Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

'Trình độ tư duy' và 5 chữ Dân

Thư mở kính gởi Hội Nghị BCHTW 10.

* NGUYỄN KHẮC MAI
Tôi gởi lời kính chúc các Đại biểu khỏe mạnh, minh mẫn để bàn những công việc trọng đại của Đất nước và của Đảng CSVN.
Tôi dùng chữ thư mở để chỉ sự công khai, minh bạch, trong sáng, không giấu giếm, che đậy.
Trước hết, tôi xin dẫn câu nói của A.Einstein: “Những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải hôm nay, sẽ không thể nào giải quyết được ở trình độ tư duy mà trước đây chúng ta tạo ra chúng”. Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp luận làm tiền đề cho việc suy nghĩ, trước hết là tìm cho ra những tư duy mới. Ai cũng biết đổi mới phải bắt đầu bằng tư duy mới.
Từ Đại hội VII đến nay đã trải một phần tư thế kỷ. Qua 5 kỳ ĐH, chúng ta đặt ra nhiều mục tiêu, muốn giải quyết khó khăn để vươn lên. Nào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nào đi tắt, đón đầu, kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền, nào kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, học tập Hồ Chí Minh, đối ngoại “4 tốt, 16 chữ vàng”, gắn bó với Trung Hoa cùng ý thức hệ v…v. Một người có tư duy lành mạnh bình thường cũng thấy được về cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều không làm được. Khủng khoảng triền miên, kinh tế gia công lệ thuộc, vốn bỏ nhiều, mà không đạt kết quả đáng có, như thiên hạ đã làm được. Văn hóa, giáo dục suy thoái, lạc hậu, đạo đức, nhân cách suy đồi. Nền dân chủ như mơ ước Tháng Tám “tiến lên nền dân chủ cộng hòa”, hay “lập quyền dân, tiến lên Việt Nam!” vẫn cứ còn trong mơ, cái mà Hồ Chí Minh khao khát “Làm sao cho dân ta dùng được quyền dân chủ, hưởng được quyền dân chủ, dám nói, dám làm” thì ngày càng phú quý giật lùi. Cả chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục… những thứ làm nên nội lực của đất nước để phát triển, để giữ chủ quyền, để quan hệ đàng hoàng với lân bang, với quốc tế đều yếu ớt, lạc hậu và trì trệ. Nhiều bạn trẻ có học vấn nói với tôi không phải trì trệ, mà là tắc tị! Những người có lương tri không ai là không lo lắng cho tiền đồ của Dân tộc. Quả có chút ít phát triển. Nhưng tính lại, thời gian, tài nguyên, tiền của, sức lực mồ hôi, nước mắt của dân… thảy đều ném vào tham nhũng, lãng phí. Cái giá quá đắt!
Hội Nghị TW10 bàn về những vấn đề quan trọng làm nội dung cho ĐHXII của Đảng. Nếu không có tư duy mới, cách làm mới, kết quả chắc chắn sẽ như những đại hội đã qua. Cứ đối chiếu tiêu chuẩn thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, thì đường lối tiến lên CNXH rõ ràng đã phá sản. Các dân tộc hiện đại chứng minh rằng trong thời đại mới, mà tôi tính từ 1950 đến nay, khi chiếc máy tính điện tử đầu tiên xuất hiện đã mở ra thời đại công nghệ tin học, nhiều nước cùng trình độ với Việt Nam, đã trở thành những quốc gia tiên tiến, chẳng những thu nhập quốc dân cao, mà khoa học, giáo dục, Nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự phát triển … Vì thế, phải xem xét tận cùng gốc rễ của học thuyết “Mác Lê” của đường lối phát triển. Chính Hồ Chí Minh trước khi chết đã tiên đoán “cần một cuộc chiến tranh để chống lại những hư hỏng, cũ kỹ”.
