Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

THỂ CHẾ “ĐẢNG ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO” LÀ CĂN CỐT MỌI BẤT CẬP.

    

(Mấy suy nghĩ nhân đọc trên trang “Bauxite Việt Nam” ngày 17/1/2014 bài “Thư của ông Nguyễn Khắc Mai gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị”).
 TS. Vũ Duy Phú.
 TS. Nguyễn Chí Thành.

  
I.     ĐÚNG RA NÊN GỬI THƯ ĐẾN TỔNG BÍ THƯ, BÍ THƯ THÀNH ỦY
    HÀ NỘI HƠN LÀ GỬI ĐẾN THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI?

 Thật tâm đắc khi nhớ lại lời Cụ Hồ tháng 9/1945 “Nước Việt Nam không phải của Việt Minh. Nước Việt Nam là của quốc dân Việt Nam. Chính phủ lâm thời hiện nay không phải là của Việt Minh mà là của toàn thể quốc dân”.
Nay lại biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã “Đột phá Lý luận quá ngưỡng” khi phê phán Cụ Hồ “hơi hẹp”: “Nói Đảng ta là Đảng cầm quyền có lẽ hơi hẹp, phải nói Đảng ta là Đảng lãnh đạo mới đủ (chắc Tổng Bí thư muốn nói Đảng phải “độc quyền chân lý, độc quyền lãnh đạo”)”; rồi lại thấy ông cự tuyệt tinh hoa nhân loại khi tuyên bố “Hiến pháp là văn bản quan trọng thứ hai sau Cương lĩnh của Đảng” trong khi trên thế giới các đảng tranh cử bằng cách chứng minh với cử tri cương lĩnh đảng mình là cách thực thi Hiến pháp tốt nhất; hay “Kiên quyết không tam quyền phân lập”,… cũng như nghe ông lớn tiếng phê phán “suy thoái với những ai ông kêu gọi “đóng góp ý kiến” nhưng lại dám đề xuất những ý kiến “Khác biệt”, không đúng ý ông.
Và sau cùng được đọc bức thư của ông Nguyễn Khắc Mai gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội với hàm ý họ phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp biểu tình chống Trung Quốc ở Thủ đô và lời khuyên từ nay nên chấm dứt các hành động này. Tuy nhiên, đọc xong thư lại nghĩ, phải chăng trước hết  nhận thư này phải là Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy Hà Nội?
Nói như thế vì “Lãnh đạo” chính là người quyết định “Nghĩ gì?”, “Làm gì?” còn “Điều hành” là người chịu trách nhiệm “Làm thế nào?” “Khi nào?”. Đó là chưa kể với thể chế “Đảng lãnh đạo độc quyền” song lại vô trách nhiệm thì xét cho cùng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội cũng chỉ là những người thừa hành phải gánh chịu hậu quả của một “Đường lối” đã quá sai lệch.
Tuy nhiên, Thủ tướng đã không ít lần nói lên lòng mình đã là một với dân tộc khi tuyên bố ở Quốc hội cũng như trên các diễn đàn khác rằng Hoàng Sa và Trường Sa là đất đai, cương thổ của Việt Namphải kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Vậy là chỉ xét trên tư cách một công dân Việt Nam, những lời ông nói đã hòa nhịp cùng lời nói, chữ viết của chúng ta hay lời hô và khẩu hiệu của những người biểu tình. Ngoài ra, trước cảnh những người biểu tình bị đàn áp ông đã suy nghĩ và công khai bênh vực bằng chí khí, trí tuệ và hiệu quả khi đề nghị Quốc hội cần có Luật biểu tình, và những lời nói của ông càng có ý nghĩa khi đó không chỉ là lời một công dân Việt Nam mà còn là tiếng nói của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.
Vậy là ý chí của Thủ tướng cũng là ý chí của Nhân dân và Trí thức, hay nói cách khác, bức thư này sẽ có tác dụng hơn khi được gửi đến đúng địa chỉ những người cần nhận - những người “Lãnh đạo” (những người đã hướng dẫn và yêu cầu Thủ tướng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội phải “Làm gì?”và “Khi nào?”). Đấy mới là những người phải chịu trách nhiệm chính về những việc đáng tiếc đã và đang xẩy ra, và trong trường hợp này là Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy.
Sẽ dễ đồng thuận với quan niệm này nếu đặt câu hỏi: Trong những năm tháng Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy giữ vai trò “Lãnh đạo” tức “Dẫn đường” theo cách “Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin - cái chủ nghĩa mà đến Trung Quốc, người bạn với 16 chữ vàng cũng đã từ bỏ”, để khăng khăng “Chống tất cả những gì Khác biệt”, các vị ĐÃ DẪN ĐẤT NƯỚC VÀ THỦ ĐÔ ĐI “TỪ ĐÂU?” VÀ “ĐẾN ĐÂU?”


