Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 31/8/2013

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Trình châu bản triều Nguyễn ra UNESCO (VNN). “Trong châu bản, nhiều nội dung liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là việc hàng năm, nhà Nguyễn đều cử người ra Hoàng Sa khảo sát, đo đạc và vẽ bản đồ” .
- Phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Khải, cựu chuyên viên kinh tế của Ngân hàng Thế giới: Việt Nam và Hiệp định TPP – Thách thức và Cơ hội (VOA).
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc (Jonathan London). “' Tin vui' là Việt Nam có độc lập về nhiều mặt. 'Tin buồn' là việc đó đã chưa giải quyết được những vấn đề bức xúc nhất ở Việt Nam “….
                     >> ĐỌC TIẾP/Nguồn   
-----------------
2 - Đttl - NLG 
 Chùm tin, bài
trên Điểm tin & Tư liệu NLG
sáng ngày 31/8/2013(thứ bảy)
                                  > (đang tiếp tục cập nhật) 
                     >> ĐỌC TIẾP/Nguồn    
----------------
3 - 
---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét