Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

TS.Nguyễn Minh Đường"Mong như Thủ tướng nói: Từ nay hết Viễn vông, hết Lệ thuộc..."

                                             
        
                                                                            Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2014.
                               
                          Kính gửi:  - Thủ tướng Chính phủ.
                                             - Các vị Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên TW Đảng.
                                                  -  Các vị Đại biểu Quốc hội.
          Kính thưa Thủ tướng và Quý vị!
Ngày 21/5/2014 Thủ tướng Chính phủ đã làm cho mỗi người dân Việt Nam trong nước, ngoài nước ấm lòng và tự hào khi tuyên bố "Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".
Phải chăng “lửa thử vàng” và thực tiễn đã chứng tỏ Thủ tướng chính là người lãnh đạo mà dân tộc Việt Nam đang cần lúc này, bởi trước hết với đầy đủ chí khí và trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ là người lãnh đạo cao nhất trong những người lãnh đạo đã đàng hoàng, minh bạch, công khai chỉ rõ, kẻ thù bên ngoài nguy hiểm nhất với dân tộc Việt Nam và hòa bình thế giới là “chủ nghĩa bành trướng, bá quyền” của nhà cầm quyền Trung Quốc, kẻ thù bên trong nguy hiểm nhất với tiến bộ xã hội là tư tưởng “Viển vông, Lệ thuộc”?                
Trước đó, sáng 18/5/2014, Thủ tướng cũng đã làm cho mỗi cán bộ khoa học phấn khởi khi thay mặt Chính phủ trân trọng công bố “18/5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, đồng thời xác định KH&CN là đòn bẩy trong quá trình đưa Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp. Từ tinh thần này, sẽ thấy để KH&CN thực sự có vai trò “đòn bẩy”, trước hết những ai làm công tác khoa học cần đấu tranh thoát khỏi “tư tưởng viển vông, lệ thuộc”. Tiếp theo, như trên các mặt trận chính trị, an ninh quốc phòng, … ở mặt trận “đòn bẩy” là KH&CN càng cần có Thủ tướng đứng trên tuyến đầu, bởi thực tế chúng ta đang bị và tự ràng buộc bằng một tư tưởng phi khoa học, phi tiến bộ và đây là nguyên nhân cốt lõi của trì trệ và lạc hậu. Xin giải trình quan niệm này:   
Viển vông nhất phải kể đến là việc bắt toàn Dân, toàn Đảng thực thi giấc mơ chủ nghĩa cộng sản “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” bởi các biện pháp Chia rẽ, Áp đặt, Bạo lực của chủ nghĩa Mác – Lênin như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, kinh tế Nhà nước là chủ đạo, Cương lĩnh trên Hiến pháp, chống tam quyền phân lập, … Lệ thuộc nhất là nhắm mắt coi trọng và kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin mà xem nhẹ Độc lập đất nước, Tự do Dân tộc, xem nhẹ “Việt Nam Hòa bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ và Giầu mạnh”. Thực tế cho thấy việc chúng ta để tư tưởng “Hai nhất” (Viển vông nhất, Lệ thuộc nhất) ở ngôi vị cao là nguyên do sâu xa và trực tiếp đưa đất nước đến bờ khủng hoảng và thách thức hôm nay.