Tổ chức của đảng vừa thiếu khoa học, vừa không dân chủ, rối rắm, nhiều thứ vô tích sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động lấn sân mà hiệu quả kém. Điều quan trọng là trong thời đại dân chủ phát triển, thời đại của pháp quyền, mà chức năng nhà nước của Đảng quy định mơ hồ trong điều 4 Hiến pháp, Đảng hoạt động không do luật điều tiết, tạo nên sự rối loạn, tiếm quyền kéo dài. Đảng mặc nhiên đứng ngoài sự giám sát của xã hội, ngang nhiên sử dụng mọi thủ đoạn kiểu quân chủ, độc đoán, phục dựng mọi hình thái phong kiến lạc hậu đã bị lịch sử kết án! Có hai nguyên tắc xây dựng Đảng mà Hồ Chí Minh từng đề xướng, một là “Đảng cũng ở trong xã hội”, hai là “Đảng do dân tổ chức nên”. Cả hai nguyên tắc ấy đều bị gạt bỏ . Vì không được xã hội nuôi dưỡng, phê bình, giám sát, và tiếp nhận những tư tưởng tình cảm tiến bộ nhất, nhân văn nhất của dân tộc và thời đại, các ban lãnh đạo của Đảng qua các kỳ đại hội, tất yếu chỉ còn biết sử dụng những biện pháp quan liêu, hành chính, bạo lực vô nguyên tắc, bất chấp đạo lý, nhân nghĩa để hành xử, tự ý đặt ra quy chế luật lệ vi phạm tinh thần dân chủ, nhân văn, tiến bộ. Hồ Chí Minh nói Đảng phải đạo đức, phải văn minh. Nhưng tổ chức và hoạt động của Đảng rất kém văn minh, nó thường xuyên vi phạm những quy tắc văn minh của nhân loại. Đội ngũ cán bộ thì đạo đức suy đồi. Gần đây anh Tư Sang nói “chúng tôi sẵn lòng nghe những ý kiến cay đắng”. Tôi xin thưa với các anh chị một ý kiến cay đắng của chính vị tổ sư của chủ nghĩa Mác, ông F.Ăng Ghen: “Phải chấm dứt một tình hình tế nhị. Cớ sao các đảng viên thường, thay cho coi những quan chức của mình là đầy tớ, để phê bình, thì lại quay ra coi họ như một đám quan liêu không bao giờ mắc sai lầm”. Vậy là từ trăm rưỡi năm trước đến hôm nay, các ban lãnh đạo cộng sản dù ở bất cứ nước nào, đều vẫn y sì như nhận định của Ăng Ghen! Một số tư tưởng tiến bộ, hợp lý của C.Mác không được nghiên cứu và thi hành, trái lại, đã du nhập những tư tưởng vừa lạc hậu, hổ lốn phi khoa học, giáo điều của mô hình xô viết đã phá sản, những tư duy kiểu mao-ít đã lỗi thời. Thí dụ cuối đời Mác đã vứt bỏ quan niệm giai cấp công nhân là kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản và đã đi tới một nhận thức mới, và nó là một dự báo đã được các nhà nước cộng sản chứng minh là sự thật. Mác nói với Bakounine: “Chính quyền của giai cấp công nhân, sẽ được thúc đẩy bởi một chế độ ủy trị. Người ta sẽ phó thác cho một nhóm người ứng và bầu cử bởi chính mình để đại diện và cai trị họ(gcCN). Điều ấy sẽ khiến họ rơi tõm ngay vào mọi sự dối trá, lệ thuộc của chế độ đại diện và tư sản. Sau một hồi ngắn ngủi được tự do và say sưa cách mạng, công dân của một Nhà nước mới, họ (CN)sẽ bừng tỉnh, thấy mình là nô lệ, con rối, con mồi của những tham vọng mới.” (Dẫn theo Marx sa vie et son ouvre-Mác cuộc đời và sự nghiệp.Jean Eleinstein.Fayard xb). Các ban lãnh đạo của Đảng không hề biết rằng gần hai trăm năm nay không hề có bất cứ đảng “cộng sản” nào, nhà nước cộng sản nào trên thế giới thành công trong chính sách xây dựng g/c công nhân. Công nhân ở nước ta hiện là giai cấp bần cùng không quyền lực, văn hóa thấp, đời sống nghèo khổ, bị cả hai ba phía “bóc lột”, không biết họ đã thức tỉnh chưa, để thấy mình, như Mác nói là “nô lệ, là con rối, là con mồi của những tham vọng mới”. Ác độc thay,tham vọng mới lại là của những kẻ luôn mồm nói G/C Công nhân là G/C lãnh đạo!.
