Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Cảm tác ngày GIỖ TỔ

Kính gửi Bác Bồng
Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi làm bài thơ như nén tâm hương dâng lên bàn thờ Tổ, kính đề nghị Bác công bố trên trang blog nhà. Xin cảm ơn Bác nhiều. 
Nhà giáo Nguyễn Văn Ngọc.

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
     "Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba"
     Việt Nam nguồn cội từ xa
Con Rồng cháu Lạc một nhà thanh cao
     Trăm con cùng bọc "đồng bào"
Gió rung núi Tản, sóng trào biển khơi
      Ngàn năm lừng lững vùng trời
Đông Nam châu Á người đời ước mơ
      Thế gian cho đến bây giờ
Nước nào Giỗ Tổ mong chờ như ta? 

      Quốc Khánh ngày lễ quốc gia
Hùng Vương- giỗ Tổ gần xa sum vầy
       Giỗ Tổ đã có bề dày
Truyền đời giữ mãi ngày này mau sau
       Vua Hùng dựng nước ban đầu
Cháu con giữ nước khắc sâu đến giờ
       Tuyên ngôn Độc Lập phất cờ
Từ đời nhà Lý không mờ còn vang(*)
       Lịch sử đúng lúc sang trang
Dân tộc Dân chủ vững vàng đi lên
   
      Da vàng máu đỏ kề bên
"Gà cùng một mẹ" chớ nên ngại ngần
      Hướng đi, suy nghĩ muôn phần
Mỗi người mỗi vẻ đâu cần giống nhau
     Chỉ mong tirng táo cái đầu (**)
Sống sao Nhân Đức trước sau có tình
     Ngày nay nhiều kẻ đáng khinh
Nòi giống mặc kệ chỉ mình lợi thôi
     Lại thêm câu kết nhiều nơi
Luân thường đạo lý đánh rơi mất rồi!

     Nén hương ngày Giỗ ai ơi
Bên bàn thờ Tổ ngộ rồi bảo nhau
     Người khôn xin hãy đầu tầu
Giúp người khờ dại những câu mở lòng
     Cái TÂM cần phải sáng trong
Mang TÀI vận dụng thoả mong mọi người 
     Thương yêu đùm bọc vui tươi
"Chín bỏ làm mười" rộng lượng tin nhau
      Sang hèn, khôn dại, nghèo giàu
Triệu người như một khấn cầu Tổ Tiên
      
      Xin cho cuộc sống bình yên 
Đất trời vùng biển vẹn nguyên cõi bờ
     Thiên tai, địch họa bây giờ
Xin đừng giáng xuống bất ngờ khổ dân
     Tổ Tiên Trời Phật Thánh Thần
Xin ban may mắn giúp dần tiến lên
     Lúc này còn thấy nghèo hèn
Xin vực con cháu Rồng Tiên ngẩng đầu
     Nhân ngày Giỗ Tổ khẩn cầu
Thành tâm cúi lạy trình tâu cõi lòng!...
                  Hà Nội 9 Tháng ba Ất Mùi (27-04-2015)
            Ông Giáo Ngọc 
   ____________________

(*) Nam quốc sơn hà là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt rất nổi tiếng, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam, đã giúp Lý Thường Kiệt đánh bại quân xâm lược nhà Tống năm 1077 
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!

Dịch thơ:

Sông núi nước Nam
Sông núi nước Nam vua Nam
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ?
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời! 
(Bản dịch của Trần Trọng Kim)

+ (**) -  Đừng để mình bị ‘lú’!
/From: Nguyễn Văn Ngọc nvn1940@yahoo.co.uk

1 nhận xét:

  1. Gần đây tôi còn được biết bác Tôn Đức Thua không hề có mặt trong binh biến Hắc Hải! Và là lý do bác ấy rất cay cú với các đ/c tuyên giáo ("Lũ nói láo khốn nạn!") khi bị thế giới lật tẩy.
    Đâm ra các vua H. đối với tôi ngày càng nhạt nhòa...

    Trả lờiXóa