Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ SỰ HIỂU BIẾT “SÂU SẮC” VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN ?

           * TRUNG HÀ   
               - (Bài 2)                                             
           Sau khi viết xong bài trước (17/5/2014), tôi không có ý định viết gì thêm nữa, song qua ý kiến nhận xét, khích lệ của nhiều bạn đọc và gợi ý của bạn bè gần xa, đặc biệt là trước sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa của ta ở Biển đông...đã  thôi  thúc  tôi viết thêm bài này. Mong được mọi người góp ý, cùng trao đổi tiếp.
1- Không hiểu ai đã cho rằng “chủ nghĩa Mác – Lê-nin bắt nguồn từ phương Tây nên không còn phù hợp với Việt Nam” mà đến nỗi  PGS, TS Vũ Văn Phúc, TBT Tạp chí cộng sản phải đặt thành câu hỏi lớn cho tựa đề của bài viết để phản bác ? Có lẽ đó là người ngồi trên sao hỏa, vì quá xa với thực tiễn đã và đang diễn ra trên bề mặt quả địa cầu này.  Thực tế là cho đến nay ở các nước phương Tây (kể cả Âu, Mỹ) đã có nước nào thực hiện đúng theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin mà thành công và tồn tại được đâu ? Hoặc là cách mạng vô sản không nổ ra như dự đoán ban đầu của Mác hoặc đã nổ ra và giành được chính quyền, nhưng rồi lại sụp đổ (Nga, Đông Âu). Như vậy là ngay cả ở phương Tây, chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng chưa được thực tế chứng minh là phù hợp.
                              >> Bài 1 – Trung Hà – Phải chăng  ? 
Sau khi Mác mất (1883), Ăng-ghen đã chỉ đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân theo con đường xã hội dân chủ, thay thế cho chủ nghĩa cộng sản. Một số nước Bắc Âu (Na Uy,Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan) thực hiện theo tư tưởng đổi mới của Ăng-ghen thông qua thực tế đã đạt được những thành quả đáng khâm phục ! GDP bình quân đầu người năm 2010 của mỗi nước đạt từ 30.000 đến 86.000 USD, tương đương với Mỹ và đứng trên nhiều nước tư bản phát triển khác, đời sống của nhân dân được ổn định ở mức khá cao. (Theo trù tính của các nhà kinh tế, với cung cách làm ăn như hiện nay, nếu không có gì đột biến xẩy ra thì đến hết thế kỷ XXI này GDP bình quân đầu người của Việt Nam giỏi lắm cũng chỉ đạt trên 10.000 USD).  Năm 2011, LHQ công nhận 4 nước Bắc Âu (kể trên) nằm trong 20 nước có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới hiện nay.Tổ chức Minh bạch quốc tế xếp các nước này nằm trong 10 nước ít tham nhũng nhất thế giới.
           2- Tác giả đã dẫn ra những thông tin về kết quả bình chọn ở một số nước, trong đó Mác vẫn được coi là nhà tư tưởng số một của thế giới để chứng minh rằng “C.Mác đã đội mồ đứng dậy”...
          Cần hiểu cho đúng : Mác là một triết gia lớn, có nhiều công trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, nhưng trong hệ thống lý luận của Mác không phải tất cả đều đúng hoặc ngược lại. Do vậy trên thế giới vẫn có không ít người ngưỡng mộ, đó là ngưỡng mộ phần đúng chứ không phải là ca ngợi toàn bộ lý luận của Mác. Còn phần sai thì trước khi qua đời, chính bản thân Mác đã tự nói ra : “Tôi chỉ biết một điều rằng tôi không phải là người Mác-xít” (C.Mác & Ph. Ăng-ghen Toàn tập, Tập 37. Nxb CTQG. HN, trang 603).
3- Còn đối với Việt Nam, tác giả viết : “Ở Việt Nam, kể từ “Đường kách mệnh” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Luận cương chính trị do Hội nghị Trung ương tháng 10-1930 đến nay Đảng ta đều khảng định chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng”.
a) Trước hết, có lẽ tác giả nên đọc lại toàn bộ Điều lệ đảng qua các kỳ đại hội từ khi thành lập đến nay để xem có phải ngay từ 1930 đảng ta đã quyết định lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng hay không ?  
         b) Với cách trình bầy như  trên, phải chăng tác giả không hề hay biết gì về sự khác nhau rất căn bản giữa “Chính cương vắn tắt” của Hồ Chí Minh và “Luận cương chính trị” của Trần Phú ? hay cố tình gộp 2 quan điểm trái ngược hẳn nhau làm một ? Sự thật lịch sử là :
                   >> Cuộc đối thoại về NIỀM TIN …  
Ngày 3/2/1930 trong cuộc Hội nghị hợp nhất 3 nhóm cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã đề ra Chính cương (vắn tắt) trong đó có nội dung chủ yếu là :
“…Đảng phải tập họp đại bộ phận giai cấp công nhân và nông dân…Đảng phải vận động tiểu tư sản, trí thức, trung nông đi với giai cấp công nhân đồng thời phải tranh thủ hoặc trung lập hóa tầng lớp trung, tiểu địa chủ, phú nông và tư sản Việt Nam…Đảng phải nêu cao khẩu hiệu Việt Nam độc lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới”.
Bản chính cương này đã bị Trần Phú bác bỏ (theo chỉ đạo của Quốc tế cộng sản) với nhận xét rằng: “Chính cương sách lược vắn tắt đã phạm sai lầm chính trị nguy hiểm vì chỉ lo đến việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh”.(Văn kiện Đảng,Nxb CTQG 1998 t2, trang 110)
