Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Ban Nội chính là tai mắt trong chống tham nhũng


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Ban Nội chính Trung ương là tai mắt, bộ óc của Đảng trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.
Sáng 23/1, tại Hà Nội,làm việc với Ban Nội chính Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban từ khi thành lập đến nay, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014; việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng thuộc lĩnh vực nội chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã nhấn mạnh việc tái lập Ban Nội chính Trung ương là một chủ trương đúng đắn, kịp thời giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng; thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước tạo sự chuyển biến mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng.
                        >> Ông Nguyễn Bá Thanh “xáp dzô”… 
Tổng Bí thư khẳng định Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của Ban Nội chính Trung ương trong năm 2013. Cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn những ngày đầu tái lập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, vị thế, vai trò của Ban Nội chính Trung ương được khẳng định; dư luận xã hội đánh giá tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng.
Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2014, Tổng Bí thư đề nghị cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Ban Nội chính Trung ương, cơ quan tham mưu của Đảng về công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng; Ban Nội chính Trung ương là tai mắt, là bộ óc của Đảng về lĩnh vực này.
Tổng Bí thư yêu cầu cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương, là cơ quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất những chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính. 
Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án. 
Ban Nội chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực nội chính; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao; thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Nội chính Trung ương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thiết lập các chế độ công tác, quan hệ công tác với các cơ quan liên quan, hướng dẫn, đôn đốc Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy.
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư lưu ý Ban Nội chính Trung ương với tư cách là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cần chú ý cả phòng và chống, cả ở Trung ương và địa phương; tiếp tục xem xét, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, trọng điểm; nghiên cứu, đề xuất, chủ trì và phối hợp xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng.
Ban Nội chính Trung ương tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát thúc đẩy công tác nội chính; kiểm tra việc xây dựng luật; thẩm định các đề án, báo cáo bảo đảm có chất lượng; tích cực tham gia tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị các văn kiện Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực nội chính, an ninh và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.
Ban Nội chính Trung ương cần chú ý công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; đồng thời thu hút, tổng hợp, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các cơ quan liên quan; công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục làm nhuần nhuyễn hơn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định.
Tổng Bí thư lưu ý, kế thừa kinh nghiệm của Ban Nội chính các thời kỳ trước, Ban Nội chính Trung ương cần làm tốt công tác xây dựng nội bộ về tổ chức và con người. Ban Nội chính Trung ương phải là cơ quan mẫu mực về các mặt, có quan điểm chính trị tư tưởng vững vàng, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, tổ chức chặt chẽ, hoạt động nền nếp, đoàn kết thống nhất cao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. 

Cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương phải gương mẫu đi đầu, giữ cho mình trong sạch, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm, say mê, đặc biệt là phải có bản lĩnh, có dũng khí, bảo vệ cái đúng, phê phán bác bỏ cái sai, kiên quyết đấu tranh với cái sai, không khoan nhượng; có trình độ, hiểu biết toàn diện, nhất là về cơ chế, chính sách.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận một số kiến nghị của Ban Nội chính Trung ương; đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cụ thể để Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo giải quyết. 
Nhân dịp năm mới và Xuân Giáp Ngọ sắp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình, kết quả công tác năm 2013, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh nêu rõ, mặc dù mới được thành lập, với sự chủ động, tích cực, Ban Nội chính Trung ương đã nhanh chóng ổn định về tổ chức, hoạt động, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Nổi bật là Ban Nội chính đã tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, chú trọng thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.
Ban Nội chính Trung ương trực tiếp theo dõi, đôn đốc; giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Một số vụ án trọng điểm được Ban Nội chính Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, mở rộng điều tra, kiến nghị truy tố đúng tội danh theo quy định của pháp luật.
Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ban, ngành đã thảo luận, làm rõ hơn những hoạt động nổi bật của Ban Nội chính Trung ương, những nội dung, công việc cần tiếp tục làm tốt hơn; đóng góp ý kiến về định hướng công tác năm 2014 và những năm tiếp theo./.
(Nguồn: Vietnamplus)
--------------

29 nhận xét:

 1. Trích : " Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng đã khẳng định Ban nội chính Trung ương là tai mắt , bộ óc của Đảng trong lĩnh vực phòng , chống tham nhũng ". . . . Còn đảng chỉ là hai cánh tay để cầm , để nhặt , để lấy , để nhận , để chia , để chỉ , để dọa , để đếm , để vơ , để sờ và để rửa ! Tai , mắt , óc chẳng có tí giá trị nào bằng 2 bàn tay !.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất thực tế, chúng ta đã quá quen với những lời có cánh....
   Sự thật nằm phía sau lời nói....
   Hiến pháp đứng thứ hai thì tất cả chỉ là lời sáo rỗng....

   Xóa
 2. Nếu "Còn đoảng còn tham nhũng" thì vấn đề giải quyết ra răng hỉ?

  Trả lờiXóa
 3. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
  Nói cho nhiều cũng lú thôi!

