Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Thử luận 'SẤM TRẠNG TRÌNH'

Thánh Nhân Xuất theo Sấm Trạng Trình
Trích từ Việt Sử Siêu Linh ( 1999) một số câu ám chỉ Thánh Nhân xuất :
Thủy trung tàng bảo cái
hứa cập thánh nhân hương
mộc hạ châm châm khẩu
danh thế xuất nan lường.
Giữa có nước tàng lọng quí, mới tới được quê hương thánh nhân.Tên thánh nhân “ mộc hạ châm châm khẩu “ là lối triết tự của cổ nhân, chữ châm gồm chữ kim và chữ thập . Kim chỉ phương Tây ( Ðoài phương phúc địa giáng linh …), thập chỉ danh “ có thầy Nhân Thập đi về “ . Nhân Thập là thánh Tản, năm chữ nhân và một chữ thập thành chữ Tản. Ba chữ mộc, hạ, khẩu, không chiết tự được vào nghĩa nào, cụ Ba La chỉ cho biết tên nhưng không giải thích thêm . Chữ khẩu và chữ thập có thể thành chữ điền trong câu “ phá điền thiên tử giáng trần “.
Bảo cái là lọng quí tức núi Tản hình cái lọng (Tản Viên ), thủy trung có thể là núi Tản bên bờ sông Ðà giang, hoặc đỉnh non Tản có ao nước ( nay chỉ còn ao nhỏ róc rách nước từ vách núi chẩy xuống ). Nghĩa sau hợp lý hơn. Thánh nhân xuất thật khó lường ( nan lường ). Có bản chép về đoạn này như sau :
Dục thức thánh nhân hương
quá kiều cư Bắc phương
dục thức thánh nhân danh
mộc hạ châm châm khẩu
cũng không khác nhau về ý nghĩa.
Bảo giang Thiên tử xuất
bất chiến tự nhiên thành
phân phân tùng bách khởi
nhiễu nhiễu xuất Ðông chinh
Thiên tử xuất ở sông quí, không cần chiến chinh cũng thành công, bậc quân tử khởi nghiệp ( tùng bách cây cao bóng cả chỉ bậc thánh nhân quân tử ) xuất phát về hướng Ðông mà chinh phục lòng người. Bảo giang tức sông Ðà, Sơn Tây, từ Tây sang Ðông là hướng quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người.
Trạng Trình là bậc Trạng Nguyên, không mơ hồ Ðông Tây Nam Bắc, cụ ngồi ở Bạch Vân Am ( Hải Dương, Hải Phòng bây giờ ) nhìn về Tây là núi Tản, hoặc lấy cứ điểm là kinh thành Thăng Long để định hướng cũng vậy. Không thể nói phương Tây là miền Tây Nam Phần Việt Nam được.
Có bản chép : phân phân tòng bắc khởi không hợp nghĩa. Hai câu đầu người Việt Nam không mấy ai không thuộc lòng , sấm Trạng Trình có thể gọi là cuốn Sách Ước của dân tộc, ăn sâu vào tàng thức mọi người.
Bảo sơn thiên tử xuất
bất chiến tự nhiên thành
lê dân đào bão noãn
tứ hải lạc âu ca
Thiên tử xuất từ núi quí, không dùng binh vẫn đạt thành, dân đen đều vui mừng no ấm ( bão bộ thực mới có nghĩa no ấm, bộ thủ nghĩa là ôm ấp, không thích hợp ) , bốn biển an lạc thanh bình.
Bảo sơn, Bảo giang là đất kết phát bậc thánh nhân. Núi Tản làm cái án che độc khí phương Bắc cho thành Ðại La ( Thăng Long sau này ), là đầu rồng long mạnh tụ hội, đột ngột nổi cao 1300 mét trên đồng bằng. Sông Ðà là tay hổ hùng mạnh đổ từ vùng Vân Nam xuống cùng đại thế Hy Mã Tây Tạng truyền về nước Việt. Cụ Ba La cho rằng bậc thánh nhân này có thể thống lĩnh cả Trung Hoa, ít nhất là phần đất cổ xưa của Bách Việt. Như thế mới hết nghĩa của chữ tứ hải.
Xét theo đại thế phong thủy, Trung Hoa có núi cao sông dài hơn nước Việt nhỏ bé, nên Trung Hoa ở thế đại cường thiên hạ. Tuy vậy long mạch Dương Tử Giang đang bị cắt phá vì công trình xây cất đập nước, con rồng lớn Trung Hoa trong thiên kỷ tới có thể vì thế yếu đi, sẽ bị đại địa kết phát Bảo sơn Bảo giang khuynh loát. Lịch sử theo luật tiến hóa thăng trầm, không nước nào mạnh mãi, không nước nào yếu mãi. Long mạch cũng theo định luật đó, thời kết phát, thời suy vong.
Mại dữ lê viên dưỡng
Khởi nguyệt bộ đại giang
hoặc kiều tam lộng ngạn
hoặc ngụ kim lăng cương
Xét đại ý thánh nhân khi chưa xuất hiện, sinh sống nơi vườn tược ( lê viên dưỡng), lúc vui với trăng nước bên sông , lúc hóng mát bên cầu, bờ đê, lúc trú ngụ ở Kim lăng cương… Kim cương chỉ vùng núi phương Tây.
Câu này được nhắc lại trong phần chữ nôm : Vua còn cuốc nguyệt cầy mây…
Nhân nghĩa thùy vi địch
đạo đức thục dữ đương
tộ truyền nhị thập ngũ
vận khải ngũ diên trường
Nhân nghĩa đạo đức của thánh nhân không ai có thể đương đầu chống lại, ngài ở ngôi thiên tử hai mươi lăm năm, để lại đại hồng vận cho dân tộc năm trăm năm.
Hai triều đại vương đạo lâu dài nhất trong sử Việt là Lý và Trần cũng chỉ trên dưới 200 năm. Thánh nhân khai sáng nghiệp 500 năm phải được long mạch trường thế tương đương với họ Hồng Bàng. Thánh Tản là con rể vua Hùng và đã làm vua một thời gian ngắn trước khi họ Hùng chuyển sang họ Thục. Thánh nhân là hóa thân của thánh Tản, lấy đức mà trị dân, đưa dân tộc trở lại vinh quang thịnh trị của thời Hùng vương lập quốc.