II.      ĐOÀN KẾT ĐƯA “THÔNG ĐIỆP  2014 CỦA THỦ TƯỚNG
    – THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚNG TA” TRỞ THÀNH HIỆN THỰC. 
Phải chăng khó có ai thích việc khi mình bày tỏ những tiếng nói, những dòng chữ tâm huyết mong xã hội tiến bộ, lại có người nhận xét “Nói thế nhưng chưa biết động cơ thế nào?” hay “Nói thì hay đấy xong còn chờ xem làm thế nào?”,… Tiền nhân dậy rằng, đừng làm những gì mình không muốn với người khác, vậy thì chúng ta sẽ Đoàn kết thực hiện Thông điệp Năm mới 2014, bởi qua đây Thủ tướng đã nói lên những lời chúng ta hằng mong muốn, đã cam kết cùng chúng ta phấn đấu cho một mục tiêu cao đẹp, đó là xây dựng “một Thể chế mới” nhằm “Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” chứ không bắt chúng ta phải hy sinh mọi thế hệ để “xây dựng thành công một chủ nghĩa” với một “Đảng lãnh đạo toàn trị”. 
Tại sao lại không Đoàn kết thực hiện Thông điệp của chúng ta? Nhất là một khi Thủ tướng đã khẳng định sẽ cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng một thể chế chính trị hiện đại, trong đó “Dân chủ và Nhà nước Pháp quyền là một cặp ‘song sinh’”, đúng như chúng ta và mọi người hằng mong muốn. Nói cách khác ông đang chiến đấu cho lý tưởng Đoàn kết và Tiến bộ của Cụ Hồ. Điều này hoàn toàn khác biệt những người bảo thủ, “ấu trĩ tả khuynh mới” – những người tham nhũng quyền lực đang cố bám giữ thể chế cũ bằng cách biến đảng từ một “Đảng cầm quyền” thành một “Đảng lãnh đạo” với công cụ là Chủ nghĩa Mác-Lênin.
(Chú giải: Thuật ngữ “Những người ấu trĩ tả khuynh cũ” chỉ những người bảo thủ thời chiến đã làm thiệt hại cho phong trào khi quá coi trọng biện pháp bạo lực nhưng họ còn dám hy sinh mình để chiến đấu với “Địch”, còn thuật ngữ “Những người ấu trĩ tả khuynh mới” là chỉ những người bảo thủ thời nay đã chà đạp lên lẽ phải và luật pháp và không từ mọi thủ đoạn với “Ta” chỉ vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm).
Chúng ta không thể ngồi chờ “Xem” người khác hành động bởi không ai có thể một mình Đổi mới Thể chế, một mình Chấn hưng Đất nước, Chấn hưng Dân tộc, nhất là khi ở Việt Nam, quyền lãnh đạo lại được chia làm 4, to nhất là Tổng Bí thư, rồi mới đến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước. 
Dễ thấy hành động sử dụng bạo lực với những người biểu tình chỉ là một trong muôn vàn hành vi của những người bảo thủ, “ấu trĩ tả khuynh mới” đối với những người đang đấu tranh vì tiến bộ xã hội hay bảo vệ chủ quyền đất nước. Để chấm dứt tận gốc các việc tương tự, không thể chỉ đề nghị những người đang phải “thừa hành công vụ” “nới tay” mà chúng ta phải đoàn kết “ĐỔI MỚI THỂ CHẾ PHÁT HUY MẠNH MẼ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN”.
Làm được điều này thì ai đó dù có tư tưởng xấu xa cũng không thể làm được điều tội tệ, giống như chống tham nhũng chỉ kết quả thực sự một khi không chỉ chống “một vài con sâu” hay “một bầy sâu” mà phải diệt cả cái “tổ sâu”, tức nguyên nhân gây nên tham nhũng. Nói cách khác trước hết phải TỪ BỎ THỂ CHẾ “XIN - CHO” nay đã quá “cũ kỹ, hư hỏng” để đoàn kết xây dựng “MỘT CHẾ ĐỘ MỚI THƯỢNG TÔN CON NGƯỜI, DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT” như đã nêu trong Thông điệp Năm mới 2014 – Thông điệp của Chúng ta.
Chúng ta đã và đang trải qua sự lãnh đạo của ba Tổng bí thư với  tư duy lãnh đạo  “Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin” và hoạt động chủ yếu là “Chống tham nhũng” (trong thực tế việc chống tham nhũng đã bị biến tướng thành công cụ để giải quyết quyền lợi nhóm) và kết quả thế nào cũng đã rõ. Dễ đồng thuận, việc những người lãnh đạo không hiểu, không phát huy hay thậm chí còn đi ngược “quyền làm chủ của nhân dân” đã vô tình hay hữu ý tự biến mình ít nhiều thành “tham nhũng quyền lực” – dạng tham nhũng ghê gớm nhất bởi vì với tham nhũng vật chất, đất đai, tiền bạc không mất đi nhưng với loại tham nhũng này thành quả hy sinh của bao thế hệ sẽ uổng phí.       
 