Mục tiêu nguy hiểm của tư tưởng này là tận dụng lợi thế độc quyền chân lý để loại bỏ tư tưởng Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế của Hồ Chủ tịch, nhất là Đoàn kết Quốc tế. Với mục tiêu này các phong trào rộng rãi được tổ chức nhằm hướng xã hội chú ý “Đạo đức” mà quên “Tư tưởng và Học thuyết Hồ Chí Minh”. Đồng thời vin vào “Ý thức hệ” để bằng mọi cách trì hoãn, làm tổn hại các mối quan hệ quốc tế mà Việt Nam đã, đang dày công xây dựng như quan hệ với Mỹ, Nhật, …, bất kể người “Bạn” “cùng ý thức hệ” luôn lợi dụng ta để thủ lợi cho quan hệ quốc tế của họ, nhất là với Mỹ.       
Đó là chưa kể các tư tưởng này còn lợi dụng việc chống tham nhũng, chống quyền lợi nhóm để phá hoại Đoàn kết trong lãnh đạo từ trung ương đến cơ sở, đồng thời định hướng sai dư luận xã hội. Cặp đôi “Hai nhất” này sinh ra vô vàn “Viển vông, Lệ thuộc” ở các lĩnh vực từ kinh tế đến giáo dục, văn hóa, KH&CN, … Đương nhiên, “Viển vông, Lệ thuộc” là kẻ thù không đội trời chung của “Kiến tạo Phát triển”, “Hiệu quả” và tiến bộ xã hội. Hậu quả dễ thấy nhất là làm Việt Nam tự đánh mất lợi thế của nước đi sau, khi chỉ quen sao chép các mô hình thành công đã có sẵn, trong khi đáng ra phải  Nghĩ cùng thế giới, Làm cùng thế giới để tạo ra những mô hình mới.
Tình hình này phổ biến ở mọi lúc, mọi nơi ví như giáo dục vẫn tạo ra nguồn nhân lực theo tiêu chí thế kỷ 20 nhằm phục vụ một nền kinh tế “công nghiệp ống khói”, còn KH&CN thì vẫn chú trọng giải quyết những khó khăn về công nghệ sản xuất theo cách thức thời kỳ chiến tranh lạnh, khi cả hai phe đều sử dụng thể chế Nhà nước mệnh lệnh và chưa xuất hiện kinh tế tri thức và mạng toàn cầu. Trong khi đó nếu quan niệm “Thời đại đã thay đổi”, “Hơn kém, thành bại trước hết là do chiến lược” và “Khâu quan trọng nhất trong hệ thống chính là khâu yếu nhất của nósẽ thấy công nghệ thiết yếu nhất với Việt Nam hiện nay không là Công nghệ sản xuất mà chính là Công nghệ chiến lược hay Công nghệ lãnh đạo. Tiếc là công nghệ này hiện vẫn ít được biết và dĩ nhiên  không được coi  là các công nghệ nguồn mà Việt Nam có điều kiện tạo lập và sở hữu, cũng như đây là yếu tố quyết định  thu hút công nghệ quản lý và công nghệ sản xuất.
Đó là chưa kể, Nhật Bản, Hàn Quốc thu hút nhân tài thành công chủ yếu từ Mỹ, nước có nền KH&CN tiên tiến nhất và là đồng minh của họ. Song với chúng ta bài toán thu hút nhân tài không đơn giản như vậy vì Việt Nam là nước duy nhất vừa có quốc hiệu Cộng hòa XHCN, lại vừa được “Bạn” hậu thuẫn để luôn tự biệt lập khi khẳng định trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Rõ ràng, tư tưởng “Viển vông, Lệ thuộc” đã làm ảnh hưởng lớn khả năng “Kiến tạo phát triển”. Vì thế, mặc dù thế giới đã bước sang một thời đại mới, song chúng ta vẫn giữ tư duy cũ, cho dù thực tiễn đã chỉ ra thất bại khi áp dụng các mô hình thành công trong thế kỷ 20 như “Đặc khu kinh tế”, “Khu công nghệ cao”, …  không phải do chúng ta quản lý kém hay đạo đức kém mà chủ yếu do các mô hình này đều thành công từ 30 đến 50 năm trước, và nay trong thế kỷ 21 đã trở nên có “lỗi hệ thống” nên khó hy vọng qua đó thúc đẩy đất nước phát triển    