Thiên dữ thần thực thụy
thụy trình ngũ sắc quang
kim kê khai lựu diệp
hoàng cái xuất quí phương
Trời đất thánh thần cùng báo điềm lành, mây ngũ sắc hiển hiện, gà vàng mở lá lựu, lọng vua xuất hiện phương quí.
Ca dao có câu :
Nhất cao là núi Tản viên
Núi thắt cổ bồng
mà lại có thánh sinh
Câu sấm này lại nhắc tới lọng vua ( hoàng cái ) tức Tản viên, ở quí phương tức phương vàng ( kim ) là phương Tây. Trong chữ lựu có chữ điền, khai lựu diệp cũng có nghĩa như phá điền thiên tử giáng trần, cổ nhân muốn gợi ý thánh Tản xuất. Phá chữ điền lộ ra chữ thập , là thấy danh “ nhân thập “ trong câu “ có thầy nhân thập đi về, tả phù hữu trì, cây cỏ làm binh “.
Quần gian đạo danh tự
bách tính khổ tai ương
ma vương sát đại quỷ
hoàng thiên tru ma vương
Bọn gian tà ăn trộm chữ nghĩa làm trăm họ khổ sở, ma vương giết đại quỷ, nhưng trời cao sẽ tiêu diệt ma vương.
Câu đầu dường như ám chỉ bọn gian tà giả nhân giả nghĩa, bầy đặt ý thức hệ , diễn trò điên đảo tưởng, miệng nói bình đẳng bác ái, lòng lại tham tàn độc ác. Hai câu cuối rất phổ biến, nhiều người thuộc lòng. Tuy vậy lời sấm ứng vào giai đoạn lịch sử nào thì không được rõ, vì từ sau đời Trạng Trình, suốt 400 năm nhiễu nhương biến loạn lầm than, lịch sử quay cuồng đủ mọi phường ma quỷ bá đạo, trăm họ chỉ còn biết nhìn Trời cao mà cầu khẩn. Có người cho rằng đại quỷ là Tây thực dân, ma vương là Cộng sản, nay tổ Nga Cộng đã bị tru diệt là ứng với lời sấm.
Ðây là một trong những đoạn sấm hay và có giá trị văn chương, chỉ tiếc rằng không có liên hệ với câu khác để định thời điểm. Mới đọc có cảm tưởng như một nhà nho nào đặt ra vào thời hiện đại, khoảng 1945-50, nhưng lời sấm này đã có chép trong bản 1930 của Sở Cuồng ( Nam Ký thư xã -Hà Nội ) và bản Ðại La ( 1948 ), vả lại hai câu cuối truyền khẩu trong dân chúng từ nhiều thế hệ.
Bắc hữu kim thành tráng
Nam tạc ngọc bích thành
hỏa thôn đa khuyển phệ
mục dã dục nhân canh
Bắc có thành vàng tráng lệ, Nam tạc thành ngọc xanh, xóm lửa vang chó sủa, mong người canh tác cánh đồng quê.
Ðoạn này lại nhắc tới kim thành ( kim là phương Tây ) và hỏa thôn là thôn làng thánh nhân ( thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn ) .
Hai câu : Bắc có kim thành, Nam tạc thành ngọc bích, không rõ nghĩa. Có người gượng đoán là Nam, Bắc Việt đều có đất quí, thiết tưởng là chủ quan thời đất nước chia hai.
Nam Việt hữu Ngưu tinh
quá thất thân thủy sinh
địa giới SỈ vị BẠCH
Thủy trầm nhĩ bất kinh
Nam Việt có sao Ngưu, quá thất thân mới sinh , địa giới răng chưa trắng, nước chìm tai chẳng kinh.
Lại nhắc tới sao Ngưu chủ tinh của thánh nhân, quá thất thân : có thể ám chỉ thời xuất thánh như câu “ lục thất nguyệt gian “ trong đoạn sấm khác, hoặc nếu chữ thất là bảy thì tạm hiểu là ngoài bảy mươi tuổi, hoặc là một cách tính độ sao Ngưu xuất lộ vào vận thất khai ( ? ).
Hai câu sau là câu đối : Ðịa giới đối với thủy trầm, xỉ đối với nhĩ, vị bạch đối vói bất kinh. Ở đây đưa ra một tên khác của thánh Tản là Bạch Sỉ, trong chữ Sỉ ( răng ) có 4 chữ nhân, ám chỉ Nhân Thập tức thánh Tản, chữ Bạch ( trắng ) là ẩn ngữ chỉ danh. Trong bài thơ tiên tri của chúa Liễu giáng cũng có câu : non xanh mà mọc trắng răng cũng kỳ, đều hàm chứa tên thánh nhân. Cụ Ba La cho biết tên nhưng không nói rõ cách chiết tự hoặc ghép chữ, chưa thấy ai tìm ra cách cắt hoặc ghép đúng .
Phú quí hồng trần mộng
bần cùng bạch phát sinh
anh hùng vương kiếm kích
manh cổ đổ thái bình
Công danh phú quí như giấc mộng hồng trần, lúc bần cùng mới bạch phát sinh ra, bậc quân vương anh hùng lập chiến công dựng nghiệp lớn, kẻ mù lòa lại được thấy thái bình âu ca !
Bạch phát sinh là ba chữ chìa khóa trong đoạn này, chữ bạch nhắc tới Bạch Xỉ, bạch phát hàm ý bạch ốc phát công danh. Bần cùng : chú ý chữ cùng có bộ huyệt.
Ðoạn này dùng ẩn ngữ với tứ thơ cao siêu, vừa nói lên thân thế thánh nhân từ bạch ốc phát sinh, coi phú quí như giấc mộng, vừa dùng ảnh tượng người mù thấy cảnh thanh bình, lại thêm vài nét chữ gợi danh tính thiên tử. Quả là tuyệt bút !
Cập nhật 10-2013- Cụ BA LA có nói tên Thánh Nhân- liên quan tới họ LÝ- nhưng dặn không nên tiết lộ vì ” thời này tiểu nhân còn nhiều ” chúng tôi xin giữ lời hứa với Cụ.