III.    MONG SAO TỔNG BÍ THƯ, BÍ THƯ THÀNH ỦY VÀ MỖI CHÚNG TA,  
      DÙ TRẺ HAY GIÀ ĐỀU BIẾT QUÝ TRỌNG ĐOÀN KẾT, YÊU THƯƠNG.
Có quan niệm “Con tầu Tổ quốc có đến được những ‘bến bờ hạnh phúc’ hay không, trước hết là do hoa tiêu chứ không chỉ do tổ lái (Trích cuốn “Cốt lõi Thành công …” được gửi các thành viên tham dự Hội nghị TƯ 8 tháng 9/2013); các  thầy thuốc cũng cho rằng chữa bệnh cần theo “Căn” chứ không chỉ theo “Chứng”.   
Để thực hiện điều này, trước hết phải từ bỏ tư duy kiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin “CHỐNG” tất cả những gì khác biệt bằng cách “lấy bạo lực cách mạng tiêu diệt bạo lực phản cách mạng ”, mà thay vào đó là tư duy “XÂY” dựng khối Đoàn kết Dân tộc – Đoàn kết Quốc tế như lời Cụ Hồ theo nguyên tắc “Dân chủ” đã được thể hiện rõ trong “Thông điệp Năm mới 2014 – Thông điệp của Dân tộc”.
Rõ ràng, sẽ không thể xây dựng khối “Đoàn kết Dân tộc” một khi vẫn kiên định tư duy lệch lạc “Phân biệt, Áp đặt, Bạo lực” với công cụ là Chủ nghĩa Mác-Lênin. Vì thế trước hết phải xây dựng sao cho mỗi người Việt Nam, từ các cháu mẫu giáo đến người già đều có được tình yêu thương, đoàn kết với các sự Khác biệt, kể cả Đối lập. Đây là trách nhiệm và chắc cũng là mong muốn với Tổ quốc và Dân tộc của những người lãnh đạo, nhất là khi có tuổi như Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy. Nói như vậy vì chắc không người Việt Nam nào lại muốn để lại cho thế hệ mai sau một “Đất nước suy thoái” với những “Bãi rác về tư tưởng”.                                                                                             
    Hà Nội, ngày 21/1/2014.
----------------- 

31 nhận xét:

 1. Đảng độc quyền lãnh đạo trong tình hình hiện nay không có gì sai cả.Cái sai hiện đang diễn ra khá phổ biến là do Bộ chính trị không lãnh đạo được chính mình,và ngay bản thân mình.
  Hiện như tôi biết không một UCBCT nào quản lí được các ủy viên trung ương,không hề biết hoạt động của các bộ,các tỉnh...Tất cả đều đổ thừa là ỷ lại,trên ỷ dưới ,dưới ỷ trên....Chủ yếu kiếm chút về vườn,không ai hy sinh chút gì cả.....Đây là cái sai mà nó gây ra bao đau khổ cho nhân dân.Nếu dan tộc TA không anh hùng thì kinh tế nước nhà chắc chắn xuống bùn từ lâu.
  Nếu đất nước cứ thoải mái tự do theo như phương tây,thì độc lập dân tộc không tồn tại,và các phái chỉ tự do chửi nhau rồi đập nhau mà thôi.
  Chúng ta phải thấy thực tế và thực tiễn đã ,đang và sẽ diễn ra ở Việt Nam.HTX nông nghiệp tan tành vì lẽ gì,tổn thất đó là vô tận và không ai dám đánh giá thực tế đó.Chính do thuế và chính sách ngân hàng,các loại hình HTX khác cũng thế,ngày nay các công ty cổ phần và cả công ty niêm yết cũng sẽ chết dần mòn cũng chính do thuế và ngân hàng.
  Nền kinh tế quốc gia chỉ còn chờ bán cho nước ngoài mà thôi.Họ chỉ biết tìm mọi cách vét bằng đủ loại đủ kiểu thuế,bơm hút và lãi suất ngân hàng kiểu gì mà có thu là được....Hãy kiểm tra vốn đầu tư và lãi dài hạn thì rõ ngay ngu cỡ gì,hay mưu đồ gì.
  Cả 1 bộ máy y chang như nhau,không cần biết ngày mai....Như tôi biết thì cả các chế độ trên nước này từ 1959 đến nay đều gần giống nhau cả,thua nhà nước thuộc địa của Pháp ở Việt Nam.
  Thiệt tình buồn lắm vì nói bằng cả luận văn,nó có nge và chả đọc...nổi điên chửi thật nó cứ cười hề hề,và không ngại nói,anh là cây đa cây đề cách mạng anh lo xa,chứ tụi em giờ chưa là ngọn cỏ....Đất nước này chỉ có 1 ĐCSVN mà thôi,nhưng cần xây chùa cho họ vào đó là vừa.
  Một đảng cũng chết,nhưng ít hơn,từ hai đảng trở lên chắc đất nước và dân tộc không còn gì.Hãy hình dung,một vợ thì chắc chắn chết,hai vợ thì chờ chết,thêm bồ nhí thì chết ngay....đảng hay nhiều đảng nó từa tựa như vậy đấy.
  Đảng thời bình ở đâu cũng thế thôi,chỉ ăn chơi huậy phá,moi móc mà thôi,mà không có đảng thì băng nhóm nó nổi lên phá cũng dễ sợ lắm.Thôi kiểu gì thì tốt nhất nhân dân chỉ nên một tròng là tối ưu.
  Cuộc đời này đúng là còn lắm truan chuyên,chết nằm đó mà còn bị khai thác lợi dụng tối đa thì siêu thoát sao cho được,đang nằm chờ chết mà vẫn cứ bị làm tiền,đã chắc chắn chết mà hội đồng giáo sư làm gì,mất toi 6 triệu đông để mua cái kết luận là chờ chết của HĐ giáo sư.
  Thật Công Sơn hết chịu nổi,nhưng chẳng lẻ bật chốt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Đảng độc quyền lãnh đạo trong tình hình hiện nay không có gì sai cả."?
   Vậy ai sai khi đất nước VN đang trở nên giống như một bãi chất thải động vật? Nhân dân chúng tôi hay anh Công Sơn, người trung thành với chế độ?

   Xóa
  2. Nuôi cái ĐCS này đã tốn kém biết dường nào, lụn bại, khổ sở vì nó, bây giờ lại phải xây chùa cho nó là sao?
   Không hiểu!
   Mà giả sử có xây chùa cho nó thì cũng chỉ có nó với thạch sùng chứ ma nào đến thắp hương.
   Ai đó thử làm xem qua 365 ngày liệu có kiếm được cái chân nhang nào không.