Tôi xin dẫn một vài tư duy khác của Mác để có thể so sánh tư tưởng của Mác với cái gọi là “chủ nghĩa Mác Lênin” do các đời Ban lãnh đạo và Tuyên huấn của Đảng dựng lên, đánh tráo khái niệm để “lừa dối”. Mác nói :”Que les producteurs ne sauraient etre libre qu,autant qu,ils seront en possession des moyens de production (tere,usines,navires,banques,credits,etc…”(Các nhà doanh nghiệp (nhà sản xuất) sẽ không có tự do chừng nào họ không (có quyền) sở hữu những phương tiện để kinh doanh ( đất đai, nhà xưởng, tàu thuyền, ngân hàng, tín dụng v…v). Theo Mác tự do là vô ngã, là tối thượng, đến mức những kẻ thù của tự do vẫn luôn mồm nói tự do! Ở đây Mác đã nói được sự thật có tính quy luật, đã tự mình phủ định cái khẩu hiệu sai lầm đã nêu trong tuyên ngôn cộng sản, phải xóa bỏ tư hữu. Thật ra hai chữ cộng sản là người Nhật dịch sai, truyền sang Tàu, rồi Tàu truyền cho Việt, lầm lẫn hàng trăm năm không ai có ý thức để đính chính. Thuật ngữ và khái niệm kommunism không hề có yếu tố ngữ nghĩa là sản, nó chính là chủ nghĩa cộng đồng. Chính Mác và Ăng Ghen trong tuyên ngôn các đảng cộng đồng đã nói rõ: “thay cho những cộng đồng kiểu cũ, là những cộng đồng kiểu mới, trong đó phát triển tự do cá nhân là tiền đề để có tự do của toàn xã hội”. Người xưa nói danh không chính thì ngôn không thuận, mọi việc tiếp theo sẽ lầm lỗi, rối loạn…Trong khi ban lãnh đạo đảng bác bỏ xã hội dân sự, coi đó là phản động, cấm cả nghiên cứu, thì Mác khẳng định: Nhà nước chính trị có cơ sở tự nhiên là gia đình và cơ sở nhân tạo là xã hội dân sự! Mác còn một câu nói rất hay nữa là:Không phải nhà nước chế ước và quyết định xã hội dân sự, mà xã hội dân sự chế ước và quyết định nhà nước. Rõ ràng những nguyên tắc xây dựng nhà nước được nhận thức qua 11 Đại hội không có gì là Mác cả.Tôi không muốn làm nhàm tai các anh chị thêm, chỉ xin nói một sự thật. Đó là các đảng Xã hội-Dân chủ, mà những kẻ theo chủ nghĩa gọi là Mác-Lênin coi là phản động, thì chính họ lại thành công nhất khi ứng dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen, cùng những nhà tư tưởng xã hội cổ điển và hiện đại vào chính sách phục dựng châu Âu trong suốt thế kỷ vừa qua. Điều quan trọng là họ thông minh và dân chủ khi vận dụng, không hề có tâm thức nông dân lạc hậu, mê tín kiểu giáo điều như chúng ta, để rồi coi trọng xây dựng chủ nghĩa hơn là xây dựng đất nước, dân tộc.
Phải kiếm tìm những tư duy nhân văn, khoa học, tiên tiến, thuận lòng người và thời đại, để xây dựng triết lý mới phục hưng dân tộc. Đừng tự ái, thấy sai mà không dám dũng cảm sửa sai. Người xưa nói, không sợ xấu hổ khi học kẻ kém hơn mình, huống nữa lại đi học những người trước đây cũng như mình, nay nhờ khôn ngoan hơn, đã vượt qua mình trở thành liền anh liền chị trong khu vực và thế giới. Tôi tin rằng nếu thành tâm sửa chữa lỗi lầm, trở lại với những giá trị nhân văn tiến bộ, hợp lý của Dân Việt, biết làm những Hội Nghị Diên Hồng cho Toàn dân, chứ không phải chỉ cho một nhóm cánh hẩu, các anh chị cũng sẽ nhân lên nhiều lần kiến thức đặng vì dân vì nước mà thay đổi thể chế cho nhân văn tiến bộ hơn, phù hợp với lợi ich lâu dài để chấn hưng Đất nước, qua đó biến cải Đảng Cộng sản hiện nay thành một chính đảng của văn minh, đạo đức, của Dân tộc. Đây không phải lần đầu tiên mới đặt ra vấn đề này, đây là câu chuyện của lịch sử xây dựng đảng. Có điều chưa bao giờ vấn đề này lại trở nên sống còn như hiện nay.