*       *       *
ÐẠI CHUYỂN VẬN KỶ NGUYÊN MỚI
Thế kỷ XX chấm dứt như màn kịch thu hẹp của thiên kỷ cũ : suốt 2000 năm nhân loại Ðông Tây đã sống trong chiến tranh loạn lạc, tranh chấp quân sự, chính trị, tôn giáo… những thành quả rực rỡ về khoa học kinh tế, từ cuộc cách mạng kỹ nghệ 200 năm trước tới cuộc cách mạng điện tử thế kỷ XX, đều kéo theo những biến động tàn sát và nhân loại vẫn chưa thấy thời đại Nghiêu Thuấn hòa đồng hạnh phúc thanh bình : Thực dân, Cộng sản, hai cuộc Ðại chiến tiêu diệt cả chục triệu nhân mạng, các cuộc chiến địa phương do tranh chấp ý thức hệ…gây chết chóc và bật rễ hàng triệu dân lành, những xô xát tôn giáo, tài phiệt, phong kiến v..v..đã làm cả hoàn cầu, trừ một số ít, lâm vào cảnh bi thương. Tiếng cười của giới này là tiếng khóc của giới kia, đỉnh cao của phe này là thung lũng của phe khác…rút cuộc 6 tỉ người sống trong tình trạng vong thân, không nô lệ thân xác thì cũng bị trói buộc tinh thần, không khổ sở vì bá quyền thì cũng căng thẳng trong hệ thống xã hội phi nhân.
Riêng thế kỷ XX những khốn khổ cơ cực lên tới cao độ vì tranh chấp trở thành quốc tế lan rộng châu này sang châu khác, thậm chí các bộ tộc bán khai cũng bị liên lụy, chưa biết đọc chữ đã bị buộc vào tranh đấu tư tưởng, tôn giáo. quyền lợi… do các đầu óc điên đảo từ tháp ngà xa xôi tạo ra, đang sống hồn nhiên với rừng núi bỗng phải ngồi xe tăng mang vũ khí tối tân đi giết đồng loại !
Trong cuốn sách thời danh “ Hành Trình Về Phương Ðông “ của B. Spalding ( Journey To The East-1924 ) bản dịch của Nguyên Phong, một đạo sư Ấn Ðộ, Babu, đã tiên đoán từ đầu thế kỷ XX như sau : “..mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 100 năm, nhưng cứ 25 năm cuối lại có các biến chuyển gây ảnh hưởng cho chu kỳ kế tiếp…Cuối thế kỷ 20 phong trào Duy Vật sẽ xụp đổ, hiện tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền sẽ bắt đầu. “ ( tr. 60-62 ) Một pháp sư khác, Hamoud, gốc Ai Cập, lại tiên đoán không kém thần diệu như sau : “ sự khai quật các ngôi cổ mộ Ai Cập sẽ tháo cũi sổ lồng cho vô số âm binh…chúng sẽ mang nền tà giáo Ai Cập trở lại thế kỷ này…Một số pháp sư vốn là sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại để tác yêu tác quái…Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái này……trước khi chết họ sẽ di chúc yêu cầu ướp xác họ và xây dựng những nhà mồ vĩ đại bằng đá như họ đã từng làm trong quá khứ… “ ( tr. 207-208 ).
Nhưng sự xụp đổ của Liên Xô, với các nhà mồ xác ướp còn nằm trơ, vẫn chưa giải quyết xong những tranh chấp khác, xâu xa hơn, nền tảng hơn, đó là vấn đề tôn giáo và thế lực tài phiệt quốc tế. Cả hai quyền lực ghê gớm này, với tín ngưỡng quyết liệt, với vũ khí tối tân, có thể sẽ đối địch trong trận thư hùng Armageddon mà đa số các nhà tiên tri Tây phương đều cùng đi tới một kết luận.
Trong việc phác lược một chiến lược sinh tồn cho dân tộc, một trường kế hợp tung da vàng, khai phóng một nền văn minh cầm đũa Ðông Á xâu rễ bền gốc, thiết tưởng không thể bỏ qua một khía cạnh nào, một yếu tố nào, dù là yếu tố khoa học huyền bí dự báo, với xác xuất thấp hơn khoa học vật lý. Nhưng nếu sự sinh tử của vạn vật trên trái đất và vũ trụ là một huyền nhiệm, nếu biến cố lịch sử nhiều khi vượt luận lý quy nạp diễn dịch, thì tại sao lại không khai quật những kho tãng cổ học để tìm phương tiện cho cuộc hành trình tâm thức vũ trụ huyền vi ?
(Trích Việt Sử Siêu Linh xb 1999)
(*) CẬP NHẬT : Theo chiêm tinh học, mỗi ngôi sao và chòm sao có chu kỳ của nó, 1 năm, 12 năm, 30 năm, hàng 100 năm…Chòm sao với trần thế có tương quan vì địa cầu cũng là một hành tinh trong vũ trụ. Do đó chu kỳ tinh đẩu là chu kỳ nhân sử.
1954 hiệp định Geneve chia đôi đất nước, trận Điện Biên Phủ chấm dứt tháng 5/1954-tới nay là chu kỳ 60 năm, 2014. Tháng 5/2014 căng thẳng biển Đông, Tầu xâm lăng đảo VN.
1914-2014 : 100 năm, 1914 bắt đầu thế chiến I ở vùng Serbia, gần Nga, 2014 vụ Ukraina sát Nga. 1917 cách mạng Bôn Sê Víc.
Đây chính là chu kỳ chuyển hoá quan trọng của nhân loại, của VN Nam quốc sơn hà…tiệt nhiên định phận tại thiên thư ( thiên thư=sách trời tức bản đồ chiêm tinh xác định phận dã Ngưu Đẩu Đại Việt.)
Nón đền MẪU- Chiếc nón thờ là hình ảnh của vũ trụ thu nhỏ- Mẫu che chở non sông Việt.