   Xóa
  3. Anh Công Sơn ơi!
   Anh có vẻ hơi bị lú (hay máu lên não hơi bị ít) khi nói:"Đảng độc quyền lãnh đạo trong tình hình hiện nay không có gì sai cả.". Thiên hạ người ta vẫn làm đó thôi.
   Một mình một chợ hét thế nào chẳng được.
   Năm mới sắp đến đừng giận mà tổn thọ nhé!

   Xóa
  4. Trung thành cái mẹ gì! Viết mấy dòng linh tinh để kiếm cơm thôi. Phải không anh Công Sơn?

   Xóa
  5. Vâng thưa ông CS.thì lãnh đạo không có gì sai cả,dù
   họ đưa Cả Nước Xuống Hố !
   Ông nói thế thì y khuôn mẫu ngụy biện của quan HTHải
   rằng thì là mà... thuỷ điện xả nước ĐÚNG quy trình,dù
   dân đen chết cũng mặc kệ ! Vô trách nhiệm và khinh bỉ
   nhân dân đến thế là cùng !

   Xóa
  6. Nói như Công Sơn , nghe như "lú" . Chính vì "Đảng độc quyền lãnh đạo" nên mới có 14 ông "ăn trên , ngồi phán" và hàng loạt sai phạm diễn ra hàng ngày từ trên xuống dưới như hiện nay. Ông Trọng "lú" là vì còn có " quyền lợi " trong nhóm đó nên còn lên giọng "cố đấm" hòng "ăn xôi" , chứ Công Sơn được cái gì?

   Xóa
 2. - Tượng ai mà người ta đập phá vứt xuống vũng bùn thế hả mẹ ?
  - Tượng ông Lênin .
  - Ông ấy làm gì mà họ ghét bỏ ông ấy thế ?
  - Họ không ghét ông ấy nhưng họ căm thù cái chủ nghĩa méo mó , chắp vá và viển vông mà ông ấy nghĩ ra !

  Trả lờiXóa
 3. Ở đây tôi chỉ thử phân tích 2 cụm từ:cầm quyền,lãnh đạo
  Cầm quyền:mọi quyền lợi của nhân dân đều do đảng nắm ,tất cả nằm trong bàn tay đảng
  Lãnh đạo:nhận trách nhiệm dẫn đường
  Cầm quyền mới thật đáng sợ,hơn cả mọi sự độc quyền ,cầm quyền thực chất là độc tài,mỗi lần đảng chặt bàn tay lại là một lần hàng vạn sinh linh không thấy ánh mặt trời;cải cách ruộng đất ,cải tạo công thương nghiệp ở Miền Nam là 2 lần đảng nắm chặt bàn tay quá mức;năm 1986 đảng lỏng tay ,dân được nhờ.Trong cầm quyền có lãnh đạo .Cầm quyền :vừa cụ thể vừa khái quát;mọi quyền lợi của Dân ,của Nước ,đảng cầm; cụm từ lãnh đạo ,mềm quá,không phù hợp với thể chế cộng sản.Ông Trọng ơi là ông trong ơi! tổng bí thư một đảng ,mang danh giáo sư,tiến sỹ mà không hiểu điều này thì người đời nói ông lú,không oan cho ông chút nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "cầm quyền", "lãnh đạo" đã tạo nên quyền lực độc đoán, sinh ra hủ bại, thái hóa, biến chất, hủ hóa, tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp, v.v... và v.v...
   Chỉ khi hiểu rằng "điều hành đất nước" mới là việc đúng, lúc đó đất nước mới trở nên đàng hoàng chững chạc!

   Xóa
 4. - Cúp điện rồi má ơi, tối thui như "trước cách mạng"!
  - Khổ quá, nhà mình dạo này hết tiền, không mua nổi cái đèn sạc...
  - Vậy "ánh sáng soi đường của đảng" má hay nói đâu, đem ra dùng đi?
  - Mồ tổ cha mầy. Tao nghỉ sinh hoạt rồi nghe...