Tôi tin rằng nếu lấy Năm chữ Dân sau đây làm tiền đề, chúng ta sẽ tìm ra lối thoát cho tình trạng hiện nay.
1. Dân tộc. Có lần Anh Năm Xuân tâm sự với tôi ở hành lang quốc hội, anh nói, cứ khi nào mình dân tộc, mình đúng, khi nào mình giai cấp mình sai.
2. Dân chủ. Cụ Hồ nói rất hay về dân chủ, nào là dân chủ triệt để, dân chủ mới, dân chủ thật sự, dân phải dùng được, hưởng được… Nhưng đáng tiếc cái thể chế mà cụ sao chép và cũng ra sức xây đắp đã không tương thích với những ham muốn tột bực của cụ. Đó là một bi kịch của đất nước, của Đảng. Phải hóa giải cái thể chế hư hỏng cũ kỹ này từng bước mạnh mẽ, nhất định sẽ thực hiện được khát vọng 100 năm trước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh: Tranh được Độc lập rồi mà không có dân quyền thì cũng vô nghĩa; của khởi nghĩa Tháng Tám: “Lập quyền Dân tiến lên Việt Nam”, hoặc của cụ Hồ: Có độc lập, thống nhất rồi mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì cũng vô nghĩa.
3. Dân Quyền. Thật sự đây là tiêu chí để đánh giá một chính đảng thật sự vì Dân hay chỉ vì một thư chủ nghĩa viển vông. Chúng ta đang đánh tráo khái niệm, tùy tiện hạn chế Quyền dân một cách quá đáng. Chưa bao giờ các ban lãnh đạo muốn hỏi ý kiến dân, làm những cuộc trưng cầu đúng nghĩa, chân thành, không hình thức. Hồ Chí Minh nói rất hay “Bao nhiêu quyền hành thuộc về Dân”. Thế mà ngày nay nhiều kẻ đang biến cụ Hồ chỉ là người nói được mà không làm được.!
4. Dân sinh. Cái lý thuyết dân sinh hạnh phúc đã được các bậc tiền bối của khởi nghĩa Tháng Tám đưa thành tiêu chí quan trọng của nhà nước của chúng ta. Nhưng điều mà Phan Châu Trinh và sĩ phu của Đông kinh nghĩa thục, từng chủ trương “Hậu dân sinh”, nghĩa là làm cho sâu dày cho tử tế, cho đầy đủ cuộc sống của Dân, với những chủ trương và quan niệm lạc hậu của chúng ta, đời sống của nhân dân ngày càng thấp kém.(so với yêu cầu, so với khả năng, so với khu vực…). Dân sinh là “hòn đá” thử cho mọi người, mọi lực lượng thật tâm yêu nước thương nòi.
5. Dân trí. Đây là tài sản của quốc gia của từng người,nó không bị hao mòn, luôn được tái sinh, phát triển. Hiện nay tổng số năm học của dân tộc ta chỉ là khoảng 8 năm. Trong khi đó nhiều quốc gia họ đã đạt tới 15,18 năm. Tuy nhiên vấn đề then chốt của dân trí lại là dân khí, nghĩa là nhân cách tự do dân chủ của con người. Có những nguyên nhân sâu xa đã khiến cho dân trí dân khí của chúng ta xuống cấp, nhiều trường hợp thật đáng xấu hổ.
Dân tộc, Dân chủ, Dân quyền, Dân sinh, Dân trí. Phải chăng đây là những tiêu chí mà cuộc cách mạng do những người cộng sản Việt Nam tiến hành ngót cả gần thế kỷ vẫn chưa chắc thực hiện được?
Nếu đóng góp cho một sự chuyển mình thật sự của Đại Hôi XII, làm cho Đại Hội này thật sự đánh dấu một bước chuyển đổi cơ bản để Dân tộc cũng như đảng CSVN thoát khỏi mô hình “xô-viết toàn trị, lạc hậu và đã phá sản” đi trên con đường thênh thang như những con rồng con hổ đang gia nhập vào xu thế chung của nhân loại, các anh các chị sẽ xứng đáng được nhân dân và lịch sử ghi công. Nếu còn níu giữ những giá trị giả, những tư duy lạc hậu, những lợi ích nhất thời và ích kỷ, sẽ là kẻ tội đồ của Đất nước. Nếu đặt Đại Hội XII vẫn trên đường ray cũ kỷ hư hỏng thì sẽ là thảm họa cho Dân tộc, cho Đảng.
N.K.M (Tác giả gửi BVN)
 