*       *      *
Luật lục thất thập phân
Ngay cả sự tồn vong của các triều đại cũng tuân theo một quy luật. Những ai đọc qua sấm Trạng Trình đều có thể thấy rằng cụm từ lục thất, lục thất gian hay lục thất nguyệt gian được lặp lại nhiều lần trong các câu thơ sấm. Đó là một quy luật tồn vong của các triều đại được thiên tài Nguyễn Bỉnh Khiêm mô hình hóa thành một cách tính toán đơn giản. Một gian lục thất (6+7) là 13 năm, một nguyệt gian hay một gian thập phân là 10 năm (đây là cách ẩn dụ của Trạng Trình, ngày xưa theo âm lịch, 1 tuần trăng – nguyệt là 10 ngày). Hãy xem xét 3 triều đại liền kề nhau từ Hậu Lê, Tây Sơn và Nguyễn.
Nhà Hậu Lê do Lê Lợi sáng lập năm 1428 và kết thúc hoàn toàn vào năm 1789 sau khi Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh và bị Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan. Tổng cộng tồn tại 361 năm, tương đương với 27 gian lục thất (27 x 13 = 351 năm) cộng thêm 1 gian thập phân (351 + 10 = 361 năm). 27 gian lục thất từ năm thành lập, tức rơi vào năm 1779 (1428 + 351), đây là năm đánh dấu sự suy vong của triều đại nhà hậu Lê vì năm đó Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế nhà Tây Sơn. Nhà Hậu Lê đã suy yếu từ cả trăm năm trước, có thời gian bị nhà Mạc lật đổ, sau đó khôi phục lại và dẫn đến hình thành triều Lê Trung Hưng với chúa Trịnh đàng Ngoài chúa Nguyễn đàng Trong. Dù vậy danh nghĩa nhà Lê vẫn ngự trị trong lòng dân chúng nên cho dù nắm mọi quyền bính trong triều đình Bắc Hà nhưng các đời chúa Trịnh không bao giờ dám xưng đế vì sợ mất lòng dân. Ngay cả ở đàng Trong, dù hùng cứ một phương nhưng các chúa Nguyễn vẫn tôn nhà Lê là thiên tử. Nhưng vào năm 1779, một triều đại mới ra đời dám xưng đế và không chịu bất kỳ ảnh hưởng và quyền lực nào của triều Lê. Và đúng 10 năm sau đó, chính nhà Tây Sơn đã tiêu diệt hoàn toàn nhà Hậu Lê. Tóm lại, nhà Hậu Lê sinh năm 1428, vong năm 1779 (sau sinh 27 gian lục thất) và tận năm 1789 (sau vong thêm một gian thập phân nữa).
Nhà Tây Sơn được khởi sự bởi 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Khởi nghĩa vào năm 1771, đến năm Mậu Tuất 1778 thì Tây Sơn đã làm chủ gần một nửa đất nước, từ Quảng Nam đến Hà Tiên. Vào cuối năm Mậu Tuất (tức đầu năm 1779) thì Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, đóng đô tại Qui Nhơn và lấy hiệu là Thái Đức, chính thức khai sinh ra triều đại Tây Sơn. Triều đại này đã có nhiều chiến công hiển hách chống ngoại xâm nhưng đã không dàn xếp được tranh giành trong nội bộ gia đình nên chỉ đúng 1 gian lục thất sau đó (1779 + 13), tức năm 1792, đã bước vào suy vong. Cùng năm đó Nguyễn Ánh đã chiếm lại gần hết phần đất miền Nam và tiến đánh thành Qui Nhơn, còn vua Quang Trung Nguyễn Huệ – người đứng đầu triều đình Tây Sơn lúc đó thì đột ngột qua đời. Và đúng 10 năm (1 gian thập phân) sau đó, tức năm 1802, Nguyễn Ánh đã tiêu diệt hoàn toàn nhà Tây Sơn, bắt sống vua Cảnh Thịnh Quang Toản, chấm dứt triều đại Tây Sơn tồn tại 23 năm. Tóm lại nhà Tây Sơn sinh năm 1779, vong năm 1792 (sau sinh 1 gian lục thất) và tận năm 1802 (sau vong thêm 1 gian thập phân nữa).
Cùng năm đó, triều Nguyễn được thành lập bởi Nguyễn Ánh, lấy hiệu Gia Long. Dù bị Pháp xâm chiếm năm 1858 nhưng triều Nguyễn vẫn tồn tại song song với chính quyền bảo hộ thực dân thêm gần 100 năm nữa. Hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo Đại bị chính quyền Cách mạng tháng 8 lật đổ vào năm 1945, đúng bằng 11 gian lục thất sau năm sinh (1802 + 11 x 13 = 1945). Nhưng đây mới chỉ là năm vong của nhà Nguyễn. Sau khi giả chấp nhận làm cố vấn Vĩnh Thụy cho chủ tịch Hồ Chí Minh một thời gian ngắn thì Bảo Đại bỏ trốn rồi theo chân pháp về miền Nam thành lập Quốc gia Việt Nam và giữ chức quốc trưởng. Đến năm 1955 quốc trưởng Bảo Đại bị thủ tướng Ngô Đình Diệm truất phế bằng một cuộc trưng cầu dân ý, mất hoàn toàn quyền lực, thành dân thường và bắt đầu cuộc sống lưu vong bên Pháp. Như vậy triều Nguyễn tồn tại 153 năm, bắt đầu sinh vào 1802, vong năm 1945 (sau sinh 11 gian lục thất) và tận năm 1955 (sau vong thêm 1 gian thập phân nữa).
Số gian lục thất cũng có quy luật để tính toán. Với triều đại Cộng sản do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập năm 1945, số gian lục thất là 5, 2010 là năm vong, 2020 là năm tận.Cũng chẳng cần hiểu biết luật lục thất thập phân, chỉ cần phân tích biện chứng tình hình, bối cảnh chung, đánh giá những động lực bên trong và bên ngoài, nhận thức của những người cầm chèo cầm lái, … thì cũng có thể nhận ra được những biến động từ nay đến 2010. Đó cũng không nằm ngoài quy luật nhân quả. Xét cho cùng, không ai đánh bại được chủ nghĩa Cộng sản trên toàn cầu nếu nó tốt và phù hợp với quy luật tất yếu. Nó suy vong là bởi chính nó. Sự xuất hiện những tác nhân bên ngoài cũng chỉ là kết quả theo quy luật từ cái nhân bên trong tạo ra. Các tác nhân bên ngoài sẽ tôn tạo hay hủy diệt cái bên trong cũng là do cái nhân sinh ra từ bên trong đó. Triều đại Cộng sản Việt Nam sẽ suy vong nhanh chóng là tất yếu không thể cản lại được bởi chính những sai lầm của nó.
(Hai bài trên From FB: https://www.facebook.com/samtrangtrinh/)