Thay vào đó là Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo được hội nghị Trung ương thông qua ngày 31/10/1930, đặt đấu tranh giai cấp lên hàng đầu. Đường lối tả khuynh sai lầm đó đã dẫn đến cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu : “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, kết quả là thất bại, lực lượng bị tổn thất nghiêm trọng và cách mạng rơi vào một thời kỳ thoái trào tệ hại !
Cũng thông qua việc đề ra “Chính cương vắn tắt” kể trên mà Stalin cho rằng Nguyễn Ái Quốc không phải là cộng sản, không có lập trường giai cấp mà chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi...và  đã bị “treo giò” nhiều năm không giao công tác, coi như bị “giam lỏng” ở Mát-scơ-va. Nguyễn Ái Quốc đành phải ngồi học và tranh thủ làm luận án tiến sĩ về “Vấn đề ruộng đất ở châu Á” ở “Viện các vấn đề dân tộc ”, sau khi bảo vệ thành công, được phong hàm giáo sư nhưng Nguyễn Ái Quốc từ chối, không nhận.
Ngay từ khi mới tiếp xúc với lý luận của Mác, năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra một nhận xét khác thường so với nhiều học giả uyên bác đương thời :
 “Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết học nhất định của lịch sử. Nhưng lịch sử nào ? – Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì ? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại”.( Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, tr 456).
“Cần xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng  dân tộc học phương Đông” (Trích báo cáo của NAQ gửi QTCS năm 1924).
Còn đối với Lê-nin, là người ủng hộ phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa nhưng lại cho rằng kết quả của cuộc đấu tranh giải phóng ở các nước thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của giai cấp vô sản chính quốc, cách mạng giải phóng dân tộc chỉ có thể thắng lợi khi cách mạng vô sản chính quốc thắng lợi, vì vậy cách mạng giải phóng ở các nước thuộc địa chỉ là lực lượng hậu bị (hỗ trợ) của cách mạng vô sản chính quốc...
Nhưng Hồ Chí Minh lại nghĩ khác hẳn :
“Cách mạng giải phóng dân tộc không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc, mà có tính chủ động. Trong những điều kiện nhất định, cách mạng ở thuộc địa có thể nổ ra và thành công trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Và trong trường hợp ấy, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”. (HCM toàn tập,CTQG, 1995, tr 364). Điều này đã được thực tế chứng minh là đúng. Nếu cứ trung thành với quan điểm của Lê-nin mà chờ cách mạng vô sản Pháp thắng lợi thì không biết bao giờ Việt Nam mới giành được độc lập ?
Chính là nhờ phong cách tư duy độc lập, tiếp thu có chọn lọc, trân trọng nhưng không giáo điều, và với bản lĩnh tự thân dám vượt qua mọi rào cản...mà Hồ Chí Minh đã đề ra khẩu hiệu : đại đoàn kết toàn dân (khác với Mác chỉ kêu gọi giai cấp vô sản liên hiệp lại hoặc Lê-nin chỉ chủ trương liên minh công nông). Thực chất là từ năm 1941, đường lối lãnh đạo của Đảng đã trở lại với Chính cương, sách lược vắn tắt đã được phát triển lên một trình độ cao hơn, hoàn chỉnh hơn. Kết quả là Mặt trận Việt Minh ra đời mở ra một trang mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam : cả dân tộc đã tập hợp lại thành một khối thống nhất dưới ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân đứng lên giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, đập tan chế độ thuộc địa, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa... 
 4- Tình hình thực tiễn diễn ra trên đất nước ta từ sau khi kết thúc chiến tranh đến nay, trải qua gần 40 năm xây dựng đất nước theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để thực hiện chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản...kết quả thế nào ?
 -10 năm đầu tiên (1976-1985) đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội theo đúng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và mô hình cộng hòa XHCN của Liên xô. Kết quả là đi vào ngõ cụt, bế tắc,  khủng hoảng trầm trọng !
- Đứng trước nguy cơ sụp đổ, Đại hội đảng lần thứ VI ( 1986) buộc phải tìm lối thoát bằng con đường ĐỔI MỚI, thực chất là “phá rào”, rẽ sang một lối khác, từ bỏ (một phần) lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Do đó mới giải phóng được sức sản xuất, thoát khỏi đói nghèo và từng bước phát triển đi lên.
Tuy nhiên sự đổi mới đó còn nửa vời nên chỉ phát huy được tác dụng ở mức độ nhất định. GDP bình quân hàng năm tính theo đầu người từ dưới 500 USD (1988) sau 20 năm đã lên được 1.145 USD (2008), nhưng sau đó bắt đầu hết động lực và tụt dốc dần : tốc độ tăng trưởng GDP từ đỉnh cao năm 2007 : 8,46% đến nay chỉ còn 5,4% (2013).

