Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

SUY NGHĨ TỪ MỘT LỆNH CẤM

             
             * TS. TÔ VĂN TRƯỜNG
Anh Bảy Nhị (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) cho biết mới có ngày họp mặt truyền thống ngành vô tuyến điện, nay là Bưu chính-Viễn thông tại An Giang với sự tham gia của nhiều anh đã từng ở cương vị lãnh đạo cao nhất tỉnh: 2 nguyên Bí thư tỉnh ủy, 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, 2 nguyên thủ trưởng cơ quan công an và quân đội vv… đều đã về hưu có trao đổi với nhau về đề nghị Nhà nước truy phong Liệt sĩ cho 74 tử sĩ VNCH trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 40 năm.
Các thông tin được đăng tải gần đây, nhất là loạt bài trên báo Tuổi Trẻ xúc động mạnh tinh thần Dân Tộc của các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ lão thành cách mạng. Tổng hợp ý kiến từ cuộc họp nói trên, Anh Bảy Nhị chấp bút thành bài báo “Chúng tôi và Hoàng Sa” (bài được đính kèm ) gửi đăng trên báo Tuổi Trẻ, thì nhận  được phản hồi :” "Trên lịnh cho ngưng lại hết!".
Có thể hiểu, lệnh này từ Ban tuyên giáo Trung ương nhưng ai là người khởi xướng lệnh mất lòng dân này? Người dân không quên, trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2011, Thủ tướng là nhà lãnh đạo đầu tiên nói thẳng việc Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm nốt Hoàng Sa năm 1974 lúc đó do quân đội VNCH đóng giữ. 
Chúng tôi ủng hộ những suy tư của Anh Bảy Nhị, trân trọng tình cảm, suy nghĩ của Anh Bảy về những hy sinh của dân tộc ta tại Hoàng Sa cách đây 40 năm. Tổ Quốc ghi công mãi mãi những người con của mình đã ngã xuống. Những điều Anh Bảy Nhị viết cũng là tâm trạng và mong muốn chung của những ai nặng lòng vì nước. Tiếc thay, vấn đề là những người nắm quyền trên cao lại cân nhắc thiệt hơn theo tiêu chí khác.
Tôi mới nhận được thông tin “Thế giới Google đã công nhận Hoàng Sa của Việt Nam!” . Sau nhiều cố gắng của các nhà khoa học trên thế giới trong đó có cả chính những nhà khoa học chân chính Trung Quốc, và đặc biệt công sức lớn lao của các nhà khoa học Việt Nam tại Hải ngoại cung cấp bằng chứng khoa học, sát thực cùng với sự  đấu tranh không mệt mỏi đến nay trên Google Earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta!
TRƯỜNG SA HOÀNG SA THUỘC CHỦ QUYỀN VIỆT NAM
PARACEL ISLANDS & SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM ...
西沙群島和南沙群島屬於越南. (Xem bản đồ trên Google). Điều này cho thấy chân lý Hoàng Sa là của chúng ta đã được thế giới 'Google' công nhận!
Thế thì việc gì mà phải sợ hãi đến mức ra lệnh cấm đưa tin về Hoàng Sa tổn thương đến lòng tự hào dân tộc, và vong linh những người lính VNCH và CHXHCNVN đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa, trong khi hầu như không có chính sách nào cụ thể hoặc theo đuổi chính sách không thể thực hiện được về Trường Sa.   
Chuyên gia Vũ Quang Việt (nguyên Vụ trưởng cơ quan thống kê Liên hiệp quốc) mới cho tôi biết nội dung Anh trao đổi với vài người bạn Mỹ, cũng là ý kiến của Anh Việt  phát biểu tại đại học Harvard, toàn văn bằng tiếng Anh như sau:
“Recently Long and I participated in the meeting at Harvard. I raised my worry about the almost-no-policy or indefensible policy of Vietnam.
1.  Vietnam continues to claim the whole Spratlys.  Thus, Vietnam's position is  no different that of China:
Vietnam's Foreign Ministry spokesman Luong Thanh Nghi said a statement late Thursday that Hanoi has "undisputable" sovereignty over the Spratly and Paracel islands, and that "all foreign activities in these areas without Vietnamese acceptance are illegal and invalid."
http://www.foxnews.com/world/2014/01/10/philippines-vietnam-condemn-china-new-fishing-law-that-reinforces-claim-on/