  Trả lờiXóa
 4. Ðề nghị ban nội chính thành lập một đảng riêng để giám sát công việc của chính phủ hiện hành,ai là đảng viên đảng Cộng Sản hay người ngoài đảng có thích cũng có quyền tham gia,như thế đảng của chính quyền hiện hành sẽ cải thiện dần và trở nên trong sạch hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chít....chết......suy thoái quá, đay là suy thoái, tìm đâu xa....

   Xóa
 5. "Ban Nội chính là tai mắt trong chống tham nhũng ".Nếu là ông Hồ Chí Minh,tôi tin ông sẽ dùng cụm từ NHÂN DÂN thay cho "ban nội chính"!.Tuy nhiên vậy cũng hay,làm cho những ai con u mê nhất cũng phải nhận ra ĐẢNG CSVN CHẲNG QUA CŨNG CHỈ LÀ MỘT NHÓM LỢI ÍCH MÀ THÔI,mọi lời hoa mỹ khác mà họ thường rao giảng lung tung mọi lúc mọi nợi chỉ là nói láo cả.hơn thế nữa vì lợi ích nhóm đảng mà họ phớt lờ lợi ích của ND,của DTộc,thậm chí còn cam tâm bán rẻ nó để củng cố phe nhóm của mình.

  Trả lờiXóa
 6. Tai, mắt thì đúng rồi, còn là bộ óc thì phải xem lại, đừng nói bừa.
  Bộ óc của Đảng đang nghĩ gì, chỉ ông Trọng biết. Dân nghi lắm.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng Cộng sản Việt Nam cấm thành lập đảng đối lập vậy thì hãy thành lập 1 đảng không đối lập hay còn gọi là đảng đồng hành (Lấy tên là đảng Cộng sản chân chính)
  Có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn. Trong thực tế cho thấy hình thức là có 1 đảng CS nhưng có 2 phe

  Trả lờiXóa
 8. Những người trong ban nội chính có trong sạch không??? nếu không trong sạch thì đừng có mà nói chống tham nhũng, đừng có nói là có đôi tai mắt tinh. Thậm chí những người trong ban chống tham nhũng còn tham nhũng hơn nhiều, tham nhũng siêu quyền lực..

  Trả lờiXóa
 9. BNC có biết hiện nay ở Thủ đô "Ngàn năm văn hiến" của nước CHXHCNVN có một nghề rất HOT để bảo vệ đoảng (chứ không phải bảo vệ Quốc gia và Dân tộc) đó là nghề CƯA ĐÁ.

  Trả lờiXóa
 10. Xem bài báo, nói thật là trớt quớt Bác Bồng ạ ! Ban Nội chính phải là khắc tinh của tham nhũng, chứ không phải là tai, mắt trong việc phòng, chống tham nhũng ... Ở miền Nam trước 30/4/1975 là bài trừ tham nhũng, tiêu diệt tham nhũng vì tham nhũng là 1 tệ nạn, quyền lực trong tay thì tại sao nhà nước lại hết phòng rồi lại chống ? phải là bài trừ, tiêu diệt tham nhũng chứ ?

  Trả lờiXóa
 11. Tai mắt quan trọng và đắc lực nhất chính là nhân dân thì lại e ngại, nghi ngờ (sao hồi chiến tranh hổng e ngại đi nhỉ). Dùng em út tay sai của mình làm nòng cốt chống tham nhũng coi chừng có ngày... nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà !

  Trả lờiXóa
 12. Ông TBT lại phát ngôn thật không thể hiểu nổi. Ông ví ban nội chính lập ra như Cẩm Y Vệ của thời nhà Minh bên Trung Hoa à ?
  Thanh tra, kiểm soát ở đâu ? Sao không quản lý nó cho đàng hoàng để còn dùng nó để thanh sát những nơi khác. Nói thật tình, tôi thấy đất nước này chẳng cần cái chức danh tổng bí thư, chỉ cần một chủ tịch nước đứng đầu quân ủy, 1 thủ tướng đứng đầu chính phủ. Các tổ chức các cấp hoạt động đúng chức năng, tinh thần đạo đức của từng ngành nghề. Chẳng cần ai quen biết ai, chẳng cần anh bên A phải nghe chỉ thị của thằng cha nào về việc làm hay không làm cái nghề mà anh đã được học, được đào tạo và đúng cái lương tâm anh phải làm.
  Bây giờ mang danh đảng viên CSVN thì thử hỏi ai giám sát đảng viên khi thanh tra cũng là đảng viên, chánh án cũng là đảng viên, ... ? Đến con nít nó cũng tự hỏi " Hóa ra đất nước này là nhà anh mở à ?"

  Trả lờiXóa
 13. Nói sai rồi, nói Ban nội chính là tai mắt chống tham nhũng thì ai là người tiêu diệt tham nhũng?
  Phải nói: nhân dân và báo chí là tai mắt trong chống tham nhũng và ban nội chính là bảo kiếm của Bộ CT, của TBT để tiêu diệt tham nhũng mới đúng, chứ chỉ là tai mắt (nghe và nhìn) thì chẳng làm được gì cả, thế cho nên từ trước đến nay có diệt được tham nhũng đâu? ông TBT NPT lại lú lẫn nữa rồi!!!