Vì vậy trải qua gần 30 năm đổi mới, tuy có đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn, nhiều vướng mắc, lung túng trong quá trình lãnh đạo và quản lý đối với nền kinh tế… nên tốc độ phát triển rất chậm và không vững chắc, đời sống của nhân dân, nhất là công nhân, nông dân và các dân tộc miền núi còn vô vàn khó khăn…
 5- Trong phần kết, đánh giá thành tích của công tác lý luận trong những năm qua, tác giả cho rằng “...công tác lý luận đã trực tiếp góp phần làm cho con đường đi lên CNXH nước ta ngày càng được xác định rõ hơn, đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng kéo dài hai thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, bước vào thời kỳ phát triển mới ở thế kỷ XXI với thế và lực mới, với một gia tốc mới, như bất cứ ai đều thấy”.
Không thể phủ nhận sự đóng góp tích cực của các nhà lý luận trong thời gian qua đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, nhất là từ khi ĐỔI MỚI. Nhưng có lẽ đánh giá như vậy hơi cao, có phần chủ quan, xa rời thực tiễn...mà thực tiễn bao giờ cũng là thước đo chân lý. Nếu như công tác lý luận đã góp phần đưa nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới ở thế kỷ XXI với thế và lực mới, với gia tốc mới... thì cần hiểu thế nào vể lời phát biểu của vị đứng đầu một Bộ (có thể coi là bộ tham mưu của nền kinh tế đất nước) :  Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh : “Chúng ta phải đổi mới căn bản và triệt để thể chế kinh tế của chúng ta. Phải tiếp tục thị trường hóa một cách mạnh mẽ...chúng ta sẽ tụt hậu rất nhanh so với các nước bên cạnh...bây giờ không dám so với Thái Lan, Indonexia, Malaysia đâu, tôi đang lo rằng là cả với Campuchia và Lào – những nước trước đây quá lạc hậu so với chúng ta.” (Phát biểu tại Quốc hội ngày 24/10/2013). Đó là thực trạng kinh tế-xã hội của chúng ta hiện nay, không ai có thể nắm rõ thực trạng đó hơn Bộ trưởng kế hoạch đầu tư của chính phủ.
Cho đến nay các nhà lý luận của ta cũng còn mù mờ, chưa làm rõ được thế nào là “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” ? Đã là thị trường thì phải cạnh tranh bình đẳng nhưng lại lấy kinh tế quốc doanh là chủ đạo và được ưu ái đủ thứ thì còn gì là cạnh tranh? Phát triển kinh tế nhiều thành phần nhưng lại không thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về tư kiệu sản xuất thì làm sao giải phóng được sức sản xuất ? v.v... Đó là những lực cản, kìm hãm đất nước trong trạng thái trì trệ, nên đã gần 30 năm đổi mới mà chúng ta vẫn còn là một nước nghèo ! trong đó không biết các nhà lý luận có thấy được phần nào trách nhiệm của mình không ?
Một thực trạng nữa cũng đáng chú ý : Nhiều năm nay ta vẫn coi  Trung Quốc là cùng chung ý thức hệ, cùng là chế độ XHCN với “16 chữ vàng và 4 tốt”. Vậy các nhà lý luận của ta đã đi sâu nghiên cứu để chứng minh điều đó trên thực tế chưa ? Với việc thực hiện lý luận “mèo trắng, mèo đen” của Đặng Tiểu Bình thì thực chất là họ đã quẳng chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào sọt rác từ lâu rồi ! Cái gọi là “ CNXH mang đặc sắc Trung Quốc” chỉ là để  lừa bịp nhân dân trong nước và che mắt thiên hạ mà thôi. Với thế giới không biết có nhiều người bị lừa không ? còn đối với Việt Nam thì... không lẽ các nhà lý luận “chính thống” của ta cũng bị trúng quả lừa đó sao ?Và làm sao lý giải được việc Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa (1974), đưa 60 vạn quân gây chiến tranh biên giới (1979) tàn phá mọi cơ sở vật chất và giết hại vô cùng dã man nhân dân một nước “ ý thức hệ tương đồng”, đánh chiếm đảo Gạc Ma nằm sâu trong quần đảo Trường Sa (1988), rồi liên tục gây rối bằng nhiều biện pháp bỉ ổi ở Biển Đông và giờ đây lại trâng tráo đưa hẳn giàn khoan khổng lồ HD981 vào đặt ngay tận sân nhà chúng ta để hiện thực hóa âm mưu bành trướng, trắng trợn xâm phạm chủ quyền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc ta...
Vậy xin mạo muội đặt ra câu hỏi : lâu nay công tác lý luận của ta đã làm gì để tham mưu cho lãnh đạo sớm nhận rõ bộ mặt thật của nhà cầm quyền Trung Quốc “XHCN” từ đó có đối sách thích hợp ? Hay coi đó chỉ là chuyện vặt, không có gì mới... nên không đáng quan tâm ?
Ngày 30 tháng 5 năm 2014       
T.H
(Tác giả gủi BVB)
=======