>> *       *       *

THUYẾT ĐỊNH MỆNH ?
* MINH LÊ
Nhân đọc bài bàn về thuyết định mệnh của tác giả Bùi Quang Vơm, nhiều người hốt hoảng về một thế giới trong tương lai u tổi rối loạn, nhiều người bĩu môi cười khẩy về lối tuyên truyền phiến diện, tầm phào. 
Cả hai lối phản ứng đó đều không chuẩn và không nên.
Vậy phải "hiểu" và phải "luận" thế nào cho đúng? 
Định mệnh là một khái niệm mà tất cả mọi người trưởng thành ai cũng đã nghe qua, nó nói lên rằng mỗi một kiếp người, mỗi dân tộc, mỗi thể chế đều đã xuất hiện và hình thành tại một thời khắc nào đó, phải chịu chi phối bởi điều kiện tự nhiên ở vùng lãnh thổ nó sinh ra và các ngôi sao chiếu đến và đều phải trải qua quá trình bốn bước là Sinh - Dưỡng - Bệnh - Tử... điều đó đã được ghi vào Sách Trời, không ai cưỡng lại nổi. 
Tuy vậy trong dân gian cũng truyền tụng một câu "Xưa nay Nhân định thắng Thiên đã thường" để khẳng định một điều là sự cố gắng của con người, sự phấn đấu của con người và cả sự ngu dốt có thể thay được số mệnh. 
Đó là nói về từng cá thể con người. 
Còn nói về một quốc gia, một dân tộc, một vùng lãnh thổ...., thì cũng vậy thôi, con người có thể xây dựng cho nó thịnh vượng lên và cũng có thể phá cho nó lụi tàn đi.  
Vậy lấy gì để làm thước đo, để đánh giá và báo trước sự hưng thịnh hoặc thời điểm lụi tàn của một thể chế, một vùng lãnh thổ?
Trong bài viết của Bùi Quang Vơm , ông tập trung phân tích lời tiên báo của Nostradamus và Vanga, hai con người có khả năng thiên phú là "nhìn thấy" những hiện tượng lạ tại nhiều nơi trên thế giới và so sánh với những sự kiện khủng khiếp đã xảy ra... 
Nhưng trên thế giới này có bao nhiêu nhà tiên tri tài giỏi? Nhiều lắm, có trẻ có già, có người sống trước chúng ta mấy trăm năm và có người đang sống cùng thời đại với chúng ta, có người chỉ dựa vào giấc mơ, có người kết hợp được với các diễn biến của lịch sử
Thứ nhất-  hãy lấy nước Mỹ ra để phân tích. 
Nước Mỹ được hình thành đã hơn 240 năm, từ những con người DU CƯ, không chịu đựng nổi sự hà khắc của thể chế cũ trong những quốc gia vốn là quê hương của họ, để đến sinh cơ lập nghiệp trên một vùng đất mới hoang sơ đầy khó khăn này. 
Để trở thành một Hợp chủng quốc với 300 triệu dân có nền kinh tế và quân sự đứng đầu thế giới như hiện nay, những người Du cư phải sống, làm việc và học tập cật lực, họ còn phải chống lại sự xâm lược của thực dân Anh, một trong những kẻ thù từ "quê hương cũ" đuổi theo họ.... và hơn ai hết, họ trân trọng cuộc sống tự do dân quyền mà họ đã giành được, 
Tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ ra đời ngày 25/9/1789 với 12 tu chính án, là cơ sở đảm bảo cho nền hiến pháp công bằng xã hội của nước Mỹ, thì cho dù vài ngày tới bà Hillary Clinton phải rời bỏ chính trường và ông Trump có giành thế thắng, thì 300 con người Mỹ vẫn không vì thế mà "mất điểm" trước thế giới điên loạn. 
Thứ hai - nói về Trung Quốc. 
Trong những năm gần đây và ngay cả hôm nay, khắp nước Trung Quốc, kể cả ở Hồng Kông và Đài Loan, người ta đang tìm đọc cuốn sách dầy 33.000 chữ của vị Luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh viết về sự tiêu vong của ĐCSTQ vào năm 2017. 
Là một luật sư chống lại các thủ đoạn đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ, luật sư Cao Trí Thịnh kịch liệt phản đối ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, nên ông đã bị ĐCS bỏ tù và không ngừng bị khủng bố sau khi ra tù. 
Chính những năm tháng khốn khổ đó, ông xuất hiện khả năng ngoại cảm, ông được "gặp" Thánh nhân và ông được "nghe" Ngài nói là năm 2017 thì ĐCS bị diệt vong và nước Trung hoa được hồi sinh. 
Cao Trí Thịnh kêu gọi các đảng viên CSTQ mau thoái khỏi đảng kể cả các tổ chức thanh niên, thiếu nhi có chữ cộng sản để bảo vệ sinh mạng cho mình. 
Theo thống kê sơ bộ, đến ngày 1/7/2015, TQ đã có khá nhiều đảng viên tự  thoái đảng, sau khi đọc sách của Cao Trí Thịnh, người ta tranh nhau, chen nhau thoái đảng càng nhiều hơn.... 
Như vậy, Cao Trí Thịnh không chỉ dựa vào "giấc mơ" báo rằng ĐCSTQ không quá 96 tuổi và vước CHNDTQ không thể quá 67 năm, mà ông đã phân tích, so sanh với thực tế, sau 4 năm Tập Cận Bình lên nắm quyền, con số lãnh đạo cấp cao của ĐCS bị "ngã ngựa" nhiều bằng 63 năm trước đó cộng lại. 
Bởi vậy, Cao Trí Thịnh khẳng định rằng khả năng ĐCSTQ tiêu vong vào năm 2017 là hiện thực. 
Thứ ba - Chuyện nhỏ mà không nhỏ tại Việt Nam
Dân Việt Nam, gần như ai cũng biết Thiên tài của cụ Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
Cụ sinh năm 1491 mất năm 1585, thọ 94 tuổi, cụ đã để lại cho đời hàng ngàn bài thơ văn có giá trị, trong đó giá trị nhất mà đời nay rất khâm phục là 487 câu thơ trong SẤM TRẠNG TRÌNH. 
Từ lúc vua Lý Thái Tổ lên ngôi đặt tên nước là Đại Việt và dời Đô về Thăng Long, thì trải qua 3 triều Lý Trần Lê, nước ta đều có tên gọi là Đại Việt và người đầu tiên dùng hai chữ Việt Nam là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo cụ, 2 tiếng này ứng với 487 câu sấm của cụ, nói về 500 tồn tại của Việt Nam, nhưng cho đến năm 1804, sau khi vua Gia Long lên ngôi ở Phú Xuân Huế, mới đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam và Kinh đô Thăng Long bị giáng cấp thành Bắc Thành cho đến năm 1831 thi vua Minh Mạng đổi tên là tỉnh Hà Nội. 
Bởi vậy khi người Pháp vào chiếm Hà Nội và cụ Hoàng Diệu để lại một kỷ niệm đau buồn về "Hà thành thất thủ". khi cụ phải treo cổ tự vẫn.
Và rồi, đầu thế kỷ thứ 20 người Pháp xây dựng  thành phố Hà Nội xinh đẹp, nhưng thật đáng tiếc, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập về Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời thì dân Việt Nam ta rơi vào cuộc chiến tranh triền miên. 
Tại sao ư?
Tại vì: Quốc hiệu Việt Nam do vua Gia Long chính thức đặt, thuộc Hành Hỏa. 
Tên tỉnh Hà Nội, do vua Minh Mạng đặt, thuộc Hành Thủy, nhằm tầm thường hóa địa phương này so với Kinh đô Phú Xuân ( Mùa Xuân phong phú? ) 
Nhưng chính quyền việt Minh cướp được chính quyền thì vô thần bất chấp, mặc cho NƯỚC và LỬA xung khắc suốt 71 năm qua. Thậm chí những người tự xưng là yêu nước đang rắp tâm dâng Tổ quốc cho giặc ngoại xâm. 
Nguy cơ nước Việt bị tiêu vong cận kề.
Tuy vậy, gần đây bài toán 
LÝ SỐ HỌC HÀ LẠC TRONG SẤM TRẠNG TRÌNH đã được một số nhà nghiên cứu giải mã. 
Căn cứ các câu sấm: 
116- Chí anh hùng xem lấy mới ngoan 
117- Chữ rằng lục thất nguyệt gian 
118-  Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
Người ta phát hiện cặp đôi LỤC THẤT 6+7= 13 và lấy đó làm đơn vị tồn tại của chế độ. 
Vậy, trong 71 năm, có 5 Lục Thất là 65 năm tồn tại
Vậy 1945 + 65 = 2010 đến năm 2010 chế độ bắt đầu xuống dốc. 
Rồi đến 3 câu sấm tiếp theo 
395- Canh niên tàn phá 
396- Tuất Hợi Phục sinh 
397-  Nhị ngũ dư bình. 
Người ta lấy cặp Nhị Ngũ tức 2x 5 = 10 để tính 10 trên đà suy vong, nhưng vì có cặp đôi THAN DẬU NIÊN LAI KIẾN THÁIBÌNH thì chắc chắn đến năm Thân 2016 và 2017 chiến tranh phải hết, tức là tên Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Thủ đô Hà Nội phải hủy bỏ để trở thành Nhà nước Đại Việt và Kinh đô Thăng Long, để câu sấm 396 đã báo đến năm 2018 và 2019 thì đất nước Đại Việt được phục sinh. 
Vậy sự kiện gì sẽ xảy ra? 
Nếu có Thần Nhân đất Cổ Loa mách bảo, ông Tổng Trọng giật mình sau giấc ngủ mê, ông tỉnh dậy tuyên bố Phục hồi tên nước Đại Việt.
Phục hồi tên Kinh đô Thăng Long. 
Ông được dân tung hô Vạn tuế. 
Ông không còn nhớ Đảng cộng sản là quái thai gì nữa, ngoài lời ca LÝ ĐI RỒI LÝ LẠI VỀ.
Hoặc nếu không, Bên kia phương Bắc, ĐCSTQ tiêu vong và ông sẽ được dân gọi ra hỏi tội.
Minh Lê (Gửi ĐNT độc quyền)
----------