Kính thưa Thủ tướng và Quý vị!       
Năm 2002 với quan niệm Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế, qua tác phẩm “Việt Nam nhất định phát triển”, Viện N/C SENA đã báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan tham mưu và giới nghiên cứu về việc cần tập trung xây dựng chiến lược kinh tế biển, quốc tế hóa Biển Đông, v.v..  Viện cũng dành nhiều công sức nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và năm 2007 đã xuất bản công trình “Học thuyết Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và đi tới tương lai”. Đây là lần đầu tiên, hệ tư duy thống nhất của Hồ Chủ tịch  được chính thức công bố với tên gọi là Học thuyết. Bây giờ thì hầu như tất cả đều đồng thuận với tên gọi này, song nhớ lại lúc đó ngay những ý kiến ủng hộ cũng chưa hẳn yên tâm với quan niệm như vậy.  
Nói thế là để thấy tư tưởng “Hai nhất” đã ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội trong một thời gian dài như thế nào, đồng thời qua đó càng thấy ý nghĩa lớn lao của việc với chí khí, trí tuệ và xuất phát từ tư tưởng Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ không những đã tìm ra vũ khí bách thắng trong thời đại mới, đó là Niềm tin chiến lược, “Đổi mới Thể chế” và “Kiến tạo Phát triển”, mà còn luôn tiên phong trên mọi mặt trận, từ chính trị, an ninh quốc phòng, đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, KH&CN, … trong lúc nhiều loại địch cùng hợp sức tấn công, từ giặc trong (giặc dốt), đến thù ngoài (bành trướng xâm lược). Nói cách khác, Thủ tướng đã góp phần mở đường mới trong các lĩnh vực đối ngoại và đối nội, tiếp nối con đường Đoàn kết, con đường Dân chủ, Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đi cùng nhân loại hướng tới đích Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Hiện nay ngày càng đông đảo mọi tầng lớp trí thức và nhân dân, kể cả những người trước đây có ý kiến khác biệt, tập hợp dưới lá cờ “Đoàn kết” và “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Thủ tướng đang giương cao với quyết tâm vừa bảo vệ, vừa xây dựng đất nước Việt Nam theo một Hiến pháp mới, một Cương lĩnh mới, một Chiến lược mới (trong đó trước hết là Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo, Chiến lược quan hệ quốc tế), được xây dựng không bị trói buộc vào Ý thức hệ hay “một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc”, mà trên cơ sở Niềm tin Chiến lược, Đổi mới Thể chế và Kiến tạo Phát triển.
Có niềm tin và hy vọng mỗi người trong chúng ta với trách nhiệm của mình, sẽ cùng góp sức mở rộng hơn và làm mạnh mẽ hơn khối Đoàn kết này để Tổ quốc Việt Nam, Dân tộc Việt Nam trường tồn và phát triển.                                                                                                    
Chúc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII thành công rực rỡ. Kính chúc Thủ tướng, Quý vị và Gia đình Sức khỏe, Thành công, Hạnh phúc.
Trân trọng       
TS. Nguyễn Minh Đường
(Viện trưởng Viện SENA)
/Tác giả gửi BVB)
------------------