  Trả lờiXóa
 14. Boan Nuội chính troăm toay ngèn mét?

  Trả lờiXóa
 15. Quốc nạn tham nhũng đang tràn lan và phát tác cực kỳ ghê gớm . Nếu không xử được Phạm Quý Ngọ , Nguyễn Đức Kiên và toàn bộ dây rợ của nó , cũng như hàng triệu vụ án đang chờ xử lý thì :

  - Có mắt cũng như mù ( Hoặc đã bị chọc cho mù )
  - Có tai như điếc ( hoặc đã bị chọc cho điếc )
  - Có Não như không ( Hoặc đã bị tiêm cho liệt )

  Nhân dân không chấp nhận một “ Anh “ vừa mù vừa điếc , lại Ba ngơ đứng ra giải quyết công việc thay mình .
  Đã nói rất nhiều rồi , giờ là lúc phải chứng minh bằng hành động cụ thể , thưa ngài TBT .

  Để gió cuốn đi

  Trả lờiXóa
 16. Bác cả kỳ này nhìn già trước tủi..... tội nghịp qá.....
  Hạ cánh mờ hưởng thụ tủi già thoy....
  Kệ mợ cho bọn hậu sinh đâm chém triệt hạ nhau bác ợ.

  Trả lờiXóa
 17. Sao ông Trọng không coi Ban nội chính lá thanh kiếm mà chỉ là tai,mắt.Nhân dân cũng là tai mắt ,vậy ban nc cũng chỉ như nhân dân thôi sao.khi đã coi tham nhũng như giặc nội xâm mà chị nói chống hóa ra thụ động quá như chống bão lụt thôi sao?là giặc thì phải tiêu diệt.Các ông sang mà học Xingapo và các nước khác,các ông có làm cho cán bộ KHÔNG MUỐN,KHÔNG DÁM VÀ KHÔNG THỂ tham nhũng như họ được không?Cứ gần tết lại rộ lên chuyện cấp dưới biếu quà cấp trên,nhiều khi vượt quá mức tình cảm mà là một dạng hối lộ.ở các nước quà vượt mức quy định phải khai báo và nộp lại công quỹ,có ông bị mất chức vì không nộp.ở ta thì sao?

  Trả lờiXóa
 18. THAM NHŨNG: "Còn độc đảng, còn mình! Thích quá! Ban Nội chính? Em sợ quá... He he!"

  Trả lờiXóa
 19. Nay mai , ban nội chính làm không hiệu quả hoặc lại đổi phe thì các ông làm thế nào? hay là lại dùng "tiểu tướng hồng vệ binh kiểu Mao" ?

  Trả lờiXóa
 20. Ban nội chính TW bước đầu đã có những hoạt động tích cực,phần nào lấy lại được lòng tin của nhân dân về chống tham nhũng của Đảng.

  Tuy nhiên CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG PHẢI MỤC TIÊU CHÍNH CỦA BAN NỘI CHÍNH .

  KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG BẰNG BIỆN PHÁP CẢI TỔ THỂ CHẾ,PHÁP LUẬT,BỊT HẾT VÀ XOÁ BỎ NHỮNG BẤT CẬP VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ QUAN LIÊU CÀI CẮM LỢI ÍCH NHÓM PHÁT SINH THAM NHŨNG MỚI LÀ MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA BAN NỘI CHÍNH MÀ NHÂN DÂN KỲ VỌNG!

  Không làm được việc PHÒNG TRỪ THAM NHŨNG,Ban nội chính TW rồi cũng bị tha hoá biến chất như bao cơ quan khác của Đảng,Nhà nước ,thậm chí cũng sẽ bị chính cái thể chế lạc hậu hiện nay tham nhũng hoá và cũng sẽ không thể tự cứu được mình nói chi đến cứu được sự nghiệp của Đảng!

  Trả lờiXóa
 21. Bài toán vô nghiệm (chống và diệt tham nhũng ở xứ độc quyền)! Bác Bá Thanh giải được tui đi đầu xuống đất!

  Trả lờiXóa
 22. Tai mắt...chỉ dùng dạy đứa con ngoan ! Nhưng còn chó hơn cả chó... thì phải dùng bằng gây và ...
  NGLUY

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn Lũy ơi. Nay người ta chợt nhận ra Chó là loài tử tế gấp vạn lần Bọn đó. Chúc khỏe.

   Xóa
 23. Anh chị em ơi!
  Liệu có lúc nào đó phải thành lập ỦY BAN THANH KIỂM TRA BAN NỘI CHÍNH các cấp hay BAN NỘI CHÍNH CỦA BAN NỘI CHÍNH không nhỉ?
  Có ai rành chuyện làm ơn lên tiếng.
  Xin cám ơn nhiều.

  Trả lờiXóa
 24. DANH TÀI ĐẤT VIỆT , KHAI TRƯƠNG NĂM GIÁP NGỌ ĐÁP ỨNG MONG MUỐN LÒNG DÂN CHỐNG GIẶC THAM NHŨNG BẮT KẺ CẦM ĐẦU, ĐỀN TỘI ./.

  Trả lờiXóa