40 nhận xét:

 1. Chắc chắn Trung Quốc sập
  Đất nước nát tanh bành
  Tổng Lú bị dân bắt
  Đền tội nước non xanh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. các ông quên câu sấm trạng rồi sao"
   bỉnh chúc vô minh quang tự diệt
   trọng ngân bạc phúc sản tất vong" nhớ nhé sản tất vong

   Xóa
 2. Đọc xong bài này thấy nhẹ cả người và tràn ngập niềm tin tương lai khi Nước Đại Việt phục sinh 2020. Có hão huyền không nếu chỉ tin vào Sấm của Trạng Trình và lý giải của Tác giả bài viết?. Nếu dự báo T.Q sụp đổ 2017 thì VN liệu sẽ có ngọn cờ phục quốc Đại Việt chăng? Khó tin ĐCS T.Q sụp đổ vào 2017. Nếu xảy ra thì có thể là nội loạn trong lòng XH T.Q do chính sách " đuổi hổ, diệt ruồi" của Tập Cẩm Bình. Bởi T.Q hiện nay không chỉ có dăm ba con hổ mà cả bầy hổ và sư tử hung dữ . Có thể tin trong 10 năm tới, ĐCSVN không thể tồn tại ở thế độc quyền chuyên chế như hiện nay.

  Trả lờiXóa
 3. chúa Liễu ở đây chắc nói về liễu hạnh? Nếu nói về liễu hạnh thì hoàn toàn sai, chứng tỏ mù thông tin về lh (chưa ai nói ra sự thật thì không trách).
  Tôi không hiểu biết Hán tự, sinh ra và sinh sống trong thời hiện đại (gọi là văn minh, tức sau thời kì phong kiến). Tôi không phải là con mọt khổng lồ (ví những người "đào bới" sách cũ nát) nhưng đọc thấy bàn về âm-dương, thủy-hỏa, ...thì tôi phải lắc mãi cái đầu, chán ngán. Âm-dương, thủy-hỏa, xung-khắc ...là bùa mê của Tàu, ta rước về gieo họa cho DÂN VIỆT.
  Gía đừng ai biết Hán tự thì có phải tốt hơn không! Khỏi khổ DÂN ta.
  Còn luận về Con Người, Trái Đất, Vũ Trụ* thì chưa một thông tin nào khả tín. Điều này(*) và một sự biến đổi sẽ lần lượt diễn ra vào 2017 (hơi sớm), 2018-2019. Đừng ảo tưởng ngồi trông chờ người cầm lái.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người giác ngộ19:07 25 tháng 9, 2016

   Tôi thật buồn về sự hiểu biết tẻ ngắt của bạn

   Xóa
  2. 17:11 thất vọng vì cái buồn bởi sự U MÊ của 19:07!!!

   Xóa
  3. Bạn 1711 có ý kiến khá sắc bén đấy.
   Nhưng người Việt, nói thẳng, có gốc ly khai từ Nam Trung Hoa, nên phải "lẹo tẹo" với Hán tự.

   Xóa
 4. chó nằm đầu khải cuối thu ... nam thành quốc gia tức cuối năm 2017 đầu 2018 sẽ có sự thanh đổi lớn về thể chế,cuối năm dậu đầu năm tuất đúng với sấm trạng ?

