Ngoài khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân, câu khách, thời gian tới sẽ xử lý nghiêm những cơ quan, sản phẩm báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích.
Trưởng Ban tuyên giáo Đinh Thế Huynh. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết như trên tại Hội nghị báo chí toàn quốc chiều 14/1 tại Hà Nội, với sự tham dự của 600 lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
Theo ông Đinh Thế Huynh, năm 2013, công tác báo chí được triển khai với những thuận lợi từ những thành tựu to lớn, toàn diện của công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên báo chí cũng phải đối mặt với nhiều thách thức có phần gay gắt hơn dự báo. Thêm vào đó các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng mặt trái của các phương tiện truyền thông trên internet chống phá quyết liệt về tư tưởng, lý luận, văn hóa.
Trưởng Ban tuyên giáo nhấn mạnh: Trong năm qua báo chí đã tuyên truyền các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ… Báo chí cũng nhận thức rõ ý nghĩa trọng đại của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai sửa đổi, sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền.
Bên cạnh đó, báo chí cũng tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước và chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Nhiều cơ quan báo chí và nhà báo đã tiếp tục nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm, phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu… góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước, niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự nghiệp đổi mới…  
Hội nghị báo chí toàn quốc chiều 14/1 với sự tham gia của 600 lãnh đạo các báo. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của báo chí trong năm qua. Đầu tiên phải kể đến là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục đích kinh tế gia tăng đáng báo động ở một số đơn vị báo chí, nhất là trong các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, chương trình truyền hình giải trí…
Ngoài ra vẫn còn một số cơ quan báo chí buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý các tình huống, thông tin sai sự thật, thậm chí có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng, không thể khắc phục hậu quả…
“Những hạn chế thiếu sót đó đã tác động tiêu cực đến việc xây dựng, củng cố nền tảng tinh thần xã hội, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho công chúng, nhất là thế hệ trẻ” – ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban tuyên giáo đề nghị đội ngũ báo chí cần nhận thức sâu sắc những nét mới của đời sống truyền thống hiện đại để đổi mới tư duy theo hướng thích ứng với môi trường thông tin mở.
Năm 2014 phải quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân, câu khách. Đồng thời xử lý nghiêm những cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, hạ thấp chất lượng văn hóa của báo chí, chạy theo lợi ích kinh tế một cách phi văn hóa, vô trách nhiệm với xã hội…
Trưởng Ban tuyên giáo cũng lưu ý tới việc quan tâm, chăm lo toàn diện đội ngũ cán bộ báo chí thực sự vững về chính trị, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, có biện pháp giải quyết những vướng mắc, trăn trở, khó khăn của người làm báo.
Nguyễn Dũng/Infonet
--------------------