46 nhận xét:

 1. Tìm đỏ con mắt, trong các danh nhân có vai trò tích cực của thế giới, không có ai là đảng viên đảng cộng sản:
  Beethoven, Mozart, Newton, Edison, Marie Curie, Pasteur, Einstein, Mother Theresa...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có đấy. Vua Hùng kiêm Tổng bí thư nước Văn Lang. Không có Đảng thì làm sao giữ được 18 đời???

   Xóa
  2. Còn nữa . Đồng chí Ngô Thì Nhậm .

   http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/09/thu-gian-cuoi-tuan-ong-chi-ngo-thi-nham.html

   Xóa
  3. Người ta nói nghiêm chỉnh thì mấy bố 2247, 0146 cứ cà giỡn vô cảm. Bởi vậy, bao giờ mới thoát được tình trạng "Dân ngu khu đen"?

   Xóa
  4. Đề nghị 0146 nghiêm chỉnh. Đâu có thể đem Vua Hùng đánh đồng với cộng sản!

   Xóa
 2. TC nó nham hiểm thâm nho tráo trở bành trướng...Nhưng nó còn phân biệt được MÈO ĐEN MÈO TRẮNG Còn lãnh đạo ĐCSVN KHÔNG phân biệt được giữa RƠI VÀ CHUỘT? KINH TẾ THỊ TRƯỜNG' cái đuôi' ĐINH HƯỚNG XHCN Chưa kể lẫn lộn vị trí giưã ĐẦY TỚ VÀ ÔNG CHỦ'?
  Cảm ơn TG TRUNG HÀ đã có bài viết hay...! Sao phần 1 của TH tôi chưa đọc nhỉ !thật là lãng phí...!
  NGLUY

  Trả lờiXóa
 3. giữ CNXH là vì quyền lợi của các ông ấy,đời nào các ông ấy lai tự lấy đá ghè chân mình,từ chủ tịch phường,xả có ông nào ko nhà cao cửa rộng trừ vùng sâu vùng xa.Các ông ấy biết hết đấy nhưng tất cả cũng vì quyền lợi mà thôi.

  Trả lờiXóa
 4. Dơi và chuột chứ không phải Rơi bác ạ

  Trả lờiXóa
 5. Chính do cái chủ nghĩa khỉ gió này đã đưa nước ta vào tình thế nguy hiểm này.Tôi căm ghét những kẻ ủng hộ cái chủ nghĩa ngoại lai không tưởng và hủ bại này.

  Trả lờiXóa
 6. Giá mà năm 90 tạch mẹ nó đi,xã hội dân chủ,chính tri đa nguyên,con người hòa vào thế giới dân chủ.Và bây giờ thì VN ta đã ở một vị thế khác,TQ k thể hiếp đáp như hiện nay.Hỡi những kẻ bám vứu tiền tài danh lợi,các người hãy tỉnh ngộ mau lên trước khi quá muộn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có đấy những nhà có tư tưởng cải cách như ông Trần Xuân Bách như tướng Trần Độ… nhưng họ đều bị kỷ luật tước quyền rồi hành hạ nhục mạ. Như Trần Độ đến chết còn bị quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất do đảng lãnh đạo soạn ra điếu văn để đọc bêu xấu trong tang lễ. Đến như thế là cùng.