  Trả lờiXóa
 5. Thật ra DCSVN muốn bàn giao lại cho MỸ và Mỹ đưa ai về cai trị cũng được.
  Nhưng chính phủ Mỹ chọn mãi mà không ai dám về nhận bàn giao cả,vì họ thấy Mỹ không trả lương như xưa.
  Các đảng lưu vong thì nay nó tan rã cả rồi.
  Đến năm 2020 thì DCSVN sẽ giải tán thôi,vì lúc bấy giờ còn ai ngu dại mà chống lại ĐCSVN để mang tội là các thế lực thù địch.
  Đảng nào sinh ra cũng để hậu thuẫn cho một cuộc cách mạng....Một khi mục tiêu đã đạt được ,hoàn thành thì giải tán.
  Ví dụ,Việt Tân hốt đậm tiền Việt kiều thì giải tán thôi.
  Quốc dân đảng,Đại việt tên ổn bên Mỹ thì về làm gì và tồn tại chỉ nhục thêm.
  Các chú em mình hốt cũng hơi bị nhiều,nhà xe thừa thải vậy thì không giải tán để bị thịt à.
  Đất nước của nhân dân lại về với nhân dân.
  Công Sơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng điên này không biêt sống thế đã là quá thọ à?

   Xóa
 6. Lời sấm của cụ Trạng Trình đến nay đều đúng cả.

  Trả lờiXóa
 7. Nếu trạng Trình tài giỏi lại biết trước được thời thế thì đã khong bỏ công đi phù nhà Mạc !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không phò nhà Mạc thì phò nhà Hậu lê chắc, chẳng lẽ tuổi già sức yếu lại phải bỏ quê vào thanh hóa để phò vua lê, trong khi vua lê lập ra chỉ là loại bù nhìn chính trị. Chẳng lẽ cụ phải tham vài bát cơm mà bán danh dự như bạn sao? Thời xưa anh hùng chỉ thờ một chủ thôi,thờ hai chủ là bị người đời phỉ nhổ rồi, sau khi cụ mất vài năm thì nhà Mạc mới bị đánh bật khỏi Thăng long. Đề nghị bạn tìm hiểu nhiều hơn về cổ văn trước khi phát ngôn...

   Xóa
  2. Thời nay GS Sử học PHL còn phò Mạc nữa là. Ông này chủ trì tổ chức gần 10 hội thảo về nhà Mạc để "nhặt" lấy những điều tốt, loại bỏ tội, rồi từ đó làm chủ biên xuất bản (hình như năm 2012) cuốn "Triều Mạc" khổ chừng 13x18 khoảng vài ba trăm trang, bìa trắng. Kinh phí xin trên và một phần do con cháu họ Mạc quyên góp và GS chuyên ngành văn hóa PĐN chủ chi. Các GS này có công hay có tội?

   Xóa
 8. Thế bác cho nhà Mạc xấu sao?. Nên nhớ gần 160 năm nhiếp chính , nhà Mạc để lại nhiều công trình văn hóa, khoa bảng cho hôm nay. Đường Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh ở Hà Nội có rồi đấy. Vậy nên có thời kỳ trngj Trình phù Mạc là hợp lẽ trời

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà Mạc không xấu nhưng sỉ nhục Quốc thể!
   42 quần thần văn võ bá quan cùng chúa tự trói minh ra biên ải quỳ gối xin nhà Minh tha mạng. Sách sử hiện nay chắc bỏ đoạn này rồi.

   Xóa
 9. Trong lúc toãn xã hội trong vòng bế tắc luẩn quẩn thì moi trong đống sách cũ luận đam với nhau ngỏ hầu quên đi cái bế tắc mà ngưỡng vọng tương lai cũng vui được chốc lát chứ sao.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người VN chân chính18:05 27 tháng 9, 2016

   Chúng ta không bế tắc.
   Chúng ta biết suy nghĩ và hành đúng lúc đúng việc.
   Về đối ngoại, ta hoan nghênh quân đội củng cố lực lượng vững mạnh sẵn sàng hợp tác với thế giới văn minh chống bọn bá quyền bảo vệ Biển Đông.
   Về đối nội, phong trào tự phát của nhân dân Hà Tĩnh kiện Formosa, đòi bồi thường và quyết tẩy chay thép Tôn Hoa Sen Cà Ná.
   Chúng ta "hưởng ứng" cuộc thanh trừng nội bộ của Tổng Trọng, để cho chúng đánh nhau một mất một còn để cùng tiêu vong.
   Chúng ta hoan nghênh bất cứ ai, bất cứ thuộc phe phái nào đứng về quyền lợi của nhân dân lật đổ ĐCS đều được coi là chiến sĩ của nhân dân.... Và rồi, ĐẠI QUÝ NHÂN SẼ XUẤT HIỆN, SẼ ĐƯA NƯỚC ĐẠI VIỆT TIẾN LÊN HÒA BÌNH HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI.

   Xóa
 10. 21:21, Xin bạn hãy nuốt trọn vẹn những trang sách viết về Triều đình nhà Mạc rồi mới phán nọ phán kia vẫn chưa muộn bạn ạ !
  Tạo hóa ban cho con người ta hai cái tai và một cái miệng :
  Tai : Để nghe nhiều, để cảm nhận bằng trí tuệ .
  Miệng : Chỉ nói sau khi đã nghe và ngẫm nghĩ.
  Nghe nhiều hơn Nói là vì vậy !
  Xin chớ nhận xét về nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa Trạng Trình NGUYỄN BỈNH KHIÊM một cách vội vã như vậy !

  Trả lờiXóa
 11. Hì hì, trách người tầm chương trích cú, mấy bác nhà mình chắc cũng thế. Ông giáo dục hiện nay bắt học tiếng tầu, các bác nhà ta phản đối, trong khi đó các bác toàn dựa chữ tàu mà nói. Tôi chẳng hiểu các bác nhà mình muốn nói gì. Đúng là u ti ti các bác ạ.

  Trả lờiXóa
 12. Rất tiếc là những bài giảng DUY VẬT BIỆN CHỨNG trong nhà trường Xã hội chủ nghĩa đã tạo ra thói lười nhac, không chịu học hỏi, không chịu động não trong lớp người "Được đảng giáo dục và đào tạo"
  Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhân tài kiệt xuất của dân tộc ta.
  Soi xét lại những giải đoán của cụ về tuổi thọ của thời Hậu Lê, Thời Nguyễn Tây Sơn, Thời Nguyễn Gia Long, đều đúng cả.
  Vậy ta hãy tin về bài toán cụ tính cho triều đại Nhà Hồ: 13x5=65 + 1945=1010 + 01,012,03,04,05,06 =
  THÂN DẬU NIÊN LAI KIẾN THÁI BÌNH

  Trả lờiXóa
 13. Người giác ngộ05:02 26 tháng 9, 2016

  Đứng về tầm mắt của các đấng bề trên thì lớp người VÔ THẦN ngày nay đang tồn tại rất nhiều, họ là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, nếu tính con số 71 năm chia ra, thì không phải một thế hệ, mà có tới 3 thế hệ bị nhồi sọ văn hóa CƯỚP, CHÉM, GIẾT... Không ít người đã vượt lên được chính mình, nhưng không ít người còn thiếu nhiều kiến thức sơ đẳng cần thiết lắm. Bởi vậy, tôi nghĩ cần gia tăng những bài viết như thế này.
  Ta hãy thực hiện phương pháp MƯA DẦM THẤM ĐẤT.
  Rồi thực tế sẽ đến, sẽ soi rọi và mọi người bừng tỉnh,

  Trả lờiXóa
 14. Bàn về "Sấm" sủng chỉ là những người yếm thế.
  Hãy hành động thì hay hơn.