--------------

12 nhận xét:

 1. Các nước phát triển cấm có thấy mở Đại hội số má vớ vẩn!

  Trả lờiXóa
 2. Đọc thư của bác Nguyễn Khắc Mai gửi TWĐCSVN, Cháu cũng muốn TWĐCSVN trả lời bác Phạm Quế Dương và nhân dân VN được rõ:
  Việt Nam sẽ là Quốc gia tự trị hay là một tỉnh của Trung Quốc?
  Phạm Quế Dương
  Thiếu tướng Hà Thành Châu ,Chính ủy Tổng cục công nghiệp Quốc phòng Việt Nam ,tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ từ ngày 08-4-2013 . Ở đây ,ông đã nhờ một viên chức cao cấp Hoa Kỳ trao cho chủ bút Tạp chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu tối mật liên quan đến quan hệ Việt Nam – Trung Quốc .
  Tập tài liệu này xuất xứ từ anh vợ ông, là thiếu tướng chính ủy Tổng cục 2 , thời trung tướng Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục trưởng.
  Tập tài liệu chép lại nguyên văn từ cuốn băng nhựa AKAI ,mang bí số ML887 ghi âm những cuộc họp bí mật của các nhà lãnh đạo Việt Nam : Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh với các nhà lãnh đạo Trung Quốc : Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tiến Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu tại Thành Đô năm 1990.
  Nội dung những cuộc họp bí mật ấy cho biết kế hoạch sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc dự kiến tổ chức qua ba giai đoạn :
  • Giai đoạn 1: 15/7/2020 Quốc gia tự trị
  • Giai đoạn 2: 5/7/2040 Quốc gia thuộc trị
  • Giai đoạn 3: 5/7/2060 Tỉnh Âu Lạc
  Tỉnh trưởng vẫn là người Việt ,đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng đốc Quảng Châu (Trung Quốc) .
  Sau khi sáp nhập, tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ chính , tiếng Việt là ngôn ngữ phụ .
  Trong hội đàm, với lời lẽ bề trên, lãnh đạo Trung Quốc ,ban mật lệnh, giáo huấn, răn đe, dạy dỗ lãnh đạo Việt Nam phải làm những gì suốt 70 năm, từng bước một: “Âm thầm,lặng lẽ,từ từ như tầm ăn dâu, khéo như dệt lụa Hàng Châu;êm như thảm nhung Thẩm Quyến. Sử dụng thể thức “Diễn biến hòa bình.”, làm cho người Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rõ là Trung Quốc “ không cướp nước Việt.” mà chính người Việt Nam tự mình “dâng nước” và tự ý đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa.
  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì khấu đầu trước Đặng Tiểu Bình “ Nhờ Trung Quốc mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới nắm được chính quyền, mới thắng được đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động. Công ơn Trung Quốc to lắm, bốn biển gộp lại cũng không bằng. Do thế, nhà nước Việt Nam đề nghị Trung Quốc bỏ qua hiểu lầm, xóa bỏ các bất đồng đã qua. Phía Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun bồi tình hữu nghị lâu đời vốn sẵn có giữa hai đảng do Mao Chủ Tịch và Hồ Chủ tịch dày công xây dựng trong quá khứ. Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng “Quy chế tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh” như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng,Tân Cương, Quảng Tây.
  Tôi sửng sốt, trăn trở, không tin ở sự xác thực của sự kiện này. Những vị lãnh đạo nêu tên trên vốn là những người yêu nước trực tiếp tham gia góp phần chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu giành độc lập tự do. Lịch sử cận hiện đại Việt Nam là nối tiếp lịch sử 4000 năm, từ đời Hùng Vương ,đã từng đánh bại các cuộc xâm lược của các triều đại lịch sử Trung Quốc: Hán,Đường,Tống,Nguyên,Minh,Thanh. Ngày nay không thể nào có những người lãnh đạo, vì bất cứ lý do gì cúi đầu xin được làm một khu tự trị của Trung Quốc, bởi vì như vậy là bán nước, phỉ báng ông cha, phản bội dân tộc.
  Trước hiện tượng Trung Quốc cho xuất bản hai cuốn sách của Hồ Tuấn Hùng và Huỳnh Tâm đưa nhiều dẫn chứng rạch ròi để khẳng định Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người Đài Loan (Trung Quốc) đã lũng đọan tinh thần nhân dân ta, gây nên những nghi vấn rất tai hại, vậy mà hệ thống tuyên huấn- thông tin của ta vẫn coi như không có trách nhiệm gì!. .
  Không thể im lặng một cách rất tội lỗi như vậy được nữa, tôi đề nghị các cơ quan thông tấn ,báo chí của Đảng ta, nhất là báo Nhân Dân – cơ quan trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam ,tiếng nói của Đảng,Nhà nước và Nhân dân Việt Nam – hãy làm sáng tỏ vụ việc này và công khai cho nhân dân ta biết
  01/1/2015
  Phạm Quế Dương
  Khu tập thể 37 Lý Nam Đế – Hà Nội
  ĐT: 62700002