   Xóa
  2. Về vụ tướng Trần Độ nên biết ơn đồng chí vũ mão vô cùng kính vô cùng mến.

   Xóa
 7. Nói nhiều về chủ nghĩa Mác -lê nhất chắc là bác Trọng !
  Tui nhớ có lần ông noí : Một bộ phận không nhỏ lãnh đạo suy thoái biến chất , xa rời quần chúng ,phai nhạt lý tưởng ......
  Tui nói luôn chính ông xa rời quần chúng chứ chưa nói ai xa , ông đang trên mây hưởng vinh hoa phú quý , có biết nỗi khổ người dân như thế nào không ...?
  Giờ này giàn khoan HD981 nó đang khoan vào họng ông , thế ông đã tìm ra biện chứng khoa học để nó rút ra chchưa ? hay vẫn u mê phương châm 16 +4 hă ông Trọng .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông"Lú" đang tìm biện chứng, ổng đã 2 lần xin gặp Tập nhưng nó sợ ổng sang rao giảng chủ nghĩa Mác-Lê cho nó nên nó"không dám gặp" ổng. Mẹ kiếp, ổng đã từng lớn tiếng" biển Đông ko có gì mới" nên bây giờ lòi mặt Hán gian-im thin thít...

   Xóa
  2. Ông Trọng là TS Ngành Xây dựng Đảng đấy, các bác đừng đùa. Nhưng chắc học giả bằng thật, hoặc bằng danh dự nên kiến thức không có.
   Mà các bác đừng đánh đồng em nha. Em đang làm TS nhưng ngành khoa học kĩ thuật thôi.

   Xóa
 8. Muộn còn hơn không .Việt Nam chúng ta phải mau đứng dậy từ bỏ T Q,Bắt tay với Mỹ để làm lại từ đầu thì mới có động lực để phát triển đất nước,mới mong dân dầu.nước mạnh xã hội dân chủ văn minh dúng như lời của bác hồ căn dặn.

  Trả lờiXóa
 9. Thế giới người ta đang theo dõi và khinh bỉ phỉ nhổ hai thằng cuối cùng, anh em hữu hảo, cùng thờ một chủ...nghĩa, đang cắn xé nhau như bầy linh cẩu (Xin lỗi loài động vật linh cẩu).

  Trả lờiXóa
 10. Sau vô số những biến cố đau thương như thế này,mọi người nhận ra rằng đảng CS không phải là chỗ dựa của toàn dân tộc !

  Trả lờiXóa
 11. Có một thế lực đang cố tình kìm hãm sự phát triển của đất nước, không muốn cho dân giàu lên, không muốn cho nước mạnh lên để dễ bề thâu tóm quyền lực, ăn trên ngồi trốc, cai trị nhân dân.
  Các giáo sư, tiến sỹ, các nhà lý luận họ biết cả đấy chứ( thằng bé lớp 6 nó đã rành rồi), nhưng vì miếng cơm manh áo, vì tương lai của con cháu, họ phải nói dối nhân dân và tự dối lòng mình, tiếp tay cho lũ phản dân hại nước.
  Một chương đen tối nhất của dân tộc!

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh 04:38 Ngày 31 tháng 05 năm 2014 nói rất đúng - cám ơn !

  Trả lờiXóa
 13. Đúng,2 con dã thú hung hãng còn sót lại trên trái đất giờ đang cấu xé nhau đấy ! Vui,nhưng khổ cho đám dân lành vô tội lâu nay bị chúng bắt làm nô lệ !

  Trả lờiXóa
 14. Cù Huy Hà Vũ nói: "Đồng hành với Mỹ là con đường đi của thời đại"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn tham nhũng nó giãy nảy lên ý chứ! Sau khi bao nhiêu người hy sinh cho tụi nó hưởng, nó không muốn mất lợi lộc đâu. Giờ ai mà dại dột bảo vệ nó khi Mỹ vào, đem theo sự minh bạch?
   Đấy, 16 tấn vàng chúng nó ăn sạch (chính Thanh Niên và Tuổi Trẻ năm 2006 công nhận) mà giờ này chúng vẫn ngoan cố đổ cho Thiệu lấy?