  Trả lờiXóa

 5. Tui nghĩ cái gì mà có chử độc tài lồng trong đó là .. hư là dở là chậm tiến , là không công bằng, là chỉ đưa đến những mưu mô xảo quyệt để luờng gạt hay tránh né trách nhiêm thôi !!!!!

  Trả lờiXóa
 6. Xã hội Việt nam hiện nay chỉ khác thời phong kiến là có nhiều VUA. Chúng ta sẽ không bao giờ quá độ lên đâu hết mà phải quay lại con đường CNTB sau khi CS sụp đổ!
  Uyen-hanoi

  Trả lờiXóa
 7. Ông Hồ hồi xưa thì nói vậy, nhưng em út đảng của ông không chịu vậy. Chúng luôn hô to: "Đất nước này là của chúng tao, của chúng tao !", thì làm sao bây giờ ? ...

  Trả lờiXóa
 8. Đinh Tế Huynh cà cộlúc 08:19 28 tháng 1, 2014

  Đảng là đảng của ta ơi
  Nhân dân sung sướng tuyệt vời hết chê
  Còn đảng tài giỏi trăm bề
  Trước sau chỉ một lời thề: Xuất tinh...

  Trả lờiXóa
 9. Độc tài cũng có năm bẩy đường, vua là độc tài chứ gì, vậy mà cũng có vua tốt, vua xấu.
  Độc tài tự thân nó không xấu, chỉ có những kẻ lợi dụng độc tài để làm chuyện xấu, ĐCS VN độc tài lãnh đạo, ghét những gì khác họ, tự cho mình là duy nhất đúng, ai làm, nói khác đi là họ "diệt", nhẹ thì cũng phê bình, cảnh cáo... Thế là sai rồi còn phải bàn gì nữa.
  Đất nước này là của chung toàn thể dân VN, đâu phải của riêng Đảng CS, Đảng đã tự coi mình là vua (vua tập thể, 4 ông) chỉ tiếc đây lại là vua xấu. Dân thấy cả, chỉ tổng bí thư không thấy vì ông đang là người "ấu trĩ, tả khuynh mới". Gọi nôm na là LÚ.
  Được dẫn dắt bởi một ông vua lú, 3 ông vua còn lại gật gù thì đất nước này còn gì nữa. Thà một ông độc tài mà giỏi vẫn được, vẫn hơn.

  Trả lờiXóa
 10. Cơ chế chính quyền kép chỉ có ở Việt Nam thời vua Lê chúa Trịnh với cung vua và phủ chúa.Hiện nay cũng không khác khi bên đảng cũng có đủ ban bệ như chính quyền,Đảng cấp nào cũng to,cán bộ được làm bên ngạch đảng tay nào cũng vênh váo.Nghị quyết ban hành nhiều khi chỉ là sao chép năm trước cho năm sau,lấy báo cáo của chính quyền chép vào.Nhưng bên đảng lại không chịu trách nhiệm khi ban hành nghị quyết hoặc chỉ đạo sai.Đúng ra chỉ cần chính quyền mạnh là đủ để điều hành đất nước.Đảng nên thu gọn lại biên chế và hoạt động như đảng ở các nước văn minh,không dùng ngân sách nhà nước để nuôi bộ máy đảng quá cồng kềnh.Không những thế nhiều lúc còn cản trở,gây khó cho hoạt động của chính quyền khi những chỉ đạo bằng miệng,không có văn bản từ miệng các quan đảng.Bàn cho hết chuyện này có lẽ phải viết hàng trăm cuốn sách mới đủ.

  Trả lờiXóa
 11. Lú thực sự!!!!. Câu chữ mần chi????. Đảng không thể hơn số người, hàm lương trí tuệ của tất cả số trí thức của dân tộc Việt được? Càng không thể hơn được 90 triệu đồng bào được nhưng họ đã làm điêu đứng dân tộc vì họ nắm quyền ... chỉ một số " không nhỏ" đó có quyền, đã tham lam quên dân tộc quên xương máu của đồng chí đồng bào mấy chục năm qua. Đã không xứng lãnh đạo ấy chứ he he he