  Trả lờiXóa
 3. Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lào Cai, Gia Lai, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
  Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên.
  Ông Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1970, quê quán xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Từ năm 1991 đến nay, ông Nguyễn Thanh Tịnh từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự- Kinh tế, Bộ Tư pháp, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước trực thuộc Bộ Tư pháp.

  Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Đinh Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

  Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Ngọc Thành, để nhận nhiệm vụ mới.
  Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
  Theo Hoàng Diên/chinhphu.vn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng nào cũng rứa! Tìm mọi cách để "ăn"! Làm khác (lo công việc minh bạch) bị coi là "hâm"!

   Xóa
 4. Lãnh đạo ĐCSVN cần coi đây như một lời hịch!

  Trả lờiXóa
 5. "Nếu đặt Đại Hội XII vẫn trên đường ray cũ kỷ hư hỏng thì sẽ là thảm họa cho Dân tộc, cho Đảng."?. Hội nghị TW 10 của BCH TW Đảng khóa 11 vừa được công bố, TV1 cũng đã phát sóng ông TBT Ng.Ph.Trọng đọc bài kết luận và kết thưc HN. Thật vô cùng thất vọng, con đường đảng lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ 12 /2016 -2020 vẫn trên đường ray cũ kỹ, lạc hậu đó, tránh sao được thảm họa của đất nước , cho dân tộc?

  Trả lờiXóa
 6. Câu nói của Einstein có tính triết học,rất thâm thúy
  nhưng bài này cụ NKMai chỉ muốn thuyết phục cả
  đảng CsVN.vốn tôn thờ HCM (đã đưọc thần thánh
  hóa) nên lời lẽ ôn hòa dựa trên lý trí,chứ không cố
  ý đẩy lý lẽ đến chổ cực đoan !
  Cứu Nước đó là mục tiêu cao cả mà cụ nhắm tới.

