Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Anh Nguyễn Phú Trọng bắn “tín tiễn” cho Mỹ (!?)

 * NGUYỄN KHẮC MAI                              
Buổi sáng, nhân đọc bài “Khát vọng Độc Lập,Thống nhất Tổ  quốc”, của TBT Nguyễn Phú Trọng, do báo Tuổi Trẻ (Sài gòn) trích đăng và đặt tít, tôi liền nhờ ban bè tìm cho nguyên bản, rồi sang nhà bí thư chi bộ mượn tờ Nhân dân, đem về đọc đi đọc lại mấy lần.
Để kỷ niệm 30-4, tức 40 năm “giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”, bài báo đề cập bốn nội dung chính:
- Một là đánh giá đường lối chiên tranh nhân dân “hoàn thành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH”.
- Hai là, phương châm chiến lược, củng cố miền bắc, giải phóng miên nam, “khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân”.
- Ba là, nghệ thuật quân sự, nhấn mạnh nhân tố quân đội, nhân tố sự lãnh đạo của đảng với quân đội.
- Bốn là, phần nói về tình hình, nhiệm vụ. Phần này dài gần 1/3 bài báo, nói về tình hình thế giới, nói kỷ niệm ngày 30-4 gắn với ĐH XII, nhấn mạnh bài học “kiên định dường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với cnxh, kiên định và vận dụng sáng tạo cn Mác Lê nin, tư  tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng”. Nhấn mạnh về xây dựng đảng và xây dựng quân đội.Nhận định tình hình thế giới chỉ mấy dòng và khách quan tuyệt đối như kẻ ngoài hành tinh nhận định về tình hình quả đất vậy.Tuyệt đối không thấy rõ ấn tượng chủ thể của người trong cuộc, đâu là dấu hiệu mới phải khấp khởi mừng thầm. Đâu là chỉ báo  hiểm họa khó lường của chính chúng ta trong cái thời cuộc mới. Nếu  là người lãnh đạo, nhân dịp này  phải nói rõ cho quốc dân cùng nghĩ suy lo lắng với mình chứ!
Đọc đi đọc lại thấy nổi lên một cảm tưởng và mấy nhận xét như sau:
Tôi có cảm tưởng đây là bài viết do một cây bút bên quân đội viết cho ông. Bài viết nhấn quá nhiều đên vai trò quân đội, coi như nhân tố chủ công làm nên thắng lợi của ngày 30-4. Mà đọc cái tít chính thức trên tờ Nhân dân, càng thấy rõ điều đó. “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng”. Chỉ có Tuổi Trẻ Sài gòn thương ông và cũng muốn nhắc khéo, nên đã đặt cho cái tít có vẽ “tư duy” một chút!
Bài viết tầm thường, nhưng có thể chấp nhận được, nếu nó là bài viết của một tay nghiên cứu, giáo sư tiến sĩ nào đó. Nhưng với cương vị một tổng bí thư, thì thật đáng chê. Với cương vị một chính khách ở tầm lãnh đạo quốc gia không thể phiến diện khi nghĩ và viết về một sự kiên lịch sử trọng đại như ngày 30-4 được. Chỉ riêng cái tính danh của cái ngày đó, thì người trong nước, ngoài nước vẫn còn tranh cãi nhiều lắm. Thế mà 40 năm lịch sử kể từ ngày đó đến nay, với nhãn quan của một người đứng đầu một đảng chính trị lớn, một người ở tầm lãnh đạo quốc gia sao chỉ nhấn mạnh có bấy nhiêu vấn đề?  Tôi sẽ không tranh cãi về một số nội hàm của những nhận định. Tỉ như  “Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và cnxh, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền nam, và Cách mạng xhcn ở miền bắc nhằm một mục tiêu chung là hoàn thành độc lập thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên cnxh". Tỉ như “Khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân”.Tỉ như “Chính trị hóa quân đội.”(Không hiểu sao cứ đưa ra vấn đề này hoài, bởi từ khi thành lập đến nay đã bao giờ quân đội 'phi chính trị' đâu, bởi thực chất quân đội hiện nay vẫn do đảng cộng sản lãnh đạo, Tổng bí thư đảng là Bí thư quân ủy Trung ương, dù như thế nó không phù hợp quan điểm văn minh, khoa học là quân đội phải là quân đội của Đất nước của Dân tộc; đến mức họ đã sửa cả câu nói của Hồ chí Minh: Quân đôi ta, trung với nước, hiếu với dân, thành ra trung với đảng trước rồi mới với nước sau).
