Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

KÉO DÀI ‘KHÔNG NGHĨA LÝ’ ĐẾN BAO GIỜ?

SUY NGHĨ SAU 40 NĂM - 3O/4
Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh vô địch
* NGUYỄN KHẮC MAI
Như thế là Đất Nước thống nhất đã được 40 năm!
Thống nhất Dân tộc, thống nhất Đất Nước, là nguyện vọng là ý chí, là sứ mệnh lịch sử của Dân Việt chúng ta từ ngàn đời. Chỉ kể ngàn năm trước, nhà Đinh nhờ khắc phục được tình trạng cát cứ 12 sứ quân, mà đặt nền móng cho một Nhà nước Đại Việt. Sau đó, biết bao phen Tổ tiên chúng ta đã phấn đấu xây dựng cho được nền thống nhất Đất Nước. Vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, sau hơn hai trăm năm, rồi chúa Trịnh Sâm cũng đem quân vượt sông Gianh, thực hiện cuộc thống nhất. Nhưng chẳng bao lâu, đất nước lại bị chia cắt. Nhà Tây Sơn dẫu có công đánh đuổi quân Xiêm ở phía Nam, đập tan quân xâm lược Mãn Thanh ở ngoài Bắc, rồi cũng chia đất nước thành ba triều đình nhỏ. Cho đến khi vua Gia Long, nhân nhà Tây Sơn suy thoái mới thực hiện được cuộc thống nhất, mà cũng chỉ được hơn 50 năm, rồi bị thực dân Pháp xâm lược, áp đặt nền đô hộ, và chia đất nước làm Ba Kỳ. Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Đất Nước vẫn còn phân ly. Rồi Hiệp định Geneve lại chia đôi đất nước. Nửa miền Bắc theo chế độ XHCN. Nửa Miền Nam theo chế độ Cộng Hòa.
Từ 30 tháng Tư năm 1975, nước nhà đã được thống nhất.
Cần phải khẳng định rằng, Thống Nhất Đất Nước là một thành quả lịch sử. Nó tất yếu phải xảy ra.Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng muốn điều ấy, có điều họ đã không thể thực hiện.
Điều đầu tiên, chúng ta phải nhớ là đã có hàng triệu người Viêt Nam của cả hai phe đẫ hy sinh trong cuộc chiến  để có nền thống nhất hôm nay. Các triều đại xưa của Việt Nam đã rất nhân nghĩa, khi ngay sau chiến tranh đều làm lễ tế cầu siêu độ cho tất cả nhũng tử sĩ, dân thường đã mất trong chiến tranh, để lại một dấu ấn nhân văn của văn hóa Việt, đã không để cho sự thù hận nhỏ nhen làm hoen ố đạo lý cao thượng của dân tộc Việt. Hãy đốt một nén hương tâm linh cầu cho sự siêu thoát, hóa giải, cho tất cả mọi con dân Việt đã ngã xuống trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, dẫn đến cuộc chiến khốc liệt mới đi tới thống nhất đất nước.
Rồi chúng ta sẽ còn phải tốn nhiều bút mực nữa để lý giải cặn kẻ, tìm cho ra bài học lịch sử, trả lời cho đặng một câu hỏi lớn, chớ để như Huy Cận suy nghĩ rằng “những câu hỏi lớn không lời đáp”.Cớ sao dân tộc Việt lại đã lựa chọn phương cách dùng gươm đao để thống nhất. Mà không dùng được phương sách hòa bình như nhiều dân tộc trong thời hiện đại để thực hiên công cuộc thống nhất của mình. 
Đã có quá nhiều yếu tố đan xen. Cả những nhân tố chính trị, cả yếu tố thời cuộc (không phải là thời đại), sự xung đột của một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe Dân Chủ và Cộng sản trên thế giới, mà Việt Nam vướng vào rồi không thể vùng thoát ra được. Người ta còn nghĩ đến một yếu tố văn hóa đã được cường điệu. Đó là cái cách nghĩ đã hằn sâu trong tâm lý xã hội Việt, dường như người ta quá quen với một nếp nghĩ của văn minh du mục Hán tộc , “ngồi trên ngựa để giành lấy nước”, rồi về sau Mao tổng kết đề xướng tư duy “chính quyền ở trên đầu ngọn súng”. Phải ăn gan uống máu quân thù, phải da ngựa bọc thây. Phải xây đường vinh quang bằng xác quân thù v…v. Văn hóa Việt chưa đủ sức tài bồi cho một tư duy mới, nhân văn, hòa bình.Tôi nhớ đến câu nói nỗi tiếng của Xanh Xi Mông (Saint Simon,nhà tư tưởng nhân văn xã hội vĩ đại của Pháp) “Nhân loại đã chuyển từ tư tưởng chinh chiến sang hòa bình. Ngày nay người ta biết rằng công nghiệp hóa sẽ đem lại giàu có gấp mười so với chiến tranh” (Trích tp Bàn về Công nghiệp hóa, S.Simon). Tất nhiên, lịch sử luôn có cái lý của nó. Nhưng liệu người ta có thể học hỏi được gì từ lịch sử. Đây là câu hỏi, nhân dịp này xin thưa với thế hệ Việt mới. Nếu chúng ta không có đủ văn hóa, chắc chắn không thể tạo ra phương sách văn minh để tạo dựng lịch sử mới. Lịch sử thì đã xảy ra.  Nhưng nghiên cứu là để biết tại sao Dân Việt không thể tránh làm chiến tranh để thống nhất Đất Nước?
Điều đáng nói bây giờ là câu hỏi: Làm sao lấp đầy ‘nội hàm’ của Thống Nhất. Vì thế câu nói nỗi tiếng của Hồ Chí Minh cần được nghiền ngẫm. (Tôi nương theo một câu nói rất sâu sắc của người xưa: “Bất vị nhân phế ngôn.”, nghĩa là chớ vì ‘thành kiến’ với con người mà bỏ đi lời nói, tư duy của họ.)  Dẫu chưa được như ý, hạnh phúc không đầy đủ, tự do không đến nơi đến chốn. Nhưng công việc cả dân tôc làm trong 40 năm qua, kể cả người Việt ở nước ngoài cũng hàng năm gởi về một lượng đô la không nhỏ, nên cũng đã làm đổi thay bộ mặt của xã hội, của Đất Nước. Đừng kể công, khoe khoang thành tích. Điều ấy vô nghĩa so với sự hy sinh mất mát to lớn của Dân của Nước để đạt tới thống nhất.
                          >> “Cái ‘neo’ để Văn hóa không phân ly là Lòng dân” 
Bốn mươi năm chỉ là một nhoáng thời gian lịch sử. Nhưng trong thế giới hiện đại, thí thiên hạ đời nay đã làm được những việc thần kỳ. Hàn quốc cũng chỉ 40 năm đã làm đổi thay số phận của mình, cũng vậy, điển hình như Singgapore... Họ tiêu phí thời gian ít hơn chúng ta. Cũng tiêu phí công sức và tiền của đầu tư ít hơn rất nhiều so với chúng ta tiêu phí trong 40 năm qua. Nhưng họ đã làm đâu vào đấy. Đưa một giang sơn nghèo nàn sau chiến tranh chia cắt để bước lên đài vinh quang sánh vai với cường quốc năm châu, điều mà chính chúng ta từng mong ước vào năm 1945, sau tổng khởi nghĩa Tháng Tám.Mong ước ấy đã gấp đôi thời gian của cuộc thống nhất, nay ta vẫn chưa hoàn thành.
Cái đặc điểm của thời đại này là tốc độ.Ai còn giữ kiểu tư duy lạc hậu của thế kỹ 19, 20, còn cố níu giữ quan điểm tư tưởng giáo điều, siêu thực, với phương thức hành xử “cũ kỹ hư hỏng”, lạc hậu chắc sẽ không thể đáp ứng yêu cầu lịch sử của Dân Nước trong thời đại mới. Liệu Dân tộc Việt có cam chịu mãi sự trì trệ lạc hậu, cam chịu kiếp gia công lệ thuộc và nguy cơ đánh mất chủ quyền, biên giới, hải đảo hay không? Người xưa nói, con người khi săp chết, lời nói tốt lành (nhân chi tương tử kỳ ngôn dã thiện). Hồ Chí Minh để lại câu nói rất hay về nội dung của thống nhất, trước khi mất còn nói “cần một cuộc chiến đấu để chống lại những hư hỏng cũ kỹ, để tạo ra nhũng tốt tươi đẹp đẽ”.
Thống nhất Đất nước phải đi cùng thống nhất Dân tộc. Ai cũng biết Dân tộc Việt Nam bao gồm 54 Tộc người anh em. Trong đó có nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp, nhiều Tôn giáo khác nhau. Lại có cả một cộng đồng phong phú đa dạng những người Việt sinh sống ở ngoại quốc. Vì thế nền Thống nhất của VN phải là nền thống nhất của, trong đa dạng. Sự cố kết Dân tộc vừa phải biết tôn trọng cái “Một”-sự Thống nhất Dân Tộc, lại phải biết coi trọng cái “Đa”, coi trọng từng cái riêng,  những thành tố làm nên cái chung, cái thống nhất.Phải biết xây dựng cái năng lượng, cái sức mạnh để cố kết nên Sự Thống Nhất Dân Tộc. Vào năm Ất Mùi này chúng tôi nghiệm ra rằng Tổ tiên ta đã có một ý niệm rất chí lý: Sự cố kết con người và lòng người (xin xem bài Thơ Thần năm Ất Mùi, đã đăng trên trang Thonminhtriet.com, và trên Văn Việt ngày 6 tháng Giêng Ất Mùi). Chúng tôi không muốn dùng chữ đoàn kết, nó đã sáo mòn, hơn nữa người ta chỉ nói đến đoàn kết một chiều, nghĩa là anh hãy đoàn kết với tôi, mà quên rằng đoàn kết là phải ở cả hai chiều. Làm sao cho “bỉ-thử” (ta với người hòa hợp, người đoàn kết với ta mà ta cũng đoàn kết với người). Để cố kết dân tộc phải khắc phục dị đồng, xây dựng ‘đồng’ mà còn biết tôn trọng ‘dị’. Giải quyết cho được khuynh hướng chia rẽ ý thức hệ, vốn đã làm suy yếu, chậm trễ tiến trình phát triển của Đất Nước. Nền thống nhất sẽ không trọn vẹn, không vững vàng, nếu chúng ta không biết giải quyết những tồn dị, khác biệt, vốn đã chia rẽ dân tộc cả thế kỷ qua.
Nói đến thống nhất mà chỉ nói về không còn chia cắt lãnh thổ là không đủ. Phải có một nền chính trị thật sự của Dân của Nước, để tôn vinh con người, thăng hoa văn hóa, làm an lòng người, theo lý tưởng “văn trị”, “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” của người xưa, thì mới làm đầy được nội hàm của Thống Nhất.
“Nước được độc lập mà nhân dân không được hưởng Hạnh phúc, Tự do, thì Độc lập cũng không có nghĩa lý gì” (Hồ Chí Minh). Đã 40 năm rồi, chúng ta còn kéo dài điều ‘không nghĩa lý’ ấy đến bao giờ nữa?
Lịch sử sẽ xóa bỏ mọi hư hỏng cũ kỹ để tạo ra những tốt tươi đẹp đẽ, làm đầy nội dung của một nền Thống Nhất xứng đáng cho Dân Tộc. 
NKM (Tác giả gửi BVB)
-------------
** GS Nguyễn Khắc Mai - nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Ban Dân vận Trung ương, hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh triết: Văn hóa Việt Nam.

37 nhận xét:

  1. “Nước được độc lập mà nhân dân không được hưởng Hạnh phúc, Tự do, thì Độc lập cũng không có nghĩa lý gì"
    Có chứ, có một bộ phận không nhỏ đang hưởng hạnh phúc, tự do vơ vét của cải, tự do phát ngôn, tư do tham nhũng, tự do đánh dân vô tội vạ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ phận không nhỏ đó theo lời Bác Hồ nói là đầy tớ của nhân dân.
      Thế giới này chỉ có Việt Nam thì đầy tớ giàu sang, còn ông chủ thì nghèo đói.
      Thế mà tụi "Bộ phận không nhỏ này" lại luôn mồm kêu gọi học tập tấm gương đạo đức của chủ tịch HCM???

      Xóa
    2. Thì chúng nó nói dân học tập Bác chứ chúng nó là ngoại lệ có phải học đâu

      Xóa
  2. Người Việt nam đã an phận làm trâu ngựa trong cộng đồng thê giới rồi. Nói nhiều cũng chỉ để mà nói thôi. Mỗi người đều phải tự lo lấy cho mình trong tình trạng bát nháo, mất hết niềm tin vào người khác
    Kẻ có khả năng thì không có quyền lực. Kẻ có quyền lực thì chỉ nghĩ đến bản thân, gia đình và dòng họ của mình
    . Những người nghĩ đến dân tộc thì số đó dần dần bị gạt ra rìa.Vì quyền lợi bản thân, gia đình ,dòng họ và thân hữu bao giờ cũng dễ hiểu hơn, mãnh liệt hơn .
    Việt Nam đã an phận trong thế giới thứ ba rồi. Ước muốn sánh vai cùng với các cườngquốc năm châu chỉ là từ để mị dân thôi. Làm sao mà có sức mạnh khi mà nội bộ có vấn đề. Chính quyền đẻ nòng súng đã hết thời thì Việt Nam sẽ dễ dàng bị chia rẽ, loạn lạc.
    Chọn vị trí của đất nước trong cộng đồng thế giới đó là nhiệm vụ của người lãnh đạo. Vậy thì Việt Nam đang chọn vị trí của mình là gì đây? Hay vẫn thực hiện chính sách lừa gạt, bắt bớ, tù đày người dân để rồi tự hào là ổn định chính trị trong thế giới thứ ba.

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ cuộc chiến huynh đệ tương tàn không chỉ mục đích là thống nhất đất nước, mà còn là cuộc chiến ai thắng ai giữa cộng sản và cộng hòa. Chính vì thế, cuộc chiến kết thúc thì tư tưởng cộng sản thắng, phải xây dựng cho bằng được một nước VN cộng sản. Những người thua trận phải là kẻ của tầng lớp dưới. Từ đó làm cho nhân dân hai miền không thể thành một khối người Việt, cho tới sau 40 năm thì cũng không khác gì hơn. Người cộng sản cũng vì cái cứu cánh cộng sản đã đưa dân tộc Việt không tiến bộ gì, mỗi người mỗi hướng, mạnh ai nấy sống, nhất là người miền Nam phải chấp nhận im lặng hơn so với người miền Bắc và những người cộng sản. Như thế thì làm sao dân Việt kết gắn lại được. Đất nước mãi vẫn lạc hậu, kém văn minh. Vì thế, có thể nói mục đích CS để làm gì chứ không mục đích thống nhất để làm gì, mà nước Việt, dân Việt như hiện nay.

    Trả lờiXóa
  4. Trên thế giới này chỉ có ở Việt Nam là có 2 hệ thống lãnh đạo: Đảng CSVN và Nhà Nước CSVN là hai hệ thống vận hành song song đầy tốn kém ngân sách quốc gia một cách không cần thiết. Chỉ một hệ thống Nhà Nước là đủ vận hành quốc gia. Người dân đóng thuế để trả lương cho hệ thống "Đảng" và hệ thống "Nhà Nước".
    Đất nước độc lập, thống nhất 40 năm rồi mà CSVN cứ bám mãi vào dân để ăn chơi. Trước kia thì bám vào dân để đánh giặc thì còn chấp nhận được, dân còn nuôi CSVN, còn bây giờ thì phải tự làm ra ma ăn chứ, thì mới công bằng chứ.
    Cứ đòi phải lãnh đạo đất nước cho bằng được, bám lấy điều 4 Hiến pháp chẳng qua là để hợp pháp hóa việc ăn tiền của dân!!! Không nhưng ăn mà còn ăn tàn phá hại, tham nhủng, thoái hóa biến chất thành một lũ cướp ngày.
    Chỉ riêng bộ phận văn phòng TW đảng CSVN mà đã ăn 100 triệu USD/năm thì thử hỏi cả bộ máy CS này chắc phải ăn vài mươi tỷ USD/năm là bình thường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nuôi mấy ông này thật tốn cơm , chỉ ăn và phá .

      Xóa
    2. Đã thế họ lại chỉ là tập hợp của những kẻ dối trá, tham lam , ngạo mạn, tiểu nhân , bảo thủ, giáo điều...

      Xóa
  5. Đảng cộng sản nuôi một đội ngũ công an và CSGT, CSCĐ khổng lồ chỉ để đi ăn cướp, nhận hối lộ và đàn áp người dân. Cộng Hòa XHCNVN là một đất nước ở nơi đó bọn ăn cướp được trả lương bằng tiền đóng thuế của công dân. Tiền đóng thuế của công dân chưa đủ để cung phụng cho côn an thì nay đảng lại ra lệnh cho quốc hội bù nhìn ra luật cướp tiền bảo hiểm xã hội của công nhân. Đây là tiền do công nhân đóng vào trong lúc đi làm với đồng lương rẻ mạt.
    vậy thống nhất đất nước để làm gì? Tiêu diệt bè lũ Mỹ Ngụy để nay lại sinh ra một bè lũ ăn cướp còn tàn ác, xấu xa hơn bè lũ Mỹ Ngụy ngày trước ở Sài gòn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tiêu diệt bè lũ Mỹ Ngụy để nay lại sinh ra một bè lũ ăn cướp còn tàn ác, xấu xa hơn bè lũ Mỹ Ngụy ngày trước ở Sài gòn!"
      Hỏi thật nhé! bạn bao nhiêu tuổi? biết bao nhiêu về "bè lũ Mỹ Ngụy ngày trước ở Sài gòn"? hay chỉ biết về họ qua sự tuyên truyền dối trá?
      Ước mong bạn tìm hiểu về họ nhiều hơn.

      Xóa
    2. Rieng toi co mot uoc-mong cac ban tre o Mien Bac va tat-ca cac ban sinh sau nam 1975, hay cong-tam tim-hieu ro ve che-do Mien Nam, tuc VNCH.
      Ba Duong-Thu-Huong, hien o Phap, ngay ay la bo-doi va Ba` co mat tai Sai-gon vao ngay 30/4/1975, Ba` da ngoi ngay tai he duong Tp va khoc...Khong phai khoc vi mung vi minh con song, vi "su-mang giai-phong" hoan-thanh cua mot thanh-nien Mien Bac, ma Ba` da nhin ra su-that chan-tuong cua bon lua-gat dem bao-nhieu mau-xuong cua Tuoi-tre de nhu Le-Duan da noi "Ta danh day la danh cho Trung-quoc, cho Lien-Xo" , huy-diet, va tan-pha mot vung dat Phuong Nam van-minh va nhan-ban, su tu-ve cua Mien Nam, du co My giup suc, van khong the keo-dai them qua 20 nam bom-dan, ma ke gay ra chien-tranh da nghe theo Nga-Tau mot cach dien-cuong va mu-quang.
      Ba` Duong-Thu-Huong da noi mot cau cay-dang: Phe moi-ro da chien-thang nen van-minh cua mien Nam".
      Sau nay, cho bot nguong, lanh-dao mien Bac co mot cau noi cua mieng: Su giau-co cua mien Nam la "phon-vinh gia-tao" ! Du ho biet nen kinh-te manh-me cua Mien Nam co thuc-luc vung-vang den dau...
      Nhung chinh ho, da huy-diet tat-ca qua may lan goi la : Danh tu-san mai-ban, de cuoi-cung ca Nuoc an bobo, sau nay quay lai nen kinh-te thi-truong cua Mien Nam thi xao-quyet goi la "doi moi" de bot e-che !

      Xóa
    3. Thông cảm cho bạn 20:04 đi. Tôi đây cũng vậy. Có sống ở miền Nam before 1975 đâu mà biết?
      Nhưng chúng ta có thể đoán qua nhạc - Nhạc tiền chiến trước 1945, và nhạc VNCH rất hay về nhạc tình cảm. Nếu ở 1 xã hội xấu không thể có những bài ca tuyệt vời. Thử nghe nhạc bây giờ thì biết. Dù là tình ca nhưng cũng đem tới cảm giác lừa đảo, rờn rợn...

      Xóa
  6. Trong chuyến đi Việt Nam dự Đại Hội Đồng Liên Minh Nghị Viện Thế Giới (IPU) lần thứ 132, nữ dân biểu Hoa Kỳ là bà Zoe Lofgren đã trực tiếp gặp chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để trao tận tay ông này bản danh sách các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ một cách độc đoán.

    Facebook cá nhân của nữ dân biểu thuộc đảng Dân chủ này viết:

    “Trong chuyến đi Việt Nam tuần này, tôi đã trao cho Chủ tịch quốc hội - Ủy viên bộ chính trị Nguyễn Sinh Hùng danh sách các tù nhân chính trị đang bị giam giữ một cách sai trái bởi chính phủ Việt Nam. Bởi lẽ, các quyền chính trị, quyền tự do tôn giáo, và nhân phẩm con người không thể bị chế ngự trong một xã hội tự do và cởi mở”.

    Trong bức ảnh ở facebook, khuôn mặt ông Nguyễn Sinh Hùng tỏ ra bối rối khi bất ngờ bị ‘phục kích’ khiến người ta không khỏi bật cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... hắn ta lầm bầm: "Chúng tao đâu cần một xã hội tự do và cởi mở? Như vậy chúng tao khó vơ vét cho đầy túi tham lắm! Thế thì chết à?"
      "Thế thì chết à?" là câu cửa miệng bộc lộ tính cách ngớ ngẩn và đểu giả của hắn!

      Xóa
  7. Lưu Minh Khôi20:50 2 tháng 4, 2015

    Bài viết này của Gs NK.Mai rất đúng cả lý luận và thực tế, đặt ra vấn đề Vì sự phát triển mạnh và bền vững cho đất nước cần hòa hợp dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực-Đại đoàn kết dân tộc.
    Muốn vậy lãnh đạo phải gột rửa đầu óc, dẹp ngay bệnh giáo điều, xóa bỏ hận thù, thay đổi căn bản và tiến bộ quan điểm tư tưởng, nhất là cũ rích "chuyên chính vô sản", "đấu tranh giai cấp", phân biệt "chế độ" cũ - CS một cách bảo thủ, thiếu nhân văn, không văn minh, không phù hợp xu thế phát triển của thời đại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bảo thủ, trì trệ, tư duy cũ kỹ thì có nói gì cũng vậy thôi. Thế mà lúc nào cũng tự khoe khoang là đỉnh cao trí tuệ, chỉ có lừa bịp.

      Xóa
  8. Sau bốn mươi năm thống nhất, ta chỉ thêm được mỗi nhà tù( mỗi huyện có một nhà tù)

    Trả lờiXóa
  9. đề nghị tác giả xem lại nội dung của hiệp định Paris ... (trich hình ảnh dưới đây)
    trong đó có nói rõ lộ trình thống nhất đất nước .. thông qua bầu cử

    không phải VNCH không làm đuợc như sự ngộ nhận và nhồi sọ của tác giả và hàng triệu dân VN, chẳng qua VNCH ngây thơ đàng hoàng làm theo đúng lộ trình, trong khi mỹ rút về theo điều kiện của hiệp định, thì miền bắc CS chơi trò nuốt lời, bip bợm lén lút gửi quân vô nam và đánh úp từ miền trung..

    https://lh6.googleusercontent.com/CFbqpYkcy6wPBHy4cWddxYoUXY0UxCi806trFByWhGO3lXgDWK4u8KjtAD4StyZDnEzNWaSiq8rJ16ay0caroQHvq7UNCwTD0mRn_m0joagrBTmQ8d68G5qnMWDMnNd-dB9tkcPKC6aS64N_

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tác giả biết đấy nhưng không dám nói thôi!

      Xóa
    2. Nhưng bạn có biết chính VNCH đã ra sức phá hoại HĐ không? Bạn có nghe Thiệu nói gì về HD chưa? Biét thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe ban ạ.

      Xóa
  10. trích wikipedia

    Các lực lượng chính quy thuộc mọi quân chủng và binh chủng và các lực lượng không chính quy của các bên ở miền Nam Việt Nam (Mỹ và đồng minh, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Việt Nam cộng hòa) phải ngừng mọi hành động tấn công nhau. Ngăn cấm mọi hoạt động vũ lực trên bộ, trên không và trên biển, mọi hành động đối địch, khủng bố và trả thù của cả hai bên. Từ khi thực hiện ngừng bắn cho đến ngày thành lập chính phủ thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có giám sát quốc tế, hai bên miền Nam Việt Nam (Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Việt Nam cộng hòa) không được nhận đưa vào miền Nam Việt Nam quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, kể cả nhân viên quân sự kỹ thuật, vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh (không có tính ràng buộc với Mỹ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Trong thời gian này, hai bên miền Nam (Việt Nam cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam), được phép từng thời gian thay thế vũ khí, đạn dược, dụng cụ chiến tranh đã bị phá huỷ, hư hỏng, hao mòn hoặc dùng hết từ sau khi ngừng bắn, trên cơ sở một đổi một, cùng đặc điểm và tính năng, có sự kiểm soát của Ban liên hợp quân sự hai bên miền Nam Việt Nam và của Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát. Vấn đề nhận viện trợ quân sự sau này cho miền Nam Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền của chính phủ được thành lập sau tổng tuyển cử ở miền Nam. Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  11. trich nguyên văn tiếng anh hiệp định paris đế thấy lộ trình thống nhất đất nước thông qua tổng tuyển cử, chứ không phải lật lọng bằng vũ lực

    Chapter V

    THE REUNIFICATION OF VIET-NAM AND THE RELATIONSHIP BETWEEN NORTH AND SOUTH VIET-NAM

    Article 15

    The reunification of Viet-Nam shall be carried out step by step through peaceful means on the basis of discussions and agreements between North and South Viet-Nam, without coercion or annexation by either party, and without foreign interference. The time for reunification will be agreed upon by North and
    South Viet-Nam-Pending reunification:

    (a) The military demarcation line between the two zones at the 17th parallel is only provisional and not a political or territorial boundary, as provided for in paragraph 6 of the Final Declaration of the 1954 Geneva Conference.

    (b) North and South Viet-Nam shall respect the Demilitarized Zone on either side of the Provisional Military Demarcation Line.

    (c) North and South Viet-Nam shall promptly start negotiations with a view to reestablishing-normal relations in various fields. Among the questions to be negotiated are the modalities of civilian movement across the Provisional Military Demarcation Line,

    (d) North and South Viet-Nam shall not join any military alliance or military bloc and shall not allow foreign powers to maintain military bases, troops; military advisers, and military personnel on their respective territories, as stipulated in the 1954 Geneva Agreements on Viet-Nam.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi hoàn toàn chia sẻ với GS Nguyễn Khắc Mai về vấn đề này, nói cho đúng hơn phải là hòa giải, hòa hợp dân tộc. Vấn đề là các lớp lãnh đạo VN kể từ khi thống nhất đến nay quá bảo thủ, thiếu nhạy bén, không chịu lắng nghe tiếng gọi hòa giải, mặc dù chiến tranh lạnh đã qua đi, bình thường hóa quan hệ Việt- Mỹ (mối quan hệ quan trọng nhất với phương tây) đã gần 20 năm, nhưng hòa hợp dân tộc vẫn chưa tương xứng với thời gian 40 năm đã qua. Hễ là người VN cho dù phải ra đi vì bất cứ lý do gì, trước sau đều 1 lòng hướng về cội nguồn tổ quốc, đều mong muốn đóng góp sức mình làm cho đất nước VN ngày càng giàu đẹp, ấm no, tự do, hạnh phúc. Với đồng bào trong nước có con em chết trận thuộc phía bên kia đã thật sự bình đẳng với những bà mẹ có con, em mình hy sinh vì cuộc chiến thống nhất chưa?, tu bổ, nâng cấp nghĩa trang Bình An tỉnh Bình Dương là việc làm nhân đạo, thân nhân của họ được tự do thăm viếng chưa?. Toàn những việc sau chiến tranh phải làm thì chính quyền làm ngơ hoặc ngăn cấm thì thử hỏi kêu gọi đoàn kết dân tộc 40 năm qua chỉ nói xuông thì nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin thưa với bác rằng không phải nói xuông mà trắng phớ ra là lừa đảo , cái câu " hòa giải , hòa hợp dân tộc " trong những năm 60 - 70 đài báo ngày nào không nói đến . Tết Mậu Thân là một ví dụ , CS đơn phương phá hoại hiệp định ngừng bắn để nhân dân ăn Tết . Sau hiệp định Paris tù binh Mỹ được tự do nhưng sau 30 . 4 . 1975 thì binh sĩ VNCH thành tù binh ? nếu tập trung học tập chính trị thì cũng chỉ dăm bữa nừa tháng để anh em hiểu chính sách nhân đạo của chính quyền cách mạng sau đó ký cam kết rồi mọi người về quê kiếm công ăn việc làm , trở thành những công dân bình thường của một nước VN thống nhất , rẫt tiếc là họ đã bị lừa vào tù không án , vô thời hạn . Mang tiếng là thống nhất nhưng theo tôi lòng người VN chưa thống nhất , ngay hiện tại báo chí vẫn tiếp tục viết những lời chất đầy oán thù thì bao giờ mới có hòa hợp dân tộc .
      Vừa mấy hôm trước Tập chủ tịch đã có lời huấn thị chung chung ai muốn hiểu thế nào thì hiểu ! : " bán anh em xa , mua láng giềng gần " !

      Xóa
  13. Đinh Thanh Miện22:46 2 tháng 4, 2015

    Sau chiến tranh VN 1975, các nước ĐNam Á phát triển nhanh: Hàn, Sing, Thái, Úc, Philip, Inđo, ngay như Miến Điện đang vượt VN. Còn VN ì ạch, nguy cơ còn kém Lào, K, hai nước này đang tăng tốc vượt lên. Đảng ta "vĩ đại thật".

    Trả lờiXóa
  14. Năm 1968 Mao mời Nixon sang Bắc Kinh chơi vào năm 1972 là có ý báo cho toàn thể thế giới biết họ sẽ thành bạn của Mỹ và thế giới Tư Bản, không còn là nước theo chủ nghĩa Cộng Sản , ngày 30-4-1975 là ngày đánh dấu vĩ đại trong thời đại của chúng ta: Ðây là ngày đầu tiên mà toàn thế giới Cộng Sản được xem chiến lợi phẩm . từ Trung Cộng đến liên Sô và nhất là nhân dân miền Bắc được chiêm ngưỡng cách sống phong lưu , hòa nhã , giáo dục tiến bộ,văn minh của nhân dân miền Nam, tôi cho là ngày ấy đã giết hết tâm cam của các vị lãnh đạo cao cấp,nên họ dần dần tìm cách liên hệ với Mỹ( Năm 1985 một phái đoàn 50 người Mỹ đã sang Việt Nam để nói chuyện mở cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài Cộng Sản) năm sau chính quyền tuyên bố phải thay đổi chế độ(không thay là chết),sau đó các đảng Cộng Sản ở Ðông Au, và cả Liên Sô đều đi đến xóa tan chế độ chỉ là nhân dân họ khốn khổ, đất nước nghèo nàn ! Ðây có phải là kỳ công(bất chiến tự nhiên thành của Mỹ). Sau này họ lại bám theo Tàu ,nhưng chúng ta là dân thường làm sao biết được những trói buộc mà Trung Hoa đề ra ( môi hở răng lạnh). Ngày nay người Tàu càng hung hăng trong việc chiếm biển đảo càng làm cho những nhà lãnh đạo Việt Nam , không còn cơ hội thân thiết với ông anh có nhiều điểm tương đồng. Khi người Mỹ càng can thiệp nhiều vào Việt Nam chúng ta càng có cơ hội thoát khỏi vũng lầy.

    Trả lờiXóa
  15. Liệu tất cả những người bên thắng cuộc vào ngày 30/4/75 có nhất trí và đồng thuận về quan điểm trên của tác giả NKM .

    Nếu đồng thuận trước tiên mỗi người cần có trách nhiệm truyền đạt ý niệm này với con cháu mình về bản chất của cuộc chiến , để con cháu có nhận thức có nên hay không nên tự hào về ngày Đại Thắng Mùa Xuân 75 và những công trạng cùng chiến tích về cuộc. Chiến này .

    Hàng năm , trên lĩnh vực tuyên truyền của nhà nước vãn cố tình khơi dậy một vết thương cho mưng mủ , cho lở loét , đây là một hành động vô đạo đức đối với dân tộc của bên thắng cuộc , một tội ác mà lịch sử dân tộc sẽ không bỏ qua , một tội ác huỷ diệt dân tộc Việt trong 40 nam nay do một chế độ cầm quyền vô trách nhiệm .

    Thay vì hàn gắn vết thương sau chiến tranh , bên thắng cuộc chỉ biết thu lấy những chiến lợi phẩm , ca ngợi chiến công , để lại hận thù dai dẵng truyền kiếp .

    Đây chính là đạo đức của dân tộc đang xây dựng một XHCN thành công ? Hay chính vì xây dựng XHCN trên nền tảng hận thù phân chia giai cấp , đang sắp tiêu diệt xoá sổ một dân tộc !

    Hãy cố gắng triệt tiêu cái hào hùng trong bản thân của những kẻ thắng bại . Hãy xem đây như bất hạnh của bản thân đã tham gia cuộc chiến , một cuộc chiến bất hạnh của một dân tộc yếu kém lệ thuộc ngoại bang dẫn đến tương tàn huynh đệ cùng chung huyết thống .

    Liệu tất cả chúng ta , những người đã phải tham gia vào cuộc chiến 30/4/75 , có dám chấp nhận hy sinh cái quá khứ chẳng ra gì này hay không ?

    Trả lờiXóa
  16. Trích:
    "Cần phải khẳng định rằng, Thống Nhất Đất Nước là một thành quả lịch sử. Nó tất yếu phải xảy ra.Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng muốn điều ấy, có điều họ đã không thể thực hiện."
    Làn ơn đừng bóp méo lịch sử. Các chính phủ VNCH và người dân miền nam chỉ muốn hòa bình để xây dựng và phát triển. Thế mà nguyện vọng thiêng liêng và chính đáng ấy lại bị những người Cộng Sản chà đạp.

    Trả lờiXóa
  17. => cho đến khi VN là một quận,huyên của TQ ( chắc cũng không lâu ! ) - cái này hỏi ông Phùng quang Thanh là rõ nhất !!!

    Trả lờiXóa
  18. Năm ngoái tôi có khẳng định rằng Thiền sư Thích Nhất Hạnh thề "Không quay lại VN nếu vẫn còn chế độ cộng sản!" Và bạn ấy không tin, cho rằng tôi bịa đặt, đòi tôi trưng bằng cớ.
    Thì đây...
    2/4/ 2015
    Sư cô Chân Không của Đạo Tràng Mai Thôn nói với BBC về nội tình đằng sau biến cố hàng trăm tu sinh của Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng năm 2009.
    Biến cố này đánh dấu việc CẮT ĐỨT QUAN HỆ của thiền sư Thích Nhất Hạnh với csVN Trong chuyến đi thứ hai về Việt Nam năm 2007, sau khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm trai đàn bình đẳng chẩn tế để giải oan cho miền Nam, miền Trung, miền Bắc, thì được chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị gặp.
    Trong cuộc gặp đó "Thiền sư đưa ra 10 điểm đề nghị, trong đó có: "Nên có một bộ công an là đủ rồi, chứ đừng nên có thêm công an tôn giáo. Công an tôn giáo đi theo dõi mấy ông thầy tu với mấy ông cha cực quá, chỉ có nước Tàu với nước Việt Nam là có chuyện đó."
    “Vì câu đó mà công an họ đập tan hoang, tơi bời. Mà họ đập tại vì mình cũng không chịu lo tiền, lo tiền từ Bảo Lộc cho tới Lâm Đồng. Nhưng mà mình đã muốn cống hiến cho đất nước năm giới, là năm phép tu tập chánh niệm, nên sẽ phạm giới nếu mình tham nhũng. Thành ra chúng tôi vẫn chưa học được bài học ở Việt Nam, là nếu mà mai mốt cho một Làng Mai ở Việt Nam mà chúng tôi vẫn tiếp tục không chịu đi lo lót tiền bạc thì chắc còn lâu lắm." Sư cô Chân Không bày tỏ thái độ.
    (Thực hiện: Hạnh Ly, Quốc Phương.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chơi với CS chẳng khác gì nghịch dao ....
      trong khi hàng triệu nguời trốn chạy thì lại nhào vô ... bây giờ ôm đầu máu

      Xóa
  19. Từ năm 1930, chỉ có máu và nước mắt trên mảnh đất này!
    Không hề có cái gọi là "Đ. đã cho ta niềm tin ước vọng, chứa chan niềm yêu đời, tương lai tươi sáng!"?!
    Hiện tại chính là tương lai gần!
    Hiện tại! Luôn là Hiện tại! Mới nói được thực chất của xã hội. Đừng mà mắt nhân dân để rảnh tay ăn cắp của công nữa!

    Trả lờiXóa
  20. trên trái đất này việt nam nói riêng hễ dính vào cái gọi là đảng cộng sản man rợ thì không đất nước nào tiến bộ được chỉ có một số cầm đầu đảng và lũ ăn theo gọi là đầy tớ mới có dân chủ tự do bóc lột tàn nhẫn nhân dân công nhân...

    Trả lờiXóa
  21. Nhiều người đã nhận rõ hậu quả của con đường cách mệnh do ĐCSVN lèo lái gần một thế kỷ qua.Nhưng một bộ phận không nhỏ những người đương quyền đương lợi từ con đường đó không thiện chí ngoảnh đầu nhìn lại. Dân tộc Việt Nam đang chết dần trong nỗi tủi nhục thật với những vinh quang ảo và những niềm tin quàng xiên. Cảm ơn cụ Nguyễn Khác Mai đã có bài mang tính khơi gợi đến việc rút ra bài học lịch sử và con đường thống nhất dân tộc!

    Trả lờiXóa
  22. Nhà Tây Sơn mà công lớn là hoàng đế Quang Trung đã thống nhất đất nước sau 200 phân tranh, ông Khắc Mai có nhầm không đấy?!! Còn Phân ra 3 vùng đất cai trị chứ không phải là 3 triều vua, trung tâm quyền lực vẫn là Quy Nhơn. Đông Định Vương Nguyễn Văn Lữ (1787) rồi Vua Thái Đức Nguyễn Nhạc mất (1793) thì đất nước thu về 1 mối là Phú Xuân (Huế). Nguyễn Ánh nhờ phúc tổ 9 đời chúa nên được dân miền nam ủng hộ, Nguyễn Văn Lữ bệnh sắp mất nên bỏ Gia Định về Quy Nhơn, vua Quang Trung mất (1792) còn Quang Toản con nít, triều đình lục đục mà giành được non sông chứ lị (1802). Nguyễn Ánh cầu viện quân xiêm khác chi Lê Chiêu Thống, 50 năm sau lại nhục nhã dâng cho Pháp, giành công thống nhất đất nước sao được vậy ông Mai. Bài hay mà chi tiết này tệ quá thể!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tư liệu lịch sử thì Nguyễn Nhạc có cuộc sống không hề gương mẫu. Chẳng nên "theo gương"!

      Xóa
  23. Bài viết bày tỏ rõ ràng tâm tư của một người yêu nước chân chính - Cảm ơn tác giả & cảm ơn chủ nhà.Chúc nhị vị thắng lợi !

    Trả lờiXóa