27 nhận xét:

 1. Lại một "chính khách xa lông" !!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chính xác quá, ông TS thôi đừng viển vong nữa......

   Xóa
 2. Các trí thức VN hãy làm nhiều hơn nữa để đông đảo quần chúng hiểu rõ thực trạng đất nước, thực trang đường lối sai lầm đến nguy hiểm của những người lãnh đạo.
  Vận mạng đất nước, dân tộc do toàn dân quyết định chứ không thể phó thác cho bất cứ một nhóm người nào, lý tưởng gì!

  Trả lờiXóa
 3. Tội nghiệp dân Việt tôi... Có bệnh thì vái tứ phương? Quơ quào...
  Những kẻ tham tàn đừng nhẫn tâm phá nát đất nước khốn khổ này nữa! Ai không đủ tâm trí hãy rút đi! Của cải đầy ngập, 10 đời ăn không hết còn "tiếc nuối" gì nữa?
  Hãy để những người mới, thật sự do dân bầu, đứng ra gánh trách nhiệm trong tình thế dầu sôi lửa bỏng!

  Trả lờiXóa
 4. Ông Tiến sĩ này cũng thuộc loại chém gió. Xin hỏi ông Tư tưởng HCM là tư tưong gì trong khi ông Hồ xác nhận ông không có triết lý tư tưởng gì hết. Ông luôn phục tùng, ngưỡng mộ Stalin và Mao, hai ngừoi mà ông ta cho là khg bao giờ lầm lãn. Vậy có

  Trả lờiXóa
 5. Kính gởi Cụ Nguyễn Phú Trọng
  Vừa qua TT Nguyễn Tấn Dũng Phát biểu , Khiến cả Thế giới Ngạc Nhiên đến Sững sờ . Mọi tầng lớp Nhân Dân VN vỗ tay rào rào Hoan hô Thủ Tướng đã Nói lên Đúng cái Tư Duy , Đúng cái Ý trí của Moi Tầng lớp trong Xã Hội VN Hôm nay
  Tuy nhiên Lòng tin của Toàn Dân chúng tôi còn phụ thuộc vào Lòng Thành và Lời nói của Thủ Tướng Dũng sẽ có Khoảng cách Bao Xa
  ( Và dù sao Cũng là Tín hiệu Tốt vì giưa lúc Đất Nước Bể Dâu , giữa 1 Chế độ Quyền và Tiền này mà còn Những Con Người sẽ Vươt qua những Thứ Viển Vông mà Đảng ta vẫn Măc nhiên theo đuổi suốt mấy chục Năm qua ... )

  Vậy thưa Ông Trọng !
  Với tư cách là 1 TBT của Đảng ta . người Trưc tiếp lên Bắc Kinh Long trọng đón nhận về cho Đảng ta Danh hiêu 4 tốt và 16 chữ Màu Vàng... và là Giáo sư tiến sĩ của Mác Lê Mao , và làTrương Ban Nghiên cứu Ní luân Tw Đảng ta...
  ông hãy Phát biểu Định Hướng Quốc Dân Đồng bào VN biết Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có là Con Người Viển Vông và Phát Biểu Viển Vông K ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi không phải là cụ Trọng nhưng tôi hoan nghênh câu hỏi vô cùng biện chứng của bạn.
   Tôi đồ rằng để trả lời câu hỏi này cụ lại phải lọ mọ sang bên ấy hỏi cho rõ ngọn ngành rồi còn phải tra sách đông tây kim cổ, có khi kính lên vài độ nữa mà vẫn chưa xong vì câu hỏi đã biện chứng thì câu trả lời phải biện chứng 1000 lần hơn.

   Xóa
 6. Trương Minh Tịnhlúc 21:22 26 tháng 5, 2014

  Tôi cho rằng bài viết sâu sắc.Chúng ta phải bắt đầu từ những cái thực tế trong tầm tay (như bài viết).Uớc mong ôm đồm nhiều quá không được đâu.

  Trả lờiXóa
 7. Quyền lợi, tiền bạc, đặc quyền giai cấp là thứ không ai từ bỏ. Chỉ có duy nhất một con đường đi hiện nay là đập phá đi hoàn toàn xây lại mới, không thể đại tu hay sửa lại một cách chắp vá. Con đường duy nhất để đưa dân tộc Việt Nam tiến lên là tiêu diệt hoàn toàn sự quan liêu, trì trệ, tham nhũng. Phải ưu tien quyền lợi dân tộc lên tren quyền lợi giai cấp, muốn chuyển tiếp an toan thì phải từng bước tạo ra cái gọi là xã hội dân sự, nơi các nhóm người - sắc tộc có tiếng nói và được tôn trọng, xem xét nghiêm túc nguyện vọng chứ không phải đàn áp. Đã đến lúc đảng tự nhìn nhận nghiêm túc rằng họ đã mất đi tính tiến bộ và vai trò lãnh đạo không còn, nhân dân không còn chung tiếng nói với đảng. Khát vọng dân tộc việt Nam là dân chủ công bằng văn minh chứ không phải là sự phân hoá chia rẻ hay tụt hậu, lực lượng nào thỏa mãn những điều trên thì sẽ tồn tại, đừng luôn nghĩ rằng nắm quyền lực trong tay thì có thể lạm dụng nó, rồi sẽ có một ngày không xa... Giấc mơ về một dân tộc hùng cường thịnh vượng được viết bởi một lưc lượng tiến bộ và chân chính của dân tộc viet nam, toi đang mong chờ cái ngày đó xẢy ra, chúc cho hoà bình luôn ngự trị trên đất nước ngàn năm văn hiến này, hãy luôn nhớ rằng chính nhan dan sẽ tạo ra lịch sử và họ sẽ luôn được lịch sử ghi nhận là lưc lượng có vai trò và sức mạnh to lớn nhất của thời đại. Ngay lúc này đây, khi quân trung cộng đang xâm lấn từng thước đất của ong cha, chúng tôi hơn bao giờ hết ý thức được mình cần phải làm gì, chúng toi yêu nước nhưng chúng toi cũng rất buồn đau với thực trạng đất nước. Chúng tôi muốn phá bỏ cai hệ thống tuyên truyền theo kiểu định hướng thụ động để nhận thức được nhiều vấn đề khó khăn đất nước đang gặp phải, tôi muốn nói rằng các bạn thế hệ 8x 9x hãy là lực lượng đi đầu trong việc vạch rõ những âm mưu thôn tính đat nước này, để chúng ta không phải có những lên chiêu thống hay trần ích tắc.....

  Trả lờiXóa
 8. Sỏi ông tiến sĩ bằng 1/4 sỏi của anh thủ.
  Vớ vẩn.......

  Trả lờiXóa
 9. Lại thêm 1 ông cơ hội, viển vông, vớ vẩn, vặt vãnh, vu vơ......

  Trả lờiXóa
 10. Ai cho tao lương thiện???' Mặt quan nào cũng nhọ'... tay ai cũng dính tràm muốn trở về con đường lương thiện con người lương thiện nhưng đảng k cho vì đã hơn 50 năm theo đảng ??? và nhất là anh 3 Tàu k đồng ý anh3X bỏ đảng độc tài ngả theo DÂN CHỦ và chỉ cho phép 'chém gió' có giới hạn???
  NGLUY

  Trả lờiXóa
 11. Khi khó khăn gian khổ,cụ Hồ hô hào toàn dân đồng lòng diệt giặc ngoại xâm ,giặc dốt và giặc đói,tuyệt nhiên không diêt giặc NGU! vì cụ biết là không thể diệt được! Bây giờ toàn lũ NGU thì ai là người diệt được nó? Bức thư này cũng VIỂN VÔNG vì không ai đi nói với lũ vừa ngu vừa điếc vừa câm lại vừa mù! Chỉ có một điều không VIỂN VÔNG là " Chúc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII thành công rực rỡ"

  Trả lờiXóa
 12. Đừng dối trá chém gió, khi dối trá trở thành truyền thống của một tổ chức thì chẳng dân nào tin tổ chức đó ??? he he. Tham lam, lợi ích nhóm, câu kết thành tam quỷ dữ, hại dân thì đoàn kết dân tộc sao được, hèn với giặc ác với dân khi có giặc thì dân nào tin???. Kẻ thủ truyền kiếp rõ ràng mà vẫn lòng tin chiến lược sợ mất ghế mất quyền quên dân thì gay quá anh Minh Đường ạ!!!