  Trả lờiXóa
 7. Tôi là một công dân bình thường như bao công dân của nước Việt , nhưng khi đọc " thư gửi HN BCHTW 10 " của ông Nguyễn khắc Mai , tôi thấy ông đã lột tả được gần như toàn bộ " sự thật đen tối " của cái gọi là " đảng CSVN " đã , đang và sẽ ( có thể như vậy ) lãnh đạo cái đất nước này ! Có thể nói rằng , những người " cộng sản Việt nam " đã cố tình " nhầm lẫn " chứ không phải vô tình khi " cố sống cố chết " thực hiện cái CN Mác - Lê nin " biến thái " ở VN ! Có một điều rất " ngụy " , đó là họ luôn mồm hô hào dân chúng " học tập đạo đức Hồ chí Minh " , đó là một chiêu trò MỊ DÂN hết sức khả ố và lưu manh ! Vậy những người lãnh đạo đất nước trước kia và hiện nay đã " học tập và làm theo " được những gì từ ông HCM ? Không lẽ đó là " quốc nạn tham nhũng - ăn cắp " , " suy thoái đạo đức và lối sống " , " ăn của dân không từ một thứ gì " , " giả dối và vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân " , " chà đạp nhân quyền - dân chủ " , " bè phái - nhóm lợi ích " , " hèn với giặc - ác với dân " ... ???
  Không thể kêu gọi " các ông bà cộng sản " Việt nam , những ông bà " vua tập thể " thay đổi tư duy lãnh đạo , nhận thức ... tiến kịp với xu thế thời đại được mà phải có cuộc ĐẠI PHẪU thì mới hy vọng có sự TIẾN BỘ được . Các thế hệ lãnh đạo đất nước VN trước kia và ngày nay , đó là những " sinh vật " được sinh ra bởi sự " phối giống cận huyết " , chỉ có thể " thoái hóa " chứ không thể khá hơn được , đó là một sự thật . Một tổ chức đã " viêm nhiễm " có nguy cơ dẫn đến " hoại tử " nếu sau khi đã áp dụng các phương pháp điều trị " bảo tồn , phục hồi " mà không được thì tốt nhất là " cắt bỏ hoàn toàn " , dù có đau đớn nhưng sẽ bảo toàn được tính mạng ! Và đó là " duy vật biện chứng " như ông tổng Trọng vẫn thường hay rao giảng trước bàn dân thiên hạ .
  Thưa ông Nguyễn khắc Mai và các bạn " còm " trên blog đại tá Bùi văn Bồng , đại hội XII của cái đảng CSVN sắp tới , theo thiển nghĩ của tôi , chắc chắn cũng chẳng có cái gì gọi là " đổi mới tư duy " , có chăng cũng chỉ là " rượu cũ bình mới " mà thôi ! Với 16 " gương mặt thân quen " đó , nếu 1/16 cái " gương mặt " đó lên " trị vì " đất nước thì liệu có khác gì hiện nay và cả trước kia ??? Và nếu như với gần 200 ông bà UVTW kia vẫn " tại vị " hoặc giả " con cháu " của gần 200 vị đó lên thay thì liệu chúng ta hy vọng gì ở cái lũ đó ? Phương án " cắt bỏ tổ chức hoại tử " có lẽ là khả quan nhất !
  ( Nếu đúng như ông Nguyễn khắc Mai đã viết , do người Nhật dịch nhầm từ Kommunism là cộng sản , đúng ra phải là CỘNG ĐỒNG ! Một sự lầm lẫn chết người , CỘNG ĐỒNG khác hoàn toàn với CỘNG SẢN chứ . Thực sự mỗi khi nghe đến hai chữ CỘNG-SẢN là tôi lại thấy gai hết cả người : dị ứng ! )

