng hữu nghị hòa bình với Trung Quốc, mặt khác thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với các nước lớn Nga, Nhật, Ấn Độ, Mỹ, cải cách thể chế, thực hiện dân chủ, gắn bó với khối đại đoàn kết dân tộc, trọng dụng hiền tài, xóa bỏ mọi lợi ích nhóm, phe phái quyền lực để đưa đất nước thoát khỏi yếu kém tụt hậu và tiến lên.
N.T.V
--------------

10 nhận xét:

 1. Hoan hô lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh !

  Trả lờiXóa
 2. Hửu hảo vui sao kẻ gian tà
  Ngọt bùi che đậy những lòng tham
  Bao năm xâm lấn còn vênh mặt
  Hai Đảng chung lòng giết Việt Nam

  ĐVK

  Trả lờiXóa
 3. Trương Minh Tịnhlúc 19:45 19 tháng 1, 2015

  Mấy ông đừng có xạo.TQ là kẽ thù xâm lược Việt-Nam từ mấy ngàn năm nay.

  Trả lờiXóa
 4. Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp và trực tiếp của dân tộc Việt Nam . Lịch sử 4000 nghìn năm xây dựng và bảo vệ đất nước chắc hẳn mọi người Việt Nam không ai quên . Những người lãnh đạo đất nước, hãy vì dân tộc mà thức tỉnh , đừng vì mật ước ( thành đô ) mà chấp nhận là tỉnh tự trị của bọn bành trướng Bắc Kinh , và đừng để mọi người Việt Nam phải hy sinh để quyết bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 5. Đến thế này mà ông Phùng còn kêu gọi đừng "ghét TQ", thì đại tướng không đáng xách dép cho lão tướng, tuy là Thiếu tướng rồi chuyển ra ngoài làm chính sự theo đảng phân công!

  Trả lờiXóa
 6. “GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC KHÔNG TRUYỀN THỐNG HỮU NGHỊ, CŨNG KHÔNG CÓ TƯƠNG ĐỒNG VỀ Ý THỨC HỆ”

  Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh không chính xác lắm về mặt này . Những điểm cụ nêu để chứng minh đều thuộc vào phong kiến, và cuộc cách mạng Bác Hồ lãnh đạo đã đào mồ chôn vùi nó rồi . Bác Trọng nói truyền thống đây là truyền thống từ thời Bác Hồ, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và thế hệ vàng của Đảng ta . Nếu tính từ đó thì đúng như bác Trọng nói, tình hữu nghị của 2 đảng là truyền thống và cùng chung ý thức hệ .

  Sau này Trung Quốc không còn mặn mà với chủ nghĩa Mác mà chúng ta vẫn kiên định -hm, tiên sư anh Tào Tháo! Bây giờ không biết ai ngu hơn- chúng ta cần nhẹ nhàng phản biện, khuyên nhủ, nhắc nhở Trung Quốc nên trở về đường lối xã hội chủ nghĩa đã hứa hẹn ở hội nghị Thành Đô . Chưa có 1 chính biến tầm cỡ nào xảy ra ở Trung Quốc như ở Nga làm tiêu tan chế độ Cộng Sản . Nếu vậy chúng ta vẫn còn cơ hội . Anh Trung Quốc sai đường thì em Việt Nam không chịu nổi, chỉ cần xê dịch 1 tẹo cho giàn khoan khoan đúng chỗ thì cơm lại lành, canh lại ngọt như ngày xưa ngay. Chuyện buồng the không nên làm ầm ĩ, hổ chàng hổ cả thiếp .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ông Công Sơn ơi, làm ơn câm mồm thối lại đi. "Anh Trung Quốc sai đường thì em Việt Nam không chịu nổi" nghe mà lợm cả giọng

   Xóa
 7. Sao lôi chuyện buồng the vào cả đây thế bác, có ăn nhập gì không vậy?

  Trả lờiXóa
 8. Xuân Mãn(anh hùng)lúc 20:55 20 tháng 1, 2015

  Cụ Vĩnh ở TQ lâu hơn Ông kia nhưng cụ vẫn thuần Việt vẫn là Con Lạc Cháu Hồng! Là một trong những người tôi ngưỡng mộ, nhưng nhóm thân Hoàn Cầu thời báo không ưa.

  Trả lờiXóa
 9. Hoan hô lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Cụ đã nói đúng, hết những gì mà đa số nhân dân VN, CCB, đảng viên trung thành lý tưởng dân tộc muốn nói. T.Q - VN là truyền thống giữa kẻ xâm lược và người chống xâm lược, nếu có chỉ khoảng thời gian từ 1950 -1970. Nhưng cần nói lại cho rõ hữu nghị đó dựa trên mối quan hệ sống còn của cả T.Q và VN . trước họa thực dân cũ và mới. Có thể thấy những hành động và lời nói của lãnh đạo T.Q đối với lãnh đạo VN cứ như người lớn với trẻ con, dùng kế vừa đấm vừa xoa, vừa đánh đít vừa cho ăn kẹo mút..Lãnh đạo đảng và nhà nước từ thời ông Đỗ mười đến nay đều yếu kém và nhu nhược trước các hành động ngang ngược, xâm phạm chủ quyền của VN. Tội nhục quốc thể đó là của lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN nhiệm kỳ 9 -11.

  Trả lờiXóa