  Trả lờiXóa
 13. GóP Ý XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

  - Bạo động trong biểu tình chống Trung Quốc là do giặc nội xâm tổ chức : Bề trên cho Bùi Đình Quyên biết là nhân dân cần yêu cầu Nhà nước hoặc chính quyền công khai tiền bồi thường cho từng doanh nghiệp bị phá hại do bạo động sinh ra : Số tiền bồi thường thông báo trên 2 nghin tỷ đồng này có dấu hiệu bị tham nhũng , do vậy báo cáo rất chung chung với nhân dân : Nếu thật sự mà tham nhũng trong chiến tranh thì là tội ác đầy trời ? Đảng và Quốc hội cần kiểm tra và công khai chi tiết số tiền trên 2 nghìn tỷ đồng tiền bồi thường cho các doanh nghiệp qua vụ bạo động trung tuần tháng 5/2014 : Nếu không công khai thì chắc chắn là có tham nhũng và ngược lại ? Ngoài ra còn thể hiện những người tham nhũng tiền bồi thường bạo động nếu có thì 100% chúng sẽ dính líu đến việc tổ chức bạo động .... VIỆC NÀY RẤT QUAN TRỌNG ĐỂ CHỈ MẶT VẠCH TÊN GIẶC NỘI XÂM ĐANG ẨN LẤP : ĐỂ BÁN NƯỚC .
  Theo ý kiến của tôi thì lên cầm chân giặc ngoại xâm : tiêu diệt giặc nôi xâm để phá thế : Trong đánh ra , ngoài đánh vào ? Vì thời điểm này rấy nhạy cảm , sai một ly sẽ đi một dặm , dần dần kinh tế nên tự lập tự cường , tất cả đồng tiền của nước ngoài nào đều phải trả giá rất đắt trong thời điểm hiện nay ?

  Bùi Đình Quyên : ngày 23 /5/2014

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình thì có ý kiến thế này:
   - Đề nghị anh Huynh làm công tác "tư tưởng" cho các NĐTNN nhận "bồi thường" (để VN lấy "uy"), sau đó "ủng hộ" lại VN để chứng tỏ "thiện chí" và VN cũng ...đỡ!
   - Tôi rất tâm đắc cái chiến lược "cầm chân giặc ngoại xâm : tiêu diệt giặc nôi xâm để phá thế : Trong đánh ra , ngoài đánh vào" của anh Quyên. Nhưng biện pháp tốt nhất là anh Ba D ra lệnh cho mấy trăm ông tướng CA ra tay thiệt lẹ, tìm cho ra cái bọn tổ chức biểu tình rồi kích động quần chúng. Chứ cái vụ xử mấy thằng cha "hôi của" (chỉ là cái tội ăn cắp vặt) hôm rồi dường như chưa đúng "tổ con chuồn chuồn", chỉ làm lạc hướng dư lụn mà thôi! Đây là cơ hội hiếm có của anh Ba để ...cải thiện hình ảnh và ...lập công...
   - Còn cái vụ chém gió của TS Đường thì cũng chỉ nên ...biết dzậy!

   Xóa
 14. Dân mình tội nghiệp quá! Ai đã làm cho nền Kinh tế lệ thuộc TQ với 80% dự án KT quốc gia do TQ nắm không qua đấu thầu? Ai viển vông cho TQ thue hàng chục ngàn ha rừng đầu nguồn 50 năm, để giờ lớn tiếng không viển vông, lệ thuộc? đau đớn quá!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dân gian đã nói có thực mới vực được đạo, tốt nhanh như vậy là tốt ẩu rồi. Bây giờ ông X có nói thế, chứ nói nữa cũng it người tin.
   Nguy cơ Đại Hán xâm lược là nhỡn tiền rôi các nguy cơ ấy theo tôi cụ thể là:
   1.- Một bộ phận cam tâm làm tay sai cho Đại Hán.
   2.- Lòng tin của Nhân dân đang bị hoài nghi về khả năng lãnh đạo của bộ máy quản lý các cấp.
   3.- Hang cùng, ngõ hẻm, đâu trên đất nước này bon Đại Hán đều nắm vững.
   4. Hàng vạn người Hán đang sinh sống, làm ăn... trên đất nước này
   Như vậy nội công, ngoại kích thì hỏi rằng làm sao lớn tiếng được? Lớn tiếng ai tin?