   Xóa
 15. Bác Hồ và bác Phú thì ra đã bất đồng với nhau từ đầu. Cách của bác Phú thử nghiệm ở Xô viết Nghệ tĩnh thất bại thảm hại, họ bao biện đó chỉ là cuộc tập dượt chuẩn bị cho CMT8 !?. May bác Phú mất sớm, nếu còn sống, còn chủ trương trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ thì VN bây giờ chắc giống bắc Hàn. Bác Hồ được phong lãnh tụ, chủ trương "quốc gia" nhưng chịu ảnh hưởng nặng của chủ nghĩa Mac-Lê, phải dựa vào Liên xô, Trung quốc để làm cách mạng, thoát sao khỏi phụ thuộc, cái phụ thuộc di hại đến ngày nay. Hai bác đều có vấn đề cả. Phải chăng ở VN và châu Á chưa có vị nào thật sự thấm nhuần chủ nghĩa Mac, vận dụng Mac chỉ là chiêu bài, tác hại đã thấy rõ. Giá như họ cứ thờ Phật, thờ Chúa lại có lý hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Phú mất sớm cũng là một sự may mắn cho dân tộc này.

   Xóa
 16. Đi theo chủ nghĩa Mác lê nin trên thế giới đến ngày nay xem ra còn có 4 nước thì đó đều là những hình ảnh cá biệt điển hình. Như Cu ba khố rách áo ôm, Triều tiên thì gần như thần kinh phân liệt. Còn Trung quốc và Việt nam luôn được khẳng định là 2 đảng đồng chí, 2 nhà nước anh em như môi với răng lúc thì ca ngợi hết lời. Lúc khác thì mang tư tưởng bành trướng đi cướp nước chiếm lấn biển đảo của nhau, dạy cho bài học bằng chiến tranh tổng lực biên giới, rồi đấu đá, lên án nói xấu nhau trên trường quốc tế không tiếc lời...
  Thử hỏi thế giới này còn tồn tại cái thứ chủ nghĩa nào mà hội đủ ở đó mọi thứ tồi tệ như chủ nghĩa Mác Lê nin này không? Khốn rồi Việt nam ơi! Phát triển theo nền kinh tế thị trường còn đèo thêm định hướng XHCN. Các nhà hoạch định sách lược định đưa VN đến bến bờ nào đây? Cám ơn ông Trung Hà và Bùi Văn Bồng đã nêu ra để mọi người cùng nhìn nhận

  Trả lờiXóa
 17. "...thực chất là họ đã quẳng chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào sọt rác từ lâu rồi ! Cái gọi là “ CNXH mang đặc sắc Trung Quốc” chỉ là để lừa bịp ..."
  Về bản chất thể chế chính trị Đảng CSVN - mà thực chất là "Đảng quyền lực" thì lý thuyết kinh điển Mác – Lê-nin họ cũng đã vứt sọt rác từ khuya rồi. Đảng CSVN có biết nhà cầm quyền tráo trở không? Xin thưa dư biết! Nhưng Bắc Kinh vẫn là điểm tựa duy nhất cho sự tồn tại Đảng CS-Đảng quyền lực VN này. Và chính quyền Bắc Kinh cũng thừa hiểu chuyện đó.

  Trả lờiXóa
 18. Chủ nghĩa Mác lê nin đề cao sức mạnh tập thể, thông qua quyết định tập thể để lãnh đạo hướng đi của toàn xã hội, chủ nghĩa mác đề cao quyền bình đẳng giữa các công dân trong xã hội. Sự sụp đổ của liên xô khiến cho chủ nghĩa mác mất đi vị trí quan trọng trong đời sống chính trị toàn thế giới và bắt buộc những nước còn lại phải thay đổi để thich nghi với hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, nhận thức yếu kém về quản lý, tham vọng ảo tưởng về chính trị đã khiến giới lãnh đạo có những bước đi sai lầm phá vỡ mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Một số ý kiến cho rằng chủ nghĩa mác thực chất là xã hội toàn trị cực đoan, tôi thì cho rằng nó là một kiểu quản lý tập trung phụ thuộc lớn vào năng lực quản lý và lãnh đạo, cái yếu cơ bản nhất kỳ thiếu đi tinh phản biện xã hội. Giới lãnh đạo không còn là nhân tố thúc đẩy xã hội tiến lên mà ngày càng thụt lùi, đây là nhan tố quan trọng khiến chủ nghĩa mác phá sản, nhận thức quá kém về chủ nghĩa mác, chủ quan và duy ý chí.

  Trả lờiXóa
 19. TBT Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ bị người đời nguyền rủa vì thái độ và hành động của ông ta đối với đất nước!

  Trả lờiXóa
 20. bon ly luan nay toan lu doi tra ninh bo cs de song, that kho cho dan phai nop thue de nuoi cai lu bip bom doi tra nay

  Trả lờiXóa
 21. Cảm ơn ND 21;36 30/05 ...! Một sơ xuất k đáng có Dơi-Chuột Mèo Linh Cẩu... NHằm chỉ ra thế lực hăc ám k bằng loài súc sinh?
  NGLUY

  Trả lờiXóa
 22. Nước Mỹ đã lấy được những gì mà Marx mơ ước.