2. VN needs to have a clear policy that can generate broad support from the countries in SEA and further, and hopefully it can become a common policy for SEA countries who are also claimants of part of Spratlys.  The new initiative should have two elements:
all tiny rocks/riffs in SEAS, according to UNCLOS, should have at most 12 miles of maritime territory. Vietnam and the rest of SEA countries can bring this to Arbitration Tribunal of UNCLOS as the Philippines have done with the U-shape area and some of the rocks/riffs near its border. Thus the rest of the sea will be international territory and free for navigation. There are three  sites that might be considered islands:
Itu Aba near the Philippines and occupied by Taiwan in the Spratlys (0.56km2=  235acres= 0.22 sq miles),
Pattle in the Crescent of the Paracels (0,5km2,  = 210 acres= 0.2 sqmiles taken from VN by China and
Woody in the Aphitrite of Paracels (2.1km2= 504 acres=.078 sq miles) occupied by China
I think that based on its previous decisions, the International Court of Justice would highly likely support the position that the structures in SEA are only rocks, not islands as they are too small and too far from the mainland. Even if they are treated as islands, they will deserve proportionally much less EEZ.   Most of the sea in SEAS would be international water by the decision to treat them as rocks.  With this view, Carl Thayer properly called China international pirate.
b) Vietnam, either alone, or with other countries (like Philippines) should make clear to China that Vietnam would not go into military alliance with other countries detrimental to the proper interest of China, but it would be willing to support an alliance to protect its own interest and  peaceful use of international maritime territory in SEAS.  This element is controversial. However, I think that Vietnam has no choice but to make similar kind of decision. VN cannot deal with China in a vacuum or pretense.
Description: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifThe main objective of reminding the world of the Paracels is to emphasize that China is the aggressor and the taking of the island from South Vietnam is illegal by international law.
Peace and justice in the region, and the standing of VN as an independent country will require VN to change its position on  SEAS as outlined in the previous two points.” Vu Quang Viet
Mạn phép Anh Việt, tôi lược dịch như sau:
“Tôi và Long (chú thích của người dịch là giáo sư Ngô Vĩnh Long  đại học ở Mỹ) mới dự cuộc họp tại Harvard. Tôi nêu lên sự lo ngại của tôi về việc Việt Nam hầu như không có chính sách gì hoặc theo đuổi chính sách không thể nào thực hiện được.
 1.  Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ Trường Sa. Như vậy có nghĩa là quan điểm của Việt Nam không khác gì quan điểm của Trung Quốc:
Ngày thứ năm vừa qua, nguời phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tuyên bố rằng Hà Nội có chủ quyền “không thể chối cãi” đối với Trường Sa và Hoàng Sa và rằng "tất cả mọi hoạt động của nước ngoài trong những khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam sẽ là những hoạt động phi pháp và vô hiệu."
Tàu cá Trung Quốc tràn ngập biển Đông
2. VN cần phải có một chính sách rõ ràng để có thể qua đó vận động sự ủng hộ rộng rãi từ các nước ở Đông Nam Á và các nước khác, và hi vọng rằng chính sách đó sẽ trở thành chính sách chung của các nước Đông Nam Á bởi vì những nước đó cũng đang đòi hỏi chủ quyền đối với một phần Trường Sa. Sáng kiến mới cần phải có hai nội dung:
a)  Tất cả các khu đá nhỏ/khu đá nổi ở Đông Nam Á, theo UNCLOS cần phải có cao nhất là 12 hải lý lãnh hải.  Việt Nam và các nước khác ở Đông Nam Á có thể đưa vấn đề này trước Tòa án của  UNCLOS như  Philippines đã làm đối với vùng hình chữ U và đối với một số vùng đá/khu đá nổi gần biên giới Philippines. Như thế thì vùng còn lại trên biển sẽ là hải phận quốc tế và là vùng hàng hải tự do. Có ba vị trí có thể được coi như đảo là:
Itu Aba gần Philippines hiện do Đài Loan chiếm đóng ở Trường Sa (0.56km2=  235 acres= 0.22 sq miles),
Pattle trong vùng Lưỡi Liềm ở Hoàng Sa (0,5km2,  = 210 acres= 0.2 sqmiles) Trung Quốc đánh chiếm từ tay Việt Nam.
Woody ở quần đảo Aphitrite ở Hoàng Sa (2.1km2= 504 acres=.078 sq miles) do Trung Quốc chiếm đóng.
Tôi nghĩ rằng dựa trên những án lệ đã có, Tòa Công pháp Quốc tế sẽ có nhiều khả năng ủng hộ quan điểm rằng những kết cấu tại Đông Nam Á chỉ là đá, mà không phải là đảo vì những chỗ đó quá nhỏ và quá xa đất liền. Ngay cả khi coi những chỗ đó là đảo thì chúng sẽ chỉ xứng đáng được hưởng vùng EEZ tương ứng với quy mô của chúng mà thôi. Nếu Tòa cho rằng những nơi đó là đá (mà không phải là đảo -người dịch ghi chú) thì phần lớn vùng biển của Đông Nam Á sẽ trở thành vùng biển quốc tế. Đứng trên quan điểm này, giáo sư Carl Thayer đã hoàn toàn đúng khi gọi Trung Quốc là tên cướp biển quốc tế.
b) Việt Nam, hoặc là một mình, hoặc là cùng với các nước khác (như là Philippines) cần phải làm sáng tỏ vấn đề với Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ không tham gia vào liên minh quân sự với các nước khác bất lợi cho lợi ích chính đáng của Trung Quốc, nhưng Việt Nam sẵn sàng  ủng hộ một liên minh để bảo vệ lợi ích của chính mình và bảo vệ sự sử dụng hòa bình vùng lãnh hải quốc tế ở Đông Nam Á.  Nội dung này sẽ gây tranh cãi. Tuy nhiên, tôi cho rằng Việt Nam không có con đường nào khác mà phải đưa ra những quyết định tương tự như vậy. Việt Nam  không thể nào giải quyết vấn đề với Trung Quốc bằng những điều rỗng tuếch hoặc giả vờ.
 Mục tiêu chính để nhắc nhở thế giới về Hoàng Sa là nhằm chỉ rõ ra rằng Trung Quốc là kẻ xâm lược và hành động Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng hòa là phi pháp theo luật quốc tế.
Hòa bình và công lý trong khu vực và vị thế của Việt Nam là một quốc gia độc lập sẽ đòi hỏi VN phải thay đổi quan điểm trong vấn đề đối với các nước Đông Nam Á như trình bầy ở hai điểm nêu trên.”
Vũ Quang Việt .  
n      Theo tôi nghĩ, trên đây là kiến nghị rất cụ thể từ trí thức ở ngoài nước. Những người có trách nhiệm trong cơ quan lãnh đạo đất nước nghĩ sao trước cơ hội thực hiện những bước quan trọng phù hợp luật pháp quốc tế để phát huy sức mạnh của cộng đồng ASEAN, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia?
TVT
-------------------
(Tác giả gửi bài đến BVB)