   Xóa
 15. + Vô cảm, Tham lam trấn áp người yêu nước chân chính thì đâu phải là người có TÂM ?
  + Lãnh đạo toàn diện mà bị giặc cho ăn quả lừa 16 chữ vàng. Đỉnh cao trí tuệ mà hoảng sợ, lúng túng "trong không khí hào hùng " của những ngày thàng 5 lịch sử thì sao gọi là có TẦM được ?

  Độc tài, nhưng tham lam, hèn nhát. Đừng tham quyền cố vị nữa các anh ơi !!!!

  Trả lờiXóa
 16. + Vô cảm, Tham lam trấn áp người yêu nước chân chính thì đâu phải là người có TÂM ?
  + Lãnh đạo toàn diện mà bị giặc cho ăn quả lừa 16 chữ vàng. Đỉnh cao trí tuệ mà hoảng sợ, lúng túng "trong không khí hào hùng " của những ngày thàng 5 lịch sử thì sao gọi là có TẦM được ?

  Độc tài, nhưng tham lam, hèn nhát. Đừng tham quyền cố vị nữa các anh ơi !!!!

  Trả lờiXóa
 17. Tthủ tướng Dũng NÓI và LÀM làm dân VN mất quá nhiều niềm tin , cho nên dân bây giờ nghe ông nói cũng viển vông lắm ,sao ông không nói ở trong nước đi lại phải ra nước ngoài mới dám nói.
  Hay ông lại bị " các thế lực thù địch kích động lôi kéo " nói những lời " không hay về TQ ".
  Hay là ông lại bị " diễn biến hòa bình ".
  dân đen chúng tui cũng hoài nghi cái viển vông của ông lắm đó , từ xưa tới nay các lãnh đạo cs nói thì hay nhưng làm thì một nẻo ngược lại .

  Trả lờiXóa
 18. Trời tru đất diệt hết lũ sài lang này thì đất nước ta thanh bình !

  Trả lờiXóa
 19. Đồng bào trong và ngoài nước nên ký thỉnh nguyện thư yêu cầu VN, phải thực hiện chính phủ dân chủ, đa đảng. Sau đó hãy ký thỉnh nguyện thư chống TQ xâm lươc.

  Trả lờiXóa
 20. Rất đắng lòng khi nói rằng, một số đảng mới nên tự thành lập và hoạt động - giống như năm 1930. Phong trào cách mạng VN làm lại từ đầu, với cuộc trường chinh mới...
  Tất cả bi kịch hiện nay của VN là do lòng tham của bọn tham nhũng mà ra! Tại sao chúng còn bám dai dẳng như vậy? Vì chúng là giống đỉa hút máu người nghèo!

  Trả lờiXóa
 21. Phải tiến hành song song việc ký thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ VN phải thực hiện đa nguyên, đa đảng và chống TQ xâm lược, vì e không còn thời gian.

  Trả lờiXóa
 22. Ông này viết gì lung tung quá! Nhưng điều nổi bật mà ai cũng thấy là ông nâng bi Ba Dũng một cách quá lộ liễu qua những ý những câu, những lời mà Ba Dũng từng xài (để mị dân chứ chẳng làm được 1/100 điều hắn nói). Ông này lại còn lôi Tư tưởng đạo tặc HCM ra làm lá chắn. Dù ông thừa biết HCM chính là Nguyên nhân của mọi tai họa mà dân Việt đang phải chịu.

  Trả lờiXóa
 23. Văn phong của TS ư

  Trả lờiXóa