  Trả lờiXóa
 23. TH viết rất hay. Văn phong giản dị mà phản biện sắc sảo. Chắc TG là người có nghiên cứu và có làm công tác lý luận.
  Còn cái ông Phúc chắc không có phúc đâu! Ông ta làm TBT nên vì trách nhiệm một phần, nhưng có thể ông ta cơ hội, học cách tiến thân của Tổng Lú - Là một bạch dện thư sinh, xa rời thực tế cũng làm TBT ... và do ÔNG HOẠN LƠN dựng lên ( khổ thay bây giờ nhiều người phát hiện hắn là họ hàng anh em với Trần ích Tắc...)Mặt khác bây giơ trong nội bộ đảng cộng sản cũng nhúc nhích chuyển động dân chủ hơn tí nên Nên thằng cha Lê Chiêu Thống nào đó định bố trí người thân cũng bắt đầu khó khăn rồi, có phải không anh Phúc?Anh có làm trò ngoan, xu nịnh vô lối cũng chả ích gì, chỉ tổ thiên hạ bóc mẽ chê cười mà thôi!

  Trả lờiXóa
 24. Ở VN công tác lý luận không thể làm tham mưu cho lãnh đạo vì đơn giản là lãnh đạo kiểm duyệt công tác lý luận , phần lý luận nào không hợp ý lãnh đạo thì cắt , không được làm " Tham mưu " .

  Trả lờiXóa
 25. Tôi nhớ không nhầm thì Nhà văn lãng mạn với tư tưởng nhân đạo vĩ đại là victohuygo nói ý là : Giấc mơ của max nhưng là cơn ác mộng của nhân loại.
  Dùng "Bạo lực cách mạng" để cướp chính quyền; dùng "Đấu tranh giai cấp" để kiến thiết xã hội; dùng "chuyên chính vô sản' để duy trì chế độ. Bạo lực đã làm cho các cuộc cách mạng vô sản, các thể chế nhà nước theo mô hình Xô viết ngập trong máu lửa.
  Cái đáng sợ nhất, là tạo nên cảnh "nồi da nấu thịt" cực kỳ tàn khốc. Dùng nhân dân chống lại nhân dân,kích động hận thù, thanh trừng tư tưởng; bóp nghẹt tự do, triệt tiêu cá nhân, cổ vũ bầy đàn.
  Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, Cộng hòa nhân dân Trung hoa, Cộng hòa Ba lan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên...Căm Pu chia dân chủ với những lãnh đạo đồ tể như STalin, Mao, Kim Nhật thành, Pôn pôt... đã phát động những cuộc cách mạng đẫm máu và đã biến lịch sử tồn tại của phe XHCN thành cơn ác mộng của nhân loại.
  Với Việt Nam, dù cũng bạo lực cách mạng, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, nhưng hình như so với các nước anh em hình như khốc liệt bằng. Phải chăng vì Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tư tưởng dân tộc.
  Lịch sử nhiều khi cũng có những điều khó lý giải.
  Cộng hòa Phần lan sẽ như thế nào nếu Lê nin coi là một bang của Liên bang CHXHCN Xô viết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính xác. VN không những bạo lực cách mạng để giành chính quyền, mà còn duy trì, tăng mạnh bạo lực cách mạng để giữ chính quyền. Kể cả khi chính quyền sai vẫn dùng bạo lực cách mạng, vu oan giáng họa, trả thù phe nhóm, cá nhân, dẫn tới độc đoán chuyên quyền, độc tài tàn ác, vô nhân tính, vô nhân đạo, mất dân chủ, sai bản chất chế dộ, dân tới tăng hận thù, kém hiệu quả rồi sẽ mất chế độ. Cần xem xét lại.

   Xóa
 26. Bác Trung Hà quả là uyên bác, phân tích cặn kẽ đâu ra đấy.
  Chính vì cái "thực tế khách quan" đã diễn ra theo "cặp phạm trù" Nhân - Quả, nên bây giờ bàn dân thiên hạ (kể cả các "nhà lý luận" Mác - Lê nin) mới tích cực đi ...chùa để củng cố ...niềm tin vào CN Mác - Lê nin.
  Mà "em chã" biết sao mà những "chủ nghĩa", "tư tưởng",... nọ kia dường như toàn là do hậu thế nâng bi, chứ bản thân các vị đó đâu có ...nghĩ vậy. Thành ra cứ "ông nói gà, bà nói vịt" hoài!