15 nhận xét:

 1. Việt Nam đòi lại Hoàng Sa từ Trung Quốc, bạn có tin không? Tôi thì rất tin tưởng vào điều đó, nhưng không biết là khi nào thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi không tin. Ta cũng "Phá biên thuỳ mở rộng đường thêm..." (Trịnh Công Sơn.) vậy. Chiếm được cái gì là chiếm luôn. Lâu, cứt trâu hóa bùn.

   Xóa
  2. Xin báo tin mừng ! Việt Nam đã đòi lại được Hoàng Sa trên .........Google Earth .

   Xin xem : http://ttxva.org/google-earth-da-the-hien-quan-dao-hoang-sa-cua-viet-nam/

   Thôi thì có tý còn hơn không . Xin cảm ơn cộng đồng người Việt từ khắp nơi trên thế giới đã cố gắng không mệt mỏi để có điều này . Cố lên Việt Nam .

   Xóa
  3. VN lấy lại Hoàng Sa trên google.tienlang rồi! Phải báo khắp vũ trụ cho người ngoài hành tinh mừng với thắng lợi vẻ vang của ta!

   Xóa
 2. Viêc khăng đinh chủ quyên và đòi HS TS của VN về VN va thay hộ chiếu VIÊT -HÁN đã có ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC NO RỒI???NGLUY

  Trả lờiXóa
 3. Toàn mấy ông nguyên từ thế kỷ trước.
  MK. tiền không- quyền không- nói ai nnghe?
  Liệt sĩ "xịn" còn thủ tục hành là chính và "bôi trơn"chán. Huống hồ... Nằm mơ ah?
  Còn đ/c Ziệc (cũng nguyên nốt) tậng liêng họp guốc, phát biểu chạ hiểu 1 tí gì mói quan hệ "anh em" "đồng chí" "chủ tớ"... zữa ziệc nem-trung guốc.

  Trả lờiXóa
 4. Một vấn đề hệ trọng thế này sao lại còm lung tung thế DLV.Tất nhiên DLV đã nầng cao năng lực nên hay vào mạng phá bỉnh bằng giọng điệu ba láp, giả vờ chửi người này ...nhưng ngẫm kỹ mới thấy âm mưu thủ đoạn là làm cho mọi người thiếu tập trung. Tuy trên mạng không phải tiếng nói chính thống của nhà nước nhưng nó góp tiếng nói nhất định cho dư luận của nhân dân đấy!
  Thế đấy bà con ạ hãy cảnh giác bọn này và cũng xem hay nó là Tàu Khựa?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lon nắm.
   Cố học thêm bằng 2 đê.....

   Xóa
  2. 2203 tính làm Super DLV chắc?

   Xóa
  3. Cảnh giác!
   Cảnh giác!
   Cảnh giác!
   Ai giác hơi không đê?

   Xóa
 5. Trích "Những người có trách nhiệm trong cơ quan lãnh đạo đất nước nghĩ sao.."

  Nghĩ là: có điều 4 hiến pháp, ai làm gì, ai lên chức gì, cũng phải xin ý kiến của "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội"

  Trả lờiXóa
 6. Tất cả những người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền VN ̣đều là liệt sĩ , không cần biết họ là người quốc gia nào , dân tộc nào , tôn giáo nào , đảng phái chính trị nào . Không một cá nhân , hoặc một nhóm người nào có quyền phủ nhận sự hy sinh cao cả của họ .
  MP . Lính tình nguyện 78 .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đù má, thía mơi có chiện để nói.
   Xin lối các bạn cho tớ chửi .

   Xóa
 7. Tàu khựa xâm lấn biên giới chết còn được nấm mồ ờ đất ta.Bảo vệ tổ quốc chết không được vinh danh chuyện chỉ có ở xứ lừa..

  Trả lờiXóa
 8. Nhà nước VN chưa truy phong Liệt sĩ cho 74 tử sĩ VNCH trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 40 năm là vô liêm sĩ và là tội ác.

  Trả lờiXóa