  Trả lờiXóa
 15. Người VN chân chính08:52 26 tháng 9, 2016

  Càng đọc càng ngẫm, thấy NƯỚC LỬA GIAO TRANH ĐANG RẤT KỊCH LIỆT.
  Phải giao tranh và phải đổ sập, thì mới có một ĐẠI VIỆT VÀ MỘT THĂNG LONG

  Trả lờiXóa
 16. Trạng không phù cho một nhà nào cả, Trạng chỉ phù dân.
  Còn thời này mấy quan phù chế độ.
  Nói về cái tự cao của chế độ còn gê gớm hơn, ai phỉ báng là bị tù tội. Trong khi bậc quân tử xem danh lợi như vật ngoài thân, lấy đức để rạng ranh. Bọn ma quỷ lại lấy Lực để vệ danh.
  Khác nhau cơ bản là vậy.

  Trả lờiXóa
 17. Trạng Trình sao không giúp
  Thời Mạc nước bình yên
  Trăm sáu năm chẳng mất
  Tấc đất nào tỏ tiên

  Trả lờiXóa
 18. Cụ Ba La nói chắc gì đã đúng!

  Trả lờiXóa
 19. Tôi lấy làm lạ sao ở VN không ai biết được câu:

  Ô hô thế sự tự bềnh bồng.
  Nam bắc hà thời thiết lộ thông.
  Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch.
  Kình cư hải ngoại huyết lưu hồng.
  Kê minh ngọc thụ thiên khuynh bắc.
  Ngưu xuất lam điền nhật chính đông.
  Nhược đãi ưng lai sư tử thương.
  Tứ phương thiên hạ thái bình phong.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhờ 00:42 giải nghĩa đoạn trên. Tôi muốn mà không hiểu gì. Xin thành thực đấy, cảm ơn nhiều!

   Xóa
  2. 0042 lại giải nghĩa lung tung beng thì cũng như không, bạn 1012 ạ.
   Hãy cố làm tốt trong ngày hôm nay.

   Xóa
  3. 0042 ơi sao mà khiêm tón thế. Lung tung beng cũng được. Cuộc đời tôi qua 3 cuộc chiến: Pháp, mĩ, tàu. Cầm cày, rồi cầm súng, học hành lỗ mỗ, thực sự muốn hiểu cụ TT nói gì thôi mà. Đừng né tránh tôi.
   Cảm ơn!

   Xóa
  4. Tôi 00:42
   Tôi xin giảng nghĩa các câu trên:
   Than van về thời thế.
   Đường xe lửa nói liền Nam Bắc (1976)
   Ô Hồ đã chết,ô Mao chết vào lúc tiết bạch lộ.
   Dân chúng đitàu vượt biên ra hải ngoại bị giết hại.
   Kê khai tài sản ở miền Nam,thì Trung Hoa đánh bắc kỳ.
   Ngưu xuất là năm con trâu( 1985)Mỹ cử 50 người sang VN bàn chuyện buôn bán làm ăn.
   bao giờ con chim ưng (Mỹ) quany trở lại VN con sư tử( Singapore} thương tình cho dân VN.
   Hòa bình sẽ đễn 4 phương có cả Tàu.

   Xóa
 20. Lạy Trời lạy Phật, bài Sấm của cụ linh ứng, chôn ĐCS xuống mồ sâu

  Trả lờiXóa
 21. [Tuy vậy trong dân gian cũng truyền tụng một câu "Xưa nay Nhân định thắng Thiên đã thường" ]
  Nói thế này là HỖN!
  Phải nói là "Xưa nay Nhân định trùng Thiên đã thường". Chi có thế Nhân định "may háp phải ruồi" tức là trùng hợp sự biến thiên, chứ không thể thắng Thiên được.

  Trả lờiXóa
 22. Kính 00:42.
  Quý vị không nên nói theo cách võ đoán như vậy . Ở Việt Nam ta, không hiếm người biết Câu Sấm này, trong đó có tôi. Ngoài Sấm ký ra, còn có sách chuyên khảo về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, gồm những nhà nghiên cứu có tên tuổi cùng tham luận, lại thêm những bài báo lẻ nữa. Tôi xin mạo muội thưa rằng : Tôi có thể giải đáp thấu đáo, kèm theo dẫn chứng đúng thời điểm của những sự kiện xảy ra theo đoạn Sấm nói trên. Song,theo người xưa dạy rằng :" THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ ",giữa lúc đất nước ta đã và đang có quá nhiều biến động theo chiều hướng khó kiểm soát, đưa Sấm ký của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ra để bàn luận trong lúc này là điều nên thận trọng ! Xin có vài lời chân thành về ý kiến của Quý vị !
  Xin kính chào các quý vị tham gia đàn của Bác Bùi Văn Bồng-Bác Đại tá, nhà văn hay chữ : " Blog Bùi Văn Bồng 1 " -Trang Văn chương đưa mọi người đến CÕI BỒNG LAI TIÊN CẢNH !

  Trả lờiXóa
 23. Phán như Nặc danh 09:54 là kiểu thánh phán đó. Xì ... "THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU"1 Ông là ông trời chắc? Bàn là bàn chứ có sao? Người ta muốn học hỏi thì ông lại ra cái điều tinh vi hơn cả tinh tướng.Không biết lại còn chọe thiên hạ. Xì ...

  Trả lờiXóa
 24. Người sẽ đến15:10 18 tháng 12, 2016

  Mọi người có để ý đến thời điểm hoa ưu đàm nở ko? Năm 1990-1992 thì lên báo, chứng tỏ nhân vật tuyệt thế ra đời ngay trước đó.
  Còn tình hình thời nay hẳn ứng với mấy câu:
  Trời xui ra những kẻ gian
  Kiếp độc đạo làm loàn có hay
  Vua nào tôi nấy đã bày
  Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
  Đua nhau bội bạn nghịch vi
  Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay.

  Trả lờiXóa