  Trả lờiXóa
 27. 90 triệu người Việt đều hiểu,chỉ vài trăm ĐỨA KHÔNG HIỂU hoặc CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU!

  Trả lờiXóa
 28. Các nhà gọi là lý luận của đảng ta hàng ngày cùng bác Tọng chui vào kho sách của MAC-Ăng ghen,Lê nin, ao, H62 khi chui ra khỏi kho sách ấy thì cả bọn đều lú cả , Họ có biết thế giới đã tiến xa,khoa học kỷ thuật thì thời Mác lè tè trên mặt đất nay đã cao tận mặt trăng. Thật đáng hổ thẹn cho trí óc cao của cộng sản !

  Trả lờiXóa
 29. Cái cở thường dân như tôi mà tôi mơ thế này: Xây được một biệt thự và sắm một chiếc Lexus.
  Đúng là viễn vông phải không?
  Viễn vông nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được ngôi biệt thự và chiếc xe sang trọng kia hình dáng nó như thế nào?Nó cao, rộng, dài, ngắn ra sao còn thú thật cái chũ nghĩa xã hội thì tôi không thể tưởng tượng nó ra làm sao, nó tốt đẹp thế nào?
  đúng là: Nằm mơ còn không thấy được mờ mờ.....

  Trả lờiXóa
 30. Chủ nghĩa mác - lê,là một thứ học thuyết bệnh hoạn và điên khùng.và tất cả những kẻ xem nó là kim chỉ nam cho mọi hành động cũng là những kẻ điên khùng và bệnh hoạn!!! Sự thật lịch sử đã chứng minh điều tồi tệ này...sự đảo lộn mọi trật tự xã hội theo hướng tiến bộ qua hình thái thụt lùi,man rợ và con người đối xử như thú vật với con người được hình thành kể từ " cách mạng tháng mười thành công!" Một tầng lớp mới là cặn bã của xã hội được trực tiếp ngoi lên lãnh đạo xã hội,thông qua cái gọi là đấu tranh giai cấp.mà thực chất của nó là bạo động tiếm quyền bằng bạo lực.một xã hội được hình thành trên nền tảng của bạo lực sẽ chỉ gây ra bất công đau khổ và chết chóc!!! Sự thật,người dân sống trong tất cả các chế độ cộng sản luôn cảm thấy bất an,sự rủi ro có thể ập xuống đầu bất cứ ở mọi nơi mọi chỗ,và mọi quyền lợi căn bản của một con người mà họ được hưởng đều có thể bị tước đoạt,bị trà đạp một cách thô bạo nhất!!!

  Trả lờiXóa
 31. Tại VN bè lũ lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng HCM làm bình phong để mị dân, chúng hết sức phản động và đang làm suy kiệt đất nước
  Đã đến lúc bọn chúng giẫy chết. Nhìn TQ hành động thấy rõ điều đó
  VN tự do muôn năm !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi rất nhất trí với ý kiến của bạn. Cái bình phongh chủ nghĩa Mác -Lê Và tư tưởng HCM được hệ thống tuyên truyền khuyết trương lên để che dấu cái tham vọng quyền lực. Để tự tôn tự tác cho lợi ích nhóm cho vinh thân phì gia. Chỉ có tổ quốc và nhân dân đã bị lợi dụng bị chà đạp lên cả quyền cơ bản của con người.

   Xóa
 32. Các bác ấy biết cả đấy bác Trung Hà ạ! Nhưng vì phe, nhóm-vì cái ghế đang có quá nhiều bổng lộc, bám theo con cháu, vây cánh nên các bác ta còn cố tự dối mình, dối mọi người mà thôi. Phải chăng nước VN chưa đến lúc xuất hiện thánh nhân như Đinh bộ Lĩnh đễ cứu xét tình trạng hiện nay. Không lạ gì những con vẹt, những con lừa và những thằng Xuân tóc đỏ...! Buồn quá./.

  Trả lờiXóa
 33. Ta rút ra được điều cơ bản chung nhất các quốc gia đi theo chủ nghĩa Mác lê nin là gì? Đó chính là sự tôn sùng cá nhân, tôn sùng phe nhóm hướng dư luận nói lấy được, tuyên truyền lấy lấy được. Bằng mọi cách ngợi ca hết lời kể cả thần thánh hóa cá nhân và phe nhóm để phục vụ cho mục đích của mình. Các nhân vật như: Mác, Ăng ghen, Lê nin Stalin, Mao, HCM, nhà họ Kim, Phiden… Như phe nhóm là các đảng cộng sản. Được đặt lên ngai vàng đó là những thiên tài, trên cả thiên tài, là thánh thần, đĩnh cao trí tuệ, thiên đường XHCN vv...

  Trả lờiXóa