            Chỉ nói riêng trong 40 năm ấy, nền độc lập và thống nhất của nước nhà là thế nào. Cớ sao không giữ được biển đảo, cớ sao mất đất biên giới, cớ sao, người ta 30 năm thì đã xong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà nước pháp quyền, xã hội văn minh, người dân giàu có, tử tế, có dân chủ dân quyền…Còn chúng ta 40 năm vẫn ngỗn ngang trăm mối tơ vò như thực trạng. Sao lại có một sự thoái hóa xuất hiện giữa thủ đô đúng lúc như vậy, khi chỉ có hai ngày tắm miễn phí, mà nam thanh, nữ tú lại trèo rào xô đẩy, chen chúc, chẳng còn gì là thanh là lịch !
Có Độc lập, nhưng mất đất, mất đảo, mất chủ quyền…lại là mặt trái của tấm huân chương. Có thông nhất, mà nhân tâm ly tán, dân tộc vẫn cứ là hai phe. Nền độc lập và thống nhất chưa có đầy đủ những “nghĩa lý “tốt tươi, đẹp đẽ, vẫn đầy “hư hỏng, cũ kỹ” (tôi mượn chữ của chính Hồ Chí Minh). Lấp đầy những nội hàm của độc lập, thống nhất sau 40 năm là thế nào. Cớ sao cứ bổn cũ soạn lại, nhắc lại những điều mà thế hệ chúng tôi đã nghe nhàm chán. Qúa khứ chỉ có ích khi biết tích hợp với một tâm thức hiện đại, vừa có nhãn quan của thời đại, vừa có tầm cao của tri thức, và đúng như Tuổi trẻ đã nhắc khéo có khát vọng về một công cuộc phục sinh Dân Tộc, trong thời đại mới.
Thành ra cái cảm giác “bắn tín tiễn” cho Mỹ trước chuyến đi Hoa Kỳ cứ lớn dần trong tôi để rồi nó trở thành một nhận định! (tín tiễn là mượn chuyện đời xưa, người ta dùng cung tên (tiễn) bắn thư nhắn tin (tín) vào thành cho đối phương). Có thể là cùng một trạng thái tâm lý, một cung bật tư duy, như  ông Nghị đem ảnh người ta ở hồ Tây sang tặng, còn ông Trọng lại viết một bài nhân 30-4 mà chỉ nói nghệ thuật sáng tạo đánh Mỹ! Cũng như với Tàu, chúng chẳng nể sợ gì ta, nếu ta không kèm hình ảnh cọc Bạch Đằng với một tầm trí tuệ và dũng lược mới quyết tâm xây dựng một Đất nước độc lập, tự chủ có nền chính trị, kinh tế văn hóa không lệ thuộc, đủ sức mạnh nội lực làm chủ và quan hệ bình đẳng với mọi người. Người Mỹ cũng thế, họ sẽ chẳng kính trọng ta hơn, nếu ta lại chỉ biết có một chiêu là chưng cái hình ảnh người lính Mỹ to cao đi bên cạnh cô du kích bé nhỏ, mà không phô cho họ thấy một tâm thế mới, một nhân cách dân tộc mới, văn minh, hiện đại, sẵn sàng hòa bước đi của mình với thời đại. Trong khi cả nhân loại đang lo lắng tìm tòi , kiến tạo một trạng thái văn minh nhân văn mới,cả thế giới đang rất lo cho chủ quyền các dân tộc nhỏ đang bị “ăn hiếp”, thì tín hiệu của mình là gì. Cái xã hội chủ nghĩa là gì, các dân tộc văn minh không chỉ phê phán nó một cách văn hóa như kiểu Andre Gide, và Einstein nhận xét từ nhũng năn 1937 , sau khi từ Liên Xô trở về. Ngày nay người ta đã lập tòa án kết tội phi nhân, diệt chủng, tàn bạo, phản nhân loại, phản tiến hóa của nó. Trong khi một trăm năm nữa cũng chưa chắc đã có cái cnxh được hoàn thiện! Thế nên, càng phải tỉnh táo, nhìn thẳng vào sự thật, phải 'biết mình, biết người', kìm bớt cái 'máu hiếu thắng'. Sợ nhất là 'mình chẳng ra gì nhưng cứ tự vỗ ngực không ai bằng mình'.
Là người xứng đáng được gọi là lãnh đạo của đất nước hôm nay tôi nghĩ rằng anh Trọng nên chuẩn bị tâm thế mới để không hổ thẹn không làm nhục mệnh Dân Tộc, Đất Nước trong cuộc ‘đi sứ’ sắp đến. Tâm thế như thế nào hãy một lần làm theo Hồ Chí Minh đi. Hãy hỏi Dân, hỏi Trí thức tinh hoa ở trong và ngoài nước.
NKM (Tác giả gửi BVB)
---------------

64 nhận xét:

 1. "Là người xứng đáng được gọi là lãnh đạo của đất nước hôm nay" nên đổi thành :
  "Là người mà mấy chục triệu dân buộc phải gọi là lãnh đạo cho dù trong lòng rất căm ghét hay xem thường"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Bồng hoặc bác nào có biết Bill S-219 là cái gì không? nó có phải là một loại tên lửa mới như S-300, S-400 không?

   Các bác chỉ dùm tôi với.

   Xóa
  2. Tự chúng nói gọi với nhau, chứ dân có ai gọi đâu. Họ gọi là "nãnh đạo, lãnh đọa..."

   Xóa
 2. "Các ông vừa ăn cướp, vừa la làng! Đời tôi khốn nạn vì tin các ông! Các ông kẹ đỏ ơi!"
  (Việt Kiều Mỹ đau khổ Trần Trường)

  Trả lờiXóa
 3. Cái này để ngài Hồ Cương Quyết bình luận thì rất hay!

  Trả lờiXóa
 4. Bọn đần này suốt ngày cứ gào thết "Cướp, giành chính quyền!"?
  Sao VN hiện nay không có nổi một chính quyền đàng hoàng minh bạch do dân bầu?
  Cướp, hiếp, giết!
  Tối đen như hũ nút!...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu tử tế "cách mạng" thì đã chẳng phải dùng đến bạo lực súng đạn để giành chính quyền
   Nếu tử tế "cách mạng" thì đã chẳng phải tự viết ra hiếp pháp, chẳng phải đưa cái điều 4 vào hiếp pháp để NGỒI LỲ TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ DÂN TỘC, LÀM TAY SAI CHO GIẶC PHƯƠNG BẮC.
   Trẻ con bây giờ nó còn biết môn học "giáo dục công dân" của đảng là "giáo dục ngu dân", trong khi mấy thằng ngu lâu nhờ cám đảng cứ nhai lại cái mớ giẻ váy sản xuất từ những năm 60-70 của TK 20 theo cái công nghệ Liên xô , tàu cộng mà không biết nó còn có phù hợp giữa thời đại KHKT phát triển như vũ bão thế này không?
   Loài người hiện nay mỗi tháng ra đời một Xe-ri điện thoại, máy tính, phần mềm mới , cách đây 40 năm kể cả những người thông thái cũng chưa thể hình dung nổi ngày nay không ai thèm dùng ti vi đen trắng, radio, không thể tin rằng hôm nay người dân có thể nhìn thấy, nghe thấy trung thực một sự việc vừa mới xảy ra chỉ vài giây trước đó, hoặc đang xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua một phương tiện liên lạc nghe nhìn cá nhân-vậy mà csVN vẫn giữ một lối tư duy cổ hủ
   phản khoa học, phản động là tiếp tục lừa bịp người dân bằng nhồi so những thứ lý luận hết sức phi lý, phản khoa học, che giấu sự thật... mà người dân rất dễ dàng kiểm chứng trong thời đại ngày nay qua mạng lưới thông tin toàn cầu.

   Ngu dân bằng lối tư duy cũ là vô tác dụng, nhưng những cái đầu ngoan cố và ngu ngốc trong đảng csVN còn biết làm gì hơn, cùng lắm là dựng tường lửa-chỉ càng lộ bộ mặt trơ trẽn bịt miệng bịt mắt người dân mà thôi.

   Xóa
 5. Bác Mai, qua bài viết tôi hiểu tâm trạng của bác, mấy thằng cha bên tuyên huấn, tuyên giáo hễ có dịp là mở miệng nào là "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của đảng", toàn theo kiểu ăn theo nói leo, sáo rỗng. Người đứng đầu đảng giờ đây vẫn nói những xưa cũ như bác Mai đã điểm lại, không nhạy bén, mang hơi thở cuộc sống hôm nay, bổn cũ soạn lại. Tôi rất nể và kính trọng cụ Lý Quang Diệu cố thủ tướng Singapo đã có nhận xét rất chí lý về dân tộc VN đại loại là: một dân tộc cần cù trong lao động SX, gan góc, sáng tạo trong đấu tranh giành độc lập, cứ xem cách họ cải tiến vũ khí của LX đấu chọi lại với B52 trên bầu trời HN thì rõ, nhưng lãnh đạo của họ bị ràng buộc bởi ý thức hệ, lý thuyết Mác Lê.

  Trả lờiXóa
 6. Bon bao thu nay co chong lai su phat trien vi chung khong muon bi vut vao sot rac cua lich su. Uoc gi duoc tut dep dap vao mat chung mot cai cho do tuc

  Trả lờiXóa
 7. con ếch ngồi đáy giếng nó nhìn thấy bầu trời chỉ bằng cái vung con thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mừng là chả chưa nói ra câu: TRĂNG LIÊN XÔ TRÒN HƠN TRĂNG NƯỚC MỸ....trời ạ....bó tay với lão này.....

   Xóa
  2. ĐỒNG HỒ LIÊN XÔ TỐT HƠN ĐỒNG HỒ THỤY SĨ
   TRĂNG TRUNG QUỐC TRÒN HƠN TRĂNG NƯỚC MỸ !

   Xóa
 8. Ngày hôm qua tôi có đọc bài viết của ông tổng bí thư Ng.phú Trọng trên báo mạng Vietnamnet , Dân trí và rồi buổi tối lại được " trịnh trọng " trích đọc trong chương trình thời sự VTV1 . Thực tình tôi thấy bài viết của ông tổng Trọng ( cả về nội dung đến cách hành văn ) nó na ná một bài văn nghị luận của một cậu học sinh THPT với đề bài : cảm nhận về ngày 30/4 ...! Đến thế kỷ thứ 21 rồi , cuộc chiến " nồi da sáo thịt " đã qua đi 40 năm rồi còn mới mẻ gì đâu ( còn cuộc xâm lược " vĩ đại " của giặc Tàu thì chẳng thấy ông há miệng , khai bút gì cả ) , chúng ta đang ra rả " xóa bỏ hân thù hướng tới tương lai " thì ngay lúc này ông tổng Trọng lại " tương ngay vào mặt nước Mỹ " một bài viết vừa hủ lậu , tối dạ , tiểu nhân ... của một kẻ " không biết điều " . Không hiểu với cái cách ngoại giao " lá mặt lá trái " như ông thì liệu chuyến thăm nước Mỹ sắp tới họ sẽ đón ông " trọng thị kiểu gì ? " . Thảo nào ông " bạn vàng Trung cộng " gọi các ông là " những đứa con hoang đàng " cũng không phải là quá đáng ! Đọc bài viết của ông nhân dịp " lễ trọng " này tôi càng thấy cái tầm hiểu biết của ông đúng như người ta gọi ông là : ông giáo làng gàn dở !Mong cái đại hội XII đến nhanh để khỏi thấy cái " dung nhan " của ông !!!!!

  Trả lờiXóa
 9. 4 chữ vàng
  - lú
  - ngu
  - bảo thủ
  - theo tàu

  Trả lờiXóa
 10. Về "bài viết" của tổng bí thư nhân ngày 30/4: Một sự thật rõ ràng ai cũng biết, là "đồng chí tổng bí thư" không có khả năng trí não để viết các bài như thế này: Và cũng một sự thật rõ ràng nữa là bài này được đăng sau chuyến "thăm" TQ của "đồng chí". Qua nội dung có thể hiểu được là "bài viết của đồng chí tbt" chính là "thành công" to lớn và duy nhất của chuyến đi đó! Cũng giống như Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy mà! (Không phải ngẫu nhiên mà trong chuyến đi vừa rồi tổng ta "được gặp" và được vua khỉ tặng quà! Đó chính là "thông điệp" người TQ muốn nhắn cho dân VN và thế giới biết là TQ coi ông tổng ta là cái gì)

  Trả lờiXóa
 11. Đọc bài diễn văn 30.4 của Nguyễn Phú Trọng sao nó không sung tích như bài kết quả của Người Cầm Búa -
  TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ chăm lo quyền lợi của ĐCSVN không mãy may lo nghỉ đến Giang Sơn Tổ Quốc - Không đúc kết nỗi khó khăn của Nhân Dân qua 40 năm Thống Nhất Đất Nước - Không nói rỏ Trung Cộng chiếm Đảo xây căn cứ sân bay trên Đảo của Nước Việt chúng ta . Biện pháp đấu tranh đòi lại như thế nào ? Tôi thấy Ông TBT chẳng quan tâm gì cho Đất Nước còn thua Người Cầm Búa nói lền thành quả 75 năm theo Đảng .
  Toàn Dân cứ nghe hoài kiên định tiến lên chủ nghĩa Viễn Vong mà lòng như the thắc lại .

  Trả lờiXóa
 12. Có thể hy vọng ai đó , chứ còn bác "giáo sư tiến sĩ lý luận chính trị mác-lênin "này đừng mong mỏi gì !. Tiến hóa hơn con vẹt là đã mọc được hai cái tay thôi !!!. Cái đầu của bác ấy còn tệ hơn cả con vẹt !

  Trả lờiXóa
 13. Đây là ý trời ! Không phải là tín tiễn , nó mũi tên tự sát . Không ai tự sát vì cung tiễn , đặc biệt chỉ có hai ông Nghị Trọng .

  Chỉ trong vòng bốn tháng đầu năm , đã xảy ra biết bao xung đột giữa chính quyền và nhân dân , bộc lộ khả năng lãnh đạo yếu ớt của chính quyền hiện nay .

  Cả đến việc tổ chức diễn tập chiến thắng ba mươi tháng tư cũng mang lại khó khăn cho dân thành phố HCM trong mấy ngày qua , khiến dân tình ta thán !

  Đoongf chí Trường Chinh nhờ nhận thức Đổi Mới kịp thời , giúp Đảng thọ thêm gần ba ươi năm , nhờ tự giác xoá bỏ chuyên chính vô sản ngăn sông , cấm chợ , trao lại quyền tư hữu một phần nào cho dân chúng .

  Hôm nay , không ai có thể ngờ được trong tư thế sắp thăm viếng khách , lại tặng khách một quả trứng ung đã 40 năm . Không đi cũng chẳng sao , nhưng đã xem là khách mà tặng trứng thối thì thật là bất nhã . Điều mà người Mỹ đã đối xử với ông Nghị sao không học ? Tiếp ông Nghị như khách đến nhà không trà cũng rượu , còn phe mình thì trứng thối mấy mươi năm lận lưng hầu mong lén lút tặng quà , thì xem ra chẳng nhân cách , quá mất mặt .

  Chỉ biết khoe khoang cái bốn mươi năm chiến thắng mà quên mất cái thực chất hiện tại chính mình . Lễ mừng chiến thắng rồi sẽ ra sao hay chỉ là Đảng trình diễn cho Đảng xem , dân thì đi du ngoạn tứ hướng .

  Xem ra , mấy trăm nghìn đảng viên tại TP HCM đủ để rực trời cờ đỏ cho GPSG ! Cờ đỏ ăn mừng cho cờ đỏ , cờ đỏ biễu diễn cho đỏ cờ xem ! Nếu đúng như vậy , thì rất hợp để tuyên truyền cho sức mạnh của ĐẢNG . Nhưng ắt ĐẢNG sẽ giảm thọ trăm năm vì phung phí sức lực , yếu nhân phẩm đạo đức .

  Âu đây cũng là bản chất hiếu thắng để hợp với ý trời !

  Trả lờiXóa
 14. Tôi cũng đọc kỹ bài "Khát vọng độc lập, thống nhất tổ quốc" xem ông Trọng nói cái gì? té ra thiên hạ bảo ông Lú không sai. Bài này chỉ ngang tầm ông phó ban tuyên giáo huyện ủy. Lãnh tụ một đảng tự nhận là tài tình kiệt xuất mà viết một bài gần như nhai đi nhai lại những chuyện cũ mèm. Cảm giác như con bò thiến ợ cỏ ra nhai lại vậy. Nước mình có một số ông lãnh tụ đảng nhìn mặt đã thấy buồn cười. Còn viết lách hay phát biểu thì cứ như con ma thế kỷ trước hiện hình nói mớ vậy.

  Trả lờiXóa
 15. Đây là nguyên văn bài viết của bác tổng "giáo sư tiến sĩ lý luận chính trị Mác -Lê nin" về chiến thắng 30.4 mà vietnamnet.vn đã đăng trọn bài :
  http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/233985/tong-bi-thu-viet-ve-chien-thang-30-4.html
  Tôi xin trích lục một vài đoạn . Có lẽ bác giáo sư lí luận đã vạch cho đường đi cho tương lai của dân tộc vn ta:
  ..."Bài học thành công về sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cần phải được tiếp tục kế thừa, phát huy trong tình hình mới. Đó là bài học kiên định đường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng."...

  Và đây có lẽ là biện pháp hữu hiệu nhất mà bác tổng "giáo sư lý luận chính trị Mác-Lê nin" phát minh ra với ý mong muốn "những con chuột trong bình quý" sống đạo đức , văn minh và từ bỏ tham nhũng đục khoét chăng :
  ..."Để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh" như tâm nguyện của Bác Hồ, toàn Đảng phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên."...

  Vậy đấy ! dân tộc và nhân dân ta cứ yên tâm theo bác tổng "anh minh, sáng suốt" "lội sông dọc" nhé . Đến hết thế kỷ này , sang thế kỷ khác cũng phải lội ., bao giờ ra biển chìm lỉn dưới biển thì thôi !!! he he. he .hoan hô bác giáo sư tiến sĩ lý luận chính trị "khoa học và biện chứng" thật là anh minh , sang suốt !!!.
  Tôi đã bảo rồi , bác giáo sư "lý luận chính trị Mác -Lê nin" phọt phẹt thuộc lòng mấy câu lí luận giáo điều sáo rỗng , nhưng lại đang được cung phụng như vua thế này , thì làm sao bỏ cnxh được!

  Trả lờiXóa
 16. Đọc mà thấy buồn

  Trả lờiXóa
 17. Trong thư có đoạn bác tổng gsts N.P.Trọng viết ..."Các thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội....Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến lược này, chúng ta phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt"...

  "các thế lực thù địch" thúc đẩy "tự diễn biến ", "tự chuyển hóa" .Có lẽ bác muốn nói "các thế lực thù địch XÚI DỤC cán bộ của đảng tham nhũng , vơ vét cho gia đình , bản thân họ , làm hư hong cán bộ của đảng , của bác Trọng. he he . Có khi sắp tới ban tuyên giáo lệnh cho truyền thông quốc doanh tuyên truyền rằng cán bộ hư hỏng là do "các thế lực thù địch " xúi dục đây!!! . Thật là đỉnh cao trí tuệ !


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chính đồn chí nguyễn phú bịp đã tự riễn biến từ một thằng vô học thành thằng ráo xư thiến xỹ để từ chỗ ăn độn đi xe đạp mặc quần vá đít thành một thằng mặc comle cà vạt ở biệt thự, đi xe Mẹc có lính hầu và tha hồ nói nhảm "dạy" dân tộc.

   Xóa
 18. Nhiều lúc mình nghĩ cái đất nước này "vận đen" cứ đeo đẳng mãi hay sao . Những lãnh đạo có tầm và có tâm như TT Võ Văn Kiệt hay ông Bá Thanh thì cứ ra đi sớm . Còn những người như Đỗ Mười , v.v. gần trăm tuổi rồi vẫn cứ sống khỏe . Còn bác tổng " mày râu nhẵn nhụi , áo quần bảnh bao" và bác tổng giáo sư ts lí luận chính trị chắc cũng phải trăm , hơn trăm tuổi !

  Và nhiều lúc cứ nghĩ hơn 200 con người ủy viên trung ương đảng không tìm được ai KHÁ HƠN bác giáo sư ts này sao ???. Thật mạt vận rồi !. Hay các đ/c chăm "xỏ" dựng bác này lên để cố ý bêu xấu đảng và làm nhục quốc thể !

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Lựa chọn kỹ rồi đó bạn à, hồi đầu nhiệm kì đâu đến nông nỗi này, tại sang Tàu mấy chuyến được BẠN chiêu đãi nhiều món quá mà món nào cũng trộn rau lú và khi về lần nào quà cáp cũng lỉnh kỉnh lắm nên mới BỊ như vậy đó.
   Thứ nữa là bác tổng chuyên về lý luận Mác Lê Mao thôi chứ có học lãnh đạo kinh tế ngày nào đâu, mà phải nắm quyền lãnh đạo toàn đất nước tất mọi lĩnh vực thì làm sao kham cho nổi, đất nước tụt hậu là phải thôi, tội nghiệp bác tổng quá, có lần bác ấy khóc sụt sùi ấy chứ!

   Xóa
  2. dân tộc này đã đặt niềm tin nhầm vào người cs thì dân tộc này phải mạnh dạn phế bỏ niềm tin đó bằng hành động thiết thực, nếu không dân tộc này sẽ chết.

   Xóa
 19. Bất cứ một người nào từ 20 tuổi trở lên,có kiến thức văn hóa trung học trở lên ở nước Việt-Nam này đều thấy cay đắng và đau buồn vì phải chứng kiến một ông tổng bí thư bất tài vô đức đang ngông nghênh và vô sỉ cưỡi lên đầu lên cổ cả dân tộc.Trong lịch sử Việt-nam chưa có một ai mà bị toàn dân căm ghét chửi rủa nhiều đến như vậy, thế mà mặt ông ta lúc nào cũng nhâng nhâng và lì lợm,thật vô phúc cho đất nước này.

  Trả lờiXóa
 20. Hãy đừng nóng chê trách bác Trọng! tính chất của người Cộng Sản là nói vậy nhưng không phải vậy! Khổ mới được ông đàn anh o bế nên ngại ngùng nói vớ vẩn cho qua, khi sang gặp Ô Obama lại nói theo chiều hướng khác, vừa qua tổng thống Philippine nói chính Việt Nam xin làm đồng minh với Phi để chống Tàu nhưng họ có một lời nào với nhân dân Việt Nam! Nếu suy theo tam đoạn luận : Muốn nắm tay Phi mà Phi đã nắm tay Mỹ vậy ta cũng có sức truyền cảm từ Mỹ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nac Danh 21:03 / 25/4/2015 chắc đang được hưởng lương bổng cao ngất của đảng nhỉ? Mong sao bác có điều kiện đọc thêm nhiều tờ báo khác ngoài 800 tờ báo MỘT CHIỀU của đảng để hiểu rộng hơn.
   Trân trọng.

   Xóa
  2. Có khi bác ấy qua rồi trốn ở lại không chừng? Lúc ấy khối chuyện hay đấy...

   Xóa

 21. *** Mong sao nước Mỹ huỷ chuyến du lịch của lão LÚ.

  1, Vì sang đó lão lại tặng quà đểu như đệ tử của lão nữa thì xấu mặt cho nhân dân Việt nam ta lắm. ( Chưa tính vụ gào thét ngớ ngẩn dịp 30/4)

  2, Lão đã quy phục thằng Tập rồi thì có sang Mỹ cũng chỉ là ngao du ngáo đá chứ có ý nghĩa gì đâu. ( Đã lú lại ngu lâu bảo thủ điếc và mù )

  3, Không chừng bọn Tàu đã soạn sẵn tất cả những gì cần cho chúng để lão LÚ mang theo cứ thế là đọc. ( Vụ triệu tập sứ Tàu vừa qua đủ thấy ).

  *** Vậy nên sẽ tốt hơn cho dân tộc ta nếu như lão không được qua Mỹ trong năm nay/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Còn lưng làm đến không đủ tiền đi viện, không đủ tiền nuôi con đi học, không đủ tiền thuê nhà ở, nhưng phí tiền để nộp thuế, nộp các loại phí để dân nuôi cái lũ từ thằng tổng lú trở xuống cho đến bọn làm tuyên giáo, bí thư xã phường.
   có ai khổ như dân nước tôi?

   Xóa
  2. Không biết kinh phí cho CQ Đảng đi Mỹ lấy ở đâu?
   Dân có bầu các ông ấy là lãnh đạo, là đại diện đâu mà lấy tiền thuế của dân đi ngao du nhỉ?
   BẤT CÔNG!

   Xóa
 22. Muốn nói gì thì gì . Bác tổng Trọng túm đầu được hơn 3 triệu đảng viên .Nhưng bác này không phải là lãnh đạo của tôi . Bởi vì tôi có bầu ông ấy làm lãnh đạo đâu !!!

  Trả lờiXóa
 23. Ai biết có thể trả lời giúp tôi câu hỏi này : Có phải cụ Nguyễn Khắc Mai là em hay họ hàng với cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện , người nổi tiếng với phương pháp tập thở bụng không nhỉ ?

  Trả lờiXóa
 24. Ai bảo đọc làm chi cho mệt óc rồi ta thán. TV không muốn xem thì tắt hoặc chuyển kênh khác. Báo chí sách vở lý luận ba láp thì ... thiếu chi cách dùng thiết thực .

  Trả lờiXóa
 25. Không biết cô giáo của đương kim TBT bây giờ nghĩ gì về cậu học trò mà cô đã từng tự hào vì đã tìm lại cô khi thành đạt. Cô có buồn không ?

  Trả lờiXóa
 26. Tổng giáo đầu 300 vạn đảng sĩ. Mỹ nó ko yêu cầu xóa bỏ hận thù nên cứ nói thoải mái. Nghe chừng chưa nói thật đc các dân sỹ ạ.

  Trả lờiXóa

 27. Gia-dinh va ho-hang` cua tongbi-thu Nguyen-phu-trong khong hieu co biet dung` internet khong? Nguyen-phu-trong chac-chan la khong biet xu-dung roi, khong le conchau cua ong ta khong biet xu-dung? It re cung co mot, hai nguoi, va nhung bai viet ve ( ongba, chu, bac...) ong Trong doi voi nhan-thuc va tinh-cam cua ho ra sao???

  Trả lờiXóa
 28. Toàn những ý kiến căm tù chế độ, hằn học với đất nước, suy diễn, thiên kiến. Thực tế cả dân tộc đang vững bước đi lên ( thế giới công nhận). Hãy tỉnh ngộ đi các vị ơi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chán mấy ông tuyên giáo phe tham nhũng quá!
   Cần tỉnh ngộ là các ông đấy! Nhưng liệu những đầu óc tham tàn có chịu quay đầu là bờ không?

   Xóa
  2. Phải hỏi tại sao người ta lại chế nhại và căm thù chế độ cs ?. Còn thực tế chả có ai "hằn học với đất nước " cả bạn ạ Ai cũng muốn đất nước phát triển tốt đẹp .Người dân có cuộc sông sung túc , dân tộc VN ngẩng cao đầu , được nhân dân thế giới nể phục . Nhưng trên thực tế chế độ độc tài cs lãnh đạo với toàn những quan tham nhũng , đục khoét , cản trở sự phát triển của đất nước , làm khổ dân và làm hổ thẹn dân tộc , thì người ta lên án thôi .
   Tôi hỏi bạn thế giới công nhận cái gì ???. Sau 40 năm thống nhất đất nước vẫn chưa thoát nghèo .
   Tình trạng tham nhũng đứng nhóm đội sổ thế giới.
   Tự do ngôn luận , báo chí nhân quyền thế giới công nhân đứng nhóm đội sổ . Công dân của nước xhcn vn làm osin cho tất cả quốc gia trên thế giới .

   Xóa
  3. Thé giới nào công nhận "dân tộc đang vững
   bước đi lên",xin bác chỉ ra để...tự hào ?
   Nhưng tôi nhắc bác biết là toàn thế giới xếp
   nươc ta vào cuối bảng về THAM NHŨNG,về
   kiểm duyệt báo chí,về ngược đãi nhân dân v.v.

   Xóa
  4. Người ta hằn học với đảng thôi,không ai hằn học với đất nước và dân tộc cả.Ông đừng có quen cái thói coi đảng là dân tộc,đất nước
   Những gì đảng đã và đang làm từ trước đến nay đối với đất nước này thì phải dùng từ căm thù mới chính xác
   Người cần phải tỉnh ngộ là ông đó

   Xóa
  5. Đừng "đấm bùn sang ao"! Hằn học với đất nước, nhân dân là bọn tham nhũng như các ông đấy!
   À, chúng tôi đang tỉnh ngộ đó chứ! Vì trước đây cũng từng u mê như ông.

   Xóa
  6. Bạn mới là người cần phải tỉnh ngộ đó.
   Hãy đọc nhiều nữa đi, (tuy nhiên không phải 800 tờ báo một chiều)
   Đã có nhiều ĐV tỉnh ngộ rồi đấy

   Mong bạn nhanh thoát khỏi vòng luẩn quẩn u mê của Cộng sản

   Xóa
  7. Nặc danh08:52 Ngày 26 tháng 04 năm 2015 sao mà "tỉnh ngộ" được nhỉ? Hết điều kiện để tham nhũng thì chết à?
   Trúng tim đen ông chưa?!
   (Gơ-Ben)

   Xóa
 29. Dung la nhieu nguoi goi lu lanh dao Hen khon nang. cu nhai nao la Chien thang . Nao Anh hung Nao danh thang loi to lon.Diec De Quoc V,v,,Ma hien tai cai lu Cho ma no ko danh duoc H.S va TS.ma con dan dae cho tau Cong that la lu ngu .Ko no de moi nguoi it chu y co hon ko

  Trả lờiXóa
 30. Thật tội nghiệp ông Trọng, vì ông quá già quá bảo thủ và hình như hơi ít đọc nên chẳng hiểu gì.

  Trả lờiXóa
 31. Dân ở dưới nhìn lên cao vời vợi
  Thấy ổng ngồi lý luận quá trời ơi
  Thật quá tốt che bàn tay nhơ nhuốt
  Những bàn tay vơ vét bụng tham lam

  Dân quá rỏ những điều ông kiên định
  Quá mù mờ toàn đánh lận con đen
  Dân hy sinh nay cũng chẳng được gì
  Quan liêm khiết nhà xe đất lai láng

  Đừng nói nữa xin ông thôi kiên định
  Biển đảo mất dần - Dân chúng lầm than
  Không đấu tranh lại hợp đông khai thác
  Đảng cúi đầu tuân y lệnh bề trên

  Đường lệ thuộc Bắc Kinh nay đả rỏ
  Đảng huênh hoan 4 tốt 16 vàng
  Hiến giang sơn ôm kẻ thù vạn kiếp
  Miệng tung hô ôi thắm thiết ban giao

  Đảng một dạ theo giặc Tàu ru ngủ
  Bỏ ngoài tai lời trí sĩ thỉnh mong
  Vãn giữ Đảng hướng theo đường vô vọng
  40 năm Đất Nước tiến thụt lùi

  Ngày chiến thắng cờ bay hồn u ám
  Lòng muôn dân ta thán Nước suy vong
  Ôi Đất Việt trong tay loài lang sói
  Đi theo đường quỉ dử đến diệt vong

  ĐVK

  Trả lờiXóa
 32. Chú Phọng là 1 trong những TBT yếu kém nhất.

  Chú không đề xuất được một đường lối, một chương trình lớn nào. Không bằng một người ngu dốt như Anh Mộng mà còn đưa ra được cái "Học tập và làm theo..." và cái bô-xít có tầm vóc lớn (Mặc dù cái thì vô bổ tốn kém vô cùng, cái thì hại dân hại nước).

  Các việc mới do chú chủ trương/đề xuất đều hỏng cả. Còn các việc còn lại từ các nhiệm kỳ trước chú tiếp tục thực hiện đều phá sản hết.

  Một ĐV nhưng mà tốt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoan nghênh Nặc Danh 12:13/ 26/04/2015/
   *Dám đọc báo “lề trái”
   *Để nhìn thấy lẽ phải
   Rất mong bác tạo điều kiện cho các Đảng viên xung quanh đều biết đọc như bác, khi mà toàn bộ Đảng viên cơ sở từ bỏ Đảng thì đất nước sẽ thay đổi và “lùi” lại theo con đường TƯ BẢN CHỦ NGHĨA chứ không “tiến” theo con đường XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nữa.
   Khi đó nhân dân ta thực sự được tự do ấm no hạnh phúc và chỉ sau 20 năm đất nước ta có thể sánh vai với Sing, Hàn và có thể cả Nhật nữa.

   (Cũng ĐV đã từ bỏ)

   Xóa
  2. Tôi nghĩ nếu ông TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn được mời đi Mỹ thì chứng tỏ người Mỹ rất độ lượng, không chấp nê kẻ kém hiểu biết. Biết đâu bác Trọng được mở mắt ra chăng. Bác này mà tỉnh ra thì khi trở về bác sẽ trình lên quốc hội bỏ điều 4 hiến pháp. Có đa nguyên, đa đảng là có nhân quyền, dân chủ thì dân mình hết khổ. Hehe chừng đó vui phải biết...

   Xóa
  3. Ông Lú qua Mỹ sẽ choáng vì được đón tiếp bởi cờ vàng! Ông ta càng Lú hơn đấy NS Kim Chi ơi.
   Hu hu...

   Xóa
 33. Nội dung không khác gì mấy ông già đã nói cách đây 50 năm, đọc mà đau bụng. Thôi đừng đi Mỹ ! ở nhà dân đỡ buồn tủi hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Mỹ nó đã đồng ý cho tôi qua đâu? Vì vậy tôi mới miễn cưỡng bị thằng anh Chệt Đỏ bắt qua hầu đấy..."

   Xóa
  2. BÀI VÈ BÁC VẸM LÚ

   Mấy đợt bác sang tàU
   Được ăn nhiều rau lÚ
   Được “bạn vàng” ru ngỦ
   Về nhà sinh ủ rŨ
   Đầu óc cứ âm U
   Đôi mắt có như mÙ
   Hai tai gió vù vÙ
   Nên thành ra bảo thỦ
   Bao chuyện buồn năm cŨ
   Mang ra đọc trơn trU
   Khoe Đảng mình ưu tÚ

   Ngày nay dân đã hiểU
   Đảng của ông nói điêU
   Vu khống với đặt điềU
   Hòng làm kế dân ngU
   Nhằm làm kiếp ngựa trâU
   Nhiều người dám tranh đấU
   Đã bị bắt bỏ tÙ
   Còn huyênh hoang dân chỦ
   Hơn vạn lần Châu âU
   .....................................
   Làm sao kêu cho thấU
   Ngọc Hoàng để mà tâU

   Có một Đảng cứng đầU
   Hại nước vì ngu lâU
   Biến dân thành con cừU
   Nguy cơ với âm mưU
   Đường chín đoạn chữ U
   Đất liền ta đang trÚ
   Đem dâng hết cho tàU

   Hỡi anh em dân chỦ
   Hỡi anh em no-U

   Hò nhau ta tranh đấU
   Quyết một trận đối đầU
   Giành tự do dân chỦ.

   Xóa
 34. Hãy đọc báo lề trái
  Để hiểu về lẽ phải
  Đừng đọc báo lề phải
  Khỏi tin vào lẽ trái
  Phải hiểu là cộng sản
  Chỉ “tuyên truyền dối trá”
  Phải hiểu là Tư bản
  Không phải là giãy chết
  Mà chỉ là Cộng sản
  Đang dãy chết mà thôi.

  Trả lờiXóa
 35. Đến bây giờ là 2015 nhiều trường đại học tốp trên của Việt Nam vẫn đưa chương trình Triết học Mác - Lê nin vào giảng dạy chính khoá và có số tiết học nhiều nhất.(năm đầu coi như hết cả năm....
  Không hiểu người ta nhồi nhét cái mớ hổ lốn, thế giới đã quẳng vào sọt rác từ lâu rồi vào đầu các trí thức trẻ VN nhằm mục đích gì?
  Một mớ lý luận sặc mùa cướp bóc: Lý luận Mác - Lê cho rằng "Chủ nghĩa Xã Hội là phải dùng chuyên chính Vô sản và bạo lực cách mạng để tước đoạt của cải do Giai cấp Tư sản đang nắm giữ và Quốc hữu hoá các tài sản đó.
  Với cái chính sách như vậy thì không ai giám làm giàu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tại vì Vẹm Lú quyết tâm kiên định con đường XÃ HỘI CHỦ NGHĨA và học thuyết Mác Lê Nin nên mới nhồi sọ thế hệ trẻ như vậy.
   Mặc dù “tiên đoán” hết thế kỷ này thậm chí thế kỷ sau không biết có XÂY được cái CNXH quái thai này không.
   Nên mới có những coment cay đắng dành cho Vẹm vậy đó.

   Xóa
 36. Thú vị.
  Từ tổng Nông trở về trước,ngay cả hcm văn hoá rất thấp nhưng trí tuệ có cao.Đời này Tổng Lú là người có văn bằng học vị cao nhất,nhưng kiến thức y như đêm 30,nói ra lời nào cũng bị quần chúng chửi-Lẽ nào đảng này chỉ có thể tồn tại được bằng cách ăn mày quá khứ.
  Đau cho dân tộc Việt bị chăn dắt bỡi những thằng mù.Hàn,Nhật,Sin...chỉ cần chừng 15 là đưa quốc gia đến phồn vinh,còn VN bỡi cái đảng quái ác này chăn dắt mà hơn 80 năm bắt đấu thua cả Lào và Campuchia.

  Trả lờiXóa
 37. Lãnh đạo VN tư duy rất xơ cứng, cho nên lời lẽ và cách nghĩ rất xơ cứng, công thức, khô khan, nghe đéo lọt tai tí nào!
  Chính vì xơ cứng mà họ đéo tìm được phương cách nào mềm mại, uyển chuyển và sáng tạo cho dân tộc ta đi theo, thành ra, cứ dẫn dân ta đi mò trong đường hầm tăm tối 0 lối thoát!

  Trả lờiXóa
 38. Toan la thang DOT lam quan! Kien thuc dau de xay dung 1 Viet Nam hung cuong duoc. Nhu Trong Lu da noi: "Het The Ky nay, VN cung chua nhin thay XHCN". NGU the ma lai lam Quan To TBT. VN chi LUT, toi BAI thoi!

  Trả lờiXóa