  Trả lờiXóa
 12. Tương của ông LN... và kim tự tháp của ai? Thưc chất khong đáng bị lên án kéo đổ đâp bỏ ''do bức xuc của người dân'' Mà cái đáng bị lên án đập bỏ đào thải... là nhừng kẻ'' quần chúng tự phat'' thực hiên lèo lái lươn lẹo ngụy CNXH CNCS đưa DT tới chỗ diệt vong- NHÓM LỢI ÍCH- ĐCS???
  NGLUY

  Trả lờiXóa
 13. Độc tài chẳng bao giờ được nhân dân chấp nhận. Tên độc tài Pinochet, dù đưa Chile phát triển kinh tế vượt bậc, vẫn bị nhân dân lật đổ và xử tù. Còn độc tài ở VN, thật thảm hại, đã độc tài lại còn phá nát nền kinh tế! Get out!

  Trả lờiXóa
 14. Tôi cho rằng đảng rất sáng láng suốt tài tình giỏi vì chỉ có độc quyền lãnh đạo thì mới bảo vệ quyền lợi của gia cấp thống trị, mới dễ bề chia chác.
  Mới còn trong giai đoạn quá độ mà cán bộ của đảng đã giàu có ngang ngửa với các nhà tư sản bên Âu Mỹ (trong khi lương chỉ đủ ăn cơm gạo cũ với rau muống luộc, đến tết thì may ra thêm được đĩa tép rang), thử hỏi một 100 năm nữa (như lời tổng trọng) khi đã có CNXH rồi thì của cải của cả thế giới không cẩn thận sẽ được chuyển vào tài khoản của đám đầy tớ dân Việt hết.
  Độc quyền hay là chết!

  Trả lờiXóa
 15. "THỂ CHẾ “ĐẢNG ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO” LÀ CĂN CỐT MỌI BẤT CẬP."
  Câu này dùng đúng từ "BẤT CẬP" - đó là "Kém hơn" các chết độ trước!

  Trả lờiXóa
 16. Cứ xuống cơ sở mà xem nghị quyết của chi bộ nó như trò hề ấY ( nội dung tháng nào cũng như tháng nào) năm sau sao chép lại của năm cũ, có những chỉ thj rấy lú như bình xét cuối năm thì đảng viên đã nghỉ hưu bình loại 2 đảng viên đang công tá thì bình xếp lọa 1. thử hỏi chỉ trên đưa xuống như thế thì còn họp bình xét làm chó gì nữa. đúng là trò hề ./

  Trả lờiXóa
 17. Năm mới, chúc cho đảng nhanh đổ.

  Trả lờiXóa
 18. Hễ có chức thì có quyền,và quyền lực không được kiểm soát thì rất dễ lạm quyền đưa đến tình trạng quyền hành thoái hóa.Một đảng phái lập ra chính quyền, những người nắm trọng trách trong chính quyền không phải do dân trực tiếp lựa chọn,bầu ra(hoặc được bầu một cách hình thức,giả dối)thì tất yếu sẽ dẫn đến chỉ cúc cung phụng sự kẻ cho họ chiếc ghế đó.Một chính thể lạm dụng quyền lực thì không thể là một chính thể tốt nếu không muốn nói là xấu.Trong lịch sử nước ta và thế giới, mọi sự thay đổi chỉ có thể đến được từ 1 trong 2 phía:hoặc từ dưới lên gọi là cách mạng,hoặc từ trên xuống gọi là cải tổ.Chính thể này luôn miệng nói đổi mới mấy chục năm nay nhưng ý kiến góp ý hiến pháp của một số trí thức hàng đầu thì họ không tham khảo;họ thông qua một bản HP vi phạm quyền dân chủ của nhân dân,lạc hậu hơn nhiều so với HP thời cụ Hồ cách đây 68 năm-năm 1946.Câu 'đổi mới thể chế" mà bản thông điệp đầu năm đưa ra tôi tin không phải do thư ký viết,TTg đọc mà không để ý.Vì thế ông có thể là người muốn như vậy.Có điều TTg chỉ là một trong 4 đỉnh cao quyền lực là tổng bt,ct nước,ttg và ct Qh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái thông điệp ấy do lập trình tự động viết ra. Kiểu hàng nhái (bén).

   Xóa
  2. Bài viết hay !
   Ts Vu Duy Phú & Ts Nguyễn Chí Thanh nói đúng suy nghĩ của HG.
   Khi thấy đăng tin cụ Nguyễn Khắc Mai gửi thư ngỏ cho Thủ tướng, Chủ tịch TP, mình nói ngay là cụ NKM đã gõ nhầm cửa Nhà Trời.Nhưng thôi, cho qua. Mình biết, cũng đến tai các vị TBT, CTN....cả thôi. Vì, Nhà nước là của riêng và duy nhất của một Đảng CS "lãnh đạo" mà. Ý kiến, dư luận xã hội....đều đến tai các vị đó cả. Nhưng không phải các vị đó đọc trực tiếp, mà là "sang tai" từ "miệng các trợ lý" có "hàm cấp" hẳn hoi nhé. Bởi thế, mới là chế độ XHCN "phong kiến mới". Ông Vua tập thể này, "nghe qua loa" báo cáo thế là phán, những ngừoi này, cái bọn kia, thằng nọ...là suy thoái, phản động. Bọn nịnh thần nghe được là xông ra trấn áp. Cho nên, hiện tại rất cần sự đoàn kết và cùng hành động xây dựng một chế độ Dân chủ và nhà nước pháp quyền của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân làm chủ vận mệnh của mình như Cụ Hồ mong ước.
   Đúng vấn đề cốt lõi phải là của toàn dân. Đảng lãnh đạo toàn dân làm cách mạng lật đổ chế độ cường quyền Phong kiến và Thực dân xâm lược là hoàn thành sứ mệnh của đảng. Sau khi giành lại chính quyền thì phải trả lại quyền lập hiến, quản lý đất nước cho toàn thể các tầng lớp nhân dân chọn và cử người xuất sắc ra gánh vác trách nhiệm quản lý quốc gia. Giờ này, lãnh đạo của Đảng CS VN cố tình u mê là hại cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam. Then chốt là noi đó. Cám ơn Ts Vũ Duy Phú và Ts Nguyễn Chí Thành, món quà trí tuệ đầu Năm Giáp Ngọ-2014

   Xóa
 19. Theo tôi thì ai cũng có quyền ra thông điệp , cái thông điệp này nó khác cái thông điệp kia là ai nghe ra ai tán đồng ai ủng hộ hay người ta chẳng quan tâm đến cái thông điệp đó nói cái gì ...chỉ đơn giản là nó nói ra không trúng cái gì hết , lý luận cũng sai thực tế càng sai , lửng lửng khùng khùng ...cho nên tôi thấy chúng ta không cần bàn đến những điều ông TBT ĐCSVN nói cái gì làm cái gì cả , chỉ đơn giản là chúng ta là dân , chúng ta không ở trong vòng quản lý của ông ta cả mà nên quan tâm đến những cái mới tích cực khá lạ lùng của Ông Thủ tướng thì vui hơn . Tôi tâm đắc việc ông Thủ tướng đề nghị cải cách thể chế theo hướng tăng quyền dân chủ trong nhân dân ...nhưng theo tôi cần cụ thể hóa thông điệp này tức là công khai hóa toàn bộ các chủ trương chính sách của chính phủ cho dân bàn dân quyết dân làm , trong đó theo tôi việc quan trọng nhất là phải xét xử nghiêm túc các tên tội phạm tham ô tham nhũng lừa đảo .
  Tham nhũng còn tham ô lừa đảo còn thì Đảng - Nhà Nước - Chính phủ nói gì thật hay thật dễ nghe cũng không làm cho dân tin và ủng hộ , đó là họa diệt vong .

  Trả lờiXóa
 20. Thời điểm chính trị nát như tương, kinh tế cạn kiệt như sông trời đại hạn, xã hội hỗn loạn như chợ trời, HP và pháp luật như của riêng của quan chức nhà nước và đảng , kỷ cương phép nước như thời hồng hoang .. mà gân cổ nói : đảng độc quyền lãnh đạo là đúng?!! Nhưng đúng cái gì? đúng là " căn cốt của mọi bại hoại quốc gia, dân tộc"

  Trả lờiXóa