  Trả lờiXóa
 8. Anh Nguyễn Hữu Mai vẫn luôn tâm huyết với đất nước và sự nghiệp của Đảng.
  Đảng nên nghe lời anh mà làm theo.
  Sau khi thống nhất nước nhà,Ban lãnh đạo Đàng đã sai lầm khi lợi dụng vấn đề giai cấp nhằm loại trừ những người kháng chiến ra khỏi vị trí lãnh đạo.Thât chất là giành quyền bính....Để từ đó dấn sâu vào con đường đặt giai cấp cao hơn Dân tộc.Đây là nguyên nhân khiến cho đất nước muôn vàn khó khăn lại chống chất khó khăn.
  Dân trí,dân quyền luôn hô khẩu hiệu,không thực hiện thực chất,đã dìm đứng sức mạnh vốn có của đất nước và Dân tộc.Hiện nay cũng đang diễn ra như thế ngay từ địa phương.
  Vì sao như vậy,thực sự người có trí và có nhân không hề chen lấn trong các cuộc đại hội,họ có đủ bản lĩnh để làm giàu và sống tốt cho họ và gia đình nên hơi đâu làm trò mua bán chức quyền vô liêm sĩ,thậm chí giết nhau chỉ để làm chủ tịch,phó chủ tịch tỉnh,chưởi bới nhau để giành ngôi bộ trưởng.
  Ngay sau Hội nghị 10 lần này,hãy dần thay thế những người có học thật,có tài thật,có đức cách mạng thật vào những cương vị để nhằm đến thay thế trong tương lai của bộ máy lãnh đạo của toàn đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương.
  Cán bộ ,đảng viên là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi cuộc thắng lợi của cách mạng ??? Chảng lẽ Bác nói sai.Vừa HỒNG VỪA CHUYÊN chả lẽ BÁC nói cho vui khi gỏi lại tâm nguyện cho đảng và cho dân trước lúc ra đi.
  Đối với Dân tộc Việt Nam lời Bác HỒ rất thiêng liêng.Làm sai lời BÁC di chúc ,đối với toàn đảng và Dân tộc là sự phản bội không thể tha thứ.
  Họ chờ đợi chứ không phải họ sợ mà không ra tay loại trừ,hành động mềm để loại trừ kiểu như chân dung quyền lực cũng là giải pháp.Vì đen tối đã đánh giá cái gì cũng sai,khi cả dân tộc và cả toàn đảng hết nổ lực này đến nổ lực khác khắc phục sai lầm,để cứu vãng và đưa kinh tế nhích lên từng chút.
  Vô trách nhiệm là tội ắc của mọi tội ác.
  Nếu những người lãnh đạo đương thời của đất nước chỉ cần một chút trách nhiệm thôi thì không thể có nạn đói 1945,không có cái bóng chính quyền quốc gia do Bảo Đại làm quốc trưởng thì chiến tranh Việt - Pháp đã sớm kết thúc hòa bình và sẽ không có chiến tranh Việt Mỹ,sau này cũng không có cải tạo nông công thương ,,,đến cái của nợ máy đo thân nhiệt chứng khoán thì đất nước đâu có dẫm chân tại chỗ.
  Ví dụ ,xây dựng nền kinh tế thị trương định hướng xã hội chủ nghĩa,xây dựng cơ chế thị trường định hướng XHCN....Người ta biết ngay là anh thiếu dân trí,chả có dân quyền...chả biết gì 5 chữ " DÂN " đó cả. HỌ đến du lịch miễn phí,làm khách rồi về và không quên khen và nịnh vài câu để khỏi trả tiền cơm và phòng ở.
  Cho anh lên mây để hụt chân và ngã nhào xuống bùn,là thủ đoạn của mọi thủ đoạn,và tuyệt vời nhất đánh vào kẻ không đáng có.Chính HỌ công nhận không thể đánh Dân tộc Việt Nam,và than rằng chúng nó khôn quá.
  Học tập và làm theo Bác là nên về vườn khi mà quá 60 và chả có cái công trạng gì.Cái nhà được hóa giá và lương hưu là quá hương thụ rồi.Đòi nữa có khi mất sach,trắng tay.
  Công Sơn

  Trả lờiXóa
 9. Nguyễn Trường Sơnlúc 11:29 15 tháng 1, 2015

  Người ta cố gắng bảo vệ quyền lực độc quyền, để kéo dài sự hưởng lợi lộc cho các đời con cháu tiếp theo
  Nhân dân ai cũng biết điều đó , nhưng với cơ chế hiện tại , đành chấp nhận phận bèo dạt, mây trôi

  Trả lờiXóa
 10. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Để tạo sự đồng thuận xã hội, cung cấp thông tin về những việc làm được và kể cả khuyết điểm, yếu kém cũng không giấu giếm

  Trả lờiXóa
 11. Năm chữ Dân nói với Đảng như nước đổ đầu vịt . Đảng trị Dân , giáo dục Dân , theo dõi dân , quản chế Dân , lừa bịp Dân , bóc lột Dân , năm chữ Dân này thiết thực và rõ nét trong XHCN VN hiện nay .

  Đề nghị này Đảng chẳng chấp nhận được , vì nó hại Đảng , nó phản Động , mặc dù nó rất chính xác cần thiết .

  Trả lờiXóa